" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jezus Chrystus jest Bogiem


< I List św. Jana 1:1-10 >

“Co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”Dlaczego apostoł Jan mówi nam o Jezusie Chrystusie, Który był od początku?


Czy we właściwy sposób
znacie Jezusa?
Musimy poznać i uwierzyć,
że Jezus to Sam Bóg.

Aby zrozumieć Pierwszy List św. Jana, wszyscy musimy najpierw we właściwy sposób poznać Jezusa, Który jest Samym Bogiem. Wszyscy musimy niezachwianie stać na skale tej wiary, naprawdę znając i wierząc w Jezusa Chrystusa jako Boga. Poznać i uwierzyć w Boga Jezusa jako naszego Zbawiciela koniecznie oznacza poznać, że jest Bogiem, który nas stworzył. Dla nas wszystkich Jezus Chrystus to naprawdę Bóg Stwórca i nasz doskonały Zbawiciel. Dla Boga Ojca Jezus jest Jego jednorodzonym Synem, a dla nas On został naszym istnym Zbawicielem. Jedynie gdy wszyscy poznamy Jezusa Chrystusa jako Boga, potrafimy zobaczyć istne światło zbawienia i uwierzyć w nie.

Z innej strony, jeśli nie poznacie Jezusa Chrystusa jako Boga, to otrzymacie tylko zamieszanie duchowe. Dlatego musimy pewnie stać w Prawdzie, że Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg, Który dał nam życie wieczne.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:20 apostoł Jan świadczy, że Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg, mówiąc: “Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” Innymi słowy, dla nas wszystkich właśnie Jezus Chrystus jest Bogiem, i właśnie On dał nam życie wieczne. Więc wierząc w Boga Jezusa i w tego Zbawiciela musimy się oczyścić od swoich grzechów i zostać dziećmi Bożymi. Musimy zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów, we właściwy sposób poznawszy i uwierzywszy w Jezusa jako Boga, który dał nam zbawienie poprzez ewangelię wody i Ducha.Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 1 mówi nam, od czego pochodzi prawdziwe współuczestnictwo


Od czego pochodzi prawdziwe
współuczestnictwo z Bogiem?
To prawdziwe współuczestnictwo jest dla nas
możliwe jedynie jeśli wiemy, że Jezus Chrystus
to nasz Bóg, i wierzymy w ewangelię
wody i Ducha.

Pierwszy List św. Jana 1:3 mówi nam, że po to, aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z Jezusem Chrystusem, Samym Bogiem, musimy najpierw poznać i uwierzyć w Niego jako w naszego Zbawiciela.

Innymi słowy, apostołowie wierzyli, że Pan Jezus nie miał w ogóle żadnej wady. Apostoł Jan również mówi w Pierwszym Liście św. Jana 1:6-7: “Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.”

Ten urywek mówi nam, że jeśli rzeczywiście wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, to możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo z Nim dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam. Tu apostoł Jan świadczy, że mieć to prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem oznacza oczyścić się od naszych grzechów dzięki wierze w to, że Jezus jest Samym Bogiem i Synem Boga Ojca, a także poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu. Przecież prawda ewangelii wody i Ducha, która mówi, że Jezus Chrystus, Sam Bóg, zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, jest wieczna.

Ten urywek: “Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu,” mówi nam co następuje: ponieważ Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, On potrafił zabrać grzechy świata; więc to, że Jezus został ukrzyżowany i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu, było Jego szlachetną misją, która wymazała grzechy ludzi. Nasz Boski Pan przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby ponieść całą karę za grzech. Więc dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam, że ta krew, którą Jezus Chrystus przelał na Krzyżu, staje się naszym zbawieniem, które odpokutowało za grzechy i nieprawości wszystkich grzeszników.

Naprawdę dzięki Jezusowi Chrystusowi oczyściliśmy się ze wszystkich swoich grzechów w wierze. Musimy wierzyć, że Jezus Chrystus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel w ciele człowieka; że po to, aby zmyć nasze grzechy, On wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew na Krzyżu, a także zmartwychwstał; że spełniwszy to wszystko, On dał nam nowe życie (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17, Ewangelia św. Jana 19:30). Jezus Chrystus spełnił doskonałe zbawienie, więc aby poznać tego Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Boga i Zbawiciela, musimy najpierw poznać Jego chrzest i krew, a wierząc w nie otrzymać przebaczenie swoich grzechów, które raz na zawsze oczyściło nas ze wszystkich naszych grzechów.

