" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
 



 Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

“Powiedz Tylko Słowo”


< Ewangelia św. Mateusza 8:5-10 >

“Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! – a idzie; drugiemu: Chodź tu! – a przychodzi; a słudze: Zrób to! – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary!”

   

Zawsze, kiedy wierzący w ewangelię wody i Ducha zbierają się razem, dla nas to jest święto. Myśląc, jak Pan zmył nasze grzechy, i rozmyślając nad ewangelią wody i Ducha, wszyscy się radujemy.

Podobnie jak setnik w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego wyznał swoją wielką wiarę w Jezusa, mówiąc: “Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie,” są wierzący w Biblię, którzy także wierzą tylko w Słowo Boże i podążają za Panem. Błogosławieni są ci, którzy mają prawdziwą wiarę w Słowo Boże. Wiara tego setnika to wiara tych, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Setnik zlitował się nad jednym ze swoich sług, który zachorował, znalazł Jezusa i poprosił, żeby On uzdrowił tego sługę. Jezus wysłuchał jego życzenia. Czytając ten urywek z Biblii, rozumiemy, że setnik wierzył w Jezusa jako Syna Bożego i Samego Boga. Możemy zobaczyć, że on wierzył w Jezusa jako Samego Boga, który wskrzeszał martwych i stworzył cały wszechświat Swoim Słowem. Tu możemy zobaczyć majestat wiary setnika.

Setnik powiedział Jezusowi: “Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.” Dlaczego on to powiedział? Setnik powiedział to nie dlatego, że nie chciał, aby Jezus wszedł do jego domu, lecz dlatego, że wierzył w majestat Boga, Jego świętość i wszechmoc. Gdyby wszyscy ludzie pragnęli chwalić i honorować Boga, to oni otrzymaliby od Boga te same błogosławieństwa, co i setnik. Jakie są te błogosławieństwa Boże? To są błogosławieństwa przebaczenia grzechów i wiary, która pozwala żyć na tej ziemi dla sprawiedliwych czynów Bożych. Wszystkie one pochodzą od naszej wiary w Słowo. Taka była wiara setnika. Choć nie mamy czym się chwalić przed Bogiem, jeśli wierzymy w Jego Słowo, to otrzymamy bezmierne błogosławieństwo wiary, podobnie jak ten setnik.

Ten urywek o setniku powiada nam wszystkim, że wiara w Słowo Boże jest prawdziwą wiarą przed Bogiem, że Bóg cieszy się z takiej wiary. Ta wiara przychodzi, kiedy wierzymy w Boga, który wszystko czyni i spełnia sprawiedliwie Swoim Słowem. Innymi słowy, Słowo Boże to jedyna podstawa prawdziwej wiary. Jeśli znamy Słowo Boże i wierzymy w to Słowo, to wszyscy otrzymamy zdumiewające błogosławieństwo w naszym życiu, podobnie jak setnik.

Nawet to, że setnik miał taką wiarę, było wielkim błogosławieństwem. Ci, którzy wielbią Boga, także poznają siłę Jego Słowa, a wierząc w to Słowo Boże oni także mogą się zbawić od wszystkich grzechów i otrzymać życie wieczne. Właśnie dzięki Jego Słowu zbawiamy się od grzechów świata, otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów i życie wieczne, a także podążamy za sprawiedliwością Bożą w wierze. Ta wiara w Słowo Boże na pewno daje wspaniałe i błogosławione życie każdemu z nas.

Nasz Pan powiedział: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Możemy nie znać całego gruntownego Słowa Bożego, lecz jeśli wierzymy w to zapisane Słowo Boże, ono wyraźnie i nieprzerwanie działa w naszych sercach, przemienia nasz umysł i duszę, i prowadzi nas do poznania i wiary w ewangelię wody i Ducha, aby dusze, które kiedyś były skazane na piekło, teraz przyszły i weszły do Nieba.

