" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Sprawiedliwość Boża,
Objawiająca się w
Ewangelii


< List św. Pawła do Rzymian 1:16–17 >
“Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.Powinniśmy otrzymać sprawiedliwość Bożą

Apostoł Paweł nie wstydził się ewangelii Chrystusa. On ciągle o niej świadczył. Tymczasem jedną z przyczyn, dlaczego wielu ludzi przedłuża się męczyć, chociaż wierzą w Jezusa, jest ich grzech. Inną przyczyną jest to, że oni niczego nie wiedzą o sprawiedliwości Bożej. My możemy otrzymać zbawienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, zaparłszy się przy tym sprawiedliwości osobistej.

Dlaczego Apostoł Paweł nie wstydził się ewangelii? Najpierw, ponieważ właśnie w ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża.

Ewangelia, po grecku “euaggelion”, oznacza “dobra nowina”. Gdy w Betlejem urodził się Jezus, anioł Boży zjawił się pastuchom, strzegącym tej nocy swoje stada, i powiedział: “Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania!” (Ewangelia św. Łukasza 2:14). Oto dobra nowina, “na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Ewangelia Pańska wybawiła nas wszystkich od grzechów i wymazała wszystkie grzechy świata. Jezus zniszczył wszystkie nasze grzechy. On Sam zmył wszystkie grzechy tych, którzy byli podobni do robaków w kupie gnoju i grzeszyli w swym brudnym życiu.

Po pierwsze, Apostoł Paweł powiedział, że sprawiedliwość Boża odkryła się w ewangelii. Sprawiedliwość Boża objawiła się w ewangelii, która wymazała wszystkie nasze grzechy. Ona pozwoliła nam zostać świętymi i sprawiedliwymi. Ona również pomogła nam odnaleźć żywot wieczny i zostać bezgrzesznymi.

Jakaż jest sprawiedliwość ludzka? My, ludzie, lubimy się chwalić przed Panem, a naprawdę nie mamy z czego być dumni. Nagromadzenie hardości osobistej poprzez dobroczynność pokazuje sprawiedliwość ludzką. Tymczasem sprawiedliwe uczynki Jezusa, który wybawił nas od wszystkich grzechów, pozwoliły sprawiedliwości Bożej objawić się w ewangelii. Taka jest sprawiedliwość Boża.

Dzisiaj większość chrześcijan głosi ewangelię, nie znając ewangelii sprawiedliwości Bożej. Oni powiadają: “Wierzcie w Jezusa, a zbawicie się i zostaniecie bogaci”. Tymczasem ta nauka nie jest nauką o ewangelii sprawiedliwości Bożej. Dzisiaj ewangelia wydaje się bardziej popularna, niż kiedyś, jednak większość chrześcijan nie zna i nie rozumie prawdy. Biblia jest bestsellerem, jednak ludzie dotychczas doskonale nie znają całej jej treści. Najbardziej kosztowna i ważna na tym świecie jest ewangelia, darowana nam przez Boga.

“W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi”. Ewangelia Pańska jest podobna do oazy na pustyni. Jezus przyszedł do tych grzeszników, którzy popełnili wiele grzechów, i wymazał ich grzechy. Tymczasem ludzie odmówili daru sprawiedliwości Bożej, który zmył wszystkie ich grzechy, próbując utwierdzić swoją własną sprawiedliwość. Ludzie, którzy dokładają własnych starań przez służenie, poświęcenie, zapał, zaofiarowanie, modlitwy wyrażające żal za grzechy, post, zachowywanie dnia Pańskiego (soboty, niedzieli), czyli próbują w praktyce zastosować słowo Boże, to ci, którzy odmawiają daru Bożego, sprawiedliwości Bożej. Możemy zdobyć sprawiedliwość Bożą jedynie całkiem zaparłszy się swej sprawiedliwości osobistej.Oni zszyli sobie ubranie z gałęzi figowych i przyodzieli się

W I Księdze Mojżeszowej 3:21 napisano: “Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich”.

Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył przeciw Bogu, poddając się pokusie szatana. Co uczynili Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli? Oni spletli gałązki figowe i opasali się. Ubranie, zrobione z gałęzi figowych, jest jaskrawym kontrastem ubrania ze skóry. Jest różnica między “sprawiedliwością człowieka” a “sprawiedliwością Bożą”. W I Księdze Mojżeszowej 3:7 napisano: “A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”. Czy kiedykolwiek próbowaliście liście rzodkiewki? My, Koreańczycy, oddzielamy liście rzodkiewki, następnie mieszamy je z natką ryżu i przesuszamy. Zimą my wykorzystujemy liście suszone rzodkiewki i natkę ryżu dla przygotowania przyprawy – pasztetu z bobu. Ona jest bardzo smaczna!

Adam i Ewa spletli sobie ubranie z gałęzi figowych, kiedy zgrzeszyli. Te dobre uczynki, biczowanie się i wyrzeczenie, są potwierdzeniem sprawiedliwości ludzkiej. To sprawiedliwość osobista, a nie sprawiedliwość Boża. To, że Adam i Ewa zrobili sobie ubranie z gałęzi figowych, świadczy o grzechu hardości, usiłowaniu ukrywać za dobrymi uczynkami swój grzech przed Bogiem. Przetworzenie własnej sprawiedliwości – osobistych poświęceń, wyrzeczeń, biczowania się, służenia i modlitw wyrażających żal za grzechy – w ubranie, i przykrycie grzechów we własnej świadomości, jest bałwochwalstwem, które tylko zwiększa zarozumiałość przed Bogiem.

Czy możemy ukrywać przed Bogiem grzechy w naszych sercach, szyjąc sobie ubranie z gałęzi figowych? Nigdy. Po dniu liście zacznie opadać, a trzeciego dnia już całkiem opadnie. Ubranie z liści nie jest długotrwałe. Ludzie, którzy szyją sobie ubranie z liści, a mianowicie próbują być sprawiedliwi, służąc Panu dobrymi uczynkami, nie mogą wejść do Królestwa Bożego. My nie możemy otrzymać odpuszczenia grzechów przez sprawiedliwość naszych osobistych uczynków.

Kiedy Adam i Ewa spróbowali schować swoje własne grzechy, zszywszy sobie ubranie z gałęzi figowych, Bóg przywołał Adama: “Gdzie jesteś?”. Adam więc, chowając się za drzewami ogrodu, powiedział: “Przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Człowiek, który ma grzech na sercu, próbuje się schować za drzewami. Drzewo bardzo często uosabia człowieka w Biblii. Człowiek, który ma grzech w sercu, próbuje się schować za innymi ludźmi. On próbuje zająć miejsce wewnątrz, gdzie zbiera się wielu ludzi, on nie siada ani bardzo daleko, ani na pierwszych miejscach w kościele. Dlaczego? Ponieważ on próbuje się schować pośród ludzi.

Tymczasem nikomu nie uda się schować przed Panem. Każdy powinien otrzymać odpuszczenie grzechów, zaparłszy się swej sprawiedliwości osobistej poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Ci, wiara których nie jest twarda, i którzy nie wierzą w prawdę, również chcą wejść do Królestwa Niebieskiego, schowawszy się pośród takich samych ludzi. Tymczasem oni pójdą do piekła z tymi, którzy próbują schować grzechy pod swoimi dobrymi uczynkami. Grzesznicy przed Bogiem powinni się uznać za grzeszników i zaprzeć swej sprawiedliwości w imieniu Pana.

