" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wystrzegajcie się
Fałszywych Proroków,
Którzy Pragną Tylko
Waszych Pieniędzy


< Ewangelia św. Mateusza 7:13-27 >
“Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.”Poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha nasz Pan dał nam zdolność odróżniania prawdziwych proroków od fałszywych, a także Jego prawdziwego Kościoła od fałszywych kościołów. W Ewangelii św. Mateusza 7:15-20 Jezus powiedział: “Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.”

Nasz Pan rozkazał nam wystrzegać się fałszywych proroków. On uprzedził nas, dlatego powinniśmy naprawdę wystrzegać się fałszywych proroków. Jeśli pastor nie głosi Słowa ewangelii wody i Ducha, Słowa Bożego, swojej kongregacji, to on nie spełnia swego posługiwania. Jak taki pastor może nazwać się prawdziwym sługą Bożym, jeśli on nawet nie może rozwiązać problemy grzechów swojej kongregacji za pomocą ewangelii wody i Ducha, Słowa Bożego?

Tacy kłamcy interesują się tylko tym, jak wyglądają na zewnątrz, hipokrytycznie udając, że są poważni i święci, kiedy wygłaszają kazania, lecz naprawdę tylko przywołują swoje kongregacje do przestrzegania świeckiej etyki i moralności. Oczywiście, moralność i etyka są ważne. Ale pastorzy powinni nie tylko podkreślać etykę, lecz głosić ewangelię wody i Ducha. Przecież ludzie powinni całkiem się oczyścić od wszystkich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, ponieważ codziennie grzeszą.

Tutaj “fałszywi prorocy” to wszyscy ci, którzy zaprzeczają prawdzie. Sami pastorzy powinni się zbawić od wszystkich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Każdy, kto służy jako pastor lub głosiciel, nie znając ewangelii wody i Ducha, i nie narodziwszy się ponownie, jest żałosnym i fałszywym prorokiem. Biblia nazywa takich ludzi “fałszywymi prorokami”.

Nasz Pan powiedział nam: “Strzeżcie się fałszywych proroków.” Powinniśmy naprawdę wystrzegać się takich ludzi. Wszyscy powinniście unikać takich kłamców w tym świecie, którzy nie mogą rozwiązać problemu waszych grzechów.

W Liście św. Pawła do Tytusa 3:10-11 Biblia powiada nam: “Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok.” Ten urywek mówi o tych, którzy wciąż mają grzech w sercu, choć twierdzą, że wierzą w Jezusa. Ich wiara usprawiedliwia ich, mówiąc, że muszą pozostawać grzesznikami, choć wierzą w Jezusa; naprawdę oni popełniają ciężki grzech przeciwko Bogu. Jak mogą pozostawać grzesznikami, twierdząc, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela? Wyznając taką wiarę, oni grzeszą przeciwko Bogu.

Kiedy mówią, że mają grzech przed Bogiem, to tylko uwydatnia ich fałszywą wiarę w to, że wszakże będą potępieni za grzechy. A jednak oni myślą, że właściwie wierzyć oznacza uważać się za grzesznika przed Bogiem. A jednak tacy wierzący nie są prawdziwymi świętymi przed Bogiem, a tylko kłamcami. Jezus rozkazał nam wystrzegać się takich fałszywych proroków i ich zwolenników.

Powinniśmy zawsze pamiętać, o czym Biblia uprzedza nas: abyśmy się strzegli takich ludzi, jak fałszywi prorocy, pastorzy i głosiciele.Jezus Powiedział, że Możemy Poznać Fałszywych Proroków po Ich Owocach


O fałszywych prorokach nasz Pan powiedział: “Poznacie ich po ich owocach.” Właśnie po owocach możemy poznać fałszywych proroków. Jakie więc owoce wyjawiają fałszywych proroków? Nasz Pan zapytał: “Czy zbiera się winogrona z ciernia?” Podobnie jak ciernie nie mogą wydawać dobrych owoców, tak pastorzy, którzy nie zostali zbawieni od grzechów i wciąż pozostają grzesznikami, nie mogą pozwolić ludziom narodzić się ponownie. Oni rodzą tylko grzesznych chrześcijan, podczas gdy narodzeni ponownie słudzy Boga rodzą i żywią bezgrzesznych świętych. Jeśli pastor nie może uczynić grzeszników bezgrzesznymi świętymi za pomocą ewangelii wody i Ducha, to on jest fałszywym prorokiem.