Jeśli nie mamy tej wiary w Słowo Boże, to wiara w Jezusa jako naszego Zbawiciela dla nas jest daremna. Taka wiara to nic więcej, tylko wierzenie w Jezusa, które bazuje na ludzkich myślach, nic więcej, tylko wymyślona przez ludzi religia, którą ludzie praktykują. Ale w przeciwieństwie do tej wiary, wiara setnika była prawdziwą wiarą w Słowo Boże.

Wiara setnika była podobna do wiary Abrahama. Wszyscy nasi ojcowie wiary wierzyli w Słowo, które powiedział Bóg. Abraham podążał za Słowem Bożym, Izaak miał taką samą wiarę, jak jego ojciec. Abraham wierzył w Boże Słowo obietnicy, czyli w to, że On da ziemię Kanaan jego potomkom, i przekazał to Słowo obietnicy swojemu synowi Izaakowi. A jego potomkom Bóg naprawdę dał tę ziemię, która stanowi dzisiejszy Izrael. Wierząc w Słowo, które Bóg powiedział, Abraham został ojcem wiary.

Najbardziej zdumiewającym błogosławieństwem, które Bóg dał nam, jest to, że Swoim Słowem On uczynił grzeszników sprawiedliwymi. Jakie więc Słowo Boże czyni grzeszników sprawiedliwymi? Jak grzesznicy mogą zostać sprawiedliwymi? Czy ludzie otrzymują tę potężną wiarę i zostają sprawiedliwymi, tylko chodząc do kościoła, żarliwie modląc się, mówiąc innymi językami lub wierząc w zdumiewającą siłę uzdrawiania chorych? Kiedy ludzie mówią, że wyznają Jezusa jako Zbawiciela, czy to oznacza, że oni Go przyjęli? Człowiek nie może wierzyć w Słowo Boże, kierując się własnymi emocjami, pobożnością lub myślami.

Każdy człowiek zaczyna wierzyć w Słowo Boże jedynie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, w to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię, aby zbawić grzeszników, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew, i w taki sposób uwolnił ich od wszystkich grzechów. A jednak bez względu na to widzimy wielu ludzi, którzy twierdzą, że zostali dziećmi Bożymi, szczerze modląc się i błagając Go, kajając się za grzechy ze łzami w oczach. Często widzimy, że wśród chrześcijan, którzy chodzą do kościoła przez dość długi czas, tych, którzy wylewają łzy, modląc się do Boga, jakoś zaczynają uważać za prawdziwych wierzących w Boga, nawet jeśli oni nie wyjawiają żadnego zainteresowania w świętej prawdzie wody i Ducha. W tej erze i w tym wieku chrześcijaństwo zostało po prostu świecką religią, która utrzymuje, że broni wszystkich wierzących swoimi doktrynami.



Wiara Dzisiejszego Chrześcijaństwa Nie Zna Poprawnej Odpowiedzi

Dzisiejsze chrześcijaństwo płynie w błędnym kierunku. Niestety wielu chrześcijan teraz przyjęło fałszywą wiarę ruchu charyzmatycznego, mistycyzmu i materializmu. Takie pogańskie wierzenia teraz zostały bardzo rozpowszechnione w społecznościach chrześcijańskich. Wszyscy ci chrześcijanie mogą znaleźć pokój duszy w takich religijnych społecznościach, lecz wracając do swego domu i do społeczeństwa, oni znowu zostają niewierzącymi i przedłużają prowadzić próżne i pełne wątpliwości życie, przecież Ducha Świętego i Słowa Bożego wciąż nie ma w ich sercach. Choć oni twierdzą, że wierzą w Jezusa, naprawdę oni nie znają prawdziwej ewangelii wody i Ducha i dlatego nie otrzymali przebaczenia grzechów. Wskutek tego oni nie otrzymali Ducha Świętego i nie wierzą w Słowo Boże, a więc nie mogą wyrosnąć ze swego dawnego ja.

