" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy można własnymi
siłami otrzymać
Ducha Świętego?


< Dzieje Apostolskie 8:14-24 >
“A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze I powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego; Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście...”Czy możemy otrzymać Ducha
Świętego przez nałożenie rąk?
Nie, powinniśmy wierzyć
w ewangelię wody i Ducha.

Bazując na powyższym urywku z Biblii, chcę wam powiedzieć o tym, czy można “otrzymać Ducha Świętego przez własne starania”. Apostołowie w czasach wczesnego kościoła otrzymali siłę od Pana i byli posłani przez Niego w różne miejsca dla służenia. W Dziejach Apostolskich opisane są kilka nadprzyrodzonych zjawisk. Jedno z nich polegało na wylaniu Ducha Świętego na tych wierzących, na głowach których apostołowie łożyli ręce. Biblia mówi: “Wtedy apostołowie wkładali ręce na głowach tych, którzy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, nawet wierząc w Jezusa, a oni otrzymywali Ducha Świętego”.

Jakże oni mogli otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk? Wtenczas biblijne słowo Boże jeszcze przebywało na etapie napisania i praca jeszcze nie została dokonana, dlatego Bóg dał apostołom siłę dla pełnienia Jego misji. On Sam przebywał z apostołami i czynił przez nich wiele cudów i znaków. To był osobliwy czas, kiedy Bóg czynił cuda i pokazywał znaki, które ludzie mogli zobaczyć na własne oczy. To wszystko apostołowie czynili, by pozwolić ludziom uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i Zbawicielem. Pan chciał przez apostołów pokazać siłę Ducha Świętego, by przekonać wszystkich, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Synem Bożym i Zbawicielem. Gdyby w czasach wczesnego kościoła Duch Święty nie czynił cudów, nikt by nie uwierzył, że Jezus jest Zbawicielem.

Tymczasem dzisiaj wcale nie koniecznie widzieć cuda, by otrzymać Ducha Świętego, ponieważ Pismo Święte już zostało napisane. Natomiast dzisiaj wylanie Ducha Świętego bazuje na wierze. Innymi słowy, ono zależy od wiary w prawdziwą ewangelię. Bóg posyła Ducha Świętego tym, którzy mają prawdziwą wiarę w istną ewangelię. Wylanie Ducha Świętego otrzymują jedynie ci, którzy wierzą w słowo Boże i w jego wykonanie dzięki przyjściu na ziemię Jezusa, Jego chrztu i Krwi.

Dzisiaj wielu pastorów naucza wierzących, że widoczne fenomeny i cuda są oznakami obecności Ducha Świętego. W taki sposób oni przygotowują wierzących do otrzymania Ducha Świętego. Oni omamiają ludzi, proponując im błędne doktryny, takie jak, na przykład, doktryna o tym, że dar mówienia językami jest oznaką wylania Ducha Świętego. Ci pastorzy myślą, że dorównują apostołom, którzy czynili wielkie cuda, i prowadzą za sobą religijnych fanatyków, którzy chcą przy pomocy własnych emocji doświadczyć Bożej obecności.

Ten fanatyzm rozpowszechnił się pośród chrześcijan całego świata, i wielu z nich przestrzega tych wierzeń i przyjmuje w swoje serce złych duchów przez nadprzyrodzone zjawiska. Nawet dzisiaj ludzie, na których wpłynął fanatyzm religijny, myślą, że Ducha Świętego można otrzymać przez nałożenie rąk.

Oni są podobni do Szymona w powyższym urywku z Pisma Świętego, o którym mówiliśmy na początku tego kazania. Oni są odurzeni samowystarczalnością i pożądliwością. Wszystkie ich uczynki powodują rozdarcie i plątaninę w świadomości ludzi. Takie pseudodoktryny zwodzą ich z prawdziwej drogi otrzymania Ducha Świętego.

Dzisiaj wielu nieprawdziwych proroków pełni dzieła szatana przez ich niepoprawne religijne praktyki. Oni tylko udają, że pełnią dzieła Ducha Świętego. Prawdziwi chrześcijanie powinni mocno trzymać się słowa Bożego, wyraźna znajomość którego jest jedynym sposobem uzyskania obecności Ducha Świętego. Tak zwani zielonoświątkowcy, którzy kładą nacisk na fizyczne przejawy Ducha Świętego, powinni zaprzeć się swoich absurdalnych wierzeń, powrócić do słowa Bożego i uwierzyć w prawdę, która na pewno da im łaskę obecności Ducha Świętego.

Wtenczas Szymon był znakomitym magiem w Samarii. Zobaczywszy, jak uczniowie Jezusa pomagali ludziom otrzymać Ducha Świętego, on zechciał kupić Ducha Świętego za pieniądze. Ludzie z taką słabą wiarą nieuchronnie zostają niewolnikami szatana i ten wykorzystuje ich dla rozpowszechnienia nieprawdy. Szymon chciał otrzymać Ducha Świętego, jednak to pragnienie było spowodowane tylko chciwością. My widzimy, że taka wiara nie pozwoli prawdziwie otrzymać daru obecności Ducha Świętego.

Kierując się egoistycznym dążeniem do otrzymania władzy Ducha Świętego, Szymon chciał Go kupić za pieniądze. Za to Piotr, sługa Boży ostro go zganił. Choć zostało powiedziano, że Szymon wierzył w Jezusa, jednakże on nie należał do tych, którzy otrzymali Ducha Świętego przez odpuszczenie grzechów. Innymi słowy, on myślał, że może otrzymać Ducha Świętego, w zamian proponując Bogu ziemskie rzeczy.

Choć zewnętrznie wyglądało na to, że Szymon wierzył w Jezusa, jego myśli przeczyły prawdziwym słowom Jezusa. On był pełny materialnej pożądliwości. Piotr znał myśli Szymona i zganił go za jego usiłowania kupić Ducha Świętego, dar Boży, za pieniądze. On powiedział Szymonowi, że srebro, jego pieniądze, przyniosą mu zagładę.

