" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kto jest Wrogiem
Chrystusa?


<I List św. Jana 2:18-29 >

“Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.”

 

Apostoł Jan powiedział: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” (I List św. Jana 2:22). Czyli ten, “kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem, i nie uznaje Ojca i Syna, jest Antychrystem.”

Jezus jest Królem królów, Stwórcą całego wszechświata. On w osobliwy sposób stworzył i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. W tym celu On przyszedł na ten świat w podobieństwie grzesznego ciała, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Więc każdy, kto zaprzecza temu zbawieniu, nie wierzy, że Jezus jest Bogiem, naszym Panem i Zbawicielem. Taki człowiek naprawdę jest wrogiem Chrystusa. Jezus to Król królów, Stwórca całego wszechświata, Prorok i Arcykapłan Nieba. Ten, kto nie wierzy w tę Prawdę, jest wrogiem. Apostoł Jan powiedział, że tacy ludzie odrzucili Kościół Boży.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:19 napisano: “Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.” Za dni Jana byli ludzie, którzy mówili, że wierzą, i wyszli z Kościoła Bożego. Jan mówił, że w taki sposób uwydatnili to, że nie byli dziećmi Bożymi. Byli kłamcami i wrogami Boga, ponieważ nie wierzyli, że Jezus był Chrystusem. Jezus jest Bogiem wszystkiego stworzenia, Prorokiem, Arcykapłanem i Zbawicielem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha. Za jego dni ci, którzy nie wierzyli w tę Prawdę, odchodzili od świętych. On powiedział, że gdyby naprawdę wierzyli w Prawdę, przebywaliby ze świętymi.

Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, chcą przebywać razem ze świętymi, chociaż są niedoskonali. Przebywanie ze świętymi wcale ich nie męczy. Jeśli ktoś zaczyna mieć dosyć bycia razem ze świętymi, to oznacza, że nie miłuje Boga i pragnie zadowolenia własnej chciwości cielesnej, nie przebywając w jedności z ludem Bożym.

Lud Boży również nie cierpi tych, którzy pragną zadowolenia własnej chciwości cielesnej, lecz nie spełnienia planu Bożego. Jak świetnie jest mieć jedno przekonanie! Jemy razem, rozmawiamy i ukazujemy na zewnątrz swoją radość, gniew, smutek i przyjemność. Gdzie jeszcze możecie znaleźć tak dobre i szczęśliwe stosunki w tym świecie? Mamy jedno przekonanie, dlatego my, narodzeni ponownie, czujemy się dobrze i szczęśliwie zawsze, kiedy jesteśmy razem. Możemy krytykować ludzi, którzy przeciwstawiają się Bogu, i uspokajamy siebie nawzajem, rozumiejąc swoje wady, kiedy jesteśmy rozczarowani naszymi własnymi wadami. A jednak naprawdę narodzonym ponownie jest bardzo ciężko przebywać z tymi, którzy nie wierzą, ponieważ ci są Jego wrogami, którzy pragną Go zniszczyć.

Swoim Listem apostoł Jan wypowiada swoje cierpienia z powodu utraty tych, którzy wyszli z Kościoła Bożego. Chociaż zostali wrogami Boga i antychrystami, on jednak tego żałował, ponieważ kiedyś byli z nim. My również odczuwamy ból, cierpienie i smutek, kiedy widzimy niewierzących w Kościele Bożym, podczas gdy wszyscy inni członkowie Kościoła narodzili się ponownie z wody i Ducha, i cieszą się razem ze swojego zbawienia i życia wiecznego.

Jan jeszcze raz mówi świętym o Prawdzie. Oni już poznali Prawdę, ale chce przypomnieć im o niej, aby nie zostali wrogami Boga, pewnie stojąc w tej prawdzie. On także znowu głosi Prawdę, aby niewierzący powrócili z nieprawdziwej drogi. Ostatnią przyczyną, dla której on jeszcze raz powtarza Prawdę, jest to, że on chciał, aby za pomocą Prawdy odróżnili wierzących od niewierzących. To wszystko jest sednem jego Listów.

W rozdziale 1 Pierwszego Listu św. Jana on mówi o światłości i ciemności. On jasno ogłasza: “Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” (I List św. Jana 1:5). A jednak wówczas niektórzy wierzący przebywali w ciemności. Popełniali grzech, nienawidzili się i walczyli ze sobą, pragnąc zadowolenia własnych żądz. Więc Jan doradza im zrozumieć i wyznać swoją winę. On powiedział, że wielkim złem dla nich jest negowanie swojej winy przed Bogiem i swoimi braćmi wierzącymi.

W rozdziałach 2-4 Jan mówi nam o miłości: Co to jest prawdziwa miłość i dlaczego musimy miłować siebie nawzajem. A dalej on mówi nam o niewierzących, antychrystach i wrogach Boga z punktu widzenia miłości. W rozdziale 5 apostoł Jan nam wyjaśnia, czym jest prawdziwa ewangelia, i mówi, że głosił ją od początku. Ewangelia, którą on głosił od początku, to ewangelia wody i Ducha. On ogłasza, że Jezus Chrystus to Zbawiciel, który przyszedł nie tylko przez wodę lub przez krew, lecz przez wodę, krew i Ducha Świętego (I List św. Jana 5:6-8). On również powiedział, że to jest Prawda, pochodząca od Boga.

Krótko mówiąc, on nam powiada, że prawdziwi wierzący muszą miłować siebie nawzajem i wyznawać swoje winy, a w ten sposób poznają miłość Bożą. Z innej strony, on nas naucza, że są również wrogowie Chrystusa, antychryści, i objawia nam, kim są.

Jan dobrze znał Jezusa Chrystusa, ponieważ podążał za Nim najbliżej. Dlatego jeszcze od wczesnych dni kościoła Jan nabył symbolu “orła” spośród tych czterech stworzeń, zobaczonych przez Ezechiela w widzeniu (Księga Ezechiela 1 i 10). Mateusz, autor Ewangelii, mówi: “Jezus to Król.” Marek opisuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, który przyszedł na ten świat, aby służyć ludzkości. Ewangelista Łukasz skupia uwagę na ludzkiej naturze Jezusa: “Jezus, chociaż jest Bogiem, przyszedł na ten świat jako Syn Człowieczy. On prześwietla wszystkich ludzi, rozumiejąc nasze słabości.” Z innej strony, Ewangelię według św. Jana nazywano “Ewangelią orła”, ponieważ ona dokładnie opisuje i na wysoko duchowym poziomie mówi nam o woli Bożej. Swoją Ewangelią i Listami Jan dokładnie opisuje ewangelię wody i Ducha, szczegółowo wyjaśnia grzech i pozwala nam jasno poznać różnicę między dziećmi Bożymi a dziećmi diabła.

Apostoł Jan powiedział: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (I List św. Jana 2:22-23). On również powiada nam: “Każdy, kto zaprzecza, że Jezus to Chrystus, jest wrogiem Boga i antychrystem.” Dlatego on dalej mówi: “Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu” (I List św. Jana 2:23-24)..

W chrześcijaństwie Wczesnego Kościoła pojawiło się bardzo wielu heretyków, którzy byli dziećmi antychrysta, wrogami Boga. To dowodzi, że nawet w kościele Wieku Apostolskiego było wielu sług szatana. Dlatego w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan uprzedza, że “każdy, kto zaprzecza, że Jezus to Chrystus, jest antychrystem.” Apostoł Paweł również mówi, że wówczas byli fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie do kościoła (List św. Pawła do Galacjan 2:4). Zostali antychrystami i wrogami Boga, ponieważ nie wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Więc słudzy Boga we Wczesnym Kościele uprzedzali świętych, że muszą się ich wystrzegać.Wierzący w ewangelię wody i Ducha są jedną rodziną


W co musimy uwierzyć, aby stać
się jedną rodziną z Bogiem?
Musimy poznać i uwierzyć, że Jezus
Chrystus przyszedł poprzez
ewangelię wody i Ducha.

Dla nas nie kochać Boga i nie miłować ludzi to największy grzech. Biblia mówi, że miłość wielu oziębnie w dniach ostatecznych. To oznacza, że nadejdzie czas, kiedy nam będzie ciężko wyżyć z powodu surowości ludzkich stosunków. A jednak dar łaski Bożej w Jego miłości zbawia nas od wszystkich naszych grzechów i daje nam nowe życie. On dał nam, sprawiedliwym, Swój Kościół, i pozwala nam żyć w Jego błogosławieństwach duchowych. Łaska i Prawda Boża przebywają w ewangelii wody i Ducha.

Staliśmy się jedną rodziną z Bogiem i narodzonymi ponownie świętymi. A także jeszcze bardziej miłujemy słabych w Kościele Bożym. A troska rodziców o swoje dzieci? Czyż się nie troszczą o swoje chore dzieci bardziej niż o zdrowe? Zdrowe dzieci dobrze rosną, ale o słabsze trzeba dbać. Pastorzy i sługi Boże również bardziej troszczą się o słabych członków kościoła, podobnie jak to robi Bóg Ojciec.

Oprócz tego, troszczymy się nie tylko o naszych braci i siostry w Chrystusie, ale także o tych, którzy jeszcze nie otrzymali zbawienia, ponieważ mamy miłość ewangelii, która nas zbawiła od wszystkich grzechów świata. Umiłowaliśmy ich, ponieważ Jezus dał Swoją miłość w nasze serca. Miłujemy Prawdę i musimy prowadzić życie miłości w Chrystusie.


