" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nauka Pana o Modlitwie
(1)


< Ewangelia św. Mateusza 6:1-15 >
“Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się
na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”W naszym kościele jest chłopiec na imię Jin Woo Kim. On prawie umierał na rzadką chorobę. Kiedy został hospitalizowany, nawet lekarze nie wiedzieli przyczyny choroby, dlatego także nie wiedzieli, jak go wyleczyć. Mogliśmy tylko modlić się do Boga o uzdrowienie dziecka. I wtedy Bóg dał dziecku lepszego lekarza, dlatego teraz chłopiec czuje się znacznie lepiej. Przeżywając trudności, powinniśmy robić wszystko możliwe, ale przede wszystkim nie zapominać się modlić.

W Ewangelii św. Mateusza 6:1 Pan mówi: “Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.” To znaczy, że nie powinniśmy się chwalić własną sprawiedliwością przed innym w naszym życiu religijnym. Te słowa dotyczą tak tych, którzy narodzili się ponownie, jak i tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie. A jednak my, sprawiedliwi, powinniśmy pamiętać te słowa: “Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi.” Pan powiedział, że jeśli spełniamy czyny sprawiedliwe na pokaz, to później nie otrzymamy nagrody od Ojca, który jest w niebie.

Możemy znaleźć ważną naukę w dzisiejszym urywku z Biblii. Cokolwiek robimy, nie powinniśmy tego robić na pokaz, aby pochwalić się naszą sprawiedliwością. Pan mówi, że powinniśmy wierzyć w Niego i w Jego Słowo w naszych sercach, i szczerze spełniać czyny sprawiedliwe przed Bogiem, który widzi w ukryciu. To znaczy, że powinniśmy spełniać dobre uczynki z całego serca, lecz się nie chwalić. Tylko wtedy Bóg Ojciec wynagrodzi nas i potrafimy otrzymać nagrodę od Boga. Innymi słowy, jeśli będziemy prowadzić życie wiary tylko dlatego, aby się chwalić, to nie zyskamy aprobaty Boga. Niezależnie od tego, jak starannie człowiek próbuje spełniać dobre uczynki, nie będą przyjęte przez Boga, jeśli będziemy je spełniać na pokaz.

To czyż wszystko, co robimy, jest hipokryzją, jeśli inni ludzie dowiadują się o tym? Wcale nie. Niezależnie od tego, czy inni wiedzą o tym, czy nie, jeśli człowiek spełnia sprawiedliwość przez wzgląd na wiarę, to są czyny wiary, a nie na pokaz. Wszystko, co nie robimy z wiarą i ze szczerego serca, jest hipokryzją. Nie ma znaczenia, czy inni ludzie widzą nasze dobre uczynki, czy nie. Krótko mówiąc, spełnienie Słowa Bożego przed Nim z wiarą zawsze jest miłe Bogu, ale wszystko, co robimy, aby zyskać aprobatę raczej innych ludzi, niż Boga, robimy na pokaz.

Bóg nie wynagrodzi fałszywej wiary, dlatego powinniśmy unikać takiej wiary w naszym życiu religijnym. Powinniśmy pamiętać o tej nauce, kiedy spełniamy dobre uczynki i się modlimy.Oto Jak On Chce, Abyśmy się Modlili

W Ewangelii św. Mateusza 6:5-6 napisano: “Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Czego naprawdę potrzebujemy, kiedy się modlimy? Powinniśmy modlić się do Boga z sercem maleńkiego dziecka. “Boże, nie mam tego. Daj mi to.” “Ojcze, mam kłopoty, proszę, dopomóż mi.” Modlić się z sercem dziecka oznacza modlić się właśnie tak, i to jest możliwe tylko kiedy wierzymy. Dlatego kiedy się modlimy i spełniamy czyny sprawiedliwe, powinniśmy robić to wszystko z wiarą w naszych sercach.

Pan także powiedział: “Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Ewangelia św. Mateusza 6:6). Kiedy się modlimy do Boga, powinniśmy wejść do ukrytego pokoju swego serca, aby modlić się do Boga, który jest w ukryciu. Bóg Ojciec słucha nasze modlitwy i wynagradza nas, tylko kiedy zwracamy się do Boga i prosimy Boga o Jego obecność. Innymi słowy, modlimy się do Boga, który widzi w ukryciu, dlatego nie powinniśmy robić tego na pokaz. To nie oznacza, że możemy modlić się tylko w ukryciu; raczej, nie powinniśmy modlić się na pokaz, lecz szczerym sercem prosić Boga.

Czego dowiedzieliście się z tego urywku z Pisma Świętego? Dowiedzieliśmy się, że Pan nienawidzi tych, którzy służą Mu na pokaz. Dlaczego On ich nienawidzi?

Ludzie zbierają się razem i trzy razy głośno wykrzykują “Panie”, pukają po ambonie, a wielu z nich kaja się w męczarniach: “Panie, przebacz mi. Zgrzeszyłem.” Ludzie wykrzykują te słowa, ale skoro tylko wychodzą z kościoła, zaczynają się śmiać. W jednej chwili krzyczą, a już w następnej klaskają w dłonie, śmieją się i cieszą. W czasie takiego wielbienia jakoby wariują, dlatego nawet normalny człowiek myśli: “Czy jestem chory umysłowo? Odczuwam, że wariuję, gdy widzę, jak ludzie krzyczą i nagle zaczynają się śmiać.” Dlatego właśnie ludzie o zdrowym umyśle i odczuciach nie chodzą do takich kościołów. Bóg także najbardziej nienawidzi takich ludzi, odwraca od nich Swoje oblicze i nazywa ich hipokrytami.