Dzisiaj pseudoprorocy, opętani przez złych duchów, pragną okłamać ludzi, przekonać nas o tym, że ich cuda i znaki pochodzą od Ducha Świętego. My często widzimy ludzi, którzy pragną mieć Jego siłę i starannie modlą się, by otrzymać Ducha Świętego. Tymczasem trzeba pamiętać, że nie można napełnić się obecnością Ducha Świętego przez modlitwy i świecką pożądliwość.

Czy nie ma przypadkiem charyzmatyków w pobliżu was? Powinniście być ostrożni z takimi ludźmi. Oni przyciągają ludzi swoją fanatyczną wiarą. Oni powiadają, że mogą wypędzać złych duchów i nawet udzielać ludziom Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Tymczasem oni czerpią siłę nie w Ducha Świętego, a w złych duchów. Ci, którzy twierdzą, jakoby oni otrzymali Ducha Świętego przez nałożenie rąk, wikłają siebie i innych w sieci złych duchów.

Prawdziwe wylanie Ducha Świętego przychodzi jedynie do tych, którzy wierzą w słowa ewangelii wody i Ducha (I List św. Jana 5:3-7). O ewangelii wody i Ducha zrozumiale mówi się w Biblii, a wielu ludzi jeszcze ma grzech w sercu. Oni próbują zbliżyć się do Boga przy pomocy nadprzyrodzonych zjawisk, takich jak trans, mówienie obcymi językami, jasnowidzenie i wypędzanie złych duchów. Oto dlatego pseudoprorocy mogą okłamać wielu ludzi i przyprowadzić ich do daremnej wiary, która pochodzi od szatana.

Piotr zganił Szymona, mówiąc: “... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga... Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości” (Dzieje Apostolskie 8:20-21, 23). Niestety takich kapłanów dzisiaj jest bardzo wielu. Większość z nich to charyzmatycy. Oni wymagają pieniędzy w swoich parafian. Powinniśmy stronić od takiej wiary. Powinniśmy otrzymać Ducha Świętego przy pomocy wiary w prawdziwą ewangelię wody i Ducha (Ew. św. Mateusza 3:15; I List św. Piotra 3:21; Ew. św. Jana 1:29; Ew. św. Jana 19:21-23).Charyzmatycy pełnią nałożenie rąk!

Powinniśmy stronić od takiej wiary. Niektórzy ludzie dzisiaj mają absurdalne wyobrażenie o tym, że mogą otrzymać Ducha Świętego, jeśli przyjmą obrządek nałożenia rąk od tych, którzy są obdarzeni pewną siłą. Oni myślą, że ponieważ Pismo Święte mówi, że wielu ludzi napełniło się Duchem Świętym po nałożeniu rąk apostołów, oni również mogą w taki sposób otrzymać Ducha. Niektórzy hipokryci mają również absurdalną wiarę w to, że mogą dać ludziom dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Powinniśmy wiedzieć, że tacy ludzie naprawdę istnieją.

Tymczasem powinniśmy pamiętać, że ich wiara znacznie odróżnia się od wiary apostołów czasów Wczesnego Kościoła. Dzisiaj powstaje poważny problem wiary: wielu chrześcijan nie wierzy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Oni powiadają, że wierzą w Boga, ale naprawdę omamiają samych siebie i innych ludzi. Tymczasem grzesznik nie może ani otrzymać Ducha Świętego, ani pomóc innym otrzymać Ducha. Jeśli ktoś powie, że Duch Święty zstąpił na grzesznika, to oczywiście ten duch prawdziwie nie był Duchem Świętym. Odwrotnie, to raczej był szatan, który tylko wydawał się za Ducha Świętego.

Apostołowie w czasach wczesnego kościoła wiedzieli i wierzyli w to, że Jezus Chrystus był Zbawicielem, który zmył wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela i śmierć na Krzyżu. Oni również głosili ewangelię wody i Ducha innym ludziom, i w taki sposób pomagali im przygotować się do przyjęcia Ducha Świętego.

Tymczasem dzisiaj wielu chrześcijan ma błędną i fanatyczną wiarę. Czy mogą dzisiaj grzesznicy otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk innego grzesznika, kapłana? To całkiem nie jest prawda. Niektórzy ludzie powiadają, że oni są pełni Ducha Świętego, nawet jeśli w ich sercach jest grzech. Nawet jeśli ktoś wygląda na dobrego pastora w oczach swoich zwolenników, on nie może pomóc ludziom otrzymać Ducha Świętego, jeśli ma grzech na duszy.

Bez względu na to wielu ludzi ma niepoprawne wyobrażenie i wiarę. To jest przyczyną tego, że bardzo wielu pseudoproroków prowadzi ludzi do piekła przez swoje doktryny. Powinniście pamiętać, że głosiciele o błędniej wierze są pseudoprorokami. To są ludzie, którzy trafili w pułapkę złych duchów.

Czy może Duch Święty przebywać w nas, jeśli mamy grzech na sercu? Oczywiście, nie. Więc czy może człowiek, mając grzech na sercu, przygotować innych do przyjęcia Ducha Świętego? Tym bardziej, nie. Cóż pozwala nowoczesnym charyzmatykom czynić cuda i znaki, jeśli oni mają grzech na duszy? Złe duchy. Duch Święty nigdy nie może przebywać w grzeszniku. On przebywa tylko w tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Czy jesteście pewni, że duch, który zstąpił na was, naprawdę jest Duchem Świętym?

