" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Którego Grzechu Nie
Powinniśmy Popełniać
przed Bogiem?

 

< 1 List św. Jana 3:9-16 >

“Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.”Kogo dotyczy urywek z Pierwszego Listu św. Jana 3:9: “Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy?”


Którego grzechu nie popełniają
narodzeni z Boga?
Grzechu niewiary w to, że Jezus Chrystus
wziął na Siebie grzechy świata,
przyjąwszy chrzest i przelawszy
Swoją krew dla nich.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego, w Pierwszym Liście św. Jana 3:9 napisano: “Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy.” Przede wszystkim, tu musimy zrozumieć, że ten urywek dotyczy wierzących w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, apostoł Jan powiedział te słowa wierzącym w boskość Jezusa, naszego Pana, i w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie wierzą w boskość Jezusa, a także wszyscy, którzy nie wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha, czynią siebie wrogami Boga. Musimy zrozumieć, że ich wiara jest niepłodna i daremna.

Nawet wśród dzisiejszych chrześcijan po całym świecie wielu ludzi nie wierzy w boskość Jezusa Chrystusa i w to, że On jest Samym Bogiem; świat jest pełny takich nominalnych chrześcijan. Więc oni wszyscy wierzą we własne myśli raczej niż w Słowo Boże, wpadłszy w świat religii, który sami wymyślili. Zanurzywszy się we własnych myślach, żyją bez danej przez Boga Prawdy ewangelii. Ich myśli cielesne nie mogą wyznać Bożej ewangelii wody i Ducha, a w ten sposób czynią ich życie bezgranicznie nieszczęśliwym. Wreszcie zostają wrogami Boga.

Religie tego świata mogą się wydawać atrakcyjne z zewnątrz, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Wpadłszy we własne religijne sprzeczności, wszyscy ludzie umierają tak ciałem, jak i duszą. Ludzie religijni w tym świecie wiele stracili z powodu wymyślonych przez ludzi religii, w które wierzą. Wysokie ściany więzień ich religii uczyniły ich niezdolnymi ani do spotkania Prawdy ewangelii wody i Ducha, ani do uwierzenia w nią.

Świeckie religie często robią daremne i nieuzasadnione twierdzenia. Kiedy Bóg mówi w Swoim Słowie, że ludzie naprawdę nie mogą żyć cnotliwie (Ewangelia św. Marka 7:21-23), widzimy, że zwolennicy religii, wcale nie przestrzegając tego polecenia, natomiast doradzają tym ludziom jeszcze silniej pragnąć żyć cnotliwie. Wierzą i głoszą, że spełnianie czynów cnotliwych jest celem chrześcijańskiego życia dla każdego człowieka.

Ale istna prawda chrześcijaństwa naucza, że celem wszystkich chrześcijan jest wiara w Jezusa Chrystusa, Który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, aby w ten sposób uwolnić się od wszystkich swoich grzechów, zostać dziećmi Bożymi i otrzymać życie wieczne. Mam nadzieję i modlę się, aby wielu ludzi uwierzyło w boskość Jezusa i w ewangelię wody i Ducha, a w ten sposób zostało dziećmi Bożymi.

Ale naprawdę zbyt wielu chrześcijan wierzy w religie świata. Bardzo silnie pragną pokryć swoją hipokryzję własnymi zaletami. Więc tacy ludzie bardzo łatwo stawiają nieuzasadnione twierdzenia przed tymi, którzy nie wiedzą istnej prawdy. Mówią: “Pomyślcie o śmierci Jezusa, który został ukrzyżowany! Jezus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu przez wzgląd na was. Więc jak, otrzymawszy takie duże natchnienie i błogosławieństwo, możecie nie służyć Jezusowi Chrystusowi swoim dobytkiem materialnym?” Wielu chrześcijan, słuchając takie słowa, pragną pokazać swoje oddanie przez rzeczy materialne.

