" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nasz Bóg, Który Przyszedł
do Nas z Miłością Agape

 

< 1 List św. Jana 3:1-8 >

“Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”Czy Znacie Sedno Miłości Bożej?


Przede wszystkim, dziękuję Bogu za Jego miłość, w której Jezus Chrystus, Sam Bóg dla nas wszystkich, przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, przelał Swoją krew i w ten sposób raz na zawsze zbawił nas, którzy byliśmy grzesznikami, od wszystkich naszych grzechów.

Były dwie przyczyny, dla których Bóg Ojciec zaplanował darować Swoją miłosierną miłość tym z nas, którzy wierzą w prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Pierwsza przyczyna polegała na tym, że On chciał pokazać Swoją rzeczywistą miłość ze sprawiedliwością i miłosierdziem Bożym, ponieważ źli aniołowie pragnęli Jego siły, a drugą przyczyną było pokazać, że żadne stworzenie nie może własną siłą zdobyć tronu Bożego.

To pokazuje nam, że żaden z nas w żaden sposób nie może wziąć udziału w chwale dzieci Bożych własną siłą fizyczną. To nam objawia, że możemy zostać dziećmi Bożymi tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i w Prawdę zbawienia, zaplanowanego tylko w miłości Bożej. Innymi słowy, widzimy, że tylko dzięki wierze w boskiego Jezusa i w Słowo danej przez Niego ewangelii wody i Ducha możemy zostać dziećmi Bożymi oraz ubrać się w miłość Bożą.

Dlatego teraz wiemy, że człowiek nie może zdobyć tronu Bożego żadną rzeczą i żadnymi środkami tego świata. Prawda zbawienia, mieszcząca się w ewangelii wody i Ducha, jest jedynym legitymistycznym prawem zbawienia prawdziwego, które działa dla wszystkich, tak dla chrześcijan, jak i dla niewierzących. Przecież aby uwolnić wszystkich tych grzeszników od grzechów i bezprawia, Jezus Chrystus, nasz Bóg, wykorzystał ten sam plan zbawienia w ewangelii wody i Ducha.

Jezus Chrystus, nasz Pan, ubrał nas wszystkich, wierzących w miłość Bożą, która się objawia w ewangelii wody i Ducha, w chwałę zostania dziećmi Bożymi. Ta Prawda zbawienia została zaplanowana w Jezusie Chrystusie jeszcze przed stworzeniem świata, w takim razie również było określono, że tylko ci, którzy wiedzą i wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha, ubiorą się w chwałę Bożą. Chociaż Sam Bóg zaplanował nasze zbawienie w Swoim bezgranicznym miłosierdziu, musimy zrozumieć, że możemy otrzymać miłość Bożą, tylko jeśli najpierw uwierzymy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, w Prawdę tego zbawienia. Bóg Ojciec zaplanował i postanowił ubrać nas w zbawienie przebaczenia grzechów tylko pod warunkiem, że uwierzymy w Jezusa Chrystusa jako w naszego Zbawiciela, dlatego wszyscy musimy w to wierzyć.

Musimy zrozumieć, że jeśli nie wierzymy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, w ten Boży plan zbawienia, to Bóg nie będzie winny wszystkich przekleństw, które wreszcie na nas spadną. Przecież Bóg Ojciec postanowił uczynić nas Swoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie, nie możemy znaleźć żadnej wady w Jego planie. Więc musimy jeszcze więcej dziękować Mu za to, że poprzez wiarę wszyscy możemy otrzymać miłość Bożą, darzoną nam przez Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga.

Jeśli wszyscy nie poznamy i nie uwierzymy w najgłębszą miłość Bożą poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą Pan dał nam przez Jezusa Chrystusa, to na zawsze zostaniemy nie w stanie rozwiązać problem naszych grzechów. Jeśli całkiem nie rozwiążemy tego problemu grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa Chrystusa i w Jego krew, to nie zmożemy dogodzić Bogu. Na skutek tego, nasze serca tylko będą drżały, objęte jeszcze większymi dreszczami i lękiem.

Więc musimy wierzyć w prawdę, że nasze rzeczywiste zbawienie zostało możliwe tylko poprzez wiarę w miłość Bożą. Inaczej nie potrafimy zobaczyć sposobu, w który możemy rzeczywiście i całkiem się zbawić od naszych grzechów. Wszyscy musimy pamiętać, że gdybyśmy musieli próbować się zbawić od naszych grzechów, nie mając tej wiary w ewangelię wody i Ducha, która jest miłością Jezusa Chrystusa, to takie wysiłki tylko zwróciłyby nasze serca przeciwko Bogu. Chrześcijanie-grzesznicy popełniają takie grzechy mimo woli. Więc musimy zrozumieć i uwierzyć, że tylko poprzez wiarę w prawdę ustalonej przez Boga ewangelii wody i Ducha możemy otrzymać miłość bezgranicznego miłosierdzia Bożego.

Musicie zrozumieć, jak możecie otrzymać Bożą miłość bezgranicznego miłosierdzia poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli nie uwierzycie całym sercem w Prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Jezus Chrystus, nasz Pan, dał wam, to nie zmożecie powiedzieć, że rzeczywiście wierzycie w miłosierną miłość Bożą i jesteście za nią wdzięczni. Więc jeśli myślicie, że możecie tak czy inaczej otrzymać miłość Bożą za pomocą własnych wysiłków, to bardzo się mylicie. Wszyscy musimy dobrze zrozumieć, że jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, a także w ewangelię wody i Ducha, to tylko zostaniemy złoczyńcami, którzy się przeciwstawiają władzy Bożej.

Jak jest napisano w Biblii: “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List św. Jana do Rzymian 3:23), cała ludzkość zgrzeszyła przeciwko Bogu, i dlatego naturalnie jest skazana na zniszczenie. Ale Bóg rzeczywiście wiedział wszystko o nas, dlatego doprowadził nas do drogi przebaczenia naszych grzechów za pomocą Prawdy ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, przed stworzeniem świata Bóg Ojciec postanowił w Jezusie Chrystusie zbawić nas od grzechów świata. Dlatego Bóg posłał na tę ziemię Jezusa Chrystusa, Swojego Syna a naszego Zbawiciela, rozkazał Mu przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, aby zabrać grzechy ludzkości, przelać Swoją krew i zmartwychwstać, w ten sposób dawszy nam zbawienie, które raz na zawsze zmywa wszystkie nasze grzechy.

Bóg Ojciec również postanowił, że prawdziwe zbawienie będzie dane tylko tym, którzy wiedzą Prawdę ewangelii wody i Ducha oraz ją przyjmują. Więc tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę narodzenia Jezusa, Jego chrztu, śmierci i zmartwychwstania, mogą rzeczywiście oczyścić się z grzechów, a także przeżyć życie wiary z wdzięcznością dla Pana. Bóg Ojciec położył wszystkie nasze grzechy na ciało Jezusa i raz na zawsze za nie odpokutował, rozkazawszy Mu przelać krew na Krzyżu; ale my, ze swej strony, musimy wierzyć w tę Prawdę, aby otrzymać zbawienie od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w ten chrzest Jezusa i w Jego krew. Oto sedno Bożej miłości Agape do nas wszystkich.Ubrawszy nas w swoją miłość Agape, Bóg pozwolił nam uwolnić się od wszystkich grzechów


Jak Bóg uczynił nas Swoimi dziećmi? Oczyściwszy wszystkie grzechy wszystkich bez wyjątku ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, Bóg pozwolił nam zostać Jego dziećmi tylko poprzez wiarę.