W Ew. św. Jana 3:5 Jezus naucza: “...Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”. Więc napełnić się Duchem Świętym można jedynie poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Pomyłka, której dopuszcza się wielu chrześcijan dzisiaj, polega na tym, że oni myślą, jakoby Ducha Świętego można otrzymać przez nałożenie rąk grzesznych kapłanów. To jest bardzo poważna pomyłka. Dzisiaj wielu chrześcijan i kapłanów wierzy i jest przekonana o tym, że Duch Święty może zstąpić na nich przez nałożenie rąk.Co wspólnego ma prawdziwe odpuszczenie grzechów z nałożeniem rąk

“Nałożenie rąk” jest środkiem, przy pomocy którego jeden człowiek może przekazać innemu coś, co ma wewnątrz. A teraz rozważmy tak: jeśli mówimy przez mikrofon, dźwięk przechodzi przez kabel do wzmacniacza, a następnie zostaje reprodukowany przez głośniki, by wszyscy mogli go usłyszeć. Tak samo stawało się i w czasach Starego Testamentu: kiedy grzesznik kładł ręce na głowie ofiary, jego grzechy przechodziły na zwierzę, więc on otrzymywał przebaczenie. Siła Boża w taki sposób przechodzi na ludzi, kiedy kapłani nakładają na nich ręce. Więc nałożenie rąk nabywa znaczenia “przekazania”, “przenoszenia”. Charyzmatycy nie pozwalają ludziom przyjmować Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Odwrotnie, oni zachęcają ich, by oni wpuścili złych duchów do swoich serc. Powinniście pamiętać, że człowiek, który ma siłę złych duchów, przekazuje tych duchów innym ludziom przez nałożenie rąk. Kiedy opętany przez złych duchów nakłada ręce na głowie innego człowieka, to demon, który przebywa w nim, przechodzi na tego człowieka. Dlatego każdy z nas powinien wierzyć w ewangelię wody i Ducha, jeśli chce otrzymać dar Ducha Świętego. Szatan rządzi tymi, którzy utonęli w grzechach, nawet jeśli oni wierzą w Jezusa, ale nie zmogli otrzymać odpuszczenia grzechów.

Jeśli ktoś przyjmuje nałożenie rąk od opętanego przez złych duchów, złe duchy przechodzą również i na niego. On tak samo będzie czynić fałszywe cuda. Powinniśmy wiedzieć, że złe duchy zamieszkują w człowieku przez nałożenie rąk, i że wylanie Ducha Świętego jest możliwe jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Nałożenie rąk zostało ustawione przez Boga dla przekazania czegoś z jednego człowieka na innego. Ale szatan zmusza wielu ludzi przyjmować złych duchów przez nałożenie rąk. To, że bardzo wielu ludzi dzisiaj próbuje kupić siłę Ducha Świętego za dobra materialne, jest jeszcze bardziej poważnym problemem.Większość chrześcijan niepoprawnie rozumie prawdę wylania Ducha Świętego

Kiedy ktoś pyta, jak można otrzymać Ducha Świętego, wielu ludzi odpowiada, że to jest możliwe przez modlitwy, wyznanie grzechów i post. Ta odpowiedź jest błędna. Czy zstąpi na was Duch Święty, jeśli wy zwracacie się do Boga z osobliwymi modlitwami? Nie. Wylanie Ducha Świętego jest możliwe jedynie dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Ponieważ Bóg jest prawdziwy, On ustanowił prawo, według którego można otrzymać Ducha Świętego. Czy może Duch Święty przebywać w człowieku, który ma grzech na sercu? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – nie. Nie możemy otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Nawet jeśli wy chodzicie na religijne spotkania i starannie się modlicie do Boga, by On darował wam siłę Ducha Świętego, Duch Święty jednak będzie pozostawać niedosięgły dla was. Grzesznicy po prostu nie mogą otrzymać obecności Ducha Świętego. Grzesznicy mogą otrzymać dar Ducha Świętego, tylko kiedy ich grzechy są przebaczone poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Jeśli wy nie znacie ewangelii wody i Ducha, to nie zmożecie otrzymać Ducha Świętego. Dzisiaj ewangelia wody i Ducha szybko rozpowszechnia się po całym świecie przy pomocy literatury chrześcijańskiej, kościelnych spotkań, globalnej sieci Internet i nawet przy pomocy książek elektronicznych. Więc każdy, kto szuka prawdziwą ewangelię, może uwierzyć i otrzymać Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty jeszcze nie zamieszkał w was, to powinniście zrozumieć, że by Go otrzymać, trzeba wierzyć w ewangelię wody i Ducha.Naoczny przykład nieprawdziwej wiary

Jeśli popatrzymy na symptomy ludzi, opętanych przez złe siły, zmożemy zobaczyć, że złe duchy naprawdę istnieją. “Religijne spotkania dla otrzymania daru Ducha Świętego” są spotkaniami, na które chodzą ludzie, pragnący za wszelką cenę otrzymać Ducha Świętego. Na takich spotkaniach można zobaczyć ludzi, którzy klaskają, płacząc odmawiają modlitwy wyrażające żal za grzechy, przestrzegają postu. Głosiciel każe im fanatycznie się modlić, “inaczej bowiem Duch Święty nie zmoże na nich zstąpić.” Ludzie wołają: “Panie!” i przedłużają fanatycznie się modlić.

Czy mogą ci fanatycy otrzymać Ducha Świętego w taki sposób? Nie. Na takich spotkaniach można zobaczyć ludzi, którzy niesamowicie krzyczą, padają na podłogę, drżą, wydają dziwne dźwięki. Niektórzy padają na plecy i drżą na ziemi. My widzimy, jak oni krzyczą i zaczynają mówić obcymi językami. Ktoś w czasie takich spotkań donośnie krzyczy, a ludzie przepełniają się emocjami. Niektórzy ludzie doznają napadów, zaczynają drżeć i mówić obcymi językami. Ludzie powiadają, że takie nadprzyrodzone zjawiska są świadectwem tego, że na nich zstąpił Duch Święty. Ale tylko pomyślcie, co staje się, kiedy w człowieku zaczyna działać zły duch? Czy podobne zjawiska są przejawem Ducha Świętego? Oczywiście, nie.Szatan oszukuje wielu chrześcijan

Dzisiaj wielu chrześcijan prowadzi takie religijne życie, które jest dogodne tylko dla szatana. Szatan oszukuje ludzi, mówiąc, że oni powinni przyjąć nałożenie rąk od któregokolwiek wpływowego kapłana, by otrzymać Ducha Świętego. Wielu chrześcijan raczej wierzy w to jak w oficjalną doktrynę. Szatan również sieje w głowach ludzi myśli o tym, że oni otrzymają Ducha Świętego, jeśli będą bardzo długo się modlić. Szatan próbuje zwiększyć liczbę ludzi, którzy w to wierzą.