Takimi ludźmi rządzą emocje, oni nie wiedzą istnej Prawdy zbawienia. Ale czyż Bóg uznaje ich emocjonalne wierzenie ze poprawną wiarę? Nie, On nie przyjmuje takich wierzeń. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie może przyjąć tych, którzy wciąż pozostają grzesznikami, jako Swoich własnych dzieci.

Dziś jest wielu chrześcijan, którzy, chociaż wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, wiedzą tylko połowę ewangelii, i dlatego ich wiara w Jezusa Chrystusa naprawdę jest daremna. Często widzimy, że tacy zwolennicy religii, wkładając owczą skórę tylko po to, aby wytropić niewinne stado Boże, nauczają daremnych i błędnych doktryn. Niestety na mnóstwo niewinnych dusz polują takie drapieżniki. Oto przyczyna, dla której wszyscy musimy ogłaszać Prawdę ewangelii wody i Ducha po całym świecie. Dlatego musimy zrozumieć znaczenie urywku, w którym napisano: “Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem” (List św. Pawła do Filipian 3:18). Nieprawość, która czyni nas wrogami Boga, to grzech niewiary w ewangelię wody i Ducha. Wierząc w Prawdę ewangelii wody i Ducha, wszyscy musimy odrzucić te wierzenia, które nas czynią wrogami Bożymi.

Apostoł Jan jeszcze raz uprzedza stado, które zabłądziło przez niewiedzę prawdy ewangelii wody i Ducha: Dla tych, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, nie może być ani przebaczenia grzechów, ani błogosławieństwa życia wiecznego; na nich czeka tylko wieczne przekleństwo i zniszczenie. Jeśli nie wierzymy w Zbawiciela miłości, który przyszedł do nas poprzez prawdę ewangelii wody i Ducha, to już nigdy, przez całą wieczność, nie zobaczymy Boga.Któż należy do Boga?


Kto należy do Boga?
Ci, którzy wierzą, że Jezus jest Bogiem i Synem
Bożym, a także Zbawicielem, który przyszedł
poprzez ewangelię wody i Ducha.

Apostoł Jan powiedział w 1 Jana 3:10: “Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.” Ci, którzy zostali ludem Bożym poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, po prostu instynktownie miłują swoich braci i siostry. Więc ci, którzy nie miłują ludu Bożego, który został ich własnymi braćmi w Panu, naprawdę nie wierzą w boskiego Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, a także nie należą do Boga. Oni tylko na słowach mówią, że wierzą w boskiego Jezusa Chrystusa; a naprawdę nie wierzą, że Jezus Chrystus przyszedł w ten świat ewangelią wody i Ducha i zmył nasze grzechy.

Wszyscy ci, którzy naprawdę wierzą w Słowo danej przez Jezusa Chrystusa ewangelii wody i Ducha, mogą miłować inne dusze, ale to nie jest możliwe dla tych, którzy nie wierzą w tę prawdziwą ewangelię. Człowiek, który był otoczony miłością w dzieciństwie, wie, jak kochać innych ludzi. Ale ten, kto urósł bez miłości, nie zna, jak kochać innych ludzi. Już otrzymawszy prawdziwą miłość od Jezusa Chrystusa w ewangelii wody i Ducha, jak możemy nie kochać naszych braci i sióstr? Ci z nas, którzy nie przyjęli tej miłości Jezusa Chrystusa, nie są ludem Bożym. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w Prawdzie ewangelii wody i Ducha (1 List św. Jana 5:4-7).

A teraz poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha jako nasz Zbawiciel, wszyscy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów w swoich sercach i zostaliśmy dziećmi Bożymi. Jezus pozwolił nam uwierzyć, że On jest Synem Bożym i prawdziwym Zbawicielem, który przyszedł do nas w ewangelii wody i Ducha. Otrzymawszy przebaczenie swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, teraz możemy kochać Jezusa Chrystusa, podobnie jak ci, którzy zostali naszymi braćmi i siostrami w Panu.Czasami nawet sprawiedliwi nie kochają Jezusa Chrystusa. Kiedy to się staje?


