" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на холандски език издание 26

 


Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen ( II )

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Aantekening

Ketters, Die de Zonden van Jeróbeam volgen.

Beschrijving

In de Bijbel, beweerde het volk van Israël God te aan bidden, maar uiteindelijk door Jeróbeam te volgen aanbaden zij gouden kalveren. In feite, meer dan 2/3 van de geschiedenis van de Israëlieten was een geschiedenis van de aanbidding van gouden kalveren, denkend dat zij God waren. Zelfs nu, leven zij zonder zich het feit te realiseren dat Jezus Christus, die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest, hun ware Verlosser is. Ondanks alles, zijn er veel Joden die nu nog steeds wachten op hun Verlosser.
Hoe is het geloof van u die beweren deel te nemen aan het christendom in dit tijdperk van het Nieuwe Testament? Gelooft u momenteel in en volgt God met een correct begrip over Hem? Zo niet, aanbidt u misschien gouden kalveren met de misvatting dat zij God zijn? Als u zo bent, dan moet u zich bewust worden van het feit dat u een afgod voor God aanbidt zoals het volk van Israël. Dan moet u zich bekeren en de Heer ontmoeten die gekomen is door het evangelie van het water en de Geest. Ik weet zeker dat u in staat bent te geloven in de evangelische Waarheid als u zich oprecht voor God realiseert wat de Waarheid van zaligmaking in het evangelie van het water en de Geest is, nietwaar?
Ik wil voor u het ware geloof en de Waarheid onder de titel, ''Ketters, Die de zonden van Jeróbeam Volgen'' getuigen. In ieder geval, hoop ik dat u een persoon wordt met hetzelfde geloof als dat van mij.Van de Uitgever

Tegenwoordig, zijn zoveel christenen zich niet bewust van het feit dat zij ketters zijn geworden door Jeróbeam te volgen. Als zij dit feit hadden geweten, dan zouden zij zich bekeerd hebben en dan zouden zij zich zeker zijn gaan realiseren wat de liefde van God is en wat de God-gegeven zaligmaking is door geloof te hebben in het evangelie van het water en de Geest. Dan zou de geschiedenis van het christendom over de wereld zeker verandert zijn. Maar jammer genoeg, volgen al de christenen over de wereld nog steeds de zonden van Jeróbeam.
Wat is de basis voor de bewering dat christenen over de wereld nu de zonden van Jeróbeam volgen? De basis waarom ik een dergelijke bewering maak is als eerste het feit dat zij nu geloven in en gouden kalveren als hun goden aan bidden, in plaats van de ware God, net zoals Jeróbeam gedurende het tijdperk van het Oude Testament geloofde in gouden kalveren in plaats van God. Simpel gezegd, het hedendaagse christendom volgt de voetstappen van Jeróbeam in plaats van zich af te keren van de zonden gepleegd door Jeróbeam gedurende het tijdperk van het Oude Testament. Voor hen, kan er alleen de vervolging van wereldlijke materiële zegeningen zijn onder de mom van Jezus Christus. De christelijke leiders van vandaag willen alleen zichzelf vetmesten en hun eigen kerk groter maken door donaties te extraheren en diensten van hun kerkleden af te persen.
In de regio van het oude Midden-Oosten, aan baden mensen Baäl en Astoreth. Toen waren zij, vanwege de landbouw en veeteelt, aangewezen op veel werkkrachten. Dus, vruchtbaarheid werd als een familiale zegening beschouwd. Dientengevolge, hadden zij Astoreth geschapen en gediend, als de godin van vruchtbaarheid, en Baäl, hun eigen hebzucht volgend.
De christenen van vandaag zijn vervallen aan een grote geestelijke chaos, leegte en duisternis. Dit is omdat veel christelijke leiders zo zijn, en wat nog erger is, is dat zij zelf niet beseffen dat hun huidige geestelijke toestand zich in chaos, leegte en duisternis bevindt. Dat is waarom de geschiedenis van het christendom verder het pad van het aan bidden van gouden kalveren blijft volgen in plaats van God. Het kan alleen beschreven worden als zeer tragisch en ongelukkig.
De christenen van vandaag weten niet wat de evangelische Waarheid van het water en de Geest dat de Heer heeft gemaakt en aan ons heeft gegeven is. Dus zij blijven voortdurend geloven in de leerstellingen van het christendom en niet in het evangelie van het water en de Geest. Om die reden, is de waarheid dat ondanks dat zij beweren in Jezus te geloven, zij blijven geloven in en gouden kalveren volgen.
We moeten diegenen die gouden kalveren als God aan bidden in het christendom onderscheiden. En door terug voor de God van de Waarheid te komen, moeten het offer van rechtvaardigheid aan God offeren. Het offer dat God met vreugde ontvangt is het offer van rechtvaardigheid dat mensen offeren door geloof nadat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen door geloof in het evangelie van het water en de Geest. Voor God, moet u serieus nadenken of u wel of niet het offer van de God-gegeven rechtvaardig offert door het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de Geest.
Al die christenen die nu leven in deze afnemende wereld moeten hun verstand verzamelen en gaan geloven in de evangelische Waarheid, het evangelie van het water en de Geest. Nog eens, u moet nadenken over ''Geloof ik niet toch in gouden kalveren in plaats van God? Is het niet zo dat ik meer van materieel geluk houd dan van God?'' Zo ja, dan moet u terugkeren naar God die rechtschappen, rechtvaardig en welwillend is en geloven in het evangelie van het water en de Geest.
Bent u misschien iemand die nu gouden kalveren als God aanbidt? Zo ja, dan hoop ik dat u zich bekeert en door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, de ware God van de Goddelijke Drie-eenheid, God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest gaat aanbidden. Ik stuur u deze boodschap in de naam van Jezus Christus die ons allen heeft gered van al onze zonden, ons het eeuwige leven heeft gegeven en ons toestond de erfenis van de Hemel te ontvangen.
 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    холандски издание 26
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.