" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wierząc w Moc Ewangelii,
Powinniśmy Wejść Przez
Ciasną Bramę


< Ewangelia św. Mateusza 7:13-14 >
“Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.”


W dzisiejszym urywku z Biblii nasz Pan rozkazuje nam “wejść przez ciasną bramę.” Cóż oznacza ta ciasna brama, o której On nam powiedział? Co On miał na myśli? Teraz my wszyscy powinniśmy iść wąską i ciężką drogą. Dlatego powinniśmy jeszcze żarliwiej wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha i żyć tylko z wiarą w Słowo Boże. Bez wątpienia, możemy pozostawić wąską drogę i pójść łatwiejszą, szeroką drogą, ale nie powinniśmy tego robić, przecież Pan rozkazał nam iść wąską i ciężką drogą.

Wielu ludzi w tym świecie nie chce iść wąską i ciężką drogą. Droga wydaje się bardzo wąska, ciężka i niebezpieczna dla nich, i tylko niektórzy mogą ją znaleźć; oni nie chcą iść tą drogą i nawet myślą, że każdy, kto idzie tą drogą, na pewno jest nierozsądny. A jednak taka wiara nie jest mądra.

Właśnie na wąskiej drodze jest mądrość, która prowadzi do życia. Ci, którzy idą tą drogą życia, są naprawdę mądrzy. Dlatego ci ludzie śmiało idą tą drogą, choć jest ich mało. Choć w tym świecie wielu ludzi naprawdę nie lubi wąskiej drogi, to dotyczy nie wszystkich. Choć jest ich mało, oni naprawdę szukają wąskiej drogi i chętnie nią idą. Aby się zbawić od grzechów, wszyscy powinniśmy wejść przez ciasną bramę.Wąską Droga jest Drogą Prawdy, Drogą do Wiecznego Życia


Mnóstwo ludzi w tym świecie twierdzi, że wierzy w Jezusa, ale wielu z nich naprawdę idzie szeroką drogą, ponieważ nie chce zrozumieć i uwierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Ci, którzy idą wąską drogą, wiedzą, że idą poprawną drogą do wiecznego życia, ponieważ wierzą w prawdę, że chrzest Jezusa raz na zawsze zmył wszystkie ich grzechy.

Ale kto wśród chrześcijan tego świata zna tę tajemnicę wąskiej bramy i ciężkiej drogo? Nawet tak zwani ewangelicy w tym wieku nie wiedzą, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela. Znaczenie chrztu Jezusa polega na tym, że on zawiera zdumiewającą prawdę zbawienia, że Jezus wziął na Siebie grzechy tego świata i został ukrzyżowany dla nas.

A jednak nominalni chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa, jak gdyby po prostu praktykowali jedną z wielu religii świata, myślą, że tylko na Krzyżu Jezus zmył wszystkie ich grzechy; tacy chrześcijanie wiedzą, że grzechy pozostają w ich sercach. Wśród tak zwanych ewangelików wielu twierdzi, że można zostać bezgrzesznym jedynie poprzez wiarę w Jezusa jako Zbawiciela. Oni nawet drwią z nas, mówiąc: “Powinniśmy tylko wierzyć w Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Na cóż więc nam wiedza i wiara w tę ewangelię wody i Ducha?” Oni twierdzą, że można wierzyć tylko w to, że jesteśmy bezgrzeszni, i dlatego nie chcą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ale w rzeczywistości oni idą szeroką drogą świata, podążając i asymilują się z większością zsekularyzowonago chrześcijaństwa.

Jeśli Pan powiedział nam o ewangelii wody i Ducha, to powinniśmy chętnie otrzymać siłę przebaczenia grzechów dzięki wierze w tę ewangelię zbawienia. Wierząc i głosząc ewangelię wody i Ducha, naprawdę idziemy wąską i ciężką drogą. Ci, którzy idą wąską drogą, powinni przekonać tych, którzy idą szeroką drogą, że muszą nawrócić się do Słowa Bożego i podążać za nim. Niezależnie od okoliczności, wierzący w ewangelię wody i Ducha powinni iść wąską drogą z wiarą, ponieważ Sam Pan rozkazał im iść wąską drogą.