Czasami nawet my, zostawszy sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, jesteśmy pod wpływem własnych egoistycznych żądz, takich jak pożądliwość ciała, pycha tego życia lub pożądliwość oczu. Wtedy nasze serca nie są wdzięczne za miłość Bożą, ponieważ są w pułapce żądz cielesnych tego świata. Kochamy ten świat bardziej niż Boga, i właśnie dlatego nie możemy ani szczerze kochać Jezusa Chrystusa, ani całym sercem kochać inne dusze. Więc tu musimy zrozumieć, że apostoł Jan naucza nas, że jeśli kochamy rzeczy tego świata, to miłość Ojca nie może przebywać w naszych sercach.

Właśnie chciwość naszego ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia zmuszają nas do podążania za światem. Żądze ludzkiego ciała się uwydatniają, kiedy pożądamy osoby płci przeciwnej lub ziemskich rzeczy, i kiedy się słuchamy własnych emocji i uczuć, lecz nie Słowa Bożego. Jeśli przez swoją chciwość staramy się zaspokoić własne żądze, wychodzące za granice tego, co Bóg pozwolił, to wreszcie popełnimy wielki grzech przeciwko Bogu: pozostawimy Boga i Jego Kościół, a wreszcie zostaniemy Jego wrogami, podobnie jak Lot. Jeśli nasze serca będą mieć więcej miłości do tego świata niż miłości Bożej, to skutkiem tego stracimy miłość Bożą do nas. Jeśli to się zdarzy, nasze dusze trafią do niewoli ciemności.

Bardzo dobrze wiemy, że same nasze żądze nie dają nam wszystkiego w tym świecie. Jesteśmy skłonni do popełniania bałwochwalstwa przed Bogiem, dlatego musimy strzec swoich serc w wierze. Żyjąc w tym świecie z pychą tego życia i pożądliwością ciała, możemy daleko odejść od Boga.

A więc, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, musimy ponownie uzbroić się w miłość naszego Pana. Tylko mając tę wiarę w Jezusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, możemy naprawdę kochać siebie nawzajem. Wszyscy wierzymy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Jezus Chrystus dał nam. Wierzymy w proroctwa, które Jezus Chrystus nam pokazał, i w to, że te proroctwa, które jeszcze nie zostały spełnione, obowiązkowo się spełnią.

Ci z nas, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, obowiązkowo otrzymają od Boga przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Przyszedłszy do nas poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha, Pan zbawił od wszystkich grzechów tych z nas, którzy wierzą w tę ewangelię. Więc Bóg nie chce, aby ktoś z nas nie potrafił ubrać się w Jego miłość.Nie powinniśmy być podobni do Kaina


Kto jest taki jak Kain?
Ten, kto żyje dla własnych żądz,
nawet jeśli wierzy w ewangelię
wody i Ducha.

Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego również mówi nam: “Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (1 List św. Jana 3:11-14).

Słowo “braci” w urywku: “bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci,” oznacza zarazem Jezusa Chrystusa i narodzonych ponownie świętych. Ci z nas, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa jako swego prawdziwego Zbawiciela i Boga, zginą przez swoje grzechy. Są albo cielesnymi chrześcijanami, albo antychrześcijanami.

Kim są ci, którzy uparcie nie chcą kochać Jezusa Chrystusa, naszego Pana? To ci, którzy nie wierzą całym sercem w tego Pana Zbawiciela, który raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy ewangelią wody i Ducha. Serca takich ludzi są pełne grzechów. Dlatego nie mogą przejść ze śmierci do życia. Jezus tak nas umiłował, że uwolnił od wszystkich grzechów świata. Jeśli naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, jak w naszego Zbawiciela, to On na pewno da nam prawdziwe przebaczenie naszych grzechów.

