" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  ПОМОЩ

 

Как да се регистрирате като нашия съдружник

Регистриране на нашия съдружник значи, че всъщност работите с Мисията "Нов Живот" за да проповядвате евангелието в своята собствена страна. Затова старателно проучване и оценка на Вашата вяра са необходими, и след като сте одобрени, трябва да работите с нас в нашето литературно мисионерско служение в непрекъснати отношения и с доверие.

Ако искате да се регистрирате като съдружник на Мисията "Нов Живот", трябва да следвайте следните стъпки :

 1. Първо трябва да четете християнските книги (печатни или електронни) раздавани безплатно от Мисията "Нов Живот", да знаете и вярвате в пълната истина.

 2. Трябва да се съгласите с договорни условия установени от Мисията "Нов Живот". Ако искате да видите договорни условия за всеки тип на съдружници, щракнете върху линкове по-долу.

  - Договорни условия за дистрибутори
  - Договорни условия за преводачи или коректори
  - Договорни условия за дистрибутори и преводачи

 3. Трябва да честно попълните и подадете бланката за регистрация на членство на Мисията "Нов Живот".

  Бъдещи кандидати трябва да ни дадат използваем електронен адрес, верен пощенски адрес и точни отговори на трите въпроси, които ги задава Мисията "Нов Живот". Всичките тези материали ще бъдат много полезни за нас да определим, дали сте по подходящ начин компетентни да станете нашия съдружник или не.

 4. Вашата бланка за регистрация на членство ще бъде прегледана от нашата бригада за управление на съдружничество, решение относително одобрение на Вашето съдружничество ще бъде взето и Ви изпратено по е-поща най-късно след 10 дни.Твърдение на дистрибутора

 1. Дистрибутори на книгите трябва да правят всичко възможно като доброволни дистрибутори на безплатните книги на Мисията "Нов Живот", като съгласяват се, че евангелието на водата и Духа е истинското библейско евангелие.

 2. Дистрибутори на книгите трябва да добросъвестно раздават книгите на МНЖ на душите в своя район абсолютно безплатно, и в никой случай да не ги продават.

 3. Дистрибутори на книгите не могат да искат от МНЖ възстановяване на допълнителни разноски за тарифа или други разноски за разпространение на тези книги.


Твърдение на Преводача/Коректора

 1. Аз ще превеждам/коригирам християнските книги от Пол К. Джонг на роден ми език, като съгласявам се, че евангелието на водата и Духа е истинското библейско евангелие.

 2. Докато превеждам/коригирам текст, няма да съкращавам съдържанието и да прибавям своите собствени мисли .

 3. Аз ще превеждам/коригирам книга (или книги) вярно според вашите указания и ще изпратя превод в надлежна форма според предварително съгласуван срок.

 

Твърдение на Дистрибутора/Преводача

 1. Аз ще правя всичко възможно като доброволен дистрибутор на безплатните книги на Мисията "Нов Живот", като съгласявам се, че евангелието на водата и Духа е истинското библейско евангелие.

 2. Аз ще добросъвестно раздавам книгите на МНЖ на душите в своя район абсолютно безплатно, и няма да ги продавам в никой случай.

 3. Аз няма да искам от МНЖ възстановяване на допълнителни разноски за тарифа или други разноски за разпространение на тези книги.

 4. Аз ще превеждам/коригирам християнските книги от Пол К. Джонг на роден ми език, като съгласявам се, че евангелието на водата и Духа е истинското библейско евангелие.

 5. Докато превеждам/коригирам текст, няма да съкращавам съдържанието и прибавям своите собствени мисли.

 6. Аз ще превеждам/коригирам книга (или книги) вярно според вашите указания и ще изпратя превод в надлежна форма според предварително съгласуван срок.

 7. Аз няма да искам допълнително възнаграждение освен предварително съгласуван хонорар.


Назад към страницата на помощ


 

 

Регистрирай се като сътрудник
Зоната на съдружника
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.