Pierwszy List św. Jana 1:9 świadczy: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” Ten urywek mówi nam, że jeśli wyznajemy, że jesteśmy grzeszni od dnia swego urodzenia i urodziliśmy się z grzechem (Ewangelia św. Marka 7:21-22), a także wyznajemy swoją niedokonaną naturę, która nie może nie grzeszyć przez cały czas, to możemy otrzymać przebaczenie grzechów dzięki wierze w prawdziwą ewangelię, która mówi, że nasz Pan Bóg już zmył wszystkie nasze grzechy chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela, że On zabrał całą karę za grzech, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Innymi słowy, chociaż jesteśmy skazani na pójście do piekła, kiedy jednak wyznajemy, że jesteśmy grzesznymi istotami, a także wierzymy w Prawdę, że Jezus Chrystus już zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, wtedy zobaczywszy naszą wiarę, Bóg oczyści nas od naszych grzechów. To zostało możliwe, ponieważ nasz Boski Pan jest prawdziwym Bogiem, który na pewno potrafił zmyć wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią.

Więc musimy najpierw wyznać przed naszym Panem Bogiem: “Jesteśmy złoczyńcy, którzy rzeczywiście zawsze grzeszą.” Musimy również poznać i uwierzyć w Prawdę, że Pan raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy chrztem, który przyjął od Jana, i kosztowną krwią, którą przelał na Krzyżu. To przepiękne oczyszczenie grzechów zostało możliwe, ponieważ Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem i Bogiem dla nas wszystkich. Nasz Boski Pan jest Bogiem, który pozwolił nam wszystkim wyznać i poznać prawdziwe oczyszczenie grzechów poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. Właśnie Jezus Chrystus, nasz Pan, pozwolił nam poznać i uwierzyć w prawdziwe przebaczenie naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. A teraz musimy tylko poznać i uwierzyć, że nasz Pan raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. Ten Boski Pan to nasz prawdziwy Bóg i Zbawiciel.

Apostoł Jan powiedział w Pierwszym Liście św. Jana 1:10: “Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” Jest nam przeznaczone grzeszne życie. Musimy zrozumieć, że jeśli powiadamy Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, że nie grzeszymy w swoim ciele, to naprawdę popełniamy grzech, odrzucając i przeciwstawiając się planowi zbawienia, który Pan spełnił dla nas. A jednak te grzechy, które zawsze popełniamy w swoim życiu, również należą do grzechów świata, i dlatego to oznacza, że nasz Pan Bóg zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam. Musimy również zrozumieć, że nasz Pan powiedział to, aby ci, którzy nie znają i nie wierzą w prawdę ewangelii wody i Ducha, nie potrafili otrzymać daru prawdziwego oczyszczenia grzechów, jeśli nie wierzą w tę Prawdę.

Jeśli teraz rzeczywiście poznacie i uwierzycie, że Pan Jezus jest Synem Bożym, to zmożecie uwierzyć, że Pan uwolnił nas wszystkich od naszych grzechów, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew. Naprawdę tylko najpierw poznawszy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zmożemy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą Pan dał nam. Naprawdę ludziom nie jest ciężko uwierzyć w tę prawdziwą ewangelię, ponieważ Biblia jasno mówi, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, spełnił tę Prawdę. Jeśli wszystko to spełnił prawdziwy Pan Jezus, to jego czyn na pewno jest prawdziwy i doskonały. To nie może być kłamstwo lub błąd, i On nie pożałuje tego, co zrobił, przecież w IV Księdze Mojżeszowej 23:19 napisano:

“Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał,
Nie jak syn ludzki, by się wycofywał.
Czyż On powie coś, a nie uczyni tego,
Lub nie wykona tego, co oznajmił?”

Jezus, nasz prawdziwy Bóg, zbawił całą ludzkość od wszystkich grzechów Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. On również zmartwychwstał, wstąpił do Nieba, żeby nam pokazać, że jest prawdziwym Bogiem, i został prawdziwym Zbawicielem dla wierzących w ewangelię wody i Ducha. Rzeczywiście, właśnie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, Boga, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, możemy mieć silną wiarę w tę prawdziwą ewangelię.Musimy wiedzieć, że Jezus, prawdziwy Bóg, zbawił nas poprzez ewangelię wody i Ducha


Gdyby dzisiejsi chrześcijanie zaczęli swoją podróż wiary od należnej wiedzy i wiary w Jezusa, prawdziwego Boga, to łatwo potrafiliby przyjąć tę prawdę, że On wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15). A jednak wielu ludzi nie wierzy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, i dlatego oni jeszcze nie otrzymali łaski zbawienia, które się wykonało Jego chrztem i krwią.

