Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


  • Dlaczego Jezus złożył Siebie w ofierze na Krzyżu?
  • Czyn Jezusa był poświęceniem dla nas. Przez chrzest przejął nasze grzechy. Uwolnił ludzi od kary za grzechy, poświęcając siebie samego.

    Powinniśmy wiedzieć, że Jezus przyjął chrzest w Jordanie, aby zabrać wszystkie grzechy człowieka. Powinniśmy również wierzyć, że to jest powód dlaczego Jezus umarł na krzyżu.

    Jeśli Jezus by nie przyjął chrztu przed ukrzyżowaniem, jeśli nie umarłby na krzyżu, grzechy pozostałyby w naszych sercach. Dlatego musimy wierzyć w chrzest i krew Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, Barankiem ofiarnym. Poświęcił się za nasze grzechy.

    Wszyscy powinniśmy wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, że przyjął chrzest, by zmazać grzechy świata, że został ukrzyżowany za nasze grzechy. Jezus przyjął chrzest, aby zgładzić ludzkie grzechy, później ukrzyżowano Go, a teraz my, grzesznicy, możemy dostąpić zbawienia i jesteśmy wolni od kary.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.