" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Powinniśmy Przebywać w
Miłości Bożej

 

< 1 List św. Jana 4:16-21 >

“Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest (w niebie), i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy (Boga), ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.”Bóg jest miłością


Dziękuję Bogu nawet za to, że koreańska krajowa drużyna piłkarska dotarła do półfinału mistrzostw świata 2002. To nieprzeciętne wydarzenie uczyniło nasz kraj znanym na całym świecie. Jestem pewny, że to będzie bardzo użyteczne dla naszego posługiwania. Naprawdę dziękuję Bogu za to, a także wierzę, że Bóg w różne sposoby pobłogosławi każdy krok naszego posługiwania.

Dziś przeczytaliśmy Pierwszy List św. Jana 4:16-21. W 1 Jana 4:16 napisano: “Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” Czyli tu napisano: “Ten, kto przebywa w miłości, przebywa w Panu.” Ten zwrot oznacza, że ludzie, którzy poznali i uwierzyli, że uwolnili się od grzechów tego świata poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha, żyją z Bogiem. Możemy przebywać w Panu z wiarą w miłość Bożą dzięki zbawieniu danemu nam w Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Chociaż wszyscy chrześcijanie dobrze wiedzą, że Bóg jest miłością, bardzo mało wie, że Bóg spełnił Swoją miłość w ewangelii wody i Ducha. Dziś chrześcijanie bardzo dobrze wiedzą, że Bóg jest miłością. Możemy zobaczyć wiele naklejek na samochodach z napisami: “Bóg jest miłością” i “Bóg was kocha.” Ale niestety większość chrześcijan nie zna prawdziwej istoty miłości Bożej. Oni tylko starają się emocyjnie ją określić.

Ich życie jest pełne dylematów, ponieważ nie przyjęli prawdziwej miłości Bożej, która przyszła do nas w Słowie ewangelii wody i Ducha. Cierpią z powodu obsesji na punkcie tego, że muszą kochać Boga i innych ludzi, ale nawet nie rozumieją, co oznacza “miłość” i jak należy miłować. Więc po to, aby wyraźnie poznać miłość Bożą, najpierw muszą stać się prawdziwymi wierzącymi, poznawszy prawdziwego Boga Zbawiciela, który przyszedł poprzez wodę i Ducha.

Apostoł Jan, jeden z dwunastu uczniów Jezusa, najlepiej poznał miłość Jezusa. Właśnie dlatego często nazywamy go “apostołem miłości.” Przecież apostoł Jan wierzył, że Bóg jest miłością. Jan, ulubiony uczeń Jezusa Chrystusa, zawsze naucza nas: “Umiłowani, kochajmy siebie nawzajem, ponieważ Bóg jest miłością.” W tym krótkim twierdzeniu on powiedział wszystko, co chciał powiedzieć świętym i sługom Bożym.

Chociaż religijni chrześcijanie bezwarunkowo ogłaszają, że Bóg jest miłością, naprawdę brak im wiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha, która nam pozwala przebywać w miłości Bożej. Oni nie przebywają w ewangelii wody i Ducha, i dlatego są odcięci od miłości Bożej. To jest ważny problem dzisiejszych chrześcijan. Naprawdę cieszymy się, że my, w odróżnieniu od nich, przebywamy w miłości Bożej poprzez naszą wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. A więc Bóg również przebywa w nas, i z kolei możemy przestrzegać przykazania Bożego, czyli “miłować się wzajemnie” (Ewangelia św. Jana 15:12).

Jeśli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to musicie poznać miłość Bożą nie tylko abstrakcyjnie. Ci, którzy wiedzą i wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, muszą wyraźnie poznać miłość Bożą w swoim zbawieniu od grzechów, które się spełniło poprzez Słowo ewangelii wody i Ducha. Musimy stać się prawdziwymi wierzącymi w tę prawdziwą ewangelię, aby dokładnie poznać miłość Bożą. W tej prawdziwej ewangelii miłość Boża uwydatnia się wyraźnie i dokładnie. Po to, abyśmy mogli poznać Boga jako miłość, nasza wiedza ma pochodzić od wyraźnej miłości Bożej do nas, która się uwydatnia w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Tylko wówczas zmożemy prowadzić innych do prawdziwej miłości Bożej.

