" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jaka Prawda Uwalnia Nas
od Wszystkich Naszych
Grzechów?

 

< 1 List św. Jana 5:1-4 >

“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.”Pomyślmy o Noemu


W I Księdze Mojżeszowej 6:1-8 napisano: “A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. (Tylko) Noego Pan darzył życzliwością.”

Ten urywek z Pisma Świętego objaśnia, dlaczego Bóg musiał sądzić ludzi w czasach, kiedy żył Noe. Bóg musiał sądzić ludzi tego czasu, ponieważ synowie Boga jednoczyli się z córkami człowieczymi, widząc że są piękne. Bóg wyraźnie i zrozumiale objaśnia przyczynę kary ludzi, aby nawet uczeń pierwszej klasy mógł łatwo to zrozumieć.

Oto jedna śmieszna historia. Dziś nawet uczniom młodszych klas szkoły podstawowej wyznaczano wypracowania domowe. Przedtem uczniowie mieli za zadanie domowe pisanie wypracowań tylko w starszych klasach szkoły podstawowej. Ha-min, uczeń pierwszej klasy naszej szkoły niedzielnej, również otrzymał zadanie, żeby napisać wypracowanie. Oto jakie było zadanie: napisać wypracowanie po przeczytaniu “Dziewczynki z zapałkami” Hansa Christiana Andersena. Dziecko szybko i chyba z łatwością wypełniło zadanie, a potem pobiegło na zewnątrz bawić się z innymi dziećmi.

Zainteresowany, ojciec popatrzał na wypracowanie swojego syna. Dziecko napisało: “Dziewczynka z zapałkami umarła i nawet nie potrafiła sprzedać żadnej zapałki.” Oczywiście, dziecko napisało poprawne i bardzo ścisłe streszczenie tej historii. Usłyszawszy tę historię, pomyślałem o prostocie dziecięcych myśli. To proste ale krótkie wypracowanie dziecka wydało się śmieszne dla dorosłych.

Kiedy wspominam czasy Noego, łatwo uznajemy je za czas, kiedy Bóg ukarał świat wodą i pozwolił się zbawić tylko ośmiu członkom rodziny Noego. Biblia mówi, że świat został ukarany, ponieważ synowie Boga wzięli córki człowiecze sobie za żony i żyli z nimi.

W tym czasie trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba, i padał deszcz na ziemię. W wyniku wody podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem (I Księga Mojżeszowa 7:11, 19). Ludzie wyjaśniają fizykę potopu Noego przy pomocy prawa zachowania, mówiąc, że objętość wody w czasach potopu jest absolutnie równa dzisiejszej objętości wody na tej planecie, ale niektóra woda jest zamrożona w biegunach południowym i północnym, i właśnie dlatego istnieje suchy ląd.

W odróżnieniu od tego skomplikowanego wyjaśnienia, prawda Boża jest prosta i zrozumiała, jak to wypracowanie, w którym dziecko napisało: “Dziewczynka z zapałkami umarła i nawet nie potrafiła sprzedać żadnej zapałki.” Bóg nie miał innego wyboru, jak sądzić ten świat, ponieważ synowie Boga wzięli sobie córki człowiecze i żyli z nimi, zobaczywszy ich piękność.

W czasach Noego Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe (I Księga Mojżeszowa 6:5). Ich plany były złe, podobnie jak ich czyny. Chociaż ludzie ze natury są źli i niegodziwi, ich źle było tak wielkie w tym czasie, że nikt nie pragnął Boga i tym bardziej nie wierzył w Niego. Zobaczywszy to wszystko, Bóg postanowił zmieść cała ludzkość z powierzchni ziemi. Więc Bóg zaplanował sąd i spełnił go. A jednak Biblia mówi, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana (I Księga Mojżeszowa 6:8).

W czasach Noego wszyscy ludzie byli niegodziwi przed Bogiem. Nawet lud Boży był niegodziwy, ponieważ robił to, co On nienawidził. Więc Bóg nie miał innego wyboru, jak sądzić świat. Tylko jeden człowiek, Noe, człowiek sprawiedliwy w tym czasie, otrzymał łaskę zbawienia Bożego. Bóg dał rodzinie Noego Swoją łaskę zbawienia i uczynił Noe przodkiem ludzkości drugiego świata. Teraz Bóg jest ten sam, jaki był wtedy.

Ten urywek o Noemu i dzisiejszy urywek z Pisma Świętego są ze sobą bardzo powiązane. W czasach Noego ludzie byli tak niegodziwi, że Bóg nie mógł na nich patrzyć. Ich myśli, plany, serca i czyny były całkiem grzeszne. W takich okolicznościach Bóg nie miał innego wyboru, jak sądzić całą ludzkość.