Więc aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem, musimy zacząć od wiary w Jezusa jako prawdziwego Boga. Chcę to powtórzyć jeszcze raz. Jeśli wszyscy nie zaczniemy swojej podróży od tej wiedzy i wiary w Pana Jezusa, to nasza wiara będzie całkiem daremna. Jeśli będziecie mieli tę wiarę w boskość Jezusa, łatwiej będzie wam uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Właśnie dzięki wierze w tę prawdziwą ewangelię możemy stać się doskonałymi. Wierząc w Jezusa Chrystusa, Boga, Który nas zbawił od wszystkich naszych grzechów, wszyscy możemy raz na zawsze oczyścić się z naszych grzechów poprzez wiarę.

Jeśli nawet nie rozumiemy, że Jezus jest Bogiem, co dobrego będzie z wiary w Niego jako naszego Zbawiciela? A jeśli nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, daną przez tego Boskiego Jezusa, to nie będziecie mieli żadnej korzyści z tej religii. Ale jeśli macie tę wiarę w Jezusa jako Zbawiciela i Boga, to potem dzięki wierze w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha zmożecie otrzymać oczyszczenie grzechów i życie wieczne.

Jezus Chrystus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów, a przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i ukrzyżowanie, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy, On rzeczywiście całkiem nas zbawił. Mam nadzieję i szczerze się modlę, abyście wszyscy wierzyli w Jezusa Chrystusa, który pozwolił wam zbawić się od wszystkich grzechów, jako w Syna Bożego i w Samego Boga.

A jednak problem polega na tym, że wielu z dzisiejszych chrześcijan nie zna Jezusa we właściwy sposób. Fałszywi nauczyciele chrześcijaństwa wykrzywili duchową Prawdę okresu Wczesnego Kościoła (Dzieje Apostolskie 15:24), ponieważ w ogóle nie znali ewangelii wody i Ducha. Aby uwolnić od grzechów tych, których wiara jest splątana, jak kłębek nici, i którzy niewyraźnie wierzą w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, musimy jeszcze szczerzej wierzyć w Jezusa, prawdziwego Boga, jako w naszego Zbawiciela. Więc naszym obowiązkiem jest świadczyć o prawdzie ewangelii wody i Ducha wszystkim ludziom. Teraz musimy poznać i uwierzyć, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Stwórcą, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, a także prawdziwym Zbawicielem.Jezus, prawdziwy Bóg, jest Stwórcą, który stworzył niebo i ziemią, a także Panem wszechświata


W I Księdze Mojżeszowej 1:1-3 napisano: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.” Bóg, który powiedział: “Niechaj się stanie światłość” to nikt inny, tylko Jezus Chrystus.

Przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię według św. Jana 1:1-3: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” Ten urywek mówi nam, że na początku Bóg stworzył wszechświat Słowem. W taki sposób Bóg stworzył wszystkie rzeczy, i jeśli kto pyta, kim On jest, odpowiadamy, że to jest Jezus Chrystus, Sam Bóg.

W Ewangelii według św. Jana 1:10 również napisano: “Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.” Tu “Słowo” oznacza Jezusa Chrystusa, jedynego Boga. Jezus, prawdziwy Pan, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby zbawić grzeszników.

Jezus Chrystus to Ten, kto stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim. Innymi słowy, to Sam Bóg. Jezus Chrystus jest Bogiem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i śmierci, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, wziąwszy na Siebie grzechy świata, będąc ukrzyżowany i zmartwychwstawszy. Ten boski Jezus jest Synem Bożym, i On został Mesjaszem, naszym Zbawicielem. Właśnie Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, stworzył ten świat.

Więc wierząc w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, wszyscy możemy spotkać Boga przez Jezusa Chrystusa, chociaż nigdy Go nie widzieliśmy naszymi oczyma ciała (Ewangelia św. Jana 1:18). Bóg Ojciec posłał Swego jednorodzonego Syna na tę ziemię w ciele człowieka, i przez Jezusa, Syna Bożego, pozwolił nam poznać naszego Zbawiciela. Właśnie od tej wiedzy, że “Jezus jest Bogiem”, musi się rozpocząć nasza podróż wiary. Tylko wówczas możemy rozpocząć tę podróż od wiedzy i wiary w Prawdę zbawienia. Wszyscy musimy poznać Prawdę, że Jezus Chrystus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od wszystkich grzechów świata prawdą ewangelii wody i Ducha.

