" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy chcecie otrzymać Ducha
Świętego?


<I List św. Jana 1:1-10 >

“Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota - A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został - Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego!”


Jaki jest niezbędny warunek
otrzymania Ducha Świętego?
Przede wszystkim trzeba poznać i uwierzyć w
ewangelię Wody i Ducha oraz oczyścić się
od wszystkich grzechów poprzez wiarę.

Jeśli chcecie przebywać w Duchu Świętym, to po pierwsze, powinniście wiedzieć, że nawet najmniejszy grzech w obliczu Boga uniemożliwia Jego obecność. Wy chyba myślicie tak: “Jak może człowiek nie mieć przed Bogiem choć najmniejszego grzechu?” Ale jeśli wy naprawdę chcecie mieć społeczność z Panem, to w waszym sercu nie powinno być ciemności. Pamiętajcie, że by mieć społeczność z Panem, trzeba wierzyć w ewangelię zbawienia i oczyścić się od wszystkich grzechów.

Jeśli wy naprawdę chcecie dostąpić obecności Ducha Świętego, to najpierw powinniście wierzyć w ewangelię wody i Ducha i poprzez wiarę oczyścić się od grzechów. Jeżeli wy nie poznaliście ewangelii wody i Ducha i nie przyjęliście jej do serca, to nie zmożecie nawet myśleć o obecności Pana. Otrzymać obecność Ducha Świętego można jedynie pod warunkiem oczyszczenia od wszystkich grzechów przez ewangelię wody i Ducha.

Prawda wody i Ducha może oczyścić od grzechów rozum każdego człowieka. Pan błogosławi wszystkich, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Wy naprawdę chcecie mieć społeczność z Panem i Duchem Świętym? Więc wyznajcie wszystkie grzechy i uwierzcie w ewangelię, by oczyścić się od brudu grzechów. Pod takim warunkiem zmożecie mieć społeczność z Panem.

Jeśli chcecie mieć społeczność z Panem, musicie wierzyć w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela w rzece Jordan oraz w Jego Krew na Krzyżu. Jeśli ludzie naprawdę chcą dostąpić obecności Ducha Świętego, to oni powinni zrozumieć, kim jest Duch Święty. Duch Święty jest Bogiem i może mieszkać jedynie w tych, którzy wierzą w ewangelię.

Posłuchajmy opowiadanie o życiu człowieka, który oczyścił się od grzechów i teraz żyje w Duchu Świętym, uwierzywszy w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew.

“Na ziemi jest wielu różnych ludzi, i wszyscy oni żyją niejednakowo – według osobistych przekonań. Kiedyś żyłem tak samo. Żyłem zwykłym życiem, jeszcze od dzieciństwa razem z matką chodził do kościoła i całkiem naturalnie uwierzyłem w Boga. Mój ojciec był ateistą i często krytykował mnie za moją wiarę, ale wszyscy moi rodzice chodzili do kościoła. Chodzenie do kościoła było znaczną częścią mego życia.

Kiedy już byłem młodym mężczyzną, ciężka choroba przykuła mego ojca do łóżka. Patrzałem na niego i zamyślałem się często nad takimi pytaniami, jak życie i śmierć, raj i piekło. Wielu ludzi mówiło, że jeśli ja wierzę w Boga, to pewnie trafię do raju i zostanę Jego dzieckiem. Ale ja nigdy nie byłem tego pewny. Nigdy nie byłem pewny tego, że zdołam zostać jednym z Jego dzieci. Dowiedziałem się, że jeśli będę pełnić dobre uczynki na ziemi, to pewnie trafię do raju. Dlatego zacząłem pomagać potrzebującym.

Tymczasem moje serce zawsze przypominało mi, że byłem grzesznikiem. Pewnie ja wyglądałem na dobrego człowieka w oczach innych ludzi, ale nie mogłem nie czuć się winnym. Wtenczas zazwyczaj chodziłem do kościoła i modliłem się: “Proszę Cię, pozwól mi naprawdę być jednym z Twoich dzieci. Proszę, powiedz mi prawdę”. W czasie modlitw w moim sercu pojawiały się nowe trwogi. Słuchając nauki o słowie Bożym, nie mogłem zrozumieć tej prawdy. Bardzo zmęczyłem się od próżni w moim życiu, od moich grzechów, od śmierci i tak dalej.

