" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w Święty Kościół
Powszechny


Według Apostolskiego symbolu wiary, po wyznaniu wiary “w Ducha Świętego” idzie wyznanie wiary w “święty Kościół Powszechny”. Tu słowo “powszechny” oznacza nie Kościół Rzymskokatolicki, lecz powszechny Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Apostołowie, którzy wierzyli w chrzest i krew Jezusa, świadczyli o Jezusie Chrystusie wielu ludziom w Dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy oni nawracali się, zaczynali wierzyć w chrzest Jezusa, zostawali świętymi, i w taki sposób po raz pierwszy został założony Kościół. Dlatego właśnie ci, którzy wierzą w czyny Ducha Świętego, wierzą również w Jego Kościół, ponieważ on został założony przez dzieła Ducha Świętego.Jaki jest Kościół Boży?


W oryginalnym tekście Pisma Świętego słowo “kościół” to (Ekklesia), co oznacza “zgromadzenie powołanych”. Innymi słowy, to oznacza zgromadzenie tych, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, w prawdę, że On darował im zbawienie.

Kościół Boży to zgromadzenie tych, którzy wierzą w tę prawdę, że Jezus wybawił grzeszników przez chrzest, który przyjął, i w krew, którą przelał na Krzyżu. Bóg odróżnia Kościół, który Sam założył, od innych kościołów, które nie mają z Nim nic wspólnego. Założony przez Boga Kościół daruje wszystkim ludziom łaskę odpuszczenia grzechów. Dlatego właśnie Kościół, założony przez Boga, naucza nie etyki i morałów ludzkości, lecz chrztu Jezusa, który darował ludziom przebaczenie grzechów, krwi, przelanej na Krzyżu, i zbawienia. Dlatego Pan dał Swój Kościół tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Tego Kościoła nie mogą zrujnować ani zwykli śmiertelnicy, ani sam szatan (Ewangelia św. Mateusza 16:18). Jedynie Pan rządzi Swoim kościołem, prowadzi go i pracuje w nim.

Kościół Boży jest zgromadzeniem świętych sprawiedliwych, zbawionych dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 1:2), i dlatego to jest miejsce, gdzie znajduje się Jego osobliwa miłość i ochrona (List św. Pawła do Rzymian 8:35-39). W ten sposób Bóg błogosławi tych, którzy służą Jego Kościołowi, i karze tych, którzy go prześladują.

Zwrot “święty Kościół” oznacza, że wszyscy wierzący, którzy należą do Kościoła, są bezgrzeszni i dostąpili odpuszczenia grzechów dzięki wierze w chrzest i krew Jezusa. Zgromadzenie takich ludzi nazywano świętym Kościołem Bożym. Więc aby uczestniczyć w świętym Kościele Bożym, człowiek najpierw musi uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

W świętym Kościele święci wielbią Boga, przynosząc Mu podziękowanie, sławę i pochwałę z wiarą w ewangelię wody i Ducha, wierząc w Jego Słowo.

Fundamentalnym znaczeniem pochwały, którą oddajemy Bogu, jest wielbienie Go z wiarą w Słowo ewangelii prawdy, która zbawiła grzeszników od wszystkich grzechów i niegodziwości. Jedynie ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu, jako w źródło zbawienia, są prawdziwymi sługami Bożymi.

W Kościele Bożym nieustannie wygłaszają kazania o ewangelii wody i Ducha. Dlatego powinniśmy wielbić Boga z wiarą w ewangelię, którą głoszą w Kościele Boga.

Dlatego prawdziwym uwielbieniem Boga jest wielbienie wiary w ewangelię, lecz nie uwielbienie, natchnione religijną atmosferą. Prawdziwi czciciele zawsze wielbią Boga w Duchu i prawdzie (Ewangelia św. Jana 4:24). W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:25 napisano: “Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień”.

Oczyściliśmy się od wszystkich grzechów właśnie poprzez chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu. Ludzie muszą wyznać, że z powodu pierworodnego i codziennych grzechów ich istnienie jest podobne do ohydnej kupy gnoju. Jednakże nawet ten brud zostaje biały, kiedy się pokrywa śniegiem. Oczywiście, to nie jest do porównania z odpuszczeniem grzechów Jezusa Chrystusa: Jeśli chodzi o wymazanie wszystkich grzechów świata przez misję Jezusa, to tego zbawienia wystarczy, aby całkiem zmyć nawet ślad grzechu, podczas gdy zakrywanie brudu śniegiem to rzecz tymczasowa. Podobnie możemy zostać bezgrzesznymi, kiedy wierzymy, że chrzest Jezusa i krew, przelana na Krzyżu, są gwarancją naszego zbawienia. Przez Swój chrzest i krew na Krzyżu Jezus odpokutował za wszystkie nasze grzechy i uczynił nas sprawiedliwymi, dlatego wszyscy możemy otrzymać odpuszczenie grzechów i zostać świętymi poprzez wiarę w tę prawdę. Dlatego właśnie w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 1:2 napisano: “Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/”.

Wierzmy w to, że zostaliśmy świętymi poprzez wiarę w chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu, jako w źródło odpuszczenia grzechów, oraz że dzięki tej wierze wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Każdy człowiek, który wierzy w tę prawdę, może wejść do Królestwa Bożego. Nie ma znaczenia, czy to mężczyzna, czy kobieta, czy jest ze Wschodu, czy z Zachodu, stary czy młody, bogaty czy ubogi, uprzywilejowany czy nieuprzywilejowany, uczony czy nieuczony.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Sprzedawca balonów zapuszczał w powietrze białe balony. Czarnoskóra dziewczynka podeszła do niego i zapytała: “Czy czarne balony również mogą wznieść się w niebo?” Baloniarz odpowiedział: “Oczywiście!” Każdy, kto wierzy w prawdziwą ewangelię, może wejść do Królestwa Niebieskiego (List św. Pawła do Rzymian 3:22; List św. Pawła do Galacjan 3:28). Ale przed Bogiem nikt, kto ma grzech w swoim sercu, nigdy nie zmoże wejść do nieba. Nawet jeśli człowiek w jakiś sposób wierzy w Jezusa, ale jeszcze ma grzech, to on po prostu nie może się wznieść. Ale, ponieważ Bóg już przebaczył wszystkie grzechy rodu ludzkiego przez ewangelię wody i Ducha, każdy, kto w odpowiedni sposób wierzy w Jezusa, może wejść do Nieba. Dlaczego? Ponieważ on już nie ma żadnego grzechu. Każdy, kto wierzy w chrzest i krew Jezusa jako w źródło zbawienia od grzechów, może wejść do Królestwa Niebieskiego dzięki swojej wierze.

To, że Jezus zabiera nasze dusze do Nieba, jest możliwe, ponieważ już jesteśmy bezgrzeszni. Nasz Pan jest wszechmogący. Otóż początek, proces i koniec Jego misji są te same. Nasze uczynki są niedoskonałe, dopóki nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Ale czyny Pana, Jego chrzest i krew na Krzyżu, są wiecznie doskonałe, i uczyniły nas świętymi. Dlatego właśnie w Liście św. Pawła do Efezjan 1:4 napisano: “W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”, a w Pierwszym Liście św. Pawła do Tesaloniczan 5:23 napisano: “Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.