Bóg powiedział Adamowi, który zszył sobie ubranie z liści smokowca: “Dlaczego zjadłeś z tego drzewa? Kto zmusił cię?” “O Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. “Ewo, dlaczego to uczyniłaś?”, “Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: “Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia”. Oto dlatego węże czołgają się na brzuchu. I ponownie rzekł Bóg do Adama i Ewy: “Wy również zgrzeszyliście. Wy, którzy zgrzeszyliście, i wasze kusiciele, jednakowo jesteście grzesznikami”. Dzisiaj pseudoprorocy również głoszą swoje nieprawdziwe ewangelie, mówiąc: “Przyjmijcie ogień!”. Ludzie, okłamani przez nich, otrzymają taką samą karę, jak pseudoprorocy, a mianowicie pójdą do piekła.Pan zrobił Adamowi i jego żonie ubranie skórzane

Pan pomyślał: “Nie pozostawię Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli, ponieważ szatan ich skusił. Przed wiekami zamyśliłem stworzyć człowieka na Moje podobieństwo i uczynić ludzi Moimi dziećmi, dlatego uratuję ich, wypełniwszy Mój zamysł”. Taki był zamysł Boży. To dlatego Bóg przekładał grzechy ludzi na zwierząt. On zabił zwierzę, zdjął z niego skórę i zszywszy ubranie ze skóry zwierzęcia, przyodział Adama i Ewę. On uczynił to symbolem zbawienia. Naprawdę ubranie, zrobione z roślin, a mianowicie z liści figowych, nie mogło przetrwać nawet jednego dnia, i potrzebowało ponownego odnowienia. Bóg przyodział Adama i Ewę w ubranie wiecznego życia, mówiąc: “Otóż, Adamie i Ewo, zrobiłem dla was nowe ubranie ze skóry zwierzęcia. Przyodziejcie się w nie. To skóra zwierzęcia, które umarło za was”. Pan przyodział Adama i Ewę w ubranie skórzane, błogosławione sprawiedliwością Bożą, by dać Adamowi i Ewie nowe życie. Pan Bóg uczynił ubranie ze skóry zwierzęcia, by Adam i jego żona mogli się przyodziać, podobnie jak Bóg przyodział wierzących w zbawienie Swej sprawiedliwości.

Tymczasem zbawienie ludzkości bez zbawienia Bożego było podobne do ubrania z roślin, splecionego z liści figowych. Bóg przyodział nas w ubranie skórzane, symbolizujące sprawiedliwość Bożą. Pan przyodział odpuszczenie grzechów w sprawiedliwość Bożą, oddając nam Swoje ciało i krew. On zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie, by ponieść pełną karę za nas. Dzięki ewangelii chrztu i krwi Jezusa Bóg pozwala nam otrzymać odpuszczenie grzechów, kiedy my wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Ta ewangelia ratuje grzeszników od grzechów.

Wielu ludzi próbuje ustanowić swoją własną sprawiedliwość, zaprzeczając przy tym sprawiedliwości Bożej. Muszą się zaprzeć swojej własnej sprawiedliwości. W Liście św. Pawła do Rzymian 10:1–4 napisano: “Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy”.

Izraelici nalegali na swoją prawowitość, by ustanowić własną sprawiedliwość, przy tym ignorując sprawiedliwość Bożą. Bóg dał ludziom prawo, by oni poznali grzech. Ludzie poznali grzech dzięki dziesięciu przykazaniom i otrzymują przebaczenie grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość zbawienia Bożego, ratującego nas od naszych grzechów za pomocą systemu ofiar, przynoszonych w Namiocie. Więc składanie ofiar w Namiocie oznacza, że Jezus prawdziwie jest przedstawicielem Boga w Nowym Testamencie. Tymczasem izraelici nie poznali sprawiedliwości Bożej.Dlaczego Jezus się ochrzcił?