Sądziłem tak: “Ja chcę narodzić się ponownie. Jeśli zdołam narodzić się ponownie, to już nie będę żyć tak, jak teraz”. Bez względu na te myśli zacząłem rzadziej chodzić do kościoła, i tak minęły moje lata młodzieńcze. Przyszedł czas szukać miejsca zatrudnienia, ale to było о wiele trudniej, niż myślałem. Ja jeszcze więcej zasmuciłem się. Nawet nie mogłem się uśmiechać. Popatrzywszy na siebie z boku i zobaczywszy w sobie człowieka o pustym sercu, wpadłem w głęboką depresję. W tym czasie mój starszy brat opowiedział mi o ewangelii.

“Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa” (Dzieje Apostolskie 3:19-20). Ta ewangelia wody i Ducha wybawiła mnie. Kiedyś, chodząc do kościoła, wiedziałem tylko, że Jezus umarł na Krzyżu za nasze grzechy. Ale z ewangelii dowiedziałem się, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, by wziąć na Siebie grzechy ludzkości, i że On został osądzony i ukrzyżowany za nasze grzechy.

Całe swoje życie ja chodziłem do kościoła i myślałem, że byłem jednym z dzieci Bożych, ale myliłem się. Ja spróbowałem zrozumieć znaczenie Jego słowa, ale wtedy również doznałem niepowodzenia. A kiedy usłyszałem zachwycającą ewangelię wody i Ducha, kiedy uwierzyłem, wtedy grzech, który przebywał we mnie i wszystko to, co tak mnie gniotło, wraz znikło, i w moim sercu zapanował pokój.

Wcześniej myślałem, że jeśli będę starannie wierzyć w Boga i regularnie chodzić do kościoła, to pójdę do raju. Ale Bóg posłał mi ewangelię wody i Ducha, i moje grzechy zostały przebaczone. Otrzymałem od Niego dar Ducha Świętego. Zanim otrzymałem Jego odkupienie, nie wiedziałem ani o Duchu Świętym, ani co oznacza “mówić obcymi językami”. Ja po prostu chodziłem do kościoła i wierzyłem w to, że jeśli będę żyć sprawiedliwie i służyć mojemu kościołowi, to Pan błogosławi mnie. Ale zrozumiałem, że zmogę otrzymać Ducha Świętego tylko w tym wypadku, jeśli moje grzechy będą przebaczone poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię wody i Ducha.

W poprzednim życiu moje serce było pełne grzechów, choć wierzyłem w Boga. Żyłem inercyjnym, nieciekawym, leniwym życiem, nie rozumiałem ważności wylania Ducha Świętego. Ale dzięki pewnemu słudze Boga, który głosił zachwycającą ewangelię odpowiednio do Biblii, uwierzyłem i zrozumiałem, że Duch Święty przebywa również i we mnie. Dostąpiwszy odkupienia, najpierw wątpiłem, czy Duch Święty naprawdę zstąpił na mnie, czy nie. Ale, przedłużając studiować Jego słowo, ja zrozumiałem, że w mojej dusze rozkwita nowa wiara i Duch Święty przebywa we mnie. Teraz to już rzeczywistość, i ja jestem przekonany, że Duch Święty mieszka we mnie! Kiedy On przebaczył moje grzechy, ja zrozumiałem, że tylko wolni od grzechu mogą zostać dziećmi Bożymi i otrzymać dar Ducha Świętego.

Ja również rozumiałem, że wszystkie moje usiłowania bycia doskonałym wobec Niego oraz prowadzenia sprawiedliwego życia nigdy nie pozwolą mi otrzymać Ducha Świętego. Bóg przychodzi do tych, którzy uznają się za grzeszników i nie mogą samodzielnie dać sobie rady, dlatego nieustannie szukają Jego pomocy i odczuwają potrzebę Jego obecności.

On pomógł mi zrozumieć, że dobre uczynki i prosta wiara w Boga nie przyprowadzą mnie do Królestwa Niebieskiego, i że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by wybawić mnie od grzechów przez zachwycającą ewangelię wody i Ducha. On dał mi dar Ducha Świętego, który zawsze przebywa we mnie.