Musimy mieć wiedzę i wiarę w to, że Boski Jezus to Sam Bóg. Sam Bóg i Stwórca, który stworzył wszechświat, przyszedł na tę ziemię jako nasz Zbawiciel i zbawił nas od wszystkich grzechów. Innymi słowy, Sam Bóg przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, a także zmartwychwstał, i w ten sposób raz na zawsze zbawił nas od wszystkich grzechów.

Musicie zrozumieć, jak Jezus Chrystus naprawdę złożył Siebie w ofierze, aby zbawić was od grzechów świata. Chociaż Jezus był Samym Bogiem, On musiał zostać stworzeniem, aby uwolnić nas od naszych grzechów i uczynić ludem Bożym, On musiał zabrać grzechy wszystkich ludzi, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i złożyć Siebie w ofierze, przelawszy krew własnego ciała na Krzyżu. A zmartwychwstawszy, On darzył Swoim miłosierdziem wszystkich tych, którzy wierzą w tę Prawdę, aby uczynić nas dziećmi Bożymi. Dzięki wierze w Jezusa, prawdziwego Boga, wierząc w Jego chrzest i ofiarę na Krzyżu, otrzymaliśmy prawdziwą moc zbawienia. Oto jak wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa, prawdziwego Boga, teraz mogą całkiem zbawić się dzięki Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Innymi słowy, nasz Pan jest Bogiem, który przyszedł, aby uwolnić nas od grzechów świata. A wszyscy wielcy ludzie i założyciele religii, którzy żyli w tym świecie, to jedynie zwykłe stworzenia. Ale boski Jezus to Sam Bóg. Jezus, który jest naszym Panem, jest naszym Stwórcą, a my jesteśmy Jego stworzeniami. Wszyscy ludzie to stworzenia, stworzone przez Jezusa Chrystusa. Jezus, prawdziwy Bóg, stworzył niebo i ziemię, i właśnie dlatego wszystko istnieje. Ten boski Jezus powiedział: “Niechaj się stanie światłość”, i właśnie dlatego światłość wciąż jest w tym świecie. Dlatego Paweł powiedział, że wiedza Jezusa Chrystusa jest najświętsza (List św. Pawła do Filipian 3:8).Zaczynając od wiary w to, że Jezus jest Bogiem, musimy pragnąć zrozumieć Słowo Biblii


Jeśli znamy i wierzymy w Jezusa Chrystusa, Samego Boga, to dla nas nie ma nic trudnego w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Apostoł Jan mówi nam, że Jezus Chrystus, prawdziwy Pan, zbawił Swoich wierzących od grzechów świata. Jeśli wierzymy w Niego jako w Boga Wszechwiedzącego, to musimy wyznawać przed Nim, że jesteśmy słabymi i niedoskonałymi stworzeniami, innymi słowy, że jesteśmy nasieniem grzechu, a potem przyjąć ewangelię wody i Ducha. A jednak jeśli uważamy się za wierzących w Jezusa, nawet jeśli nie wyznajemy, że jest Bogiem, i nie wierzymy w prawdę ewangelii wody i Ducha, to wreszcie będziemy oszukiwać tak siebie, jak i Boga, a nigdy nie zmożemy otrzymać łaski zbawienia.

Jezus Chrystus, Pan Wszechmogący, zbawił nas od wszystkich grzechów świata poprzez ewangelię wody i Ducha. Musimy poznać i uwierzyć, że po to, aby zbawić nas od grzechów świata, Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy, przyszedł do nas ewangelią wody i Ducha. On dał nam ewangelię wody i Ducha i pozwolił wszystkim tym, którzy wierzą w tę prawdę zbawienia, mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem.

Więc każdy chrześcijanin musi wyznać tego prawdziwego Boga Jezusa jako Zbawiciela i uwierzyć w tę prawdę.

Ci, którzy nie wierzą w Jezusa jako Boga, nie mogą zrozumieć Słowa ewangelii wody i Ducha, zapisanego w Piśmie Świętym. Choć w Biblii jest napisano, że Jezus Chrystus, Sam Bóg, zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, oni wciąż nie wyznają tego planu Bożego. Nie uznając Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, nie wyznają wszystkiego Słowa prawdy, zapisanego w Biblii. Czy teraz wierzycie w Jezusa Chrystusa jako Samego Boga i swego Zbawiciela?

