" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Znaczenie Oryginalnej
Ewangelii Ponownych
Narodzin


<Ewangelia św. Jana 3:1-6 >
“A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.”Znaczenie Ponownych Narodzin według Biblii?

Na ziemi wielu ludzi chce uwierzyć w Jezusa, by narodzić się ponownie. Lecz przede wszystkim musimy poznać, że ponowne narodziny zależą nie od nas, inaczej mówiąc, nie możemy narodzić się ponownie przez dobre uczynki.


Czy ponowne narodziny są powiązane
z emocjami lub zmianami fizycznymi?
Nie. Ponowne narodziny są powiązane ze zmianami
duchowymi. Grzesznik rodzi się ponownie
jako człowiek sprawiedliwy.

Większość chrześcijan tego nie rozumie. Wierzą, że narodzili się ponownie, ponieważ wybudowali wiele kościołów, poświęcili się krzewieniu Chrystusa jako misjonarze wśród dalekich narodów w głąbie, ponieważ niektórzy zrzekają się małżeństwa i z całych sił usiłują pełnić, według ich zdania, dzieło Boga.

Wielu ludzi także ofiaruje wielkie pieniądze na kościół lub codziennie sprzątnie w kościele. Oni poświęcili kościołowi swój czas i majątek, wierząc, że przez te starania mogą zdobyć wieczne życie. Mają nadzieję, że za ich starania Bóg pozwoli im narodzić się ponownie.

Chodzi o to, że wielu ludzi chce narodzić się ponownie. Znajdują się wszędzie. Pracują, karmiąc się nadzieją, że kiedyś Bóg pozwoli im otrzymać błogosławieństwo i narodzić się ponownie. Możemy ich zobaczyć w domach modlitwy, seminariach i sanatoriach. Szkoda, że nie znają pełnej prawdy ponownych narodzin!

Wszyscy myślą o swoich uczynkach, “Jeśli będę to wszystko doskonale pełnić, narodzę się ponownie.” Dlatego z całych sił pracują, karmiąc się nadzieją, że budują niezbędne podstawy ponownych narodzin, myśląc, “Ja także mogę narodzić się ponownie, podobnie jak wielebny Wesli!” Czytając Ewangelię św. Jana 3:8, oni interpretują ten wiersz tak: nikt nie wie, skąd przychodzi i dokąd idzie błogosławieństwo ponownych narodzin.

Dlatego oni ciężko pracują z nadzieją, że Jezus kiedyś pozwoli im narodzić się ponownie. Wielu tak myśli, “Jeśli ja nadal będę tak czynić, wreszcie Jezus pozwoli mi narodzić się ponownie. Mogę narodzić się ponownie, nawet o tym nie wiedząc. Pewnego pięknego dnia po prostu obudzę się jako narodzony ponownie, wiedząc, że jestem przeznaczony dla nieba.” Ich nadzieja i wiara nie daje owoców!

W ten sposób nie możemy narodzić się ponownie! Nie możemy narodzić się ponownie, nie używając alkoholu i nie paląc papierosów lub regularnie chodząc do kościoła. Jezus powiedział, że powinniśmy “narodzić się ponownie z wody i Ducha,” by wejść do królestwa niebieskiego. Woda i Duch są koniecznymi warunkami ponownych narodzin.

Nie narodziwszy się ponownie z wody i Ducha, nie możecie zostać sprawiedliwi poprzez wasze uczynki. Nikt nie może narodzić się ponownie przez datki, ofiary i pobożność. Myśli, że nie może wiedzieć, czy narodził się ponownie, ponieważ tylko Bóg o tym wie.

Takie myśli mogą być bardzo uspokajające, lecz ponowne narodziny nie można schować pod stołem. Na pewno wiedziałby o tym sam oraz inni ludzie dookoła niego odczuwaliby to.

Nie odczuwalibyśmy tego fizycznie, lecz na pewno mielibyśmy wyraźne duchowe odczucie. Prawdziwie narodzeni ponownie to ci, którzy narodzili się ponownie przez słowo Boże, słowo o wodzie, krwi i Duchu. Lecz ci, którzy nie narodzili się ponownie, podobnie jak Nikodem, nie mogą tego zrozumieć.

Dlatego powinniśmy słuchać słowo prawdy, słowo odkupienia poprzez chrzest i krew Jezusa. Słuchając i studiując słowo Boże, możemy znaleźć prawdę. Dlatego musimy otworzyć nasze serca i uważnie słuchać.

“Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Ewangelia św. Jana 3:8).

Czytając te słowa, nie narodzeni ponownie myślą, “A lecz Jezus powiedział, że nie mogę wiedzieć, czy narodziłem się ponownie! Nikt nie wie!” Ta myśl ich uspokaja. Lecz to nie jest prawda. Możemy nie wiedzieć, skąd przychodzi i dokąd idzie głos Ducha, lecz Bóg zna wszystko.

Nawet wśród narodzonych ponownie są tacy, którzy wcześniej tego nie rozumieli. Rzecz jasna. Lecz w jego sercu jest ewangelia: słowa odkupienia poprzez chrzest i krew Jezusa,.

To jest świadectwo ponownych narodzin. Ten, który słucha ewangelię i rozumie, “Ja jestem bez grzechu. Zbawiłem się i narodziłem się ponownie.” Wierząc i dotrzymując ewangelii wody i Ducha, on zostaje sprawiedliwym dzieckiem Boga.

Wielu ludzi na pytanie “Czy narodziłeś się ponownie?” odpowiadają, “Jeszcze nie.” “Czy jesteś zbawiony?” “Wierzę, że jestem zbawiony.” Lecz sam sobie przeczy. On czyni tak, bo myśli, że narodzony ponownie zmienia się fizycznie.

Uważają, że ponowne narodzenie jest podobne do radykalnej zmiany stylu życia. Lecz naprawdę po prostu nie rozumieją ewangelii ponownego narodzenia z wody i Ducha.

Wielu z nas nie rozumie znaczenia ponownych narodzin. Nieszczęśnicy. To również dotyczy większości liderów kościoła, którzy rozpowszechniają nieprawdę. Serca naprawdę narodzonych ponownie ich opłakują.

Jeśli my tak się czujemy, to o ile więcej bólu cierpi Jezus, nasz Pan. Uwierzcie w ewangelię ponownych narodzin poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, by narodzić się ponownie.

Narodzić się ponownie i zostać zbawiony znaczy to samo. Lecz wielu nie zna tej prawdy. Ponowne narodziny oznaczają, że poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha grzech znika z serca. To oznacza, że stajemy się sprawiedliwymi poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu.

Przed ponownym narodzeniem jesteśmy grzesznikami, lecz po ponownych narodzinach zostajemy bez grzechu, jako nowi ludzie. Uwierzyliśmy w ewangelię zbawienia i zostaliśmy dziećmi Boga.

Narodzić się ponownie oznacza przyoblec się w chrzest Jezusa, umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać z Nim. To oznacza, że my stajemy się sprawiedliwymi poprzez chrzest i krzyż Jezusa.

Już od narodzenia byliśmy grzesznikami. Lecz kiedyśmy usłyszeli słowo prawdziwej ewangelii ponownego narodzenia z wody i Ducha, narodziliśmy się ponownie i zostaliśmy sprawiedliwymi.

Na zewnątrz wyglądamy jak inni ludzie, lecz w naszych duszach jesteśmy narodzeni ponownie. Oto ponowne narodziny. Tych, którzy znają prawdę, jest bardzo mało; nawet jeden z 10 000 nie zna prawdy. Czy jesteście zgodni, że bardzo mało ludzi rozumie prawdziwe znaczenie ponownych narodzin?

Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, narodzili się ponownie i mogą odróżnić narodzonych ponownie od zwykłych chrześcijan.Wiatr jest Podwładny Jezusowi

Komu wiadomo, kto jest zbawiony?
Tylko narodzonym ponownie.

“Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Ewangelia św. Jana 3:8). Jezus mówi o tych, którzy nie narodzili się ponownie. Ponownie narodzeni wiedzą o swoich ponownych narodzinach, lecz Nikodem nie wiedział. Bóg i narodzeni ponownie wiedzą, kto narodził się ponownie.