Jestem wdzięczny Panu za to, że On uczynił mnie jednym z Swoich dzieci, błogosławił mnie i zesłał na mnie Ducha Świętego. Gdyby nie Pan, grzech dotychczas przebywałby w moim sercu, i ja byłbym skazany na wieczne potępienie w piekle.”

Więc uwierzywszy tylko w Krew, przelaną na Krzyżu, nie zmógłbym otrzymać Ducha Świętego, nawet gdybym bardzo chciał. Wtenczas ja już wierzyłem w Jezusa, ale grzech pozostawał w moim serce, i to przeszkadzało mi dostąpić obecności Ducha Świętego. Serce grzesznika nie może napełnić się Duchem Świętym. Bez względu na to wielu grzeszników, jak i kiedyś, próbuje otrzymać Ducha Świętego, chociaż ich serca są pełne grzechu.

Jeśli wy naprawdę chcecie przebywać w Duchu i dostąpić Jego obecności, powinniście wierzyć w zachwycającą ewangelię wody i Ducha i otrzymać odkupienie grzechów. Jeszcze jesteście grzesznikami? To dowiedzcie się o prawdziwej ewangelii od tych, którzy już otrzymali Ducha Świętego. Ci, którzy chcą dostąpić obecności Ducha Świętego, powinni mieć w sercu silne pragnienie i wiarę w zachwycającą ewangelię wody i Ducha.

Jedynie sprawiedliwi mogą usłyszeć słowa Ducha Świętego przez kościół. Usłyszawszy prawdę cudownej ewangelii, oni żyją pełnym wiary życiem. A grzesznicy, dla których jest przygotowane wieczne potępienie w piekle, nigdy nie usłyszą słów ewangelii.

Więc poznajmy ewangelię wody i Ducha. Dlaczego powinniście wierzyć w tę ewangelię? Aby nie przestrzegać Prawa, a pobudować waszą wiarę na cudownej ewangelii, opartej na słowie Bożym. Uczniowie Jezusa poszli w ślad za tą cudowną ewangelią, i teraz ona należy tym, którzy otrzymali dar Ducha Świętego. Cudowna ewangelia wody i Ducha – to właśnie ta ewangelia, którą wyznawali apostołowie wczesnego kościoła. Wszyscy chrześcijanie powinni otrzymać Ducha Świętego. Dopiero wtedy oni zmogą zostać dziećmi Bożymi.

A ci, którzy jeszcze nie wierzą w zachwycającą ewangelię wody i Ducha, mają grzech na sercu. Oni nie mogą otrzymać obecności Ducha Świętego. By mieć społeczność z Panem, oni najpierw muszą uwierzyć w darowaną przez Pana ewangelię wody i Ducha, i otrzymać dar Ducha Świętego.Biblia zawsze mówi o Duchu Świętym


Wylanie Ducha Świętego rozpoczęło się po Zmartwychwstaniu Jezusa. Nastał dzień zbawienia i przyszedł czas Jego bezmiernego miłosierdzia. Ale nas czeka bardzo zła przyszłość, jeśli nie uwierzymy w ewangelię wody i Ducha i nie będziemy mieć daru obecności Ducha Świętego.

Czy macie społeczność z Duchem Świętym? Czy wasze grzechy przeszkadzają Mu zamieszkać w was? Więc poznajcie ewangelię wody i Ducha, darowaną wam przez Pana, i wierzcie w nią. Jeśli wy wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to Duch Święty zamieszka w waszym sercu i zawsze będzie towarzyszył wam. Duch Święty przebywa w sercach jedynie tych ludzi, którzy uwierzyli w ewangelię wody i Ducha. Często Duch Święty wyraża swoją wolę przez działania sprawiedliwych. Więc z woli Ducha Świętego Paweł głosił cudowną ewangelię.

Jak możemy rozpoznać człowieka, który otrzymał Ducha Świętego? Jaka jest cecha charakterystyczna takiego człowieka? Jego osobliwą cechą jest wiara w zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Jeśli ten człowiek wie o zachwycającej ewangelii wody i Ducha i wierzy w nią, to on otrzymał Ducha Świętego.

Duch Święty nie mieszka w tych, którzy nie wierzą w zachwycającą ewangelię. Duch Święty przebywa tylko w tych, którzy wierzą w odpuszczenie grzechów przez chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew, przelaną na Krzyżu. Czy chcecie mieć społeczność z Duchem Świętym?

