" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kto jest źródłem wody żywej
Ducha Świętego?


<Ew. św. Jana 7:37-38 >

“A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.”


Kto może pić wodę żywą
Ducha Świętego?
Każdy, kto wierzy w cudowną ewangelię
chrztu Jezusa i Jego Krwi na krzyżu.

Woda żywa Ducha Świętego płynie z serc tych, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię. W Ewangelii św. Jana napisano: “Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (Ew. św. Jana 7:38). Oto prawdziwe zbawienie i odpuszczenie grzechów tych, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, daną nam przez Boga.

Kiedy możemy otrzymać Ducha Świętego? My zmożemy napełnić się Duchem Świętym dopiero wtedy, kiedy usłyszymy i uwierzymy w prawdziwą ewangelię, która uczy nas, że Jezus Chrystus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana. Dopiero wtedy my zmożemy pić wodę żywą Ducha Świętego. Ci, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, napełniają się Duchem Świętym i mogą odczuć, jak podczas gdy oni głoszą i słuchają słowo Boże, woda żywa Ducha Świętego omywa i przepełnia ich wysuszone serca.

Woda żywa Ducha Świętego płynie z serc tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, która powiada, że Pan przyszedł na ziemię, by wybawić wszystkich grzeszników od ich grzechów. Duch Święty jest prawdą ewangelii wody i Ducha, przebywającej w tych, którzy wierzą w słowo Boże.

Każdy, kto chce pić wodę żywą Ducha Świętego, powinien otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, przelanej na Krzyżu. Ta woda żywa Ducha Świętego napełnia serca tych, którzy wierzą w słowo Boże. Ludzie, którzy twardo wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają w sobie wodę żywą Ducha Świętego, która burzliwym potokiem płynie z ich serc. Nawet dzisiaj woda żywa Ducha Świętego płynie z serc tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa Chrystusa i Jego krwi, przelanej na Krzyżu.

Ale w sercach tych ludzi, którzy nie wierzą w prawdziwą ewangelię, nie ma żadnej kropli wody żywej Ducha Świętego. Póki ja nie uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha, żadna kropla wody żywej Ducha Świętego nie wyciekła z mego serca. Przed tym nie miałem ani najmniejszego wyobrażenia o znaczeniu wody żywej Ducha Świętego, chociaż szczerze wierzyłem w Jezusa Chrystusa. Ja błąkałem się w ciemności, ponieważ w moim sercu nie było Ducha Świętego. Teraz ja przyjąłem tę zachwycającą ewangelię wody i Ducha i źródło wody żywej Ducha Świętego płynie z mego serca.

Woda żywa Ducha Świętego płynie z mego serca i z serc tych, którzy słyszą i wierzą w słowo Boże. Jak powiedział Jezus: “Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.” Woda żywa Ducha Świętego odnawia siły narodzonych ponownie chrześcijan, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Ta woda żywa właśnie teraz płynie z mego serca razem z wiarą w ewangelię wody i Ducha, dając innym możliwość poznać prawdę. Dzięki Bogu woda żywa Ducha Świętego rzeką płynie z mego serca. To odczucie wiadome jest tym, którzy już otrzymali dar Ducha Świętego.

W Objawieniu św. Jana napisano, że wylanie Ducha Świętego i woda żywa to tajemnica, wiadoma tylko tym, którzy znają i wierzą w zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Więc powinniście rozumieć, w kim przebywa Duch Święty. Wy musicie wiedzieć, że Duch Święty przebywa tylko w tych, którzy wierzą w ewangelię Jezusa.Wierzyłem tylko w Krew Jezusa na Krzyżu

Bez względu na to, że ponad dziesięć lat wierzyłem tylko w Krew Jezusa na Krzyżu, grzech jeszcze pozostawał w moim sercu. Wtenczas wierzyłem, że moje grzechy były przebaczone tylko dzięki Jego Krwi na Krzyżu. Z taką wiarą nie mogłem otrzymać ani pełnego odpuszczenia grzechów, ani Ducha Świętego. W moim życiu były rozpacz i próżnia. Jedyną oznaką tego, że wierzyłem w Jezusa, było to, że chodziłem do kościoła.

Ale ja zacząłem przewartościowywać swoją wiarę. “Czy naprawdę otrzymałem Ducha Świętego?” Kiedy ja po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, moje serce zapałało miłością do Niego. Ja nawet otrzymałem dar mówienia językami. Ale co się ze mną stało? Ja zrozumiałem, że moje burzliwe emocje wcale nie świadczą o obecności Ducha Świętego, a odwrotnie dowodzą, że nie otrzymałem Go. Wierzyłem w Jezusa, ale Duch Święty i Jego woda żywa nie napełniały mego serca.