Lecz nie narodzeni ponownie nie wiedzą, jak człowiek może narodzić się ponownie, bo nie wiedzą, skąd wiatr przychodzi i dokąd podąża.

Rozumiecie? Komu wiatr jest podwładny? Czyż nie Bóg stworzył wiatr? Owszem, Bóg stworzył wiatr. Komu jest podwładny klimat ziemi, wiatr i wody? Kto tchnął życie we wszystkie stworzenia? Inaczej mówiąc, kto stworzył i żywi wszystko, co mieszka na ziemi? Nikt inny tylko Jezus. А Jezus jest Bogiem.

Jeśli nie wierzymy w słowo ewangelii wody, krwi i Ducha, nie możemy narodzić się ponownie, jak również i nauczać innych ludzi o wierze. Jezus powiedział nam, że ten, kto nie narodził się z wody i Ducha, nie może narodzić się ponownie.

Musimy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, w silną ewangelię, która czyni z nas narodzonych ponownie. Duch jest w sercu wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha.

Jezus został ochrzczony, by zmyć wszystkie nasze grzechy i umarł na krzyżu, by zapłacić za grzechy ludzkości. Dał nam nadzieję na odkupienie przez ponowne narodziny. Jeśli wierzymy w tę ewangelię, Duch przychodzi do naszych dusz. Oto zbawienie ponownego narodzenia. Jeśli wierzymy w oczyszczenie wszystkich grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego krew, to naprawdę jesteśmy narodzeni ponownie.

W Pierwszej Księdze Mojżeszowej 1:2 zapisano, “A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.” Zapisano, że Duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży szybował nad powierzchnią ziemi.

To oznacza, że Duch nie może wejść do serca grzesznika. Serce tego, kto nie narodził się ponownie, jest w nieładzie, pełne grzechu. Dlatego Duch Boży nie może wejść do jego serca.

Bóg posłał na ziemię światło ewangelii, by uświęcić serca grzeszników. Bóg powiedział, “Niech stanie się światłość!” I stała się światłość. Wtedy Duch Boży mógł wejść do serca człowieka.

Dlatego Duch Boży przebywa w sercach narodzonych ponownie, wierzących w ewangelię wody i Ducha. Co oznacza “ponowne narodziny”? Oni narodzili się ponownie w ich sercach, ponieważ słuchali słowo odkupienia wody i Ducha i uwierzyli!

Jak może człowiek narodzić się ponownie? Jezus to wyjaśnił faryzeuszowi Nikodemowi, mówiąc, “Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego.” Nikodem odpowiedział, “Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?” Widocznie on to zrozumiał formalnie i nie mógł pojąć, jak człowiek może narodzić się ponownie.

А Jezus mu odpowiedział, “Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” Jezus powiedział mu, że ten, kto nie narodził się ponownie z wody i Ducha, nie tylko nie może wejść do królestwa niebieskiego, ale nawet go zobaczyć. Jezus powiedział Nikodemowi prawdę ponownych narodzin.

To prawda, że wielu ludzi wierzy w Jezusa, lecz nie wierzy w ponowne narodziny. Większość chrześcijan, takich jak Nikodem, naprawdę nie narodziła się ponownie.

Nikodem był duchownym nauczycielem Izraela, podobnie jak obecni duchowni liderzy kościołów. Mówiąc językiem dzisiejszości, on był wyższym urzędnikiem państwowym, członkiem kongresu. Według norm religijnych był nauczycielem, religijnym liderem Izraelitów. Był także uczonym.

Wtedy w Izraelu nie było żadnej instytucji na kształt dzisiejszej szkoły, dlatego wszyscy ludzie szli do świątyni lub synagogi, by się uczyć w “mężów uczonych.” Oni byli nauczycielami ludu. Wtedy także było wielu fałszywych nauczycieli, nie narodzonych ponownie.

Teraz jest tak wielu religijnych liderów, nauczyciele, krzewiciele, starszych i diakonów, nie narodzonych ponownie. Podobnie jak Nikodem, oni nie znają prawdy o ponownym narodzeniu. Wiele z nich nawet mniema, że trzeba jeszcze raz wejść do łona matki, by narodzić się ponownie. Wiedzą, że powinni narodzić się ponownie, lecz nie wiedzą, jak to zrobić.

Ci ignoranci są podobni do ślepców, którzy nie widząc dotykają słona rękami, ich pouczenia bazują na ich własnych, personalnych odczuciach i przeżyciach. W kościołach oni krzewią dobra doczesne i dlatego wielu ludzi nie może narodzić się ponownie.

Ponowne narodzenie nie ma nic do czynienia z dobrymi uczynkami. Narodziliśmy się ponownie poprzez wiarę w słowo o wodzie, krwi i Duchu. Ewangelia Boża czyni grzeszników sprawiedliwymi.

Jezus powiedział, “Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?” Naprawdę ludzie nie uwierzyli, kiedy Jezus powiedział, że pokuta za wszystkie grzechy została odprawiona przez Jego chrzest. Czemu oni nie uwierzyli? Nie uwierzyli, że ich zbawienie jest możliwe poprzez chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Oto co On miał na widoku mówiąc, że ludzie nie uwierzyliby, gdyby On mówił im o “sprawach niebieskich.”

By oczyścić nas od wszystkich naszych grzechów, Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i umarł na krzyżu, а następnie powstał ze zmarłych, by przygotować dla grzeszników drogę do ponownych narodzin.

To cleanse us of all our sins, Jesus was baptized by John the Baptist and died at the Cross, and then was resurrected from the dead to pave the way for sinners to be born again.

Dlatego Jezus wyjaśniał Nikodemowi, cytując Stary Testament, “A nikt nie wstąpił do Nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia św. Jana 3:13-15). Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał żywot wieczny.

Co Jezus miał na widoku mówiąc, “I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy?” On za cytował ten fragment ze Starego Testamentu, by pokazać, jak Jego chrzest i krew zostały odkupieniem od wszystkich grzechów ludzkości.

Aby umrzeć na krzyżu, Jezus najpierw potrzebował wziąć na siebie grzech świata przez chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Jezus był bez grzechu i nie mógł zostać ukrzyżowany. Dlatego miał przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela i w ten sposób wziąć na siebie wszystkie grzechy ludzkości.

Tylko wziąwszy na siebie wszystkie nasze grzechy i zapłaciwszy za nie na krzyżu, On mógł wybawić wszystkich grzeszników od potępienia. Jezus darował nam odkupienie przez ponowne narodziny z wody i Ducha.

Dlatego ci, którzy wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela przyjmują Jego chrzest, umierają razem z Nim i zmartwychwstają z Nim. Później i Nikodem to zrozumiał.Podobnie jak Mojżesz Wywyższył Węża

Dlaczego Jezus został ukrzyżowany?
By wziąć na siebie wszystkie grzechy
świata przez swój chrzest.

Czy wiecie, jak Mojżesz wywyższył miedzianego węża na pustyni? Ta historia jest zapisana w rozdziale 21 Czwartej Księgi Mojżeszowej. Napisano, że po wyjściu z Egiptu wielu Izraelitów zgubiło światło i narzekało na Boga i Mojżesza.

Wtedy Pan zesłał wężów o jadzie palącym, które kąsały łudzi i przyczyniały im śmiertelnych ran. Ciało człowieka, którego kąsał węz, zaczynało puchnąc. Więc wielu ludzi umarło.

Kiedy ludzie zaczęli umierać, Mojżesz, ich lider, modlił się do Boga, “Panie, zbaw nas.” Bóg przykazał mu zrobić miedzianego węża i osadzić go na drzewcu. Bóg powiedział Mojżeszowi, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żyć. Mojżesz zrobił wszystko.

Każdy, kto uwierzył w jego słowa i spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. W ten sposób powinniśmy zostać zbawieni od jadu diabła. Ludzie Izraela posłuchali Mojżesza, spojrzeli na miedzianego węża na drzewcu i tak zostali zbawieni.