Czy wiecie, którą ewangelię powinniście zrozumieć, by postępować według Ducha Świętego i dostąpić Jego obecności? Cudowna ewangelia polega na wierze w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew na Krzyżu. Jeśli wy nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to wasze grzechy nie mogą być przebaczone, więc Duch Święty nie będzie przebywał w was. Aby otrzymać dar Ducha Świętego, trzeba wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Duch Święty nie może przebywać w sercach grzeszników. Jeśli chcecie otrzymać Ducha Świętego, to najpierw powinniście uwierzyć w wyjątkową ewangelię, by oczyścić się od grzechów. I jeśli chcecie dostąpić obecności Ducha Świętego, powinniście głosić wyjątkową ewangelię. Jeśli wy chcecie, by Duch Święty skierowywał stopy wasze i prowadził was, musicie zawsze miłować zachwycającą ewangelię i próbować ją głosić, gdziekolwiek jesteście. Duch Święty przebywa z tymi, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha.

Ducha Świętego otrzymują tylko sprawiedliwi, którzy wierzą w prawdziwą ewangelię. Jedynie sprawiedliwi, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, mogą dostąpić obecności Ducha Świętego. Ewangelia, która spełniła się poprzez chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew, jest zachwycającą ewangelią, o której świadczy Duch Święty (I List św. Jana 5:3-7).

Piotr również uwierzył w zachwycającą ewangelię i powiedział: “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (I List św. Piotra 3:21). W Biblii słowo “woda” często jest wykorzystywane w znaczeniu Chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela.

Ci, którzy mogą otrzymać Ducha Świętego, otrzymali przebłaganie poprzez zachwycającą ewangelię i są wolni od grzechu. Ci, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, mogą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a Duch skierowuje ich stopy (Ew. św. Jana 4:23). Duch Święty pomaga sprawiedliwym żyć w pełności Ducha Świętego. Pełni Ducha Świętego mogą żyć, wiecznie wychwalając Boga. Duch Święty zapewnia nas, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Od teraz możemy żyć z ewangelią wody i Ducha i przebywać w Duchu Świętym.Duch Święty nie zstępuje na tych, którzy omamiają samych siebie


Duch Święty mówi grzesznikom: “Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma!” (I List św. Jana 1:8). Duch Święty nie może mieszkać w tych, którzy omamiają samych siebie. Duch Święty zarzuca grzesznikom, mówiąc: “Dlaczego nie wierzycie w fascynującą ewangelię chrztu Jezusa i Jego Krwi?”

Posłuchajmy świadectwo chrześcijanina, który już narodził się ponownie, ale wpierw wierzył, jakoby otrzymał Ducha Świętego bez prawdy chrztu Jezusa i Jego krwi. Teraz ten człowiek wierzy w ewangelię Wody i krwi i przebywa w Duchu Świętym. Teraz zobaczymy, w kim naprawdę mieszka Duch Święty.

“Pan zamieszkał w moim sercu wtedy, kiedy zrozumiałem treść mego istnienia na tym świecie. Analizując swoje życie, sądzę, że właśnie to, że nie mogłem samodzielnie wyżyć na tym okrutnym świecie, spowodowało moje zapalne pragnienie poznania Pana. Ja nie szukałem Boga, a po prostu przyznawałem Jego istnienie, wyznawałem, że choć On jest niewidoczny, wszakże istnieje. Zazwyczaj stawiałem sobie pytanie: “On naprawdę istnieje?” Sama myśl o tym straszyła mnie, ponieważ twardo wierzyłem, że On jest Stwórcą wszystkiego.”

Ci, którzy odrzucili Boga, wydawali mi się głupcami, chociaż w pewnej mierze bardziej silnymi, niż ja. Miałem wrażenie, że oni mogą zwyciężyć wszystko swoimi własnymi siłami, a ja byłem jedynie słabym głupcem. Ale ja odnosiłem się do Boga z większym szacunkiem, ponieważ wierzyłem w życie po śmierci. Ja pytałem siebie, czy Królestwo Niebieskie jest przygotowane dla takich, jak ja. Dla tych, komu zdaje się, że im zawsze czegoś nie wystarcza. I to pytanie zmusiło mnie jeszcze bardziej zapalnie pragnąć Królestwa Niebieskiego.