A ci, którzy nie kochają Boga – to ludzie, którzy nie wierzą w chrzest Jezusa Chrystusa i w Jego krew na Krzyżu. Tu apostoł Jan mówi nam, że ci, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa, są wrogami Boga. On również powiedział nam, że tacy ludzie, którzy zostali wrogami Jezusa Chrystusa, mogą się zmieszać z prawdziwymi świętymi w Kościele Bożym.

Ponad wszelką wątpliwość, Jezus całkiem zbawił nas od wszystkich naszych grzechów “poprzez ewangelię wody, krwi i Ducha.” Chociaż zawsze grzeszymy, nasz Pan niewątpliwie zmył wszystkie nasze grzechy ewangelią wody i Ducha, i dlatego jest naszym Zbawicielem. Nie możemy nie wierzyć i nie wyznawać, że ten Jezus Chrystus, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, jest naszym Zbawicielem. Ta prawdziwa ewangelia uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów, I dlatego my również kochamy Jezusa Chrystusa. Wierzymy w miłość Bożą naprawdę Go kochamy, i właśnie dlatego zostaliśmy Jego prawdziwymi świętymi.

Dla nas Jezus Chrystus to Stwórca, Król królów i prawdziwy Zbawiciel. Wierzymy w miłość Jezusa Chrystusa i w ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam, dlatego nasze serca są pełne radości. Jeszcze bardziej się cieszymy, kiedy wola Boża po trochu się spełnia. Nie wysławiamy Jezusa Chrystusa według własnych myśli. Tylko chcemy wierzyć w Niego, w to, kim jest naprawdę, i w to, co On zrobił. Zrozumiawszy i uwierzywszy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Zbawicielem, musimy tylko nadal żyć dla Jego chwały. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, dziękujemy Bogu i wysławiamy Jego imię. On jest naszym prawdziwym Zbawicielem i Królem królów.Nie powinniśmy popełniać morderstwa duchowego


Pierwszy List św. Jana 3:15 mówi nam: “Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.”

Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą duchowym. Ten, kto nienawidzi Jezusa Chrystusa, jest wrogiem Samego Boga. Jeśli nie wierzymy, że Jezus Chrystus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, a natomiast odrzucamy wszystką Jego miłość, to wreszcie zostaniemy wrogami Boga. Wrogowie Boga to ci, którzy odrzucają miłość Jezusa Chrystusa, miłość Bożą, i nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Odrzucać Miłość Bożą oznacza popełniać grzech przeciwstawiania się Bogu.

W Biblii napisano: “Wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.” Nikt z was nie może zostać zbawiony, nie wierząc w misję ewangelii wody i Ducha, którą Jezus spełnił dla nas. Dla nas Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i rzeczywisty Zbawiciel, który zbawił nas od wszystkich grzechów. Jezus Chrystus to Bóg, który całkiem nas zbawił, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Chociaż Jezus Chrystus naprawdę był Samym Bogiem, po to, aby zbawić nas od naszych grzechów i śmierci duchowej, On poniżył się i przyszedł na tę ziemię, a także spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą Swoim chrztem i ukrzyżowaniem, wycierpiawszy prześladowanie i pogardę.

Jak więc możemy Go nie kochać? Nie możemy tak Nim wzgardzić! Jeśli naprawdę wyznajemy Jezusa Chrystusa, który zabrał nasze grzechy Swoim chrztem, jako naszego własnego Zbawiciela, to nie możemy odrzucić Jego miłości.