A jednak bardzo wielu chrześcijan poszło na wielkie kompromisy z ludźmi tego świata i idzie szeroką drogą, a więc jak mogą otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach? Tacy chrześcijanie, którzy idą na kompromis z ludźmi świata, wszakże mają grzech w sercu i idą szeroką drogą do zrujnowania, choć mówią, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela.

Apostoł Paweł powiedział: “Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?” (List św. Pawła do Rzymian 6:3). On także powiedział: “Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (List św. Pawła do Rzymian 8:9). Wierząc w Jezusa jako Zbawiciela, możemy się zbawić od grzechu, zostać bezgrzesznymi i otrzymać Ducha Świętego.

Choć Duch Święty jest niewidoczny dla oka, On jest Duchem Prawdy, który zstępuje na tych, którzy wierzą w daną przez Jezusa ewangelię wody i Ducha. Duch Święty świadczy o takich wierzących w ewangelię wody i Ducha, zapewniając ich: “Pan całkiem zbawił was od wszystkich waszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlatego teraz jesteście bezgrzeszni.”

On jest Duchem, który świadczy o Słowie Prawdy w sercach wierzących w ewangelię wody i Ducha, dlatego żaden grzech już nie może być w ich sercach. On mieszka w sercach narodzonych ponownie i daje im konkretne dowody zbawienia. Innymi słowy, Duch Święty świadczy, że wszystkie grzechy tego świata zostały złożone na ciało Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Duch Święty wzmacnia tych, którzy idą wąską drogą, dając im wiarę, prowadząc i nauczając ich we wszystkim Słowem prawdy i podtrzymując ich. Przypominając nam o Słowie ewangelii wody i Ducha, która zmyła nasze grzechy, Duch Święty wzmacnia nasze dusze, umysły i ciała. Krótko mówiąc, on świadczy, że Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu dla nas.Ci, Którzy Wierzą i Podążają za Ewangelią Prawdy – to Ci, Którzy Idą Wąską Drogą

Ci, którzy idą wąską drogą, są duchowymi kapłanami, którzy zbawiają duchowo umarłych z powodu swoich grzechów. To są prawdziwi wierzący w Słowo ewangelii wody i Ducha. I Pan się cieszy, kiedy ci ludzie idą wąską i ciężką drogą. Niezależnie od tego, jak ciężka jest ta droga sprawiedliwych, powinniśmy nią iść, ponieważ to jest droga do zbawienia innych ludzi od grzechów. Powinniśmy również służyć ewangelii dzień i noc, aby zbawić od grzechów wszystkich tych, którzy jeszcze mają otrzymać przebaczenie grzechów. Innymi słowy, ci, którzy nadal idą szeroką drogą, powinni podążać za nami, aby także móc wejść przez ciasną bramę. Ludzie, którzy idą szeroką drogą, powinni pamiętać, że choć ta droga może być wygodna dla nich, nadal idąc tą drogą, oni zresztą umrą duchowo.

Tu ci, którzy idą szeroką drogą, oznaczają fałszywych chrześcijan, którzy poszli na kompromis z ludźmi świata i dlatego są skazani na zrujnowanie. Oni przeciwstawiają się szczerej prawdzie wody i Ducha, twierdząc, że to jest zupełnie normalne, że mają grzech, chociaż wierzą w Jezusa.

Co nasz Pan powiedział o ludziach, którzy idą szeroką drogą? On powiedział: “Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.” Innymi słowy, jest wielu chrześcijan, których grzechy pozostają w ich sercach, i którzy, choć twierdzą, że wierzą w Jezusa, są skazani na zrujnowanie, ponieważ nie chcą poznać prawdy ewangelii wody i Ducha. A jednak właśnie ta fałszywa wiara przyciąga ludzi i właśnie tę szeroką drogę do zrujnowania oni wybierają.

