" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w Społeczność
Świętych


Czym Jest Społeczność Świętych?


Ludzie, którzy dostąpili przebaczenia wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdę, która świadczy o tym, że Jezus jest Prawdziwym Bogiem, a także w chrzest Pana i w krew, przelaną na Krzyżu, należą do rodziny Bożej. W Liście św. Pawła do Efezjan 2:19 napisano: “A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”. Sprawiedliwi mają ze sobą społeczność.Społeczność Świętych z Bogiem Ma Warunek Wstępny


Zanim będziemy mieć współuczestnictwo z innymi świętymi, powinniśmy najpierw mieć współuczestnictwo z Bogiem. Dlatego właśnie w Pierwszym Liście św. Jana 1:3 napisano: “A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem”.

To prawda! Najpierw musi być współuczestnictwo z Panem. Aby dla nas było współuczestnictwo z Bogiem, najpierw powinniśmy dostąpić odpuszczenia grzechów, uwierzywszy w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą On dał nam. Dlaczego? Dlatego, że tylko Pan jest Święty i bezgrzeszny.

Ci, którzy w ten sposób najpierw dostąpili prawdziwego współuczestnictwa z Panem, otrzymawszy przebaczenie grzechów, mogą mieć prawdziwe współuczestnictwo także z innymi sprawiedliwymi. Święci, którzy zostali zbawieni od grzechów dzięki chrztu i krwi Pana, mają społeczność z Bogiem w Niebie i z braćmi świętymi na ziemi. Darowane przez Boga zbawienie pozwala nam mieć społeczność tak z Panem, jak i z Jego świętymi. Innymi słowy, dzięki chrztu Jezusa i bezcennej krwi, wylanej na Krzyżu, my, którzy wcześniej byliśmy wrogami Boga, teraz służymy Mu jako naszemu własnemu Ojcu, najpierw otrzymawszy przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Co więcej, teraz przebaczamy, rozumiemy i mamy społeczność ze sobą, ponieważ wyznajemy tę misję, przez którą Chrystus doskonale zniszczył bariery między nami.Fundamentalną Naturą Społeczności Świętych jest Prawdziwa Ewangelia i Prawdziwa Miłość


Darowawszy sprawiedliwość zbawienia poprzez chrzest i krew, przelaną na Krzyżu, wszystkim tym, którzy wierzą, Jezus proklamuje: “Teraz otrzymaliście przebaczenie swoich grzechów”. Sam Pan nam o tym powiedział. On także rozkazuje nam kochać Pana i żyć w pokoju z braćmi świętymi. Apostoł Piotr, który wcześniej nie korzył się przed Panem, lecz otrzymał zbawienie, wyjaśnia swoją radość w taki sposób: “Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów” (Pierwszy List św. Piotra 4:8).

To jest prawda! Podobnie jak drzewa i trawy rosną, jeśli je podlewamy, tak święci wzrastają dzięki społeczności ze sobą, dzięki Słowu i miłości Bożej.

W Dziejach Apostolskich 2:46-47 możemy zobaczyć, jak cudowne było życie świętych w czasach Wczesnego Kościoła: “Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”.

Nie każdy chrześcijanin, który twierdzi, że wierzy w Jezusa, naprawdę wierzy w prawdziwego Boga. Otóż ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, darowanej nam przez Jezusa, i dlatego nie wierzą w nią, nie są świętymi. Dlatego właśnie prawdziwe przebaczenie i współuczestnictwo są możliwe jedynie wewnątrz ewangelii wody i Ducha.

W Księdze Kaznodziei Salomona 4:9-12 napisano: “Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje? A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie; a powróz potrójny niełatwo się zerwie”.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Zjednoczmy nasze siły we współuczestnictwie świętych, patrząc na siebie, aby nikt z nas nie był samotny i odrzucony.

Być może, wasze obowiązki i ciężary są dla was zbyt ciężkie. Jeśli tak, to powinniście dzielić się swoimi problemami ze swoimi braćmi świętymi, ponieważ “sam jej nie możesz podołać” (II Księga Mojżeszowa 18:18). W Ewangelii św. Mateusza 18:20 również napisano: “Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Jest takie orientalne powiedzenie: “Jeśli w rodzinie jest pokój, to wszystko w porządku”. Dlatego możemy powiedzieć: “Jeśli święci zachowują pokój między sobą w Kościele Bożym, wszystko naprawdę jest w porządku”. Jeśli święci zachowują pokój z Bogiem, wszystko się powodzi. Jeśli my najpierw żyjemy w pokoju z Królestwem Pana, możemy mieć pokój w domu i między sobą.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.