Jezus Chrystus to rzeczywiście Syn Boży i Sam Bóg. Jezus przyszedł w ten świat, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, który przyjął od Jana, został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób od razu zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas dziećmi Bożymi. Chociaż nasz Pan przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, faktycznie On rzeczywiście był i jest Stwórcą wszechświata i Mesjaszem, który zbawił ludzkość od grzechów.

Więc po to, aby zostać zbawieni od grzechów, ludzie muszą poznać chrzest i krew Jezusa Chrystusa jako rzeczywistą miłość zbawienia, i uwierzyć w nie. A jednak bez względu na to wielu ludzi wciąż pozostaje grzesznikami, nie chcąc wyznać w swoich sercach miłości Bożej, która przyszła do nas w ewangelii wody i Ducha, a w ten sposób przedłużają odrzucać tę miłość Bożą w swoim życiu. Więc musimy mieć rzeczywiste współczucie dla tych ludzi, głosząc im ewangelię wody i Ducha. Po całym świecie jest bardzo wielu takich ludzi, i właśnie dlatego apostoł Jan oraz my rzeczywiście cierpimy.

Moi drodzy bracia chrześcijanie, dawszy wam miłość zbawienia, która może was zbawić od wszystkich waszych grzechów dzięki miłości ewangelii wody i Ducha, Jezus Chrystus, nasz Pan, dał wam dar zbawienia, aby każdy, kto wierzy w tę Prawdę, narodził się ponownie jako Jego własne dziecko. Tylko poprzez wiarę w boskiego Jezusa Chrystusa jako w naszego Zbawiciela możemy stać się dziećmi Bożymi dzięki Jego miłości. Czy znacie ewangelię wody i Ducha, czy przyjmujecie ją i wierzycie, że jest Prawdą zbawienia? Wszyscy musimy we właściwy sposób poznać i uwierzyć, jaką właśnie miłość Bóg Ojciec dał nam przez Jezusa Chrystusa.

Innymi słowy, to, czy możemy stać się bezgrzesznymi dziećmi Bożymi, całkiem zależy od naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Nasze przebaczenie grzechów zależy od Bożej wszechogarniającej miłości zbawienia, znajdującej się w ewangelii wody i Ducha, którą wykonał Jezus Chrystus.Agape to najprawdziwsza miłość ze wszystkich rodzajów miłości

Ile rodzajów miłości
istnieje między istotami duchowymi?
Są cztery rodzaje miłości: agape, storge,
fileo i eros.

Wszystką miłość w tym świecie można klasyfikować na cztery rodzaje. To są miłość agape, miłość storge, miłość fileo i miłość eros. Greckie słowo “storge” oznacza miłość między członkami rodziny, na przykład miłość rodziców do dzieci, a “phileo” oznacza przyjacielskie stosunki między przyjaciółmi, podczas gdy “eros” oznacza miłość między mężczyzną a kobietą. Agape, z innej strony, oznacza bezwarunkową miłość Bożą do nas.

Z tych czterech rodzajów miłości właśnie miłość agape zawiera miłosierną i współczującą miłość Bożą, która jest o wiele większa, aniżeli jakakolwiek miłość cielesna w tym świecie. To oznacza jednostronną miłość Bożą, która bezwarunkowo przyniosła nam dar zbawienia. Nazywamy tę bezwarunkową miłość “miłością Agape.” Natomiast inne trzy rodzaje miłości w zasadzie są warunkowe. Innymi słowy, eros, fileo, i storge to rodzaje miłości, które trwają, dopóki wykonują się potrzebne warunki.

Miłość agape zawsze istnieje między Bogiem a nami. Miłość Boża, która się objawia przez boskiego Jezusa Chrystusa, jest “miłością prawdy” (2 List Pawła do Tesaloniczan 2:10). Jezus Chrystus, nasz Pan, umiłował nas bezwarunkowo, dlatego dał nam ewangelię wody i Ducha, a w ten sposób pozwolił wierzącym w tę rzeczywistą ewangelię stać się dziećmi Bożymi, raz na zawsze zmywszy wszystkie ich grzechy. Więc gdy chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i o spełnienie Jego woli, możemy to robić tylko z wiarą; nie możemy iść za Nim w żaden inny sposób i z żadnej innej przyczyny. Musimy wiecznie dziękować Bogu za Jego bezgraniczną miłość przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym rzeczywistym Zbawicielem.

Boża miłość agape całkiem się objawia w ewangelii wody i Ducha, którą dał nam Jezus Chrystus, nasz Pan. Więc w całej tej miłości zbawienia jest Prawda wody i Ducha, pochodząca od Boga. Właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, możemy raz na zawsze zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów i stać się dziećmi Samego Boga poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Więc musimy zrozumieć i całym sercem uwierzyć, że właśnie dzięki jednostronnej miłości Bożej zostaliśmy sprawiedliwymi oraz że ta miłość jest Bożą miłością agape do nas. Wszyscy musimy wierzyć, że właśnie przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i dzięki ewangelii wody i Ducha, która jest wcieleniem Jego miłości, potrafiliśmy zostać dziećmi Bożymi.

A jednak jeśli nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, to wasze dusze będą tak puste i przygnębione, jak pustynia. Jeśli wasze dusze jeszcze nie zrozumiały bezgranicznej miłości Bożej do nas przez Jezusa Chrystusa oraz głębi tej miłości Bożej w ewangelii wody i Ducha, to już teraz musicie zrozumieć, że na pewno macie grzech w sercu i wciąż nie przebywacie w Chrystusie (List św. Jana do Rzymian 8:1). W tym wypadku musicie natychmiast nawrócić się i wierzyć w tę ewangelię wody i Ducha.Musimy wiedzieć, że kiedy się pojawi, będziemy do Niego podobni


Co zdarzy się z tymi, którzy wierzą w
ewangelię wody i Ducha?
Będą podobni do Jezusa, rozkoszując się
wszelką łaską Nieba z Jezusem
Chrystusem.

Co Pan powiedział nam w Pierwszym Liście św. Jana 3? W Biblii napisano: “Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 List św. Jana 3:2).

Tu apostoł Jan mówi nam o przyszłości dzisiejszych świętych. On mówi nam, że kiedy Jezus Chrystus, nasz Pan, przyjdzie do nas, i kiedy Królestwo Boże zostanie założone w końcu świata, wtedy również będziemy podobni do Niego. Przecież my również zobaczymy Go takim, jakim jest. Innymi słowy, ten urywek mówi nam o błogosławieństwie, które na nas czeka, oraz że otrzymamy sławne ciała, podobne do ciała Jezusa Chrystusa, i będziemy rozkoszować się wszelką Jego łaską i chwałą.

