" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Oromo език издание 6

 

Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e ( II )
- Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Qabiyyee

Ariirrata

Boqonnaa 7
 • Seensa Roomaa Boqonnaa 7

 • Waliigala Amantii Phaawulos: Cubbuu Jalaa du'anii Kiristoositti Jiraachuu (Roomaa 7:1-4)

 • Maaliif Akka Gooftaa Galateeffachuu Dandeenyu (Roomaa 7:5-13)

 • Foonni Keenya Foon Qofaaf Hojjeta (Roomaa 7:14-25)

 • Foonni seera cubbuudhaaf hojjeta (Roomaa 7:24-25)

 • Fayyisaa Cubbamootaa isa ta'e Gooftaa galateeffadha (Roomaa 7:14-8:2)


Boqonnaa 8
 • Seensa Roomaa Boqonnaa 8

 • Qajeelummaa Waaqayyoo, waan Seerrii Gaafatu Guutuu (Roomaa 8:1-4)

 • Kiristaanni Eenyuu? (Roomaa 8:9-11)

 • Akka Yaada Fooniitti Yaaduun Du'a fida, akka Hafuuraatti Yaaduun garuu Jireenyaafi Nagaa fida (Roomaa 8:4-11)

 • Qajeelummaa Waaqayyoo keessatti deddeebi'uu (Roomaa 8:12-16)

 • Warra Mootummaa Waaqayyoo Dhaalan (Roomaa 8:16-27)

 • Dhufaatii Gooftaa Isa Lammaffaafi Mootummaa Bar-Kumee (Roomaa 8:18-25)

 • Hafuura Qulqulluu Isa Qajeelota Gargaaru (Romaa 8:26-28)

 • Wanti hundinuu gaarummaadhaaf ta'a (Roomaa 8:28-30)

 • Barsiisa Sobaa (Romans 8:29-30)

 • Jaalala Barabaraa (Roomaa 8:31-34)

 • Eenyutu Nuun Mormuu Danda'a ? (Roomaa 8:31-34)

 • Qajeelota Jaalala Kiristoosittii kan gar-gar baasu maali? (Roomaa 8:35-39)


Boqonnaa 9
 • Seensa Roomaa Boqonnaa 9

 • Filannoon duraan-dursaa Kaayyoo Qajeelummaa Waaqayyoo akka ta'e Beekuu nu barbaachisa (Roomaa 9:9-33)

 • Waaqayyo Yaaqoobiin Jaallachuun Isaa Dogoggoraa? (Roomaa 9:30-33)


Boqonnaa 10
 • Seensa Roomaa Boqonnaa 10

 • Amantiin Dhaga'uu Irraa Dhufa (Roomaa 10:16-21)


Boqonnaa 11
 • Israa'el fayyuu ni danda'a?


Boqonnaa 12
 • Yaada Garaa Keetii Waaqayyoon Duratti Haareffadhu


Boqonnaa 13
 • Qajeelummaa Waaqayyoof Jiraadhu


Boqonnaa 14
 • Walitti Hin Faradinaa


Boqonnaa 15
 • Guutummaa Biyya Lafaatti Wangeela Haa Lallabnu


Boqonnaa 16
 • Wal dudubbisaa 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Oromo издание 6
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.