Kimże są ci ludzie, którzy krzyczą i płaczą w czasie modlitwy, a potem odrzucają i zapominają o Bogu, skoro tylko przychodzą do domu? Większość tych ludzi to opętani. Na ich spotkaniach nawet liderzy są opętani i mówią językami, niezrozumiałymi dla ludzi. Czasami wzbudzają swoich zwolenników, wykorzystując efekty dźwiękowe, mówiąc przez mikrofon: “Przyjmijcie ogień! Ogień-ogień-ogień!” Oni wprowadzają ludzi w zamieszanie, każą im krzyczeć i modlić się we łzach, a potem nagle chwalić Pana w hałaśliwym szaleństwie.

Wszystko to robią na pokaz, dlatego ich uczynki nie mają nic wspólnego z wolą Bożą. Czytając Słowo Boże, możemy zobaczyć, że Bóg nie lubi, kiedy ludzie modlą się na pokaz. Tylko modlitwy z wiarą i szczerym sercem podobają się Bogu. Bóg już wie, z którą wiarą się modlimy, i chce słyszeć tylko nasze szczere modlitwy.

Powinniśmy zmienić nasz stosunek do modlitwy przed Bogiem. Powinniśmy być szczerzy i prości, gdy prosimy: “Boże, nie mam tego. Proszę, daj mi to.” Jeśli nasza wiara nie jest wystarczająco silna, to wykorzystujemy wiele kwiecistych zwrotów, kiedy się modlimy. Jeśli słuchamy Słowa Bożego, nasza wiara i zaufanie do Boga wzrastają. Modląc się według Słowa Bożego, wzmacniamy się w wierze w Pana, a otrzymując odpowiedzi na nasze modlitwy w wierze, jeszcze bardziej dziękujemy Bogu. A lepiej poznawszy Boga, zostajemy ludźmi wiary. W taki sposób co raz częściej modlimy się do Boga, a także zaczynamy tylko szczerze modlić się do Boga. Czasami modlimy się do Boga razem z powodu pewnych problemów. Prawdę mówiąc, niekiedy modlimy się na głos, ale wcale nie dlatego, aby nasze modlitwy usłyszeli inni ludzie, a nie Bóg. Naprawdę szczere modlitwy są takie: “Boże, dopomóż temu człowiekowi, ponieważ on jest w takiej sytuacji. Uzdrów. Daj zdrowie. Błogosław, ponieważ on popadł w taką sytuację.”

Zanim narodziłem się ponownie, zazwyczaj modliłem się wieloma kwiecistymi słowami, jak to: “Ojcze Nasz, święty, miłosierny i pełny błogosławieństwa. Dziękuję za miłość i miłosierdzie, które Bóg Ojciec nam daje.” Zazwyczaj wymyślałem różne kwieciste słowa, kiedy się modliłem. Czy takie modlitwy są adresowane Bogu, który widzi w ukryciu? Jeśli naprawdę zawsze będziemy tak się modlić, to czyż Bóg nas usłyszy? Czy naprawdę potrzebujemy tak wielu rzeczy? Nie sądzę. Pan powiedział: “Nie bądźcie podobni do pogan i faryzeuszy. Czy myślicie, że mogę was usłyszeć, tylko jeśli mówicie wiele słów? To nie jest prawda.” On także powiedział: “Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (Ewangelia św. Mateusza 6:8). Oto jak Pan nauczył nam się modlić.Modlitwa Pańska Każe Nam Modlić się Najpierw o Przebaczenie rzechów

W Ewangelii św. Mateusza 6:9 Bóg daje nam przykład poprawnej modlitwy. Oto o co chodzi w Modlitwie Pańskiej. On powiedział: “Wy zatem tak się módlcie.” Najpierw: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.” To znaczy, że powinniśmy się modlić, aby się święciło imię Boże. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, powinni wiedzieć, że muszą się modlić o przebaczenie grzechów, ponieważ właśnie taka modlitwa sławi imię Boże. Dlatego grzesznik najpierw powinien modlić się tak: “Boże, proszę, zmyj moje grzechy. Uczyń mnie dzieckiem Bożym.” Oto jak najpierw oni powinni się modlić. Oni także powinni modlić się: “Proszę, dopomóż mi narodzić się ponownie przez słuchanie ewangelii wody i Ducha. Dopomóż mi uwierzyć we wszystkie Twoje słowa. Dopomóż mi zrozumieć każde słowo Boże.” Oto jak oni najpierw powinni się modlić.

A jednak tylko my, ludzie sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, możemy we właściwy sposób modlić się i prowadzić sprawiedliwe życie według pierwszej linijki Modlitwy Pańskiej: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.” Dlatego jeśli nie chcemy bluźnić przeciwko imieniu Boga i pragniemy prowadzić święte życie, to powinniśmy prosić Boga o pomoc: “Proszę, nie pozwól mi zostać zgorszeniem i zmącić Twego imienia. Dopomóż mi żyć świętym życiem wiary aż do śmierci. Dopomóż mi prowadzić święte życie dla sprawiedliwości Bożej.” Powinniśmy prosić Boga, aby On “zawsze strzegł nas,” kiedy prosimy o pomoc, aby sławić imię Boże.

