" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

W Co Wierzymy?

 

< 1 List św. Jana 5:1-11 >

“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.”W co dziś wierzą chrześcijanie?


W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan mówi nam, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zbawił wszystkich grzeszników i darował im zbawienie, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha Świętego. Nie ma żadnego ucznia Jezusa, który by napisał o krwi Jezusa, przelanej na Krzyżu, nie napomknąwszy o Jego chrzcie. Nasza wiara również się wzmacnia, kiedy rozmyślamy nad ewangelią wody i Ducha.

Z innej strony, wielu chrześcijan nalega tylko na krwi Jezusa na Krzyżu a ignoruje ewangelię wody i Ducha. Jak śmieją tak zniekształcić rzeczywistą ewangelię?! Jeszcze od czasów apostolskich Słowo ewangelii wody i Ducha zakrywano i zastępowano wielu doktrynami, wymyślonymi przez samych ludzi, którzy nie znali prawdziwej ewangelii. Właśnie dlatego większość chrześcijan dziś nie wierzy w Jezusa we właściwy sposób, ponieważ nie poznali Prawdy ewangelii wody i Ducha. Możemy widzieć, że wiara tych, którzy wierzą tylko w krew Jezusa na Krzyżu, z czasem obraca się wniwecz.

Po Reformacji był okres, kiedy kościoły w Europie stawały się coraz bardziej zabobonne. Innymi słowy, rozpowszechnienie się chrześcijaństwa przyniosło zabobonną wiarę i odwrotnie. Pod przewodnictwem diabła ludzie wpadają w szamanistyczną wiarę. Więc można było przewidzieć, że oni zniekształcą prawdę chrześcijaństwa. Ich zabobonna wiara była założona na oddawaniu czci Krzyżowi Jezusa. Oni bezpodstawnie wierzyli, że Krzyż ma moc, aby zwyciężyć szatana, oraz że mając wiarę w krew Jezusa Chrystusa na Krzyżu można otrzymać zbawienie i moc krwi, która przemaga szatana.

Panowanie szatana coraz bardziej się rozpowszechniało przez takie przeważające przesądne wierzenia. Szatan oszukał ludzi i zmusił ich do wierzenia tylko w krew Jezusa Chrystusa, naszeptując ludziom: “Czyż Pan nie przelał Swojej krwi dla was?” Dlatego ludzie byli przekonani, że ich wiary tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, wystarczy, żeby otrzymać zbawienie.

A jednak to nie była ta oryginalna ewangelia, którą apostołowie i uczniowie Jezusa głosili od początku. Apostołowie wierzyli nie tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, lecz także w ewangelię wody i Ducha jak w rzeczywistą i prawdziwą ewangelię (1 List św. Jana 5:5-7). Apostołowie wierzyli i świadczyli, że tak chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, jak i krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, tworzą prawdziwą ewangelię (1 List św. Jana 5:3-8).

Co dzisiejsi chrześcijanie wiedzą o istnej ewangelii? Czy wierzą w ewangelię wody i Ducha jak w prawdziwą ewangelię? Czy świadczą o krwi Jezusa jak o jedynej istnej ewangelii?

Oni nie znają istnej ewangelii, która się objawiła w Biblii. Oni nie poznali istnej ewangelii zbawienia wszystkich grzeszników od grzechów, która się spełniła, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał krew na Krzyżu. Czy przypadkiem nie wierzycie tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jak w istną ewangelię, zamiast wierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha?

Jeśli tak, to musicie poznać i uwierzyć, że istna ewangelia składa się z chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata w chrzcie od Jana Chrzciciela, Jezus potrafił odpokutować za wszystkie grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Więc musicie zrozumieć, że woda w Biblii oznacza chrzest Jezusa, który jest symbolem zbawienia wszystkich grzeszników od grzechów przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (1 List św. Piotra 3:21).Ewangelia wody i Ducha to słowo świadectwa, że Bóg uwolnił grzeszników od wszystkich grzechów


Jak mówi Biblia: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi” (1 List św. Jana 5:8), trzej świadczą o tym, że Bóg nas zbawił, przecież kiedyś byliśmy grzesznikami. Świadectwem naszego zbawienia od wszystkich grzechów jest to, że Jezus wziął grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, że On zapłacił za wszystkie grzechy, przelawszy Swoją kosztowną krew na Krzyżu, oraz że Jezus zmartwychwstał. Nasze istne zbawienie jest założone na trzech faktach: że Jezus przyszedł na ten świat Swoim chrztem, Swoją krwią na Krzyżu i Duchem Świętym, aby zbawić grzeszników. Jeśli ktoś nie wierzy choć w jeden z tych trzech faktów, to jego zbawienie jest niepełne.