Kto jest wrogiem
Jezusa Chrystusa?
Ci, którzy zaprzeczają Bogu
i temu, co On uczynił.

“Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi” (I List św. Jana 2:18-21).

Teraz apostoł Jan mówi do rodziny Bożej, która ma taką samą wiarę, nazywając ich “dziećmi”, “młodymi” i “rodzicami.” Kościół Boży, gdzie mieszka ludzie Boga, narodzeni ponownie, to Boża rodzina i Jego Królestwo.

Bóg uprzedza nas, że wielu antychrystów powstało w tym świecie. Są wrogami Chrystusa i nie wierzą, że Jezus to Syn Boży. Apostoł Jan mówi nam, że tacy ludzie nie poznali Prawdy i wreszcie pozostawią kościół, ponieważ nie uwierzyli, że Jezus to Syn Boży. Pozostawili Kościół Boży, ponieważ nie wierzyli w ewangelię wody i Ducha, nie są z Boga jeszcze od początku.

Nie możemy żyć z ludźmi, którzy mają wiarę inną niż my. Co się staje, kiedy mieszkamy z nieznajomym człowiekiem? Czy możemy bezwzględnie mu ufać? Odczuwamy niepokój, jeśli nie mamy zaufania do niego. Podobnie nie możemy miłować wrogów Boga, którzy się przeciwstawiają miłości Chrystusa. Chociaż Pan rozkazał nam miłować naszych wrogów, naprawdę ich nie miłujemy.

Antychryści to również nasi wrogowie i wrogowie świętych. Prześladują i ignorują wierzących w ewangelię wody i Ducha. My, święci, naprawdę mamy nadzieję, że będziemy przebywać w miłości Bożej i współżyć w tej samej wierze. Ale dopóki nie wrócą do miłości Bożej i nie uwierzą w ewangelię wody i Ducha, w Prawdę zbawienia, są jedynie wrogami Bożymi i naszymi. Dlatego musimy ich odrzucić. Ci, którzy otrzymali miłość Bożą, są naszą ukochaną rodziną. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy jedną rodziną w ewangelii wody i Ducha.Kto jest wrogiem Jezusa Chrystusa?


Kto odrzuca miłość Bożą?
Ten, kto nie uznaje Jezusa
za swego Pana Boga.

Jezus Chrystus zbawił wszystkich wierzących od wszystkich grzechów, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. Oto miłość Chrystusa. Ale Jego wrogowie śmieją odrzucać Jego bezwarunkową miłość. Oni nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, i dlatego są wrogami wierzących w Jezusa Chrystusa. Więc musimy wiedzieć, że nie tylko diabeł jest antychrystem; wszyscy ci chrześcijanie, którzy odrzucają doskonałą miłość Chrystusa i przeciwstawiają się Mu, są wrogami Jezusa Chrystusa.

Więc w Pierwszym Liście św. Jana 2:18 napisano: “Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.” Tu antychryst to wróg Jezusa Chrystusa. To nie ten Antychryst z rozdziału 13 Objawienia, lecz wszyscy ci, którzy nie wierzą, że Jezus to Syn Boży, i nie przyjmują ewangelii wody i Ducha.

Wtedy chyba była grupa ludzi, którzy pozostawili Kościół Boży, ponieważ nie wierzyli, że Jezus Chrystus był Synem Bożym. Możemy to wywnioskować z Pierwszego Listu św. Jana 2:19, gdzie napisano: “Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.” Więc, jeśli tak można powiedzieć, grupa niewierzących pozostawiła kościół, w którym apostoł Jan głosił ewangelię, i dlatego on nazwał ich antychrystami. On powiedział: gdyby mieli taką samą wiarę, jak my, to pozostaliby z nami: ale wyszli, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha, że nikt z nich nie ma takiej wiary.

A także dalej apostoł Paweł mówi o antychrystach, czyli o wrogach Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie wciąż istnieją nawet po dziś dzień. Dlaczego pozostawili Kościół Boży, jeśli mieli taką wiarę jak apostoł Jan? Gdyby to była prawda, nie zostawiliby Kościoła Bożego. Ale to się stało, aby wyszło na jaw, że nie mieli wiary Jana. W tej erze i czasie ludzie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie powinni zostawić Kościoła Bożego. Jeśli niektórzy ludzie pozostawiają Jego Kościół, to się staje, aby wyszło na jaw, że ich wiara różni się od naszej wiary w ewangelię wody i Ducha.Ci, którzy oszukują Boga – to ci, którzy nie wierzą w Prawdę


Kto jest kłamcą przed Bogiem?
Ci, którzy nie wierzą w Jezusa jako
prawdziwego Zbawiciela.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:22 napisano: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.” Kto zaprzecza, że Jezus to Chrystus? Ten, kto nie wie, kim jest Jezus Chrystus.

Co oznaczają słowa “Jezus Chrystus”? Przede wszystkim, “Chrystus” oznacza “namaszczony”. W Starym Testamencie namaszczano królów, kapłanów i proroków. Więc to oznacza, że Jezus jest Zbawicielem, który ma wszystkie te trzy obowiązki: Jezus jest Bogiem, Królem królów i Panem Zastępów; On jest Zbawicielem i Arcykapłanem Niebieskim, który wymazał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu; On jest Prorokiem, który nas nauczył wszystkiego, od początku do końca Swojej woli. On doskonale spełnił wszystkie te trzy obowiązki.

Teraz poznaliśmy, kim są antychryści. To ci, którzy nie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, który spełnił te trzy obowiązki: Króla, Arcykapłana Niebieskiego i Proroka. Tacy niewierzący, którzy zaprzeczają Ojcowi i Synowi, są wrogami Jezusa Chrystusa.

Aby spełnić wolę Boga Ojca, Jezus Chrystus posłusznie przyjął wszystkie kpiny, zniewagi i poniżenie od ludzi. W taki sposób On dał nam Swoją nieskończoną miłość. Prawdziwi chrześcijanie to ci, którzy wierzą w Pana i w tę misję, którą Jezus spełnił, i mają tę samą wiarę Jego miłości zbawienia w ewangelię wody i Ducha.

Ale diabeł i jego dzieci nie tylko nie przebywają w miłości Chrystusa, ale także odrzucają i obrażają ją. Ci, którzy zaprzeczają Bogu Ojcu i odrzucają tę Prawdę, że Jezus jest Zbawicielem, są wrogami Chrystusa. A ludzie, którzy podążają za fałszywymi nauczycielami, którzy się nie narodzili ponownie, są antychrystami. Zostali wrogami Jezusa Chrystusa, ponieważ nie wierzą w Jezusa, który jest Zbawicielem, Królem królów, Alfą i Omegą, Dawcą obfitej miłości, życia, zbawienia, mądrości, łaski i wszystkich błogosławieństw.


Kto jest wrogiem Jezusa Chrystusa?
Ci, którzy nie wierzą w ewangelię
wody i Ducha.

Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam, że antychryści to ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Pamiętajcie, że to oni są wrogami Boga i przeciwnikami prawdziwych chrześcijan. To, że nie są z nami, objawia nam, że naprawdę nie wierzą w Jezusa i dlatego są Jego wrogami.

Wrogowie Jezusa Chrystusa to ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha w swoich sercach. Ludzie tego świata łatwo zostają wrogami Jezusa Chrystusa, jeśli Go nie przyjmują jako swojego prawdziwego Zbawiciela w ewangelii wody i Ducha. Biblia mówi: “Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom” (Ewangelia św. Łukasza 6:26). Jeśli ludzie świeccy was chwalą, to zostaniecie wrogami Boga. Ludzie tego świata będą nas nienawidzić, jeśli wierzymy w Jego miłość i podążamy za Prawdą. Zawsze chwalą tych, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Więc Bóg jasno mówi takim niewierzącym: “Jesteście Moimi wrogami.”


Kto się nie jednoczy
z Kościołem Bożym?
Ci, którzy nie wierzą w daną przez Boga
ewangelię wody i Ducha.

Dziś są ludzie, którzy zostawili Kościół Boży. Mogą usprawiedliwiać swój wybór kilku przyczynami, ale naprawdę jest tylko jedna przyczyna, dla której pozostawili Kościół Boży, ciało Chrystusa. I to stało się dlatego, że nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, w daną przez Boga Prawdę zbawienia. Ci, którzy wiedzą, że się połączyli w rodzinie Bożej poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię, nigdy nie zmogą zdradzić Jezusa Chrystusa. Oczywiście, czasami mogą sprzeczać się ze sobą, ale żaden z nich nie wyszedł z Kościoła Bożego.

Właśnie przez problem wiary cicho wyszli z Kościoła Bożego. Zrobili to nie dlatego, że są słabi. Polegają na własnych myślach i przekonaniu raczej dlatego, że nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a przeciwstawiają się jej. Widzimy, że bardziej słabi i niedoskonali święci w Kościele Bożym polegają raczej na Jezusie Chrystusie i na Jego Kościele. Podobnie jak dzieci polegają na swoich rodzicach, dzieci Boże polegają na Jego Kościele. Niewierzący nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, i dlatego wreszcie pozostawiają Kościół Boży. A co się staje z ich duszami? Ich dusze czują się niewygodnie, przebywając w Kościele Bożym, ponieważ mają grzech w sercu nawet gdy twierdzą, że wierzą w Jezusa. Dlatego dochodzą do wniosku: “To miejsce nie jest dla mnie, to nie jest mój dom. Ci ludzie to nie moja rodzina. Moja wiara bardzo się różni od wiary tych ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Pójdę raczej tam, gdzie ludzie pochwalają moją wiarę. Teraz jest mi bardzo ciężko tu pozostawać.”