Ta historia nie ogranicza się do czasu Noego. Ludzie, którzy dziś żyją, mają podstępne myśli, plany i serca, a także pełne grzechów czyny. To pokolenie zasługuje na sąd Boży nie mniej niż ludzie w czasach Noego.

W czasach Noego zepsucie synów Boga napytało sądu temu światu. Jacy dziś są ludzie Boga? Dziś ludzie popełnia te same grzechy, co ludzie w czasach Noego. Nawet nie. Nasze grzechy mogą być jeszcze większe, ale na pewno nie mniejsze. A jednak dzisiejszy urywek mówi: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5:4). Apostoł Jan mówi o wierze, która przezwycięża świat. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego naucza nas, jak możemy otrzymać zbawienie poprzez przebaczenie grzechów i zwyciężyć ten świat.

Często słyszymy, że ten świat staje się co raz gorszy, że w nim jest coraz więcej zła. W wiadomościach napotykamy wiele dziwnych historii, które nas zmuszają do zastanowienia się nad wszystkim złem tego świata. Wśród ludzi, którzy lubią zamieniać mężowie i żony, jest wielu fachowców, takich jak lekarze, adwokaci i nawet pastorzy. Ci ludzie są wykształceni i mają bardzo wysoki status socjalny. Należą do elity i prawie nie mają problemów finansowych. Ci ludzie, którzy muszą mieć wysoką odpowiedzialność moralną, natomiast zorganizowali kluby amatorów cudzych mężów i żon.

Biblia mówi, że ludzie w Sodomie i Gomorze za dni Abrahama popełniali podobne grzechy z każdym, kto przechodził obok ich miast, bez względu na to, czy to byli mężczyźni, czy kobiety. Patrząc na dzisiejszych amatorów cudzych mężów i żon, a także na rozpowszechniony grzech homoseksualizmu, o którym napisano w Liście św. Jana do Rzymian 1:26-27, możemy zobaczyć, że grzechy tego świata istotnie się nie zmieniły od tej pory.

Dziś studenci gimnazjum zachwycają się homoseksualistami. Kiedy zostało wiadomo, że powszechnie znana gwiazda filmowa jest homoseksualistą, wielu młodych zakaziło się chorobą podziwiania homoseksualistów. Naprawdę homoseksualizm istniał przez całą historię ludzkości. Po prostu nie mówiliśmy o nim otwarcie po dziś dzień. Dziś homoseksualizm stał się elementem życia codziennego i przyciąga naszą uwagę po prostu dlatego, że teraz świat został bardziej tolerancyjny wobec grzechów, aniżeli był przedtem. Słyszałem, że niektóre stany w USA nawet zaczęły legalizować śluby między homoseksualistami. Pewnego razu w wiadomościach przeczytałem artykuł o takim unikalnym ślubie dwóch homoseksualistów. A jednak wielkim problemem jest to, że nie tylko kilka oddzielnych osób, ale większość ludzi dziś przebywa pod wpływem przeważającego w społeczeństwie grzechu.

Nawet wśród naszych braci i sióstr po całym świecie mogą być tacy, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez naszą chrześcijańską literaturę, ale prowadzą takie grzeszne życie. Niektórzy ludzie są gejami i lesbijkami. Czy mogą zmienić własne nałogi? Oczywiście, jeśli człowiek poświęca się dziełom Bożym, jednocząc się z Kościołem Bożym i otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, to Duch Święty rządzi w jego sercu i w wyniku on może zwyciężyć wszystkie te grzechy, takie jak homoseksualizm. Naprawdę jedynym środkiem, przy pomocy którego można zwyciężyć takie grzechy, jest wiara w ewangelię wody i Ducha, a także udział w służeniu Bogu.

Jednym słowem, wszyscy ludzie urodzili się z grzechem, i dlatego nikt nie może zmienić swoich grzesznych przyzwyczajeń. Jakikolwiek jest ten grzech, skoro człowiek przyzwyczaja się do popełniania jakiegoś grzechu, to jest mu ciężko uniknąć tego grzechu. Oprócz tego, nie możemy kontrolować mutacji swoich hormonów. A jednak Biblia mówi nam, że jest tylko jeden sposób zwyciężenia takich grzechów.Jaka wiara pozwala nam zwyciężyć swoje codzienne grzechy?


Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi: “Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5:4).