Pan powiedział, że drzewo poznaje się po jego owocach, dlatego jeśli owoce wiary człowieka są dalekie od owoców ludzi sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, to możemy poznać, że on jest kłamcą i fałszywym prorokiem. Fałszywi pastorzy ubierają się w owczą skórę i wprowadzają w błąd swoich zwolenników, oszukując ich swoimi napuszonymi słowami. Tacy fałszywi prorocy oszukują wielu ludzi, ponieważ od zewnątrz są podobni do świętych. Dlatego Biblia uprzedza nas, abyśmy nie wierzyli takim kłamcom, mówiąc: “Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości” (II List św. Pawła do Koryntian 11:13-14).

Wiernie spełniając swoje powołanie jako fałszywi prorocy, oni nauczają swoje kongregacje tylko o tym, jak żyć uczciwie, nie popełniać grzechu i być dobrymi względem innych. Ale wewnątrz oni są podobni do wilków drapieżnych, które starają się odebrać pieniądze swoim zwolennikom. Ich kazania zawsze nauczają kongregację tylko uczciwego życia i ofiarowania Bogu pieniędzy. Mogą wygłosić wiele różnych kazań przed swoimi kongregacjami, lecz zresztą wszystkie ich kazania sprowadzają się do tego, że ich zwolennicy muszą ofiarować Bogu dużo pieniędzy. Przyczyna, dla której oni wygłaszają takie kazania, jest oczywista: sami chcą więcej zarabiać. Nie zależy im na zbawieniu ich kongregacji. Nie zależy im na tym, co w dniu ostatecznym stanie się z tymi chrześcijanami-grzesznikami, w tym i z nimi. Nie chcą nas słuchać, choć szczerze próbujemy podzielić się z nimi prawdziwą ewangelią wody i Ducha. Wszyscy ci pastorzy są fałszywymi prorokami.

Biblia powiada nam, że możemy poznać fałszywych proroków po ich owocach. Możemy ich poznać, popatrzywszy, czy naprawdę głoszą Słowo ewangelii wody i Ducha, Słowo Boże, i czy ktoś spośród ich zwolenników uwierzył w Słowo ewangelii wody i Ducha i otrzymał przebaczenie grzechów. Oczywiście, oni głoszą Słowo Boże, lecz to, co oni głoszą, nie przynosi ludziom zbawienia. Wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, zmożemy nie tylko poznać, czy oni są prawdziwymi prorokami, czy fałszywymi, lecz również nie pozwolić takim kłamcom oszukać nas. Ewangelia wody i Ducha to barometr, który oddziela fałszywych proroków. Dlatego my, narodzeni ponownie z wody i Ducha (Ewangelia św. Jana 3:1-10), jesteśmy ludem Bożym i Jego sługami, którzy mogą odróżnić złe drzewa od drzew dobrych.

A teraz bardziej szczegółowo zbadajmy cechy charakterystyczne fałszywych proroków. Pierwszą cechą charakterystyczną fałszywego proroka jest to, że wszyscy oni mają grzech przed Bogiem. Dlatego jeśli jakiś pastor jest grzesznikiem przed Bogiem, to on także jest fałszywym prorokiem. Nie ma wątpliwości, że on codziennie będzie wzywać kongregację do ofiarowania Bogu pieniędzy. Wcale go nie ciekawi ewangelia wody i Ducha, i on nie chce w nią wierzyć. Taki pastor jest fałszywym prorokiem. Tacy prorocy patrzą na swoje kongregacje tylko jak na źródło bogactwa. Ciekawi ich nie to, czy ich zwolennicy rodzą się ponownie, lecz tylko pieniądze.

