" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
 Абсолютно БЕЗПЛАТНА печатна книга
- тагальски Издание # 22

 


Ang KALOOBAN ng BANAL na TRINIDAD para sa SANGKATAUHAN

- Mga Sermon sa Genesis (I)

 

Mga Nilalaman

Panimula

 1. Ang Biblia ay ang Salita ng Kaligtasan, Hindi Aklat ng Agham (Genesis 1:1-2)

 2. Ikaw ba ay Naging Ilaw sa Ebanghelyo ng Katotohanan? (Genesis 1:2-3)

 3. Mula sa Kapangyarihan ng Kadiliman tungo sa Kaharian ng Anak (Genesis 1:2-5)

 4. Unang Araw: Nang Pasimula ay Nilikha ng Diyos ang Langit at ang Lupa (Genesis 1:1-5)

 5. Ang Tubig na nasa Itaas ng Kalawakan at ang Tubig Sa Ilalim ng Kalawaka (Genesis 1:6-8)

 6. Hiniwalay ng Diyos ang mga Tubig sa Pangalawang Araw (Genesis 1:6-8)

 7. Upang Matupad ang Kalooban ng Diyos (Genesis 1:9-13)

 8. Upang Pumasok sa Gawain ng Diyos (Genesis 1:9-13)

 9. Tayo ay Maliligtas sa Lahat ng Ating Kasalanan kung Ating Lamang Nakikilala Lahat ng Ating Kahinaan (Genesis 1:9-13)

 10. Ang Matuwid ay Mabubuhay Lamang sa pamamagitan Ng Pananampalataya (Genesis 1:20-23)

 11. Italaga ang Inyong mga Puso sa Diyos (Genesis 1:20-23)

 12. Ang Buhay ng mga Taong may Pananampalataya na ang Kanilang mga Puso ay Nananalig sa Salita ng Diyos (Genesis 1:20-23)

 13. Ang Dahilan Bakit Tayo ay Ginawa ng Diyos sa Wangis Ng Kanyang Anyo (Genesis 1:24-31)

 14. Tayo ay Nilikha sa Anyo ng Diyos (Genesis 1:24-31)


 

 
Безплатни християнски книги
    Списък на Печатните Книги
    тагальски издание 22
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     За служението на безплатните книги
      Как да поръчам безплатните книги?
      Често задавани въпроси
  Виж
  кошницата
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.