System interpretacji chrześcijaństwa, inicjowany przez Jana Kalwina, łoży osobliwy nacisk na doktrynach predestynacji i zbawienia. W odpowiedź na doktrynę arminianizmu zostały ustalone pięć głównych zasad kalwinizmu:

1) Całkowita deprawacja: grzech uraża całego człowieka: ciało, duszę, umysł i emocje, 2) Niezasłużona łaska: Łaska Boża względem człowieka absolutnie zależy od Boga i nie zależy od człowieka. Człowiek nie może jej zasłużyć. 3) Ograniczone przebłaganie: Chrystus nie zabrał grzechy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć na ziemi, ale jedynie grzechy ludzi, wybranych przez Niego dla zbawienia. 4) Bezsprzeczna łaska: Wezwanie Boże do zbawienia nie można odrzucić. 5) Wytrzymałość świętych: Nie możemy zgubić zbawienia.

Tymczasem powinniście wyraźnie odróżniać tę doktrynę od ewangelii wody i Ducha, a osobliwie doktrynę ograniczonego przebłagania.

Nie miało poważnego znaczenia, czy moje serce było gorące, czy chłodne, ponieważ moja wiara bazowała na kalwinizmie.4 Potrzebowałem dostać odpowiedzi na następujące pytania:

(1) Czy mieszka we mnie Duch Święty? – Nie. Nie byłem pewny tego, że On mieszkał we mnie. –

(2) Czy ja mam grzech? – Tak, mam. Bez wątpliwości miałem grzech, bez względu na moją wiarę w Krew Jezusa na Krzyżu. Grzech jeszcze pozostawał w moim sercu, chociaż wierzyłem w Jezusa, codziennie się modliłem i kajałem za swoje grzechy. Moje serce nigdy nie było całkiem oczyszczone od grzechu, chociaż starałem się je oczyścić.

“Jak mogę napełnić się Duchem Świętym?” “Jak mogę oczyścić moje serce od grzechu?” Te dwa pytanie zawsze nie dawały mi spokoju bez względu na moją wiarę w Jezusa. Kiedy uwierzyłem w Jezusa, otrzymałem dar mówienia językami oraz uwierzyłem, że jestem oczyszczony od grzechów dzięki mojej wierze w Krew Jezusa.

Ale czas upływał, a w moim sercu nagromadzało się coraz więcej grzechów. Byłem pełny grzechu.

Modlitwy wyrażające żal za grzechy i post nie mogły oczyścić mego serca od grzechu, dopóki wierzyłem tylko w Krew Jezusa. Niepokoiły mnie moje codzienne grzechy. Im większy niepokój ogarniał moją duszę, tym rzewniej głosiłem słowa Jezusa. Ja również zacząłem częściej chodzić do kościoła i poświęciłem się służeniu Jezusowi, bazując na wierze tylko w Jego Krew.

Czas upływał, a codzienne grzechy w moim sercu nie pozwalały mi poznać prawdziwej wiary. Wierzyć w Jezusa było dla mnie jeszcze ciężej, niż wcześniej. Ja próbowałem jeszcze silniej wierzyć w Krew Jezusa i dokładał wszelkich starań, by jeszcze więcej poświęcić się Bogu. Bez względu na to w moim sercu rządziła jeszcze większa próżnia. Moja wiara dawała mi tylko odczucie próżni i przetworzyła mnie na fałszywego chrześcijanina, który kłopotał się tylko o zewnętrzne przejawy wiary. Sądziłem: “Wszyscy ludzie mają takie same wyniki wiary w Jezusa, jak ja!” Odrzucałem myśli o tym, że moja wiara była błędna. Jak i kiedyś, ani Krew Jezusa, ani modlitwy nie mogły mi dać przebaczenia codziennych grzechów.

Ale przez jaką wiarę ja mogę otrzymać przebaczenie codziennych grzechów? Moje codzienne grzechy mogą być zmyte tylko poprzez wiarę w to, że wszystkie one przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu w rzece Jordan. O tym napisano w Ewangelii św. Mateusza 3:13-17. Dlaczegoż moje codzienne grzechy nie są zmyte przez Krew Jezusa? Ja nie wiedziałem i nie wierzyłem w zachwycającą ewangelię, która uczy nas prawdziwego znaczenia chrztu Jezusa od Jana.

Czy to znaczy, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte poprzez Chrzest Jezusa? Tak, to prawda.

Biblia świadczy o tym słowami: “...Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Ew. św. Jana 3:3-5). Jezus przyszedł na ziemię i wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana.

Ja jeszcze o tym wątpiłem i porównywałem Stary Testament z Nowym Testamentem, by znaleźć wytłumaczenie. I okazało się, że to naprawdę tak. Wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest, i wszystkie moje grzechy również zostały Mu przekazane. Odnalazłem sprawiedliwość poprzez wiarę w te słowa i zrozumiałem, że to są słowa prawdy i najbardziej cudownej ewangelii na ziemi.