Nie wiem, czy wcześniej słyszeliście takie kazania, lecz w każdym kazaniu tych fałszywych proroków tak czy inaczej chodzi o pieniądze. Ich kazania mogą brzmieć tak: “Bracia i siostry, powinniśmy żyć według Słowa Bożego. W V Księdze Mojżeszowej 28 Bóg powiedział, że jeśli będziecie honorować swoich rodziców i przestrzegać Prawa, to On da wam takie a takie błogosławieństwa.” Ale to tylko początek ich kazań, a potem wszyscy oni mówią o tym, że błogosławieństwo Boże zależy od tego, ile pieniędzy ofiarujemy.

Ale nie otrzymujemy niebieskich i ziemskich błogosławieństw od Boga w taki sposób. Natomiast wszystkie błogosławieństwa pochodzą od wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże. Właśnie tym, którzy słyszą i wierzą w to Słowo ewangelii wody i Ducha, Bóg daje Swoje błogosławieństwo zbawienia, a także wszystkie ziemskie błogosławieństwa. A w kazaniach fałszywych proroków zawsze chodzi o pieniądze. Oni mogą mówić o Prawie, lecz kiedy mówią: “Służcie Bogu wiernie; składajcie ofiary waszemu kościołowi; poważajcie swego pastora,” naprawdę mają na myśli: “Ofiarujcie dużo pieniędzy; jeśli będziecie ofiarować Bogu dużo pieniędzy, to otrzymacie błogosławieństwo.” Oto jak oni starają się was oszukać. Jedynym celem ich służenia są pieniądze. Oni nauczają ludzi składać jeszcze większe ofiary, mówiąc: “Im większa wasza ofiara, tym większe błogosławieństwo otrzymacie i tym szybciej będzie wzrastać wasza wiara.” Ale ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha i rozumieją ją, nie wierzą takim kłamcom.Powinniśmy Strzec się Podstępu Fałszywych Proroków

Jezus powiedział: “Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.” Fałszywi prorocy są podobni do wilków. Stoją przed stadem w owczej skórze, lecz mają serce wilka i ostre zęby, gotowe pożreć stado, ponieważ interesują ich tylko pieniądze. Według Biblii, wszyscy fałszywi prorocy to wilki. Oni nie głoszą ewangelii nowego życia swoim stadom, lecz przeciwnie prowadzą swoich zwolenników do wiary w coś odmiennego od ewangelii wody i Ducha. W taki sposób oni tylko wyzyskują swoje kongregacje, które umierają od grzechów w swoich sercach. Tacy ludzie to fałszywi prorocy.

Nie każdy rozumie, że fałszywi prorocy są nic warci. A jednak fałszywi prorocy tego świata bardzo mistrzowsko oszukują i ludzie łatwo wierzą tym fałszywym prorokom, dlatego oni mogą łatwo przyprowadzić wielu ludzi do błędnej wiary swoimi napuszonymi słowami. Dziś niepokój panuje w myślach wielu ludzi, ponieważ potencjalnych świętych otoczyło bardzo wielu kłamców. Ale naprawdę kłamcy wywierają tylko zły wpływ na wszystkich ludzi.

Nawet wśród rzeczy tego świata są imitacje. Na przykład, niektóre sklepy mięsne wystawiają w swoich witrynach plastikowe imitacje wyrobów mięsnych. Na pierwszy rzut oka wam może się wydać, że to jest prawdziwe mięso, ponieważ wygląda tak świeże, smaczne i apetyczne. Ale dobrze się przypatrzywszy, zobaczycie, że to nie jest prawdziwe mięso, lecz tylko imitacja. Wtedy możecie czuć się tak, jak gdyby daliście się nabrać. Właśnie to samo dotyczy chleba: jest prawdziwy chleb, upieczony z mąki, a także imitacje, wykonany z plastiku. Czy ktoś z was może zjeść tę imitację chleba? Oczywiście, nie. Są po prostu nienadające się do jedzenia, ponieważ naprawdę zostały wykonane z plastiku i tylko podobne do prawdziwego chleba. Choć z wyglądu naprawdę jest smaczny, tego chleba nie można jeść, ponieważ plastik może spowodować poważne problemy zdrowia i nawet śmierć. Ten fałszywy chleb jest podobny do wszystkiego, co głoszą fałszywi prorocy.