Wierzyć w Pana oznacza wierzyć w Jego Słowo. Jezus powiedział, że wiara setnika, który wierzył w Słowo Boże, była wielka. Ci, którzy nie wierzą w Słowo Boże, nie mogą zrozumieć wiary tych, którzy wierzą w Słowo Boże i przestrzegają go. W szczególności ludzie, którzy wyznają ruchy charyzmatyczne, twierdzą, że ci, którzy nie mogą mówić innymi językami, nie otrzymali Ducha Świętego, mówiąc: “Co poświadcza to, że człowiek otrzymał Ducha Świętego? Co oznacza zostać dzieckiem Bożym? Co świadczy o zbawieniu? Tylko dar języków niebieskich jest dowodem ponownego narodzenia i otrzymania Ducha Świętego.” Ale to wcale nie jest prawda.

Tacy ludzie robią wiele hałasu, kiedy się modlą. Statystyki wykazują, że ponad 99 procent takich ludzi po prostu wypowiada różne głupstwa. Innymi słowy, ich dziwne zachowanie na pewno pochodzi od szatana, nie od Boga. Co gorzej, ci ludzie są pewni, że otrzymali Ducha Świętego, oraz że powodują to szatańskie zamieszanie w imieniu Ducha Świętego.

Tylko zdobywszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, każdy człowiek otrzymuje Ducha Świętego jako dowód tego przebaczenia grzechów. Dar języków nie jest podstawowym darem, który ma każdy, kto otrzymał Ducha Świętego. On oznacza tylko mówienie różnymi regionalnymi językami (Dzieje Apostolskie 2:8). W Wieku Apostołów uczniowie Jezusa mówili innymi językami, aby świadczyć o ewangelii (Dzieje Apostolskie 2:11) a także jeszcze więcej zbliżyć się do Boga (I List św. Pawła do Koryntian 14:2). Ale w tym wieku i czasie, kiedy Pismo Święte już zostało napisane, nie ma żadnej osobliwej potrzeby mówienia tymi różnymi regionalnymi językami (I List św. Pawła do Koryntian 13:8-10). Dlatego nawet ci, którzy nie mają daru języków, teraz mogą głosić prawdę zbawienia dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Kiedy dzisiejsi chrześcijanie mówią innymi językami, to nie oznacza, że oni otrzymali przebaczenie i zostali dziećmi Bożymi. Rozmawiać innymi językami i mieć widzenia nie oznacza, że człowiek narodził się ponownie, a duchowy dar uzdrawiania nie świadczy o tym, że człowiek wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha. Krótko mówiąc, tacy ludzie zbudowali swoje zbawienie na mistycznych znakach, ponieważ nie rozumieją, jak można narodzić się ponownie.

Oto co Szatan daje grzesznikom. Mistyczna wiara może trwać najwyżej kilka lat. Skoro tylko tacy ludzie tracą tak zwaną “siłę,” oni dokładają wszystkich starań, aby ją zwrócić. Dlatego oni szukają tak zwanych “ludzi siły”, aby otrzymać od nich nałożenie rąk. Ale ich wiara jest marna, dlatego zresztą zostają sługami szatana. To, że pragną takich znaków i cudów, jest dowodem tego, że nie mają wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha w swoich sercach.

Istnieje ogromna różnica między wiarą tych, którzy wierzą w widzenia i nadprzyrodzone możliwości, a tych, którzy wierzą i spełniają Słowo Boże. W porównaniu z wiarą setnika wiara dzisiejszych nieprawdziwych chrześcijan, którzy pragną cudów, nie jest nic warta. Ich wiara całkiem się odróżnia od wiary setnika, który wierzył i podążał za Słowem Bożym.

Wiara setnika po prostu mówiła: “Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.” Innymi słowy, on wierzył w Słowo Boże, czyli w to, co Jezus Chrystus nam powiedział. To pokazuje nam, że wiara w Słowo Boże jest prawdziwą wiarą. Wiara w to, że wszystko się stanie według Słowa Jezusa, według wszystkiego, co On nam powiedział, jest istną wiarą. Innymi słowy, wiara w Słowo Boże jest wiarą setnika.