Jakąż wiarę miał apostoł Jan, kiedy powiedział, że może zwyciężyć świat? Apostoł Jan mówi nam, że może uniknąć własnych słabości i pułapek szatana poprzez swoją wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi o wierze, która przezwycięża grzechy tego świata. Wszyscy ludzie zazwyczaj popełniają grzechy. Wśród nas mogą być homoseksualiści, geje i lesbijki. Innymi słowy, wśród nas mogą być ci, którzy popełniają grzech homoseksualizmu przez zakłócenie sekrecji hormonalnej. Homoseksualizm jest wywołany zmianami hormonalnymi. Przez zmiany hormonalne pewne nasi bracia mogą mieć pożądanie seksualne do innych mężczyzn, a nie do kobiet, i tak samo nasze siostry mogą mieć pożądanie seksualne do innych kobiet, a nie do mężczyzn.

Jak można zwyciężyć nawet takie grzechy, wywołane zaburzeniami organicznymi? Na pewno możemy zwyciężyć swoje grzechy, otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Wiemy, że ewangelia wody i Ducha jest tak potężna, że może zwyciężyć świat.

Początkowe pytanie było: “Jak możemy zwyciężyć silny potok wielu grzechów świata?” Wiem, że umieramy, dusząc się w grzechach, nie będąc stanie zwyciężyć wszystkich tych grzechów, jeśli nie mamy silnej wiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Ludzkie ciało nie może przy pomocy tylko siły woli zwyciężyć silnego potoku grzechów. Nie umarłszy dla żądz ciała, człowiek nie może zwyciężyć grzechów świata.

Wszyscy ludzie są grzesznikami, którzy grzeszą swoją chciwością. Aby zwyciężyć wszystkie te grzechy, człowiek musi wierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także uwolnić się od żądz ciała. Poprzez naszą wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha możemy uwolnić się od naszych żądz cielesnych. A uwolniwszy się od żądz ciała, nareszcie zmożemy zacząć prowadzić sprawiedliwe życie.

Niektóre religie, takie jak buddyzm, nauczają, że uwolnienie od żądz cielesnych można osiągnąć tylko przez śmierć ciała. A jednak jeśli umrzecie dla ciała, nie poznawszy ewangelii wody i Ducha, to wszystko będzie niepotrzebne.

Nawet jeśli człowiek szczerze pragnie uwolnić się od swojego grzesznego serca i przyzwyczajeń, on nie może tego zrobić, nie poznawszy Prawdy ewangelii wody i Ducha. Niektórzy ludzie religijni mogą powiedzieć, że z powodzeniem unikają swoich żądz cielesnych, ale żaden człowiek nie osiągnął tego, nie umarłszy ciałem lub nie zrozumiawszy ewangelii wody i Ducha.

W buddyjskiej telewizji sieciowej widziałem, jak mniszka-buddyjka wygłaszała wykład z buddyzmu i dzieliła się swoim rozumieniem religii. Chociaż przeczytała wiele książek o buddyzmie i chodziła na nauki osobiste do różnych zakonników głównych, wyznawała, że może żyć tylko według własnych przyzwyczajeń, lecz nie zgodnie z tymi naukami, jak gdyby ich zapominała.

Więc pragnęła uwolnić się od swojego ciała i odczuwała, że życie było dla niej piekłem, ponieważ nie mogła uniknąć buddyjskiej doktryny transmigracji dusz. A propos, pewnego razu ona również doszła do wniosku, że uwolnić się od żądz cielesnych można tylko odszedłszy z tego świata. Nawet ta zakonnica zrozumiała, że uwolnić się od grzesznych przyzwyczajeń można tylko poprzez śmierć.

A jednak my, wierzący w Prawdę ewangelii wody i Ducha, jesteśmy dziećmi Bożymi, które mogą zwyciężyć świat poprzez wiarę w to, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu.

To nie oznacza, że już nie grzeszymy. Natomiast przedłużamy grzeszyć. Jeśli człowiek przedłuża grzeszyć co dzień, to jak może zwyciężyć grzechy świata? Jeśli nie znamy głębi Prawdy ewangelii wody i Ducha, to nie potrafimy zwyciężyć ani świata, ani szatana.

Czy możemy własnymi siłami uniknąć grzechów naszych przyzwyczajeń i ciała? Bez względu na nasze szkolenie i doświadczenie, to zadanie jest niemożliwe. Człowiek może uwolnić się od grzechów tylko poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Więc musimy jeszcze głębiej poznać Prawdę, która oczyszcza grzech, czyli ewangelię wody i Ducha. Musimy ponownie rozpatrzyć tę ewangelię. A także znowu nad nią rozmyślać i całym sercem wierzyć w tę potężną ewangelię.