Ja również zrozumiałem, że moje grzechy nie zostały zmyte poprzez wiarę jedynie w Krew Jezusa. Przyczyną było to, że nie mogłem przekazać Jezusowi swoich codziennych grzechów, póki nie poznałem prawdy Jego chrztu w rzece Jordan. Wreszcie zrozumiałem prawdę. Dowiedziałem się, że Jezus przyszedł na ziemię ze względu na mnie, że On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, a później został ukrzyżowany, by uwolnić nas od grzechów. Ja również zrozumiałem i uwierzyłem w tę prawdę, że celem chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu było przebaczenie wszystkich grzechów ludzkości. Teraz ja zostałem sprawiedliwym dzięki mojej wierze w zachwycającą ewangelię, którą Jezus nam darował, i dzięki temu, że wszystkie moje grzechy zostały przebaczone.

Oczyściłem się od grzechów nie dzięki kościelnym doktrynom, ale przez chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu. Ta prawda polega na zachwycającej ewangelii. Zostałem zbawiony od wszystkich grzechów i usprawiedliwiony dzięki mojej wierze nie tylko w Krew Jezusa, ale również w zbawienie przez chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu.

Jestem wdzięczny Panu także za to, że Duch Święty zstąpił na mnie, kiedy ja zacząłem wierzyć w zachwycającą ewangelię. Teraz Duch Święty mieszka we mnie razem ze słowami prawdy chrztu Jezusa od Jana i Jego krwi, przelanej na Krzyżu.

Jestem wdzięczny Panu za to, że On dał mi tę zachwycającą ewangelię, dzięki której ja mogę głosić prawdę, jak i uczniowie Jezusa. Bóg darował mi Ducha Świętego, choć ja dopiero co uwierzyłem w zachwycającą ewangelię. Otrzymałem łaskę i teraz z wiarą i silnym przekonaniem głoszę ewangelię wszystkim ludziom na ziemi. Ja mogę z pewnością twierdzić, że ludzie nie zmogą oczyścić się od wszystkich grzechów, wierząc tylko w Krew Jezusa!

Tymczasem ja mogę z pewnością powiedzieć, że wszystkie ich grzechy będą zmyte jedynie jeśli oni uwierzą w cudowną ewangelię, która naucza nas chrztu Jezusa od Jana i Jego Krwi, przelanej na Krzyżu. Nie mam ani najmniejszego strachu przed Panem, kiedy głoszę tę zachwycającą ewangelię. Z godnością głoszę tę błogosławioną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha dla całej ludzkości. Ja oddaję cześć Panu i jestem wdzięczny Bogu za to, że On pozwolił mi pić wodę żywą Ducha Świętego oraz darował mi ewangelię wody i Ducha.Clinical tests Według doświadczeń ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią


Czy naprawdę otrzymaliście odpuszczenie grzechów i napełniliście się Duchem Świętym? Jak wy możecie potwierdzić prawdziwość ewangelii? Kiedyś ja przeprowadziłem kilka doświadczeń z ludźmi, którzy już mieli uwierzyć w zachwycającą ewangelię, daną nam przez Jezusa. Jednemu człowiekowi ja opowiedziałem tylko o Krwi Jezusa Chrystusa, przelanej na Krzyżu. Ja również powiedziałem mu, że Jezus Chrystus nie miał żadnego grzechu. Innemu człowiekowi opowiedziałem o zachwycającej ewangelii chrztu Jezusa od Jana i Jego krwi, przelanej na Krzyżu. W rezultacie ten człowiek, który otrzymał odpuszczenie grzechów poprzez wiarę tylko w Krew Jezusa, powiedział, że musi ciągle otrzymywać przebaczenie codziennych grzechów. A tamten człowiek, który uwierzył w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, powiedział, że on został absolutnie bezgrzeszny.

On świadczył, że w jego sercu nie ma grzechu, ponieważ on uwierzył w to, że Jezus zabrał wszystkie jego grzechy i został za nie osądzony. On zmógł otrzymać Ducha Świętego od Boga, ponieważ uwierzył w zachwycającą ewangelię, która powiada, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana.

Przyczyną tego, że ten człowiek mógł powiedzieć, iż w jego sercu już nie ma grzechu, było otrzymanie Ducha Świętego poprzez wiarę w błogosławioną ewangelię. Duch Święty pozwolił mu z pewnością twierdzić, że w jego sercu już nie było grzechu. Bóg posyła Ducha Świętego wszystkim tym, którzy wierzą w chrzest Jezusa od Jana i w Jego Krew na Krzyżu. W kim mieszka Duch Święty? Duch Święty zamieszkuje w tych, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa od Jana i Jego krwi, przelanej na Krzyżu.