My, którzy wierzymy w Słowo Boże i w taki sposób otrzymaliśmy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i nie pragniemy widzieć cudów i znaków. Przede wszystkim, taka wiara nie jest zgodna z naszą wiarą, ponieważ jesteśmy z całkiem innego nasienia, niż ci, którzy pragną widzieć cuda. Dlatego nie możemy pracować z takimi ludźmi dla głoszenia ewangelii Bożej. Wiara setnika to nasza wiara w ewangelię wody i Ducha. Przestrzegając Słowa Bożego, możemy żyć, jak prorocy, którzy byli przed nami. Duch Święty działał w życiu tych proroków, i On także działa w naszym życiu.

Mogę tylko dziękować Panu, kiedy rozmyślam nad tym, że On dał nam tak wielką łaskę zbawienia za pomocą ewangelii wody i Ducha i pozwolił nam wierzyć w Jego Słowo i podążać za nim, w przeciwieństwie do tych, którzy szukają znaków i cudów. Nasza wiara jest prawdziwa i zostaliśmy sprawiedliwymi tylko dlatego, że wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże. Każdy, kto odrzuca własne myśli, pokornie słucha tego, co powiada Słowo Boże, i wierzy w prawdziwe Słowo ewangelii Bożej, może naprawdę zostać sprawiedliwym człowiekiem. Oto moc Boga, moc Słowa ewangelii wody i Ducha. Wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, wszyscy możemy zostać dziećmi Bożymi, wejść do Królestwa Niebieskiego i żyć przepięknym, szczęśliwym i błogosławionym życiem.

My, prawdziwi wierzący, także powiadamy Bogu: “Powiedz tylko słowo.” Nasz Pan powiedział nam Słowo ewangelii wody i Ducha, dlatego przebaczenie wszystkich naszych grzechów spełniło się w Słowie Bożym, ponieważ to jest prawda wody i Ducha.

Widząc wiarę setnika w Jego Słowo, Jezus powiedział: “Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary!” Człowiek paraliżowany nie może nic zrobić własnymi siłami. A człowiek paraliżowany duchowo nie może zmyć swoich grzechów według własnej woli lub modlitw. Oto dlaczego Bóg powiada nam o wierze, która pozwala otrzymać doskonałe przebaczenie grzechów tylko przez Słowo Boże.

Otrzymaliśmy dar przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha w Jego zapisanym Słowie. Grzechy wszystkich ludzi mogą być zmyte jedynie poprzez wiarę w Słowo Boże. Setnik wierzył w Słowo Jezusa, dlatego powiedział do Niego: “Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie,” i właśnie dlatego Jezus przyjął jego wiarę.

Żadne nasze starania nigdy nie zmogą zmyć wszystkich naszych grzechów. Tylko wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, zapisanej w Słowie Bożym, możemy całkiem oczyścić się od nich. Jedynie dzięki wierze w to Słowo Boże, w ewangelię wody i Ducha, możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów. Nic innego nie może przyprowadzić nas do zbawienia od wszystkich naszych grzechów. My nigdy nie potrafimy otrzymać przebaczenia grzechów i narodzić się ponownie przez coś innego oprócz zapisanego Słowa ewangelii wody i Ducha. Zbawienie, otrzymane w snach lub widzeniach, w ogóle nie może być zbawieniem.

A jednak wielu chrześcijan wciąż zostaje jeszcze większymi grzesznikami, nawet wierząc w Jezusa. Czy to normalne, że wierzący w Jezusa z czasem zostają jeszcze większymi grzesznikami? Biblia powiada, że Pan zmył nasze grzechy Słowem Swej potęgi (List św. Pawła do Hebrajczyków 1:3). Czymże jest Słowo Jego potęgi? To nic innego jak ewangelia wody i Ducha. Dlatego ci, którzy ignorują Słowo Jego potęgi, nie mogą nie pozostawać grzesznymi chrześcijanami, nawet jeśli szczerze wierzą w Jezusa. Wszystko, co Jezus zrobił dla nas, jest szczegółowo zapisane w Słowie Bożym, dlatego właśnie dzięki wierze w to Słowo Boże możemy zostać sprawiedliwymi, i właśnie dzięki tej wierze w Słowo Boże sprawiedliwi mogą żyć w błogosławieństwie Bożym.