Oto jak wychodzą w świat z Kościoła Bożego, nie wyrzekając się własnych myśli przed Jego Słowem. Wreszcie odstępują od Kościoła Bożego, nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, o której mówi Biblia. Nasz Pan, Prorok, już nas nauczył prawdziwej ewangelii naszego zbawienia. Ale oni nie zostali zbawieni od wszystkich grzechów, ponieważ nie wierzą i nie podążają za ewangelią wody i Ducha. Ci wrogowie Boga odrzucają miłość Chrystusa i wreszcie odchodzą od Kościoła Bożego, ponieważ nie starają się zachowywać Jego miłości w swoich sercach; ponieważ nie wyznają Słowa zbawienia; a także dlatego, że nie wierzą, że Jezus jest Zbawicielem. Jedyną przyczyną ich wyjścia z Kościoła Bożego jest to, że nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Dlatego degradują i zostają sługami szatana przez własną wiarę, założoną na ich własnych myślach.

Nie mogą nie odejść od Kościoła Bożego, ponieważ są wrogami Boga. Nie ma żadnej innej przyczyny. Zostali nieszczęśliwymi ludźmi, którzy przeciwstawiają się Bogu i Jego świętym, zostawiwszy Jego Kościół.

Nie możemy zapomnieć żadnego imienia i oblicza członków naszej rodziny bez względu na to, jak długo ich nie widzimy. Korea ma dwa wielkie festiwale ludowe, podczas których cała rodzina zbiera się razem w domu rodziców. Dlatego o tej porze wszyscy Koreańczycy pragną wrócić do domu swoich rodziców przez ogromne zatory drogowe po całym kraju. Dlaczego to robią? Tęsknią za sobą, ponieważ miłują wszystkich członków swojej rodziny. A jednak bardzo wiele rodzin wciąż pozostają rozproszone po całej Korei wskutek wojny koreańskiej (1950-1953). Już po połowie stulecia nie tracą nadziei na to, że znowu zobaczą swoje rodziny. Naprawdę tęsknią za swoją rodziną i miastem rodzinnym! Ludzie mówią: “Bliższa koszula ciału.” To dlatego, że są jedną rodziną.

Żaden narodzony ponownie nie może żyć sam. Muszą się spotykać ze swoimi rodzinami duchowymi i dzielić ze sobą daną przez Boga radość. Więc jeśli ktoś postanawia pozostawić swoją rodzinę, to oznacza, że już jej nie uważa za swoją rodzinę. A ci, którzy pozostają w Kościele Bożym, muszą wiedzieć, że tacy ludzie na pewno wyjdą z Jego Kościoła, ponieważ oni miłość Chrystusa.


Kto jest wrogiem
Jezusa Chrystusa?
Ci, którzy nie wierzą, że Jezus
Chrystus to Syn Boży.

A teraz apostoł Jan dokładnie powiada nam o wrogach Chrystusa. Kto jest wrogiem Jezusa Chrystusa? On odpowiada: “To ci, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To antychryści i wrogowie Jezusa.” Innymi słowy, on powiedział: “Jeśli wierzycie, że Jezus jest Synem Bożym, to wierzycie również w Ojca, który Go posłał. Ale jeśli nie wierzycie w to, nie wierzycie również w Boga Ojca, ponieważ nie wierzycie w Syna. Więc tacy ludzie są kłamcami i antychrystami.” W Biblii napisano, że wielu antychrystów powstanie w dniach ostatecznych, i to naprawdę się wydarzyło we wspólnotach chrześcijańskich od Wczesnego Kościoła do dzisiejszego chrześcijaństwa.

Możecie pomyśleć: “Jak śmiesz mówić, że wśród chrześcijan są ludzie, którzy nie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym! Każdy chrześcijanin w to wierzy.” Ale niestety to nie jest prawda. Widzimy, że wiara chrześcijańska krajów zachodnioeuropejskich już się złamała. W tych krajach chrześcijaństwo było w swoim punkcie szczytowym w ciągu ostatnich czterech-pięciu wieków. Dlaczego więc wiara chrześcijan zachodnich wreszcie upadła? Jeśli spojrzymy na ich obecną wiarę, to zmożemy zobaczyć, że bardzo wielu z nich nie wierzy w to, że Jezus jest Synem Bożym. Nie mogą wierzyć w całe Słowo Boże, ponieważ nie wierzą w tę główną Prawdę.

We Wczesnym Kościele również było wielu ludzi, którzy nie wierzyli, że Jezus był Synem Bożym.

Czy wierzycie, że On jest Synem Bożym? Dla wierzących wierzyć jest łatwiej niż oddychać. Ale nic nie może zmusić do wiary człowieka niewierzącego. Taki człowiek staje się wrogiem Chrystusa przez swoją niewiarę i wreszcie pozostawia Kościół Boży.


Kto stworzył wszechświat
i ten świat?
To Jezus Chrystus. Razem z Ojcem i Duchem
Świętym On stworzył wszechświat
Swoim Słowem mocy.

W każdym kraju są chrześcijańskie kościoły albo sekty, które nie wierzą w Jezusa jako Syna Bożego. Ich członkowie publicznie wyznają chrześcijaństwo, chociaż naprawdę nie wierzą, że Jezus to Sam Bóg i Syn Boży. Twierdzą, że “Jezus to nie Bóg, ale człowiek. Jest po prostu Synem Bożym, lecz nie Stwórcą. To był tylko człowiek, jak i my.” Oni całkiem zaprzeczają Jego Boskości. Mówią, że Bóg to tylko jedna Osoba imieniem “Jehowa”, że nie ma żadnego innego Boga, takiego jak Syn lub ktoś inny. Ta myśl naprawdę szaleńcza! Na pewno nie wiedzą znaczenia słowa “Jehowa”.

“Jehowa” oznacza “Jestem, który jestem.” Bóg przedstawił się jako “Ten, Kto zawsze istnieje”, i dlatego On nie został stworzony przez jakieś inne stworzenie. Więc ci, którzy nie wierzą w Jezusa jako Syna Bożego, naprawdę nie wierzą w Boga, Ojca Jezusa Chrystusa.

Bóg Ojciec powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia św. Mateusza 3:17). Więc jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Bogiem, to oznacza, że on również wyznaje Ojca. Z innej strony, jeśli ktoś nie wierzy w Syna, to oznacza, że zaprzecza również Ojcowi. Ale niestety teraz jest wielu pseudochrześcijan, którzy mają taką niemądrą wiarę. Więc apostoł Jan dokładnie wyjaśnia nam, kim są antychryści.

Pomyślmy również o tym: “Czy naprawdę wierzymy, że Jezus Chrystus to Syn Boży?” Tak, wierzymy. Ale ci, którzy nie mają Ducha Świętego w swoich sercach, naprawdę nie mogą wierzyć w tę prawdę. Jezus Chrystus to nasz prawdziwy Zbawiciel. On naprawdę jest Synem Bożym. On naprawdę jest Stwórcą. A jednak oni nie mogą wierzyć w Jezusa tak jak mówi Biblia, przecież w Piśmie Świętym napisano: “Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (List św. Pawła do Rzymian 8:9). Swoimi ustami mogą wyznawać, że Jezus jest Synem Bożym, ale w swoich sercach nie wierzą w prawdę, jeśli nie poznali, że On jest ich Bogiem, który wymazał wszystkie ich grzechy wodą, krwią i Duchem. Większość chrześcijan, chociaż wyznaje Jezusa ustami, naprawdę wątpi w Prawdę, że Jezus umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, kiedy stara się wierzyć w tę prostą Prawdę w swoich sercach.

Dlaczego jest im tak ciężko uwierzyć? Ponieważ jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli wierzymy, że Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu, a w trzech dniach zmartwychwstawszy, to możemy uwierzyć, że wszyscy umarliśmy razem z Jezusem i zmartwychwstaniemy z Nim, ponieważ złożyliśmy na Niego wszystkie nasze grzechy poprzez wiarę. Ale ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą wierzyć w to, że umrą i zmartwychwstaną, kiedy zastosowują tę Prawdę do siebie. Jeśli starają się uwierzyć według własnych myśli, to zostają jeszcze większymi sceptykami. Ten, kto nie ma Ducha Chrystusa, nie może uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i Samym Bogiem.

W okresie Wczesnego Kościoła Żydzi nie uwierzyli, że Jezus był Synem Bożym. Uważali Go tylko za czcigodnego człowieka. Większość dzisiejszych Izraelitów również tak uważa. Nie przyjmują Jezusa jako Zbawiciela. Dlatego doznali bardzo wielu trudności. Ale w dniach ostatecznych uwierzą, że On jest Synem Bożym. Uwierzą, że Jezus to jedyny Zbawiciel, który ich obroni i doprowadzi do Nieba, kiedy antychryst przyjdzie i zniszczy Izrael. Wtedy wyznają, że Jezus to Syn Boży, Sam Bóg, Zbawiciel i Mesjasz, który miał przyjść.

W kościele, gdzie służył apostoł Jan, byli ludzie, którzy nie mieli tej wiary Jana. Dlatego wreszcie zostawili Kościół Boży. Jan objaśnia, że ten ich czyn ujawnił to, że nie mieli jego wiary. Więc on uprzedza swoich braci świętych, aby byli ostrożni z antychrystami, czyli z wrogami Boga, i z ich wiarą.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:20 napisano: “Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.” Ten urywek mówi nam, że każdy, kto otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, otrzymuje Ducha Świętego, a za pomocą Ducha Świętego poznaje to wszystko: że Jezus jest Synem Bożym i Samym Bogiem, że Jego Ojciec również jest naszym Ojcem, że On został naszym Zbawicielem i Bogiem, przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest, aby wziąć wszystkie nasze grzechy, przelawszy Swoją krew i umarłszy na Krzyżu, a także zmartwychwstawszy.