Obserwując niezwykłe zjawisko w Dzień Pięćdziesiątnicy, wielu ludzi nie zrozumiało prawdziwej przyczyny wylania Ducha Świętego i odmówiło cudownej ewangelii. Ludzie sądzili, że zmogą napełnić się Duchem Świętym, jeśli będą nieustannie się modlić i szukać Ducha Świętego. Dość długo wielu chrześcijan nie miało ani najmniejszego wyobrażenia o tej prawdzie, że dar Ducha Świętego może otrzymać jedynie ten, kto wierzy w błogosławioną ewangelię chrztu i krwi Jezusa. A liczni sługi Pana, pełni Ducha Świętego dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, głosili ewangelię, i Duch Święty im pomagał. W rezultacie wielu ludzi po całym świecie usłyszało i przyjęło do serca zachwycającą ewangelię oraz otrzymało dar Ducha Świętego.

Bóg posyła Ducha Świętego tym, którzy wierzą w cudowną ewangelię. W Biblii napisano: “I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...” (Dzieje Apostolskie 2:17). Tymczasem powinniśmy wiedzieć, że usiłowania otrzymać Ducha Świętego, nie poznawszy przepięknej ewangelii, są daremne. Nie ma innego sposobu wylania Ducha Świętego oprócz wiary w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu.

Bóg mówi, że wejść do Królestwa Niebieskiego może jedynie ten, kto narodził się ponownie z wody i Ducha, przecież tylko narodzeni ponownie mają dar Ducha Świętego. Dlatego nie ma żadnej wątpliwości w tym, że powinniśmy napełnić się Duchem Świętym, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Jak możecie myśleć, że otrzymacie Ducha Świętego i pójdziecie do Nieba, nie wierząc w zachwycającą ewangelię wody i Ducha? Nie ma innej drogi do Królestwa Niebieskiego oprócz wiary w cudowną ewangelię. Wy możecie napełnić się Duchem Świętym, tylko uwierzywszy w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Podobnie jak my otrzymujemy towar, zapłaciwszy pieniądze, tak i Duch Święty zstępuje na nas, kiedy zaczynamy wierzyć w zachwycającą ewangelię.

Zapewniam was, że jeśli wy naprawdę chcecie otrzymać dar Ducha Świętego, to najpierw musicie wiedzieć i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Dopiero wtedy zmożecie przebywać w Duchu Świętym. Otrzymać Ducha Świętego można tylko poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Bóg chce, abyście otrzymali dar Ducha Świętego.

Ja wierzę w zachwycającą ewangelię i z czasem jeszcze więcej przekonuję się o tym, że cudowna ewangelia, darowana mi przez Pana, jest najbardziej cudowną i kosztowną na ziemi. Jestem pełny głębokiej wdzięczności wobec Pana. Czy wy odczuwacie właśnie to samo? My rozumiemy, że ci z nas, którzy napełnili się Duchem Świętym, otrzymali wielkie błogosławieństwo Boże.

Chcę wam opowiedzieć o tym, jak można otrzymać Ducha Świętego, wierząc w zachwycającą ewangelię. Człowiek może uważać się za pełnego Ducha Świętego, jedynie przyjąwszy do serca błogosławioną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Jezus powiedział: “Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (Ew. św. Jana 7:38). To znaczy, że ludzie, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w cudowną ewangelię, darowaną nam przez Jezusa, otrzymali dar Ducha Świętego. Rzeka Wody żywej Ducha Świętego popłynie z ich serc. Ludzie, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, mogą odczuć ten potok wody żywej Ducha Świętego.

Chociaż ja szczerze wierzyłem w Jezusa pierwej, zanim narodziłem się ponownie przez ewangelię wody i Ducha, z mego serca nie płynęła woda żywa Ducha Świętego. Ale w tym momencie, kiedy uwierzyłem w zachwycającą ewangelię wody i Ducha, rzeki wody żywej popłynęły z mego serca właśnie tak, jak napisano w Biblii. Nawet teraz rzeka wody żywej Ducha Świętego płynie z mego serca razem z ewangelią wody i Ducha, którą Bóg nam darował. Woda żywa Ducha Świętego nieustannie i hojnie płynie z mego serca. Osiągnąwszy dar Świętego Duch, zostałem ewangelistą, głosicielem zachwycającej ewangelii.Moja wiara po przyjęciu do serca zachwycającej ewangelii i otrzymaniu Ducha Świętego

Była to późna jesień. Wtedy miałem tylko dwadzieścia lat. W tym czasie coraz częściej zamyślałem się nad nieuchronnością śmierci. W tym roku moje życie było pełne rozpaczy, odczucia próżni i ciemności, ponieważ grzech przebywał w moim sercu. Ja szedłem w błędnym kierunku, nie mając ani najmniejszego pojęcia, dokąd trzeba iść. Ja odczuwałem ból całego ciała, a w sercu rządziła próżnia.