Dlaczego Jezus się ochrzcił? Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, by wymazać wszystkie grzechy świata. Jezus powiedział do Jana Chrzciciela właśnie w przeddzień Swego chrztu: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ew. św. Mateusza 3:15). Oto przyczyna chrztu Jezusa. On przyjął chrzest, by wymazać wszystkie grzechy ludzkości. Jezus zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest. “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29). On zmył wszystkie grzechy i został ukrzyżowany, by odpokutować za nasze wykroczenia. Tymczasem izraelici nie uwierzyli, że Jezus został doskonałym Zbawicielem wszystkich grzeszników.

Izraelici nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, jednak Jezus jest ukończeniem prawa i źródłem sprawiedliwości dla każdego wierzącego. Koniec prawa oznacza, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Chrystus został osądzony przez prawo, by wszyscy wierzący mogli znaleźć świętość. On zatrzymał przekleństwo prawa. Jezus odpokutował za nieprawości wszystkich ludzi. Jezus przyjął chrzest, by wymazać wszystkie grzechy ludzkości. On poniósł wszystkie grzechy świata, oddając Swoje ciało Janowi Chrzcicielu dla ochrzczenia i przekazania Mu wszystkich wykroczeń ludzi. On więc zbawił wszystkich ludzi od grzechów. On ukończył potępienie i przekleństwo prawa, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy poprzez chrzest i ukrzyżowanie. On całkiem wybawił nas od potępienia i przekleństwa prawa.

To był koniec prawa i początek sprawiedliwości zbawienia Bożego. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy zgodnie z prawem, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i poszedłszy na krzyż. Jak więc to jest możliwe, że człowiek ma grzech w sercu, nawet naprawdę wierząc w sprawiedliwość zbawienia przez Jezusa? “W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi”. Chrzest i krew Jezusa zostały sprawiedliwością Bożą. Wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu.

Sprawiedliwość Boża została poprawnie wypełniona przez chrzest Jezusa. Ja chcę, byście wierzyli w to, albowiem tylko wtedy zmożecie otrzymać zbawienie od wszystkich waszych grzechów. Sprawiedliwość została darowana grzesznikom, by oni mogli zostać bezgrzesznymi dzięki chrztu Jezusa. A ponadto sprawiedliwość Bożego potępienia została wypełniona poprzez ukrzyżowanie Jezusa. “Chrystus jest spełnieniem prawa”. Sąd Boży upadnie na tych, którzy jeszcze nie znieśli kary, póki istnieje Prawo. Prawo Boże wyjawia grzech i dowodzi, że zapłatą za grzech jest śmierć, przekleństwo i piekło. Dlatego chrzest Jezusa i krew na krzyżu ukończyły przekleństwo Prawa. Jezus zmył wszystkie grzechy i ukończył Prawo, by wykonać wszelką sprawiedliwość.Głupi, wziąwszy lampy swoje, nie wzięli z sobą oliwy

Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza 25:1–13. Tu mieści się przypowieść o dziesięciu pannach, czekających na swego pana młodego, czyli na przyjście naszego Pana. Zobaczmy, co tu znaczy sprawiedliwość Boża.

“Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny!” (Ew. św. Mateusza 25:1–13).

Napisano, że Królestwo Niebieskie jest podobne do tych dziesięciu panien, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie pana młodego. Kto więc wejdzie do Królestwa Niebieskiego? Która z tych dziesięciu panien weszła do Królestwa Niebieskiego? Dlaczego niektóre panny nie zmogły wejść do Królestwa Niebieskiego, chociaż wierzyły w Jezusa? Pan odpowiada na to pytanie przez powyższe fragmenty z Pisma. Pięć z dziesięciu panien było nierozsądnych, a pięć mądrych. Nierozsądne, wziąwszy lampy, nie wzięły oliwy. Lampy tu oznaczają kościół. To, że one wzięły lampy, jednak nie wzięły oliwy, pokazuje nam tych, którzy chodzą do kościoła, nie mając Ducha Świętego (oliwa w Biblii oznacza Ducha Świętego).