Moi rodzice pogardliwie patrzyli na ludzi religijnych, a moi bracia i siostry chodzili do kościoła bez osobliwego zainteresowania. Oni sądzili, że moje oddanie kościołowi wkrótce zniknie, i dlatego nie przeszkadzali mi tam chodzić, kiedy jeszcze uczyłem się w szkole średniej. Ja odwiedzałem różne kościoły i wreszcie zacząłem chodzić do pewnego małego kościoła niedaleko od naszego domu.

Ja wybrałem właśnie ten kościół, ponieważ tam w kazaniach kapłan łożył osobliwy nacisk na ewangelii. Pastor tego kościoła należał do ruchu przebudzeniowego. I on chyba nie czynił niczego, co mogłoby spaczyć treść Biblii. Dostałem przyczynę dla poważnego religijnego życia bez względu na wszystkie trudności i przeszkody w zdobyciu wiedzy.

Przyczyną tego zostało również to, że kiedy ludzie krytykowali moich braci po kościołowi, nazywając ich poganami, wierzyłem, że mimo wszystko mój kościół jest prawdziwy i że ja koniecznie pójdę do Nieba. Ta pewność bazowała na ewangelii. Ja wiedziałem, że grzesznicy nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, ale ludzie z innych kościołów mówili, że oni również są grzesznikami. Pierwej nim przyjść do świątyni, ja również myślałem, że ludzie, którzy chodzili do mojego kościoła, byli grzesznikami, dlatego nie przywiązywałem wielkiego znaczenia do tej krytyki.

Ale ci ludzie z ruchu przebudzeniowego byli całkiem inni i ich kazania odróżniały się od tych, które wcześniej słyszałem. Oni nauczali, że gdybyśmy poprawnie wierzyli w Jezusa, to bylibyśmy bezgrzeszni. Przecież tylko bezgrzeszni mogą trafić do Nieba. Oni również nauczali, że Jezus został osądzony i ukrzyżowany za nas, więc my już nie jesteśmy grzesznikami, ale sprawiedliwymi. Wpierw nie wierzyłem, ale kiedy zamyśliłem się nad tym, to uwierzyłem. Byłem młody i myślałem, że jeśli chcę trafić do Królestwa Niebieskiego, to Pan weźmie mnie tam pod warunkiem, że ja będę bezgrzesznym, ponieważ Bóg nienawidzi grzech.

W tym kościele głosili oraz inne doktryny, które odróżniały się od tych, z jakimi zaznajomiłem się wcześniej. Rytuał nabożeństwa również nie bardzo odróżniał się od tego, do którego przywykłem. Ale Królestwo Niebieskie jest miejscem, gdzie może wejść tylko niewielu wybranych, dlatego zdawało mi się, że ludzie w tym kościele wybrali poprawną doktrynę. W tym kościele osobliwy nacisk łożył się na Ciele i Krwi Chrystusa, dlatego co niedziela zjadaliśmy niewielkie kawałki chleba i zapijali je winem. Ponieważ ten obrządek bazował na Biblii, przyjąłem go. Ale później zrozumiałem, że ludzie po prostu biorą udział w obrządku, nie rozumiejąc prawdziwego znaczenia tego, co się dzieje.

Ja wierzyłem, że Duch Święty przebywa w sercach wierzących i w sercach sprawiedliwych, i że On słyszy wszystkie ich modlitwy. Więc uwierzyłem w to, że Duch Święty przebywa we mnie. byłem przekonany, że Pan jest ze mną i nigdy nie wątpiłem o ewangelii, w którą uwierzyłem. Kiedy przeżywałem ciężkie czasy, rozmawiałem z Bogiem, jakoby On przebywał obok mnie. Wierzyłem w to, że On słyszał mnie, kiedy Mu opowiadałem o tym, o czym nie mogłem opowiedzieć nikomu innemu. Wierzyłem Mu i zależałem od Niego.