My z wami już zostaliśmy namaszczeni w swoich sercach. “Chrystus” oznacza “namaszczony”, więc teraz zostaliśmy prawdziwymi chrześcijanami, namaszczonymi przez Ducha Świętego. My, narodzeni ponownie chrześcijanie, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Wskutek również otrzymaliśmy Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, podobnie jak Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego. Więc poznaliśmy wszystko: poznaliśmy, kim jest Jezus; kim jest Ojciec Jezusa Chrystusa; czym jest ewangelia wody i Ducha. Teraz możemy odróżnić prawdziwą ewangelię od ewangelii fałszywych.


W jakim celu apostoł Jan napisał
swój Pierwszy List?
Aby ci, którzy poznali prawdę,
nie zostali oszukani.

Teraz apostoł Jan mówi o tym, w jakim celu napisał swój Pierwszy List: “Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi” (I List św. Jana 2:21). W tym wersecie on mówi, że jest wielu niewierzących, innymi słowy, wrogów Boga w Jego Kościele. Dlatego on uprzedza, że święci muszą nadal wystrzegać się wrogów Boga, aby nie zostali przez nich oszukani. Krótko mówiąc, głównym tematem Pierwszego Listu św. Jana jest to, że prawdziwi święci nie powinni zostać zwiedzieni przez antychrystów, którzy cicho weszły do Kościoła Bożego i przebywają wśród narodzonych ponownie, aby ich zwieść.


Nie powinniśmy zostać
wrogami Chrystusa. Jak więc
możemy tego uniknąć?
Możemy nie zostać Jego wrogami tylko
jeśli wierzymy w ewangelię
wody i Ducha.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:22 napisano: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.” Jak mówi Biblia, kto jest kłamcą? Ona mówi, że kłamca to ten, kto zaprzecza Ojcowi i Synowi. Ten, kto zaprzecza, że Jezus to Chrystus, jest antychrystem i kłamcą.

Jezus, Syn Boży i Król królów, przyszedł na ten świat w ciele człowieka i nauczył nas wszystkiej Prawdy: On nauczył nas o początku i końcu wszechświata; o tym, jak mamy otrzymać przebaczenie grzechów; o tym, kto otrzymuje błogosławieństwo, a kto przekleństwo. On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Więc ci, którzy zaprzeczają, że Jezus Chrystus został naszym prawdziwym Zbawicielem, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, są antychrystami. Oni zaprzeczają Ojcowi i Synowi.

Pan powiedział: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3:16). A jednak są ludzie, którzy zaprzeczają tej Prawdzie. “Zaprzeczać czemuś” oznacza “nie wierzyć w coś, nawet o tym wiedząc.” Taki człowiek to antychryst, czyli wróg Jezusa Chrystusa.

Musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy przeciwstawiać się Panu i zostać Jego wrogami. Możecie zostać wrogami swojego towarzysza lub członków swojej rodziny. Ale jeśli zostaniecie wrogami Jezusa Chrystusa, naraz otrzymacie od Niego wieczne przekleństwo. Już nie zmożecie zmienić swego losu, będą na was czekać tylko nieszczęście i przekleństwo w tym i przyszłym życiu. Dlatego nie powinniście zostać wrogami Jezusa Chrystusa, a po to, aby nimi nie zostać, musicie wierzyć w Niego: musicie wierzyć, że Jezus to Chrystus; że On przyszedł jako Król, Prorok i Arcykapłan; że On zbawił nas ewangelią wody i Ducha. Każdy, kto w to nie wierzy, na pewno zostanie Jego wrogiem.

W Biblii również napisano: “Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ewangelia św. Jana 1:12). “Przyjąć Go” oznacza “uwierzyć w Niego”, podczas gdy “zaprzeczać Mu” oznacza “nie wierzyć w Niego.”

On porzucił Swoją chwałę w Niebie i został człowiekiem, aby zbawić nas, ludzi, od wszystkich naszych grzechów. Przez 33 lata Swojego życia na tej ziemi, współczując naszej słabości, On przyjął chrzest, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, aby spełnić nasze zbawienie. Jak więc możemy nie wierzyć w Niego? Jak możemy zaprzeczać Panu? Co pozwala wam być tak zarozumiałymi i zaprzeczać Panu? Nie rozumiem, dlaczego ludzie tego świata są tak zarozumiali i nie wierzą w Jezusa.

Byliśmy skazani na piekło, ale Jezus zlitował się nad nami i złożył Siebie w ofierze jako pojednanie za nasze grzechy. Aby uczynić nas bezgrzesznymi i dziećmi Bożymi, które wiecznie będą żyć szczęśliwie z Nim w Jego Królestwie, On przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, a także zmartwychwstał, aby dać nam Swoje doskonałe zbawienie. To jakże możemy nie wierzyć w Niego? Możecie nie wierzyć w Niego, jeśli jesteście tak wielcy i potężni, że własnymi siłami potraficie wejść do Nieba, ale jeśli to nie jest tak, mam nadzieję, że uwierzycie w Niego. Tylko w taki sposób możecie nie zostać Jego wrogami.


Kto zaprzecza, że Jezus
jest Synem Bożym?
To wrogowie Jezusa Chrystusa.
Nie wierzą, że jest Bogiem.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:23 napisano: “Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.”

Jeśli nie zaprzeczacie, lecz wierzycie, że Jezus jest Synem Bożym, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, zabrawszy wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstaniem, to Ojciec Jezusa zostaje waszym Ojcem. W Biblii napisano: “Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca.” Więc musimy najpierw wyznać Syna. Czy wyznajecie, że Syn Boży to nasz prawdziwy Zbawiciel? Czy wierzycie, że On zbawił nas, zmywszy wszystkie nasze grzechy wodą, krwią i Duchem Świętym? —Tak.— Jeśli w to nie wierzycie, jesteście wrogami Boga i antychrystami.

Wielu dzisiejszych teologów twierdzi, że Jezus nie jest Bogiem, że wiara w Niego to nie jedyny sposób wejścia do Nieba. Nalegają, że każda religia ma swoją własną drogę do zbawienia. Nazywamy ich religijnymi pluralistami w chrześcijaństwie. Dziekan znanego seminarium teologicznego w Korei pewnego razu powiedział, że Jezus naprawdę nie zmartwychwstał. To oznacza, że On nie jest Synem Bożym i Samym Bogiem. Szczerze mówiąc, tacy ludzie to ci, którzy nie wierzą w Niego. Oni myślą, że Jezus to po prostu rewolucjonista. Naprawdę wielu teologów myśli, że Jezus to czcigodny rewolucjonista i szlachetny filozof. Właśnie oni publicznie zaprzeczają Jezusowi Chrystusowi.

Więc w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan mówi: “Naprawdę znamy Prawdę. Jeśli niektórzy ludzie nie wierzą w Syna Bożego, to są antychrystami i wrogami Boga, którzy zaprzeczają także Ojcowi. Nawet publicznie oświadczają, że żaden z nich nie należy do nas. Wiedząc Prawdę, możemy poznać wiele rzeczy z tych wypadków, i zrozumieć, że nie powinniśmy zostać przez nich oszukani ani nie należy nam przyjmować ich wiary.” Musimy wiedzieć, że my również zostaniemy antychrystami, jeśli nie będziemy wierzyć w Jezusa jako Syna Bożego.

Później apostoł Jan oświadcza: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą” (I List św. Jana 5:4-6). Innymi słowy, jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to zostaniemy wrogami Boga.


Którą ewangelię apostołowie
słyszeli od początku?
Ewangelię, która przyszła poprzez
wodę, krew i Ducha.

Jan mówi: “Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu” (I List św. Jana 2:24). To cóż słyszeliśmy od początku? Aby poznać poprawną odpowiedź, musimy najpierw przeczytać fragment z Pierwszego Listu św. Jana 5.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:4-8 napisano: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.”

W Biblii napisano: “A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” Ten urywek mówi nam, że gdyby Jezus naprawdę nie był Synem Bożym, to wszystko, co On zrobił dla nas na tej ziemi, byłoby daremne: to, że On przyjął chrzest, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, nie miałoby znaczenia i nie przyniosłoby nam żadnej korzyści.

A jednak prawdziwe Słowo Boże powiada nam, że Bóg Ojciec tak umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów; On pozwolił Swemu Synowi przyjąć chrzest i ukrzyżowanie, a także zmartwychwstać, aby zmyć grzechy świata. Bo tak On uwolnił nas od śmierci i dał nam życie wieczne. Więc musimy wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym.

Jezus to nie Bóg Ojciec. Jezus ma Ojca. Jezus jest Synem Bożym, ale On również jest Stwórcą. On jest Bogiem Stwórcą według Swojej mocy i statusu. A jednak On zostawił Swoją majestatyczną chwałę, przyszedł na ten świat w ciele człowieka i zbawił nas wodą, krwią i Duchem Świętym. “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew.” Jezus Chrystus zbawił nas, przyszedłszy przez wodę i krew.


Jak Syn Boży
przyszedł do nas?
On przyszedł przez
wodę i krew.