Więc wielu ludzi nie wie i nawet nie próbuje się dowiedzieć o ewangelii wody i Ducha. Powinniśmy starać się unikać tych myśli, które szatan próbuje włożyć w naszą świadomość, a natomiast wiedzieć i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Napełnić się Duchem Świętym mogą jedynie ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Powinniście wierzyć w tę prawdę.Błędne wyobrażenie chrześcijan o wylaniu Ducha Świętego

Po pierwsze, w wierzeniach wielu zwolenników chrześcijaństwa charyzmatycznego jest ogromna pomyłka. Oni próbują otrzymać Ducha Świętego, nawet mając grzech na sercu. Oni błędnie wierzą, że nawet mając grzech w sercu, mimo wszystko mogą napełnić się Duchem Świętym. Tymczasem człowiek, który nie ma wiary w ewangelię wody i Ducha, nie może otrzymać pełności Ducha Świętego.

Po drugie, oni powiadają, że ludzka zarozumiałość przeszkadza otrzymać Ducha Świętego. Czy to oznacza, że jeśli człowiek nie jest hardy i zarozumiały, to cechy jego charakteru może mu pomóc otrzymać Ducha Świętego? Czy jest choć jeden człowiek na ziemi, któremu żadną miarą nie właściwa zarozumiałość? Zarozumiałym i winnym przed Panem jest również człowiek, który dodaje własne myśli do słów Boga. Wielu ludzi próbuje otrzymać Ducha Świętego przez własne myśli i metody, ignorując prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Tymczasem Duch Święty zstępuje jedynie na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Po trzecie, oni powiadają, że Duch Święty zstępuje na człowieka, kiedy ten szczerze kaja się przed Bogiem za wszystkie grzechy. Dlatego oni radzą ludziom spowiadać się ze swoich grzechów, by otrzymać Ducha Świętego. Ale pamiętajcie, że Duch Święty nie zstępuje na tych, którzy po prostu wyznają swoje grzechy. Większość chrześcijan dzisiaj pragnie otrzymać pełność Ducha Świętego, jednak im nie udaje się Go otrzymać, ponieważ grzech jeszcze jest w ich sercach. Ludzie, którzy mają takie opętanie w wierze, mogą trafić w pułapkę złych duchów.

Po czwarte, niektórzy ludzie powiadają, że Pan może nam darować Ducha Świętego, jeśli będziemy długo i nieustannie prosić Go o to błogosławieństwo. Tymczasem nie możemy otrzymać Ducha Świętego przez błagania. To jest błędne zdanie.

Po piąte, niektórzy ludzie utożsamiają obecność Ducha Świętego z niektórymi duchowymi siłami i możliwościami. Oni bez wątpienia uważają dar mówienia językami za świadectwo obecności Ducha Świętego. Tymczasem Duch Święty nie przebywa w sercu człowieka jedynie dlatego, że on może wypędzać złych duchów w imieniu Jezusa lub mówić innymi językami. Grzech pochodzi od szatana. Czy może ktoś, kto ma grzech w sercu, szczerze powiedzieć, że on jest pełny obecności Ducha Świętego, jeśli ma pewne nadprzyrodzone możliwości? Jeszcze raz podkreślam, że to podstępne i złe duchy próbują omamić ludzi.

Ewangelia wody i Ducha, dana nam przez Jezusa, jest prawdziwą ewangelią, która może przyprowadzić nas do otrzymania daru Ducha Świętego. Jeśli wy przedłużacie myśleć, że możecie otrzymać Ducha Świętego i odpuszczenie grzechów w inny sposób, to głęboko się mylicie. Mam nadzieję, że wy uwolnicie się od tych błędnych wierzeń i przekonań oraz odnajdziecie prawdziwą wiarę.

Nie będzie przesady, gdy powiem, że wielu chrześcijan dzisiaj są opętani przez złych duchów. Wielu chrześcijan po całym świecie podporządkowuje się złym duchom, ponieważ chce otrzymać Ducha Świętego przez zwiedzanie różnych religijnych spotkań oraz nałożenie rąk. Oni chodzą do ludzi “osobliwych”, o których powiadają, że oni już odnaleźli Ducha Świętego. Wśród takich ludzi są kierownicy domów modlitwy, starsi diakoni, ewangeliści oraz pastorzy. Ludzie przychodzą do nich z nadzieją, że otrzymają Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Tymczasem nikt i nigdy nie zmoże napełnić się Duchem przy pomocy tej fałszywej wiary, niezależnie od tego, jak silnie wierzy w Jezusa. Innymi słowy, nikt oprócz Boga nie może darować nam Ducha Świętego.

Podobnie jak Szymon, wielu ludzi dzisiaj próbuje kupić Ducha Świętego. Oni pragną otrzymać Ducha Świętego poprzez wiarę w świeckie doktryny, a nie w ewangelię. Większość chrześcijan po całym świecie myśli w taki sposób. Ale Duch Święty zstępuje jedynie na tych, którzy pełnią dla tego potrzebne warunki. Jedynym warunkiem wylania Ducha Świętego jest wiara w ewangelię wody i Ducha. Oto jedyna odpowiedź i jedyna prawda (Dzieje Apostolskie 2:38).