Dla tych, którzy nie wierzą w prawdę przebaczenia grzechów, która mieści się w ewangelii wody i Ducha, wszystkie ich przeżycia są fałszywe. Jezus jest drogą, prawdą i życiem dla wszystkich prawdziwych wierzących. Nawet jeśli człowiek żarliwie modli się w skrusze w czasie nabożeństw, lecz odrzuca Słowo Jego potęgi, to jego grzechy po prostu nie mogą być zmyte. Nie możemy uwolnić się od grzechów i wejść do Nieba poprzez modlitwy skruchy, ponieważ nasza własna pobożność, wysiłki i uczynki nie mogą zmyć żadnego z naszych grzechów. Wiara, nie bazująca na Słowie Bożym, należy do szatana. Żadna doktryna, która pochodzi od myśli człowieka, a nie od Słowa Bożego, nigdy nie potrafi zmyć naszych grzechów. Bez wiary w Słowo Boże żadna dusza nie potrafi się zbawić od grzechów, nawet mając siłę wypędzać demony, nawet przyjąwszy męczeństwo. Przebaczenie grzechów, które otrzymujemy własnymi siłami na podstawie własnych myśli, wkrótce zniknie, ponieważ ono nie bazuje na prawdziwej wierze.

Biblia także powiada, że nie możemy narodzić się ponownie ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża (Ewangelia św. Jana 1:13). Niektórzy ludzie chwalą się bogatymi tradycjami swojej wiary, mówiąc: “Wierzyłem w Jezusa od tej pory, jak jeszcze byłem w łonie matki.” Inni powiadają: “Moja rodzina wierzyła w Jezusa przez 5 pokoleń.” Czy ci ludzie mogą narodzić się ponownie jedynie dzięki poczucie wyższości? Nie, ci ludzie nie mogą zostać dziećmi Bożymi.

Bóg powiada nam, że On podda próbie wiarę takich ludzi i odrzuci ich za ich nieprawości. Ich pycha nie byłaby problemem, gdyby wierzyli według Słowa Bożego. Raczej dlatego, że wierzą w Jezusa według własnych myśli, a nie według Jego Słowa Prawdy, Bóg powiedział, że wrzuci ich do ciemności, mówiąc: “Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Ewangelia św. Mateusza 7:23) Co tu oznacza “nieprawość”? To oznacza bezprawne uczynki tych, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela i otrzymali wszystkie dary od Boga, nawet jeśli nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Kościół Boży jest zgromadzeniem tych, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha. Innymi słowy, to jest zgromadzenie bezgrzesznych, powołanych, aby zostać świętymi Bożymi (I List św. Pawła do Koryntian 1:2). Kościół Boży jest miejscem, gdzie ludzie mogą odrzucić własne myśli, uwierzyć w Słowo Boże i otrzymać przebaczenie grzechów. Chodzić do kościoła nie oznacza pójść do Królestwa Niebieskiego. A jednak są ludzie, którzy powiadają, że wierząc w Jezusa, a także będąc członkami tak zwanego “ortodoksyjnego” kościoła, pójdą do Królestwa Bożego, nawet jeśli wciąż mają grzech. Ci, którzy szczycą się tymi tak zwanymi ortodoksyjnymi kościołami tego świata, śmiało nazywają siebie odkupionymi grzesznikami.