To cóż oznacza “On przyszedł przez wodę, krew i Ducha”? To oznacza, że Jezus Chrystus, Syn Boży, urodził się na ten świat w ciele człowieka, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć wszystkie grzechy świata na Swoje ciało, i zbawił ludzkość od wszystkich grzechów, umarłszy na Krzyżu.

Oto zbawienie, które Jezus dał nam, przyszedłszy przez wodę i krew. Drodzy bracia chrześcijanie, jak Jezus przyszedł do nas? On przyszedł przez wodę i krew? Tak, On przyszedł przez wodę i krew. Alleluja! Jezus Chrystus to nasz Zbawiciel. On przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha. Dlatego Biblia mówi: “Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą... Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.”

O czym świadczy Duch Święty? On świadczy o Prawdzie, że Jezus przyszedł przez wodę i krew, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. O czym jednogłośnie świadczą woda, krew i Duch? Ci trzej świadczą o Prawdzie, że zostaliśmy zbawieni chrztem Jezusa i Jego śmiercią na Krzyżu. Jeśli mamy wiarę w ewangelię wody i Ducha, innymi słowy, jeśli wierzymy w Syna Bożego, który przyszedł przez wodę i krew, to nasze serca otrzymują od Ducha Świętego pieczęć poprawnej wiary.

Bóg Ojciec daje dar Ducha Świętego tym, którzy otrzymują przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew, jako w swojego Zbawiciela. Więc w Biblii napisano: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew.” Co świadczy o naszym zbawieniu? Co słyszeliśmy od początku? Słyszeliśmy o “Duchu, wodzie i krwi.” Jeśli wierzymy w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew, to możemy wierzyć w Niego jako w Syna Bożego i naszego doskonałego Zbawiciela. Jeśli wierzymy, że Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów, to Duch Święty razem z Bogiem Ojcem mówi nam, że mamy prawdziwą wiarę w swoich sercach.

Bóg Ojciec daje nam dar Ducha Świętego, kiedy otrzymujemy przebaczenie grzechów poprzez wiarę. Oto namaszczenie Ducha Świętego. Byliśmy namaszczeni przez Ducha Świętego i dlatego zostaliśmy dziećmi Bożymi.


Jaką ewangelię apostołowie
nam przekazali?
Ewangelię wody i Ducha, w którą
teraz wierzymy.

“Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu” (I List św. Jana 2:24). Co słyszeliśmy od początku? To, że Jezus Chrystus przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Apostoł Jan świadczy, że nasze zbawienie zostało spełnione przez wodę, krew i Ducha. Oto ewangelia, którą apostoł Jan głosił od początku.


Co oznacza chrzest, który
Jezus przyjął od Jana?
On oznacza, że Jezus raz na zawsze
wziął na Swoje ciało wszystkie
grzechy świata.

Apostoł Piotr również powiedział: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (I List św. Piotra 3:21). Więc możemy potwierdzić, że prawdziwa ewangelia, którą apostołowie głosili od początku, to ewangelia wody i Ducha. To ewangelia chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Jeśli wierzymy w tę ewangelię, możemy otrzymać dar Ducha Świętego.

W Dziejach Apostolskich 2:38 apostoł Piotr powiedział: “Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.” W tym czasie Żydzi mogli otrzymać przebaczenie grzechów, dlatego otrzymywali w darze Ducha Świętego, kiedy wyznawali swoją winę, nawracali się w swojej wierze i wierzyli, że Syn Boży Jezus zabrał wszystkie ich grzechy Swoim chrztem i zapłacił wszelką cenę grzechów Swoją śmiercią na Krzyżu. Ewangelia wody i Ducha to jedyna prawdziwa ewangelia, którą apostołowie głosili od początku. My również jesteśmy błogosławieni, ponieważ także wierzymy w tę prawdziwą ewangelię. Bóg Ojciec zapieczętowywał nas Duchem Świętym jako prawdziwych wierzących w ewangelię wody i Ducha, i będzie nas bronił, dopóki nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego.

A teraz apostoł Jan szczerze doradza nam wszystkim: “Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku” (I List św. Jana 2:24). My z wami powinniśmy pozwolić prawdziwej ewangelii, którą słyszeliśmy od początku, przebywać w naszych sercach. To jest jedyna prawdziwa ewangelia, która nigdy się nie zmieni i nie zniknie. Dlaczego myślimy, że ewangelia wody i Ducha to prawdziwa ewangelia, którą apostołowie słyszeli od początku? Ponieważ apostołowie, Jan, Piotr i Paweł, wyznawali swoją wiarę w tę prawdziwą i oryginalną ewangelię (I List św. Jana 5:3-7, I List św. Piotra 3:21, List św. Pawła do Rzymian 6:1-3, List św. Pawła do Galacjan 3:27).

Apostołowie otrzymali przebaczenie grzechów, kiedy usłyszeli i uwierzyli w tę ewangelię wody i Ducha. My również możemy otrzymać Ducha Świętego, kiedy nasze serca oczyszczą się poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty nie przychodzi przez gorące uczucia. On przychodzi w serca wierzących w ewangelię wody i Ducha. Bóg Ojciec daje Ducha Świętego sercom wierzących i zapieczętowuje je Duchem Świętym. Więc my również zostaliśmy bezgrzesznymi i dzięki Niemu potrafiliśmy zrozumieć, co naprawdę oznacza Słowo Boże.

Dalej Jan mówi: “To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd” (I List św. Jana 2:26). On podkreśla, że niektórzy ludzie starali się wprowadzić w błąd świętych Wczesnego Kościoła. Dlatego on chce przypomnieć im o prawdziwej ewangelii, którą słyszeli od początku. Powiedział to, aby prawdziwa ewangelia wody i Ducha zakorzeniła się w ich sercach, aby żaden kłamca nie potrafił wprowadzić ich w błąd. Jestem pewny, że teraz możecie zrozumieć, dlaczego apostoł Jan powiedział do swoich braci świętych: “Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.” Dalej on naucza: “Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył” (I List św. Jana 2:27). Teraz powinniśmy przyjąć w swoje serca miłość Bożą, która nam dała życie wieczne.


Jak Pan zbawił nas od zmieszania,
próżni i ciemności?
On zbawił nas od zmieszania, próżni i
ciemności poprzez ewangelię
wody i Ducha.

Biblia jasno mówi nam, że Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez wodę, krew i Ducha Świętego. Tę Prawdę słyszeliśmy jeszcze od stworzenia świata. Biblia mówi nam w I Księdze Mojżeszowej 1:1-3 o zbawieniu Chrystusa: Światłość świeciła nad ziemią, która była bezładna, pusta i ciemna. Światłością jest Sam Jezus i Jego miłość (Ewangelia św. Jana 1:1-10). Pan jeszcze na początku powiedział nam o prawdziwej ewangelii.

A jednak większość z nas od początku słyszała o fałszywych ewangeliach, ponieważ istnieje bardzo wielu fałszywych kaznodziejów nieprawdziwej wiary. Na początku większość z nas nawet nie słyszała o ewangelii wody i Ducha. Zazwyczaj wierzyliśmy tylko w krew na Krzyżu. Ale, szczerze mówiąc, taka wiara nie mogła zmyć wszystkich grzechów z naszych serc. Krótko mówiąc, większość z nas miała nieprawdziwą wiarę i nie wiedziała, jak Jezus oczyścił wszystkie nasze grzechy przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Nie powinniśmy wpuszczać takie fałszywe ewangelie w swoje serca. Drodzy bracia chrześcijanie, ten urywek “wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku” nie oznacza, że musicie przestrzegać fałszywej ewangelii, którą słyszeliście od początku. Potraficie otrzymać nowe życie i przebywać w Bogu Ojcu, tylko jeśli przyjmiecie ewangelię wody i Ducha. Jeśli usłyszeliście prawdziwą ewangelię, która pozwala wam przebywać w Ojcu i w Synu, to musicie przestrzegać jej w swoim sercu, skoro ją usłyszeliście. Żyjemy w miłości Chrystusa od tego momentu, kiedy naprawdę narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha. “Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku” oznacza, że musimy przestrzegać ewangelii wody i Ducha od tej chwili, kiedy ją usłyszeliśmy i naprawdę otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki szczerej wierze w tę ewangelię.

Apostoł Jan wreszcie mówi o miłości Chrystusa, który przyszedł ewangelią wody i Ducha, aczkolwiek wykorzystuje różne słowa. W miłości Chrystusa Bóg dał nam życie wieczne i Swoje doskonałe zbawienie, a także uczynił nas Swoją rodziną i Swoim ludem. On dał nam wszystkim to błogosławieństwo w miłości Jezusa Chrystusa.

Jest wielu kłamców, którzy starają się zwieść was swoimi fałszywymi kazaniami. Mają tajemnicę bezbożności (II List Pawła do Tesaloniczan 2:7), która pragnie was skierować na zgubne drogi. Musicie z wiarą odrzucić tych ludzi oraz ich doktryny, aby was nie oszukali. Jeśli naprawdę przebywamy w miłości Chrystusa, mając wiarę w ewangelię wody i Ducha, to możemy odrzucić wszelkie kłamstwo w tym świecie; możemy odróżnić kłamstwo od Prawdy, a zło od dobra, patrząc na nich z punktu widzenia miłości Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha.

A jednak nie możemy odróżnić Prawdy od kłamstwa za pomocą naszych własnych przekonań i myśli, lecz tylko za pomocą miłości Jezusa Chrystusa. Jeśli miłości Bożej nie ma w naszych sercach, to musimy polegać na własnych myślach, starając się odróżnić kłamstwo od Prawdy. Miłość Chrystusa ma Prawdę, zbawienie, życie wieczne i wszystkie inne błogosławieństwa Nieba.