Każdy chrześcijanin może zostać sprawiedliwym i oczyścić się z grzechów, tylko jeśli wie i wierzy w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Tylko wierzący w ewangelię wody i Ducha mogą dzielić się miłością Bożą. Więc prawdziwy uczeń Chrystusa musi najpierw poznać miłość Bożą w ewangelii wody i Ducha.

Dziś chrześcijanie ewangeliccy podkreślają tylko krew na Krzyżu. A jednak w ich sercach przebywa grzech, nie miłość Boża, ponieważ brak im wiedzy ewangelii wody i Ducha. Nie otrzymawszy przebaczenia grzechów poprzez Słowo ewangelii wody i Ducha, ludzie nie mogą kochać innych dusz. Oni również nie mogą całym sercem dbać o narodzonych ponownie świętych i obejmować ich. Człowiek nie może przyjąć do serca Boga, Pana zbawienia, najpierw nie uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Tylko uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, możecie przyjąć do serca Boga miłości i dzielić się miłością Bożą z innymi. Możemy dzielić się miłością Bożą tylko poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha.Ja również zrozumiałem Boga miłości, tylko przyjąwszy prawdziwą ewangelię


Ja naprawdę poznałem miłość Bożą, tylko zrozumiawszy i uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Miłość Boża to “miłość Prawdy” (2 List Pawła do Tesaloniczan 2:10), która przyszła do nas w ewangelii wody i Ducha. Przedtem wiedziałem o miłości Bożej tylko abstrakcyjnie. Myślałem, że Bóg w Swojej miłości do nas spełnił nasze zbawienie tylko poprzez Krzyż. Błędnie myślałem, że mam wyraźne rozumienie znaczenia “miłości Prawdy.”

A jednak moje serce wciąż było pełne grzechów, dlatego nie mogłem naprawdę świadczyć o prawdziwej miłości Bożej w Duchu Świętym. Musiałem wymyślić miłość zamiast dzielić się prawdziwą miłością Bożą, kiedy wiedziałem tylko o krwi Jezusa na Krzyżu. Męczyłem się z powodu tej mojej walki.

Ale ubrałem się w prawdziwą miłość Bożą, skoro spotkałem mojego Pana w ewangelii wody i Ducha. Odczuwałem, jak miłość Boża płynęła z mojego serca. Uświadomiłem sobie, że Bóg darował nam “miłość Prawdy”, tylko spotkawszy ewangelię wody i Ducha.

Grzechy mojego serca znikły a zostałem sługą sprawiedliwości Bożej, ponieważ poznałem i uwierzyłem w Słowo ewangelii wody i Ducha. Mogę pewnie powiedzieć, że poznałem miłość Bożą dzięki ewangelii wody i Ducha. Zostałem głosicielem miłości Bożej, przyjąwszy miłość Bożą do swojego serca. To, że zacząłem szerzyć miłość Bożą, świadczy o tym, że ewangelia wody i Ducha zmieniła wszystko we mnie. Jestem przekonany, że ten dowód dotyczy i was, narodzonych ponownie z tej przepięknej ewangelii wody i Ducha.Nie ma żadnego strachu dla tego, kto z wiarą przebywa w Bożej miłości Prawdy


W Pierwszym Liście św. Jana 4:17 napisano: “Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest (w niebie), i my jesteśmy na tym świecie.”

Ci, w których miłość Boża osiągnęła kres doskonałości, nie mają żadnego strachu przed dniem sądu Bożego, ponieważ oni uwierzyli w ewangelię wody i Ducha. Podobnie jak Pan będzie śmiały w Dniu Sądu, tak samo ci, którzy się ubierali w miłość Bożą, również muszą być śmieli w tym dniu.

A teraz przeczytajmy razem Pierwszy List św. Jana 4:18. Tu jest napisano: “W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.”

Ci chrześcijanie, którzy jeszcze się nie ubrali w prawdziwą miłość Bożą w ewangelii wody i Ducha, na pewno mają grzech w swoich sercach. Ten, kto nie przebywa w miłości Bożej, ma stały strach przed Bogiem. Ten strach jest wywołany grzechami, które ten człowiek ma w sercu.