Jezus Chrystus zbawił nas od naszych grzechów i pozwolił nam wszystkim głosić temu światu ewangelię wody i Ducha, Prawdę ewangelii zbawienia. A Jezus Chrystus, nasz Pan, obiecał nam, że wróci na ten świat jeszcze raz i wynagrodzi pszenicę a ukarze chwast (Ewangelia św. Mateusza 13:30). W tym czasie, kiedy nastanie drugie przyjście Jezusa Chrystusa, On pozwoli tym, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, otrzymać łaskę i chwałę razem z Nim. Bóg doprowadzi nas do Nieba i pozwoli nam żyć z Nim wiecznie.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:3 napisano: “Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.” Jeśli rzeczywiście narodziliśmy się ponownie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, to po to, aby stać się bliższymi do Niego, musimy naprawić nasze winy wiarą w Słowo ewangelii wody i Ducha. To nie oznacza, że ponownie stajemy się grzesznikami, jeśli nie naprawiamy swoich złych czynów. A jednak musimy zawsze utrzymywać swoje serca czystymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która nas zbawiła od grzechów świata.

To dlatego, że mamy nadzieję na wieczne życie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, teraz musimy uwierzyć w tego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który oczyścił nas z grzechów świata, zawsze utrzymywać swoje dusze czystymi, a także z wiarą służyć tej danej przez Boga ewangelii. Wszyscy nie tylko wiemy, ale także całym sercem wierzymy, że nasz Pan, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię, aby zmyć nasze grzechy, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, a w ten sposób zbawił nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, od wszystkich naszych grzechów.

Więc musimy zrozumieć, że poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha możemy zawsze oczyszczać swoje serca.Miłość Boża jest odmienna od miłości między mężczyzną a kobietą


Czy miłość tego świata, miłość między
mężczyzną a kobietą, jest fundamentalnie
odmienna od miłości Bożej?
Tak, podczas gdy miłość Boża jest wiecznie
nieodmienna, miłość ludzka zawsze
się zmienia.

Eros oznacza miłość między mężczyzną a kobietą. Ta miłość między ludźmi płci przeciwnej jest produktem pożądliwości ciała. Wszyscy mężczyźni i kobiety pragną cielesnej miłości, aby usatysfakcjonować żądze swego ciała, i dlatego naprawdę ta miłość jest egoistyczna.

Musimy zrozumieć, że w naszej ludzkiej miłości nie ma ani bezwarunkowej ofiary, ani bezwarunkowego zrozumienia, ani cierpliwości, ani czystości. Ta miłość między ludźmi płci przeciwnej również nigdy nie zmoże trwać wiecznie. Możemy myśleć, że taka miłość będzie trwać wiecznie, dopóki wciąż mamy namiętność do kochanego człowieka. Ale to jedynie miraż w oczach tych, którzy chcą przestrzegać takiej wiary. W ludzkiej miłości nigdy nie może być miłości agape, miłości Bożej. Eros to o wiele niższa miłość, której nawet nie możemy porównywać z Bożą miłością agape.

Nawet miłość storge między rodzicami a dziećmi nie jest podobna do miłości Bożej. Miłość fileo i towarzyskie stosunki między przyjaciółmi również zależą od opieki i zrozumienia między ludźmi; ta miłość kończy się, skoro to zrozumienie zostaje chociażby trochę niezgodne.

Podobnie miłość między ludźmi jest daremna, znika, skoro choćby ktoś jeden przestaje miłować. Natomiast miłość agape, którą Bóg nam pokazał przez Jezusa Chrystusa, nie może mieć w ogóle żadnych warunków. Ale miłość między ludźmi, na przykład miłość między przyjaciółmi, między członkami rodziny, między mężczyzną a kobietą, nie może nie być ograniczona i warunkowa.

A jednak Boża miłość miłosierdzia, która się objawiła przez boskiego Jezusa Chrystusa, nie jest warunkowa.

Nie możemy wymierzyć miłości Bożej, ponieważ jest bezgraniczna. Ta miłość Boża, która się objawia przez prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, jest jednostronną, bezwarunkową i bezgraniczną miłością zbawienia, wielkości i głębokości której nie da się wymierzyć (List św. Pawła do Efezjan 3:18-19). Nie możemy oczekiwać, że otrzymamy taką bezgraniczną miłość od Boga. Ale Bóg już przygotował tę miłość agape w Jezusie Chrystusie poprzez ewangelię wody i Ducha jeszcze przed stworzeniem świata. Bezgraniczna miłość Boża została przygotowana, nawet kiedy jeszcze nie znaliśmy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, i już wówczas dzięki Mu stała się doskonałą. Ta miłość istnieje nie tylko na słowach; przeciwnie, jest to doskonała miłość Boża, która bezpośrednio się nam objawiła, którą odczuły nasze dusze i która uczyniła nas dziećmi Bożymi, całkiem zbawiwszy nas od naszych grzechów.Kim są ci, którzy dopuszczają się bezprawia przed Bogiem?


Kim są ci, którzy dopuszczają się
bezprawia przed Bogiem?
To ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako
Zbawiciela, ale nie wierzą w ewangelię wody
i Ducha, przeciwstawiając się jej.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:4 napisano: “Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.” Kim są ludzie, którzy dopuszczają się bezprawia przed Bogiem? Chrześcijanie-grzesznicy to ci, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i naszym Panem, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody i Ducha. Dlatego grzech nadal pozostaje w ich sercach. Właśnie tacy ludzie są grzesznikami, którzy dopuszczają się bezprawia przed Bogiem.

Tu apostoł Jan nie mówi nam o nieprawościach, których się dopuszczamy swoim ciałem. Mówi raczej o grzechu niewiary tych ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Bezprawiem Jan nazywa grzech tych, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, który przyszedłszy poprzez wodę, krew i Ducha, zmył wszystkie nasze grzechy, całkiem oczyścił je, zbawił nas od wszystkich grzechów świata, uczynił nas sprawiedliwymi i dał nam życie wieczne. Ci, którzy nie wierzą w miłość Bożą, objawiającą się przez Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego, i przyszła do nas poprzez ewangelię wody i Ducha, naprawdę dopuszczają się bezprawia przed Bogiem.

W Ewangelii św. Mateusza 7:22, kiedy kłamcy mówią: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” jak powiedział Jezus, co On im powie? Powiedział, że im oświadczy: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Innymi słowy, Jezus Chrystus, nasz Pan, powie im: “Czyż Ja was nie zbawiłem wodą, krwią i Duchem, podobnie jak postanowiłem zbawić was od grzechów waszych? Czyż Ja, wasz Pan i Zbawiciel, nie zabrałem grzechów świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, czyż nie umarłem na Krzyżu, czyż nie zmartwychwstałem? Czy w ten sposób nie zbawiłem was, czyż nie dałem wam życia wiecznego i przebaczenia grzechów? A jednak nie uwierzyliście w Moją miłość, a teraz tylko mówicie, że prorokowaliście mocą Mojego imienia. Więc odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Jest jedna rzecz, którą wszyscy musimy zrozumieć, zanim pójdziemy dalej. A mianowicie, jeśli wiemy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, uwolnił nas od naszych grzechów, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha (1 List św. Jana 5:6-8), a jednak bez względu na to nie wierzymy w tę Prawdę i przedłużamy żyć jak grzesznicy, to sami napytaliśmy sobie kary Boga. Poznawszy i uwierzywszy w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Boga, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów w swoich sercach.

