" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Oromo език издание 8

 


BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? ( II )

- Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul’ataa

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Qabiyyee
Arirrata (Sensa)

Boqonnaa 8
Malakatoota Dha’icha Torban Beeksisan (Mul’ata 8:1-13)
Malaktni Rukuttaa Torbanii Kun Waan Kallattiin Ta’uu Dha?

Boqonnaa 9
Rukuttaa Ulfaataa Boolla Keessaa Ba’u (Mul’ata 9:1-21)
Bara Dhumaatti Amantii Cimaa Haa Qabaannu

Boqonnaa 10
Yeroo Butamuun Itti Ta’u Barteetta? (Mul’ata 10:1-11)
Yeroo Qulqulloonni Itti Butaman Ni Beekta?

Boqonnaa 11
Mukeetiin Ejersaa Lamaaniifi Raajonni Lamaan Eenyuu Dha? (Mul’ata 11:1-19)
Fayyina Saba Israa’el

Boqonnaa 12
Waldaa Waaqayyoo Ishee Bara Booddee Ishee Guddaa Miidhamuuf Jettu (Mul’ata 12:1-17)
Kitimamuu Kee Amantii Guutuudhaan Fudhadhu

Boqonnaa 13
Mul’achuu Mormitoota Kiristoos (Mul’ata 13:1-18)
Mul’achuu Mormitoota Kiristoos

Boqonnaa 14
Galata Warra Kitimamanii Du’aa Ka’aniifi Warra Butamanii (Mul’ata 14:1-20)
Qulqulloonni Mul’achuu Mormitoota Kiristoosiin Attamitti Ilaalu?

Boqonnaa 15
Qulqulloota Warra Qilleensa Irratti Hojii Dinqisiisaa Gooftaa Galateeffatan (Mul’ata 15:1-8)
Qabxii Hirmaata Carra Barabaraa

Boqonnaa 16
Jalqabbii Dha’icha Waciitii Torbanii (Mul’ata 16:1-21)
Utuu Dha’ichi Torbanii HinDhangala’in Dura Wanta Gochuun Ta’u...

Boqonnaa 17
Adabamuu Sagaagaltuu Ishee Bishaanota Irra Teessuu (Mul’ata 17:1-18)
Fedha Isaa Irratti Xiyyeeffannoo Haa Goonu

Boqonnaa 18
Addunyaan Baabiloon Kufeera (Mul’ata 18:1-24)
“Kottaa Ishee Keessaa Bahaa, Isin Sabni Koo, Dheekkamsa Ishee Akka Hin Fudhanneef”

Boqonnaa 19
Mootummaa Isa Hundumaa Danda’uun Dhaabbatu (Mul’ata 19:1-21)
Qajeelota Qofaatu Dhufaatii Kiristoos Isa Lammaffaa Eeggachuu Danda’u

Boqonnaa 20
Bineensi Akka Jawwee Sun Boolla Qilee Keessatti Hidhame (Mul’ata 20:1-15)
Attamitti Du’aa Irraa Gara Jireenyaatti Darbuu Dandeenya?

Boqonnaa 21
Magaala Qulqullooftuu Ishee Samii Irraa Gad Buutu (Mul’ata 21:1-27)
Amantii Waaqayyo Duratti Mirkanaa’ee Qabaachuu Nu Barbaachisa

Boqonnaa 22
Haaqa Haaraafi Lafa Haaraa, Bakka Bishaanni Jireenyaa Burqu (Mul’ata 22:1-21)
Abdii Ulfinaa Jirutti Gammaduufi Jabina Nu Barbaachiisa

Ibsa
Gaaffiifi Deebii


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Oromo издание 8
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.