On pokazał nam, sprawiedliwym, pierwszy temat dla modlitwy, abyśmy mogli przeżyć święte życie, aby Jego imię się święciło. Grzesznicy nie mogą nazywać Boga swoim Ojcem, dlatego powinni najpierw modlić się o przebaczenie grzechów: “Proszę, zmyj moje grzechy. Pozwól mi zrozumieć ewangelię wody i Ducha, którą mi dałeś. Pozwól mi otrzymać przebaczenie grzechów, poznawszy i uwierzywszy w Prawdę Twego Odkupienia.” Aby sławić imię Boże według pierwszej linijki Modlitwy Pańskiej, każdy grzesznik powinien najpierw prosić Boga o przebaczenie grzechów.Powinniśmy Zawsze Prowadzić Życie Modlitwy o Królestwo Boże na Ziemi

Jaka jest druga część modlitwy? “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.” Powinniśmy się modlić, aby Królestwo Boże przyszło na ziemię. Nasz Bóg Ojciec posłał naszego Pana i raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy chrztem Pana i Jego krwią na Krzyżu. Dlatego Duch Święty mieszka w naszych sercach i Królestwo Boże duchowo przebywa w nas.

A jednak wielu ludzi jeszcze nie otrzymało przebaczenia grzechów i walczy z grzechem. W ich sercach jeszcze nie ma Królestwa Bożego, dlatego najpierw oni powinni modlić się o przebaczenie grzechów. Nasz Pan zmył wszystkie grzechy świata około 2,000 lat temu, kiedy przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany. A jednak wszakże jest wielu ludzi, którzy mają grzech, ponieważ nie wiedzą i nie wierzą w to. Dlatego powinniśmy modlić się, aby oni mogli otrzymać pełne przebaczenie grzechów.

Bóg jest jedynym Mistrzem dla każdego człowieka. A jednak naprawdę wielu ludzi w tym świecie poddaje się diabłu i żyje jako jego słudzy zamiast służyć Bogu. Bóg naprawdę nienawidzi takich ludzi i naprawdę chce, aby wszystkie Jego stworzenia uwierzyły w Jego słowa, narodziły się ponownie i zostały Jego ludem. Dlatego powinniśmy modlić się, aby Królestwo Boże przyszło w serca wszystkich ludzi, zanim przyjdzie koniec świata i Jego Tysiącletnie Królestwo. Bóg chce, abyśmy się modlili, aby wszyscy ludzie otrzymali przebaczenie grzechów, aby w taki sposób cały wszechświat został Królestwem Bożym i to wszystko się spełniło. Dlatego Bóg rozkazuje nam, narodzonym ponownie, rozszerzać Jego Królestwo. Innymi słowy, my, sprawiedliwi, powinniśmy modlić się o powiększenie się Królestwa Bożego.Powinniśmy Prowadzić Życie Wiary dla Pokarmu Życia

Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza 6:11, gdzie napisano o trzecim temacie Modlitwy Pańskiej. “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” Powinniśmy się modlić o nasz chleb powszedni. Ale to oznacza, że powinniśmy również prosić Boga o pokarm dla wiecznego życia. Nam potrzebny jest pokarm dla ciała i dla duszy. Dlatego powinniśmy się modlić: “Daj nam pokarm dla naszego ciała i dla duszy.” Nie prosimy o żywność na rok lub na miesiąc, lecz jedynie o to, co jest potrzebne naszym ciałom i duszom co dzień.

Drodzy bracia chrześcijanie, powinniśmy codziennie się modlić o nasz chleb duchowy. Nie ma nic złego w tym, że modlimy się do Boga o żywność dla ciała i dla ducha. Zostawszy ludźmi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, w taki sposób możemy prosić Boga Ojca o wszystko, czego potrzebujemy, i dlatego także powinniśmy modlić się według tego trzeciego tematu modlitwy. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są ludźmi, którzy pracują dla sprawiedliwości Bożej, i dlatego muszą modlić się, aby Bóg pomagał im świeckimi rzeczami dla ewangelii wody i Ducha, błogosławił dzieło, które spełniają. Sprawiedliwym należy żyć dla sprawiedliwości Bożej i dla głoszenia ewangelii wody i Ducha. Powinniśmy także modlić się tą modlitwą Pańską codziennie, a nie tylko jeden raz w życiu.

Jeśli będziemy się modlić, aby Bóg dał nam pokarm powszedni, którego potrzebujemy, to Bóg wysłucha nas. Kiedy modlimy się szczerym sercem, możemy zobaczyć, jak Bóg daje nam pokarm dla ciała i ducha w Kościele Bożym. On daje nam wystarczająco takiej żywności, aby słudzy Boga, Jego lud i wszyscy chrześcijanie mogli zebrać się w Jego Kościele i żyć razem, pracując dla ewangelii, chwaląc i służąc Bogu. Bóg daje nam pokarm duchowy codziennie, kiedy słuchamy kazań Jego sług i świadectw świętych, i nawet kiedy sami myślimy o Biblii.

