" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на китайски език издание 53

 

原始福音的智慧

 • Електронната книга на формата : Acrobat PDF Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

注释

你们认为原始的福音是什么?

描述

在这本书里提到的原始福音就是“水和圣灵的福音”。但现在,绝大多数的基督徒都不知道水和圣灵的福音实际上是原始的福音,结果他们错误地信仰了“半福音”。所以,他们的信仰没有进步,他们不可能看到任何属灵的进步。他们的信仰始终都有缺陷,以律法主义或者神秘主义为特征。结果他们的心继续保持在罪孽里,只能这样生活。他们的罪孽仍然还完整地保留在他们心里,这些基督徒有怎样属灵的能力呢?因为他们已经变成了没有能力的基督徒,他们在这个世上的生命也毫无用处。我们可以说自从早期教会以后,今天的基督教就信仰了半福音。因此,我们大家都必须重新认识原始的福音,知道神的真爱并信仰这真理的爱,免得悔之晚也。


出版商的话

原始的福音是拯救的真理,每个人都是绝对必不可缺的。这原始的福音超越所有的教派,明确地告诉每个基督徒神的祝福如何赐给他们。这真福音将用神无限的爱心充满你们的心。它对你们所爱的人是最宝贵的礼物。


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    китайски издание 53
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.