Nawet jeśli dnie ostateczne nadejdą podczas naszego życia, nawet jeśli nas oddadzą Antychrystowi i będziemy cierpieć wszystkie nieszczęścia, jednak z zadowoleniem oddamy życie przez wzgląd na Jezusa Chrystusa, ponieważ nigdy nie zmożemy odejść od naszej wiary w to, że On jest naszym Zbawicielem. Jezus Chrystus kocha nas, i dlatego my również możemy z wiarą przyjąć męczeństwo przez wzgląd na Niego. Możemy to zrobić nie dlatego, że jesteśmy silni fizycznie lub mamy silną wolę, lecz dlatego, że wszyscy bardzo Go kochamy. Ponieważ nie możemy zaprzeczyć temu, że Jezus Chrystus jest naszym Królem i Panem. Kochamy Pana, i właśnie dlatego z tą miłością zmożemy wycierpieć własną śmierć cielesną.

Wierzymy w miłość Jezusa Chrystusa, ponieważ nie możemy jej odrzucić. W 2 Liście św. Pawła do Koryntian 5:14 – “Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas” – apostoł Paweł mówi nam właśnie o tej miłości. Jak świadczy Paweł: “Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (List św. Jana do Rzymian 8:35), nikt nie może odłączyć żadnego z nas od naszej wiary w Jezusa Chrystusa i od Jego miłości do nas. Nasz Pan tak nas umiłował w Prawdzie ewangelii wody i Ducha, że nie możemy nie wyznawać, że my również Go kochamy, i nie praktykować tej miłości. Dla Jezusa Chrystusa możemy radośnie wycierpieć jakiekolwiek nieszczęścia.


Kto jest mordercą?
Biblia mówi nam, że każdy, kto nienawidzi
Jezusa Chrystusa lub swoich braci w
Nim, jest mordercą
(1 List św. Jana 3:15).

Dla nas nienawidzić naszych braci i sióstr, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, oznacza popełniać morderstwo duchowe. Naprawdę otrzymaliśmy przebaczenie grzechów w swoich sercach poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i dlatego nie możemy nienawidzić ludzi w Chrystusie, nawet jeśli są niedoskonali lub niemądrzy. Jeśli my, narodzeni ponownie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów i służymy ewangelii w Kościele Bożym, wciąż mamy w swoich sercach nienawiść do siebie, to oczywiście popełniamy poważny błąd przed Bogiem. Jeśli sprawiedliwi mają nienawistne serca przeciwko swoim braciom świętych, to tacy ludzie popełniają grzech morderstwa przed Bogiem, i muszą najpierw popatrzeć na siebie, aby zobaczyć, czy naprawdę Duch Święty w nich przebywa. Wierzący w ewangelię wody i Ducha nie mogą nie rozumieć i nie kochać siebie nawzajem.

To nie dlatego, że mamy szlachetne serca, lecz dlatego, że w naszych sercach mieszka Duch Święty. Dlatego my, sprawiedliwi, na pewno możemy kochać siebie nawzajem. Jeśli skrzywdziliśmy kogoś, to środek załatwienia tego problemu już jest przygotowany w ewangelii wody i Ducha. Ponieważ zostaliśmy zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i kochamy Go, dlatego my, wierzący, możemy kochać siebie nawzajem.

Nasz Pan powiedział nam: “Z owocu poznaje się drzewo” (Ewangelia św. Mateusza 12:33). Naprawdę, w naszym życiu czasami przebywamy w niewoli żądz swojego ciała. Ale chcę, abyśmy wszyscy zrozumieli, że Bóg się cieszy, kiedy spełniamy Jego sprawiedliwość w swoim życiu. Pan powiedział: “Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List św. Jana do Rzymian 1:17).

W Pierwszym Liście św. Jana 3:16 napisano: “Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.”

On zapewnia nas, że jeśli naprawdę wierzymy, że Jezus Chrystus oddał Swoje życie dla nas i dał nam życie nowe, to naturalnie my również możemy oddać swoje życie dla sprawiedliwości Bożej. Oto jak apostoł Jan podsumował miłość Bożą: On mówi nam, że sprawiedliwi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, naprawdę muszą żyć dla głoszenia tej ewangelii.