Cóż uczyniły nierozsądne? One wzięły swoje lampy, ale nie wzięły oliwy. Człowiek, który nie urodził się z góry, nawet jeśli wierzy w Jezusa, może z wielką gorliwością chodzić do kościoła. Wszyscy powiadają: “Mój kościół naprawdę jest najprawdziwszy”. Każdy chrześcijanin na świecie tak mówi. Ludzie są bardzo dumni z ojców-założyciele i znakomitości swoich odłamów. Głupi, wzięli swoje lampy, jednak nie wzięli oliwy, podczas gdy mądrzy wraz z lampami wzięli oliwę w naczyniach.

Czym jest człowiek? Człowiek jest naczyniem przed Bogiem. On jest prochem. Człowiek został stworzony z prochu. Dlatego ludzkość jest naczyniem, która może napełnić się Bogiem. Mądrzy biorą z sobą lampy i oliwę w swoich naczyniach.Niemądre panny, które biorą z sobą lampy bez oliwy, są ogarnięte przez ogień swoich emocji

Biblia powiada nam, że pośród ludzi, którzy wierzą w Jezusa, są głupie panny. One biorą swoje lampy, ale nie biorą z sobą oliwy. To znaczy, że one jeszcze nie urodziły się ponownie. Czy długo goreje knot bez oliwy? Powinniśmy wiedzieć, że lampa bez oliwy spala się bardzo szybko, nawet jeśli ma bardzo dobry knot. Wierzący, którzy nie narodzili się ponownie, wpierw odczuwają gorące wybuchy miłości do Pana. To może trwać 4–5 lat. Później zapalna miłość do Pana gaśnie. Muszą rozumieć, że jeszcze nie zasłużyli na odpuszczenie grzechów.

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, czyli nie wzięli z sobą oliwy (Ducha Świętego), powiadają co następuje: “Wiele lat temu miałem twardą wiarę. Wpierw byłem dobry, ale teraz nie jestem taki, jak kiedyś. Wkrótce wy również zostaniecie takimi, jak ja”. Tacy pseudoprorocy i fałszywi sprawiedliwi prowadzą religijne życie, nie urodziwszy się ponownie. Muszą wierzyć w zbawienie, a ich wiara nie bazuje na oliwie (Duchowi Świętemu). Ich wiara bazuje tylko na emocjach. Muszą znaleźć zbawienie poprzez wiarę w wodę i krew Jezusa Chrystusa a otrzymać dar oliwy Pańskiej. Knot oznacza ludzkie serce.

W powyższym urywku panny czekają na swego pana młodego. Tu nam warto dobrze zrozumieć podstawę kulturalną hebrajczyków. Oni obchodzili ceremonie małżeńskie w nocy, i taka ceremonia zaczynała się, skoro tylko pojawiał się pan młody. Dlatego panna młoda musiała czekać na swego pana młodego.

“Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.” Wtedy rozległo się wołanie: “Pan młody idzie!” Wtedy powstały panny młode i czyniły wszystko, by zwrócić jego uwagę. Kiedy 10 panien oczekiwały na swego pana młodego, pan młody przyszedł i rozległo się wołanie: “Pan młody idzie!” “Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Głupie zawsze były bezmózgie. Musiały przygotować oliwę zawczasu, zanim przyjdzie pan młody. Nawet jeśli knot byłby bardzo słaby, lampa z oliwą by nie zgasła.

Niemądre panny, które wzięły lampy, nie wziąwszy z sobą oliwy, zapaliły tylko knot. To znaczy, że gorzały tylko ich serca. “Muszę narodzić się ponownie, prowadzić życie urodzonego ponownie człowieka i być pełny Ducha Świętego”. Oni szczerze zapałają swoje serca. Od dzieciństwa w naszych domach nocami gorzały lampy jarzeniowe. Gdybyśmy zapalali w lampie taśmę papierową, ona by natychmiast zgorzała. Płomień byłby bardzo wysoki i jaskrawy, jednakże bardzo szybko zgasłby.