Wszyscy ludzie obowiązkowo muszą wierzyć w tę Prawdę. Innymi słowy, jeśli kto nie wierzy, że Jezus jest Stwórcą, który stworzył wszechświat, że to Sam Bóg, to ten człowiek powinien najpierw nawrócić się i uwierzyć w Niego. Czy Jezus rzeczywiście jest Samym Bogiem dla was, czy rzeczywiście jest Bogiem, który stworzył wszechświat?

Jezus Chrystus rzeczywiście stworzył ten świat Słowem, które wypowiedział. Spojrzawszy na I Księgę Mojżeszową 1:1-5, zobaczymy, że Ojciec, Słowo, czyli Jezus Chrystus, i Duch Święty, wszyscy razem byli wówczas, kiedy Bóg stworzył ten wszechświat i światło. A kiedy stwarzali człowieka, również zebrali się razem i naradzili. W I Księdze Mojżeszowej 1:26 napisano: “Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!”

Kiedy Jezus Chrystus stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, stworzył je Swoim Słowem. Kiedy powiedział: “Niechaj się stanie światłość”, stała się światłość, a kiedy rozkazał: “Niechaj staną się drzewa”, pojawiły się drzewa. Kiedy w ten sposób On stworzył wszystkie rzeczy Swoim Słowem, Duch Święty również był przy tym obecny. Więc Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, ci trzej są tym samym jedynym Bogiem Stwórcą dla nas.

Dlatego tylko kiedy zaczynamy swoje życie wiary od wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym i Samym Bogiem, możemy otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Wierząc w to, możemy mieć silną wiarę w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, ponieważ to jest ewangelia, spełniona przez prawdziwego Pana Jezusa i dokładnie zapisana w Biblii.

Możemy wierzyć w Niego, ponieważ Biblia oświadcza: “Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4). Kiedy apostoł Paweł napisał ten urywek, “Pismo” tu oznaczało Stary Testament. Więc to oznacza, że Jezus Chrystus odpokutował za wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią, podobnie jak ofiara za grzechy Dnia Przebłagania musiała otrzymać nałożenie rąk i zostać zabita, aby przelać swoją krew. Dlatego Jezus, prawdziwy Bóg, musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, mówiąc: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Właśnie od tego przekonania, że Jezus jest Synem Bożym, naszym Panem i Zbawicielem, zaczyna się prawdziwa wiara, i właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha nasze zbawienie stało się doskonałe.On, Sam Bóg, przyszedł, aby zmyć nasze grzechy


Czy Jezus miał grzech w
Swoim ciele lub w sercu?
On nie miał żadnego grzechu. On rzeczywiście jest
Bogiem i naszym doskonałym Zbawicielem,
Który nigdy nie grzeszył.

Przeczytajmy jeszcze raz Pierwszy List św. Jana 3:5: “Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.” Jezus Chrystus rzeczywiście jest bezgrzeszny. On tylko na chwilę wziął nasze grzechy na “Swoje ciało”, przyjąwszy chrzest od Jana, aby je nieść na Krzyż. Niektórzy ludzie mogą spytać, czy Jezus został grzesznikiem, jeśli wziął grzechy świata przez Jana Chrzciciela. Ale wówczas tylko Jego ciało zabrało grzechy świata, ale nie Jego dusza. Więc Biblia mówi nam: “On [Bóg Ojciec] to dla nas grzechem uczynił Tego [Jezusa], który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:21).

Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, i dlatego u Niego “nie ma przemiany ani cienia zmienności” (List św. Jakuba 1:17). Tylko poprzez tę wiarę, poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, wszyscy możemy zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Na tej podstawie wiary możemy nauczać i budować naszą silną wiarę w Jego sprawiedliwą misję zbawienia.

Ta wiara determinuje przekonanie, że podczas gdy wszyscy wpadliśmy w grzech, Sam Bóg, który nas stworzył, narodził się na tej ziemi w ciele człowieka od ciała Dziewicy Marii, aby zabrać grzechy Swojego ludu. Podobnie jak Bóg dał Mojżeszowi obietnicę w systemie ofiar, tak Jezus Chrystus wziął nasze grzechy na Swoje własne ciało, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał, i w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Wszyscy ci, którzy wierzą w tę Prawdę, otrzymali zbawienie. Bóg zaplanował to wszystko, a Bóg Ojciec i Jego jednorodzony Syn Jezus Chrystus spełnili ten plan dla nas.

A Duch Święty świadczy nam, że to wszystko, co nasz Pan zrobił dla nas, czyli to, że On tak umiłował nas, że po to, aby zmyć nasze grzechy, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie grzechy świata, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, a w ten sposób zbawił nas, stało się we właściwy sposób. Duch Święty świadczy, że wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Samego Boga to w istocie to samo, co wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Ponieważ Duch Święty jest Duchem Prawdy (Ewangelia św. Jana 14:17), On dokładnie świadczy nam o Prawdzie ewangelii. Prawdą jest to, że Jezus przyszedł, aby zbawić nas od grzechów świata, a skończywszy 30 lat, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Wierzyć w tę Prawdę oznacza wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, Bogiem stworzenia świata, który nas stworzył, i naszym Zbawicielem.

Nasz Pan potrafił zostać naszą własną doskonałą ofiarą, ponieważ jest Bogiem, w którym nie ma “przemiany ani cienia zmienności” (List św. Jakuba 1:17). I tylko ta doskonała ofiara mogła przyjąć chrzest i w ten sposób zabrać nasze grzechy.

My, ze swojej strony, wierzymy, że Jezus jest Bogiem, że wszystkie nasze grzechy przeszły na Jezusa Chrystusa, kiedy Sam Bóg przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest, i dlatego zbawienie, które Bóg dla nas przygotował, daje się nam tylko poprzez wiarę. To, że Jezus niósł grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, również dotyczy tylko wierzących. Przecież ten Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, zbawił nas od naszych grzechów Swoim chrztem i krwią. Właśnie poprzez naszą wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha możemy przekazać swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi, a także zmartwychwstać razem z Jezusem Chrystusem i żyć wiecznie.

Po to, aby wierzyć w ewangelię wody i Ducha, obowiązkowo musimy być przekonani o tym, że Jezus, Sam Bóg i Syn Boży, zmył nasze grzechy. Będąc Synem Bożym, Jezus Chrystus naprawdę jest Samym Bogiem, a także Zbawicielem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.

Jeśli Bóg zaplanował i spełnił coś, to czyż On nie zrobił tego wszystkiego doskonale? Wszystko to na pewno jest doskonałe, jak napisano: “Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?” (IV Księga Mojżeszowa 23:19) Dlatego ewangelia wody i Ducha to istna Prawda dla nas, i tylko nasza wiara w tę ewangelię jest dla nas możliwością zostania prawdziwymi dziećmi Bożymi; dla wierzących jest ona możliwością otrzymania prawdziwego przebaczenia grzechów.

Jak więc możemy popełniać grzech, który prowadzi nas do śmierci? (1 List św. Jana 5:16) Wreszcie, musimy mieć wiarę, która nie dopuszcza się bezprawia przed Bogiem.Co oznacza Pierwszy List św. Jana 3:6?


Co oznaczają słowa, że każdy,
kto w Nim trwa, nie grzeszy?
To oznacza, że każdy, kto w Nim przebywa,
nie popełnia grzechu niewiary w
ewangelię wody i Ducha.