Aby wzmocnić się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie (2 List Pawła do Tymoteusza 2:1), musimy najpierw zastosować Prawo do siebie samych, aby zrozumieć, jak wielkimi grzesznikami jesteśmy. Tylko po tym jak zrozumiemy, że jesteśmy tak wielkimi grzesznikami przed Bogiem, zastosowawszy Prawo do siebie samych, zobaczymy, że jest nam bardzo potrzebna wiara w Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Jeśli popatrzymy na Biblię, to zobaczymy, że ona mówi nam o Prawie. Nie ma nic złego w Prawie. Możemy pomyśleć, że byłoby dobrze żyć zgodnie z Prawem. Nam nawet może się wydać, że zmoglibyśmy żyć zgodnie z Prawem, gdybyśmy bardzo silnie tego pragnęli. A jednak naprawdę nikt nie może żyć zgodnie z Prawem, ponieważ ulegamy własnym grzesznym przyzwyczajeniom.

Niedawno usłyszeliśmy świadczenie jednej z naszych sióstr. Ta siostra powiedziała: “Zazwyczaj wierzyłam, że byłam dobrym człowiekiem. Ale usłyszawszy ewangelię wody i Ducha poznałam, że byłam wielkim grzesznikiem. I dlatego dla mnie najważniejsze jest to, że spotkałam mojego Pana, który zmył wszystkie moje grzechy.” To prawda. Bez prawdy ewangelii woda i Duch ludzie nie mogą zwyciężyć swoich charakterystycznych grzechów.

Przeczytajmy Pierwszy List św. Jana 5:1. “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.” Ten werset ma dwa znaczenia.

Po pierwsze, on mówi, że każdy, kto wierzy, że Jezus to Chrystus, narodził się z Boga. Jezus naprawdę jest Bogiem, ale On przyszedł na ten świat, aby wykonać trzy szczególne role. Imię Jezus oznacza Zbawiciel. Jezus Chrystus został naszym Zbawicielem, urzeczywistniwszy ewangelię wody i Ducha przez spełnienie Swoich trzech ról: Roli Arcykapłana, Proroka i Króla.

Jezus jest Królem królów. On jest Wszechmogącym Bogiem, a także niebieskim Arcykapłanem. Jezus tymczasowo przyjął ludzkie ciało i przyszedł na ten świat, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, który położył grzechy świata na Jego ciało. Wtedy On umarł na Krzyżu i zmartwychwstał w Swojej prawdziwej sprawiedliwości i mocy, a także dał nam, wierzącym, wieczne przebaczenie grzechów. Oto Prawda nowego narodzenia poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ludzie, którzy poznali tę Prawdę, zwyciężyli wszystkie grzechy.Wy również musicie poznać i uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha


Pierwszy List św. Jana 5:20 mówi, że Jezus jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem, Który nam daje życie wieczne. Więc ci, którzy nie mogą uwierzyć w Jezusa jako Boga, nie mogą również poznać Prawdy ewangelii wody i Ducha. Ale niestety jest wielu chrześcijan, którzy znają Jezusa tylko jak Syna Bożego, nie uznając Go za Samego Boga.

Oni nie wierzą w Jezusa jako prawdziwego Boga, który jest równy Bogu Ojcu. Więc słysząc, że Jezus Chrystus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, tacy ludzie reagują na te słowa powściągliwymi emocjami wdzięczności i nie mogą ocenić znaczenia tych wydarzeń. Jeśli wiemy prawdę, że Jezus to Sam Bóg, to naprawdę możemy wierzyć we wszystkie czyny sprawiedliwe (List św. Jana do Rzymian 5:18), które On spełnił dla przebaczenia naszych grzechów.

Ponieważ Jezus, prawdziwy Bóg, był Barankiem Bożym, który zabrał grzechy świata, możemy wierzyć w Jego chrzest od Jana Chrzciciela i w Jego krew, przelaną na Krzyżu. Jezus również zmartwychwstał, ponieważ On, prawdziwy Bóg, wziął na Siebie nasze grzechy.

Musimy poznać i uwierzyć, że Jezus naprawdę jest naszym Panem Zbawicielem, który tymczasowo przyjął ludzkie ciało. Więc po to, aby uwierzyć, nie powinniśmy obniżać prawdziwej istoty Jezusa Chrystusa. Musimy wyraźnie poznać Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem. Wtedy zmożemy uwierzyć we wszystko, co On zrobił dla nas. Ludzie mogą wierzyć tylko na tyle, na ile wiedzą prawdę. Więc apostoł Jan powiedział w 1 Jana 5:1: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził.”