Wylanie Ducha Świętego przez nałożenie rąk było możliwe bardzo niedługo w czasach wczesnego kościoła. Później Duch Święty zstępował na ludzi, kiedy oni poznawali i zaczynali wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Więc Duch Święty działa poprzez wiarę w słowo Boże, a wszystkie inne rzeczy pochodzą od złych duchów. Bóg mówi, że złe duchy są sługami szatana i szatan dokłada wszelkich starań, by ludzie nie mogli otrzymać odpuszczenia grzechów, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Szatan oszukuje ludzi, mówiąc, że da im Ducha Świętego, jeśli oni będą wierzyć w Jezusa i przyjmą nałożenie rąk. Szatan rozszerza swoje posiadłości po całym świecie, wykorzystując te pułapki.

Teraz popatrzmy na symptomy tych, którzy są opętani przez złych duchów. Najpierw, analizując symptomy opętania przez złych duchów, właściwe wróżbiarzowi lub znachorowi, możemy spostrzec, że oni często mają napady drgania całego ciała, wpadają w trans i omdlewają. Potem ich mowa staje się niewyraźną i oni wymawiają dziwne słowa, które mimowolnie wychodzą z ich ust. Oni mówią niezrozumiałymi językami.

Jak czarownicy i czarodzieje, tak i chrześcijanie, których opętały złe duchy przez nałożenie rąk, często mają podobne odczucia. Kiedy ewangeliści-charyzmatycy biorą mikrofon i krzyczą: “Jeszcze więcej odczuć, więcej, więcej!” – ludzie coraz więcej wzbudzają się i tracą samokontrolę. Ci, którzy chcą przyjąć nałożenie rąk od takiego człowieka, postępują naprzód. Oni doznają mimowolnego drgania i mówią obcymi językami. Te symptomy są oznakami złych duchów, które udają, że pełnią dzieła Ducha Świętego.

Ludzie, opętani przez złych duchów, w prymitywnych religiach nazywani wróżkami i szamanami, widzą te same zjawiska, co i chrześcijanie, których opętały biesy przez nałożenie rąk. Tymczasem ludzie nie rozumieją tej oczywistej prawdy. Ci chrześcijanie przebywają w głębokiej ciemności, ponieważ, doznając takich symptomów, oni myślą, że otrzymali Ducha Świętego.Szatan pozwala chrześcijanom przewidywać przyszłość

Szatan pozwala przewidywać przyszłość tym ludziom, których on opętał. Oni, na przykład, mogą prorokować, mówiąc: “Pan zostanie wielkim liderem. Tysięcy ludzi podporządkują się panu. Bóg będzie prowadzić pana w przyszłości i uczyni go zachwycającym kierownikiem”. Innym oni powiadają: “Pan zostanie wielkim sługą Boga. Pan prawdziwie będzie godnym kapłanem Boga”, by zmusić ludzi iść za nimi i całe życie być sługami złych duchów.

Ci prorocy również przewidują ludziom ich przyszłość. “Powinieneś w przyszłości unikać wody”. “Będziesz bardzo bogaty”. “Poważny człowiek przyjdzie ze wschodu i pomoże ci”, – oto przykłady tego, co oni powiadają. Pierwszym dowodem tego, że przed wami stoi człowiek, opętany przez złego ducha, jest to, że wszyscy oni są fałszywymi prorokami.

Później oni mówią obcymi językami, których sami nie mogą zrozumieć. Oni doznają drgania, i nawet może się wydać, że przeżywają rozterkę wewnętrzną. Jeśli spotkacie wróżbiarza lub znachora, to czy zmożecie twierdzić, że on jest zdrowy umysłowo? Często oni bardzo niewybrednie rozmawiają nawet ze starszymi ludźmi.

A ludzie, którzy prawdziwie przebywają w Duchu, otrzymali Go poprzez wiarę w biblijną prawdę, która naucza nas, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Oni również pomagają innym poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, dostać odpuszczenie grzechów i otrzymać Ducha Świętego. Oni sami próbują żyć sprawiedliwym życiem. To są ludzie bardzo przyjemni, umysłowo zdrowi, mogą prowadzić innych do błogosławionej wiary w Boga i takiego trybu życia, który jest miły Panu. Kiedy ich świadomość próbuje powrócić do ziemskich rzeczy, Bóg ponownie przymawia i naucza ich, by ochronili swoją sprawiedliwość.

Sprawiedliwi, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, kardynalnie odróżniają się od tych, czyja psychika została zburzona przez złych duchów. Prawdziwa indywidualność człowieka odradza się, jeśli on otrzymuje odpuszczenie grzechów i wchodzi w obecność Ducha Świętego. Oprócz tego, sprawiedliwi bardzo się troszczą o dolę tych, którzy są na drodze fałszywej, i o tych, którzy naprawdę są spragnieni słowa Bożego. Oni modlą się, by ci ludzie otrzymali zwolnienie, i ofiarują się z pomocą dla nich.

My również możemy spostrzec, że psychika ludzi, których opętał zły duch, jest całkiem zburzona. Szatan kontroluje ich i zmusza działać tak, jak sam chce, albowiem oni myślą, jakoby drganie ciała i zdolność mówić obcymi językami są darami Ducha Świętego. Tymczasem te zjawiska wcale nie są darami Ducha Świętego.

Bardzo wielu kapłanów szczycą się takimi nadprzyrodzonymi zdolnościami, jak prorokowanie, czynienie cudów i znaków oraz mówienie obcymi językami. Ale jeśli oni jeszcze mają grzech w sercu, to ich nadprzyrodzone możliwości są przekonującymi świadectwami tego, że ich opętał zły duch. Więc oni nie mogą pomóc innym ludziom otrzymać Ducha Świętego, ale mogą jedynie przekazywać ludziom złe duchy. Oprócz tego, szatan jest kłamcą, dlatego cuda, które on czyni, zostają spełnione od razu, w bliższym czasie.