Ja byłem pełny rozpaczy z powodu moich grzechów. Nie miałem innego wyboru, jak czekać Sądu Bożego po nagłej śmierci i modlić się o odpuszczenie grzechów. “O Boże, pierwej nim umrę, chcę otrzymać odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Ciebie. Proszę Cię, wylecz słabość mego ciała!” Ja modliłem się ponownie.

I naraz w moim sercu, pełnym zniechęcenia, zaczęła się rodzić nowa nadzieja. Ono napełniało się dążeniem do Boga i gorzało, jak ogień. To był nie rozpacz, a nowa nadzieja, która naraz przyszła w moje serce. Od tego dnia zacząłem nowe religijne życie z wiarą w to, że Jezus umarł na Krzyżu, by wybawić mnie od grzechów.

Trochę później zacząłem mówić innymi językami. Ja gorzko płakałem, myśląc o Krwi Jezusa, przelanej na Krzyżu. Byłem pełny wdzięczności za to, że On przelał za mnie Swoją Krew na Krzyżu.

Po wszystkim, co się stało, ja pozostawiłem stare życie i znalazłem zatrudnienie, gdzie mogłem przestrzegać Niedzieli. W tym czasie moje serce było pełne miłości do Jezusa i bezmiernej wdzięczności za to, że On przelał Swoją Krew na Krzyżu, by wybawić mnie od grzechów. Mój religijny duch krzepnął, ale bazował tylko na uczeniu o Krwi Jezusa na Krzyżu.

Tymczasem później memu religijnemu życiu poczęły przeszkadzać cierpienia z powodu mojej słabości i grzechów. Moje codzienne grzechy nie były całkiem zmyte, ponieważ wierzyłem tylko w Krew Jezusa, przelaną na Krzyżu. Usiłowałem oczyścić się od codziennych grzechów poprzez modlitwy i wyznanie grzechów. Tymczasem moje modlitwy do Boga z nadzieją na otrzymanie przebaczenia nie mogły całkiem mnie oczyścić od codziennych grzechów, ponieważ nie mogłem przestrzegać Bożych Przykazań. Moje codzienne grzechy poczęły się nagromadzać.

Ja przedłużałem się modlić, chociaż nie mogłem całkiem oczyścić swego serca od grzechów przez modlitwy i żal. Wierzyłem w to, że zawsze, kiedy zgrzeszę, zdołam wymazać swój grzech przez modlitwy wyznania grzechów i rozważania o Krwi Jezusa, przelanej na Krzyżu. Ja przedłużałem żyć takim religijnym życiem, a moje codzienne grzechy się nagromadzały. Moje cierpienia z powodu grzechów tylko wzrastały.

Ja nie byłem prawdziwym chrześcijaninem. Zostałem przeznaczony kapłanem, później głosicielem-ewangelistą, bez względu na ciężar moich grzechów. Głosiłem ewangelię, chociaż sam cierpiałem z powodu grzechów. Sądziłem, że to jest jedyny sposób oczyszczenia duszy. Ale moje codzienne grzechy nie zmywały się poprzez wiarę, która bazowała na doktrynie wyrzeczenia.

Jednego razu mnie nawet pochwycił szatan: z powodu ciężaru moich codziennych grzechów ogarnęły mnie myśli o samobójstwie. “Zgrzeszyłeś, nieprawdaż?” ponownie pytał szatan.

Moja wiara podupadała. Ja rozumiałem, że nie pozbędę się ciężaru grzechów, wierząc tylko w Krew Jezusa, oraz przez modlitwy wyrażające żal za grzechy. Miałem odczucie beznadziei i rozczarowania.

Studiując kalwinizm w seminarium duchownym, ja zaciekawiłem się przyczyną chrztu Jezusa od Jana. Ja pytałem wielu profesorów, dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan. Odpowiedzi tych profesorów sprowadzały się do jednego: oni mówili, że Jezus został ochrzczony, by albo pokazać swoją pokorę, albo pozwolić nam zrozumieć, że On prawdziwie jest Synem Bożym. Tymczasem te odpowiedzi nie zadowalały mojej ciekawości.Prawda chrztu Jezusa od Jana pozwoliła mi wyznać cudowną ewangelię

Skończyło się seminarium, a ja jeszcze więcej cierpiałem pod ciężarem grzechów, które jak i kiedyś pozostawały we mnie. Aż jednego razu zrozumiałem, dlaczego Jezus został ochrzczony i dlaczego On powiedział, że w taki sposób wypełni się wszelka sprawiedliwość. Ta zachwycająca ewangelia pokazała mi to, że Jezus wziął na Siebie wszystkie moje grzechy przez Swój chrzest w rzece Jordan. Poprzez Swoje słowo, zapisane w Biblii, Bóg pomógł mi zrozumieć prawdę.