Ja nie rozumiałem tych, którzy chodzili na spotkania przebudzeniowe, by mówić obcymi językami, i naśmiewałem się z ludzi, którzy chodzili na spotkania modlitwy i postu. Patrząc na ich starania, myślałem: “Dlaczego ci ludzie dokładają tyle starań, by otrzymać Ducha Świętego? Duch Święty zstąpi na nich tylko w tym wypadku, jeśli oni będą bezgrzeszni, i będzie przebywał z nimi zawsze. Oni są grzesznikami, i Duch Święty nigdy nie zstąpi na nich bez względu na wszystkie ich starania”. Ja odczuwałem żal z powodu tych ludzi. Uważałem ich za głupców. Doszedłem do wniosku, że moja wiara w ewangelię była najlepsza i że wszystkie inne wierzenia były błędne.

Duma ogarnęła moje serce. W ciągu 10 lat prowadziłem religijne życie. Ale czas minął, a mój umysł i serce pragnęły dostać odpowiedź na jedno pytanie. Sądziłem tak: “Jestem bezgrzeszny, ponieważ wierzę w ewangelię krwi Jezusa na Krzyżu, ale czy inni wierzący są bezgrzeszni? Czy naprawdę oni wierzą w ewangelię?” Nie wiem, dlaczego zacząłem stawiać sobie te pytania. One po prostu zjawiły się w mojej głowie, i ja nikogo nie mogłem o to zapytać. To była moja własna wiara, i nikt nie mógł jej nadwerężyć. A zadać to pytanie komuś innemu było jeszcze ciężej.

I ja zacząłem pytać siebie samego. W czasie nauki w college'u zacząłem robić kroki, przeczące normom religijnym. Moje serce padało w ciemność, a wiara podupadała. Już nie byłem jej pewny. “Czy mogę sam siebie nazywać człowiekiem sprawiedliwym? Czy naprawdę Jezus oczyścił mnie od grzechów? Ja straciłem rezon i zmuszałem siebie do myślenia o ewangelii Krzyża, i te myśli całkiem ujarzmiły mój umysł. Ale im więcej myślałem, tym większy rozpacz mnie ogarniał. Przestałem chodzić na nabożeństwa, usprawiedliwiając się za pomocą tego, że byłem zajęty w rozmaitych kółkach.”

W tym chaosie myślowym wreszcie odnalazłem prawdę. Ja usłyszałem o ewangelii wody i Ducha, i to było dla mnie jak udar błyskawicy. Udar był tak silny, że mało się nie rozpłakałem. Tymczasem słuchając ewangelię, musiałem wyznać, że wszystko, w co wierzyłem wcześniej, jest nieprawdą, fałszem.

Nigdy nie przekazywałem swoich grzechów Jezusowi. Ja tylko trochę wierzyłem w to, że On wziął na Siebie wszystkie moje grzechy i że byłem bezgrzeszny. Ale okazało się, że to nie tak. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię i przyjął chrzest? Aby pokazać nam, że jest pokorny, jak jagnię? Aby pokazać, że On przyszedł w ciele człowieka? Czy może dlatego, aby głosić Swoją nieuchronną śmierć? Nigdy nie mogłem pomyśleć, jak wielkie znaczenie ma Chrzest, o którym nawet nie miałem wyraźnego wyobrażenia. Prawda polegała na tym, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, i poprzez ten chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy.

“Oto dlatego Jezus został Barankiem Bożym, że wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy!” Teraz wszystko miało sens. “Jezus został osądzony i ukrzyżowany za moje grzechy. Dlatego w moim sercu nie ma grzechu”. Ja poznałem ewangelię Wody (Chrztu Jezusa), krwi (Krzyża) i Ducha Świętego (Jezus jest Bogiem), i w tym momencie grzechy, które odczuwałem w swoim sercu, znikły.

Teraz naprawdę jestem bezgrzesznym i sprawiedliwym człowiekiem i wreszcie Duch Święty mieszka w moim sercu. Mojej byłej wiary w Krzyż nie wystarczało, by oczyścić się od grzechów. Jeśli wy dokładnie nie wiecie, jak właśnie wasze grzechy przeszły na Jezusa, to one nie mogą być przebaczone i Duch Święty nigdy nie zamieszka w was. Jestem wdzięczny Panu za to, że zmogłem otrzymać Ducha Świętego przez zachwycającą ewangelię.