Pierwszy List św. Jana 3:6 mówi: “Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.”

Ponieważ w tym urywku są słowa “nie grzeszy”, niektórzy ludzie źle zrozumieli jego znaczenie i myślą: “Czyż apostoł Jan i prawdziwi święci za jego dni nie grzeszyli?” Naprawdę możemy pomyśleć o tym, jeśli przeczytamy ten urywek oczami ciału. Ale każdy, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, odrzuci takie myśli.

Każdy człowiek ma ciało, dlatego nie ma człowieka, który nie popełniałby grzechów cielesnych przed Bogiem. Jak jest napisano w Księdze Kaznodziei Salomona 7:20: “Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył.”

Więc urywek w Pierwszym Liście św. Jana 3:6, gdzie jest napisano: “Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy”, nie mówi nam o grzechach cielesnych. Którego więc grzechu nie popełnia każdy, kto przebywa w Jezusie? Grzechu niewiary w Prawdę, że Jezus jest Synem Bożym, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha.

Grzech, popełniany przez tych, którzy nie wierzą w tę Prawdę, że Jezus Chrystus narodził się na tej ziemi, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, niósł grzechy świata na Krzyż, przelał Swoją krew i umarł na nim, zmartwychwstał i został doskonałym Zbawicielem dla wszystkich nas, jest grzechem, który popełniają wrogowie Boga.

Właśnie poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha my również możemy przebywać w Jezusie Chrystusie. Dlatego kiedy ludzie mówią: “Jezus nie jest ani Synem Bożym, ani Samym Bogiem”, albo “On nie zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha”, to wszystkie ich słowa są bezmyślnym kłamstwem. Dla tych z nas, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, to, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, jest bezsprzeczną Prawdą.

Wszyscy my, wierzący w tę Prawdę, możemy popełniać inne grzechy swoim ciałem, ale nie popełniamy tego grzechu zaprzeczenia Prawdzie. Możemy nawet walczyć ze sobą, ale nie możemy popełnić grzechu niewiary w Prawdę, że Jezus jest prawdziwym Bogiem stworzenia świata, że On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha.

My wszyscy, narodzeni ponownie, wierzymy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, został potępiony zamiast nas na Krzyżu, zmartwychwstał, i w ten sposób raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Wszyscy wierzymy, że Jezus Chrystus to Sam Bóg. Wierzymy również w to, że ewangelia wody i Ducha jest Prawdą, która uratowała grzeszników.

Jakże możemy zaprzeczać temu, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Nie możemy wypowiedzieć takich słów niewiary: “Jezus Chrystus nie jest moim Zbawicielem. Nie jest Synem Bożym. Nie jest Stwórcą. Jezus nie zbawił mnie od wszystkich grzechów, tylko przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy.”Wierzący w ewangelię wody i Ducha muszą mieć się na baczności przed wszystkimi kłamcami


Przed czym muszą mieć się na baczności
wierzący w ewangelię wody i Ducha?
Muszą się wystrzegać nieprawdziwej wiary chrześcijan,
którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a
natomiast pragną podążać za Panem
własnymi wysiłkami i oddaniem.

Przeczytajmy jeszcze raz Pierwszy List św. Jana 3:7-8. “Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”

Teraz, jak i kiedyś w Wieku Apostolskim, jest wielu fałszywych wierzących, starających się zwieść tych, którzy wierzą w prawdziwe zbawienie. W pewnym czasie w Kościele Galacjan zdarzyły się duże zaburzenia w wierze parafian, i Paweł powiedział, że to stało się z powodu fałszywych braci, którzy przyszli podstępnie do Kościoła. Przyszli ukradkiem, aby wybadać wolność, którą święci mieli w Jezusie Chrystusie, i pogrążyć ich w niewolę (List św. Pawła do Galacjan 2:4). Nawet w tym czasie i w tych miejscach, gdzie służył apostoł Jan, również byli tacy ludzie.

Więc musimy zrozumieć, że nawet teraz, nawet w Kościele Bożym, są ludzie, które starają się zwieść tych, czyja wiara wciąż jest młoda. Czy myślicie, że w Kościele Bożym nie ma ludzi, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha? Tacy ludzie, którzy nie wierzą w prawdziwą ewangelię, bardzo umiejętnie na słowach wypowiadają swoją solidarność ze świętymi w służeniu Panu. Aby zwieść świętych, oni mogą powiedzieć: “Chyba jest wam bardzo ciężko to robić, nieprawdaż? Ale nie musicie tak żyć. Nie przemęczajcie się, pozwólcie sobie na relaks. Dlaczego tak harujecie, jeśli już otrzymaliście zbawienie od wszystkich grzechów?” Takimi słowami oni powoli oszukują serca tych, którzy mają prawdziwą wiarę.

Czy myślicie, że narodzeni ponownie święci nie powinni prowadzić życia sprawiedliwego? Czyż sprawiedliwi postępują źle, jeśli przebywają w Panu i służą tej ewangelii z całym swoim oddaniem? Nie! Bynajmniej! Postępujecie poprawnie, jeśli żyjecie dla sprawiedliwości Bożej. Jeśli wierzący ц ewangelię wody i Ducha prowadzą takie życiem, odrzucając swoje żądze względem Boga i jednocząc się z tą Prawdą, to ich czyni szczęśliwymi. Dla tych, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha, życie dla ewangelii wody i Ducha jest radosne i dostojne, chociaż ich ciało może się wycieńczyć i zmęczyć. Ta prawdziwa ewangelia, dana przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zawsze obdarowuje nas odnowioną i przedziwną siłą.

Tacy złoczyńcy, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Pana i Zbawiciela, a tylko zmuszają nas do służenia ciału, na pewno popełniają grzech oszustwa, który zaciemnia oczy duchowe wierzących w ewangelię wody i Ducha przez współuczestnictwo cielesne z prawdziwymi świętymi. Musimy zrozumieć, że tylko jeszcze energiczniej głosząc tę prawdziwą ewangelię po całym świecie, możemy uniknąć tego współuczestnictwa cielesnego.

Istnieje jeszcze inna nieprawda, która może zniszczyć naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha, i to oszustwo jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Niektórzy fałszywi wierzący oszukują sprawiedliwych, mówiąc: “Wszystkie grzechy mogą zostać zmyte poprzez wiarę tylko w krew Jezusa na Krzyżu.” W rzeczywistości przeważająca większość chrześcijan w to wierzy, ale naprawdę to jest oczywiste kłamstwo.

Jedyną Prawdą zbawienia jest to, że po to, aby raz na zawsze zmyć nasze grzechy, Jezus Chrystus, nasz Pan, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, od razu wziął na Siebie grzechy tego świata tym chrztem, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, a także zmartwychwstał, i w ten sposób raz na zawsze uczynił dziećmi Bożymi nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha.

A jednak oszuści mówią sprawiedliwym, że mogą się oczyścić ze wszystkich grzechów poprzez wiarę tylko w krew Chrystusa na Krzyżu. Ale to po prostu nie jest prawda. Poprawna wiara to wiara w chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i w krew, którą On przelał na Krzyżu, jak w nasze własne zbawienie.