Istnieje wyraźna różnica między dziełami, pochodzącymi od Ducha Świętego, a działaniami złych duchów. Wpierw może się wydać, że działania Ducha Świętego nie przynoszą widocznych odczuć i cudownych darów. Tymczasem po pewnym czasie siła Boża po trochu, jak słońce, które wschodzi o świtaniu, wzrasta w sercach sprawiedliwych.Chrześcijanie, których opętał zły duch

Dlaczego złe duchy opętują wielu
ludzi, nawet jeśli oni chcą otrzymać
Ducha Świętego?
Dlatego, że oni otrzymują złych duchów
od pseudoproroków przez
nałożenie rąk.

Dziwno, że duszy i serca wielu wierzących w Jezusa są zburzone. To stało się, ponieważ ich opętały złe duchy przez nałożenie rąk pseudoproroków. Ci ludzie nie potrzebują Boga, ponieważ ich wiara nie bazuje na słowie Biblii. Oni zastosowują tę siłę, którą odczuwają w sobie, nie wiedząc, że czynią wielu ludzi sługami szatana. Dlaczegoż oni nieustannie zastosowują tę siłę? Ponieważ te tak zwane “siły dobra” bardzo szybko znikają, jeśli ich nie wykorzystywać. Oto przyczyna takiego zachowania pseudogłosicieli.

Oni muszą ciągle modlić się oraz praktykować cuda i znaki w imieniu Chrystusa. Ludzie, którzy powiadają: “Otrzymałem dar głoszenia ewangelii”, – powinni zawsze głosić ewangelię, ponieważ ich pseudoszczęście wkrótce zniknie, jeśli oni nie będą przedłużać tak czynić. Jeśli ci ludzie przestają wykorzystywać te dary szatana: dar mówienia językami, uzdrowienia, prorokowania, innymi słowy, jeśli oni przestają być wierni szatanowi, to on zsyła na nich ciężkie choroby. Tak samo czarownicy oraz wróżbiarze długo chorują, jeśli nie pełnią swoich obowiązków jako sługi szatana. Dlatego oni powinni z osobliwym uporem zastosowywać dary, otrzymane od szatana, by nie być odrzuceni w nieszczęściu, kiedy ich siły całkiem się wycieńczą.

Kiedyś ja znałem jednego człowieka, który szczerze wierzył w Jezusa i, zdawało się, otrzymał od Boga wiele darów. On zachęcał ludzi do przyjęcia Ducha Świętego i prowadził religijne spotkania, na których wypędzał złych duchów przez nałożenie rąk, czynił cuda: mówił obcymi językami i uzdrawiał ludzi. Dzięki temu wielu ludzi odnosiło się do niego z szacunkiem i nawet zazdrościło mu. Tysięcy wierzących szli za nim. Tymczasem wkrótce on zaczął zaprzeczać Jezusowi, mówiąc: “Jezus Chrystus jest bezsilny. On zupełnie nie jest Synem Bożym”. On znieważał Jezusa Chrystusa i nawet nazywał siebie Bogiem. Wreszcie on zabił Jezusa Chrystusa w swoim sercu i w sercach wielu chrześcijan.

Analogicznie niektórzy zaprzeczają ewangelii wody i Ducha, ponieważ nimi rządzi szatan. Oni jeszcze na początku przystają do fałszywej wiary, mając iluzję, jakoby na nich zstąpiły te same siły, co i na apostołów, by dać ludziom zrozumieć ich niezwykłą przyrodę, by oni udzielali ludziom daru mówienia językami oraz by wypędzali złych duchów przez nałożenie rąk. Oni są twardo przekonani, że na nich zstąpił Duch Święty.

Oni opowiadają o sposobach wylania Ducha Świętego i myślą, że można Go otrzymać przez modlitwy wyrażające żal za grzechy. Tymczasem słowo Boże nie mówi o tym sposobie otrzymania Ducha Świętego. Oni nauczają, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa, ma dar mówienia językami i prorokuje, to jest potwierdzeniem tego, że on jest pełny Ducha Świętego. Ponieważ wielu ludzi nie ma realnego wyobrażenia o obecności Ducha Świętego, oni wierzą, że również mogą Go otrzymać, studiując pseudodoktryny i będąc zwolennikami pseudoproroków. Oto jak szatan napełnia chrześcijan złymi duchami i panuje nad nimi. Wszystkie te metody są pułapkami szatana.

Wielu ludzi trafiło w pułapki szatana przez doktryny pseudoproroków. Zwykli wierzący prowadzą monotonne religijne życie. A religijne życie ludzi, których opętał zły duch, na pierwszy rzut oka jest bardzo burzliwe. Jakie nadprzyrodzone zdolności oni mają? Oni mogą uzdrawiać chorych, mówić obcymi językami oraz przekazywać ludziom złych duchów przez nałożenie rąk. Powinniśmy pamiętać, że nałożenie rąk jest sposobem przekazania czegoś z jednego człowieka na innego. Oto dlatego królestwo złych duchów szeroko rozpowszechniło się w taki sposób.Złym duchom pomaga ludzka chciwość!

Szatan wpływa na ludzi, jak na Szymona w powyższym urywku z Biblii. Ci ludzie powiadają, że oni mogą otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk niezależnie od wiary w ewangelię wody i Ducha. Dzisiaj wielu ludzi poddaje się podstępom szatana i próbuje otrzymać Ducha Świętego przez modlitwy wyrażające żal za grzechy, post, wyrzeczenie lub nałożenie rąk. Ale w taki sposób oni otrzymują tylko złych duchów. Na nich ciąży przekleństwo.

[2] Chrześcijaństwo Zachodnie stawało się coraz słabszym wraz z rozkwitem ekonomiki i konsumpcji masowej w drugiej połowie XX wieku. W tym czasie, w rezultacie tych zmian niektórzy chrześcijanie, szukając sposobu zbliżyć się do Jezusa, byli niezadowoleni z “suchości” poprzednich kościołów. Inni byli zasmuceni nieobecnością czy zbyt powolnym tempem swego wzrostu duchowego; dla innych przeszkodą była niezdolność przetworzenia ich wiary na osobistą miłość do Jezusa.