Bez żadnych starań otrzymałem przebaczenie dzięki ewangelii wody i Ducha i teraz Duch Święty raz na zawsze zamieszkał we mnie. Teraz ja mogę nazywać siebie człowiekiem bezgrzesznym i być dumny z tego, że odziedziczę Królestwo Niebieskie. Korzystając z możliwości, chcę podziękować Panu za darowane przez Niego błogosławieństwo. Alleluja!”

Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą powiedzieć przed Panem, że oni są bezgrzeszni. Nie ma znaczenia, jak długo wierzyliście w Jezusa, albowiem nie wyznawaliście danej nam przez Boga zachwycającej ewangelii i dlatego wszystko jedno mieliście grzech w sercu. Tacy ludzie omamiają samych siebie i Boga. Oni nie przyjęli Pana w swoje serca. Jeśli grzesznik chce napełnić się Duchem Świętym, to on najpierw powinien przestać omamiać siebie samego i przyznać, że zgrzeszył. Dopiero wtedy on zmoże uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, są godni daru Ducha Świętego.

Co mówi grzesznikom Duch Święty? On doradza im otrzymać odpuszczenie grzechów, uwierzywszy w zachwycającą ewangelię, która spełniła się poprzez chrzest Jezusa i Jego Krew. Jeśli zgrzeszyliście i powiadacie, że nie jesteście grzesznikami, to nigdy nie otrzymacie Ducha Świętego. Ci, którzy nie wierzą w zachwycającą ewangelię i powiadają, że nie zgrzeszyli, omamiają i Boga, i samych siebie. Grzesznicy powinni poznać zachwycającą ewangelię wody i Ducha i otrzymać Ducha Świętego. Dopiero wtedy oni zmogą uniknąć surowej kary Bożej.Sprawiedliwi mogą otrzymać Ducha Świętego przez wyznanie grzechów


Ja zwracam się do tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, a więc otrzymali Ducha Świętego. Oto co powiedział Bóg sprawiedliwym. W Pierwszym Liście Jana napisano: “Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I List św. Jana 1:9). To znaczy, że my możemy oczyścić się od grzechów, pamiętając nasze wykroczenia i wierząc w zachwycającą ewangelię, która uczy nas, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i odpokutował za nie przez Swoje ukrzyżowanie. Sprawiedliwi muszą wyznać swoje grzechy przed Panem. Dopiero wtedy oni zmogą dostąpić obecności Ducha Świętego. Sprawiedliwi powinni wyznawać swoje grzechy i przedłużać wierzyć w zachwycającą ewangelię.

Wiele lat temu zachwycająca ewangelia chrztu Jezusa i Jego krwi oczyściła nas od wszystkich grzechów. Dlatego sprawiedliwi powinni wierzyć w tę ewangelię i być wolni od grzechu. Pan już przebaczył wszystkie ich grzechy przez ewangelię wody i Ducha. Sprawiedliwi powinni wierzyć w zachwycającą ewangelię, by zostać wolnymi od grzechów. Sprawiedliwi mogą oczyścić swoje serca, zanieczyszczone z powodu grzechu, wierząc w zachwycającą ewangelię wody i Ducha.

Nasz Pan już dawno oczyścił sprawiedliwych od grzechów przez Swój chrzest i Krew. Więc ci, którzy naprawdę wierzą, są wolni od grzechów. Tymczasem sprawiedliwi powinni spowiadać się i wyznawać grzechy przed Panem. Sprawiedliwi muszą powrócić do wiary w chrzest i Krew Jezusa jako podstawy zachwycającej ewangelii, by zostać bezgrzesznymi. W taki sposób oni zawsze mogą rozpocząć nowe, sprawiedliwe życie, przebywając w Duchu Świętym. Ci, którzy bez względu na swoją słabość mogą stać przed Panem, prawdziwie mają społeczność z Bogiem dzięki zachwycającej ewangelii wody i Ducha.Jak możemy zrozumieć prawdziwe znaczenie obecności Ducha Świętego?

Wielu ludzi chce dostąpić obecności Ducha Świętego. Ale oni nie wiedzą, jak spełnić to pragnienie, choć wierzą w Jezusa. Wszyscy ludzie mogą otrzymać Ducha Świętego, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, i od razu otrzymać Go od Boga.