W tym wersecie imię Chrystus oznacza “Władca-Pomazaniec”, namaszczony oliwą (Księga Daniela 9:24-26). Jezus jest Królem królów. On również jest Bogiem Stwórcą całego wszechświata. Ale Jezus Chrystus również jest niebieskim Arcykapłanem, który uwolnił całą ludzkość od grzechów świata.

Jezus Chrystus to Syn Boży i Pan tego świata, który On stworzył. Ale, aby uwolnić nas od naszych grzechów, Jezus tymczasowo pozostawił chwałę Nieba i przyszedł na ten świat w ciele człowieka. On raz na zawsze wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana Chrzciciela i umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją kosztowną krew dla nas. A zmartwychwstawszy, Jezus został absolutnym Zbawicielem Swoich wierzących. Więc Jezus jest Zbawicielem dla wszystkich tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Jezus również jest niebieskim Arcykapłanem. Arcykapłan spełniał ofiarę zgodnie z systemem ofiar Przybytku, aby zmyć wszystkie grzechy swojego ludu. A jednak ofiary Arcykapłanów nigdy nie mogły uczynić doskonałymi tych, którzy się zbliżają (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1). Ale my raz na zawsze uświęciliśmy się poprzez wiarę w wieczną ofiarę, którą Jezus Chrystus, niebieski Arcykapłan, złożył Swoim własnym ciałem (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:10).

Więc Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem dla nas wszystkich. Jezus Chrystus nauczył nas, czym jest istna Prawda, która nas prowadzi do życia wiecznego. Oprócz tego, Jezus był prawdziwym Synem Bożym, niebieskim Arcykapłanem i Zbawicielem, który pokazał nam drogę przebaczenia naszych grzechów.

Jezus przyszedł na ten świat jako Bóg, Syn Boży, nasz Zbawiciel, Arcykapłan, Prorok i Król królów. Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg, który uwolnił nas od naszych grzechów poprzez wodę, krew i Ducha Świętego (1 List św. Jana 5:8). Nasz Pan raz na zawsze uwolnił nas od grzechów świata poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Moi bracia chrześcijanie, Prawda ewangelii wody i Ducha naprawdę może pomóc wam narodzić się ponownie! Jesteśmy pewni, że chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i zmartwychwstanie zostały spełnione dla przebaczenia naszych grzechów. Każdy, kto wierzy w tę Prawdę, przeżywa ponowne narodzenie wraz ze zbawieniem od grzechów. Otrzymujemy przebaczenie swoich grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. Otrzymujemy również Ducha Świętego jako dar, kiedy Bóg wyznaje naszą wiarę. Już narodziliśmy się ponownie poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Ci z nas, którzy się narodzili z Boga, wierzą, że Jezus jest Bogiem i zarazem Synem Bożym. Bóg Ojciec posłał Swojego Syna na ten świat. Jeśli mówimy, że kochamy Boga Ojca, to musimy również kochać Jezusa Chrystusa, który jest z Boga.

W Pierwszym Liście św. Jana jest wiele wersetów, które ogłaszają, że Jezus to Bóg. Czy wiecie i wierzycie, że Jezus jest Bogiem? Wierzymy, że Pan jest naszym Zbawicielem. Mam nadzieję, że wy również w to wierzycie. Oto prawdziwa wiara w Jezusa jako istnego Boga. Jezus jest Bogiem Stwórcą, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim. Jezus Chrystus razem z naszym Bogiem Ojcem i Duchem Świętym stworzył wszystkie istoty. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty są jedynym Bogiem dla nas. Trójjedyny Bóg stworzył nas, uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i dał nam życie wieczne.

Czy wiecie i wierzycie, że Jezus jest naszym Panem i Bogiem? Aby iść za Jezusem jako naszym Panem i Zbawicielem, musimy wierzyć w nieodmienną Prawdę ewangelii wody i Ducha, a także w to, że Jezus to Bóg. Wszystko inne oprócz tej Prawdy jest tylko konceptualnym dogmatem religijnym.

“Jezus to Bóg. On jest zarazem Synem Bożym i Samym Bogiem. A będąc Stwórcą wszechświata, Jezus Chrystus wypowiedział słowa “Niechaj się stanie” w I Księdze Mojżeszowej. Jezus stworzył cały wszechświat razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Jezus to nasz Pan. A także Jezus jest naszym Panem Zbawicielem.” Poprawna wiedza tej prawdy jest przesłanką istnej wiary. Nie możecie nie wierzyć we wszystkie słowa prawdy, zapisane w Biblii, jeśli wierzycie w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Ci, którzy wierzą, że Jezus naprawdę jest Bogiem, również wierzą w każde słowo, które On wypowiedział.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy teraz wierzycie, że Jezus jest Bogiem? Ci z was, którzy wciąż nie wierzą w tę prawdę, muszą nawrócić swoje serca i zacząć wierzyć, że Jezus naprawdę jest Bogiem.