Zaspokoiwszy swoje główne potrzeby jedzenia i mieszkania, musimy poświęcić swój pozostały czas życiu dla Boga, zbawieniu innych dusz, a także naszym braciom i siostrom. Dla nas wszystkich naturalne i należne jest życie dla ewangelii wody i Ducha. Nikt nie żąda, żebyśmy służyli Bogu. Sprawiedliwi po prostu nie mogą nie żyć dla Pana, przecież to jest ich powołanie i obowiązek, który wszyscy muszą spełniać, a kiedy naprawdę spełniają sprawiedliwość Bożą, Duch Święty cieszy się w ich sercach.

Apostoł Jan powiada nam kilka rzeczy o tych, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa. On wam powiada, że ci z was, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa i nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, są mordercami przed Bogiem, oraz że tacy ludzie, prawdę mówiąc, należą do diabła. Jeśli w Kościele Bożym jest ktoś, kto nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, to ten jest kłamca przed Bogiem. Ale każdy, kto szczerze wierzy w to, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, i poniósł wszystką karę za grzech, będąc ukrzyżowany, może otrzymać pełne przebaczenie grzechów. Każdy, kto otrzymał od Boga miłość Prawdy, może Go kochać i spełniać sprawiedliwość Bożą.


Kto kocha Jezusa Chrystusa?
Ci, którzy szczerze wierzą, że Jezus Chrystus
przyszedł na tę ziemię poprzez
ewangelię wody i Ducha.

Jezus Chrystus jest tak pełny miłości dla nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, ponieważ On stał się naszym pojednaniem, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew dla nas. Ale życie wiary tych, którzy nie wierzą całym sercem w to, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię poprzez ewangelię wody i Ducha, z czasem na pewno odejdzie daleko od Jezusa. Oto jak wreszcie oni zostali odłączeni od miłości Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan najpierw twierdzi, że wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, i mówi, że pragnie oddać swoje życie dla Niego, ale z czasem ich miłość do Jezusa chłodnie i wreszcie odchodzą od Jego. Przecież nie wierzą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

Sprawiedliwi, którzy wierzą w boskiego Jezusa Chrystusa, nigdy nie potrafią od Niego odejść. Raczej, im więcej czasu my, sprawiedliwi, poświęcamy na życie w miłości Jezusa Chrystusa, tym lepiej spełniamy wolę Bożą. Dla nas nie uznawać Jezusa za naszego Pana i Zbawiciela oznacza przeciwstawiać się Bogu. Sprawiedliwi, którzy wierzą w tego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, jako w swego Zbawiciela, nie mogą popełniać grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Ale ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego prawdziwego Zbawiciela, nie mogą Go kochać.

Właśnie dlatego istnieje taka ogromna różnica między wierzącymi a niewierzącymi, że już od początku są absolutnie inni. My, sprawiedliwi, nie możemy nie kochać Jezusa, a ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, naprawdę nie mogą Go kochać. Więc oczywista jest różnica między pszenicą a chwastem, wierzącymi a niewierzącymi.

Nawet wśród chrześcijan są ludzie, którzy uczynili Jezusa Chrystusa swoim wrogiem. To ci, którzy nie kochają ewangelii wody i Ducha. Niektórzy ludzie mogą przeciwstawiać się Bogu, twierdząc, że apostoł Paweł mówi nam tylko o “nauce krzyża (1 List św. Pawła do Koryntian 1:18)” jak o naszym zbawieniu.

Czy wiecie, co właśnie oznacza “nauka krzyża”? Musicie wiedzieć, że w tym urywku Paweł akcentuje końcowy etap sprawiedliwej misji Jezusa dla zbawienia całej ludzkości. Więc “nauka krzyża” to właśnie ta sama prawda ewangelii wody i Ducha, w którą teraz wierzymy. Dla nas Jezus Chrystus przyjął chrzest, zabrał wszelkie potępienie za nasze grzechy, przelawszy Swoją kosztowną krew na Krzyżu, i w ten sposób został naszym Zbawicielem – oto “prawdziwa nauka Krzyża.”