Bóg to Syn Boży i Sam Bóg, który przyszedł na ten świat w ciele człowieka. Przyszedłszy na ten świat w ciele człowieka, Syn Boży Jezus przyszedł do nas Duchem Świętym, aby uwolnić wszystkich grzeszników od wszystkich grzechów Swoim wodnym chrztem od Jana Chrzciciela i Swoją krwią na Krzyżu. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i zapłacił pełną cenę wszystkich grzechów. To zbawienie zostało spełnione poprzez wodny chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.

Jeśli człowiek odrzuca coś jedno z tych trzech: wodę chrztu Jezusa, Jego krew na Krzyżu lub Ducha Świętego, to oznacza, że on zaprzecza Bożej prawdzie zbawienia. Polegając na myśli większości, musielibyśmy wierzyć w krew Jezusa na Krzyżu jako w jedyne świadectwo naszego zbawienia. A jednak apostołowie Jan i Piotr powiedzieli nam, że świadectwami zbawienia grzeszników są chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu stają się źródłami naszego zbawienia od wszystkich grzechów.

W Biblii napisano, że Pan narodził się w Duchu Świętym. Apostoł Jan wyszczególnia, że świadectwem zbawienia przebaczenia grzechów są woda, krew i Duch Święty. Innymi słowy, wiara, która uwalnia grzesznika od grzechów, to wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Ci trzej są najpełniejszymi świadectwami naszego zbawienia.

Drodzy bracia wierzący, jak przemagamy świat? Czyż nie przemagamy tego świata poprzez wiarę w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego? Skoro wierzymy w Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, możemy zwyciężyć świat i uwolnić się od wszystkich naszych grzechów (1 List św. Jana 5:4-5). Aby zwyciężyć świat, wszyscy musimy mieć wiarę, która przynosi nam pełne przebaczenie naszych grzechów. Musicie otrzymać przebaczenie grzechów, moc zwyciężenia świata i życie wieczne poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Zanim narodziłem się ponownie, byłem chrześcijaninem, który prowadził religijne życie z wiarą tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Wtedy wierzyłem, że Jezus został poczęty w Duchu Świętym, że On przyszedł na ten świat, aby umrzeć na Krzyżu, ofiarnie przelać Swoją krew zamiast mnie, przecież właśnie takie musiało być moje sprawiedliwe potępienie. Myślałem, że właśnie tak otrzymałem zbawienie od wszystkich moich grzechów. Dokładałem wszystkich starań, aby głosić wiarę w krew Jezusa na Krzyżu. Myślałem, że zostanę misjonarzem. Nawet postanowiłem poświęcić temu własne życie, podobnie jak Jezus Chrystus oddał życie dla całej ludzkości.

Chociaż wierzyłem, że Jezus to Bóg, że On przelał Swoją krew na Krzyżu, aby odpokutować za wszystkie moje grzechy, wciąż miałem grzech w sercu. Oprócz tego, nie mogłem zwyciężyć grzesznego świata z tą wiarą, którą miałem wówczas. Chciałem zwyciężyć i uniknąć żądła grzechów.

Zrozumiałem, że nie mogę zmyć grzechów w moim sercu tylko poprzez wiarę w zbawienie krwi, którą Jezus przelał. Ale dzięki Bogu spotkałem Prawdę. Bóg pobłogosławił mnie istną ewangelią wody i Ducha. Pewnego razu, wpadłszy w grzech, nie mogłem wstać. A jednak, zrozumiawszy tajemnicę chrztu Jezusa, od razu podniosłem się na nogi i moja dusza została oczyszczona.

Podobnie jak kiedyś walczyłem z grzechem, tak samo dziś wielu ludzi walczy ze swoimi grzechami i stara się przywrócić swoją pierwszą miłość, ponieważ poznali i uwierzyli tylko w krew Jezusa na Krzyżu. A jednak nie mogą przywrócić swojej pierwszej miłości, a natomiast otrzymują potępienie, ponieważ nie wiedzą prawdy o Jezusie Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew.