Oni nauczają, że wszyscy chrześcijanie powinni tylko być cnotliwi. A jednak ta doktryna jest daleka od prawdy. Takie doktryny bardzo różnią się od świętej prawdy wody i Ducha, która uczyniła nas bezgrzesznymi. Bez względu na to ludzie tego świata uważają za bardziej pociągającą wiarę tych, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Choć tacy nominalni chrześcijanie nie otrzymali przebaczenia grzechów, chociaż chodzą do kościoła, oni jednak uzyskują aprobatę świeckich ludzi, jeśli żyją uczciwie. Ale Bóg nie uważa takiej wiary za poprawną.

Dlatego ci z nas, którzy wybrali wąską drogę, żyją w Kościele Bożym, który głosi ewangelię wody i Ducha, Słowa Pana i Jego wolę. Usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w Słowo ewangelii wody i Ducha, i w taki sposób otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów i raz na zawsze zostaliśmy bezgrzesznymi. A otrzymawszy zbawienie od naszych grzechów, zostaliśmy sługami Bożymi, którzy prowadzą inne dusze drogą życia. Dlatego idziemy wąską i ciężką drogą.

A jednak większość chrześcijan nie wierzy w Jezusa, aby oczyścić się od grzechów, i nie chce zostać sprawiedliwymi. Bardzo się niepokoję, kiedy widzę, że taka wiara jeszcze bardziej się rozpowszechnia, a jej zwolennicy chwalą się, że idą szeroką, świecką drogą. Oni zawsze chwalą się, uważając siebie za bardzo mądrych. Oni nawet nie rozumieją, że nie należy im iść szeroką drogą, a jednak przedłużają przekornie potępiać narodzonych ponownie, którzy idą wąską drogą.

Nawet przywódcy chrześcijańscy nie rozumieją, że naprawdę idą szeroką drogą, nie uświadamiając sobie tego. Dla nich najważniejsze jest uznanie innych ludzi i światowa reputacja; niestety, ich wiara także przyciąga wielu ludzi, podobnie jak polityk, który ma talent showmana, może przekonać wielu wyborców. Oni dobrze wiedzą, czego chcą ludzie. Oni mówią o tym, co się podoba ludziom, a nie o tym, co podoba się Bogu. Oni są fałszywymi nauczycielami i sługami Szatana. Prawdziwi słudzy Boga nigdy nie czynią tego, co robią ci fałszywi nauczyciele. Jak powiedział apostoł Paweł: “A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa” (List św. Pawła do Galacjan 1:10).

Dlatego mamy jeszcze więcej przyczyn odrzucić wiarę świata i podążać za ewangelią wody i Ducha, którą prowadzi nas tą wąską drogą, która się podoba naszemu Panu. Dlatego powinniśmy wierzyć, że ewangelia wody i Ducha jest prawdą, która prowadzi nas wąską drogą, i musimy iść tą drogą. Wierząc w zapisane Słowo prawdy, wszyscy powinniśmy iść tą drogą. Powinniśmy zrozumieć, dlaczego nasz Pan rozkazał nam wejść przez ciasną bramę, i iść wąską drogą z wiarą. Powinniśmy zrozumieć, dlaczego Pan powiedział, że bardzo mało ludzi znajduje tę wąską drogę, która prowadzi do bramy życia, ponieważ ona jest ciężka, a także służyć ewangelii wody i Ducha.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Ci z nas, którzy narodzili się ponownie, już weszli przez ciasną bramę, ponieważ wierzą w ewangelię wody i Ducha. My także idziemy wąską drogą z ewangelią wody i Ducha.

Sprawiedliwi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą iść szeroką drogą, ponieważ w Biblii napisano: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata” (I List św. Jana 2:15-17).

Szczerze dziękuję naszemu Panu, który pokazał nam wąską drogę.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.