Bracia i siostry, przywódca waszego kościoła może być bardzo pociągający, może was kochać, poważać i honorować, lecz jeśli nie może głosić wam Słowa ewangelii przebaczenia grzechów, które pozwala narodzić się ponownie z wody i Ducha, to powinniście zrozumieć, że on jest fałszywym prorokiem. Wszyscy ci ludzie są fałszywymi prorokami, którzy pragną tylko zarobić pieniądze. Biblia wyraźnie radzi nam wystrzegać się tych ludzi.

Nasz Pan nazywa fałszywych proroków drapieżnymi wilkami. Czy wciąż wierzycie tym fałszywym prorokom? Ci ludzie nie tylko wykorzystują wasze pieniądze, lecz, co gorzej, kradną wasze dusze. Tacy fałszywi prorocy pragną tylko zarobić jak można najwięcej pieniędzy, budować większe i lepsze kościoły, lecz nie obchodzi ich to, że wasze dusze idą w ogień piekła. Cóż powinniście robić? Powinniście poznać drzewo po jego owocach. Każdy, kto zawsze mówi tylko o pieniądze – to człowiek, który chce tylko zarobić pieniądze, to fałszywy prorok.

Dlatego możemy poznać fałszywych proroków po ich owocach. Jakie więc są owoce tych proroków? To są owoce nieprawdy, przecież oni oszukują dusze ludzi. Innymi słowy, ich owoce w zasadzie są złe. Fałszywi prorocy serdecznie mówią wam, że jesteście bezgrzeszni, że wszystko jest dobrze, jeśli dajecie im pieniądze. Oni powiadają, że wszystko będzie dobrze, jeśli będziecie odmawiać modlitwy skruchy, uświęcać się i, oczywiście, ofiarować dużo pieniędzy na kościół. Wszystko to są owoce fałszywych proroków.

Jak więc uwydatniają się ich złe owoce? Owoce ich grzesznych dzieł wyjawiają się, kiedy oni nieprzerwanie starają się zwiększyć swoje kongregacje, podczas gdy dla nich kościół jest jak biznes. W jakie sposoby oni starają się przyciągnąć więcej ludzi do swego kościoła? Jednym z najbardziej bezczelnych sposobów jest przeznaczanie świeckich wyróżnień i nagród jako zachęty dla ich zwolenników, aby oni przyprowadzali więcej ludzi do ich kościoła. Na przykład, oni dają w nagrodę wielką lodówkę każdemu, kto za rok przyprowadzi do ich kościoła 20 nowych członków; wysokoefektywny klimatyzator każdemu, kto przyprowadzi 30 nowych członków; samochód średniej klasy każdemu, kto przyprowadzi 50 nowych członków; rodzinny sedan każdemu, kto za rok przyprowadzi 200 nowych członków. Za pomocą takich nagród fałszywi prorocy zmuszają swoich zwolenników do przyprowadzania nowych członków. Możecie pomyśleć, że to wszystko po prostu niewiarygodne, lecz nie zmyśliłem tego sobie, takie rzeczy naprawdę się zdarzają w niektórych społecznościach chrześcijańskich po całym świecie.

To jest naprawdę wielki grzech! Czy Kościół Boży to jedynie centrum handlowe lub bank? I cóż fałszywi prorocy robią z nimi, przyprowadziwszy ich w taki sposób do swego kościoła? Bóg przyjąłby ich, gdyby głosili ewangelię wody i Ducha i pomagali swoim zwolennikom otrzymać przebaczenie grzechów, lecz wyraźnie widzimy, że interesują ich tylko pieniądze.

więc, przyprowadziwszy dusze do swego kościoła, o czym nauczają fałszywi prorocy? “Jezus was kocha. A propos, tym, którzy po raz pierwszy przyszli do naszego kościoła, dajemy podarunki: luksusową parasolkę dla każdej siostry i wyjątkowo wielką parasolkę dla każdego brata, abyście mogli z nich korzystać ze swoimi dziewczynami.” Oni pomyśleli, że jeśli nowi członkowie będą przychodzić do ich kościoła za takimi podarunkami i zresztą zostaną diakonami i prezbiterami – nawet nie znając ewangelii wody i Ducha – i będą napełniać kościelne szkatuły różnymi ofiarami – dziesięcinami, ofiarami dziękczynnymi, i jeszcze wielu innymi rodzajami ofiar – do końca ich życia, to ogólnie to będzie wyjątkowo dochodowe przedsięwzięcie.