Oto co muszą wiedzieć. Kiedy Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wszystkie nasze grzechy zostały złożone na ciało Jezusa. Ludzie wpadają w desperację i próżnia ogarnia ich serca, ponieważ, nie wiedząc Prawdy, mają grzech w sercu.

Musimy mocno trzymać się tej Prawdy. A także Ducha Świętego i Jezusa, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu. Chociaż możemy być niedoskonali, musimy wierzyć, że nasz Zbawiciel wziął na Swoje własne ciało wszystkie nasze grzechy w chrzcie, który przyjął w rzece Jordan, i raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy. Po to, aby od razu otrzymać zbawienie, musimy z wiarą zrozumieć, że Pan to nasz Zbawiciel, który zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i krwią. Poprzez wiarę w chrzest Jezusa i w Jego krew uwolniliśmy się od wszystkich naszych grzechów i nieuniknionego potępienia za nie. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, oczyściliśmy się ze wszystkich swoich grzechów i możemy prowadzić zwycięskie życie, które przezwycięża świat. Nasza wiara w ewangelię wody i Ducha to naprawdę silna wiara.

Ponownie mówię wam, że nie otrzymacie zbawieniem, jeśli wasza wiara nie jest założona na ewangelii wody i Ducha. Jeśli nalegacie tylko na krwi Jezusa na Krzyżu, to na pewno wciąż macie grzech w sercu. Więc musimy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Musimy wiedzieć, że Jezus uczynił nas doskonałymi, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha Świętego.Jeśli nie wierzymy w kosztowne świadectwa chrztu Jezusa, Jego krwi i Ducha Świętego, to nigdy nie potrafimy zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów


Niektórzy ludzie, aczkolwiek nie znają ewangelii wody i Ducha, mogą myśleć, że Pan na pewno ich przyjmie, ponieważ oni przeżyli całe życie dla Boga, wierząc w Jezusa jako Zbawiciela. Ale oni pozostają grzesznikami, ponieważ wciąż mają grzech w sercu, nawet jeśli już przyjęli Jezusa jako Zbawiciela.

Jeszcze inni mogą powiedzieć: “Już nie ma grzechu, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na ten świat przez Ducha Świętego, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata.” A jednak ich wiara nie jest prawdziwą wiarą w ewangelię wody i Ducha, i dlatego nigdy nie potrafią otrzymać istnego przebaczenia grzechów w tej wierze. Wielu chrześcijan ewangelickich wciąż nalega na takiej wierze. Ale pełna wiara to wiara w Jezusa, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć wszystkie grzechy świata na Swoje własne ciało, i przelał Swoją krew na Krzyżu.

Miła Bogu wiara to wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i Ducha. Jeśli nie będziecie mieć tej wiary, to nie zmożecie otrzymać pełnego przebaczenia grzechów. Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew, i zmartwychwstał. Innymi słowy, Jezus, istny Pan, przyszedł w świat w ciele człowieka i zmył wszystkie grzechy świata wodą i Swoją krwią. Pan przyszedł w ewangelii wody i Ducha i całkiem zbawił nas od naszych grzechów. Więc Pan walczył przeciwko diabłu i całkiem pokonał szatana. Teraz Jezus siedzi po prawicy Tronu Boga Ojca na Niebie.

Bóg Ojciec spełnił Swoją wolę, posławszy Swego Syna jako Pana i Zbawiciela tym, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa. A teraz Bóg Ojciec daje Ducha Świętego sercom tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Pan mówi tym, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha: “Jesteście zbawieni. Nie macie już żadnego grzechu. Tak, Ja uwolniłem was od wszystkich waszych grzechów przez wodę, krew i Ducha Świętego. Wasze doskonałe zbawienie już się spełniło poprzez waszą wiarę w wodę i krew. Jeśli w to wierzycie, to pokonacie ten świat tak samo, jak Ja go pokonałem. Nie jesteście już grzesznikami przede Mną. Teraz zostaliście sprawiedliwymi. Teraz jesteście Moim ludem i Moimi dziećmi. Cieszcie się! Ja pokonałem świat.”

Bóg również świadczy o zbawieniu narodzonych ponownie, którzy wierzą w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a także w chrzest i krew Jezusa. Wyraźne świadectwo zbawienia w sercach sprawiedliwych również znajduje się w wodzie, we krwi i w Duchowi Świętemu. Ewangelia wody, krwi i Ducha Świętego świadczy, że Jezus wziął wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, i że On odpokutował za wszystkie grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Prawdą jest to, że wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa, kiedy Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Musimy czasami rozmyślać nad tą doskonałą i potężną ewangelią.

