" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Oromo език издание 7

 


BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? ( I )

- Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul'ataa

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Qabiyyee

Arirrata (Sensa)

Boqonnaa 1
Dubbii Mul'ata Waaqayyoo Dhaga'i (Mul'ata 1:1-20)
Waggoota Torban Sana Beekuu Qabna

Boqonnaa 2
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Efesooniif Barreeffame (Mul'ata 2:1-7)
Amantii Wareegama Baachuu Danda'u
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Simirinaaf Barreeffame (Mul'ata 2:8-11)
Hanga Du'aatti Amanamaa ta'i
Kan Cubbuuttii Fayyu Eenyu?
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Phergaamoof Barreeffame (Mul'ata 2:12-17)
Duuka Buutota Barsiisa Niqolaawotaa
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Tiyaatiraatiif Barreeffame (Mul'ata 2:18-29)
Bishaaniifi Hafuuraan Fayyina Argatteetta?

Boqonnaa 3
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Sardeesiif Barreeffame (Mul'ata 3:1-6)
Warra Uffannaa Isaanii HinXureessine
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Filaadelfiyaaf Barreeffame (Mul'ata 3:7-13)
Garbootaafi Qulqulloota Warra Waaqayyoon Garaa Ciibsan
Ergaa Waldaa Kiristaanaa Laa'odiiqeyaaf Barreeffame (Mul'ata 3:14-22)
Jireenya Duuka Buutummaaf Amantii Dhugaa Barbaachisa

Boqonnaa 4
Yesuus Isa Teessoo Waaqayyoo Irra Taa'ee Jiru Ilaali (Mul'ata 4:1-11)
Yesuus Waaqayyoo dha

Boqonnaa 5
Yesuus Inni Teessoorra Jiru Bakka Bu'aa Waaqayyo Abbaa Ti (Mul'ata 5:1-14)
Hoolicha Isa Teessoorra Taa'ee Jiru

Boqonnaa 6
Baroota Torban Waaqayyoon Kaa'aman (Mul'ata 6:1-17)
Mallattoolee Baroota Torbanii

Boqonnaa 7
Bara Dhiphina Guddaa Sana Keessa Kan Fayyuu Eenyuu Dha? (Mul'ata 7:1-17)
Kottaa Amantii Loluu Danda'u Haaqabaannuu


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Oromo издание 7
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.