Zbawienie przez węża na drzewcu świadczy, że potępienie za wszystkie grzechy ludzkości zostało złożone na Jezusa przez Jego chrzest i śmierć na krzyżu. On przyjął śmierć, by zapłacić za grzechy wszystkich grzeszników świata. Więc wymazał wszystkie grzechy.

Podobnie jak w Starym Testamencie Izraelici doznali miłosierdzia, kiedy spojrzeli na węża na drzewcu, tak i dzisiaj wszyscy, którzy wierzą w Jezusa i w to, że on całkowicie zapłacił za nasze grzechy przez swój chrzest i krew, mogą zostać zbawieni i narodzić się ponownie.

Jezus całkowicie zapłacił za wszystkie grzechy świata przez swój chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Więc wszyscy, którzy wierzą w Niego, mogą dostąpić zbawienia przez Jego miłosierdzie.

“A nikt nie wstąpił do Nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy” (Ewangelia św. Jana 3:13). By zapłacić za nasze grzechy, Jezus został ochrzczony, umarł na krzyżu i otworzył dla nas bramy królestwa niebieskiego. “Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie,” powiedział Jezus w Ewangelii św. Jana 14:6.

Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany, by otworzyć dla nas bramy królestwa niebieskiego, dlatego każdy, kto wierzy w odkupienie przez Niego, zostanie zbawiony. Jezus zapłacił za nasze grzechy i dlatego każdy, kto wierzy w prawdę wody, krwi i Ducha, może wejść do królestwa niebieskiego.

Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany, by otworzyć dla nas bramy królestwa niebieskiego, dlatego każdy, kto wierzy w odkupienie przez Niego, zostanie zbawiony. Jezus zapłacił za nasze grzechy i dlatego każdy, kto wierzy w prawdę wody, krwi i Ducha, może wejść do królestwa niebieskiego.

Jezus zbawił nas przez ewangelię wody i Ducha. Ponowne narodziny zależą od wiary w chrzest i krew Jezusa oraz w to, że On jest Bogiem.

“I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy” (Ewangelia św. Jana 3:14). Co oznacza ten wiersz? Dlaczego Jezus miał zostać ukrzyżowany? Czy On grzeszył podobnie jak my? Czy był taki słaby i niedoskonały, jak my? Nie.

To dlaczego musiał zostać ukrzyżowany? Aby zbawić nas i zapłacić za wszystkie nasze grzechy. On został ochrzczony i ukrzyżowany, by zbawić nas od wszystkich naszych grzechów.

To jest prawda zbawienia, ponownych narodzin z wody i Ducha. Jezus darował nowe życie tym, którzy wierzą w Jego chrzest i śmierć na krzyżu jako zbawienie od grzechu.Znaczenie Wody i Ducha

Co znaczy woda i Duch?
Woda znaczy chrzest Jezusa а,
Duch – że On jest Bogiem.

Biblia powiada nam, że jeśli uwierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, narodzimy się ponownie. Możemy zostać dziećmi Boga i narodzić się ponownie przez słowo Pisma, ewangelii wody, krwi i Ducha, ewangelii zbawienia.

Biblia powiada nam, że “woda” oznacza chrzest Jezusa (Pierwszy List św. Piotra 3:21), а “Duch” znaczy, że Jezus jest Bogiem. Prawda ponownych narodzin polega na tym, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, by zapłacić za nasze grzechy przez swój chrzest i krew.

On zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i zapłacił za grzech śmiercią na krzyżu. Przez swój chrzest i krew na krzyżu On zbawił wszystkich wierzących w Niego.

Powinniśmy uwierzyć w chrzest i krew Jezusa jako nasze zbawienie. Jedynie narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą zobaczyć i wejść do królestwa niebieskiego. Jezus zbawił nas przez wodę, krew i Ducha. Czy wierzycie?

Jezus jest niebieskim arcykapłanem, który przyszedł na ten świat, by zapłacić za grzech świata. On został ochrzczony, umarł na krzyżu, powstał ze zmarłych i stał się Zbawicielem wszystkich wierzących w Niego.

Jezus powiedział w Ewangelii św. Jana 10:7, “Ja jestem drzwiami dla owiec.” Jezus stoi przed bramą nieba. Kto otworzy nam bramę? Jezus.

On odwrócił się od tych, którzy nie wierzą w Niego, nie znają prawdy o Jego zbawieniu. Tym, którzy nie wierzą w Jego chrzest, krew i Ducha, On nie pozwala narodzić się ponownie. On odwrócił się od wszystkich, którzy nie wierzą w Jego słowo, nie chcą przyjąć Jego świętość i uwierzyć, że On jest Bogiem.

Zginie każdy, kto nie chce uwierzyć w prawdę Pisma, że Jezus przyszedł na ten świat, został ochrzczony i ukrzyżowany, umarł na krzyżu, by przejąć wszystkie grzechy świata i ponieść karę za nas, oraz powstał ze zmarłych po trzech dniach. Jak zapisano, “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.”

Ci, którzy wierzą w błogosławieństwo odkupienia przez Jego chrzest i krew, którzy stali się świętymi, wejdą do królestwa niebieskiego. Oto prawdziwa ewangelia ponownych narodzin, ewangelia, która pochodzi z wody, krwi i Ducha. Ponowne narodziny z wody i Ducha to niebieska ewangelia. Tylko ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, mogą narodzić się ponownie. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody, krwi i Ducha, są bez grzechu; oni prawdziwie narodzili się ponownie.

Podobnie jak Nikodem nie wiedział prawdy, tak obecnie większość wierzy w Jezusa, nie znając prawdziwej ewangelii. Nikodem naprawdę był mądrym człowiekiem! On usłyszał o prawdziwej ewangelii, a później, kiedy Jezus został ukrzyżowany, przyszedł, by złożyć Jego ciało do grobu. Wtedy on już wierzył.

Teraz wielu nie zna prawdy o wodzie i Duchu. Niestety wielu ludzi nie przyjmuje prawdy, nawet mając możliwość ją usłyszeć.

Jezus pozwolił nam wszystkim narodzić się ponownie. Co pozwoliło nam narodzić się ponownie? Jezus zabrał nasze grzechy przez wodę, krew i Ducha, kiedy został ochrzczony. On umarł na krzyżu i powstał ze zmarłych.

On dał wszystko tym, którzy wierzą w Niego i w błogosławieństwo ponownych narodzin. Jezus jest Zbawicielem, on pozwala narodzić się ponownie tym, którzy wierzą w Niego. Modlę się, byście zawsze byli z Jezusem, który stworzył Niebo i Ziemię i wszelkie żywe istoty.

W Ewangelii św. Jana 3:16 zapisano, “aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Uwierzyliśmy w Jezusa i otrzymaliśmy wieczne życie. Uwierzyliśmy w wodę i Ducha i narodziliśmy się ponownie. To prawda, że jeśli wierzymy w ewangelię zbawienia, w chrzest i krew Jezusa oraz w to, że Jezus jest Zbawicielem i Bogiem, możemy zostać zbawieni.

Lecz jeśli nie wierzymy w tę prawdę, pójdziemy do piekła. Dlatego Jezus powiedział Nikodemowi, “Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?”

Co Bóg zrobił dla nas? Odkupienie przez Jezusa pozwoliło nam narodzić się ponownie. Jezus zbawił nas od świata, diabła i wszystkich grzechów. Aby zbawić grzeszników tego świata od kary za grzechy, On zabrał wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest, został ukrzyżowany i powstał ze zmarłych.

Możemy wierzyć lub nie wierzyć w odkupienie. Lecz zbawienie ponownych narodzin przychodzi poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa.

Napisano jest, że Bóg darował nam dwa błogosławieństwa. Pierwsze to ogólne błogosławieństwo, które włącza przyrodę, słońce, powietrze. Nazywamy go błogosławieństwem ogólnym, albowiem ono jest dla wszystkich ludzi, grzeszników i sprawiedliwych.