Człowiek, który otrzymał przebaczenie grzechów, przezwycięża szatana, fałszywych proroków i wszystkie prześladowania tego świata. To zostaje możliwe poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Słowo Prawdy, czyli ewangelia wody, krwi i Ducha Świętego, przebywa w ich sercach. Wierząc w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, możemy zwyciężyć szatana i świat. Wierzący w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu, również mają siłę, żeby zwyciężyć licznych fałszywych proroków.

Nasze rzeczywiste “zwycięstwo” zależy od naszej wiary w ewangelię wody, krwi i Ducha. Nie mamy ani prawdziwego przebaczenia grzechów, ani siły, aby zwyciężyć świat, jeśli nie wierzymy w Jezusa jako Syna Bożego i naszego Zbawiciela według Słowa świadectwa Bożego.

Czy macie w sercu wiarę, która może zwyciężyć świat? Możecie zwyciężyć świat, jeśli macie w sercu wiarę w świadectwo wody, krwi i Ducha Świętego. Czy wierzycie, że wszystkie grzechy świata już zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest? Czy wy również wierzycie, że Jezus przyjął potępienie za wszystkie nasze grzechy, umarłszy na Krzyżu zamiast nas? Ci, którzy wierzą w tych trzech świadków, czyli w wodę, krew i Ducha Świętego, otrzymali pełne przebaczenie grzechów i mają siłę, aby zwyciężyć świat.

Apostoł Jan wierzył w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Uczniowie Jezusa mogli zwyciężyć świat poprzez wiarę w to samo Słowo ewangelii wody i Ducha. Więc apostoł Jan powiedział swoim braciom, którzy byli prześladowani za to, że głosili istną ewangelię: “Ufajcie! Możecie zwyciężyć świat poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, aby was zbawić.” Siła, aby pokonać świat, dana wszystkim wierzącym, mieści się w wierze w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha.

Pierwszy List św. Jana 5:8 mówi nam co następuje: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.”

Dziś chrześcijanie rzadko mówią o Prawdzie chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela. Odrzucając ze swoich wierzeń chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, oni robią sobie przeszkody w otrzymaniu przebaczenia grzechów. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wierzą w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela, zostali oszukani przez szatana.

To cóż się zdarzy z tymi, którzy nie wierzą poprawnie? Oni nigdy nie zmogą otrzymać przebaczenia grzechów. Słowo Boże to Miecz Prawdy i Światło Życia. Nie możemy ignorować nawet krótkiego urywka z Jego Słowa. Właśnie dlatego musimy żyć z wiary w ewangelię wody i krwi, która jest z Boga. Człowiek nie może zwyciężyć świata, jeśli nie wierzy w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu.

Ale wciąż bardzo wielu ludzi nie wierzy w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, która zmyła wszystkie nasze grzechy. Niektórzy ludzie nie otrzymali pełnego przebaczenia grzechów, ponieważ wierzą tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Niestety ci ludzie zostają grzesznikami, chociaż wierzą w Jezusa, ponieważ mają grzech w sercu.Ludzie potrafią uwierzyć i zostać zbawieni, tylko jeśli będziemy poprawnie świadczyć im o tej istnej ewangelii


Powinniśmy głosić ewangelię wody i Ducha, wykorzystując każdą możliwość. Jeśli nie będziemy świadczyć ludziom o prawdziwej ewangelii wody i krwi, to każdy chrześcijanin po całym świecie po prostu będzie obłudnym zwolennikiem religii.

Jaką wiarę dziś ma chrześcijaństwo? Możemy widzieć, że chrześcijaństwo nie jest założone na zasadniczej Prawdzie przebaczenia grzechów, pochodzącej z ewangelii wody i Ducha. Właśnie dlatego dzisiejsze chrześcijaństwo powinno już teraz uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wszystkie religie świata były stworzone przez ludzi. Ale chrześcijaństwo ma daną przez Boga wiarę i niewątpliwie jest założone na Prawdzie Bożej przebaczenia grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Religia jest absolutnie odmienna od rzeczywistej wiary.

