" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w
Zmartwychwstanie Ciała


Wszyscy ludzie, każdy człowiek na ziemi nienawidzi trudności, jest przeciwny chorobom, nienawidzi choroby, opłakuje postarzenie się i czuje w sobie strach śmierci, która w końcu do niego przyjdzie. To dlatego, że trudności, choroby i śmierć, których nie miało być dla ludzkości, niemniej jednak przyszły jako zapłata za grzech.

W zasadzie, z powodu grzechu swego praojca, ludzkość została wypędzona z wiecznego szczęścia. Dlatego ludzie nieustannie szukają swego utraconego życia wiecznego, jednakże nie mogą dotrzeć do tego życia wiecznego z powodu swej niesprawności, patrząc na nie jak na coś nieosiągalnego i w końcu ulegają śmierci. Dlatego właśnie wszyscy ludzie zaczynają szukać zbawienia w kimś innym, mówiąc: “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” (List św. Pawła do Rzymian 7:24). Odpowiedzią na to pytanie jest ostatnia część Apostolskiego symbolu wiary, czyli wyznanie wiary w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne.

W Ewangelii św. Mateusza 16:26 napisano: “Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” Z tego widzimy, że zmartwychwstanie ciała i życie wieczne na pewno jest o wiele ważniejsze, niż różne inne kwestie polityki, ekonomiki, wykształcenia, sportu, dyplomacji, militaryzmu i modernizacji. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te rzeczy są świeckimi kwestiami życia, które trwają najwięcej sto lat, i przestają istnieć, kiedy człowiek idzie z tej ziemi. Dlatego właśnie zmartwychwstanie i życie wieczne są najważniejszymi kwestiami w naszym istnieniu na tej ziemi.

Zanim rozpatrzymy tę kwestię, przez moment popatrzmy na problem śmierci.

Ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie śmierci, są mądrzy, ponieważ nikt nie może znaleźć drogi do wieczności, nie znając ostatniego punktu życia.

Zmarli się nie ruszają. Martwi nie mogą ani widzieć, ani słyszeć. Dla nich wiedza, mądrość, sława, władza i bogactwo, a także wszystkie inne rzeczy, nie mają znaczenia, to znaczy, dla nich takie rzeczy zostają nic warte. Poddane kremacji, ich ciała stają się popiołem, a pochowane, gniją pod ziemią. Śmierć jest najbardziej okropnym wydarzeniem dla każdego człowieka. Ale groza śmierci znika dzięki mocy zbawienia, darowanego nam przez Jezusa. Ta prawda znajduje się w ewangelii wody i Ducha.

W Ewangelii św. Łukasza 8:52 Jezus powiedział: “Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi”, a potem wskrzesił córkę Jaira. Jezus patrzył na śmierć wybranych, czyli ludzi wierzących, jak na chwilowe i fizyczne oddzielenie ich od Boga. Jednak, On zawsze mówił o tym, że oni będą żyć ponownie, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha.

A w Ewangelii św. Mateusza 10:28 Jezus powiedział: “Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”, powiadając nam o nieśmiertelności duszy. Podobnie jak przed śmiercią na Krzyżu Jezus powierzył Swoją duszę Ojcu, tak wszyscy święci, którzy żyli przed nami na tej ziemi, także to zrobili, kiedy pozostawili ten świat (Dzieje Apostolskie 7:59).W Jakim Ciele Będziemy Żyć Ponownie?


Życie jest wieczne. Jeszcze od czasu stworzenia świata życie nigdy nie przestawało istnieć, lecz zawsze trwało. Życie nie ma ani objętości, ani wagi, lecz ono ma ogromną moc. Korzenie drzewa mogą przebić się przez kamień i uczynić je wielkim drzewem. Jego życie bierze wodę z ziemi, rodzi liście i owoce, ponieważ życie jest mocą. Chociaż śmierć jest silna i wydaje się niezwyciężona, nawet silniejsze od śmierci jest życie.

Wierzący otrzymali Ducha Jezusa w swoich sercach, kiedy uwierzyli w Jego chrzest i krew jako w źródło zbawienia od grzechów. W Pierwszym Liście św. Piotra 1:23 napisano: “Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego”. Kiedy nadejdzie czas, to nasienie życia koniecznie spełni dzieło zmartwychwstania. Dlatego w Liście św. Pawła do Rzymian 8:11 napisano: “A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa < Jezusa > z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha”.