Dziś chrześcijanie po całym świecie uznają, że Jezus jest Synem Bożym, ale nie wiedzą, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Z powodu braku tej wiedzy jeszcze nie otrzymali prawdziwej ewangelii wody i Ducha. Ten, kto nie wierzy, że Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, popełnia wielki grzech przed Bogiem.

Apostoł Jan powiedział w 1 Jana 5:20: “On [Jezus Chrystus] zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Bóg jest światłem, w którym nie ma ciemności. To światło oznacza Jezusa Chrystusa (Ewangelia św. Jana 1:9-10).

Czy ktoś z was widział Boga na własne oczy? Nie ma żadnego takiego człowieka. A jednak możemy powiedzieć, że wiemy, kim jest Bóg, i że widzieliśmy Go, ponieważ zobaczyliśmy Boga przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas w ewangelii wody i Ducha. Jezus to Bóg. Jezus Chrystus, nasz Bóg prawdziwy, nie może kłamać. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to możemy wierzyć w chrzest i krew Jezusa na Krzyżu, tego Jezusa, który przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha, jako w nasze własne zbawienie.

Jezus to Bóg. On jest Bogiem prawdziwym i życiem wiecznym. Mam nadzieję, że wśród nas nie będzie nikogo, kto nie potrafiłby uwierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha przez brak wiary w boskiego Jezusa. Bez względu na to, czy mówię do was elokwentnie, czy nie, powtarzam tę prawdę, aby założyć w was prawdziwą wiarę w Jezusa jako naszego prawdziwego Pana i Zbawiciela.

Mówiąc o Jezusie, nazywamy Go naszym Panem i Zbawicielem. Nazywamy Go tak, ponieważ jest prawdziwym Panem i Zbawicielem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Mam nadzieję i modlę się w imieniu Pana, abyście mieli tę wyraźną wiarę w swoich sercach.

Jestem pewny, że wielu naszych braci i sióstr po całym świecie traci nadzieję w swoich sercach, ponieważ co dzień grzeszy przez swoją słabość. Ale mam nadzieję, że pamiętacie, że mamy wiarę w ewangelię wody i Ducha, która naprawdę przezwycięża ten świat. Nasza wiara to wiara w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha i w ten sposób narodziłyśmy się z Boga, to niewątpliwie możemy zwyciężyć ten świat.

To, że zwyciężyliśmy ten świat, oznacza, że uwolniliśmy się z grzechów. Uwolnić się od grzechów nie oznacza grzeszyć wówczas, kiedy zechcemy. Bez względu na to, kto jest naszym przeciwnikiem, jeśli pragniemy wygrać bój przeciwko ciemności, to musimy stać się wierzącymi w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Prawdziwą wiarą, którą musimy mieć, jest wiara w ewangelię wody i Ducha jako w nasze prawdziwe zbawienie.Musimy zrozumieć, ile grzechów popełniamy


Ile grzechów popełniamy przez 24 godziny? Grzeszymy zawsze, czyli co chwila i co sekunda. Nikt nie może twierdzić, że nie zgrzeszył przed Bogiem. To rzeczywistość. Nieprawdaż?

Jeśli popełniamy tak wiele grzechów przed Bogiem, to co będzie z nami w przyszłości? Jeśli jesteśmy grzesznikami przed Bogiem, to musimy otrzymać odpowiednie potępienie za nasze grzechy. Każdy, kto ma grzech w sercu, musi zostać potępiony i otrzymać wieczną karę. O prawie Bożym mówi nam List św. Jana do Rzymian 6:23: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Pan powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. A jednak Bóg dał nam przebaczenie grzechów i życie wieczne w Jezusie Chrystusie.

Ale musimy wyznać, że byliśmy skazani na piekło za grzechy, które popełnialiśmy, zanim poznaliśmy ewangelię wody i Ducha. Musimy wyznać nie tylko nasze grzeszne czyny, ale i 12 rodzajów grzechów, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach (Ewangelia św. Marka 7:20-23), a także umrzeć za nasze grzechy. Byliśmy przeznaczeni na przekleństwo i wieczne potępienie w niegasnącym ogniu piekła przez te grzechy i bezprawia. Moi bracia chrześcijanie, czy wyznajecie, że właśnie taki był wasza los?