Niemądre panny, które popadają do piekła, to ci, którzy spalają swoje serca (emocje) bez oliwy i czyje płomienie wiary gasną, kiedy one naprawdę spotykają Pana. W nich nie ma Ducha Świętego. One myślą, że wierzą poprawnie, nawet jeśli nie mają Ducha Świętego. “Przyjdź do mnie, pałający Duchu Święty, przyjdź” One są w ogromnym zaniepokojeniu. Następnie kobiety zaczynają tańczyć (one nazywają te tańce tańcami Ducha Świętego), trzęsąc piersiami i mówiąc: “Przyjdź, proszę, przyjdź”. One są głupie i bezmózgie. My chyba również jesteśmy głupi, jeśli jeszcze mamy grzech przed Panem. Bylibyśmy podobni do głupich panien, gdybyśmy przedłużali żyć z grzechem w sercu, nawet wierząc w Jezusa. Nigdy nie upodabniajcie się do głupich panien.Jak Pan może się ożenić z panną młodą, która ma grzech?

Pan to Święty Bóg. Pan młody jest Bogiem i Synem Bożym, który nie ma grzechu. Bóg jest naszym panem młodym. Jak więc chcecie się spotkać z Bogiem, mając grzech w sercu? To byłby postępek bardzo głupi i nierozsądny.

Jezus, nasz pan młody, przyszedł na ten świat i uświęcił panien młodych. On uczynił swoich panien młodych sprawiedliwymi, zmywszy wszystkie ich grzechy przez Swój Chrzest. On wybrał ich Swoimi pannami młodymi. Kiedy przyszedł czas, pięć z nich powiedziały: “Proszę, przyjdź!” Podczas gdy inne pięć przedłużały stać w ciemności. Jak więc one mogą brać udział w ślubnej ceremonii, jeśli ich twarzy pozostają w ciemności? Pan młody przyszedł i ich pozdrowił. Twarzy innych pięciu pozostały w ciemności z powodu ich grzechów. One były w głębokiej rozpaczy dlatego, że grzechy przepełniały ich serca.

Jak może pan młody ożenić się z panną młodą, płaczącą pod ciężarem swoich grzechów? “Jestem wdzięczna Ci, Panie, za to, że uświęciłeś mnie w podobny sposób”. Taka panna młoda będzie szczęśliwa ze swoim duchowym panem młodym, nawet jeśli ona jest słaba, ponieważ pan młody ją miłuje oraz zmył wszystkie jej niemocy i grzechy. Pan młody oczywiście daruje swej pannie młodej kosmetykę, drogie ubrania i najlepsze perfumy, by ona mogła mieć to wszystko. Następnie panna młoda przyodziewa to wszystko i przygotowuje się do spotkania ze swoim panem młodym.

Nasz Pan był posłany na ten świat jako pan młody, byśmy mogli się z Nim spotkać jako panny młode. On dał nam Swoje ciało w rzece Jordan dla przebaczenia naszych grzechów. “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (Ew. św. Jana 1:14). Sam Pan zmył wszystkie nasze grzechy, byśmy mieli całą pełność łaski, prawdy i odpuszczenia grzechów poprzez wiarę w Pana. Pan młody oczyścił wszystkich swoich panien młodych od grzechów w rzece Jordan. Pan wybawił swoich panien młodych od grzechów, odbywszy karę na krzyżu zamiast nich.Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze albo próby?

Niemądre panny chciały, by mądre podzieliły się z nimi oliwą, ponieważ ich lampy zgasły, kiedy pan młody był już całkiem blisko. Czy możemy się podzielić Duchem Świętym? Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze? Czy możemy kupić odpuszczenie grzechów za swoje uczynki, cierpienia czy dobra materialne? Mądre im powiedziały, by one kupiły Ducha Świętego u głosicieli przebudzeniowych. Głupie sądziły, że już kupiły Go u nich. One sądziły, że zmogą kupić oliwę za pieniądze. One starannie prowadziły religijne życie, myśląc, że wielkie zaofiarowania i służenie, zwiedzanie kościoła ortodoksyjnego i nieustanne modlitwy im pomogą.