Jeśli Jezus jest naszym Panem, jest On również Bogiem dla całej ludzkości. A więc Jezus rzeczywiście nas zbawił, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Chociaż szatan pogmatwał i wykrzywił naszą wiedzę Boga, nam jest naprawdę bardzo lekko uwierzyć w prawdę ewangelii.

Powinniśmy powiedzieć innym, że muszą wierzyć w Jezusa jako Boga. A jednak, rozmawiając z wielu chrześcijanami, widzimy, że nawet wierząc w to, że Jezus jest Synem Bożym, wielu z ich nie wie i nie wierzy, że to Sam Bóg. Oto o czym mówi apostoł Jan. Ci, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, mają nieprawdziwą wiarę.

Nieraz to powtarzam, ponieważ ludzie po całym świecie nie wiedzą prawdy ewangelii wody i Ducha, prawdy zbawienia, które nam dał Jezus, Sam Bóg. Naszym obowiązkiem na tej ziemi jest poznanie Jezusa jako prawdziwego Boga i głoszenie Jego zbawienia, w którym Bóg całkiem przebaczył wszystkie grzechy tego świata poprzez prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Co może być cenniejsze od tej prawdy?

Moi drodzy bracia wierzący, proszę, módlcie się za mnie i za naszych współpracowników. Kiedy się modlą ci z nas, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, wtedy Pan Jezus Chrystus i Bóg Jego Ojciec słyszą nas, przecież Jezus Chrystus zbawił nas i został naszym Panem Zbawicielem, a także jest jednorodzonym Synem Boga Ojca. Jezus Chrystus, nasz Pan, słyszy nasze modlitwy i pomaga nam. Proszę, módlcie się już teraz, aby Pan zbawił wszystkich ludzi całego świata. Mam również nadzieję, że wszyscy będziecie się modlić do Boga z wiarą w Boga Wszechmogącego Jezusa.

Chcę jeszcze raz wezwać was do uwierzenia w to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem i Bogiem. Nadal Jezus Chrystus, Sam Bóg, będzie was bronić przed wszystkimi niebezpieczeństwami. A jednak, jeśli nie wierzycie w Jezusa jako Boga prawdziwego, to On nie zmoże prowadzić waszej wiary drogą prawidłową.

Szatan stara się wykrzywić waszą wiarę. Ten wiek staje się coraz gorszy. Dlatego musicie jeszcze pewniej wierzyć, że Jezus jest Bogiem, że On przyszedł na tę ziemię w ewangelii wody i Ducha. Musicie poznać Prawdę, że Jezus Chrystus to Bóg, że przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby uwolnić nas od grzechów świata, że zbawił nas Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, i właśnie w to powinniście wierzyć. Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy poznali i uwierzyli w Jezusa Chrystusa oraz w Prawdę wody i Ducha.

Musimy również zrozumieć, że gdy stracimy tę wiarę w prawdziwego Boga Jezusa jako naszego Zbawiciela, będziemy nic nie warci przed Bogiem. Szatan stale będzie się starać wykrzywić naszą wiarę w Jezusa, naszego Pana, i w ewangelię wody i Ducha. Oto przyczyna, dla której musimy trzymać się Prawdy ewangelii wody i Ducha i wierzyć w nią jeszcze pewniej.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Ateizm teraz okrywa cały świat. Po tym jak Friedrich W. Nietzsche odważył się powiedzieć: “Bóg jest martwy”, ludzie tego świata otwarcie rzucają Bogu wyzwanie, mówiąc: “Gdzie jest ten żywy Bóg?” Zbierając się razem, oni pragną przeciwstawiać się Bogu i wyśmiewają tych, którzy w Niego wierzą.

A jednak my, wierni wierzący, musimy płynąć pod ten prąd, pewnie trzymając się wiary w Jezusa, prawdziwego Boga. To byłaby tragedia, gdybyśmy nie potrafili uchronić tej wiary. Tylko wierząc, że boski Jezus jest naszym Panem, rzeczywiście wierzymy w Niego; inaczej więc nie wierzymy.

Czas płynie, i ten świat staje się coraz gorszy. Ale wierząc w Jezusa jako naszego Boga, wciąż głosimy ewangelię wody i Ducha po tym świecie. Jestem pewny, że Jezus, Bóg prawdziwy, obroni nas przed wszystkimi złymi duchami, jeśli mamy wiarę w Jego Prawdę oraz w ewangelię wody i Ducha.

Szczerze dziękuję Bogu.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.