" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ten, Kto Przestrzega
Przykazań Bożych,
w Nim Przebywa

 

< 1 List św. Jana 3:17-24 >

“Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.”Przestrzegajcie Przykazań Bożych


Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego doradza nam kochać siebie nawzajem według przykazań Bożych.

Apostoł Jan również mówi w 1 Jana 3:14-15: “My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.” Ten urywek dotyczy tych, którzy jeszcze nie przeszli ze śmierci do życia poprzez wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. To oznacza, że jeśli naprawdę zostaliśmy zbawieni od wszystkich grzechów tego świata, to musimy kochać siebie nawzajem. Więc jeśli przeszliśmy ze śmierci do życia poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię, to na pewno musimy kochać siebie nawzajem i spełniać czyny Boże.

Przedtem apostoł Jan również powiedział w 1 Jana 3:11: “Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.” Sposób życia, którego Jezus Chrystus, nasz Pan, chce od nas – to miłość wzajemna i jednoczenie się z innymi ludźmi. Otrzymaliśmy Jego miłość ekspiacji, i dlatego przeszliśmy ze śmierci do życia. Jakże musimy żyć przed Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem? Musimy kochać nie tylko słowami, lecz także w naszej wierze w ewangelię wody i Ducha.

Nikt nas nie może zmusić do kochania Boga, nasza miłość do Boga musi pochodzić z głębi naszych serc, od naszej wiary w ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan tak nas zmienił, że nie możemy nie kochać siebie nawzajem. Pan tak nas umiłował, że zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i darował nam bezgraniczne błogosławieństwo.

Dlatego musimy żyć z wdzięcznością i wiarą, i właśnie dlatego teraz możemy kochać siebie nawzajem w ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan oczyścił nas od wszystkich naszych grzechów tą doskonałą ewangelią, dlatego teraz po prostu nie możemy siebie nie kochać. Innymi słowy, Duch Święty panuje w naszych sercach, i właśnie dlatego kochamy siebie nawzajem.

Siłą napędową tej naszej miłości do Boga i do innych ludzi jest nasza wiara w ewangelię wody i Ducha. Miłość Boża panuje w naszych sercach, dlatego wszyscy nie możemy nie kochać Boga oraz innych dusz. Miłość Boża już panuje w naszych sercach, i właśnie dlatego możemy kochać siebie nawzajem. Nasz Jezus Chrystus rozkazał wszystkim bez wyjątku ludziom, żyjącym w czasy Nowego Przymierza, aby kochali siebie nawzajem. Wszyscy bez wyjątku ludzie teraz zostali niewyczerpanym źródłem siły dla innych.Aby mieć zaufanie do Boga, musimy z wiarą spełniać wolę Bożą


Więc kiedy nasze serca mają wiarę w Boga, wtedy On daje nam wszystko, o co prosimy Go w naszych modlitwach. To przekonanie przychodzi do nas, tylko kiedy mamy wiarę, której chce Bóg, czyli wiarę w ewangelię wody i Ducha. Kiedy miłość naszego Pana zamieszka w waszych sercach, ona pozwoli wam spełniać Jego czyny sprawiedliwe, mieć pewne serca i w ten sposób sprawiać radość Panu.

Kiedy miłość Chrystusa zaczyna skierowywać nasze serca, wtedy każdy z nas, kimkolwiek jest, zaczyna starannie spełniać wolę Bożą. Przecież ci, którzy zostali sprawiedliwymi, nie mogą stawiać oporu, a natomiast kochają inne dusze. Ten, kto naprawdę ma w sercu miłość Chrystusa, na pewno otrzyma pewność w swoim sercu, ponieważ wówczas zacznie spełniać Jego czyny sprawiedliwe. Posługiwania miłości Bożej uwydatniają nie poprzez siłę, lecz tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, nasza wiara w tę prawdziwą ewangelię pozwala nam spełniać to posługiwanie, które pochodzi od miłości Bożej. Ewangelia wody i Ducha, którą nasz Pan dał nam, to istna i potężna Prawda, która pozwala wszystkim wierzącym otrzymać nowe życie.

