" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Często zadawane pytania o wierze chrześcijańskiej

 

 • Kim jest Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa?
 • Bóg podarował nam Prawo za pośrednictwem Mojżesza, podobnie jak ofiary pokutne. Ofiary pokutne dano nam, byśmy mogli odprawić pokutę za grzechy i występki. Wyświęcił Aarona, brata Mojżesza, na arcykapłana. Aaron składał ofiary pokutne dziesiątego dnia siódmego miesiąca, w Dzień Pojednania. Dzięki temu grzechy Izraela zostały zmyte (III Księga Mojżeszowa 16).

  Wyraźnie zaznaczono, że ofiara składana w Dzień Pojednania powinna być odprawiana wyłącznie przez potomków Aarona. Bóg pokazał Izraelitom sposób odprawiania pokuty za grzechy przez nałożenie rąk, ofiary składanej przez Aarona i jego potomków. Takie jest prawo ofiary ustanowione przez Boga.

  Przez ten cień pokazał wszystkim, że Jezus jest Zbawicielem ludzkości. W czasach Nowego Testamentu Jan Chrzciciel był potomkiem Aarona (I Księga Kronik 24:10, Ewangelia św. Łukasza 1:5) i ostatnim arcykapłanem Starego Testamentu (Ewangelia św. Mateusza 11:11-13). A Jan Chrzciciel, jako prorok Boży oraz przedstawiciel i arcykapłan całego rodu ludzkiego, udzielił chrztu Jezusowi, Synowi Boga, który przyszedł zbawić grzeszników i przejąć wszystkie grzechy świata.

  Wszyscy ludzie są pobłogosławieni i dzięki temu mogą przekazać Jezusowi własne grzechy za pośrednictwem Jana Chrzciciela. Jan był arcykapłanem reprezentującym wszystkich ludzi, sługą Bożym, który przekazał wszystkie ludzkie grzechy Jezusowi.

  Jan Chrzciciel jest przedstawicielem i arcykapłanem ludzkości, którego przysłał Bóg. Jest posłańcem, który przybył 6 miesięcy przed Jezusem. Z drugiej strony, Jezus był Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata, podczas gdy Jan Chrzciciel był arcykapłanem, który przekazał grzechy Jezusowi przez chrzest. Jan Chrzciciel był sługą Bożym.

  Wrócić do listy


  Printable version   |  

   
  Studia Biblijne
      Kazania
      Oswiadczenie wiary
      Czym jest ewangelia?
      Terminy biblijne
      Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
   

  Zarejestruj się jako współpracownik
  Dział współpracownika
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.