Ci, którzy mają grzech w sercu, naprawdę otrzymają potępienie za grzechy. Jedynym sposobem uniknięcia sądu Bożego jest wiara w ewangelię wody i Ducha. Więc ważnym zostaje to pytanie, czy człowiek naprawdę otrzymał przebaczenie grzechów przed Bogiem. Jeśli nie otrzymamy przebaczenia naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha, to nasze dusze zginą na zawsze.

Nie ma żadnego strachu w sercu człowieka, który się ubrał w miłość Bożą w ewangelii wody i Ducha. Raczej w jego sercu budzi się wdzięczność dla Boga. Z innej strony, człowiek, który jeszcze nie ubrał się w miłość ewangelii wody i Ducha, ma strach w sercu. Więc musimy zrozumieć, że jeśli ktoś ma w swoim sercu strach przed Bogiem, to on jeszcze nie otrzymał zbawienia od wszystkich grzechów.

A teraz musimy zrozumieć miłość Bożą dla nas. Bóg umiłował nas w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan przyszedł na tę ziemię i raz na zawsze wziął na Siebie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. On również zmył wszystkie grzechy, przyjąwszy potępienie na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Bóg uczynił nas Swoimi dziećmi, dawszy nam Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Jakie jest serce niewierzącego w ewangelię wody i Ducha? Oni naprawdę żyją w strachu przed Bogiem, ponieważ grzechy ich serc nie zostały zmyte, a potępienie za grzechy czeka na nich. A jednak ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie powinni bać się Boga, ponieważ otrzymali pełne przebaczenie grzechów mocą ewangelii i ubrali się w miłość Bożą. Oni raczej poświęcają swoje życie głoszeniu miłości Bożej, ponieważ naprawdę przebywają z Bogiem.

To byłoby niezwykłe, gdyby pies bał się swojego właściciela. To naturalne, że pies, którego właściciel kocha, również kocha swego właściciela. Mój pies ujada na nieznajomych. Jak widać z tego przykładu, trzeba mieć się na baczności przed nieznajomymi, lecz nie przed swoim właścicielem. Właściciela trzeba miłować.

Dlaczego mielibyśmy bać się Boga, jeśli Bóg pokrył nas Swoją miłością zbawienia? Boimy się Boga, ponieważ w nas jest grzech, a Bóg nienawidzi grzech. Więc ten, kto boi się Boga, jeszcze nie otrzymał przebaczenia grzechów przed Bogiem. Taki człowiek nie wierzy w ewangelię wody i Ducha. Tacy ludzie nie otrzymali prawdziwego zbawienia, które się mieści w ewangelii wody i Ducha. Mówią, że zostali zbawieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa według wymyślonych przez ludzi chrześcijańskich doktryn, lecz nie Prawdy ewangelii wody i Ducha.

Musimy zrozumieć, co właśnie apostoł Jan pragnie nam wyjaśnić. Musimy odczuć miłość Bożą poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Człowiek, który ubrał się w miłość Bożą, może zrozumieć Słowa apostoła Jana. On ogłasza, że człowiek, który nie wie i nie wierzy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, wciąż przebywa pod władzą grzechu. Dlatego on mówi nam: “W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1 List św. Jana 4:18).

W miłości Bożej nie ma strachu, ponieważ miłość Boża odpędza strach. Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Sąd Boży spada na nas za grzechy naszego serca, ale nasz Pan odpędził nasz strach przez ewangelię wody i Ducha. Możemy uwolnić się od wszelkiego potępieniu za nasze grzechy, oczyściwszy się z naszych grzechów poprzez wiarę w tę Prawdę ewangelii. Więc ci z nas, którzy wierzą w tę Prawdę ewangelii, zostają pewni poprzez wiarę w tę ewangelię. Wierzący w ewangelię wody i Ducha może mieć śmiałe serce lwa. W przeszłości baliśmy się nawet dźwięku gromu. A jednak bezgrzeszni sprawiedliwi nie mają strachu, podobnie jak Duch Święty świadczy o sprawiedliwych: “Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew” (Księga Przypowieści Salomonowych 28:1).