Właśnie wtedy sformował się tak zwany ruch zielonoświątkowców-charyzmatyków. Zwolennicy tego ruchu szukali wrażeń, zachwycenia i takich nadprzyrodzonych rzeczy, jak dar mówienia językami, prorokowanie, cuda i znaki, zachwycając się wydarzeniami pierwszej Pięćdziesiątnicy. Oni chętnie i dobrowolnie powierzali się tak zwianej władzy Ducha Świętego, ale większość ich nauk i praktyk nie bazują na Biblii.

W państwach rozwijających się ten ruch bardzo szybko się rozpowszechnia, łożąc nacisk na zadowoleniu potrzeb materialnych. Ich liderzy przywabili chrześcijan rozwijających się państw, obiecując im zamożność i zdrowie wraz z natchnieniem religijnym. Niektórzy gałęzie tego ruchu, takie jak neopentakostalizm, nawet są uważane za ruchy o tych samych poglądach i doktrynach, jak Ruch Nowej Ery.

Powinniśmy zawsze pamiętać, że tak zwane pojednanie, czyli nałożenie rąk, które przyjmuje wielu chrześcijan po całym świecie, pomaga szatanowi. Ludzie, którym właściwe są takie same cechy, jak Szymonowi, są pseudoprorokami w obliczu Pana. Nawet w wierzących w Chrystusa, którzy mają grzech na sercu, może zamieszkać zły duch. Ci ludzie mogą czynić cuda, albowiem diabeł działa przez nich. Szatan zmusza ludzi przyjąć nałożenie rąk od jego sług, by napełnić ich złymi duchami i pobudować swoje królestwo na całym świecie. Dzisiaj kościoły ruchu zielonoświątkowców-charyzmatyków2 są oficjalnie uznane po całym świecie za konfesje chrześcijańskie.

Ten świat powoli zbliża się do końca. Jeśli chcemy narodzić się ponownie przy końcu świata, powinniśmy wiedzieć, jak działa diabeł i mocno stać, dając mu odpór. Również powinniśmy raz na zawsze otrzymać odkupienie naszych grzechów oraz dar Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy powrócić do prawdy i mieć przekonującą wiedzę tego, jak Duch Boży zstępuje na nas.

Pan powiedział: “Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania” (Księga Ozeasza 4:6). Dzisiaj jest wielu tych, którzy szukają prawdę. Z powodu ich niewiedzy charyzmatycy zwodzą ich na manowce i prowadzą drogą nieprawdy. Powiadają, że nawet gdyby tak zwane kościoły zielonoświątkowców-charyzmatyków były zbudowane na pustyni, ludzie gromadziliby się i tam. Dlaczego? Charyzmatycy rozpowszechniają swoje kościoły, wywołując w innych ludzi zamieszanie z powodu swoich pseudomożliwości, zmuszając ich do przyjmowania do serca złych duchów przez nałożenie rąk. Oto jeden z ich osobliwych talentów: ponieważ człowiek zostaje opętany przez złego ducha poprzez nałożenie rąk, on chętnie zaczyna prowadzić religijne życie.

Kiedy ich pytają: “Czy macie grzech w sercu, jeśli wierzycie w Boga?”, – oni bez wątpienia odpowiadają, że mają grzech na duszy i że to jest całkiem naturalne. Oni myślą, że człowiek nie może nie mieć grzechu, nawet jeśli wierzy w Jezusa.

Ludzie raczej myślą, że oni zasługują na to, by wejść do Królestwa Niebieskiego, nawet jeśli grzech pozostaje w ich sercach, ponieważ odczuwają pokój, wierząc w Jezusa, i mają świadectwo pseudosiły.

Ależ to absurd! Przyczyną ich twardej wiary jest posiadanie pewnej nadprzyrodzonej siły. Oni doświadczyli daru mówienia językami, różnorodnych widzeń, uzdrowienia chorych, dlatego myślą i twardo wierzą, że te zjawiska to nic innego, jak rezultat obecności Ducha Świętego. Dlatego oni są pewni, że bezwarunkowo otrzymali zbawienie i Ducha Świętego przez takie odczucia.

Ponieważ ci ludzie mają błędne wyobrażenie o słowie zbawienia, oni nie mają pewności co do własnego przebaczenia, jeśli nie widzą którychkolwiek widocznych znaków i zdolności nadprzyrodzonych. Więc ci ludzie dokładają starań, by znaleźć jawne potwierdzenie zbawienia, a później rozumieją, że szatan wykorzystuje ich dla pełnienia swojej woli. Ponieważ oni próbują znaleźć poprawne rozwiązanie swoich problemów przez modlitwy, wyznanie grzechów i wyrzeczenie, a nie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, to zazwyczaj zamiast Ducha Świętego otrzymują złe duchy.

Diabeł obwinia ludzi, naszeptując im: “Zgrzeszyłeś, nieprawdaż?” i zachęca ich, by ganili samych siebie, a to powoduje zniechęcenie. Znam jednego człowieka, który już odnalazł odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego. Ale oto co przydarzyło się mu, pierwej nim narodził się ponownie, czyli kiedy jeszcze był zapalnym, jednak nieostrożnym wierzącym w Jezusa. Ten człowiek nawet mówił obcymi językami i czynił wiele cudów. Grzech w sercu przedłużał go męczyć, nawet kiedy on płakał i modlił się w kajaniu przez całą noc i wierzył w Jezusa. Wtedy szatan zaczął go prześladować: “Zgrzeszyłeś, dlatego lepiej ci umrzeć, niż pozostawać przy życiu “. Szatan często przychodził i potępiał go za grzechy. Szatan przyprowadził go do samooskarżenia. Tymczasem on mógł tylko wyznawać obecność grzechów w swoim sercu. On nie mógł uwolnić się od potępienia szatana, póki nie usłyszał i nie uwierzył w zachwycającą ewangelię.