My z wami, mając chociaż najmniejszy ślad grzechu, zginęlibyśmy za ten grzech. Byliśmy ludźmi, skazanymi na piekło i potępienie za nasze grzechy. Ale nasz Pan urzeczywistnił wyczyn przedziwny, dawszy nam przebaczenie wszystkich grzechów. To naprawdę przedziwna Prawda, że Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Jak i kiedy Jezus wziął na Siebie grzechy ludzkości? Gdybym poprosił, żebyście napisali dokładną odpowiedź na to pytanie, bardzo mało dzisiejszych chrześcijan zmogłoby dać poprawną odpowiedź. Niektórzy z nich napisaliby: “Nasze grzechy zostały zmyte na Krzyżu.” A jednak Jezus wziął grzechy tego świata w tej chwili, kiedy przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus, nasz Zbawiciel, jest niebieskim Arcykapłanem, który wziął grzechy tego świata na Swoje własne ciało.

Moi bracia chrześcijanie, wielu ludzi, żyjąc w tym świecie, popełnia liczne grzechy przed Bogiem. To czyż możemy oczyścić się ze wszystkich tych grzechów świata i zostać białymi jak śnieg? Nasi współpracownicy i ludzie Boga, którzy są po całym świecie, zazwyczaj grzeszą, nawet jeśli dokładają znacznych starań, żeby żyć sprawiedliwie. To jakże możemy zwyciężyć swoje codzienne grzechy, czyli nasze grzechy osobiste?

Pierwszy List św. Jana 5:4-8 mówi nam o Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan nazwał wiarę w ewangelię wody i Ducha prawdziwą wiarą; wiara, którą mamy, uznaje, że Jezus Chrystus, prawdziwy Pan, przyszedł na ten świat, raz na zawsze wziął na Siebie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest, został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, a także zmartwychwstał.

Nasze serca oczyszcza się ze wszystkich naszych grzechów a my stajemy się lżejszymi niż wcześniej poprzez wiarę w Prawdę, która przyszła do nas w ewangelii wody i Ducha. Uwolniliśmy się od całego brzemienia naszych grzechów, ponieważ Jezus wziął na Siebie nasze grzechy chrztem, który przyjął. Uwolniwszy się od grzechów, teraz możemy spełniać wolę Bożą, pragnąc żyć dla Boga. Teraz możemy zwyciężyć świat i nie stać się ofiarami oskarżeń szatana.

Jak już powiedziałem, wszyscy sługi Boga oraz nasi bracia i siostry w Chrystusie po całym świecie mogą grzeszyć czasami. To naturalne, że w takie chwile nienawidzimy samych siebie. A jednak jeśli będziemy siebie obwiniać, to nie poprawi sytuacji.

Kiedy wpadamy w grzech, nie musimy patrzyć na siebie, ale nie Jezusa Chrystusa, “który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (List św. Pawła do Hebrajczyków 12:2). Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i wziął na Siebie nasze grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. On całkiem oczyścił nasze grzechy. Pamięć o tym fakcie pomoże nam pokonać własną słabość. Ponownie wpadając w grzech przez naszą słabość już po tym jak uwolniliśmy się z naszych grzechów, musimy wyznać swoje grzechy przed Panem, a potem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby zwyciężyć te grzechy.

Musimy wyznawać swoją wiarę, a także naszą prawdziwą grzeszną naturę: “Boże, chociaż otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, dziś ponownie zgrzeszyłem. Ponownie zgrzeszyłem przed Twoim sprawiedliwym Słowem. Jestem taką istotą, która nie może nie grzeszyć co dzień. Ale wierzę w Ciebie, mojego Boga. Wierzę, że Ty dałeś mi przebaczenie grzechów w ewangelii wody i Ducha.”

Musimy wyznać swoje grzechy i Boże Słowo Prawdy, że nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy w ewangelii wody i Ducha. W taki sposób brzemię grzechów w naszych sercach na zawsze zniknie, a otrzymamy nową nadzieję. Jeśli uznajemy, że wszystkie grzechy w naszych sercach już zostały złożone na Jezusa, to nasze serca utwierdzą się w przebaczeniu grzechów i zmożemy z radością spełniać wolę Bożą.