Ponownie czytając słowo Boże o zachwycającej ewangelii, ja wreszcie poznałem prawdę i zrozumiałem, że wszystkie moje grzechy przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu od Jana i że On został za nie osądzony i ukrzyżowany.

Dopiero wtedy ja zrozumiałem, że Duch Święty naprawdę zstąpił na mnie. Wszystkie moje grzechy były całkiem przebaczone, kiedy ja poznałem i uwierzyłem w zachwycającą ewangelię. Grzechy, które mnie przyprowadziły do rozpaczy i rozczarowania, zostały całkiem zmyte siłą cudownej ewangelii.

Te grzechy, od których nigdy nie zmógłbym się oczyścić przez nieskończone wyrzeczenia i modlitwy wyznania grzechów, znikły raz na zawsze. Jestem szczerze wdzięczny Panu za to.

To prawda, że wszystkie grzechy świata nie mogą być zmyte tylko przez Krew Jezusa na Krzyżu. Chrzest Jezusa od Jana również przyczynił się do odpuszczenia grzechów. Teraz każdy z nas powinien zrozumieć i uwierzyć w to, że wszystkie nasze grzechy są zmyte dzięki zachwycającej ewangelii wody i Ducha. Duch Święty przebywa w moim sercu, ponieważ ja wierzę w zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Słowo Boże, którym On świadczył o Swoim Synu, oczyściło moje serce od wszystkich grzechów, a Duch Święty pod postacią gołębicy zstąpił na mnie dzięki mojej wierze w zachwycającą ewangelię.

Od tego dnia, kiedy Duch Święty zstąpił na mnie, On pomaga mi pełnić dzieła duchowe, innymi słowy, głosić wyjątkową ewangelię. Od teraz w moim sercu nie ma grzechu. Chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew, przelana na Krzyżu świadczą o przebaczeniu moich grzechów i Duchowi Świętemu. Alleluja! Chwała Ci, Panie! Duch Święty w pokoju, jako gołąb, zstąpił na mnie i przebywa we mnie od tego dnia, kiedy uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha. Teraz On przebywa w moim sercu w Swoich działaniach, niekiedy jako gołąb, niekiedy jako żar wielkiego pieca.

Wy również możecie otrzymać dar Ducha Świętego od Boga, jeśli wyznajecie i wierzycie w błogosławioną ewangelię wody i Ducha. Czy chcecie otrzymać dar Ducha Świętego i oddawać cześć Panu razem ze mną, wierząc w zachwycającą ewangelię wody i Ducha? Czy chcecie razem ze mną głosić po całym świecie radosną ewangelię wody i Ducha? Błogosławiona ewangelia wody i Ducha uświęci was i da wam dar Ducha Świętego. Prawda Boża objawia się w dobrej nowinie. Oto dlatego tylko wiara we wspaniałą ewangelię wody i Ducha daje możliwość otrzymać Ducha Świętego.Cuda, które Duch Święty uczynił we mnie

Kiedy ja odnalazłem dar Ducha Świętego, zacząłem pracować w nowym kościele, głosząc błogosławioną ewangelię. Dzięki Duchowi Świętemu moje kazania o cudownej ewangelii były osobliwie silne.

Wtenczas wydarzył się taki wypadek. Tam, gdzie mieszkałem, był jeden krawiec, który sprzedawał swój towar klientom cudzoziemskim. On również był kapłanem. Kiedyś przyszedł do miejscowego hotelu, by negocjować z klientami. Tam on zobaczył plakat – zaproszenie do naszego kościoła. On zaciekawił się i spotkał mnie. W czasie naszej rozmowy on powiedział, że już dawno męczył się pod ciężarem grzechów. Po pięciu godzinach dyskutowania o ewangelii wody i Ducha on zrozumiał prawdę odpuszczenia grzechów, narodził się ponownie i otrzymał dar Ducha Świętego.

Jeszcze jedno wydarzenie miało miejsce, kiedy chodziłem po mieście, szukając pomieszczenia dla naszego kościoła. Odnalazłem wielki i piękny dom. Ale wtedy nie miałem wystarczającej sumy, by wynająć ten dom dla naszej świątyni. Według moich obrachunków nie mogliśmy wziąć tego domu w ajencję z powodu braku pieniędzy. Ale Duch Święty powiedział mi: “Bądź silny i wierz!” I jakoś dziwnie, dzięki pomocy Ducha Świętego udało mi się jednak wynająć ten dom dla naszego kościoła. Od tej pory Duch Święty pomaga mi głosić wyjątkową ewangelię wody i Ducha. Duch Święty, mieszkając w moim sercu, zachęca mnie do głoszenia błogosławionej ewangelii wśród wszystkich ludzi. I ja widzę, że ci, którzy słyszą i wierzą w tę cudowną ewangelię, otrzymują dar Ducha Świętego.