Dla takich fałszywych proroków dzisiejsze maleńkie inwestycje skutecznie jutro zostają ogromnym zyskiem. Oto dlaczego fałszywi prorocy przeprowadzają takie zgromadzenia z nagrodami; gdyby natomiast ponosili straty, na pewno nie robiliby tego. Jeśli, powiedzmy, spośród 500 takich nowych członków pozostanie tylko 10%, to jednak będzie bardzo dochodowe przedsięwzięcie, wziąwszy pod uwagę to, że ci 50 członków będą napełniać kościelne szkatuły całe swoje życie. Właśnie to są owoce fałszywych proroków.

W Korei taka komercjalizacja chrześcijaństwa była tak szalejąca, że nawet jakiś czas temu była piosenka, która nabijała się z tej sytuacji. W niej się śpiewało: “Powołali nas do swego kościoła; kazali nam uwierzyć w Jezusa; a potem zażądali pieniędzy, pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy.” Fałszywi prorocy żądają tylko pieniędzy, pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy. Ktoś z nich może powiedzieć: “Dlatego zbudujmy święty kościół i poświęćmy go naszemu Panu. Bracia i siostry, Bóg chce błogosławić nas tutaj. W Księdze Aggeusza Bóg kazał prorokowi Aggeuszowi zbudować Jego Świątynię. Bóg także powiedział, że ci, którzy nie poświęcają swoich starań tej sprawie, będą przeklęci. Ten urywek także powiada nam, że tym, którzy dawali wiele ofiar na budownictwo Świątyni, Bóg także dał wielkie błogosławieństwo. Powinniście zwrócić osobliwą uwagę na ten urywek z Księgi Aggeusza!” Dlatego on pisze ten urywek z Księgi Aggeusza na transparencie i podnosi go wysoko, przyprowadza głosiciela odnowy religijnej, aby wzbudzał emocje, i puszcza obiegiem tacę dla zbiórki pieniędzy. A potem każe diakonom, że muszą zapłacić za około 300 stóp kwadratowych ziemi; prezbiterom – za przynajmniej 1,500 stóp kwadratowych; a zwykłym członkom – za 5,000 cegieł. Formując komitet budowlany, on zaczyna wyciskać pieniądze ze swojej kongregacji, jakby świat się miał zaraz skończyć.

Bracia i siostry, jeśli większy kościół naprawdę jest niezbędny dla Boga, to trzeba go zbudować. Nie chcę powiedzieć, że to samo w sobie jest złe. Ale jeśli naprawdę nie ma potrzeby tego robić, jeśli obecny kościół jest wystarczająco wielki, żeby pomieścić całą kongregację, to czyż trzeba budować większy? Fałszywi prorocy tak silnie pragną pieniędzy, że wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić jeszcze więcej pieniędzy od swoich kongregacji, a to niepotrzebne i nieuzasadnione rozszerzenie kościoła jest jedynie wymówką. Oni zawsze powiadają, że powinniśmy ofiarować im dużo pieniędzy na służenie Bogu, i jeśli ktoś naprawdę robi to, czego chcą, oni od razu oznajmiają, że jego wiara jest wielka. Niektórzy z nich nawet sporządzają wykresy graficzne, na których pokazują, jakie ofiary i dziesięcinę złożył każdy diakon. Oni uniemożliwiają tym, którzy nie mają pieniędzy, nawet chodzenie do ich kościoła. To jest wiara fałszywych proroków, i właśnie to są ich owoce.Powinniśmy Spełniać Wolę Boga Ojca