Czy ktoś w tym świecie naprawdę oczyścił się ze wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę tylko w krew na Krzyżu? Nie! Jezus Chrystus, nasz Pan, mówi nam w Pierwszym Liście św. Jana 5:4-7, że On raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy, przyszedłszy na tę ziemię przez wodę, krew i Ducha. Ewangelia wody i Ducha składa się nie tylko z krwi na Krzyżu; Jezus Chrystus, nasz Pan, spełnił tę ewangelię chrztem, który przyjął od Jana, i krwią, którą przelał na Krzyżu.

My wszyscy wierzymy, że ewangelia wody i Ducha, spełniona przez prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, jest jedyną prawdziwą ewangelią. A jednak tacy fałszywi wierzący są występnymi grzesznikami, którzy wierzą w połowę Prawdy, powiadającej nam, że prawdziwy Pan Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, poszedł na Krzyż i poniósł całą karę za grzech, przelawszy Swoją krew. Oni wierzą w urojone przez człowieka, nieuzasadnione i nieprawdziwe doktryny swoich własnych kościołów. Właśnie dlatego nie mogą zmyć grzechów swoich serc i sumienia bez względu na to, jak ciężko usiłują się oczyścić przez modlitwy skruchy. Więc będą zawsze oszukiwać swoje własne sumienie.

A jednak przedłużają oszukiwać ludzi, mówiąc: “Nie powinniście polegać tylko na ewangelii wody i Ducha. Spójrzcie na ten urywek z Listu św. Jana do Rzymian 10:13. Tu napisano: “Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” Uspokójcie się. Wierzcie tylko w krew Pana. Tego wystarczy!” Takie słowa mają na celu oszukanie sprawiedliwego. Te słowa wprowadzają w błąd, mogą tymczasowo przyćmić doskonałą wiarę wierzących w boskiego Jezusa jako Zbawiciela, a także w prawdę ewangelii wody i Ducha. Musimy zrozumieć, że słowa Pawła w powyższym urywku z Listu św. Jana do Rzymian 10:13 dotyczą tylko wierzących w prawdziwą ewangelię. Innymi słowy, tylko naprawdę uwierzywszy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, Paweł głosił: “Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

My wszyscy wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i w ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam, dlatego co dzień podążamy za naszym Panem w wierze. Taka wiara daje nam siłę i nadzieję, pozwala nam trzymać się Prawdy zbawienia. Nasze ciało po prostu nie jest w stanie przestać popełniać grzech. Ale jeśli chcemy z wiarą iść za Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, to musimy wyrzec się i odrzucić własne cielesne myśli a iść za Nim z wiarą w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Nasze słabostki ciała mogą odwracać nas, ale musimy co dzień wyrzekać się naszych własnych myśli i żyć z wiary w tę prawdziwą ewangelię.

Już teraz musimy żyć jako nowe stworzenia poprzez wiarę w to, że wszyscy umarliśmy i zmartwychwstaliśmy z Chrystusem według tej prawdziwej ewangelii. Nasz dawny człowiek przyjął chrzest z Chrystusem, a kiedy On przelał Swoją krew, my również umarliśmy z Nim poprzez wiarę, dlatego teraz ten przedziwny urywek z Listu św. Pawła do Galacjan 2:20 dotyczy również i nas: “Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.” Wszystkie te błogosławieństwa zostają możliwe, tylko kiedy mamy wiarę w chrzest i krew Jezusa, ponieważ jeśli nie zostaniemy ochrzczeni w Chrystusie, nie potrafimy się przyoblec w Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 3:27).

A jednak wielu ludzi nie może zrozumieć prawdy ewangelii wody i Ducha własnymi cielesnymi myślami, i dlatego nie może w to uwierzyć, więc tacy ludzie starają się zwieść sprawiedliwych. Dlatego Pan powiedział sprawiedliwym: “Nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 List św. Jana 3:7). A dalej nasz Pan Bóg mówi: “Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku” (1 Jana 3:7-8).

Jesteśmy ludźmi, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Synem Bożym, że On uwolnił nas od grzechów świata, przyszedłszy do nas przez wodę, krew i Ducha. Właśnie ta wiara jest poprawna (1 List św. Jana 5:3-9). Innymi słowy, teraz służymy ewangelii wody i Ducha, głosimy tę ewangelię i chętnie żyjemy dla tej ewangelii jako jej sługi.

Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana, On powiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Dlatego wierzymy, że Jezus Chrystus Swoim chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela, krwią i śmiercią na Krzyżu, a także Swoim zmartwychwstaniem od razu spełnił całą sprawiedliwość Bożą dla nas. To był jedyny należny sposób spełnienia sprawiedliwości Bożej, i dlatego Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Dlatego Jezus, nasz Zbawiciel, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Oczywiście, wszystkie Jego czyny sprawiedliwe (List św. Jana do Rzymian 5:18) skończyły się Jego śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstaniem. A jednak musimy zrozumieć, że Jego chrzest, razem z Jego krwią, jest obowiązkowym elementem zbawienia naszego Pana.

A teraz wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, i właśnie dlatego możemy prowadzić przed Bogiem życie, pełne błogosławieństwa. Naprawdę musimy pragnąć oddanie służyć ewangelii. Chociaż ludzie tego świata nie przyznają naszej ofiary, a jedynie ignorują nas, musimy pamiętać dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, gdzie jest napisano: “Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy” (1 List św. Jana 3:7). Tylko raz na zawsze otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana, możemy stać się bezgrzesznymi, a spełniając przed Bogiem czyny sprawiedliwe, możemy również stać się narzędziem sprawiedliwości Bożej.

Jezus Chrystus, nasz Pan, teraz przebywa ze wszystkimi wierzącymi w tę prawdziwą ewangelię wody i Ducha, a także błogosławi i broni ich wszędzie, gdzie idą. Więc teraz musimy pędzić ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (List św. Pawła do Filipian 3:14). Nie powinniśmy pozwolić szatanowi nas zwieść, a dlatego musimy wierzyć w prawdziwą ewangelię, która nam pozwoliła odrzucić i zwyciężyć to oszustwo, oraz całym sercem służyć ewangelii.

Moi drodzy bracia święci, nas naprawdę często oszukują kłamcy! Mamy ciało, i dlatego lekko jest nas zwieść, i naprawdę bardzo często chcemy dogodzić swojemu ciału. Czyż to was nie dotyczy? Naprawdę czasami pragniemy zadowolenia własnego ciała, a także chcemy żyć w pokoju i powodzeniu.

To prawda, ale czyż możemy odłożyć dzieła sprawiedliwości Bożej i żyć dla zadowolenia własnego ciała? Jak Pan powiedział: “Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List św. Jana do Rzymian 1:17), tylko spełniając czyny sprawiedliwe, wszyscy sprawiedliwi mogą mieć spokój duszy i wykonywać wolę Bożą. Jak powiedział nasz Pan: “Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza” (3 List św. Jana 1:2), tylko jeśli prowadzimy życie duchowe, możemy naprawdę prosperować. A zaraz mamy nadzieję na nagrodę, przygotowaną dla nas na Niebie i w Tysiącletnim Królestwie, a więc wszystkiego sobie odmawiamy (1 List św. Pawła do Koryntian 9:25).