Ci, w sercach których działa Duch Boży, naprawdę otrzymali od Boga przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Tacy ludzie, którzy otrzymują miłość Bożą poprzez wiarę, zaczynają żyć z silną wiarą w tę ewangelię wody i Ducha. Mogą odrzucić pożądliwość oczu do tego świata oraz inne żądze cielesne, takie jak pycha życiowa, ponieważ w swojej wierze uważają, że takie żądze to nic więcej tylko rupiecie. Serca tych ludzi już się napełniły daną przez Boga Prawdą i siłą zbawienia, i dlatego na pewno potrafią kochać inne dusze, a także uwolnić innych od wszystkich grzechów.Co by się zdarzyło, gdybyście wszyscy nie odrzucili swoich żądz cielesnych, nawet już narodziwszy się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha?


Jeśli nie odrzucamy pożądliwości naszych oczu i ciała, a także pychy tego życia, a tylko będziemy pragnąć żyć wygodnym i zarozumiałym życiem w tym świecie, to nie zmożemy żyć jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Umiłowawszy ten świat, nie zmożemy przestrzegać przykazania, które Bóg dał nam, czyli nie zmożemy kochać siebie nawzajem.

Jeśli naprawdę zostaliśmy zbawieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w prawdziwą miłość zbawienia, które Pan dał nam, to wszyscy możemy doprowadzić innych do drogi, która im pozwala również oczyścić się z grzechów w Jezusie Chrystusie. Tylko jeśli się poświęcicie Bożej misji miłości, to wówczas miłość Chrystusa zmoże zawsze rządzić w waszych sercach, i tylko wówczas zmożecie zawsze przebywać w pełności Ducha. Właśnie to jest tajemnica, pozwalająca wam żyć w pełności Ducha poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Po to, aby żyć w pełności Ducha, my, chrześcijanie, przede wszystkim musimy wierzyć w prawdziwą ewangelię, a potem poświęcić się życiu w światłości, która rzuca światło na ciemność tego świata.

Czy chcecie prowadzić niezwyciężone chrześcijańskie życie? Jeśli tak, to musicie mieć jeszcze większą wiarę w miłość naszego Pana. Wtedy będziecie żyć w pełności Ducha i w miłości wzajemnej dzięki ewangelii wody i Ducha. Nie możecie przebywać w pełności Ducha Świętego, jeśli nie trzymacie się Słowa ewangelii wody i Ducha swoją wiarą. Apostoł Paweł również powiedział: “Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 List Pawła do Tesaloniczan 5:21).

Apostoł Jan powiedział: “A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba” (1 List św. Jana 3:20-22).

Moi drodzy bracia święci, ten urywek z Pisma Świętego zapewnia nas, że jeśli w naszych sercach nic nie oskarża nas przed Bogiem, to ufamy Bogu i On daje nam wszystko, o co Go prosimy. Przecież przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, czego On chce.W jakim życiu nic nie oskarża nas przed Bogiem?


Właśnie przez nasze żądze tego świata odchodzimy daleko od naszego Pana. Nasze czyny również mogą być niedoskonałe. Ale to, że mamy takie wady, nie jest problemem, przecież każdy człowiek jest niedoskonały w swoich czynach. A jednak jeśli mamy świeckie i cielesne żądze, które nie pozwalają miłości Chrystusa zarządzić w naszych sercach, to się staje dużym problemem dla naszego życia duchowego. Bóg tak nas umiłował, że oddał Swego jedynego Syna dla naszego pojednania. On chce, abyśmy tylko Jego kochali. Bogu się nie podoba to, że kochamy ten świat i ziemskie rzeczy bardzie niż Pana. On nazywa naszą miłość do tego świata “cudzołóstwem duchowym”, które wreszcie prowadzi nas do śmierci duchowej.

Więc musimy przekonać się, że w naszych sercach nic nie oskarża nas przed Bogiem. Jeśli ulegamy naszej żądze cielesnej, to nie możemy spełniać woli Bożej. Ale jeśli natomiast odrzucimy takie żądze i będziemy przestrzegać Jego przykazań, to Bóg zatroszczy się o nas, dawszy nam wszystko, o co Jego poprosimy. Dlatego możemy spełniać wolę Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc musimy zbadać swoje serca przed Bogiem i z wiarą w ewangelię wody i Ducha przekonać się, że tam nic nas nie oskarża.