Więc ci, którzy wierzą, że chrześcijaństwo nie różni się od jakiejkolwiek innej religii świata, nie wiedzą prawdy. Oni nauczają chrześcijańskiej etyki i morału, jak gdyby to było sednem woli Bożej. Najpierw muszą poznać ewangelię wody i Ducha. Jezus Chrystus nie przyszedł na ten świat, aby zaprowadzić nowy ustrój etyczny, lecz aby zbawić grzeszników poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. Dziś wielu chrześcijan pragnie zadowolić własne ambicje, nadużywając chrześcijaństwa.

Jeśli wierzycie w chrześcijaństwo, nie poznawszy najpierw Prawdy ewangelii wody i Ducha, to dla was chrześcijaństwo traci swoją wyrazistość spośród wszystkich innych religii. Ci, którzy wierzą w chrześcijaństwo jako w jedną ze świeckich religii, nauczają ludzi etyki i moralności, aby zaspokoić własną chciwość cielesną. Oni mogą powiedzieć: “Jakie to ma znaczenie, czy wierzę w to, czy w to, jeśli pomimo tego idę do Nieba?” Tacy ludzie muszą nawrócić się i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, zrozumiawszy, że sami ludzie przekształcili chrześcijaństwo w świecką religię.

Ewangelia wody i Ducha to główna Prawda chrześcijaństwa. Więc musimy otrzymać błogosławieństwo przebaczenia wszystkich naszych grzechów i życia wiecznego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Wierzenia, założone na własnych myślach ludzi, lecz nie na Prawdzie ewangelii wody i Ducha, są tylko daremnymi formami religijności.

Pomyślmy jeszcze raz o tym, czym jest wiara w Prawdę ewangelii. Wyobraźmy sobie, że w Pacyfiku zatonął statek, i ludzie ocaleli z tej katastrofy, trzymając się za łódkę gumową. Kapitan statku już nadał sygnał SOS. Skoro przyleciał helikopter ratowniczy, ludzie, którzy trzymali się za sznur przywiązany do helikoptera i owinęli siebie tym sznurem, prawdopodobnie z powodzeniem zostaną uratowani. A jednak jeśli ktoś, bardzo pewny siły swoich rąk, będzie tylko trzymać się za sznur, to spadnie do Pacyfiku, skoro wyczerpią się mu siły.

Podobnie jeśli człowiek wierzy w Pana, ale nie wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to miłość tego człowieka do Boga pozostanie nieodwzajemniona. Powiedziałby, że tak czy inaczej wierzy w Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, ale naprawdę nie wie i nie wierzy w chrzest i krew Jezusa Chrystusa, stanowiące ewangelię wody i Ducha. Wielu takich ludzi wciąż się modli o swoje zbawienie od grzechów tego świata.

Ci ludzie myśleli, że potrafią przestrzegać swojej religijnej wiary. Ale naprawdę padają przez swoje grzechy. Chociaż wiedzieli, że Bóg ich zbawił od grzechów, a jednak oni wpadają w grzechy tego świata i umierają w grzechach, ponieważ polegają na własnych siłach. Drodzy bracia wierzący, chrześcijanie o błędnej wierze są przeznaczeni na życie w tej miłości nieodwzajemnionej.

Muszą najpierw modlić się do Jezusa: “Jezusie, wierzę w Ciebie jako w mojego Pana i Zbawiciela. Ale wciąż mam grzech w sercu, nawet uwierzywszy w Ciebie. Co teraz mam robić? Muszę wierzyć, że jestem zbawiony od grzechów, ponieważ uwierzyłem w Ciebie, Jezusie, ale bez względu na moją wiarę wciąż mam grzech w sercu, i boję się, że nie pójdę do Nieba. O Boże, wciąż nie mogę zostać jednym z Twoich ludzi. Panie Jezusie, proszę, uwolnij mnie od wszystkich moich grzechów.” Dopóki nie spotkają ewangelii wody i Ducha, muszą modlić się właśnie tak.

Drodzy bracia wierzący, musicie oczyścić się ze wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Jeśli to zrobicie, moc tej rzeczywistej ewangelii zbawi was od wszystkich grzechów świata. Chrzest, który Jezus przyjął w tym świecie, i krew, którą On przelał na Krzyżu, mają moc, aby zmyć wszystkie grzechy wierzących w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Od teraz ci, którzy wierzyli tylko w krew, przelaną przez Jezusa na Krzyżu, muszą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Oszukują własne sumienie, myśląc, że nie mają żadnego grzechu, chociaż wierzą tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Ci ludzie wierzą, że mogą oczyścić się z grzechów przez modlitwy skruchy.