Jaka więc jest istota zmartwychwstałego ciała? Biblia mówi o tym w kilku miejscach, lecz najbardziej wyraźne i szczegółowe wyjaśnienie mieści się w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 15:42-44: “Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie”.

Natura zmartwychwstałego ciała w zasadzie odróżnia się od ziemskiego ciała, ponieważ pierwsze będzie podobne do zmartwychwstałego ciała Jezusa. Dlatego właśnie w Liście św. Pawła do Filipian 3:21 napisano, że Chrystus “przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała”.

To jest całkowita prawda! Zbawienie Chrystusa jest nie tylko zbawieniem naszych dusz, lecz również zbawieniem naszych ciał. Rozpatrzmy szczegółowo tę kwestię.


Nasze ciała zostaną nieśmiertelnymi ciałami. Natura naszych świeckich ciał jest śmiertelna. W Pierwszym Liście św. Piotra 1:24 napisano: “Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł”. A oto co napisano w Drugim Liście św. Pawła do Koryntian 4:16: “niszczeje nasz człowiek zewnętrzny”. A w Księdze Przypowieści Salomonowych 31:30 także napisano: “Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno”. Bez względu na to, jak młode i piękne mogą być nasze ciała, koniec końców one się rozłożą.

Ale zmartwychwstałe ciało staje się ciałem nieśmiertelnym. Podobnie jak Jezus jadł żywność w Swoim zmartwychwstałym ciele, to samo będzie z nami. Niektórzy mogą zapytać, czy pozostanie problem odpadów, jeśli będziemy jeść w naszych zmartwychwstałych ciałach. Ale wtedy już nie będzie odpadów, ponieważ nasze ciała, podobnie jak wszystkie rzeczy w tym świecie, będą całkiem nowe, i dlatego już nie będzie psucia i śmierci. Dlatego w wiecznym królestwie Niebios, gdzie będziemy żyć w naszych zmartwychwstałych ciałach, będziemy delektować się potrawami, tam nie będzie żadnego rozkładu, smrodu i zanieczyszczenia; jednym słowem, świat będzie doskonale czysty i światły.


Nasze ciała zostaną silnymi ciałami. Często powiadają, że depresja, choć jak wielka, nigdy nie uderza szpitali, aptek i domów pogrzebowych. To jest szczere wyrażenie, które pokazuje nam prawdziwą słabość ludzi. Umieramy z powodu naszych chorób, spustoszeni przez niewidoczne zarazki, czy w rezultacie urazów, doznanych w wypadkach.

Ale zmartwychwstałe ciało jest ciałem niezniszczalnym, które nie doznaje chorób, urazów i nawet śmierci. Podobnie jak trzej świętych, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wyszło nietknięci z ognistego pieca, który rozpalono siedem razy bardziej, niż było trzeba (Księga Daniela 3:19-26), nasze zmartwychwstałe ciała będą bardzo mocne. Dlatego w życiu świętych na Niebie już nie będzie chorób, urazów i śmierci, ponieważ oni będą żyć w raju, pełni zdrowia, szczęścia i radości.


Nasze ciała zostaną ciałami duchowymi. To wcale nie oznacza, że one staną się duchami, lecz zostaną tak wolne, jak nasze dusze. Dopóki żyjemy na ziemi, nasze ciała są powolne i niedogodne. Ale zmartwychwstałe ciało już nie będzie ograniczone w czasie i przestrzeni. Ono zostanie uwolnione, podobnie jak zmartwychwstały Jezus powstał przed uczniami bez żadnych ograniczeń w czasie i przestrzeni, przeszedł przez zamknięte drzwi, nagle zjawił się i zniknął. Oto jest duchowe ciało.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Kimże są ci, którzy otrzymają to błogosławieństwo? To ci, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, który darował nam ewangelię wody i Ducha. W Ewangelii św. Jana 11:25-26 napisano: “Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” A dalej w Ewangelii św. Jana 20:29 także napisano: “Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”

Śmierć jest tragiczna i straszna. Jednakże, jeśli wierzymy w odpuszczenie grzechów poprzez chrzest i krew Jezusa, to otrzymamy zbawienie od grzechów i uwolnimy się od strachu śmierci. Zaczniemy żyć w tej nadziei, głosząc ewangelię pośrednio i bezpośrednio.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.