Więc dla sprawiedliwego jedynym sposobem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w prawdę ewangelii wody i Ducha. Obecność Ducha Świętego nie jest możliwa bez prawdziwej ewangelii. To cóż my wiemy o obecności Ducha Świętego? Ona nie jest możliwa bez wiary w prawdę cudownej ewangelii.Bóg mówi, że człowiek grzeszy w ciągu całego życia

W Pierwszym Liście św. Jana napisano: “Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego” (I List św. Jana 1:10). Nie ma człowieka, który nie zgrzeszyłby przed Panem. Nawet w Biblii napisano: “Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył” (Księga Kaznodziei Salomona 7:20). Wszyscy ludzie grzeszą przed Panem. Jeśli człowiek mówi, że nie zgrzeszył, to on kłamie. Ludzie grzeszą w ciągu całego życia aż do śmierci. Dlatego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. Gdybyśmy nie grzeszyli, nie potrzebowalibyśmy wierzyć w Boga jako naszego Zbawiciela.

Pan powiedział: “Mego słowa nie ma w was” tym, którzy myślą, że nie zgrzeszyli. Jeśli człowiek nie wierzy w zachwycającą ewangelię wody i Ducha, on zasługuje na śmierć. Jeśli sprawiedliwy czy grzesznik twierdzi przed Bogiem, że nie zgrzeszył, to on nie jest godny wiary w zachwycającą ewangelię.

Pan dał każdemu człowiekowi cudowny dar – prawdziwą ewangelię. My wyznaliśmy wszystkie nasze grzechy i pokajali się, by otrzymać przebaczenie przez zachwycającą ewangelię. My możemy otrzymać Ducha Świętego, powróciwszy do cudownej ewangelii, darowanej nam przez Boga dla przebaczenia naszych grzechów, i uwierzywszy w nią. Prawdziwe znaczenie obecności Ducha Świętego polega na ewangelii wody i Ducha. Jedynie ci, którzy poznali ewangelię wody i Ducha, mogą postępować według Ducha.

Ludzie zostali odcięci od Boga z powodu grzechów, odziedziczonych po Adamie i Ewie. Ale teraz my, odziedziczywszy nasienie grzechu, możemy się spodziewać, że odnajdziemy obecność Bożą. Dlatego powinniśmy powrócić do wiary w Chrystusową ewangelię wody i Ducha i otrzymać odpuszczenie grzechów, które oddaliły nas od Boga.

Ci, którzy wierzą w prawdziwą ewangelię, zostaną zbawieni od grzechów i Bóg napełni ich Duchem Świętym. Sprawiedliwi mogą postępować według Ducha, ponieważ oni przebywają w Duchu Świętym. A ci, którzy oddalili się od Boga z powodu grzechów, powinni powrócić do cudownej ewangelii wody i Ducha i uwierzyć w nią. Dopiero wtedy oni zmogą naprawdę mieć społeczność z Nim.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Wylanie Ducha Świętego przychodzi poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię. Powinniśmy wiedzieć, że wylanie Ducha Świętego zostaje możliwe tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Wiara w zachwycającą ewangelię jest drogą do Boga. Jezus zrujnował barierę, która oddzielała nas od Boga, czyli nasze przeszłe i teraźniejsze grzechy, a pozwolił nam mieć społeczność z Bogiem dzięki wierze w zachwycającą ewangelię wody i Ducha.

Powinniśmy odnowić obecność Ducha Świętego w sercu. Prawdziwa obecność Ducha Świętego spełnia się przez zrozumienie ewangelii wody i Ducha i wiarę w nią.

Obecność Ducha Świętego zostaje możliwa wtedy, kiedy my wierzymy w przebaczenie naszych grzechów przez zachwycającą ewangelię. Ci, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów, nie mogą dostąpić obecności Ducha Świętego. Innymi słowy, nikt nie może otrzymać łaski obecności Ducha Świętego bez wiary w ewangelię wody i Ducha.

Jeśli wam ciężko otrzymać Ducha Świętego, wy najpierw powinniście wyznać, że nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha oraz że wasze grzechy nie zostały przebaczone. Czy chcecie dostąpić obecności Ducha Świętego? Więc uwierzcie w ewangelię, która spełniła się przez chrzest i Krew Jezusa. Dopiero wtedy wszystkie wasze grzechy będą przebaczone i wy odnowicie w waszym sercu dar Ducha Świętego. Ta zachwycająca ewangelia naprawdę może wam pomóc otrzymać Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.