My, sprawiedliwi, często możemy otrzymywać więcej potrawy od naszego codziennego życia, niż od czytania Słowa Bożego. Duch Święty w naszych sercach zawsze cieszy się naszej pracy duchowej, która podoba się Bogu Ojcu. I właśnie nasz pokarm powszedni pociesza Ducha Świętego w naszych sercach. Jeśli codziennie modlimy się do Boga: “Daj nam pokarm” i nic nie robimy, to nie jest szczera modlitwa. Jeśli się modlicie do Boga, to powinniście oczekiwać, jak Bóg odpowie na modlitwę, i ze swej strony dawać z siebie wszystko, aby Bóg mógł działać przez was. Jeśli nie pracujemy dla ewangelii wody i Ducha i oczekujemy, że Bóg da nam pokarm duchowy, podczas gdy my sami tylko trwonimy czas, to znaczy, że kpimy z Boga.

My często zbieramy się w Kościele Bożym na nabożeństwa. To jest prawdziwy pokarm dla nas, i nie tylko słuchanie kazań w kościele, lecz również spełnienie dzieł Bożych według Jego woli zostaje pokarmem duchowym dla nas. Jeśli sprawiedliwy nie spełnia dzieł Bożych, otrzymawszy przebaczenie grzechów, to jego wiara wcześniej czy później umrze i on opuści Kościół Boży. Niektórzy ludzie nawet tracą wiarę w Prawdę doskonałego zbawienia Bożego. Dlatego powinniśmy spełniać sprawiedliwe czyny głoszenia ewangelii wody i Ducha, aby otrzymać nasz pokarm powszedni.Ci, Którzy Zostali Sprawiedliwymi Poprzez Wiarę, Powinni Przebaczyć Innym Ludziom

W Ewangelii św. Mateusza 6:12 napisano: “I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.” To jest czwarty temat Modlitwy Pańskiej. Moglibyśmy źle zrozumieć, że ten czwarty temat modlitwy oznacza, że powinniśmy codziennie żałować i przebaczać. A jednak to czwarte pouczenie nie mówi o tym. Czwarty temat jest warunkowy. Otrzymawszy od Boga przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy również żyć dla sprawiedliwości Bożej, przebaczając ludziom, którzy przeciw nam zawinili. Powinniśmy przebaczać ludziom, którzy przeciw nam zawinili,, podobnie jak Pan całkiem przebaczył wszystkie nasze grzechy wodą i krwią. To Słowo Boże powiada nam, że powinniśmy umorzyć krzywdę, którą inni ludzie nam wyrządzili, ponieważ Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy.

Wyobraźcie sobie, że zadłużyliśmy 500 miliardów dolarów, i to jest tak wielka suma, że nie możemy jej spłacić, nawet jeśli będziemy pracować przez całe życie. Taka sama jest zapłata za grzechy każdego z nas. Ale Bóg zlitował się nad nami i zapłacił dług za wszystkie nasze grzechy. Zamiast powiedzieć: “Będę uważać, że jest spłacony,” Bóg Ojciec posłał Swego Syna, ochrzcił Go, przekazał Mu grzechy świata i ukrzyżował. W taki sposób On zapłacił cenę naszych grzechów i zbawił nas chrztem Jezusa i krwią na Krzyżu. Oto jak Bóg umorzył nasz dług poprzez wiarę w Jego przebaczenie grzechów. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, nawet nic nie zrobiwszy, aby zmyć nasze grzechy, ale jedynie uwierzywszy w Prawdę. Dzięki naszej wierze otrzymaliśmy od Boga dar zbawienia i oczyszczenia wszystkich naszych grzechów. Swoim chrztem i krwią na Krzyżu Jezus spłacił 500 miliardów dolarów długu, którego nie potrafilibyśmy zapłacić przez całe swoje życie, dlatego nasze grzechy zostały zmyte nie przez nasze uczynki, lecz jedynie dzięki Jego łasce.

A teraz powinniśmy przebaczyć maleńkie winy innych ludzi, którzy przeciw nam zawinili. Powinniśmy przebaczać innym. Żyjąc z innymi ludźmi sprawiedliwymi i z grzesznikami, powinniśmy przebaczać winy tym ludziom, którzy przeciw nam zawinili. Powinniśmy przebaczać sobie według ewangelii Bożej.

Jesteśmy zobowiązani Bogu za nasze grzechy, ale Pan przyszedł na ten świat i przebaczył wszystkie nasze grzechy chrztem od Jana Chrzciciela i krwią. Pan widział nasze grzechy i naszą bezradność, a więc On Sam je zmył. Pan wiedział, że nie potrafilibyśmy zostać sprawiedliwymi, nawet poświęciwszy tej sprawie całe życie, dlatego On raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy według Prawdy ewangelii wody i Ducha. Bóg Ojciec posłał Syna swego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, pozwolił Mu wziąć grzechy świata poprzez chrzest, pójść na śmierć i zmartwychwstać, i całkiem zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. W taki sposób Jezus Chrystus został naszym wiecznym Zbawicielem, który zbawił nas od naszego wiecznego grzechu.

Spotkaliśmy żywego Boga dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Czy wy szczerze wierzycie w ewangelię wody i Ducha jako w swoje własne zbawienie? –Tak.– Czy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki wierze w to, że Jezus przebaczył wszystkie nasze grzechy ewangelią wody i Ducha? –Tak.–

Otrzymawszy przebaczenie wszystkich grzechów dzięki zdumiewającej łasce, powinniśmy przebaczać winy innych ludzi, którzy przeciw nam zawinili. Czwarty temat Modlitwy Pańskiej dotyczy przebaczenia. Spełnienie tej modlitwy, jak Pan nam rozkazał, jest należną drogą naszego życia duchowego.

