" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на китайски език издание 20

 

吃我的肉,喝我的血
- 关于约翰福音的布道(III)

 • Електронната книга на формата : Acrobat PDF Reader
 • Текущи Изтегляния : 30
 • За тази книга
 • Съдържание
 

注释
吃我的肉,喝我的血

描述

耶稣基督已藉他自己的肉和血赐给我们永生

教会必须遵守耶稣基督吩咐的两件圣事。其一是洗礼,其二是圣餐。我们参加圣餐,思考由他的饼和酒所显明的真理福音,纪念这福音。
在圣餐典礼上,我们吃饼纪念耶稣的肉,喝酒视为他的血。因此,圣餐的真实意思是是增强我们对耶稣已经藉他的洗礼和十字架上的死亡,把我们拯救出天下的罪孽和赐给我们永生这个真理的信仰。
但是,问题是几乎所有的基督徒只在形式上参加圣餐,甚至不明白耶稣说“我的肉真是可吃的,我的血真是可喝的”(约翰福音6:55)这句话的意思。因此,我们需要在水和圣灵的福音里,再次思考耶稣吩咐我们吃他的肉,喝他的血这句话的意思,信仰这个真理。

出版商的话

耶稣担当天下罪孽在圣经里的证据

耶稣受洗时,他吩咐施洗约翰为他施洗,他说:“你暂且许我,因为我们理当这样尽诸般的义”(马太福音3:15)。我们的主受洗担当天下所有的罪孽,把罪孽背负到十字架上并涂抹了所有的罪孽。我们的主受洗担当了天下所有的罪孽,实现了诸般的义。
所以,耶稣受洗后的第二天施洗约翰说:“看哪,神的羔羊,除去世人罪孽的”(约翰福音1:29)!我们必须牢记这个真理:不信耶稣的洗礼及其在十字架上的血,我们就不能领受真正的赦罪。


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    китайски издание 20
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.