Jestem wdzięczny Duchowi Świętemu za to, że On dał mi możliwość głosić wspaniałą ewangelię. Wiem, że całego mego życia nie wystarczy, by opisać wszystko to, co Duch Święty uczynił dla mnie. Dzięki Mu ja mogę żyć, darując ludziom potoki wody żywej, która płynie z głębi mego serca. Jestem wdzięczny Duchowi Świętemu za to, że On przebywa we mnie.Duch Święty założył kościół, pełny Jego siły dzięki ewangelii wody i Ducha

Kiedyś ja poszedłem na pustynię, by głosić dobrą nowinę. Pan przyprowadził mnie w małe miasteczko, gdzie spotkałem się z grupą ludzi, którzy szukali Boga. Pan pozwolił mnie opowiedzieć tym ludziom o błogosławionej ewangelii, która pozwoliłaby im napełnić się Duchem Świętym. Usłyszawszy i uwierzywszy w cudowną ewangelię, ci ludzie otrzymali Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu ci ludzie poczęli pomagać mi i od tej pory ja razem z nimi głoszę zachwycającą ewangelię po całym świecie.

Wtenczas to była niewielka grupa ludzi, którzy nie należeli do żadnej religijnej konfesji. Oni chcieli żyć odpowiednio do słowa Bożego, ale przebywali w niewoli grzechu, beznadziejnie modlili się do Boga, błagając o odpuszczenie grzechów. Duch Święty przyprowadził mnie do tych ludzi i usposobił do powiedzenia im o zachwycającej ewangelii. Ja zrozumiałem, że Duch Święty przygotował nas, mnie i tych ludzi, do tego spotkania. Pan rozkazał mi głosić historię zachwycającej ewangelii wody i Ducha, zaczynając od rytuału ofiary, opisanego w Drugiej Księdze Mojżeszowej. Dzięki słowom cudownej ewangelii ludzie napełnili się Duchem Świętym.

Bóg założył kościół Ducha Świętego razem z tymi, którzy wierzą we wspaniałą ewangelię. Przy pomocy zachwycającej ewangelii Duch Święty uczynił ich uczniami Jezusa. Teraz jeszcze więcej ludzi napełnia się Duchem Świętym i przychodzi do prawdziwego kościoła.

Duch Święty zachęcił mnie do założenia szkoły misjonarzy i do wychowywania Jego uczniów. On pomaga mi nauczać ludzi słowu Boga oraz pomaga im z pokorą się uczyć i z wiarą służyć Panu. Dzięki Mu rozpowszechnienie ewangelii prosperuje wszędzie, gdzie oni idą. Bóg również pobudował przez nich Swoje kościoły. Duch Święty inspiruje Swoich sług do głoszenia błogosławionej ewangelii wody i Ducha. Duch Święty przyprowadził sprawiedliwych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, złączył ich z kościołem Pańskim i oni otrzymali błogosławieństwo sprawiedliwego życia na ziemi.

Szatan od dawna wprowadzał ludzi w błąd i przedłuża tak czynić. Diabeł przekonuje ludzi, że oni mogą otrzymać Ducha Świętego przez modlitwy wyrażające żal za grzechy, przestrzeganie postu oraz nałożenie rąk. To jawny podstęp diabła. Ludzie nie mogą otrzymać Ducha Świętego przez modlitwy wyrażające żal za grzechy czy nałożenie rąk. Oni mogą napełnić się Duchem Świętym jedynie osiągnąwszy przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą Pan nam darował. Oto prawdziwe znaczenie wylania Ducha Świętego. Uczniowie Jezusa Chrystusa pod kierownictwem Ducha Świętego zawsze głosili wspaniałą ewangelię wody i Ducha, by pomóc ludziom otrzymać dar Ducha Świętego.Duch Święty powołał nas do założenia wydawnictw książek chrześcijańskich po całym świecie

Apostoł Paweł zostawił nam opowieści o błogosławionej ewangelii w swoich listach. Tak samo Duch Święty, który przebywa w moim sercu, został dla mnie inspiracją i zachęceniem do głoszenia i rozpowszechnienia zachwycającej ewangelii wody i Ducha przez moje książki. Oto dlatego my publikujemy książki chrześcijańskie, które opowiadają o wspaniałej ewangelii, pozwalającej wierzącym otrzymać dar Ducha Świętego. My rozpoczynaliśmy z niewielkich broszur jedynie o kilku stronicach, a teraz rozpowszechniamy po całym świecie już wielkie książki, opowiadające o cudownej ewangelii.