Czym jest błogosławieństwo osobliwe? Osobliwe błogosławieństwo oznacza ponowne narodziny z wody i Ducha, które ratują wszystkich grzeszników od śmierci.Błogosławieństwo Osobliwe

Czym jest osobliwe
błogosławieństwo Boże?
Błogosławieństwem ponownych narodzin
przez Jego Chrzest, ukrzyżowanie
i zmartwychwstanie.

W Ewangelii św. Jana 3:16 zapisano, “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Te słowa mówią o osobliwym błogosławieństwie Bożym: Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, wymazał wszystkie nasze grzechy przez chrzest i został ukrzyżowany za nas. Oto osobliwe błogosławieństwo Boże. Naprawdę jesteśmy zbawieni od wszystkich grzechów.

To prawda, że Jezus zbawił nas i uczynił grzeszników sprawiedliwymi. Każdy może dostać osobliwe błogosławieństwo Boże, trzeba po prostu uwierzyć w tę prawdę. Czy wszyscy naprawdę wierzycie?

Daremną jest wiara, która nie walczy o osobliwe błogosławieństwo Boże, tylko o prawość życia.

Ja nigdy nie przestawałem krzewić, że wiara w chrzest Jezusa i w Jego krzyż jest jedyną drogą do ponownych narodzin. Wszystkie Księgi Biblii mówią, że błogosławieństwo ponownych narodzin przez Jezusa jest “osobliwym błogosławieństwem Bożym.” Nic nie ilustruje błogosławieństwa Bożego lepiej, niż odkupienie grzeszników poprzez chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie.

Chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie są osobliwym błogosławieństwem Bożym. Fałszywi krzewiciele nie wiedzą, co o tym mówić. Fałszywi krzewiciele chodzą w ubraniu anielskim, uzbrojeni w moralność chrześcijańską i świecką. Tak, to prawda. Ich cuda, uzdrowienia chorych przyczyniają się do złego, jeśli oni nie mają osobliwego błogosławieństwa Bożego.

Ewangelia zbawienia dała nam osobliwe błogosławieństwo Boże, które pozwala narodzić się ponownie. Jezus darował nam nowe życie przez swój chrzest, krew, śmierć i zmartwychwstanie. On zrobił nas swoimi dziećmi, więc jesteśmy wolni od grzechu.

Czy wierzycie? ─Tak.─ Czy naprawdę otrzymaliście błogosławieństwo? ─Tak.─ Chrzest Jezusa i Jego krew, śmierć i zmartwychwstanie są błogosławieństwem osobliwym, które Bóg darował nam przez wodę i Ducha. Oto ewangelia błogosławieństwa osobliwego. Wielbicie Pana za zbawienie przez Jego osobliwe błogosławieństwo.

Szkoda, że dzisiaj wielu wierzących chrześcijan nie zna o osobliwym błogosławieństwie Bożym, o ewangelii chrztu i krwi, o ponownym narodzeniu z wody i Ducha. Starają się znaleźć prawdę w ciemności przez teologię i moralność religijną. To kompletni ignoranci!

Chrześcijaństwo istnieje już od dawien dawna; około 500 lat minęło od czasu reformacji, lecz nawet dzisiaj w Korei i na całym świecie wielu ludzi nie zna prawdy o ponownych narodzinach i osobliwym błogosławieństwie Bożym.

Lecz mam nadzieję i wierzę, że Jezus pozwoli im poznać prawdę, chociaż zbliża się już koniec świata.

Grzesznicy powinni narodzić się ponownie i przyjąć prawdę o wodzie i Duchu, by zostać sprawiedliwymi i wejść do królestwa niebieskiego. Wielu chrześcijan z całej mocy stara się narodzić się ponownie.

Lecz jeśli starają się, nie znając prawdziwego znaczenia ponownych narodzin, ich wiara jest nadaremna. Oni mówią, że trzeba narodzić się ponownie, by wejść do królestwa niebieskiego, ale nie mają klucza do prawdziwych ponownych narodzin.

Oni tylko sądzą, że mogą narodzić się ponownie, bo nieustannie wierzą w to, bo mają ogień w sercu. Lecz ich próżne usiłowania, oparte na uczynki i odczucia fizyczne, mogą tylko przyprowadzić do fałszywej wiary.Słowo Boże Prowadzi nas do Prawdziwych Ponownych Narodzin

Czym odróżnia się wiara od religii?
Wiara jest wyznaniem zbawienia przez Jezusa,
a religia – nadzieją na własne
myśli i uczynki.
and works.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:4-8 zapisano, że możemy narodzić się ponownie tylko poprzez wiarę w wodę, krew i Ducha. Jeśli chcemy narodzić się ponownie, powinniśmy pamiętać, że to jest możliwe tylko przez słowo Boże, przez słowo prawdy. Powinniśmy znać, że wizji, mówienie w innych językach czy wrażenia cielesne nigdy nie mogą przyprowadzić nas do ponownych narodzin.

W Ewangelii św. Jana 3 Jezus powiedział, że nikt nie może wejść do królestwa niebieskiego, jeśli nie narodzi się ponownie z wody i Ducha. By narodzić się ponownie, ludzie zazwyczaj muszą podwójnie uwierzyć w Jezusa. Najpierw, jak w religii, wyznać grzechy przeciwko Prawu. Pierwszy raz człowiek wierzy w Jezusa według Prawa, rozumiejąc, że on jest wielkim grzesznikiem.

Nasza wiara w Jezusa nie powinna być jednej z religii światowych. Chrześcijaństwo nie jest religią. Jedyna droga do życia wiecznego jest poprzez wiarę.

Każdy, kto wierzy w Jezusa jak w religię, pozostanie z niczym. Jego serce i nadal będzie pełne grzechu, chaosu i pustki. Nieprawdaż? Czy chcecie pozostać hipokrytami, jako faryzeusze w Biblii.

Każdy chce narodzić się ponownie. Lecz jeśli on wierzy w Jezusa tylko jak w religię, zostanie hipokrytą z sercem pełnym grzechu. Powinniśmy uświadomić sobie prawdziwe znaczenie ponownych narodzin.

Każdy, kto nie narodził się ponownie, wierzy w Jezusa tylko jak w religię i ma tylko rozpacz i pustkę w sercu. Jeśli on wierzy w Jezusa, chociaż nie narodził się ponownie, jego wiara nie jest prawdziwa. Dlatego on zostanie hipokrytą, daremnie próbując zawsze wydawać się święty.

Dopóki wierzycie w Jezusa tylko jak w religię, zawsze będziecie grzesznikami i hipokrytami i spotkacie śmierć, głośno płacząc nad grzechami. Jeśli chcecie uwolnić się od waszych grzechów, musicie uwierzyć w prawdę Pisma, w ewangelię wody, krwi i Ducha.Odkrycie Tajemnicy Odkupienia poprzez Chrzest Jezusa

Co pozwala nam narodzić
się ponownie?
Chrzest Jezusa, Jego śmierć na krzyżu
i zmartwychwstanie.

Biblia powiada nam, że każdy może narodzić się ponownie przez słowo Boże, które nigdy się nie zmienia. Przeczytajmy słowa apostoła Piotra, “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (Pierwszy List św. Piotra 3:21).

W Biblii zapisano, że chrzest Jezusa jest pierwowzorem, który nas zbawia. Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, powinni wiedzieć nie o naszym własnym chrzcie, lecz o chrzcie Jezusa. Chrzest Jezusa daje nam grzesznym nowe życie. Uwierzcie w to. Wtedy zmożecie narodzić się ponownie i otrzymać błogosławieństwo zbawienia.

Rozumiejąc, że można dostąpić odkupienia poprzez wiarę w chrzest Jezusa, możemy zostać zbawieni, usprawiedliwić się i otrzymać wieczne życie. Inaczej mówiąc, jeśli wierzymy w prawdę odkupienia przez słowo Boże, zostaniemy na zawsze oczyszczeni z grzechu.

Ponowne narodziny oznaczają powtórne narodzenie. Zwykle większość ludzi najpierw wierzy w Jezusa jak w religię, а później rodzi się ponownie poprzez wiarę, jeśli poznaje prawdę. Imię Jezus oznacza, “A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ewangelia św. Mateusza 1:21).