Wszyscy ludzie twierdzą, że ich kościół jest ortodoksyjny. Ale czyż Bóg powiedział, że weźmie do Nieba wszystkich tych, którzy tylko twierdzą, że wierzą w Niego, nawet jeśli w ich sercach nie ma prawdziwej wiary? Nigdzie w Biblii nie napisano o tym. Możecie sami popatrzeć i zobaczyć, czy coś podobnego napisano w Piśmie Świętym. Oczywiście, zobaczycie, że tam nie ma takich słów.

Przed Bogiem świętymi są bezgrzeszni, czyli ci, którzy zostali sprawiedliwymi. Ludzie, którzy chwalą się ortodoksyjnością swoich kościołów, powiadają: “Jesteśmy grzesznikami, a jednak wierzymy w Jezusa, dlatego Bóg uważa nas za sprawiedliwych. Oto dlaczego wierzymy. Wiara w Jezusa nie oznacza, że jesteśmy bezgrzeszni. Jak możemy powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni, kiedy naprawdę codziennie grzeszymy? Ale wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, dlatego Bóg uważa nas za bezgrzesznych. To, że jesteśmy bezgrzeszni, nie oznacza, że zostaliśmy zbawieni. Choć wszakże mamy grzech, nawet wierząc w Jezusa, dzięki naszej wierze w Jezusa zostaliśmy dziećmi Bożymi i dlatego możemy wejść do Jego Królestwa.”

Ci, którzy mają taką wiarę, wierzą tylko we własne myśli; oni nie otrzymali zbawienia poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. Naprawdę oni tylko wyznają swoją beznadziejną miłość do Niego. Tacy ludzie nie zostali zbawieni od grzechów. Ci, którzy nie zostali zbawieni od grzechów, świadczą, że ich serca wciąż mają grzech. Oto dowód tego, że są grzesznikami. Choć oni wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, każdy, czyj grzech jest zapisany na tablicach jego serca, jest skazany na piekło.

Zmywszy wszystkie grzechy tego świata ewangelią wody i Ducha, Jezus rozkazał nam otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w tę prawdziwą ewangelię. Bóg przyjmuje tych, którzy zostali zbawieni od grzechów i usprawiedliwili się dzięki wierze w Jezusa jako Zbawiciela. Oto dlaczego Bóg przygotował Niebo dla tych ludzi sprawiedliwych. Ale zwolennicy religii, którzy nie zostali sprawiedliwymi, nie mogą spodobać się Bogu. Oni wyznają: “Boże, wierzę, żeś zmył wszystkie moje grzechy. A jednak proszę, zmyj moje codzienne grzechy, które przedłużam popełniać co dzień. Proszę, przebacz te grzechy.” Jeśli wasza wiara jest taka, to nie znacie Bożej ewangelii wody i Ducha, nie wierzycie w nią i naprawdę popełniacie grzech, robiąc z Boga kłamcę.



Chrześcijanie po Całym Świecie Powinni Uklęknąć Przed Ewangelią Wody i Ducha

Niektórzy ludzie zarzucają herezję wierzącym w ewangelię wody i Ducha. Oczywiście, wiara bezgrzesznych może wydawać się dość dziwną w ich uprzedzonych oczach. Ale według prawdy ewangelii wody i Ducha właśnie oni nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, i właśnie ich serca wciąż pozostają grzeszne, właśnie oni są heretykami, którzy zresztą zginą. Heretycy to fałszywi wierzący i grzesznicy, którzy sami na siebie wydają wyrok przed Bogiem (Św. Pawła do Tytusa 3:11). Ci chrześcijanie, którzy powiadają, że wciąż mają grzech przed Bogiem, naprawdę grzeszą przed Nim. Jeśliście wciąż nie otrzymali przebaczenia grzechów z powodu braku wiedzy ewangelii wody i Ducha, to nawróćcie się już teraz i uwierzcie w ewangelię wody i Ducha. Nigdy nie jest za późno. Prawdziwe nawrócenie to wyznanie grzechów i wiara w prawdę, w ewangelię wody i Ducha.