Jeśli w waszych sercach jest coś, co was oskarża, to są wasze świeckie żądze. A jednak wszyscy musicie mocno trzymać się swojej wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan nam powiedział: “Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość” (Ewangelia św. Mateusza 6:33). Jeśli chcemy żyć dla sprawiedliwości Bożej, to musimy zawsze rozmyślać nad ewangelią wody i Ducha. Jeśli jest wam ciężko żyć dla sprawiedliwości Bożej, chociaż tego pragniecie, to musicie ponownie pomyśleć o swojej wierze w tę potężną ewangelię. Wtedy otrzymacie nową siłę duchową.

Aby otrzymać od Boga siłę wiary, musimy najpierw odrzucić swoją chciwość cielesną. Biblia mówi nam, że tylko wówczas zmożemy spełniać dzieła, których chce Bóg. Nasz Pan rozkazał nam przede wszystkim spełniać Jego wolę. Musimy mieć wiarę, której Bóg chce od nas. Naszym celem jest głoszenie ewangelii wody i Ducha po całym świecie oraz poświęcanie naszego życia tej misji. Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha a idziemy za Panem, to On da nam wszystko potrzebne i pomoże nam we wszystkim.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:21-22 napisano: “Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.”

Jak możemy uwolnić się od potępienia w naszych sercach? Odrzuciwszy swoją chciwość cielesną i służąc Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Jeśli naprawdę odrzucimy swoją chciwość cielesną, to wszyscy zmożemy żyć w pełności Ducha. Ale jeśli nie potrafimy tego zrobić, to nie zmożemy również prowadzić życia, pełnego Ducha.

Czasami nawet chrześcijanie nie mogą otrzymać błogosławieństwa tej ziemi, ani tego, o co proszą w modlitwach, chociaż otrzymali przebaczenie grzechów. To dlatego, że słuchają się swoich żądz ciała. Chrześcijanie, którzy słuchają się swoich żądz cielesnych, wreszcie nie ulegają woli Bożej i nie mogą spełniać Jego czynów sprawiedliwych. Przez to oni również nie otrzymują tego, czego pragnie ich ciało, i wreszcie zostają pozbawieni błogosławieństwa Bożego, tak cielesnego, jak i duchowego. Wszyscy już teraz musimy odrzucić takie żądze. Jeśli pragniemy zaspokojenia swojej chciwości cielesnej, to wreszcie wpadniemy w wiarę, która pragnie błogosławieństw tylko materialnych. Więc musimy odrzucić swoją chciwość cielesną, aby nie wpaść w taką nieprawdziwą wiarę.

Tu chodzi nie o to, czy przed Bogiem nasza wiara jest wielka, czy mała, ale czy nasze serca są przed Nim sprawiedliwe. Odrzućcie swoje żądze cielesne a otrzymajcie wiarę w Jego miłość Prawdy. Poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha nasz Pan raz na zawsze zmył nasze grzechy, zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas dziećmi Bożymi. Dlatego w naszych sercach nie ma lęku. Ci, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają w swoich sercach pewność.

Czasami, pogrążeni w swojej pracy, przestajemy widzieć miłość Bożą, ale naprawdę musimy pamiętać o tej miłości. Byliśmy grzesznikami, ale nasz Pan tak nas umiłował w Prawdzie ewangelii wody i Ducha, że zostaliśmy dziećmi Bożymi. Chociaż wpadliśmy w to bagno zguby przez nasze grzechy, nasz Pan jednak zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i śmierci. Kiedy byliśmy Jego wrogami, Bóg tak nas umiłował, że uczynił Swoimi dziećmi oraz dał przebaczenie grzechów i życie wieczne nam wszystkim, wierzącym w ewangelię wody i Ducha. On również powierzył nam spełnianie czynów Bożych i pozwolił nam je spełniać. On również pozwolił nam otrzymać nagrodę Nieba. Jesteśmy naprawdę Mu wdzięczni za to! Jesteśmy niewysłowienie wdzięczni Bogu.