Czym oszuści wprowadzają
ludzi w błąd?
Wprowadzają ludzi w błąd fałszywymi
ewangeliami, w których nie
ma Prawdy.

Apostoł Jan mówi: “To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd” (I List św. Jana 2:26). Oszuści głoszą fałszywe ewangelie, lecz nie prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Naprawdę fałszywe ewangelie, które głoszą, nie mają nic wspólnego z tą ewangelią. Popierają te hipotezy na swój sposób. Rozwinęli własną logikę, a ich myśli odeszły od woli Bożej i miłości Chrystusa.

A jednak ci, którzy przebywają w miłości Chrystusa, nie polegają na własnej sprawiedliwości, lecz głoszą miłość Bożą i Boże Słowo Prawdy. W Swojej miłości Bóg dał nam wieczne przebaczenie grzechów oraz istną miłość braci i sióstr. W miłości Chrystusa musimy odróżniać Prawdę, prawdziwą miłość oraz istną ewangelię, a także wierzyć, aby jednoczyć się z Chrystusem i ze sobą.

Jeśli mamy wszystko, czego potrzebujemy, ale nie mamy miłości Bożej, która przyszła poprzez ewangelię wody i Ducha, to oznacza, że nic nie mamy. Bez względu na to, jak dobrze człowiek pamięta wersety Biblii i jak starannie głosi Słowo Boże, jeśli nie wie, jak Jezus Chrystus umiłował i zbawił go ewangelią wody i Ducha, to prawdziwa misja zbawienia nie zostanie spełniona dla niego.

Jeśli w Jego miłości miłujemy zabłąkane dusze, a także braci i siostry w Chrystusie, to możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo z innymi, jednoczyć się ze sobą i otrzymać błogosławieństwo od Boga. Ale jeśli nie mamy miłości Chrystusa, to wszystko jest daremne. Dla nas ewangelia wody i Ducha jest miłością Jezusa Chrystusa. Prawda, zbawienie i miłość Chrystusa to nie trzy różne rzeczy. Wszystko się wykonało w Jego miłości.


Czy ten, kto otrzymał Ducha Świętego,
już nie powinien się uczyć?
Bynajmniej. Musi się uczyć
u poprzedników wiary.

Apostoł Jan dalej mówi w Pierwszym Liście św. Jana 2:27-28: “Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.” Ten urywek mówi nam: “Tylko prawdziwe namaszczenie poucza was o wszystkim, dlatego musicie przebywać w Panu, podobnie jak ono was nauczyło.” Ten, kto nas pomazał, to Duch Święty. On przychodzi w serca tych, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, poucza i pomaga nam we wszystkim. Jego pouczenie to nie kłamstwo, lecz prawda; dlatego musimy przebywać w Panu, jak On nas nauczył.

Wtedy ktoś może pomyśleć: “Teraz Duch Święty mieszka w sercach narodzonych ponownie i poucza nas o wszystkim, dlatego już nie powinniśmy uczyć się u kogoś! Jeśli uczę się czegoś u innych, to tylko zbija mnie z drogi!” Ale to nie prawda. Oczywiście, każdy narodzony ponownie otrzymał Ducha Świętego. Ale młodzi duchowo wciąż nie mogą odróżnić rzeczy duchowych od cielesnych, dlatego muszą uczyć się u poprzedników w Chrystusie. Mogą się uczyć i nauczać siebie nawzajem, ponieważ mają Ducha Świętego w swoich sercach. Ale nie mogą nauczać tych, którzy nie poznali miłości Chrystusa i czyje serca są oszukane przez fałszywych nauczycieli. Narodzeni ponownie nie mogą się nauczyć prawdy u tych, którzy jeszcze się nie narodzili ponownie.

Kiedyś dawno spotkałem pastora, który pracował w IVF, w posługiwaniu kolegiów, i rozmawiałem z nim o Słowie Bożym w domu Pastora Samuela Kima. Ten pastor nie był narodzony ponownie. Kiedy Pastor Kim i jego żona świadczyli przed nim, jak się narodzili ponownie z wody i Ducha, on zaprzeczył, przytoczywszy powyższy werset i powiedziawszy: “Tu Biblia mówi nam, że namaszczonych nie trzeba pouczać. Więc nie powinien pan ich pouczać, nieprawdaż?” Miał na myśli, że nie powinienem już nauczać i mieć współuczestnictwa z Pastorem Kimem i z jego żoną.

Ale ten fragment z Pierwszego Listu św. Jana 2:27 nie mówi nam tego. Ci, którzy narodzili się ponownie, nie powinni uczyć się kłamstwa u fałszywych nauczycieli, ale niedawno narodzeni ponownie koniecznie muszą dokładnie się uczyć Prawdy u poprzedników, którzy narodzili się ponownie przed nimi.

Ten urywek wyjaśnia, że musimy uczyć się Słowa Prawdy, wszedłszy do miłości Chrystusa. Ale nie powinniśmy już uczyć się kłamstwa. Musimy uczyć się wszystkich detalów Prawdy ewangelii wody i Ducha, kiedy już poznaliśmy miłość Chrystusa. Ale nie mamy czego się uczyć u oszustów, którzy nie znają miłości Chrystusa. Innymi słowy, narodzeni ponownie nie mają czego się uczyć u tych, którzy się nie narodzili ponownie, a ci grzesznicy nie mogą pouczać sprawiedliwych, którzy otrzymali Ducha Świętego.

Zakochani w sobie, którzy się nie narodzili ponownie, nawet nie uświadamiają sobie, dlaczego nie mogą nikogo pouczać, a więc naprawdę tylko pogardzają nami, mówiąc: “Jaki nonsens! Nie mają żadnego programu nauczania, żadnych wykładowców! Czego nauczają i co studiują, jeśli nawet nie mają przedmiotu Historia Chrześcijaństwa?” Mogę stanowczo i pewnie powiedzieć tym ludziom, że nie nauczamy tych nonsensów tak zwanych wielkich ludzi chrześcijaństwa jak Kalwin, Luter, Matthew Henry, Darby i Spurgeon, ponieważ ich nauki i doktryny są całkiem absurdalne i pełne kłamstwa.

Tylko Słowo Prawdy, które pozwala nam narodzić się ponownie, jest warte studiowania i nauczania. Musimy nauczać o tym Słowie. Nie nauczać o nim oznacza popełniać wielkie zło przed Bogiem. Właśnie dlatego nigdy nie nauczałem narodzonych ponownie takich nonsensów tego świata. Tylko otwieram Biblię i dzielę się z nimi Słowem Bożym, które pozwala nam narodzić się ponownie, otrzymać zbawienie od wszystkich swoich grzechów i zostać namaszczonymi przez Ducha Świętego.


Gdzie mieszka Duch Święty?
On mieszka w sercach tych, którzy otrzymali
przebaczenie grzechów.

Boży Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. On działa tylko zgodnie ze Słowem Bożym. On również działa poprzez wiarę tych, którzy niosą ludziom miłość Chrystusa, czyli świadczą o zbawieniu Bożym, które się objawiło w miłości Chrystusa. Przebywając w naszych sercach, On pomaga nam zrozumieć Słowo Boże, kiedy go słuchamy, i zachęca nas do głoszenia Słowa innym duszom. On chce, abyśmy całkiem i poprawnie zrozumieli wolę Bożą.

Duch Święty naucza nas o Słowie Prawdy, zapisanym w Biblii, i pozwala nam zrozumieć to Słowo. Właśnie tak On zbawia nas poprzez wiarę i rozkazuje nam z wiarą głosić Słowo Prawdy. On pozwala nam żyć zgodnie ze Słowem i odrzucać to, co musimy odrzucić według Prawdy. On spełnia wszystkie dobrze rzeczy zgodnie ze Słowem Bożym.

Drodzy bracia święci, czy narodziliście się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha? Jeśli tak, to musicie jeszcze bardziej studiować Biblię, otrzymywać jeszcze szczególniejsze nauki i większą miłość w Jego Kościele, a także przyjmować upomnienia i krytykę. Dlatego nauczam swoich braci wierzących, sług i pastorów o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to miłość Chrystusa, a druga to surowe nauczanie.

Jeśli mam surowo pouczać moich braci wierzących, robię to bez wahania. Surowo krytykuję ich Słowem Bożym. Zawsze, kiedy spotykam duchowo upartego wierzącego wśród moich parafian, upominam go, aby stał się potulny przed Bogiem. Robię to nie dlatego, że nienawidzę go, lecz aby mu pokazać miłość Chrystusa. Mogę być surowy z takimi uczniami, ponieważ moje pouczanie bazuje na miłości Chrystusa. Więc kiedy nam należy skarcić swoich uczniów i pokazać im Prawdę, my, liderzy, musimy naprawdę to robić.

Kiedy moi uczniowie są bardzo zmęczeni i zamierzają pozostawić życie wiary, nie patrzę na nich surowym spojrzeniem. W takich wypadkach odczuwam i mówię, że jest mi ich żal, chociaż nie jestem winien ich stanu lub słabości. Pocieszam ich w smutku i trudnościach, aby znowu się wzmocnili w miłości Chrystusa, i mocno stali w wierze, będąc zachęceni miłością Chrystusa. Nie mogę tego zrobić własnymi odczuciami i siłą, a tylko za pomocą mocy Jego miłości, która prowadzi i naucza nas, jak żyć Jego Słowem. Czyż On nie złożył Siebie w ofierze, aby zbawić nas, ponieważ bardzo nas umiłował? Teraz wierzymy, że On pokazał nam Swoją miłość, aby pozwolić nam pogodzić się z Bogiem Ojcem; że On przyjął chrzest i ofiarnie umarł na Krzyżu, aby pokazać nam Swoją miłość i abyśmy zawsze dziękowali Bogu. Więc czasami liderzy spotykają swoich zwolenników łagodnym spojrzeniem, a czasami surowo ich karcą, ponieważ wierzą, że właśnie takie jest serce Chrystusa i Jego miłość, że w ten sposób możemy jednoczyć się z Jego wolą względem nas, narodzonych ponownie.