Oczywiście, musimy się troszczyć o elementarne potrzeby własnego ciała. Ale zaspokoiwszy swoje elementarne potrzeby, od razu oddanie głosimy ewangelię Bożą. Musimy zawsze uczestniczyć w tym wyścigu, jak długo nam Pan pozwoli. Nie możemy odmówić uczestniczenia w tym wyścigu. Przekleństwo Boże spadnie na tych, którzy zejdą z dystansu. Podobnie jak maratończycy, kiedy są zmęczeni, biorą butelki z wodą, stojące wzdłuż drogi, piją z nich, wylewają wodę sobie na głowę i wyrzucają te butelki, a cały czas przedłużają biec, my wszyscy musimy tak samo biec w naszym maratonie wiary. Przecież jeśli odłożymy na później ten wyścig wiary, którego celem jest głoszenie ewangelii po całym świecie, to Dzień Pański również zostanie odłożony na o wiele większy termin, aniżeli oczekujemy.

Jeśli kto naprawdę wierzy w ewangelię wody i Ducha, to nie może żyć takim lekkomyślnym życiem, aby zaspokoić swoje ciało. Przeciwnie, on musi prowadzić dbałe życie. Lud Boży nie może się rozluźniać, przecież jeśli przestanie służyć sprawiedliwości Bożej, od razu zacznie służyć tylko własnemu ciału, czyli grzechowi.

Moi drodzy bracia wierzący, czy dobrze się czujecie, kiedy popełniacie grzech cielesny? Nie, naprawdę czujecie się gorzej. Pan zbawił nas od wszystkich grzechów świata sprawiedliwością Jezusa Chrystusa, a my wierzymy w tę Prawdę, i dlatego Duch Święty mieszka w naszych sercach. Właśnie dlatego nasze dusze źle się czują zawsze, kiedy nie spełniamy sprawiedliwości Bożej. Nasz Pan to nasz święty Bóg, i właśnie dlatego, że naszemu Panu się nie podoba, kiedy podążamy za własnym ciałem, my również czujemy się źle. Prawdziwy Bóg Jezus Chrystus jest naszym Panem, dlatego czujemy się dobrze, kiedy szczerze głosimy prawdziwą ewangelię jako Jego sługi, ale kiedy tego nie robimy, wtedy czujemy się źle. Żyjąc na tej ziemi, sprawiedliwi naprawdę się cieszą, kiedy spełniają czyny sprawiedliwe.

Więc nie ma nic złego w tym, że wzywam was do życia dla ewangelii wody i Ducha teraz, kiedyście otrzymali przebaczenie grzechów. Jeśli nie zostaliście zbawieni od wszystkich swoich grzechów dzięki sprawiedliwości Bożej, to możecie przedłużać grzeszyć, ale jeśli naprawdę otrzymaliście zbawienie od grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, to musicie żyć dla ewangelii Bożej.

Podobnie jak małe dzieci mogą się cieszyć prawie ze wszystkiego, tak samo ci, którzy żyją dla głoszenia ewangelii Bożej, również mogą zawsze się cieszyć. Przecież serca sprawiedliwych cieszą się, ponieważ oni żyją dla sprawiedliwości Bożej. Więc jeśli wasi przewodnicy zawsze wzywają was do służenia Panu, to musicie zrozumieć, że oni wykonują wspaniałe dzieło, prowadząc was! Wszystko to dlatego, aby dać wam prawdziwe szczęście. Musicie zrozumieć i uwierzyć, że ten, kto wzywa was do wykonywania co raz większych czynów sprawiedliwości, przynosi wam jeszcze większe szczęście.

Sprawiedliwi, które wierzą w ewangelię wody i Ducha, bardzo dobrze wiedzą, że nigdy nie możemy osiągnąć prawdziwego szczęścia przy pomocy zadowolenia cielesnego. Gdyby w ten sposób sprawiedliwi mogli otrzymać prawdziwe szczęście, zadowalając żądzę ciała, robilibyśmy to zawsze. Ale dla sprawiedliwych prosperowanie tylko ciała nie jest prawdziwym szczęściem. Wszystkie zadowolenia ciała są jedynie doczesne, a tylko kiedy planujecie i wykonujecie Boże czyny sprawiedliwe, a także przezwyciężacie wszystkie przeszkody, wtedy prawdziwa radość przychodzi z Nieba w wasze dusze.Jaki grzech popełniają przeciwko Niemu ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Boga?


Czy nie należą do Boga ci,
którzy nie wierzą w Słowo ewangelii
wody i Ducha?
Nie należą. Ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu,
naprawdę nie wierzą w prawdziwego Boga Jezusa
Chrystusa jako swego Zbawiciela, ponieważ
nie wierzą w prawdziwą ewangelię.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:8 napisano: “Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.” Kto grzeszy przeciwko Bogu? Ten, kto należy do diabła. Innymi słowy, ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, należą do diabła.

Co jest grzechem przeciwko Bogu? To grzech niewiary w Słowo Bożej ewangelii wody i Ducha. To oznacza grzeszyć przeciwko Bogu. To doskonały Bóg, przez nikogo nie stworzony i nikomu nie podwładny. On jest doskonały, absolutnie dobry i nigdy nie popełnia zła.

Ale Biblia mówi nam, że diabeł grzeszy od początku. W I Księdze Mojżeszowej 2 i 3 widzimy, że szatan zwiódł Adama i Ewę, stworzonych na podobieństwo Boże. Ponieważ Bóg im powiedział: “Gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (I Księga Mojżeszowa 2:17), szatan ich zwiódł, mówiąc: “Na pewno nie umrzecie” (I Księga Mojżeszowa 3:4). Więc przyćmiwszy ich świadomość, szatan zmusił ich do nieufności wobec Boga, aby wreszcie umarli. Więc diabeł grzeszy od początku.

W tej erze i czasie ludzie również starają się nas zwieść, mówiąc: “Można wierzyć tylko w krew na Krzyżu.” Cały świat uwierzył w nieprawdę diabła, i dlatego chrześcijanie, nawet jeśli twierdzą, że wierzą w Jezusa, naprawdę grzeszą przeciwko Bogu, nie wierząc w chrzest Jezusa, ale tylko w krew na Krzyżu.

Ile kościelnych wież i krzyży jest na tej ziemi, w miastach i we wsiach? Chociaż wokół nas jest bardzo wiele krzyży, wierzących w ewangelię wody i Ducha przed Bogiem jest niezwykle mało. Czy ludzie tego świata byliby szczęśliwi, gdyby w tym świecie było więcej ludzi sprawiedliwych? Pomyślcie o tym. Nie lubią wierzących w ewangelię wody i Ducha. Przecież diabeł jest ich właścicielem. Jak może diabeł kochać człowieka, który ma miłą Bogu wiarę? Również I tym, którzy należą do diabła, nie może się podobać to, co robią sprawiedliwi, dzieci Boże.

Kimkolwiek są, wrogo odnoszą się do sprawiedliwych, którzy służą ewangelii wody i Ducha. Zazwyczaj poświęcają się legalistycznej świętoszkowatości, podobnie jak to robił Paweł, kiedy jeszcze był Saulem. Ale zawsze, spotykając wierzących w ewangelię wody i Ducha, oni jednoczą się i odrzucają sprawiedliwą i prawdziwą ewangelię, w którą wierzą sprawiedliwi. Widzimy, że nawet ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, od razu zauważalnie się złoszczą, kiedy opowiadamy im o ewangelii wody i Ducha. Przecież nie znają prawdziwego zbawienia wody i Ducha.Dlaczego się objawił Jezus Chrystus, nasz Bóg?