Jeśli Prawda mówi nam, że Jezus, nasz Pan, raz na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał, i w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, to dlaczego mielibyśmy nie wierzyć w tę Prawdę? My również nie znaliśmy miłości Jezusa Chrystusa, naszego prawdziwego Boga, ale Prawda objawiła nam, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i dlatego nareszcie poznaliśmy i uwierzyliśmy w to.

Jeśli wierzyliście w swoich sercach, że tylko krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jest waszym zbawieniem, to naprawdę źle rozumieliście prawdę o Jezusie. Jeśli wciąż nie znacie ewangelii wody i Ducha, i dlatego wciąż wierzycie tylko w krew na Krzyżu, to już teraz musicie nawrócić się i uwierzyć w Prawdę. Teraz musicie odrzucić tę niemądrą wiarę w Jezusa Chrystusa, która zawiera tylko wiarę w Jego krew na Krzyżu jako w zbawienie ludzkości, i przyjąć Prawdę, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan.

A jednak wielu ludzi jeszcze nie wie ewangelii wody i Ducha, i dlatego wciąż wierzy tylko w krew na Krzyżu. Więc mówią: “ewangelia wody i Ducha to nie Prawda.” Sam Jezus, który ich kocha, mówi im, że już zmył wszystkie ich grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, ale oni wciąż wierzą tylko w kosztowną krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jako w swoje przebaczenie grzechów, a to naprawdę frustrujące i tragiczne! Niestety ci ludzie są naprawdę pewni swego zbawienia, polegając tylko na tym religijnym dogmacie. To naprawdę niemądre!

My z wami również żyliśmy wśród takich ludzi. Ale teraz wierzycie w chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i w to, że On zabrał grzechy świata na Krzyż i przelał Swoją kosztowną krew jako karę za wasze grzechy, a także przyjęliśmy tę Prawdę do swojego serca. Więc uwolniliście się od wszystkich swoich grzechów i zostaliście sługami sprawiedliwości Bożej, a to naprawdę wielka radość! Musimy zrozumieć, że ponieważ Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, a także przelał Swoją krew na Krzyżu, już jesteśmy zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez szczerą wiarę w ta dzieło jako w nasze własne zbawienie.

Ponad wszelką wątpliwość, każdy, kto nie wierzy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, naprawdę nie kocha Jezusa. Tacy ludzie nie wierzą w Jezusa jako Boga, a także kochają siebie bardziej niż Boga, dlatego zostali Jego wrogami. Kochają siebie bardziej niż pragną kochać Jezusa i podążać za Nim, dlatego naprawdę nie wierzą w Jego miłość.

Bóg Ojciec tak was umiłował, że posłał Swojego własnego Syna na ten świat, rozkazał Mu przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela i umrzeć na Krzyżu, a potem wskrzesił Go z martwych. A jednak są ludzie, którzy nie wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha całym sercem, nie dziękują za nią, i dlatego przeciwstawiają się Jego miłości. Naprawdę jest wielu takich ludzi nawet wśród tych, które twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela. Z powodu swego uporu ignorują chrzest Jezusa i wierzą tylko w Jego krew na Krzyżu. Jeśli nie wierzymy, że Jezus Chrystus to Sam Bóg, jeśli nie kochamy Tego, Kto zbawił nas od naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha, to oczywiście przeciwstawiamy się Bogu.

Jeśli naprawdę kochamy Jezusa, to nie ma żadnej przyczyny, dla której nie potrafilibyśmy uwierzyć, że Ten, Kto nas kocha, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela dla nas, został ukrzyżowany, wziąwszy na Siebie te grzechy świata, i w ten sposób nas zbawił. Jeśli Sam Pan mówi nam, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i wycierpiawszy Swoje cierpienia na Krzyżu dla nas, to musimy wierzyć w to, co On nam powiedział. Musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i szczerze odpowiadać “amen”, kiedy nam mówi, że nas zbawił od wszystkich grzechów.