Apostoł Jan wie, że Duch Święty przebywa w sercach świętych i sług Bożych. Więc on mówi, że nie powinni się nauczać u świeckich ludzi, ponieważ Duch Święty poucza nas o wszystkim w Prawdzie.

Duch Święty jest wierny i nie kłamie. On świadczy, że nasza wiara jest prawdziwa, jeśli wierzymy w Słowo Boże. On mówi nam, czy mamy rację, czy się mylimy, czy wierzymy prawidłowo, czy nie. On sprawia, że czujemy się niewygodnie, kiedy schodzimy z drogi prawdziwej wiary. Właśnie dlatego czasami czujemy się bardzo źle. Ale On daje nam pokój i radość serca, kiedy obracamy się od nieprawdziwej wiary, a wierzymy prawidłowo. On naprawdę to robi.

Drodzy bracia święci, musimy przebywać w miłości Chrystusa. Nasi pastorzy, bracia i siostry, czyli wszyscy sprawiedliwi, muszą przebywać w miłości Jezusa Chrystusa. Co szczególnego mamy w sobie? Czy należy nam chwalić się sobą przed innymi?

Zostaliśmy jedną rodziną bez względu na naszą własną wolę, kiedy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów w ewangelii wody i Ducha. A te nowe rodzinne stosunki wiary są o wiele przepiękne, niż jakiekolwiek inne stosunki tego świata. Należymy do jednej rodziny w miłości Chrystusa i jednoczą nas zaufanie, miłość i czysta przyjaźń. Bez Jego miłości nie możemy stać się jedną całością. Zostaliśmy braćmi i siostrami dzięki miłości Chrystusa. Ale bez Jego miłości nie mielibyśmy ze sobą nic wspólnego; bez Jego zbawienia jesteśmy nic nie warci. Musimy przebywać w miłości Chrystusa, ponieważ Jan powiedział nam: “Trwajcie w Nim.” To jest istna wiara, którą musimy mieć, zwłaszcza w czasie tych dni ostatecznych.


Jak musimy żyć, mając w sobie
Ducha Świętego?
Musimy żyć z wiary, miłując siebie
nawzajem i głosząc Prawdę
zbawienia.

W te dni ostateczne, chociaż wiedza i technologia się rozwijają, mało ludzi głosi ewangelię wody i Ducha. Więc musimy głosić jeszcze skuteczniej, wykorzystując wiedzę i technologię dla ewangelizacji.

Teraz wszyscy ludzie tego świata pragną miłości Chrystusa. Nigdzie nie ma prawdziwej miłości. Wielu chrześcijan twierdzi, że narodzili się ponownie, ale naprawdę nie są narodzeni ponownie, a swoimi nieprawdziwymi ewangeliami przeszkadzają tym, którzy mają prawdziwą ewangelię. Czasami złoszczę się na nich, ale od teraz będę wobec nich obojętny. Wszystkie ich ciężkie przestępstwa pochodzą od ich ciemności: żyją w pełnej ciemności, ponieważ nie przebywają w miłości Chrystusa. Wiemy, dlaczego tak postępują i dlatego nie powinniśmy omawiać za i przeciw ich dziwnego zachowania.

Jeśli przebywamy w miłości Chrystusa, to możemy żyć w harmonii z innymi świętymi, miłując i rozumiejąc siebie nawzajem. Nie chcemy tak żyć, ale wiemy, że to jest najbardziej piękne i błogosławione życie w tym świecie. Mamy prawdziwą wiarę, ponieważ otrzymaliśmy miłość Chrystusa; możemy wybaczać sobie winy, ponieważ otrzymaliśmy przebaczenie grzechów w miłości Chrystusa, w ewangelii wody i Ducha; możemy również prowadzić naprawdę dostojne i życzliwe życie, głosząc prawdziwą ewangelię oraz troszcząc się o inne dusze. Musimy najpierw przyjąć miłość Chrystusa, aby żyć w Chrystusie i przebywać w Nim.

Musimy mieć miłość Chrystusa. Musimy codziennie rozmyślać nad miłością Jezusa, który oddał Swoje własne ciało, pokazawszy nam Swoją bezwarunkową miłość: musimy znowu przypominać sobie, jak Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan; musimy pamiętać, jak On doznał ogromnych cierpień na Krzyżu; musimy znowu rozmyślać nad wiarą, aby Jezus zmartwychwstały prowadził nas do Królestwa Niebieskiego.

Zawsze, kiedy grzeszymy przez naszą słabość, musimy być wdzięczni za Jego miłość zbawienia, która się objawiła w ewangelii wody i Ducha. Odczuwamy, jak kiełek miłości wschodzi w naszych sercach, kiedy wiemy, wierzymy i przyjmujemy do serca miłość Chrystusa. Zobaczymy również, jak w nas wzrasta duże drzewo miłości, kiedy będziemy głosić Jego miłość. Jeśli to zrobimy, nigdy się nie zawstydzimy przed Nim, kiedy On wróci. Nie będziemy żyć haniebnym życiem, jeśli mamy Jego miłość. Dlatego apostoł Jan doradza nam przebywać w miłości Jezusa.

Musimy przebywać w miłości Samego Chrystusa. To nie jest miłość cielesna i humanistyczna. Musimy pozostawać w Jego miłości: musimy pracować w Jego miłości, miłować siebie nawzajem w Jego miłości i głosić ewangelię w Jego miłości. Naprawdę służymy Bogu w Jego miłości. Troszczymy się o naszych braci i siostry, a także miłujemy ich w Jego miłości. Więc spełniając to wszystko w miłości Chrystusa, możemy otrzymać jeszcze większe błogosławieństwo Boże, planować spełniać jeszcze większe duchowe zadania i poświęcić się głoszeniu wielkiej miłości Jezusa. Właśnie dlatego apostoł Jan doradza nam żyć w miłości Chrystusa. Alleluja!

Za dni Jana niektórzy ludzie w jego kościele próbowali omamić narodzonych ponownie, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha i przebywali w Panu. Za dni apostoła Pawła również byli ludzie, którzy przeszkadzali świętym i chcieli przekręcić ewangelię Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 1:7). Wymyślali i głosili inne ewangelie, które twierdziły: “Musimy odmawiać modlitwy skruchy zawsze, kiedy grzeszymy, oczyszczać się za pomocą takich modlitw i uświęcać swoje serca, od razu uwalniając się od brudu naszego życia.”

Apostoł Jan nazywa takich ludzi wrogami Boga, którzy pragną zwieść świętych. Naprawdę ich doktryny jeszcze po dziś dzień gmatwają i rujnują naszą wyraźną wiarę. Więc Jan przypomina i uprzedza nas, że tacy antychryści są bardzo niebezpieczni dla naszej wiary, mówiąc: “Musicie przebywać w Panu, jak was nauczałem od początku.”


Kto może przebywać w Panu?
Ci, którzy wierzą w ewangelię
wody i Ducha.

W Pierwszym Liście św. Jana 2:28 napisano: “Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.” Jan mówi, że przebywając w ewangelii wody i Ducha, będziemy mieli silną wiarę i nie zawstydzimy się przed Panem, kiedy On powróci. Z innej strony, ci, którzy nie przebywają w Nim, zostaną wrogami Boga.

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym i Zbawicielem, już naprawdę otrzymał doskonałe zbawienie poprzez wiarę. Wszyscy ci ludzie są właścicielami niezwykle cennej i silnej wiary.

Oczywiście, czasami wpadamy w ciemność. Ale jeśli przebywamy w Panu, to ciemność szybko ucieka z naszych serc. Możemy się mylić, czasami nawet ponownie popełniać ten sam błąd, ale najważniejsze jest to, czy przebywamy w Nim, czy nie. W Ewangelii według św. Jana 15:7 napisano: “Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.” Bóg obiecuje wysłuchać wszystkie nasze modlitwy, jeśli przebywamy w Jezusie Chrystusie i prosimy Go o pomoc, mając wiarę w Jego Słowo w swoich sercach. Bóg pomagał mi po dziś dzień, kiedy modliłem się z dobrymi zamiarami, i zawsze będzie wysłuchiwać moje modlitwy.

Nie zawstydzimy się przez swoją wiarę, tylko jeśli przebywamy w ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, jeśli przebywamy w Chrystusie. Wiara w ewangelię wody i Ducha – to wiara, która nam pozwala przebywać w Panu, i ta wiara jest mądrością, która nie pozwala nam zostać Jego wrogami. Jeśli nie przebywamy w Jezusie Chrystusie, to na pewno zostaniemy Jego wrogami. Kim są wrogowie Chrystusa? To nikt inny, tylko ludzie, którzy nie uznają Jezusa za swojego prawdziwego Zbawiciela, który jest Synem Bożym; nie wyznają, że On przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie nasze grzechy; umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby dać nam Swoje doskonałe zbawienie. To ci, którzy Go nie przyjmują.