Tu w czwartej części Modlitwy Pańskiej powinniśmy przekonać się, że otrzymujemy przebaczenie grzechów nie przez modlitwy skruchy. Niektórzy ludzie czytają ten urywek: “przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili,” i mówią: “Patrzcie. Otrzymujecie przebaczenie grzechów przez modlitwy skruchy.” Ale to nie jest prawda. Taka pomyłka jest spowodowana ich niezrozumieniem ewangelii wody i Ducha.

Ta linijka wyraźnie powiada nam, że ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha, powinni przebaczać innym i umarzać ich winy. Grzechy człowieka nie mogą być przebaczone tylko słowami, ale wymagają poprawnego odkupienia: poprawnego zwierzęcia bez skazy, przekazania grzechów przez nałożenie rąk i ofiarnej śmierci, która spłaciłaby cenę grzechów. Jezus Chrystus spełnił wszystkie przesłanki naszego wzajemnego przebaczenia, zabrawszy wszystkie grzechy świata. Dlatego poprzez naszą wiarę, która dała nam przebaczenie grzechów, powinniśmy zawsze przebaczać sobie winy.Powinniśmy Modlić się, aby Bóg Zawsze Nas Chronił

W Ewangelii św. Mateusza 6:13 napisano: “I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.” Pokusa oznacza trudności. Dlatego “nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” oznacza modlić się, abyśmy nie upadli w zamieszanie i trudności. Powinniśmy modlić się przed Bogiem Ojcem: “Ojcze, nie pozwól mi doznać trudności, chroń mnie w każdej niebezpiecznej sytuacji. Boże, proszę, błogosław mnie, nie dopuść, abym poszedł fałszywą drogą z tego powodu, że mam zbyt wiele lub zbyt mało świeckich rzeczy, zachowaj mnie od złego, nie pozwól mi ulec pokusie.” Powinniśmy często modlić się, aby nie ulec pokusie.

Powinniśmy codziennie szczerze modlić się o wszystkie te błogosławieństwa. Jeśli człowiek ulega pokusie, jego umysł zostaje obciążony i on umiera. Dlatego powinniśmy codziennie modlić się do Boga, aby nie doznać trudności.

Oprócz tego, powinniśmy uwalniać się od trudności w naszych sercach poprzez współuczestnictwo wiary i prawdy z braćmi i siostrami w Kościele Bożym. Kościół Boży to wielkie miejsce dla współuczestnictwa narodzonych ponownie chrześcijan. Nie może być szczerego i prawdziwego współuczestnictwa między ludźmi, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie. Ale w Kościele Bożym jest wielu ludzi, z którymi możemy mieć współuczestnictwo.

I lepiej miejcie współuczestnictwo z tymi, którzy są na trochę wyższym poziomie duchowym, niż wy sami. Ponieważ tacy ludzie mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem duchowym, które są realistyczne i osiągalne dla was. To jest dobre dla nas, ponieważ oni pomagają nam jeść duchowy pokarm wiary, rozmawiając z nami, i mogą opowiedzieć nam o sytuacjach, podobnych do naszej. Ludzie, którzy idą z przodu, mają wiele potrawy wiary. A jednak współuczestnictwo z ludźmi, którzy są o wiele wyżsi od nas w wierze, nie jest dla nas korzystne, ponieważ ich pokarm duchowy będzie zbyt ciężki dla nas.

Podobnie jest, kiedy tylko zaczynamy się uczyć jeździć na rowerze. Najlepszymi nauczycielami dla dziecka, które tylko uczy się jeździć na rowerze, jest jego starsi siostry lub bracia, którzy przed chwilą opanowali rower, lecz nie rodzice. Zrozumiale wyjaśnić dziecku najlepiej może ktoś, kto przed chwilą już to zrobił. Gdyby ojciec chciał nauczyć maleńkie dziecko jeździć na rowerze, on przyprowadziłby wielki rower, który odpowiada jego poziomowi, i przestraszyłby dziecko, które chce się nauczyć. Dziecko może szybciej nauczyć się, patrząc, jak jego starsi bracia i siostry jeżdżą na niewielkim rowerze, i myśląc: “Mogę to zrobić.” Starsi bracia mogą pomóc dziecku realistycznymi poradami. Wielki rower ojca może przestraszyć dziecko, które się uczy jeździć na nim u swego ojca, jeszcze zanim usiądzie na rower.

Właśnie to samo dotyczy naszego współuczestnictwa w wierze. Ten, kto przed chwilą przeszedł tę drogę, może najlepiej pomóc nam wzrastać w wierze krok za krokiem. Najlepiej mieć współuczestnictwo z kimś, kto przed chwilą już przeszedł przez taką sytuację przed nami.

Powinniśmy zawsze modlić się: “nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie i chroń nas” i “wyzwól nas od złego” z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Największym niebezpieczeństwem, kiedy jesteśmy w rękach złych ludzi, jest to, że nawet nie rozumiemy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. To jest naprawdę niebezpieczne! Dlatego powinniśmy się modlić, aby nie upaść w ręce złych ludzi, oraz aby Bóg zbawił nas od złego. A jeśli odczuwacie, że macie pokusy, to uciekajcie od nich jak najszybciej z waszą wiarą.

