" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
 Абсолютно БЕЗПЛАТНА печатна книга
- полски Издание # 14

 


Seria Wydawnicza Paula C. Jonga o Wzroście Duchowym Tom 3

Pierwszy List św. Jana (I)

 

Adnotacja

Seria Wydawnicza Paula C. Jonga o Wzroście Duchowym Tom 3: Pierwszy List św. Jana (I)

Opisanie

Apostoł Jan to jeden z największych duchowych liderów chrześcijaństwa. Wszystkie trzy Listy, które on napisał, nawet teraz świadczą świętym w Kościele Bożym o podstawowej Prawdzie duchowej. Ale jest nam ciężko objaśnić i zrozumieć niektóre wersety z jego listów.
Możemy przytoczyć 1 Jana 1:8 jako pierwszy przykład ciężkiego dla zrozumienia urywka z Listów św. Jana: "Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy." Ten urywek jest ciężko zrozumieć, zwłaszcza jeśli chodzi o wierzących w ewangelię wody i Ducha.
Drugi przykład – 1 Jana 1:9: "Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości." Ten urywek najbardziej cytują grzesznicy, starając się uzasadnić słowami Biblii swoje modlitwy pokuty. To czy ten urywek oznacza, że grzesznicy muszą spowiadać się ze swoich grzechów, aby otrzymać ich przebaczenie? Czy to oznacza, że sprawiedliwi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, muszą spowiadać się ze swoich grzechów? My musimy wierzyć w słowo tego urywku odpowiednio do interpretacji Ducha Świętego, Autora Biblii, i według zamierzenia Apostoła Jana.
Trzeci przykład ciężkiego urywka to 1 Jana 2:22: "Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna." Ten urywek mówi nam, kto jest nieprzyjacielem Boga. Ten werset objaśnia, że nieprzyjaciele Boga to ci, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. I to również oznacza, że nie wyznają Ojca Jezusa Chrystusa jako Boga.
Czwarty urywek to 1 Jana 3:6, który nam mówi: "Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał." Tutaj fraza "Każdy, kto trwa w Nim" dotyczy sprawiedliwych, którzy się oczyścili ze wszystkich swoich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Sprawiedliwi nie mogą odrzucić swojej wiary w żadnych okolicznościach, ponieważ wierzą w prawdziwą ewangelię. Czy ktoś na tej ziemi może rzeczywiście nie popełniać grzechów swoim ciałem? Wszyscy ludzie grzeszą. Ale wierzący w ewangelię wody i Ducha nie mogą popełnić takiego grzechu, jak zaprzeczanie prawdziwej ewangelii.

Uwaga wydawcy

Ten, kto wierzy, że Jezus, Bóg i Zbawiciel, przyszedł z ewangelią wody i Ducha, aby uwolnić wszystkich grzeszników od grzechów, dostępuje zbawienia od wszystkich swoich grzechów i staje się dzieckiem Boga Ojca.
Pierwszy List św. Jana mówi nam, że Jezus, Bóg, przyszedł do nas ewangelią wody i Ducha, oraz że On jest Synem Boga Ojca. Innymi słowy, ten list głównie podkreśla, że Jezus to Bóg (1 Jana 5:20), i konkretnie świadczy o ewangelii wody i Ducha w rozdziale 5.
Powinniśmy bez wahania uwierzyć, że Jezus Chrystus to Bóg, i podążać za Nim.


 

 
Безплатни християнски книги
    Списък на Печатните Книги
    полски издание 14
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     За служението на безплатните книги
      Как да поръчам безплатните книги?
      Често задавани въпроси
  Виж
  кошницата
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.