Inni ludzie walczą emocjonalnie, ponieważ ich grzechy nie mogą zostać całkiem zmyte poprzez wiarę w doktryny ich kościołów. Tacy ludzie muszą najpierw wyznać, że są niedoskonali i dlatego nie mogą zostać zbawieni od wszystkich grzechów tylko przy pomocy własnych zasług. Bóg prosi ich uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, ponieważ w tej wierze jest Prawda, którą Bóg upodobał.

Prawdziwi chrześcijanie to ci, którzy wierzą, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i przyjął potępienie za te grzechy w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Oni wiedzą i wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu zamiast nas, aby przelać Swoją krew, i zmartwychwstał. Pan świadczył nam, że On przyszedł w ewangelii wody i Ducha, aby nas zbawić, zmywszy nasze grzechy. Pan mówi nam: “Tak, Ja jestem waszym Panem i Zbawicielem. Zbawiłem was przez wodę i krew. Ja jestem waszym Bogiem Zbawicielem.” A więc otrzymujemy Jego aprobatę, jeśli szczerze wierzymy w naszego Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i krew.

Jezus mówi nam, że nasze wierzenia są daremne, jeśli wierzymy w Jego, ale odrzucamy chociażby jedno z tych ważnych świadectw wody, krwi i Ducha Świętego. Musimy najpierw uwierzyć w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Wszyscy apostołowie wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Jezus powiedział nam o Swoim chrzcie od Jana Chrzciciela jak o znaku zbawienia całej ludzkości (1 List św. Piotra 3:21). Jezus najpierw przyjął chrzest, i właśnie dlatego umarł na Krzyżu, przelał Swoją krew i zmartwychwstał, aby każdy kto w Niego wierzy mógł otrzymać zbawienie.Apostołowie Paweł i Piotr również świadczyli o chrzcie Jezusa i o Jego krwi


Czy apostoł Paweł również mówi nam o chrzcie, który Jezus przyjął? Popatrzmy, czy apostoł Paweł naprawdę wierzył w chrzest, który Jezus przyjął.

W Liście św. Pawła do Rzymian 6:3 napisano: “Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?” Tu zwrot “my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa” pokazuje nam, że my, wierzący, umarliśmy z Chrystusem i zmartwychwstaliśmy z Nim, ponieważ Jezus raz na zawsze wziął na Swoje własne ciało grzechy tego świata chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela. Jeśli wierzymy w chrzest Jezusa jako w związek między nami a Jezusem Chrystusem, i jeśli wierzymy, że On spełnił Swoją sprawiedliwą misję na Krzyżu, to Jego bezpłatny dar przebaczenia grzechów również daje się każdemu z nas, kto w Niego wierzy. Więc w Liście św. Pawła do Rzymian 6:3 napisano: “Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”

W Liście św. Pawła do Rzymian 6:5 również napisano: “Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Ci, którzy wierzą w chrzest, przyjęty przez Jezusa od Jana Chrzciciela, umarli razem z Jezusem Chrystusem na Krzyżu, a potem zmartwychwstali razem z Nim.

Innym wersetem w Biblii, w którym Paweł wspomina o ewangelii wody i Ducha, jest List do Galacjan 3:27. W Liście św. Pawła do Galacjan 3:27 napisano: “Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.” To oznacza, że ten, kto wierzy w chrzest Jezusa, ubrał się w doskonałą sprawiedliwość Chrystusa. Apostoł Piotr również mówi nam: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (1 List św. Piotra 3:21). Więc wszyscy apostołowie wierzyli i świadczyli o wodzie, krwi Jezusa i Jego zmartwychwstaniu.

Drodzy chrześcijanie, musicie zrozumieć, że wasze grzechy nie zostaną zmyte, jeśli nie wierzycie całym sercem w to, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy waszych serc. Musicie również całym sercem uwierzyć, że krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, była całopalnym potępieniem za wasze grzechy. Jedynym sposobem uniknięcia swoich grzechów jest wiara w ewangelię wody i Ducha. Nie możecie zostać sprawiedliwymi, uwolnić się od wszystkich grzechów, jeśli nie wierzycie w Prawdę, że Jezus Chrystus, który naprawdę jest Bogiem, przyszedł na ten świat i zbawił nas przez wodę i krew.