Duch Święty, który przebywa we mnie, przyprowadził do kościoła wielu ludzi, którzy, przeczytawszy te książki i uwierzywszy w błogosławioną ewangelię, otrzymali odpuszczenie grzechów. A ponadto Duch Święty zachęca nas do rozpowszechniania zachwycającej ewangelii w innych językach. Teraz my głosimy dobrą nowinę w 150 państwach świata, w tej liczbie i w USA.

Duch Święty inspiruje kościół do modlitwy o założenie oddziałów misji po całym świecie dla przekładania cudownej ewangelii na różne języki i głoszenia jej przy pomocy wydawnictw literackich, by ludzie różnych narodowości mogli usłyszeć i uwierzyć w ewangelię. Pod przewodnictwem Ducha Świętego ja zacząłem nauczać nowych uczniów w innych państwach i głosić tam wspaniałą ewangelię.

Duch Święty napełnił mnie pragnieniem głoszenia ewangelii w Rosji i dał nam możliwość spotkać się z rosyjskimi ewangelistami, którzy chcieli poznać prawdę, i opowiedzieć im o zachwycającej ewangelii. Wtedy oni po raz pierwszy w życiu usłyszeli błogosławioną ewangelię. Tak samo jak my, oni otrzymali dar Ducha Świętego, usłyszawszy i uwierzywszy w cudowną ewangelię wody i Ducha.

Usłyszawszy o prawdziwej ewangelii, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Narodowego opowiedział mi o sobie.

“Ja wierzę w Boga już przez 6 lat. Ale ja wierzyłem, nie całkiem Go rozumiejąc. Kiedy usłyszałem o prawdziwej ewangelii wody i Ducha, moja wiara od razu wzmocniła się i pokój zapanował w mojej dusze. Jestem szczerze wdzięczny Panu za to. Do tego myślałem, że żyłem życiem sprawiedliwym. Wierzyłem tylko w Krew Jezusa i w to, że On umarł za nasze grzechy. Ale nie miałem ani najmniejszego wyobrażenia o tym, że Bóg oczyścił mnie od wszystkich moich grzechów.

Kiedy spotkałem się z ludźmi, narodzonymi ponownie, i usłyszałem dobrą nowinę, darowaną nam przez Boga, zrozumiałem, że jeszcze byłem grzesznikiem. Ja próbowałem dowiedzieć się o zachwycającej ewangelii i o tym, co oznacza zostać sprawiedliwym. Ja zrozumiałem, że wszystkie moje grzechy przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest. To jest prawdziwie błogosławiona ewangelia. Ja zrozumiałem, że nie tylko grzech pierworodny, ale również wszystkie moje teraźniejsze i przyszłe grzechy przeszły na Niego w momencie Jego chrztu. Ponowne narodziny dzięki wierze w prawdziwą ewangelię uczyniły mnie szczęśliwym”.

Wielu Rosjan, w tej liczbie i ten profesor, otrzymało dar Ducha Świętego, usłyszawszy i uwierzywszy w sławną ewangelię wody i Ducha. Od teraz tam istnieje kościół Ducha Świętego i jeszcze więcej ludzi wraca do zachwycającej ewangelii dzięki działaniom Ducha Świętego.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Duch Święty, który przebywa we mnie, odnowił we mnie narodzonego ponownie chrześcijanina, takiegoż, jak wszyscy ci, którzy wierzą we wspaniałą ewangelię wody i Ducha. Teraz ja głoszę zachwycającą ewangelię po całym świecie. Dzięki Duchowi Świętemu my wydajemy nasze książki o sławnej ewangelii nie tylko w języku angielskim, ale również przekładamy je na inne języki świata. Po całym świecie brzmią słowa cudownej ewangelii i ja jestem wdzięczny Duchowi Świętemu za to. Wy również możecie przebywać w Duchu Świętym, albowiem Bóg chce, byście otrzymali Jego dar.

Wielu ludzi próbuje otrzymać Ducha Świętego, wzywając Go i podnosząc do Boga modlitwy. Tymczasem ich usiłowania napełnić się Duchem Świętym bez wiary w ewangelię wody i Ducha świadczą o tym, że oni nie znają prawdziwej drogi. Nauczać tego, że człowiek może otrzymać Ducha Świętego, nie znając i nie wierząc w błogosławioną ewangelię, oznacza głosić drogę nieprawdy.

Czy uczniowie Jezusa napełnili się Duchem Świętym, nie wierząc w dobrą nowinę, posłaną im przez Jezusa? Oczywiście, nie. Powinniście wiedzieć, że dzisiaj Duch Święty przebywa w tych, którzy wierzą w błogosławioną ewangelię wody i Ducha, i woda żywa Ducha Świętego leje się z ich serc. Właśnie teraz, w tym momencie, woda żywa Ducha Świętego leje się z głębi mego serca razem z zachwycającą ewangelią. Alleluja, Jestem wdzięczny Ci, Panie.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.