Ci, którzy sami na siebie wydają wyrok, wierząc w Jezusa, są heretykami. Nie ma żadnego potępienia w Jezusie Chrystusie (List św. Pawła do Rzymian 8:1). Powinniśmy właściwie zrozumieć tę prawdę poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy mają grzech przed Bogiem, nie mogą przyprowadzić inne grzeszne dusze do Słowa Bożego, i tylko rodzą grzeszników, którzy nadaremnie wierzą według własnych myśli.

Ale ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, za pomocą zapisanego Słowa Bożego mogą pomóc innym ludziom, którzy wciąż pozostają grzesznikami, zostać bezgrzesznymi, ponieważ właśnie dzięki wierze oni otrzymali przebaczenie grzechów. Dlatego ci, którzy spotykają sprawiedliwych, zbawionych od grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, mogą usłyszeć od nich Słowo o ponownym narodzeniu, uwierzyć w Jezusa, a także zostać sprawiedliwymi.

Ci, którzy zostali sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, nie są heretykami, lecz prawdziwymi wierzącymi. Oni są ludźmi błogosławionymi, którzy narodzili się ponownie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Największym błogosławieństwem dla narodzonych ponownie jest współpraca i jednoczenie się z przywódcami Kościoła Bożego, a także głoszenie prawdziwej ewangelii wody i Ducha wszystkim grzesznikom świata. Chrześcijanie, którzy wciąż pozostają grzesznikami, powinni przyjść do sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i otwarcie oskarżyć nas o to, że my, sprawiedliwi, jesteśmy heretykami. Robiąc to za naszymi plecami, oni zachowują się naprawdę tchórzliwie i głupio.

Jaka wiara jest właściwa? Setnik był poganinem, a jednak wierzył w każde Słowo Boże. On naprawdę wierzył w to Słowo Jezusa, dlatego jego wiara została przyjęta. A ci, którzy chwalą się swoją ortodoksyjnością i tym, że są prawdziwymi zwolennikami judaizmu, zostali odrzuceni. Faryzeusze byli grzesznikami, ponieważ nie potrafili naprawdę wyznać Jezusa jako Zbawiciela.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Wiara w Słowo Boże prowadzi nas do wiary, która nas zbawia od wszystkich naszych grzechów, i właśnie dzięki wierze w Słowo Boże otrzymujemy błogosławieństwo. Prawdziwa wiara to posłuszeństwo i wiara w Słowo Boże. Dla takich prawdziwych wierzących Słowo Boże spełnia się, ponieważ oni wierzą. Setnik naprawdę wierzył, i właśnie dlatego Pan powiedział, że jego wiara jest wielka.

Bóg dał nam tę wiarę poprzez łaskę ewangelii wody i Ducha. My także zobaczyliśmy, że Słowo Boże się spełniło według zapisanego Słowa. A jednak zasmucamy się, kiedy widzimy, że bardzo mało ludzi ma taką wiarę, jak wiara setnika. Oni powinni wierzyć w ewangelię Bożą wody i Ducha. Uwierzywszy w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże, oni od razu uzdrowią się z trądu duchowego poprzez tę wiarę. Wiara, która najbardziej podoba się Bogu – to wiara w niezmienne Słowo ewangelii wody i Ducha, którą On nam wypowiedział.

Wiara w Słowo ewangelii wody i Ducha, która uczyniła nas bezgrzesznymi – to wiara setnika, którą przyjął Bóg. Sprawiedliwym, którzy wierzą w Jego Słowo, Bóg dał błogosławieństwo otrzymania przebaczenia grzechów i zostania Jego dziećmi, i dlatego dziękuję Panu za to. Zostawszy bezgrzesznymi dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, teraz możemy spełniać czyny sprawiedliwe przez wzgląd na innych. Nasz Pan powiada, że sprawiedliwi będą żyć tylko z wiary, a więc zawsze wierzmy w Niego w naszym życiu.

Niech Pan prowadzi także i was. Amen. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.