W Ewangelii św. Mateusza 6:14-15 napisano: “Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”

Powinniśmy sobie przebaczać. Naprawdę ci, którzy narodzili się ponownie, są dobrzy w przebaczaniu. A jednak nawet dla nas, sprawiedliwych, najbardziej trudno jest przebaczać ludziom. Być może właśnie dlatego tu nasz Pan powtarza te słowa. Czy łatwo przebaczacie, kiedy widzicie wady, pomyłki i słabości innych?

Niektóre rzeczy są nieodwołalne, i dlatego może nas boleć serce, a jednak łatwo przebaczamy. Kiedy inny człowiek naprawdę żałuje, że to zrobił, i zmienia swoje serce, wtedy wszystko przebaczamy. Kiedy oni nawracają się i zmieniają swoje zachowanie, wtedy przebaczamy wszystko.

A jednak wielu ludzi nie może tego zrobić. Ci, którzy ulegają pokusie, wprowadzają innych w pokusę zamiast im przebaczać. Dlatego nie powinniśmy wprowadzać innych w pokusy przez trudności i sytuację, w której się znajdujemy. Ci, którzy wprowadzają swoich braci wierzących w zakłopotanie i przeciwstawiają się Bogu, koniecznie zginą.

Nie powinniśmy żyć religijnym życiem na pokaz. Krótko mówiąc, powinniśmy zapytywać Boga, czy zachowujemy się prawidłowo. Wtedy, jeśli nasze serce mówią nam, że zrobiliśmy źle, powinniśmy tylko uświadomić sobie to i wyznać swoją winę, mówiąc: “To jest moja wina.” Słysząc słowa przeproszenia, przebaczenia lub wyznania przewinień, powinniśmy już przestać się złościć w naszych sercach i przebaczyć. Jezus powiedział: “Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Ewangelia św. Mateusza 5:37). Nie potrzebujemy wyjaśnień lub wymówek. Powinniśmy jedynie poznać sprawiedliwość Bożą i wyznać nasze grzechy.

Dlatego słysząc wszystko od brata, jeśli on zachował się źle, powinniśmy tylko powiedzieć mu: “nie należy tego robić,” aby to wyznał. A on powinien tylko wyznać to przed Bogiem, liczyć na Pana, który zmył nawet te grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, i mocno trzymać się wiary. Niezależnie od tego, jakie grzechy popełniliśmy, powinniśmy tylko mocno trzymać się wiary w sprawiedliwość Bożą, dziękować Panu, który zmył nasze grzechy, i potem szukać przewodnictwa Bożego przez Ducha Świętego, aby lepiej postępować w przyszłości.Streszczenie Modlitwy Pańskiej

Powinniśmy się modlić według pierwszego tematu modlitwy: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje.” Dla grzesznika, który jeszcze nie narodził się ponownie, pierwsza część modlitwy “Niech się święci imię Twoje” oznacza modlić się: “Dopomóż mi otrzymać przebaczenie grzechów, abym mógł wielbić imię Boga.” Ale dla nas, narodzonych ponownie, którzy już otrzymali przebaczenie grzechów, to oznacza modlić się: “Dopomóż nam żyć należnym, sprawiedliwym życiem, które chwali Boga.” A jednak ci, którzy nie narodzili się ponownie, powinni prosić najpierw o przebaczenie grzechów, aby móc sławić Boga.

Dlatego sprawiedliwi powinni modlić się tak: “Proszę, pozwól mi żyć świętym życiem. Proszę, pozwól mi prowadzić życie wiary. Proszę, nie daj mi znieważyć Twego imienia.” Jednoczyć się z grzesznikami i pochwalać jego wiarę, aby go także uważano za sprawiedliwego, oznacza zachowywać się niewdzięcznie przed Bogiem i znieważać Jego imię. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy walczyć przeciwko tym którzy przeciwstawiają się Bogu. Jednoczyć się z takimi ludźmi i szukać współuczestnictwa z nimi oznacza popełniać wielki grzech przeciwko Bogu. Dlatego sprawiedliwością jest praca dla ewangelii z wiarą razem z tymi, którzy wierzą. Jednoczyć się sercem z grzesznikami oznacza popełniać grzech i znieważać Boga.

Co wydarzyłoby się z nami, gdybyśmy współpracowali z szpiegiem, który przyjechał do naszego państwa, by zdobyć ważną informację? To uczyniłoby nas szpiegami i zdrajcami, którzy sprzedają własne państwo. Właśnie tak postępuje zdrajca, który nie zna swej ojczyzny i współdziała z wrogiem, aby sprzedać własny kraj; to jest wielki grzech, który nie może uniknąć kary śmierci.

Druga linijka Modlitwy Pańskiej mówi “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie,” i dlatego sprawiedliwi powinni modlić się o dusze, które jeszcze nie otrzymały przebaczenia grzechów. Właśnie tak należy modlić się, aby wola Boża została spełniona na ziemi.

Jaka więc jest wola Boża? Aby każde stworzenie otrzymało przebaczenie grzechów. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w tej sprawie. Powinniśmy modlić się o współpracowników i o świeckie rzeczy, a potem poświęcić się Bogu i spełniać Jego wolę. Powinniśmy poświęcić siebie, swój czas i wysiłki, a także wszystko, co do nas należy, spełnieniu woli Bożej na ziemi. Powinniśmy żyć dla pracy, która przyprowadzi każdego do przebaczenia grzechów. Powinniśmy codziennie modlić się o to i starannie spełniać wolę Bożą na ziemi, naprawdę poświęcając tej sprawie nasze serca i ciała.