Powinniście pamiętać, że ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, zostają zdobyczą szatana. Czy sądzicie, że ten, kto nie otrzymał odpuszczenia grzechów, ma siłę przeciwdziałać diabłu? Wszyscy, którzy nie wierzą w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, popadną w niewolę szatana i doznają cierpień. Boża ewangelia wody i Ducha nadzwyczajnie efektywnie wypędza szatana. Każdy, kto wierzy w Jezusa, powinien wierzyć w ewangelię wody i Ducha oraz głosić ją wszystkim ludziom na ziemi. A ci, którzy ją słyszą, powinni z wiarą pełnić słowa Pańskie.Misterium bezprawia już działa w tym świecie

Cały świat dzisiaj przebywa pod wpływem sił diabła. Jeśli chcemy głosić ewangelię, która pomoże ludziom otrzymać Ducha Świętego, powinniśmy odrzucić wszystkie nieprawdziwe wyobrażenia o obecności Ducha Świętego.

Wszyscy powinniśmy wyraźnie zrozumieć, że takie zjawiska, jak “otrzymanie daru mówienia językami po nałożeniu rąk, odczuwanie ciepła w czasie wyznania grzechów i postu, widzenia i głos samego Jezusa” są dziełami szatana. Jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha ludzie mogą uwolnić się od podstępnych czynów szatana. Jedynie przez tę wiarę można zbawić się od grzechów.

Powinniśmy walczyć z diabłem, “ojcem nieprawdy”, przy pomocy ewangelii wody i Ducha. Szatan związał wszystkich ludzi świata okowami samopotępienia, dlatego powinniśmy nawrócić tych ludzi do prawdy, zmusiwszy ich zrozumieć, że odczucia i emocje niekontrolowane są dziełami szatana.

Dzisiaj kościołem rządzą ludzie, podobni do samarytanina Szymona, który próbował kupić Ducha Świętego za pieniądze. Oni są podobni do ślepców, którzy próbują zostać przywódcami ślepców. Oni nie mogą pokazać ludziom drogi do doskonałego zbawienia, ponieważ sami nie znają ewangelii wody i Ducha oraz mają grzech na sercu. Oni pozwalają szatanowi przeniknąć w serca ich zwolenników w czasie nocnych spotkań modlitewnych, przywołując do modlitw wyznania grzechów i nałożenia rąk. Ci ludzie naprawdę są opętani przez diabła. Jeśli my chcemy, by oni nawrócili się do słowa Bożego, powinniśmy zrujnować czyny szatana, dając im doskonałą wiedzę wody i Ducha. Jeśli ludzie nie wiedzą, jak działa szatan, to nie będą mieć innego wyboru, oprócz jak męczyć się w bezsilności.

Powiedziałem już, że takie cuda, jak dar mówienia językami i prorokowanie po nałożeniu rąk są dziełami szatana. Innymi słowy, siły charyzmatyków przejawiają się przez dzieła diabła. Powinniśmy nauczać, mówiąc: “To diabeł przebywa w was, jeśli grzech jest w waszym sercu. Jeśli wy sądzicie, że napełniliście się Duchem Świętym, choć macie grzech w sercu, to się mylicie”.

Wiara apostołów i ludzi, którzy przyjęli nałożenie rąk, zastała opisana w rozdziale 8 Dziej Apostolskich. Wszyscy oni wiedzieli o Jezusie Chrystusie i ewangelii wody i Ducha. Tymczasem wiara apostołów absolutnie odróżniała się od przekonań, które zachowuje dzisiaj większość chrześcijan, wierząc, że tylko nałożenie rąk może przyprowadzić do wylania Ducha Świętego.

Czy możemy otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk człowieka, który otrzymał odpuszczenie grzechów? Nie. Biblia mówi, że Duch Święty unosił się nad wodą (I Księga Mojżeszowa 1:2). To znaczy, że by dostać odpuszczenie grzechów i otrzymać Ducha Świętego, człowiek powinien słyszeć i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Bóg posyła dar Ducha Świętego narodzonym ponownie chrześcijanom, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Powinniśmy pamiętać, że jeśli będziemy nauczać ludzi o niezbędności nałożenia rąk dla wylania Ducha Świętego, to będziemy zaprzeczać ewangelii wody i Ducha, ustawionej przez Pana dla zbawienia ludzkości od grzechów. Kiedy ktoś myśli, że może dać innym Ducha Świętego, to on rzuca wyzwanie Panu. Ludzie z takimi przekonaniami szybko popadają w pułapkę szatana. Do tego w żadnym razie nie można dopuścić.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Wszystkie nasze grzechy są przebaczone, jeśli my wierzymy w ewangelię wody i Ducha i Duch Święty świadczy o tym. Ten, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, już nie ma grzechu na sercu. I nie dlatego, że nie zgrzeszył, ale dlatego, że wierzy w ewangelię wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha świadczy, że on nie ma grzechu na sercu, o tym świadczy również i Duch Święty. Nikt nie może nazwać Jezusa swoim Zbawicielem, nie mając wewnątrz Ducha Bożego.

Ludzie, których opętał zły duch, nie znają ewangelii wody i Ducha i nigdy o niej nie mówią. Oni nawet nigdy nie słyszeli o ewangelii wody i Ducha. A ponadto oni po prostu nie mogą zrozumieć prawdy. Oni powiadają, że Duch Święty zstępuje dopiero wtedy, kiedy oni pełnią lub przyjmują nałożenie rąk. Tymczasem Duch Święty nigdy nie zstępuje przez nałożenie rąk. Powinniście rozumieć, że dzieła diabła i jego pseudodoktryny mają ogromny wpływ na ludzi w kościołach całego świata. Dlatego trzeba prawdziwie otrzymać Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.