" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на явански език издание 11

 


Bebener Kang Wigati Ngenani KRISTUS

- Iman Pangakon Iman Rasuli

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 6
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Katrangan

Bebener kang Wigati Ngenani Kristus: Iman Pangakon Iman Rasuli

Ringkesan

Kanggo kita kang pracaya marang Jahwéh, iman lan keyakinané Para Rasul mulangaké piwulang kang wigati.  Imané Para Rasul dadi bandha kang kita ajéni ing ati kita, amarga kabéh padha pracaya marang Injil kang ngemu bebeneré Jahwéh.  Amarga iku, kita perlu duwé iman kang mangkono iku. Sapa waé kang pracaya marang Jahshua kudu mangerténi bebeneré Jahwéh lan pracaya marang bebener iku, lan kudu martakaké menyang saindering jagad, amarga amung srana mangkono wong-wong liya bisa mangerténi bebener iki lan pracaya.  Lan lumantar Sabda Jahwéh, kabéh wong dosa kudu sinau ngenani bebeneré Panjenengané.  Lan wong-wong iku kudu pracaya. Amarga mangkono carané wong-wong iku bisa nampa bebeneré Jahwéh srana iman.Tanpa iman kang ndadékaké kita bisa nampa bebeneré Jahwéh saka Sabdané, ora ana kang bisa nampa Gusti minangka Juruslameté.  Kita saiki kudu bali marang iman kang bener kang mangerténi lan pracaya marang bebeneré Jahwéh, amarga amung wong-wong kang pracaya marang bebeneré Jahwéh iku kang bisa dadi imam Kratoné Panjenengané.  Imam kraton ing kéné nuduhaké ngenani wong-wong kang wis nampa pangapuranéng dosa srana pracaya marang bebeneré Jahwéh.  Kita bisa dadi wong-wong kang pracaya kanthi bener kang duwé iman kanthi pracaya marang bebeneré Jahwéh lan dadi wong-wong mursid kagungané. Kita bisa banget duwé iman kang padha karo imané Para Rasul.

Cathetan saka penerbit

Rev. Paul C. Jong wis martakaké Injil banyu lan Roh menyang saindering jagad saklawasé rong puluh tahun iki.  Dhéwéké uga wis nulis welasan buku Kristen kang pengaji ana ing 52 basa.  Beritané kebak kwasa lan karohanén saéngga akéh wong sing maca padha tertarik lan banjur diuwali saka dosa-dosané.  Buku-bukuné mesthi bakal nuntun manungsa supaya dilairaké manéh.


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    явански издание 11
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.