Mówię wam, że ewangelia wody i Ducha to jedyna siła, która może zwyciężyć świat. Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to nigdy nie potrafimy zwyciężyć tego świata. Jeśli nie wierzymy w tę prawdziwą ewangelię, to nie możemy zwyciężyć ani diabła, ani siebie samych. Poprzez ewangelię wody i Ducha nasz Pan zbawił nas wszystkich, którzy nie jesteśmy w stanie zwyciężyć obyczajów tego świata i żądz swojego ciała. Nasz Pan nie rozkazuje nam zwyciężyć świat samodzielnie. On raczej mówi nam, że On Sam walczył przeciwko światu i zwyciężył, mówiąc: “Jam zwyciężył świat” (Ewangelia św. Jana 16:33). Musimy zrozumieć, że Pan wypowiedział nam słowa zwycięstwa.

Nasz Pan rozkazuje nam patrzyć na Prawdę ewangelii wody i Ducha, ponieważ w tej Prawdzie On wziął na Siebie nasze grzechy, zmył je wszystkie i dał nam przebaczenie grzechów. On doradza nas twardo stać przed Bogiem i być wdzięcznymi Bogu w swojej wierze w Prawdę.

Nie musimy mówić “veni, vidi, vici” – “przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” – jak powiedział Juliusz Cezar. Nie możemy wygrać swoich bitew własnymi siłami. Nasz Pan nie rozkazał nam coś robić. On tylko rozkazuje nam wierzyć w Jego miłość, która się objawiła w ewangelii wody i Ducha. Pan rozkazuje nam tylko wierzyć, że On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjął nas jako Swój własny lud i uczynił nas Swoimi sługami. On wiedział, że jesteśmy niedoskonali, i uczynił nas doskonałymi poprzez ewangelię wody i Ducha.

Musimy uznać błogosławieństwo łaski i dar Boży zbawienia. A poprzez naszą wiarę musimy zwyciężyć świat. Musimy przyjść do Boga poprzez wiarę w Jego miłość. Oprócz tego, On doradza nam żyć z wiary w jaskrawe światło, wielbiąc Boga. Jestem przekonany, że Pan rozkazał nam spełniać czyny sprawiedliwe w tym świecie.Kochamy swoich braci i siostry po całym świecie


Dla mnie jest ważne, aby wszyscy nasi bracia i siostry po całym świecie nasycili się duchowo poprzez naszą literaturę chrześcijańską. Aby nasycić się duchowo, najpierw muszą zrozumieć znaczenia literackie Słów Biblii. Tylko wówczas potrafią zrozumieć znaczenie duchowe. Jeśli mówicie duchowo o łasce Bożej, jeszcze nie poznawszy tego, o czym mówi nam ten urywek z Pisma Świętego, to jest jedynie teoria. Jeśli słuchamy Słowa Bożego, nie mając wiary w ewangelię wody i Ducha, to nie przyniesie dobrych rezultatów.

W naszej wierze musi być harmonia między intelektem, emocjami i wolą. Wtedy zmożemy poprawnie poznawać, odczuwać i działać. Musimy poznać prawdę, aby odróżnić dobro od zła w naszych emocjach. Od tego będzie zależało to, czy mam należną wiarę przed Bogiem. Jest nam potrzebna wiara, założona na poprawnej wiedzy, emocjach i woli. Wy, wierzący w ewangelię wody i Ducha po całym świecie, musicie nie tylko starać się głosić ewangelię, lecz także ponownie sprawdzać, czy naprawdę wierzycie w tę doskonałą ewangelię.

Musimy szczerze wyznać przed Bogiem, że jesteśmy istotami, które nie mogą nie grzeszyć co dzień przez swoją słabość. A potem musimy złożyć wszystkie nasze grzechy na Jezusa, wyznając Słowo ewangelii wody i Ducha. W ten sposób potrafimy ponownie się wzmocnić i nieprzerwanie biec naprzód w naszym maratonie wiary.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Mam nadzieję, że wy również będziecie mieć prawdziwą wiarę. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5:4).

Mam nadzieję, że przyjmiecie wiarę, która przezwycięża ten świat. Dlatego musimy najpierw słuchać i poznać Prawdę ewangelii. Wtedy będziemy mieć prawdziwą wiarę. Prawdziwa wiara pochodzi nie od zwykłych emocji, lecz od istnej Prawdy. Nasz Pan powiedział: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Musicie poznać Prawdę ewangelii, aby uwierzyć w tę Prawdę. Jak możemy uwierzyć w Prawdę wody i Ducha, nie poznawszy jej? Jak mogą emocje pojawić się znikąd?

Chcę skończyć dzisiejsze kazanie, jeszcze raz podziękowawszy Bogu za to, że wiara, która nam pozwala zwyciężyć świat, mieści się w ewangelii wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.