Otrzymawszy przebaczenie grzechów, niektórzy ludzie ignorują rozkaz Boży i nie modlą się o Królestwo Boże. Jeśli człowiek, który otrzymał przebaczenie grzechów, nie modli się za głoszenie ewangelii lub nie jednoczy się z Kościołem Bożym w tym celu, to taki człowiek czyni zło. Taki człowiek nie otrzyma od Boga błogosławieństwa dla ciała i duszy. Dlatego naprawdę ci ludzie sprawiedliwi, którzy nie przyjmują i nie modlą się o sprawiedliwość Bożą, nie spełniają, lecz odrzucają wolę Bożą.

Powinniśmy codziennie modlić się o nasz pokarm powszedni, i to jest trzeci temat modlitwy. “Daj nam pokarm, abyśmy nie głodowali. Daj nam pokarm dla ciała i ducha. Błogosław nasze uczynki, abyśmy mogli spełniać dzieła Boże.” Powinniśmy prosić Go o potrawę, aby służyć ewangelii wody i Ducha. To jest trzecia część modlitwy.

Czwartą częścią modlitwy jest to, że powinniśmy przebaczyć innym ludziom, którzy przeciw nam zawinili, podobnie jak Pan przebaczył wszystkie nasze grzechy wodą i krwią. W naszej rodzinie bracia i siostry, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, a także słudzy Boga, powinni przebaczać sobie winy, podobnie jak Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Kiedy każdy człowiek powiada: “Nie należy tego robić,” inny człowiek powinien wyznać: “Tak, to prawda, mylę się.” Wtedy powinniśmy przebaczać sobie w naszych sercach. Nawet jeśli już o tym nie mówię, wierzę, że wszyscy łatwo przebaczacie. Dlatego właśnie żyliście w wierze do dziś, nieprawdaż?

Powinniśmy modlić się, aby nie ulec pokusie, aby nie trafić w trudności, aby Pan nas strzegł. A szóstą częścią modlitwy jest “Nas zachowaj od złego”. Powinniśmy modlić się, abyśmy, narodzeni ponownie, nie upadli w grzech, oraz aby Bóg wyzwolił nas od złego, kiedy już upadliśmy w grzech.

Wtedy Pan powiedział: “Powinniśmy przebaczać winy innych ludzi.” To znaczy, że ludzie sprawiedliwi powinni sobie przebaczać.

My, sprawiedliwi, powinniśmy zawsze się modlić tak, jak Pan nas nauczył modlić się i wierzyć. Powinniśmy modlić się o te rzeczy codziennie. Oprócz tego, powinniśmy co dzień tak żyć. Powinniśmy modlić się o wzajemne przebaczenie, aby nie ulec pokusie lub grzechu, o pokarm powszedni i o Królestwo Boże na ziemi. Powinniśmy również próbować prowadzić takie sprawiedliwe życie wiary. Powinniśmy prowadzić życie modlitwy o to, w czym jesteśmy niedoskonali, aby chwalić Boga. Ten, kto codziennie się modli tak, jak nauczył Pan, jest “człowiekiem wiary.”

Drodzy bracia chrześcijanie, jeśli opowiemy o dzisiejszym urywku z Pisma Świętego tym, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, to oni będą go interpretować na inny sposób. A jednak jestem przekonany, że kiedy my, narodzeni ponownie, wyjaśnimy im ten urywek, oni także wyznają, że to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, jest prawda. Czy wierzycie? –Tak.–

Pierwszy temat modlitwy, o której On powiada tym, którzy narodzili się ponownie – “Niech się święci imię Twoje.” A jednak w naszym codziennym życiu być może robimy rzeczy, które znieważają imię Boże zamiast sławić Jego imię? Czy możemy zawsze pracować, dokładając 100% starań? Jeśli nie możemy sławić Boga, to przynajmniej nie znieważajmy Jego imienia. To znaczy, że zamiast być zgorszeniem dla dzieł Kościoła Bożego, powinniśmy poważać, miłować, jednoczyć się i współpracować z Jego Kościołem i z jego dziełami, aby imię Boże się święciło.

Drodzy bracia chrześcijanie, powinniśmy naprawdę modlić się o braci i sióstr, sług Bożych, za wzrost Królestwa Bożego, za życie, które nie znieważa imienia Bożego, i za nasz pokarm powszedni. Powinniśmy również przebaczyć wszystkim ludziom, którzy przeciw nam zawinili, podobnie jak nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Powinniśmy modlić się, aby nie trafić w trudności.

Módlmy się, aby nasze serca nie uległy pokusie. Jeśli nie słuchamy Słowa, to nasze serca ulegają pokusie i trafiają w trudności. Kiedy nie słuchamy Słowa, potrawy duchowej, nasze serca zostają chore. Kiedy to się staje, ulegamy pokusie, innymi słowy, trafiamy w trudności. Nasze myśli cielesne przychodzą i rządzą myślami duchowymi. Kiedy to się staje, my, sprawiedliwi, nie możemy na 100% podążać za żądzami ciała, i dlatego nasze serca trafiają w trudności, przecież wahamy się między ciałem a duchem. Dlatego powinniśmy starać się nie trafić w taką sytuację.