Jeśli wierzymy w Jezusa i dokładnie wiemy, co On zrobił dla całej ludzkości, zostajemy wolnymi od naszych grzechów i rodzimy się ponownie. Najpierw wierzymy w Jezusa jak w religię, a gdy słyszymy i wierzymy w ewangelię chrztu i krwi Jezusa, rodzimy się ponownie.

Co pozwala nam narodzić się ponownie? Po pierwsze chrzest Jezusa, po drugie krew, którą On przelał na krzyżu, i po trzecie Jego zmartwychwstanie. Narodzić się ponownie znaczy uwierzyć w Jezusa jako Boga i Zbawiciela. Przeczytajmy, jak rodzili się ponownie w czasach Starego Testamentu.Zapłata za Grzech w Starym Testamencie: Położenie Rąk i Ofiarowanie Krwi

Jaką jest ewangelia ponownych narodzin w czasach Starego Testamentu? Najpierw przeczytajmy fragment Trzeciej Księgi Mojżeszowej 1 i zobaczmy, co napisano o ponownych narodzinach.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 1:1-5 zapisano, “I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z Namiotu Zgromadzenia tymi słowy: Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy; niech przyprowadzi go do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana; Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.”

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej Bóg powiedział nam, jak Izraelici mogli połączyć się z Bogiem przez system ofiarny. To jest prawda, którą wszyscy powinniśmy znać i rozumieć. Dlatego popatrzmy na te słowa.

Pan powołał Mojżesza i powiedział mu z Namiotu Zgromadzenia o odkupieniu grzechów Izraelitów. Lud Izraela nie przestrzegał Prawa i mógł odkupić swoje winy przez ofiarowanie zwierzęcia bez skazy.

Zwierzę całopalne miało odpowiadać warunkom Boga i być bez skazy. Także trzeba było przestrzegać założonego przez Boga rytuału. Ofiary składano w następujący sposób.

Jeśli ktoś grzeszył w czasach Starego Testamentu, należało złożyć Panu ofiarę na przebaczenie grzechów. Po pierwsze, ofiara miała być bez żadnej skazy fizycznej; po drugie, grzesznik miał położyć ręce na głowie ofiary, by przekazać jej swoje grzechy.

Zaraz po ofiarowaniu zwierzęcia ofiarnego należało pokropić krwią dookoła ołtarz, а resztę wylać na ziemię. To był rytuał Namiotu Zgromadzenia, przez który Bóg darował swoim ludziom błogosławieństwo zbawienia.

Prawo i przykazania Boga składają się z 613 artykułów, przepisujących, co “wolno” i czego “nie wolno” robić. Bóg darował ludowi Izraela Prawo i przykazania. Ludzie znali, że Prawo i przykazania Boga były dokładne, lecz nie mogli ich przestrzegać, bo każdy od urodzenia miał 12 grzechów, które otrzymał w spadku po Adamie.

Więc oni zgubili zdolność żyć bez grzechu przed Bogiem. Izraelici zgubili zdolność zostać sprawiedliwymi. Raczej nie mogli nie grzeszyć, nawet naprawdę chcąc zwolnić się od grzechu. Wszyscy ludzie musieli narodzić się i umrzeć grzesznikami.

Lecz Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu darował ludu Izraela system ofiarny, przez który ludzie mogli odpokutować za grzechy. Bóg ustanowił rytuał Namiotu Zgromadzenia, by ludzie Izraela i całego świata mogli uwolnić się od grzechu. Przez system ofiarny On ogłosił całemu światu swą miłość, pokazał drogę do zbawienia.

Bóg darował ludu Izraela system ofiarny i ustanowił kapłanów z rodu Lewiego. Spośród 12 plemion Izraela tylko plemię Lewiego zostało poświęcone dla składania ofiar ludu Izraela.

Mojżesz i Aaron byli z plemienia Lewiego. W Biblii są zapisane Prawo i przepisy, które regulowały składanie ofiar w Namiocie Zgromadzenia i zbawienie przez położenie rąk.

Jeśli naprawdę zrozumiemy ten rytuał ofiary, zmożemy narodzić się ponownie. Dlatego powinniśmy studiować słowo Boże o ofierze w Namiocie Zgromadzenia. To jest najważniejsza część Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie na nas przychodzi błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha.Odkupienie Grzechów w Czasach Starego Testamentu

Jaki jest Bóg?
Bóg jest sprawiedliwy
i miłościwy.

Bóg powołał Mojżesza, z plemienia Lewiego, do Namiotu Zgromadzenia i poświęcił jego brata Aarona na arcykapłana. Aaron miał przekazać grzechy ludzi na ofiarę.

Bóg powiedział Mojżeszowi, jak zapisano w Trzeciej Księdze Mojżeszowej 1:2. “Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody.” Bóg ustanawia ofiary całopalne. Jeśli ktoś spośród ludu chciał dostąpić odkupienia od grzechów, on potrzebował złożyć ofiarę z byka lub owcy.

Także Bóg powiedział, “Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy; niech przyprowadzi go do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana” (Trzecia Księga Mojżeszowa 1:3).

Bóg przyjmował ofiarę w zamian za życie człowieka, który musiałby umrzeć za swoje grzechy. Izraelici mogli przekazać swoje grzechy przez położenie rąk na głowie zwierzęcia ofiarnego. Zwierzęta ofiarne musiały zostać przynoszone świadomie. Teraz popatrzmy na wiersz 4.

“Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego.” Więc Bóg przyjąłby tę ofiarę. Kiedy grzesznik kładł ręce na głowie kozła ofiarnego, jego grzechy przychodziły na głowie ofiary za grzechy. Grzesznik musiał położyć ręce na głowie ofiary, by ona została przyjęta i żeby dostać odkupienie grzechów.

On zabijał ofiarę, а wtedy mazał tą krwią rogi ołtarza, a resztę krwi wylewał u podstawy ołtarza. By zapłacić za swoje grzechy i uwolnić się, on potrzebował złożyć ofiarę według prawa Boga.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 1:5 zapisano, “Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.” Przed wejściem do przybytku stał ołtarz z rogami na czterech jego narożnikach.

Po przekazaniu grzechów przez położenie rąk na głowie ofiary grzesznik potrzebował zabić zwierzę, а kapłan mazał rogi krwią. Rogi ołtarza oznaczają potępienie za grzechy. Więc mazanie rogów oznaczało, że przez krew zwierzęcia ofiarnego grzesznik płacił za grzechy. Kiedy Bóg widział krew na rogach ołtarza, przyjmował ofiarę jako przebłaganie za grzechy.

Dlaczego jest ważna krew ofiary? Bo “zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23) i życie ciała jest w krwi. Dlatego w Liście św. Pawła do Hebrajczyków zapisano, że “bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (List do Hebrajczyków 9:22). Dlatego wylewanie krwi ofiary pełniło prawo Boże, które mówi, że zapłata za grzech jest śmierć.

Sprawiedliwie krew miałby przelać grzesznik, lecz w zamian on przynosił krew zwierzęcia ofiarnego. Następnie kapłan kropił rogi ołtarza krwią ofiary, co oznaczało, że grzechy zostawały zmyte.

Przeczytajmy Objawienie św. Jana 20:11-15 w Nowym Testamencie, by zobaczyć, że rogi oznaczają Księgę Sądu. Dlatego mazanie rogów krwią jest mazaniem krwią Księgi Sądu. Oto świadectwo tego, że ludzie mogą uwolnić się od kary za grzechy przez położenie rąk i krew ofiary.Grzechy są Zapisane w Dwóch Miejscach

Wszystkie grzechy ludzkości przed Bogiem są zapisane w dwóch miejscach: na tablicach serca i w Księdze Sądu, która jest otwarta przed Bogiem.

W Księdze Jeremiasza 17:1 zapisano, “Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty na tablicy ich serca i na narożnikach ich ołtarzy.”

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 17:11 zapisano, “Gdyż życie ciała jest we krwi.” Życie ciała jest w krwi, więc nasze grzechy mogą zostać zmyte tylko przez krew. Dlatego rogi ołtarza trzeba było mazać krwią. Według Prawa prawie wszystko oczyszcza się przez krew, а bez rozlania krwi nie ma odkupienia (List do Hebrajczyków 9:22).

“Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Następnie synowie Aarona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu na ołtarzu, Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana” (Trzecia Księga Mojżeszowa 1:6-9).

Następnie kapłani kroili ofiarę na części i kładli ją na ołtarz. Ten rytuał oznaczał, że ludzie zgrzeszyli przed Bogiem i musieliby umrzeć, krwawić i gorzeć w piekle. Tak ludzie mogli odpokutować za grzechy przez rytuał w przybytku.

Przez składanie ofiar całopalnych pełnił się sąd sprawiedliwego prawa Boga. Bóg połączył dwa prawa, Prawo Sprawiedliwości i Prawo Miłości, w rytuale zbawienia całej ludzkości.

Bóg jest sprawiedliwy, dlatego musiał ich sądzić i skazać na śmierć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że pozwolił im przekazywać grzechy na ofiarę. Pan tak umiłował nas, że został ochrzczony i ukrzyżowany, by stać się ofiarą za grzeszników w Nowym Testamencie. Chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu zmyły wszystkie grzechy świata.Odkupienie Codziennych Grzechów w Starym Testamencie

Kogo symbolizuje ofiara bez
skazy Starego Testamentu?
Jezusa Chrystusa.

Przeczytajmy, co napisano w Trzeciej Księdze Mojżeszowej 4:27. “A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań Pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę, A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił; Położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś jej krwi wyleje u podstawy ołtarza. Wszystek zaś jej tłuszcz usunie, tak jak się usuwa tłuszcz z ofiary pojednania, i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla Pana. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczone” (Trzecia Księga Mojżeszowa 4:27-31).

Potomkowie Adama, lud Izraela i wszyscy ludzie, przyszli na świat z sercami pełnymi grzechu. Dlatego nasze serca są pełne grzechu. W sercach naszych są wszelkie rodzaje grzechu: złe myśli, wszeteczeństwa, cudzołóstwo, morderstwa, kradzieże, chciwość, głupota.

Kiedy grzesznik chciał zapłacić za grzechy codzienne, on potrzebował przyprowadzić do przybytku zwierzę bez skazy. Następnie należało położyć ręce na głowie ofiary dla przekazania grzechów, zabić zwierzę i dać kapłanowi krew dla ofiarowania przed Bogiem. Wtedy kapłan odprawiał resztę rytuału, by grzesznicy mogli dostąpić przebaczenia grzechów.

Bez prawa i przykazań Bożych ludzie nie znaliby swoich grzechów. Jeśli spojrzymy na samych siebie przez pryzmat Prawa i przykazań Boga, zobaczymy nasze grzechy. Nie będziemy sądzeni za nasze grzechy według naszych standardów, lecz według Prawa i przykazań Bożych.

Ludzie Izraela grzeszyli mimo woli, dlatego że rodzili się z sercem pełnym grzechu. Grzechy, popełniane z powodu słabości, nazywamy wykroczeniami. Grzech włącza wykroczenia i nieprawości.

Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Ludzie Izraela także byli niedoskonali, popełniali grzechy i nieprawości. Wszystkie wykroczenia i nieprawości człowieka można kategoryzować tak. Jeśli mamy złe myśli w głowie, popełniamy grzech, а jeśli je wcielamy w życie, popełniamy wykroczenia, nieprawości. Grzech świata włącza oba te rodzaje.

W Starym Testamencie grzechy zostawały przekazane na głowę ofiary przez położenie rąk. Potem grzesznik uwalniał się od grzechu i śmierci za nie. W ten sposób system ofiarny jest cieniem prawdziwego sądu i miłości Boga.

Bóg stworzył nas z ziemi, dlatego na początku byliśmy po prostu prochem. Spryskiwanie ołtarza krwią i wylanie krwi u jego podstawy oznaczało pokutowanie za grzechy i zmycie wszystkich grzechów z tablic ich serc.

“Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana.” Tłuszcz w Biblii oznacza Ducha Świętego. By odpokutować za grzechy, powinniśmy wykonywać przepisy Boga. Powinniśmy także wziąć do serca odkupienie grzechów w sposób, przepisany przez Boga.

Bóg kazał ludowi Izraela ofiarować baranka, kozła lub cielca. Ofiary Starego Testamentu były wybrane. Cielec jest zwierzęciem czystym. Ofiary musiały być bez błędu, bo objawiały Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, który stał się ofiarą za całą ludzkość.

W Starym Testamencie ludzie przekazywali swoje grzechy przez położenie rąk na głowie zwierzęcia ofiarnego bez skazy. Kapłani składali ofiary, by zapłacić za grzechy. Tak lud Izraela zwalniał się od grzechów.Rytuał Dnia Pojednania

Dlaczego ludzie Izraela
potrzebowali składać ofiary w
Dniu Pojednania?
Bo grzeszyli aż do śmierci. Nie mogli usprawiedliwić
się przed Bogiem przez codzienne
składanie ofiar.

Składanie ofiar skoro po popełnieniu grzechu było niemożliwie ze względu na ogromną ilość ofiar, potrzebną by zapłacić za wszystkie grzechy. Później to zapoczątkowało niedbalstwo. Wydawało się, że potrzebowali codziennie składać ofiary za grzechy. Chcieli na zawsze uwolnić się od tego rytuału.

Im więcej się staramy, tym trudniej nam składać ofiary za nasze grzechy. Dlatego prawdziwe przebłaganie za nasze grzechy powinno wypływać z serdecznej wiary w prawo zbawienia, przygotowane dla nas przez Boga.

Im więcej się staramy przestrzegać Prawa Bożego, tym lepiej rozumiemy naszą słabość i niedoskonałość. Dlatego Bóg darował ludu Izraela możliwość przebłagania za grzechy całoroczne (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:17-22).

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej zapisano, “A to będzie dla was wieczną ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:29-31).

Dlatego lud Izraela raz na rok miał pokój ducha, gdy każdego dziesiątego dnia siódmego miesiąca arcykapłan składał ofiarę dla zbawienia ludzi od grzechów całorocznych. W tym dniu ich grzechy się zmywały, а duszy przebywały w pokoju.

Każdego dziesiątego dnia siódmego miesiąca arcykapłan Aaron jako przedstawiciel całego ludu składał ofiarę za grzechy. Wtedy innym kapłanom nie było wolno wchodzić do Namiotu Zgromadzenia. Aaron najpierw składał ofiarę za siebie i swój dom (albowiem on także grzeszył), a następnie za lud Izraela.

W ten sposób on składał ofiarę dla przebaczenia grzechów ludzi. “Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły: jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:7-10).

Po dokonaniu przebłagania za siebie i swój dom Aaron “rzucał losy o te dwa kozły.” Jeden los dla Pana, а drugi dla “Azazela,” zwierzęcia ofiarnego.

On najpierw przynosił jednego z dwóch kozłów dla Pana. W imieniu ludu arcykapłan kładł swe ręce na kozła, by przekazać mu całoroczne grzechy.

W miejscu najświętszym on kropił krwią siedem razy. Lud Izraela uwalniał się od wszystkich grzechów całorocznych. By uwolnić ludzi Izraela od śmierci za grzechy arcykapłan Aaron składał ich wykroczenia oraz karę za grzechy na głowie zwierzęcia ofiarnego. Potem On stawił żywego kozła przed Panem. Oto była ofiara za ludzi.Za Ludzi

Przed ludem Aaron kładł swe ręce na głowie kozła żywego, wyznawał ich grzechy mówiąc, “Panie, ludzie Izraela popełnili morderstwa, wszeteczeństwa, kradzieże, oszustwa . . . Wielbili idolów. Oni nie przestrzegali sabatu, nadużywali Twego imienia, złamali wszystkie przykazania i artykuły Prawa.” Następnie zabierał ręce. Wtedy ich całoroczne wykroczenia zostawały złożone na ofiarę za grzechy.