Chcemy spełniać wolę Boga Ojca. Nie powinniśmy uparcie spełniać własnej woli, lecz wypełniać dobre uczynki, spełniając wolę Ojca. Kto może spełniać wolę Boga Ojca? Tylko Jego dzieci. Kto pragnie spełniać wolę cudzego ojca? Tylko Jego synowie chcą spełniać wolę swego Ojca. Dlatego tylko wierzący w ewangelię wody i Ducha mogą spełniać wolę Ojca. Otrzymawszy przebaczenie grzechów dzięki wierze i zostawszy Jego synami, spełniamy wolę Boga Ojca. Spełniać wolę Ojca dla nas oznacza otrzymać przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha i darować wszystkim ludziom zbawienie od wszystkich grzechów. Oto co oznacza “spełniać wolę Ojca Niebieskiego”.

A jednak w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej jest bardzo wielu fałszywych proroków. Oni popełniają nieprawości zamiast spełniać wolę Bożą. Bóg koniecznie opuści wszystkich tych kłamców w dniu ostatecznym. Wtedy ci fałszywi prorocy będą protestować: “Ależ Panie, dlaczego nas odrzucasz, przecież zawsze pracowaliśmy dla Ciebie? Czyż nie prorokowaliśmy dla Ciebie? Czyż nie prorokowaliśmy, aby każdy człowiek w Ciebie uwierzył? Wypędzaliśmy demony w Twoim imieniu, uzdrawialiśmy chorych, zbudowaliśmy i poświęciliśmy dla Ciebie największy kościół! A także posyłaliśmy tysiące misjonarzy od naszego kościoła i założyliśmy tysiące kościołów na całym świecie! Jak więc możesz powiedzieć, że mnie nie znasz, jeśli robiłem to wszystko dla Ciebie? Czyż to normalne? Czy to nie jest niesprawiedliwe? Czyż nie traktujesz mnie niesprawiedliwie? Może masz chorobę Alzheimera?” Mówiąc Panu: “Czyż nie prorokowaliśmy, czyż nie wypędzaliśmy demonów, czyż nie czyniliśmy wiele cudów?” oni będą reklamować siebie jak wiernych sług Bożych i protestować przeciwko Bogu.

Ale nasz Pan im powie: “Kto kazał wam, żebyście Mi służyli, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości? Kto kazał wam głosić Moje imię? Kto kazał wam nauczać Słowa? Czy Ja rozkazałem wam budować kościół? Czy Ja kazałem wam wypędzać demony? Kto rozkazał wam, żebyście pracowali w Moim imieniu, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości? Kto rozkazał wam pracować? Kto kazał wam się poświęcać? Odejdźcie ode Mnie, złoczyńcy, ponieważ was nie znam! Gdybyście nie czynili tego wszystkiego, Moim prawdziwym sługom byłoby o wiele łatwiej głosić ewangelię wody i Ducha, lecz robiliście wszystko, aby im przeszkodzić. Zaczęliście spełniać dzieła szatana jako słudzy diabła. A teraz wy, słudzy szatana, idźcie do wiecznego ognia piekła wraz z diabłem! Słuchajcie, aniołowie! Wrzućcie sług szatana do ciemności!”

Tu powinniśmy zrozumieć, że wszyscy ci fałszywi prorocy, a także ci, którzy nie narodzili się ponownie, będą opuszczeni przez naszego Pana. Oni zresztą będą wrzuceni do wiecznego ognia piekła. Powinniśmy wyznać, że wśród dzisiejszych ludzi religijnych wielu tam pójdzie.

“Będziemy wiedzieć na pewno, tylko kiedy naprawdę znajdziemy się w piekle! Ale słyszałem, że piekło jest już przepełnione. Czy tam będzie miejsce dla mnie? Na pewno Bóg pośle mnie do Nieba, ponieważ w piekle już nie ma miejsca!” Wielu ludzi powiada tak śmiałe, nierozważne i nierozsądne rzeczy. Nie ma co się martwić, ponieważ choć mnóstwo ludzi pójdzie do piekła, piekło jest wystarczająco szerokie, aby zmieścić ich wszystkich, i tam wciąż pozostanie dość miejsca.