Tymczasem nikt nie może kupić odpuszczenia grzechów, danego nam przez Pana, zapłaciwszy za nie dobrem tego świata. Głupie próbują spalać swoje emocje, dopóki nie staną przed Panem. Jedna z pięciu panien zaczęła prowadzić religijne życie, mówiąc: “Będę iść za Tobą, pójdę w góry się modlić i kajać. Chodźmy Mu służyć, jedźmy za granicę głosić ewangelię”.

Pan młody zjawił się pod dźwięki fanfar. Kiedy przyszedł pan młody, głupie poszły kupować oliwę, a te panny młode, które zawczasu otrzymały odpuszczenie grzechów i przygotowały oliwę (Ducha Świętego), przyszły na bankiet ślubny. Pan młody spotkał się z pannami młodymi, kiedy one wszystko przygotowały. Następnie on zamknął drzwi. Jezus nieprzypadkowo wybrał pięć panien młodych. Cyfra 5 w Biblii oznacza “łaskę”. Pięć panien uosabiają tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów dzięki łasce oraz wierzą w Jego łaskę i sprawiedliwe uczynki. Oni wyznają to, co uczynił dla nich pan młody, i wierzą w sprawiedliwość Bożą, która uczyniła ich sprawiedliwymi. Tymczasem inne panny młode przyszły i powiedziały: “Panie, Panie, odemknij drzwi”. Tymczasem On odpowiedział im: “Naprawdę powiadam wam, nie znam was”.My zmożemy otrzymać dar Ducha Świętego, tylko kiedy nasze grzechy będą zmyte

Ci, którzy nie przygotowali oliwy, nie mogą spotkać się z Panem. Pan weźmie do Królestwa Niebieskiego jedynie tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą i czekają na Królestwo Boże, oraz tych, którzy już otrzymali odpuszczenie grzechów w swoich sercach. Pan dał nam słowa obietnicy. “Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego!” (Dzieje Apostolskie 2:38). Jeśli wy przyjmujecie ewangelię sprawiedliwości Bożej, grzechy waszego serca znikają i Duch Święty zamieszkuje w was. My nie możemy fizycznie odczuwać Ducha Świętego. Tymczasem Duch Święty istnieje. My możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu, ponieważ mamy Ducha Świętego i słowo Boże w naszych sercach. On naprawdę istnieje. Ten, kto przyjmuje sprawiedliwość Bożą, zostaje sprawiedliwy, chociaż jest słaby. Tymczasem ten, kto nie ma sprawiedliwości Bożej, pozostaje grzesznikiem.Dlatego, że tak objawia się sprawiedliwość Boża

Pan przyszedł przez wodę i Krew. On wybawił nas od naszych grzechów przez Swój Chrzest. On zmył wszystkie nasze grzechy, kiedy przyjął chrzest, cierpiał karę za wszystkie nasze grzechy i przelał Swoją krew na krzyżu. Co mówili o tym Apostołowie Jan, Piotr i Paweł? Oni wszyscy razem głosili o ciele i krwi Jezusa. Oni mówili o chrzcie Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Ewangelia św. Mateusza 3:13–17 wyraźnie opisuje chrzest Jezusa. Jezus przyjął chrzest, by uczynić grzeszników bezgrzesznymi, oraz by wymazać wszystkie nieprawości świata w rzece Jordan.

Wspomnijmy I List św. Piotra 3:21. Piotr świadczy, że wzorem naszego zbawienia był chrzest Jezusa. “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce” (I List św. Piotra 3:21–22).