Przeczytajmy w Trzeciej Księdze Mojżeszowej 16:21. “I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię.” Wtedy kozioł musiał błąkać się po pustyni i zdechnąć, obarczony grzechami ludzi. “Azazel,” zwierzę ofiarne, po hebrajsku oznacza “wyganiać, wydalać.” To oznacza, że ofiara była wypędzona przed Bogiem za cały lud Izraela.

Grzechy Izraela przychodziły na zwierzę ofiarne przez położenie rąk Aarona. W ten sposób Izraelici otrzymywali przebaczenie. Widząc, jak arcykapłan kładł ręce na głowie kozła i wypędzał go na pustynię, wszyscy ludzie Izraela, którzy wierzyli w rytuał zbawienia, wierzyli w zbawienie od grzechu. Wszystkie rytuały Starego Testamentu były cieniem “ewangelii ponownych narodzin” Nowego Testamentu.

W czasach Starego Testamentu położenie rąk i krew ofiary za grzechy były podstawą ewangelii odkupienia grzechów. Ona zasadniczo nie zmieniła się i w Nowym Testamencie.Ewangelia Odkupienia w Nowym Testamencie

Jakim jest odkupienie grzechów w Nowym Testamencie?

W Ewangelii św. Mateusza 1:21-25 zapisano, “A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pacznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Lecz nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.”

Nasz Pan Jezus przyszedł na ten świat i wziął imię Immanuel, by zbawić cały świat od grzechu. Dlatego nadano mu imię Jezus. Jezus przyszedł, by zmyć wszystkie grzechy człowieka. On przyszedł w ciele człowieka, by zostać Zbawicielem ludzkości. On darował nam odkupienie, dlatego raz na zawsze zostaliśmy zbawieni od grzechu.Ewangelia Ponownych Narodzin

Jak Jezus wybawił nas od wszystkich naszych grzechów? Przez swój chrzest. Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza 3:13.

“Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby się dać ochrzcić przez niego. Lecz Jan omawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam spełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem!” (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17).

W Nowym Testamencie, w wieku 30 lat Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela. On został ochrzczony w rzece Jordan i zabrał grzechy wszystkich grzeszników. Tak Jezus spełnił sprawiedliwość Boga.Dlaczego Jezus Został Ochrzczony w Rzece Jordan?

Co objawia ewangelia?
Sprawiedliwość Boga

Teraz popatrzmy na to, jak niebiański arcykapłan spotkał ostatniego arcykapłana ludzkości. Tu widzimy sprawiedliwość Boga poprzez chrzest, który zmywa wszystkie grzechy świata.

Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa, był największym wśród narodzonych z niewiast. Jezus zaświadczył w Ewangelii św. Mateusza 11:11, “Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on!” Podobnie jak lud oczyszczał się od grzechów, kiedy arcykapłan Aaron kładł swe ręce na głowie ofiary za grzechy w dzień Pojednania, tak i w Nowym Testamencie ludzkość została zbawiona od grzechu, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.

Ewangelia ponownych narodzin jest ewangelią pełnego odkupienia wszystkich grzechów. Bóg założył ewangelię odkupienia poprzez chrzest Jezusa dla spełnienia sprawiedliwości, która wybawiła całą ludzkość. Jezus został ochrzczony, by zapłacić za wszystkie grzechy świata.

Co oznacza spełnienie “wszelkiej sprawiedliwości”? To oznacza, że Bóg wymazał absolutnie wszystkie grzechy świata. Jezus został ochrzczony, by zmyć wszystkie grzechy ludzkości. “Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List św. Pawła do Rzymian 1:17).

Sprawiedliwość Boga objawiła się przez Jego decyzję posłać swego Syna Jezusa na ten świat, by zmyć wszystkie grzechy przez Jego chrzest z rąk Jana Chrzciciela i śmierć na krzyżu.

W Nowym Testamencie sprawiedliwość Boga objawiła się poprzez chrzest Jezusa i Jego krew. Zostaliśmy sprawiedliwymi, bo około 2000 lat temu Jezus zabrał wszystkie grzechy ludzkości w rzece Jordan. Jeśli przyjmujemy w nasze serca Boże odkupienie, sprawiedliwość Boga naprawdę się spełnia.

“A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam spełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Ewangelia św. Mateusza 3:15-17)..

Ten fragment objawia nam, jak sam Bóg zaświadczył, że chrzest Jego Syna spełnił wszelką sprawiedliwość zbawienia. On powiedział nam, “Jezus, który został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, jest naprawdę Moim Synem.” Bóg zaświadczył, że Jego Syn został ochrzczony dla odkupienia całej ludzkości. Zrobił to, by święte dzieło Jego Syna Jezusa nie było daremne.

Jezus jest Synem Bożym i Zbawicielem grzeszników całego świata. “Którego sobie upodobałem,” powiedział Bóg. To prawda, że Jezus spełnił wolę Ojca i zabrał wszystkie grzechy ludzkości przez swój chrzest.

Słowo “chrzest” oznacza “umycie, zanurzenie, pogrzebanie.” Wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa przez chrzest z rąk Jana Chrzciciela. To dlatego musimy uwierzyć w ewangelię, by zbawić się od grzechu.

Wszystkie proroctwa Starego Testamentu o odkupieniu spełniły się poprzez chrzest Jezusa w Nowym Testamencie. Więc proroctwa Starego Testamentu mają odpowiedniki w Nowym Testamencie. Podobnie jak lud Izraela dostąpił odkupienia całorocznych grzechów w czasach Starego Testamentu, tak w Nowym Testamencie grzechy ludzi przeszły na Jezusa i zostały zmyte raz na zawsze.

Trzecia Księga Mojżeszowa 16:29 jest odpowiednikiem Ewangelii św. Mateusza 3:15. Jezus został ochrzczony, by wziąć na siebie wszystkie grzechy świata. Dzięki chrztu Jezusa wszyscy, którzy wierzą w Jego wieczne przebaczenie grzechów są uratowani; wszystkie ich grzechy zostały zmyte z tablic ich serc.

Nie odczuwając i nie wierząc w prawdę o chrzcie Jezusa i Jego śmierci na krzyżu, nie możecie się oczyścić od grzechu. Tylko poprzez chrzest Jezusa spełniło się słowo Boże i nasze grzechy zostały zmyte. Prawdziwe zbawienie odbywa się tylko przez odkupienie od wszystkich grzechów, inaczej mówiąc, poprzez chrzest Jezusa.

Teraz co zrobicie? Weźmiecie do swego serca zbawienie? Czy nie? To nie jest słowo człowieka, to jest słowo samego Boga. Jezus umarł na krzyżu, bo wziął na siebie wszystkie wasze grzechy przez swój chrzest. Czy nie zgadzacie się z tym, że ukrzyżowanie Jezusa zostało rezultatem Jego chrztu?

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:3-4 zapisano, “Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele człowieka, Aby dokładne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.”

Człowiek nie może przestrzegać Prawa i przykazań Bożych z powodu słabości ciała. To dlatego Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata. Oto prawda o chrzcie Jezusa. Chrzest Jezusa przesądził o Jego śmierci na krzyżu. Oto mądrość prawdziwej ewangelii Bożej.

Jeśliście dotychczas wierzyli jedynie w śmierć Jezusa na krzyżu, to teraz powróćcie i weźcie do serca ewangelię odkupienia poprzez chrzest Jezusa. Tylko wtedy zmożecie zostać dziećmi Boga.Oryginalna Ewangelia

Która ewangel Ewangelia wody
i Ducha ia jest oryginalną?
Ewangelia wody i Ducha.

Oryginalną ewangelią jest ewangelia przebaczenia grzechów. To ewangelia chrztu Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, którą Bóg darował nam. Poprzez chrzest w rzece Jordan Jezus wymazał wszystkie grzechy i darował odkupienie tym, którzy wierzą w prawdę. Dzięki wierze wszystkie nasze przyszłe grzechy również zostaną zmyte.

Każdy, kto wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, raz na zawsze zostanie zbawiony od wszystkich grzechów. Czy wierzysz? Jeśli odpowiadasz “Tak, wierzę,” to zostaniesz sprawiedliwym.