Popatrzcie na gwiazdy w niebie. Jest więcej niż prawdopodobne, że niektóre gwiazdy, które teraz widzimy, naprawdę istniały miliardy lat temu i już znikły. Czy wiecie, jak wielka jest ta galaktyka? W tej galaktyce, którą widzimy na nocnym niebie, było potrzeba miliardów lat świetlnych, żeby światło wielu z jej gwiazd dotarło do nas i żebyśmy je zobaczyli. Ileż jest tam gwiazd? Skoro tak, czyż w piekle nie wystarczy miejsca dla kogoś?

Bóg jest wieczny, a Jego wszechmogąca boskość przebywa w nieskończonym wszechświecie. Nasz Pan jest wszechwiedzący, wszechmogący i wszechobecny. Nie ma żadnego miejsca we wszechświecie, gdzie by Go nie było, i nie ma nic, czego On nie mógłby zrobić. Czy wciąż myślicie, że nasz Pan byłby zmuszony posłać grzeszników do Nieba, ponieważ nie potrafiłby znaleźć dość miejsca w piekle dla wszystkich grzeszników i fałszywych proroków? Zastanowiwszy się dwa razy nad tym, kim jest Bóg, patrząc na niebo i na wspaniałe zjawiska natury, każdy człowiek odrzuci swoją niewiarę, mówiąc: “O Boże, nie mogę nie wierzyć.” Bóg powiedział w Swoim Słowie: “Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (List św. Pawła do Rzymian 1:20).

Powinniśmy poznać fałszywych proroków, a także to, jakim kłamstwem oszukują ludzi. Jeśli będziemy ślepo iść za nimi, to wszyscy pójdziemy do piekła. Nasz Pan powiedział: “Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.” Jezus powiedział, że każdy, kto słucha Słowa Bożego, buduje swój dom na skale, i naprawdę tylko narodzeni ponownie słuchają i spełniają Słowo Boże. Tylko ci, którzy oczyścili się od grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, mogą spełniać wolę Ojca.

Tylko narodzeni ponownie budują dom wiary w Królestwo Niebieskie. Wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha i przestrzegając Słowa, z tą wiarą my wszyscy budujemy nasz dom wiary. Taki dom, zbudowany z wiary, nigdy się nie zachwieje. Później, nawet kiedy potopy uderzą ten świat, będą szaleć huragany i upadną na nas fale pływowe, ten dom nigdy nie upadnie, ponieważ zbudowaliśmy go na skale, a skała broni nas przed wszystkimi falami. Natomiast ci, którzy wierzą w Jezusa, nie narodziwszy się ponownie, budują swój dom na piasku, na własnych myślach, i dlatego ten dom upadnie, kiedy przyjdzie Dzień Sądu, i jego ruina będzie wielka. Niezależnie od tego, jak starannie oni budują swój dom, on upadnie, kiedy przyjdą potopy i woda rozmyje fundament, ponieważ zbudowali go na piasku.

Bracia i siostry, wszyscy powinniście wystrzegać się fałszywych proroków, którzy nie znają Słowa ewangelii wody i Ducha, i dlatego nie narodzili się ponownie, i którzy prowadzą ludzi szeroką drogą śmierci.Dobre Drzewo Wydaje Dobre Owoce

Naprawdę dobre drzewo wydaje dobre owoce. Jeśli same drzewo jest dobre, to ono wydaje dobre owoce. Narodzeni ponownie są podobni do drzew, które rosną nad rzeką i zawsze w odpowiednim czasie wydają dobre owoce, choć są niedoskonałe. Dobre drzewo, które farmer użyźnia i zrasza, zawsze wydaje dobre owoce. Sprawiedliwi wydają owoce Jego sprawiedliwości nie tak dlatego, że chcą wydawać dobre owoce, jak dlatego, że słyszą Słowo Boże i wierzą w to Słowo. Tylko sprawiedliwi wydają dobre owoce. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce.

A wy? Czy jesteście dobrymi drzewami duchowymi? Czy zostaliście ludem Bożym, który otrzymał przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha? Czy zbawiliście się od waszych grzechów poprzez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha, czy zostaliście sprawiedliwymi? Tylko sprawiedliwi są prawdziwymi świętymi przed Bogiem. Tylko wierzący w ewangelię wody i Ducha mogą zostać sługami Bożymi.