Czasami ulegamy swoim egoistycznym żądzom cielesnym i wreszcie zapominamy o miłości Chrystusa w swoim życiu. Czasami to zdarza się z nami, kiedy się irytujemy i zawodzimy, nie widzimy radości w tym życiu, kiedy nasze serca są przyćmione. Ale możemy odnowić swoją wiarę i ponownie twardo stać w Prawdzie ewangelii, jeśli sobie przypomnimy o tym, jak Pan zbawił nas Swoją miłością Prawdy.

A jednak wiedząc i wierząc, że miłość naszego Pana zamieszkała w naszych sercach, przedłużamy Mu dziękować. Wierzę, że to prawdziwy cud, że możemy naprawdę odczuwać miłość Bożą w naszych sercach, poznać ją i w nią uwierzyć. Oprócz tego, zaczęliśmy żyć dla innych ludzi, i jestem wiecznie wdzięczny Panu za to. Wszyscy ludzie są egoiści, a jednak zaczęliśmy żyć dla innych dusz; mogę tylko podziwiać siłę Bożą, która uczyniła możliwym to wszystko. Ludzie są naprawdę zakochani w sobie, a jednak teraz możemy prowadzić to szczęśliwe życie. Wierzę, że to wszystko jest miłość Boża.

A jednak jeśli my, sprawiedliwi, nie wyprzemy się swoich świeckich żądz, to również zostaniemy niezdolni do podążania za Panem i nasze życie stanie się tragiczne. Nie możemy od razu odrzucić świeckie żądze, jak gdyby zrobić to oznaczało już nie mieć żadnych żądz. Właśnie dlatego apostoł Paweł powiedział: “Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:31). Co on miał na myśli, kiedy powiedział, że co dzień umiera? On miał na myśli, że poprzez jego wiarę w Jezusa Chrystusa umierała chciwość jego ciała.

Jeśli jeden raz odrzuciliśmy świeckie żądze, znajdujące się w naszych sercach, to jeszcze nie oznacza, że wszystko już się skończyło; przeciwnie, musimy przedłużać wypierać się ich. Oczywiście, prawdziwe przebaczenie grzechów otrzymujemy od razu. Ale czyż to oznacza, że kiedy tylko zaczynamy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, wtedy przychodzi koniec? Kiedy zaczynamy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, tylko wówczas zaczyna się nasza wiara; więc to jeszcze nie jest koniec.

Czy możemy naprawdę żyć jako oddani chrześcijanie, jeśli nie wypieramy się świeckich żądz swojego ciała? Chrześcijanie muszą co dzień odrzucać chciwość cielesną w swoim życiu. Jak możemy odrzucić tę chciwość ciała, a natomiast prowadzić oddane życie przed Bogiem? Możemy prowadzić takie życie, zastanawiając się i rozmyślając nad miłością Bożą oraz spełniając sprawiedliwość Bożą. Przede wszystkim musimy uczynić nasze serca sprawiedliwymi przed Bogiem. Kiedy nasze serca naprawdę pragną służyć sprawiedliwości Bożej, wtedy zaczynamy pewnie prosić o wszystko, czego potrzebujemy dla służenia ewangelii. Modląc się do Boga, aby On dał nam wszystko, czego potrzebujemy, na przykład, silną wiarę, rzeczy materialne, współpracowników i dary, możemy prowadzić błogosławione życie, ponieważ On na pewno nas usłyszy.

W Pierwszym Liście św. Jana 3:23 napisano: “Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.” Co mówi nam Jego przykazanie? Że musimy wierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i kochać siebie nawzajem.

Jezus jest Zbawicielem nas wszystkich. Dla nas wierzyć w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz kochać siebie nawzajem i innych ludzi oznacza żyć według przykazania, które Bóg dał nam.