Dlaczego Syn Boży przyszedł
na tę ziemię?
Jezus przyszedł, aby zniszczyć
wszystkie dzieła diabła.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:8 napisano: “Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” To, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, miało na celu zniszczenie dzieł diabła. Kiedy diabeł doprowadził ludzkość do grzechu i zniszczenia, przyszedł Jezus, aby wykorzenić to, co diabeł zrobił z ludzkością. Jezus Chrystus przyszedł, aby całkiem zmyć wszystkie dzieła szatana z powierzchni tej ziemi, a nam pozwolić wejść do sławnego Królestwa Bożego, zbawiając nas od wszystkich grzechów świata. W rzeczywistości, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, Jezus Chrystus spełnił tę misję.

Kim jest ten Syn Boży, o którym napisano w Biblii? To Jezus Chrystus, nasz Pan. Czy wierzycie, że ten Jezus Chrystus jest waszym prawdziwym Zbawicielem? Czy wierzycie, że to Bóg, że On przyjął chrzest od Jana i przelał Swoją krew, aby zmyć wszystkie wasze grzechy? Jak On wykorzenił nasze grzechy? On zmył je wszystkie ewangelią wody i Ducha. Którą ewangelię apostoł Jan głosił od początku? To było nic innego, jak tylko ewangelia wody, krwi i Ducha.

Niektórzy ludzie myślą: “Wypędzał demony – oto co robił Jezus, więc Jezus przyszedł tylko po to, aby zbawić od demonów ludzi opętanych oraz zburzyć te złe duchy.” Ale to nie jest prawda. Po prostu wypędzać demony naprawdę jeszcze nic nie oznacza; w rzeczywistości to wszystko daremne. Wszyscy ludzie muszą zostać opętani przez złe duchy, jeśli nie otrzymają przebaczenia wszystkich swoich grzechów (List św. Pawła do Efezjan 2:1-2). Więc jeśli ktoś naprawdę chce uwolnić się od demonów, to musi najpierw otrzymać Ducha Świętego, narodziwszy się ponownie.

Tylko kiedy będziemy im głosić ewangelię wody i Ducha, kiedy uwierzą, że Jezus Chrystus to Bóg, że On ich zbawił, przyjąwszy chrzest, przelawszy Swoją krew i umarłszy na Krzyżu, a potem zmartwychwstawszy – tylko wówczas Duch Święty od razu zamieszka w ich sercach, a ich demony na zawsze zostaną wypędzone, aby już nigdy nie powróciły do ich dusz.

Natomiast kiedy chrześcijanie wypędzają demony w imieniu Jezusa Chrystusa, to nie oznacza, że ludzie na zawsze się uwalniają od wszystkich tych demonów. To tylko show, w którym demony wychodzą, aby powrócić z jeszcze innymi demonami (Ewangelia św. Łukasza 11:24-26). Wtedy stan późniejszy tego człowieka jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Nie rozumiejąc tego, ludzie robią wiele rzeczy, aby wypędzić demony, łożą ręce na ludzi, których opętał zły duch, i żarliwie się modlą. A jednak opętani nadal się męczą.

Czy myślicie, że ci ludzie opętani zawsze są podobni do szaleńców? Naprawdę z reguły są podobni do zwykłych ludzi. A jednak trafiają w pułapkę szatana, ponieważ w ich sercach jest grzech, i w wyniku zaczynają służyć szatanowi. To wszystko dlatego, że nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

A jednak, kiedy spotykają takich ludzi, jak my, wierzących w ewangelię wody i Ducha, i zaczynają rozumieć, że ich cierpienia są wywołane grzechami, że wszystkie te grzechy przeszły na ciało Jezusa Chrystusa przez Jego chrzest, wtedy demony, które ich dręczyły, od razu wychodzą, skoro ci ludzie otrzymują przebaczenie grzechów. Oto jak można całkiem i na zawsze wypędzić te demony.

Więc musimy zrozumieć, że Syn Boży przyszedł, aby zburzyć dzieła szatana prawdziwym Słowem wody i Ducha. Musimy modlić się za tych ludzi, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, i nauczać ich tej ewangelii. Każdy, kto stał się sprawiedliwym poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, może modlić się za grzeszników i głosić im tę prawdziwą ewangelię.

Apostoł Jan mówi nam, że nawet w okresie Wczesnego Kościoła w Kościele Bożym, w którym on służył, było wielu niewierzących oraz że oni wreszcie pozostawili Kościół. Jak jest napisano w Pierwszym Liście św. Jana 2:19: “Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.” Ci, którzy wyszli, uczynili tak, ponieważ ich wiara różniła się od wiary sprawiedliwych.

Gdzie jeszcze, oprócz Kościoła Bożego, możemy przyjść my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, aby prowadzić życie wiary? Czy sprawiedliwi mogą prowadzić życie wiary poza Kościołem Bożym? Nie, nie mogą! Tu Jan mówi nam, że nawet w czasach Wczesnego Kościoła w Kościele było wielu wrogów Jezusa Chrystusa oraz że ci ludzie również sformowali własne ugrupowania i wreszcie pozostawili Kościół.

Musimy ponownie pomyśleć nad tym, być w pogotowiu i modlić się o zbawienie ich dusz. A jeśli naprawdę mamy należną wiarę w ewangelię wody i Ducha, to musimy również uczestniczyć w maratonie wiary, spełniając czyny sprawiedliwe. Jeśli zostaliśmy zwiedzieni, to teraz musimy odnowić swoje serca, ponownie rozmyślając nad ewangelią wody i Ducha, od teraz być w pogotowiu i wzmacniać swoją wiarę w jedności z Kościołem Bożym. Tylko w taki sposób możemy prowadzić normalne i zdrowe życie duchowe. Żadna inna droga oprócz drogi służenia ewangelii wody i Ducha, nie jest błogosławiona.

Bez względu na to, jak otrzymaliśmy przebaczenie swoich grzechów i narodziliśmy się ponownie, a także w jaki sposób potrafiliśmy przeczytać i zrozumieć Słowo Boże, jeśli jednak nie mamy tego współuczestnictwa ze świętymi i sługami Bożymi, to nie możemy przynosić dobrych owoców.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Jezus Chrystus, nasz Król, zbawił nas, króluje nad nami jako Król i wziął na Siebie odpowiedzialność za nasze szczęście jako nasz Król. On jest absolutnym Królem nas wszystkich, wierzących w Niego. On jest wiecznym Królem. Jesteśmy szczęśliwi, tylko kiedy nasz Król jest szczęśliwy, a kiedy On się smuci, my również się smucimy.

On rozkazuje nam żyć z wiary w ewangelię wody i Ducha. On rozkazuje wam wierzyć w tę wspaniałą ewangelię, przeżyć błogosławione życie i wydawać przepiękne owoce, żyjąc w tym świecie.

Dziękuję naszemu trójjedynemu Bogu za tę Prawdę, że Jezus przyszedł do nas, uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i został naszym prawdziwym Pasterzem. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.