Podobnie jak Jezus powiedział, że drzewo poznaje się po jego owocach duchowych, tak wszyscy ci, którzy przedłużają mówić tylko o pieniądze, są fałszywymi prorokami. Ale ci, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha i wydają owoce sprawiedliwości, są prawdziwymi prorokami. Jeśli pastorów interesują tylko pieniądze i oni zbierają różne ofiary na budownictwo kościołów, podczas gdy wielu w ich kongregacjach straciło pracę i nie może związać koniec z końcem, to nie możemy nazwać ich dobrymi drzewami. Czy Bóg naprawdę cieszy się, kiedy oni kończą budownictwo swoich skandalicznych i niepotrzebnie wielkich kościołów? Czy On cieszy się, kiedy ślepi chrześcijanie napełniają ogromne kościoły?

Bracia i siostry, spośród wszystkich ludzi przynajmniej wy powinniście uwierzyć w ewangelię wody i Ducha i głosić ją wszystkim ludziom. Nasze życie na tej ziemi jest efemeryczne, i już za chwilę wszyscy będziemy stać przed Bogiem. Życie, przeżyte dla głoszenia ewangelii wody i Ducha, aby inni otrzymali przebaczenie grzechów, jest właściwym życiem przed Bogiem. Ci, którzy prowadzą innych do sprawiedliwości Bożej przez słuchanie ewangelii wody i Ducha uszami, zrozumienie jej umysłem i szczerą wiarę serca w tę ewangelię, a także do zbawienia od grzechów przez wyznanie jej ustami, są dobrymi drzewami, które wydają dobre owoce.

W tej erze i w tym wieku wszyscy powinniśmy głosić ewangelię wody i Ducha, Słowo Boże, wszystkim ludziom tego świata. Powinniśmy nauczać innych, kim są fałszywi prorocy. Ostatnio rozdawaliśmy nasze ewangeliczne gazety i często otrzymywaliśmy telefony od naszych czytelników, którzy prosili, abyśmy im opowiedzieli, kim są fałszywi prorocy.

Dla nas głosić ewangelię wody i Ducha oznacza wyzwalać ludzi od nieprawdy kłamców i przyprowadzić ich do Boga. Powinniśmy opowiadać wszystkim ludziom, kim są kłamcy i jaka jest właściwa wiara, a także głosić prawdziwą ewangelię wody i Ducha, aby wszyscy ci, którzy wierzą, zostali zbawieni od grzechów.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Powinniśmy zrozumieć, że wąską droga, ciężka droga – to droga, która prowadzi do życia. A jednak mało ludzi puka do ciasnej bramy życia i szuka ją. A jednak powinniśmy przedłużać głosić prawdę ewangelii wody i Ducha wszystkim ludziom. Powinniśmy również uprzedzić wszystkich tych, którzy są skazani na śmierć, że fałszywi prorocy oszukują ich. Oto co my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy robić. Nasz Pan powiedział: “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (Ewangelia św. Jana 8:12). Nasz Pan także powiedział, że my, sprawiedliwi, jesteśmy światłością świata. On także powiedział: “Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą” (Ewangelia św. Łukasza 8:16). Powinniśmy wypromieniowywać światłość wiedzy i wiary w ewangelię wody i Ducha, aby wszyscy widzieli to światło, przyszli do niego i także wypromieniowywali to światło.

Na zakończenie chcę jeszcze raz powtórzyć dla was jedną ważną rzecz. W te dni ostateczne powinniśmy spełniać nasz obowiązek głoszenia ewangelii wody i Ducha. Powinniśmy nieprzerwanie spełniać wolę Boga Ojca niezależnie od okoliczności. Im ciemniejszy jest ten świat, tym więcej powinniśmy głosić tę ewangelię, ponieważ właśnie w te dni ostateczne jeszcze więcej ludzi musi uwolnić się od grzechów świata i fałszywych proroków. Dlatego siejcie ziarno ewangelii wody i Ducha z jeszcze większą pewnością i wiernością.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.