Biblia mówi nam, że ci, którzy kochają Boga, swoich braci i siostry w wierze, a także inne dusze, naprawdę przebywają w Panu. Ale ci, którzy nie kochają Boga, nie przebywają w Panu. Nasz Pan to Bóg miłości, i właśnie dlatego On umiłował nas oraz dał nam nowe życie i przebaczenie grzechów. Według przykazania, które On dał nam, i prowadzeni Jego miłością, zostaliśmy sługami miłości.Apostoł Jan doradza nam kochać siebie nawzajem


My, święci i sługi Boga, musimy całym sercem kochać siebie nawzajem. Jeśli Sam Pan tak nas kocha i troszczy się o nas, to jak możemy nie kochać siebie nawzajem? Jeśli Bóg kocha naszych braci i siostry, a także sług Bożych, to jak możemy nie kochać siebie nawzajem?

Oto prawdziwe chrześcijańskie życie, o którym apostoł Jan mówi nam. On również powiedział nam, że musimy żyć w pełności Ducha. Chociaż zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów, to nie oznacza, że od razu przestaliśmy pragnąć zaspokojenia swojej chciwości cielesnej. Ze względu na to mamy jeszcze więcej przyczyn, aby upokorzyć swoje serca, jeszcze silniej wierząc w Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Nasz Pan powiedział nam: “Kochajcie siebie nawzajem. Szerzcie miłość Bożą wśród wszystkich ludzi.” Właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha możemy spełnić tę misję. Ci z nas, którzy wierzą i żyją dla ewangelii wody i Ducha, mogą żyć szczęśliwie, ale ci, którzy nie wierzą w tę ewangelię, nie mogą żyć w pełności Ducha. Moi drodzy bracia chrześcijanie, mam nadzieję, że wszyscy zrozumiecie, jakie jest prawdziwe życie chrześcijańskie, i odrzucicie swoje żądze cielesne, aby żyć dla naszego Pana. Wierząc w miłość, zbawienie, siłę i błogosławieństwa, które Bóg już dał nam, wszyscy możemy wysławiać Pana.

Moi bracia wierzący, musicie zrozumieć, że apostołowie Boga niestrudzenie głosili ewangelię wody i Ducha. Dzisiejsi sługi Boga również niestrudzenie głoszą tę samą ewangelię. Całe Słowo Boże objawia nam Prawdę ewangelii wody i Ducha. Dlaczego? Ponieważ to Słowo ewangelii wody i Ducha dało nam miłość Bożą i nowe życie. Ewangelia wody i Ducha jest dla nas wszystkich ostatnią deską ratunku, dlatego musimy również wierzyć i nieprzerwanie ją głosić.

Teraz rozumiemy, z jaką wiarą musimy żyć przed Bogiem. Musimy kochać Boga oraz inne dusze, odrzucić swoją chciwość cielesną, wierzyć w prawdziwą ewangelię zbawienia i żyć dla Boga. Tylko wówczas zmożemy trzymać się tej wiary w ewangelię wody i Ducha do dnia powrotu naszego Pana. Tylko wówczas zmożemy otrzymać i rozkoszować się otrzymaną od Chrystusa bezgraniczną siłą i błogosławieństwem w naszym życiu, a także wzmocnić wiarę innych ludzi poprzez Prawdę zbawienia.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Szczerze się modlę i mam nadzieję, że wszyscy otrzymacie tę prawdziwą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli naprawdę zrozumiemy tę Prawdę i otrzymamy przebaczenie grzechów, to uświadomimy sobie, jak szczęśliwe i błogie jest życie wiary w Chrystusa.

Czyż to nie jest szczęście, że możemy żyć dla zbawienia innych dusz i dla chwały Bożej? W tym szczęśliwym życiu jeszcze jedną prawdziwą radością dla sprawiedliwych jest współuczestnictwo ze sobą. Naprawdę musimy nadal żyć w prawdziwym szczęściu, wierząc w ewangelię wody i Ducha.

Jestem przekonany, że jeśli będziemy dalej podążać za Panem i żyć dla Niego do dnia powrotu Pana, to wszyscy będziemy prosperować tak ciałem, jak i duszą. Jestem pewny, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi dzięki miłości Prawdy, którą Bóg dał nam.

Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.