Nie powinniśmy zaprzeczać Panu. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa, a także ewangelię wody i Ducha, Słowo Boże. Czy macie w sobie coś osobliwego, że możecie być zarozumiali i odrzucać Jego doskonałą miłość? Czy naprawdę zbyt mądrzy, aby od razu wyznać tę prawdziwą ewangelię? Czy myślicie, że jesteście tak mądrzy, że sami potraficie znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania? Czy myślicie, że możecie spotkać Boga tylko za pomocą własnego rozumienia?

Musimy przyjąć prawdziwe Słowo Boże Prawdy. Jeśli Bóg mówi, że On stworzył wszechświat, to postępujemy mądrze, tylko jeśli przyjmujemy Prawdę, mówiąc: “Tak, Ty to zrobiłeś. Amen.” Nikt nie wie wszystkich rzeczy o wszechświecie. Pewnego razu znany uczony powiedział: “Musimy być pokorni przed Stwórcą. Teraz ludzie są bardzo dumni ze swojej wiedzy i technologii, a wielu z nich myśli, że ludzie zdobędą cały wszechświat. Ale pamiętajcie tę prawdę! Cała wiedza o wszechświecie, którą nagromadziliśmy, jest mniejsza od prochu tej ziemi, jeśli porównamy wszechświat z naszą planetą.”

Lekarze mówią: “Oczywiście, operuję. Ale nie dokonuję istnych operacji w życiu pacjenta. Tylko Bóg daje nam życie i śmierć.” Dlatego nawet niektórzy lekarzy niechrześcijanie modlą się, zanim operują pacjentów w stanie krytycznym: “Boże, proszę, pomóż wyżyć temu pacjentowi.” Nawet ateista odmawia tę samą modlitwę, kiedy leży na stole operacyjnym: “Boże, proszę, uratuj mnie od śmierci! Od teraz będę wierzyć w Ciebie, jeśli mnie uratujesz.”

My, stworzenie, musimy szukać Stwórcę, który istnieje od początku. Stwórca to Sam Jezus Chrystus. On mówi, że odwiedził nas i oczyścił nas od wszystkich naszych grzechów. To dlaczegoż mielibyśmy zaprzeczać Jego miłości? Nie powinniśmy przeciwstawiać się Bogu, udając bardzo mądrych przed Nim. Musimy raczej wierzyć w Jego Słowo i wyznawać swoje wady. Czy wiecie, ilu sług Bożych oddało swoje życie za Biblię, abyście mogli ją mieć? Jezus mówi: “Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli” (Ewangelia św. Jana 4:38). Teraz zbieramy owoce ich pracy. Najwięcej dla naszego zbawienia zrobił Sam Jezus Chrystus. Otrzymaliśmy zbawienie, które On całkiem spełnił. Otrzymujemy życie wieczne tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą On Sam spełnił. Każdy, kto w to wierzy, otrzymuje życie wieczne. Czy wierzycie?

Czy ktoś z was wstydzi się swoich grzechów przed Bogiem i dlatego nie może przyjść do Niego? Nie wstydzę się przed Nim. Nie dlatego, że jestem zarozumiały, lecz tylko dlatego, że teraz przebywam w Panu. Nie wstydzę się, ponieważ wierzę w Niego i w to, że On zmył wszystkie grzechy świata, w tym moje grzechy, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy, aby spełnić nasze zbawienie. Przynajmniej nie muszę się wstydzić, ponieważ otrzymałem przebaczenie grzechów poprzez wiarę.

Nie wiem, jak On nas wynagrodzi. Niektórzy z was mogą zostać wynagrodzeni bardziej ode mnie. Ale co dotyczy zbawienia, nie zawstydzę się z powodu swojej wiary, kiedy On powróci. Nie wstydzę się swojej wiary, ponieważ teraz przebywam w Panu, wierzę, że On zmył wszystkie nasze grzechy Swoją ewangelią wody i Ducha, a także całym sercem przyjąłem tę prawdę. Mając taką wiarę, nie powinniśmy się wstydzić.

Więc apostoł Jan mówi: “Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego” (I List św. Jana 2:29). Ten urywek mówi nam: “Będziecie spełniać czyny sprawiedliwe, jeśli wiecie i wierzycie, że Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy świata, spełniwszy sprawiedliwą misję. A także poznacie, że ta sprawiedliwość należy do Niego, podobnie jak i wszystka prawda.”

Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, On powiedział do niego: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus przyszedł na tę ziemię w podobieństwie grzesznego ciała, aby zmyć nasze grzechy (List św. Pawła do Rzymian 8:3). On również zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. On pokazał Swoją miłość nie na słowach, a naprawdę przyjąwszy chrzest, aby spełnić całą sprawiedliwość Bożą Swoim ciałem. Więc On zmył wszystkie grzechy świata, aby zostać prawdziwym Barankiem Bożym. On również zabrał wszystkie te grzechy na Krzyż i umarł na nim, aby odpokutować za nie. Przed Swoją ofiarną śmiercią On rzekł donośnym głosem: “Wykonało się!” (Ewangelia św. Jana 19:30) On zmartwychwstał, aby zostać Zbawicielem ludzkości.

Więc On spełnił całą sprawiedliwość i czyni wszystkich wierzących sprawiedliwymi. Jeśli naprawdę wierzycie, że Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, wykonując wolę Boga Ojca, to zostaniecie ludźmi sprawiedliwymi i potraficie spełniać czyny sprawiedliwe. Naprawdę narodzeni ponownie bardzo chcą służyć ewangelii Bożej. Chociaż ich czyny mogą być niedoskonałe, z radością i wiarą żyją dla sprawiedliwości. Dlatego apostoł Jan mówi nam, że ci, którzy starają się żyć dla sprawiedliwości, głosząc ewangelię, są sługami Bożymi i Jego ludem.

On mówi nam to, abyśmy nie zostali wrogami Jezusa. Czy spełniacie sprawiedliwość Bożą? Czy narodziliście się w Chrystusie? Wszyscy urodziliśmy się od naszych rodziców, ale narodziliśmy się ponownie jako sprawiedliwi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Narodziliśmy się ponownie jako ludzie bezgrzeszni, jako lud Boży, który się nie wstydzi.

Czy kiedyś byliście w Indii? Nie byłem w Indii, ale widziałem jej ziemię i ludzi. Hinduizm to dominująca religia tego kraju i ma coś wspólnego z doktryną transmigracji dusz w Buddyzmie. Ta religia jest ściśle powiązana z systemem kast, systemem socjalnym tego kraju. Zwolennicy hinduizmu wierzą, że w przyszłym życiu mogą się urodzić w rodzinie, która należy do lepszego stanu socjalnego, jeśli będą żyć cnotliwie w tym życiu. Hinduiści wierzą, że narodzą się ponownie w niższej kaście, zwierzęciem lub nawet wężem, jeśli nie będą prowadzić cnotliwego życia już teraz. Krótko mówiąc, ich przyszłe życie całkiem zależy od życia teraźniejszego.

A jednak wierzą również w to, że mogą się uwolnić z tego nieuniknionego cyklu metempsychozy. Dlatego należy poddać ciało kremacji. Być może, widzieliście kiedyś w telewizji, jak spalają ciała zmarłych nad brzegiem Gangesu. Wierzą, że dusze zmarłych urodzą się w lepszej kaście, jeśli to zrobią. To jest niemądre przekonanie! Naprawdę głupio jest w to wierzyć! Jestem przekonany, że wymyślili takie doktryny, ponieważ nie mogli się uwolnić z poczucia winy.

Ale otrzymaliśmy błogosławieństwo Boże, które naprawdę pozwala nam uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. Teraz zostaliśmy sprawiedliwymi, którzy mogą spełniać sprawiedliwość i prowadzić życie sprawiedliwe. Wiemy również, że wszystko to pochodzi od mocy Jezusa Chrystusa. Jak napisano w Piśmie Świętym: “Z owocu poznaje się drzewo”, każdy, kto prowadzi życie sprawiedliwe, czyli każdy, kto żyje dla ewangelii, jest narodzonym ponownie świętym, który żyje nowym życiem.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Czy myślicie, że jesteście tak doskonali, że możecie dobrze służyć Bogu? Możemy żyć sprawiedliwym życiem tylko dzięki istnej wierze w Prawdę, którą Pan dla nas spełnił. Możemy zostać zbawieni poprzez wiarę, i spełniamy czyny sprawiedliwe, ponieważ Pan naprawdę uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas Swoimi dziećmi. Zostaliśmy również Jego sługami, którzy spełniają czyny sprawiedliwe dla zbawienia innych dusz, służą kościołowi Bożemu i jego członkom, a także starannie wykonują niezbędne zadania w Jego Kościele. Chociaż różnimy się od siebie swoimi darami i obowiązkami, służymy jednak tej samej ewangelii.

Za dni Jana byli ludzie, którzy wyszli z Kościoła Bożego przez swoją niewiarę. Więc on nieprzerwanie powtarza ewangelię wody i Ducha. On mówi o jednym temacie w rozdziałach 3 i 4, i nareszcie wyciąga wniosek w rozdziale 5.

Teraz my z wami służymy ewangelii w Kościele Bożym. Wierzymy w Niego i dlatego możemy to robić. Musimy pamiętać, że możemy służyć Jemu, ponieważ narodziliśmy się w Nim. Wierzę w to. Od teraz nie powinniśmy patrzyć na Chrystusa według świata (II List św. Pawła do Koryntian 5:16). Musimy poznać Go w duchu i w Prawdzie. Powinniśmy również pozostawać Mu wierni, aby On nas przyjął.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.