Chociaż Bóg jest sprawiedliwy w Swoim gniewnym sądzie za wszystkie nasze grzechy, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, nie musimy mieć strachu przed gniewem Bożym. Przecież doskonała miłość Boża odpędziła wszelki strach z naszych serc. Wszystek strach jest wywołany oczekiwaniem sądu. Każdy, kto nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, na pewno otrzyma sąd Boży. A jednak ten, kto naprawdę wierzy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, nie ma żadnego strachu przed sądem Bożym, ponieważ ten człowiek teraz przebywa w miłości Bożej.

W Pierwszym Liście św. Jana 4:19 napisano: “My miłujemy (Boga), ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.” Kto pierwszy umiłował, Bóg nas czy my Boga? Bóg pierwszy nas umiłował w Prawdzie ewangelii wody i Ducha, i właśnie dlatego otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów. Ubraliśmy się w miłość Bożą poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Co zdarzyłoby się, gdyby Bóg nie umiłował nas w miłości Prawdy, czyli w ewangelii wody i Ducha? Co stałoby się z nami, gdyby ewangelia wody i Ducha nie była istną Prawdą? Wtedy nigdy nie zmoglibyśmy się uwolnić od grzechów. Ale teraz jesteśmy pokryci miłością Bożą poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Bóg przyjął nas jako Swoje dzieci, uczyniwszy nas bezgrzesznymi w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Bóg pokrył nas Swoją bezgraniczną miłością, uczyniwszy nas Swoimi sługami sprawiedliwymi na tej ziemi.

Dalej Pierwszy List św. Jana 4:20 mówi nam: “Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.”

Wierzący w ewangelię wody i Ducha kocha nawet tych, którzy mają wiele wad. A jednak ci, którzy niedawno narodzili się ponownie poprzez ewangelię wody i Ducha, czasami krytykują starszych i opiekunów wiary. A jednak, dojrzawszy duchowo, zaczynają kochać wszystkich ludzi w Chrystusie bez względu na sympatie osobiste.

Człowiek, pokryty miłością Bożą, szerzy miłość, odmienną od miłości między ludźmi płci przeciwnej. Bóg jest miłością. Miłość Boża to miłość agape. Ta miłość agape, którą Bóg nam daje, pochodzi od absolutnej i bezwarunkowej ofiary, która nic nie chce w zamian.

“Pierwsi muszą służyć ostatnim” w kościele Bożym. Sam nasz Pan powiedział: “A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Ewangelia św. Mateusza 20:27-28).

Jezus nas kocha. Bóg żywi naszą wiarę, przyjmując nas jako Swoje dzieci i pokrywając nas Swoją miłością. Otrzymujemy siłę, aby kochać innych, kiedy wzrastamy w swojej wierze w ewangelię wody i Ducha. Zwłaszcza nasze bracia I siostry, którzy również otrzymali przebaczenie grzechów, kochają siebie nawzajem. Ja również kocham was wszystkich. Czyż wy mnie nie kochacie? Dzięki naszemu Panu teraz możemy kochać siebie nawzajem w ewangelii wody i Ducha.

Wreszcie, w Pierwszym Liście św. Jana 4:21 napisano: “Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.”

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Przykazanie Boże mówi nam, abyśmy kochali siebie nawzajem. Zanim narodziliśmy się ponownie, musieliśmy przestrzegać 613 artykułów Prawa, ale nie mogliśmy tego zrobić przez swoją słabość. Ale teraz Bóg dał nam nowe przykazanie, abyśmy kochali siebie nawzajem. W Biblii Pan powiedział: “Jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (Ewangelia św. Jana 13:34, 15:12). Przykazanie Boże rozkazuje nam kochać siebie nawzajem, jak Bóg nas umiłował.

Otrzymaliśmy błogosławioną wiedzę miłości Bożej, która również uczyniła nas dziećmi Bożymi. Musimy wiedzieć, że Bóg dał Swoją miłość w nasze serca. Naprawdę musimy poznać istotę miłości Bożej i darować sobie miłość. Musimy zrozumieć i przyjąć każdego, kto nie przeciwstawia się ewangelii wody i Ducha. Musimy również dać im Słowo Boże dla ich wzrostu duchowego. Musimy zrozumieć miłość Bożą, która teraz jest wyryta w naszych sercach, i nie przestawać kochać siebie nawzajem.

Bóg naprawdę jest miłością. Musimy przebywać w Panu poprzez wiarę w Bożą miłość Prawdy. Dziękuję Bogu za to, że On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.