Teraz podsumujmy wszystkie wydarzenia po chrzcie Jezusa. W Ewangelii św. Jana 1:29 zapisano, “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”

Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus był Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata. Jan Chrzciciel złożył na Jezusa wszystkie grzechy świata w czasie Jego chrztu w rzece Jordan. Jan Chrzciciel sam ochrzcił Jezusa, dlatego mógł powiedzieć, “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” Jezus został ochrzczony i zabrał grzechy świata. Oto ewangelia ponownych narodzin.“Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia św. Jana 1:29). Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest. Wyraz “grzech świata” włącza grzechy, popełnione od urodzenia do dziesiątego roku życia. Czy wierzysz, że te grzechy przeszły na Jezusa? ─Tak, wierzę.─ A nieprawości od 11 do 20 lat? Czy wierzysz, że te grzechy również przeszły na Jezusa? ─Tak, wierzę.─

Czy wyraz “grzech świata” włącza przyszłe grzechy? ─Owszem.─ To chyba one zostały złożone na Jezusa? ─Owszem.─ Czy naprawdę wierzysz, że wszystkie twoje grzechy przeszły na Jezusa? ─Tak, wierzę.─ Czy naprawdę wierzysz, że wszystkie twoje grzechy przeszły na Jezusa przez Jego chrzest? ─Tak, wierzę.─ Czy chcesz zostać zbawiony od wszystkich grzechów? Tak? To uwierz w ewangelię chrztu i krwi Jezusa na krzyżu. Jeśli uwierzysz, zostaniesz zbawiony. Czy wierzysz? Oto prawdziwe odkupienie ponownych narodzin. Chrzest Jezusa i Jego krew jest prawdziwą ewangelią ponownych narodzin. To błogosławieństwo dla wszystkich grzeszników świata.

Do you want to be saved from the sins of the world? If you do, believe in the gospel of the baptism of Jesus and His blood at the Cross. Once you believe, you have been saved. Do you believe this? This is the true salvation of being born again. The baptism of Jesus and His blood is the original gospel of being born again. It is the blessing from God for all the sinners of the world.

Wierzyć w zbawienie ponownych narodzin poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, zobaczyć Jego miłość oznacza mieć prawdziwą wiarę i naprawdę narodzić się ponownie. Woda i krew Jezusa są znakami ponownych narodzin. Musicie tylko przyjąć słowa prawdy, zapisane w Biblii.Religia i Wiara

Jakie świadectwo jest w sercach
narodzonych ponownie?
Świadectwo wymazania wszystkich grzechów
przez chrzes i krew Jezusa t.

Religią jest wierzyć w Jezusa według własnych myśli, odrzucenie prawdziwego słowa Bożego. Lecz odkupienie grzechów nie zależy od własnych myśli. Wiara oznacza wierzyć we wszystkie słowa Starego i Nowego Testamentu, odrzucenie własnych myśli. Wiarą jest wierzyć w Biblię i przyjmować odkupienie przez wodę i krew: chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Możemy zostać zbawieni tylko kiedy przyjmujemy mądrość prawdziwej ewangelii.

Bez chrztu Jezusa nie ma przekazania grzechów, а bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa pierwej nim On wziął je na krzyż i umarł dla nas. Jeśli wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu, w ponowne narodziny przez ewangelię, możemy otrzymać odkupienie grzechów.

Prawdziwą wiarą jest wiara w to, że Jezus całkowicie oczyścił nas od wszystkich grzechów, kiedy został ochrzczony; w to, że on przyjął potępienie na krzyżu za wszystkie nasze grzechy. Musimy uwierzyć w sprawiedliwe zbawienie Boże. Bóg tak umiłował świat, że zbawił nas poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Wierząc w ewangelię, oczyszczamy się od wszystkich naszych grzechów, zostajemy zbawieni od kary za grzechy i sprawiedliwi przed Bogiem.

“Tak, Panie! Wierzę. Jestem niegodny zbawienia, ale wierzę w ewangelię chrztu Jezusa, Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania.” Powinniśmy tylko dziękować Panu za błogosławieństwo ewangelii ponownych narodzin. Wiara w prawdziwą ewangelię ponownych narodzin jest prawdziwą wiarą.

Oto prawda ponownych narodzin, “Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List św. Pawła do Rzymian 10:17). “I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Ewangelia św. Jana 8:32). Powinniśmy dokładnie znać prawdę i wierzyć w wodę, krew i Ducha, które o to świadczą (Pierwszy List św. Jana 5:5-8).

“Prawda was wyswobodzi.” To słowa Jezusa o wodzie i krwi. Czy naprawdę uwolniłeś się? Czy jesteś religijny czy wierzący? Jezus chce, byśmy mieli wiarę w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Wierząc w ewangelię chrztu i krwi Jezusa, jesteście bez grzechu. Lecz wierząc w Jezusa jak w religię, pozostajecie pełni grzechu, bo nie macie wiary w zbawienie Jezusa. Wielu stara się dostać odkupienie grzechów przez modlitwy.

Dlatego nigdy nie można dostąpić całkowitego zbawienia. Nawet jeśliby się kajali w ciągu całego życia, to nigdy nie zastąpi całkowitego oczyszczenia od grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Zbawmy się, wierząc w ewangelię Jezusa, która zmyła wszystkie grzechy świata, nawet przyszłe grzechy.

Znów powiadam wam, że nawet codzienne kajanie się nigdy nie zastąpi ewangelii ponownych narodzin. Wszyscy chrześcijanie powinni uwierzyć w odkupienie grzechów przez ewangelię ponownych narodzin.

Nie możemy całkowicie pokajać się za nasze grzechy. Fałszywe kajanie się nie może przyprowadzić nas do Boga, а tylko uspokaja nasze dusze. Fałszywe kajanie się jest jednostronną spowiedzią, która nigdy nie bazuje na woli Boga. To nie jest wiara, jakiej Bóg chce od nas.

Czym jest prawdziwa spowiedź? Ona jest powrotem do Boga, do prawdziwego odkupienia Jezusa i wiara w prawdę Pisma. Ewangelia chrztu Jezusa, Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania jest ewangelią, która nas zbawia. Jeśli wierzymy w ewangelię, nie mając najmniejszej wątpliwości, zostajemy zbawieni i osiągamy wieczne życie.

Oto mądrość ewangelii ponownych narodzin; to znaczy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew, w ewangelię królestwa niebieskiego, która pozwala nam narodzić się ponownie.

Kiedy Jezus powiedział nam, że powinniśmy narodzić się ponownie z wody i Ducha, On miał na widoku, że powinniśmy narodzić się ponownie, uwierzyć w Jego chrzest i krew na krzyżu. Wtedy zmożemy wejść i zamieszkać w królestwie niebieskim. Musimy uwierzyć w Jego słowa. Dwie rzeczy, które zaświadczają przebaczenie grzechów, to chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Oto słowa, które pozwalają narodzić się ponownie.

Czy wierzycie w ewangelię ponownych narodzin i przebaczenie grzechów? Wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu zbawia nas od wszystkich grzechów. Możemy narodzić się ponownie tylko przez wiarę. Jeśli Biblia mówi, że Jezus wymazał grzechy wszystkich grzeszników, to dlaczego nie możemy uwierzyć i narodzić się ponownie?

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha.
To be born again

Ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie, które świadczą o ponownych narodzinach, naprawdę narodzili się ponownie. Ci, którzy wierzą w Syna Bożego, mają świadectwo (Pierwszy List św. Jana 5:3-10). Jeśli wierzycie w Jezusa, nie musicie zapominać o ewangelii wody, krwi i Ducha.

Podobnie jak rozkazodawca Naaman umył się siedem razy w rzece Jordan i całkowicie wyleczył się od trądu (Druga Księga Samuelowa 5), tak i my powinniśmy uwierzyć, że Jezus raz na zawsze wymazał nasze grzechy w rzece Jordan i darował nam wieczne zbawienie.

Jezus umiłował nas, dlatego możemy uwierzyć w ewangelię przebaczenia grzechów, zostać zbawieni od wszystkich grzechów i mieć wieczne życie. Jeśli uwierzymy w ewangelię ponownych narodzin, otrzymamy zbawienie Boże.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.