Jeśli jesteśmy tak niedoskonali, to dlaczego mielibyśmy nie wierzyć w Jezusa Chrystusa? Jeśli Sam Jezus Chrystus mówi nam, że On naprawdę raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody, krwi i Ducha, to nie ma żadnej przyczyny, dla której mielibyśmy nie wierzyć w tę Prawdę całym sercem. Nasz Pan nas kocha, dlatego On raz na zawsze zbawił nas od wszystkich grzechów i uczynił nas dziećmi Bożymi. Nasz Pan dał nam Swoją miłość i obiecał nam, że będziemy rozkoszować się wieczną łaską i chwałą. Wierzymy w całe Słowo przymierza, które Pan dał nam. Nie możemy nie wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego prawdziwego Zbawiciela i nie dziękować Bogu.

Któż nas kocha? Czyż to nie Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty? Kto pozostawił chwałę i majestat Nieba, wziął na Siebie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest, został skazany, przelał Swoją krew na Krzyżu i zbawił was od wszystkich waszych grzechów? Kto tak silnie was umiłował? Gdyby ktoś kochał nas tak silnie, to żylibyśmy dla niego. Gdyby on rozkazał nam pocałować ziemię, bez wahania to zrobilibyśmy. Czego nie uczynilibyśmy dla tego, kto tak silnie nas kocha? Nikt inny nie został naszym pojednaniem, lecz tylko Jezus Chrystus. Jeśli miłość, którą Jezus Chrystus nam obdarował, jest tak wielka, to czyż możemy Go nie kochać? Chociaż nasze ciało może potykać się przed Bogiem, nasze serca naprawdę kochają Pana.

W Starym Testamencie, kiedy w Przybytku składano ofiary, arcykapłan musiał położyć ręce na zwierzę całopalne, aby przekazać mu swoje grzechy i grzechy swojego ludu. Wiemy i wierzymy, że właśnie przez to nałożenie rąk Arcykapłana na głowę zwierzęcia całopalnego zostawały przekazane jego grzechy i grzechy jego ludu. My również wierzymy, że ponieważ na to zwierzę całopalne łożyły ręce, ono musiało przelać swoją krew.

Więc również i w tej erze ci z nas, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, wierzą również w nałożenie rąk i w krew ofiary okresu Starego Testamentu jako w Słowo przebaczenia grzechów. Prawda ewangelii wody i Ducha, którą Jezus Chrystus zbawił nas od wszystkich grzechów, jest wiecznie nieodmienna.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

My wszyscy nigdy nie powinniśmy zostać wrogami Boga, odmówiwszy przyjęcia Prawdy ewangelii wody i Ducha. Natomiast wszyscy musimy jednomyślnie kochać Jezusa Chrystusa. Ten, kto bardzo kocha ewangelię wody i Ducha, naprawdę kocha Jezusa. Jeśli nie kochamy Jezusa Chrystusa, to naprawdę nie wierzymy w Niego.

Jeśli wierzymy w Niego, to najpierw pomyślmy, jak silnie Jezus Chrystus umiłował nas i jak On zmył nasze grzechy. Wszyscy musicie zostać takimi ludźmi, którzy we właściwy sposób poznali i kochają Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jeśli będziecie zawsze miłować Pana, to nadejdzie dzień, kiedy będziecie rozkoszować się wszystkim majestatem, który On da wam.

Dla nas Jezus Chrystus jest Bogiem zbawienia. Nasz Pan to nasz Zbawiciel, ten sam Bóg, który dał nam nowe życie. Dawszy nam ewangelię wody i Ducha, ten Pan pozwolił nam otrzymać przebaczenie grzechów.

Z wiarą w miłość naszego Pana szczerze dziękuję Jezusowi Chrystusowi, który został naszym Zbawicielem. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.