Aby być zdrowymi duchowo, powinniśmy przyjść do Kościoła Bożego i usłyszeć Słowo. Niezależnie od tego, kto głosi Słowo w czasie nabożeństwa, to Słowo jest głoszone przez cały tydzień w Kościele Bożym. Nawet jeśli nie całkiem rozumiemy to słowo, możemy przynajmniej oczyścić się, słuchając Słowa. Możemy oczyścić się tylko od cielesnych myśli i grzechów, słuchając Słowa. Podobnie jak płynąca woda nie gnije, ponieważ ma zdolność do oczyszczania się od brudu i mętów, kiedy płynie, tak Słowo Boże może oczyścić nasze serca, kiedy płynie, jak żywa woda w naszych sercach. Kiedy oczyszczamy się od myśli cielesnych, pojawiają się nowe myśli duchowe i zajmują wolne miejsce, i w taki sposób nasza świadomość pozostaje nieuszkodzona.

Dlatego powinniśmy zawsze pamiętać o wszystkich tych tematach modlitw, o których napisano w Biblii. Jeśli zapomnieliśmy o jakimś z nich, to powinniśmy od tej chwili modlić się także o to i zwracać na to większą uwagę. Oto dlaczego Pan rozkazał nam nie modlić się na pokaz i nauczył nas, jak należy modlić się o różne rzeczy.

W Modlitwie Pańskiej jest wszystko. Widzimy, jak możemy prowadzić życie modlitwy. Naprawdę pierwsza część modlitwy już spełniła się dla nas. Przebaczenie grzechów w pierwszej części modlitwy już się spełniło, ale teraz powinniśmy modlić się, aby móc prowadzić święte życie. Dlatego powinniśmy usłyszeć Słowo i codziennie głosić ewangelię, aby być świętymi, aby nie przeszkadzać chwale Bożej. Aby nie zostać jednym z tych, którzy przeszkadzają chwale Bożej, powinniśmy codziennie modlić się do Boga, aby On nas strzegł i błogosławił.

Nie tylko nasze ciała powinny jeść, lecz również nasze dusze. Dla sprawiedliwych, którzy otrzymali uwolnienie od wszystkich grzechów, słuchanie Słowa i modlitwa mogą być ich pokarmem duchowym, ale naprawdę istnym pokarmem duchowym dla nich jest głoszenie ewangelii. Tylko słuchanie Słowa i wiara w Słowo w naszych sercach nie mogą być pokarmem dla mocnego zdrowia duchowego. Właśnie czynna wiara daje naszym sercom najbardziej pożywny pokarm dla zdrowia duchowego. Kiedy szczerze wierzymy w Słowo i postępujemy według tej wiary, nasza wiara naprawdę się wzmacnia, i możemy nasycić się duchowo, aby te jakościowe składniki odżywcze rozeszły się po naszym ciele, i abyśmy mogli wzrastać jako ludzie wiary.

Jeśli źli ludzie szerzą niepokój, powinniśmy zjednoczyć się i zwyciężyć zło, a jeśli ktoś z nas upadnie w ręce złych ludzi, to powinniśmy złączyć się, aby mu pomóc. Powinniśmy się zjednoczyć i bronić siebie z modlitwą: “Boże, Proszę, powstrzymaj ten sztorm duchowy, napytany przez złych ludzi. Proszę, dopomóż nam wszystkim.”

Powinniśmy myśleć o tych tematach modlitw, o których mogliśmy zapomnieć, i jeśli naprawdę zapomnieliśmy o czymś, to musimy się naprawić i prowadzić sprawiedliwe życie.

Pan rozkazuje nam strzec, kochać, zachęcać i uprzedzać siebie, ponieważ koniec świata już nadchodzi. My, sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie, powinniśmy napełnić nasze serca wiarą, szczodrością i miłością, aby pomagać innym. Jeśli ktoś ma kłopoty, to zamiast skorzystać z tej sytuacji, powinniśmy zrozumieć jego kłopoty i modlić się, aby jego problem został rozwiązany. Właśnie to powinniśmy robić, będąc ludem Bożym. Powinniśmy myśleć o tym jak o naszych własnych problemach i pomagać mu, myśląc: “Cóż byłoby, gdybym znalazł się w takiej sytuacji? Co zrobiłbym?” Nawet jeśli inny człowiek nie zachowuje się tak, jak my, i nie prowadzi życia sprawiedliwego, powinniśmy modlić się i przyjmować go z nadzieją, że się naprawi.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Mamy wiele wad, dlatego często popełniamy nieopisanie okropne pomyłki. Ale Bóg jest Sędzią sądu ostatecznego, i dlatego możemy naprawić się i przyjąć Słowo, które zmyło nawet te grzechy dzięki wierze w Pana. Ponieważ jeśli Bóg powiada, że już są przebaczone, to naprawdę jest tak. Powinniśmy przyjąć innych z wiarą w serce Boże, które przyjmuje wszystkich.

Niezależnie od tego, jacy teraz jesteśmy, powinniśmy ostatecznie postanowić poświęcić Bogu swoje myśli, życie i modlitwy, i żyć według Modlitwy Pańskiej. Nie powinniśmy być ludźmi słabej wiary, którzy jedynie rozumieją Modlitwę Pańską, a raczej ludźmi silnej wiary, którzy prawidłowo rozumieją i postępują według tej modlitwy. Oto kiedy my wszyscy zaczynamy żyć według Modlitwy Pańskiej dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Jestem bezmiernie wdzięczny Panu, który pomaga nam spełniać wolę Bożą.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.