Tu napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”. Chrzest Jezusa, który Swoim ciałem wymazał wszystkie nasze grzechy, był dowodem naszego zbawienia. To, że Pan przelał Swoją krew na krzyżu, dowodzi, że ponieśliśmy karę za nasze grzechy. Czy rozumiecie, o czym wam powiadam? Biblia twierdzi, że właśnie Jezus jest Tym, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego (I List św. Jana 5:6–9). Jezus był posłany na ten świat w ludzkim ciele, by wymazać wszystkie nasze grzechy, podobnie jak Arcykapłan Aaron łożył ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, by przekazać mu grzechy swego ludu.

Woda jest wzorem tego, co wybawiło nas, czyli Chrztu. Napisano, że chrzest nie jest pozbyciem się brudu, odmyciem nieczystości cielesnej. Chrzest Jezusa, zniszczenie grzechów, nie oznacza, że my nie grzeszymy, kiedy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. My otrzymujemy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Czyż my nie grzeszymy naszym ciałem? Oczywiście, grzeszymy. Wielu ludzi błędnie rozumie odpuszczenie grzechów i powiada: “Jeśli nie macie grzechu w sercu, to już nie będziecie grzeszyć”. To jest błędne zrozumienie Biblii. W niej wyraźnie napisano: “Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył” (Księga Kaznodziei Salomona 7:20). Nasze ciało jeszcze jest słabe. Ono pozostaje słabe aż do śmierci. Ono przedłuża grzeszyć, póki nie zginie. “...Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie”. Nasza świadomość odnawia się względem Boga dzięki naszej wierze w chrzest i krew Jezusa. Nasza świadomość może uznać Boga za naszego Pana i Zbawiciela poprzez wiarę w to, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest.Chrzest i krew Jezusa są pokarmem duchowym dla naszych serc

Chrzest i krew Jezusa są pokarmem dla naszego serca. Pokarmem dla serca i wzorem tego, co wymazało wszystkie nasze grzechy, jest właśnie chrzest Jezusa. Tak, Apostoł Piotr powiedział, że chrzest jest wzorem naszego zbawienia.

Przeczytajmy I List św. Piotra 1:22–23. “Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej siebie gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa”. Amen. Amen.

Urodziliśmy się ponownie i otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Narodziliśmy się ponownie poprzez wiarę w napisane Słowo Boże. Narodziliśmy się ponownie “...dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa”. Alleluja! Ponowne narodziny pełnią się dzięki słowu, które wiecznie żyje pośród nas. Słowo Boże jest prawem, miarą wszystkiego. To punkt oparcia naszego zbawienia. Miara zbawienia Bożego pozostaje niezmienna.

W Ewangelii św. Jana 1:29 Jan Chrzciciel powiedział: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” Baranek Boży, który przyjął chrzest w rzece Jordan, jest prawdziwym chlebem życia, który wybawił nas Swoim ciałem i krwią.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Jesteśmy uświęceni i zbawieni poprzez wiarę w słowo Boże. Biblia mówi: “Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” i “W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List św. Pawła do Rzymian 10:17, 1:17). My możemy zostać sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię.

Czy zdobyliście świętość? –Amen.– Czy nie macie przewinień? To ewangelia, dobra nowina, po grecku “euaggelion”. Czym jest sprawiedliwość Boża? Dobrą nowiną, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, oddając nam Swoje ciało i krew. Sprawiedliwość Boża pozwoliła nam zdobyć świętość. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Jezus Chrystus, który był bezgrzeszny, zmył wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany za wszystkich grzeszników. Właśnie woda, czyli chrzest Jezusa, zmyła wszystkie nasze grzechy. Sprawiedliwość Boża była darowana nam dzięki temu, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Sprawiedliwość Boża wypełnia się w Jego chrzcie i śmierci, a Krzyż jest wzorem naszej kary. Oto sprawiedliwość Boża, objawiająca się w ewangelii.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.