Dlatego Bóg nie przyjął wiary, założonej na tak zwanej “Doktrynie Usprawiedliwienia.” Ci, którzy bronią tej doktryny, twierdzą, że chociaż mają grzech w sercu, Bóg ich uważa za bezgrzesznych tylko dlatego, że oni tak czy inaczej wierzą w Jezusa.

Jezus nie nazywa grzesznika bezgrzesznym. W tym świecie wciąż jest wielu ludzi, którzy wierzą w Doktrynę Usprawiedliwienia, nie znając ewangelii wody i Ducha. Chociaż Bóg jest Wszechmogący, istnieje jedna rzecz, której On nie może zrobić. On nie może kłamać. Jezus nie nazywa bezgrzesznymi tych, którzy mają grzech, tylko dlatego, że wierzą w Niego. Bóg nazywa sprawiedliwymi tych, którzy nie mają żadnego grzechu. Tak samo Bóg nazywa grzesznikami tych, którzy mają grzech w sercu, i w odpowiedni sposób ich sądzi.

Ludzie bronią Doktryny Usprawiedliwienia, ponieważ nie mogą uwierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha. Bóg Wszechwiedzący nie może uznać grzesznika za bezgrzesznego. Muszą wyznać prawdę, że mogą zostać bezgrzesznymi, tylko jeśli uwierzą w ewangelię wody i Ducha. Jeśli nie wierzą w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, to w żaden sposób nie potrafią oczyścić się ze wszystkich grzechów. Nasz Pan nie jest Bogiem, który nazywa grzesznika bezgrzesznym.

Bóg aprobuje wiarę tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Więc jeśli po dziś dzień wierzyliście w Doktrynę Usprawiedliwienia, to popełniliście poważny błąd w zrozumieniu sądu Bożego, aczkolwiek wierzyliście w Jezusa, przecież nie zrozumieliście Prawdy wody i Ducha. Teraz dla was nadszedł czas odrzucić to błędne wierzenie i uwierzyć w rzeczywistą ewangelię wody i Ducha. Tylko w taki sposób możecie uniknąć szaleńczego przeciwstawiania się Bogu.

Musicie wiedzieć, że chrześcijańska doktryna usprawiedliwienia nie jest istną Prawdą. Większość chrześcijan teraz jest zadowolona tą doktryną, ponieważ wszyscy mają grzech w sercu. I właśnie dlatego mocno trzymają się tego niemądrego uczenia, wymyślonego przez człowieka. Jak już powiedziałem, Doktryna Usprawiedliwienia oszukuje ludzi, mówiąc, że Bóg uważa grzesznika za bezgrzesznego, jeśli ten tak czy inaczej uznaje Jezusa za swego Zbawiciela.

Ale musicie wyznać, że jeśli wciąż macie grzech w swoim sercu, to Pan mówi wam, że wciąż jesteście grzesznikami, nie Jego ludem. Jeśli wciąż pozostajecie grzesznikami, to po prostu nazywacie siebie dziećmi Bożymi, chociaż Sam Bóg tak nie uważa. Jesteśmy naprawdę niemądrzy, jeśli myślimy, że jesteśmy bezgrzeszni, nie patrząc na grzechy, które pozostają w naszych sercach!

Pan to sprawiedliwy Bóg, który decyduje o tym, czy jesteście Jego ludem, czy nie, czy macie grzech w sercu, czy nie macie grzechu. Bóg jest sprawiedliwy, i dlatego On nie może nazwać grzesznika bezgrzesznym. Bóg nie może kłamać. Skoro Bóg jest sprawiedliwy, On nienawidzi kłamstwo. Więc musimy zrozumieć, że śmiertelnym błędem jest wiara w to, że Bóg nazwie grzesznika bezgrzesznym tylko dlatego, że ten tak czy inaczej wierzy w Jezusa. Musicie wierzyć, że Bóg nazywa was sprawiedliwymi, ponieważ wierzycie w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha.

Istnieje tylko jedna wiara, którą Jezus uznaje za bezgrzeszną. Bóg przyjmuje tylko tych, którzy mają tę wiarę. Gdzie możemy otrzymać taką samą wiarę? Otrzymujemy taką wiarę, gdy wierzymy, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan i przelał Swoją krew na Krzyżu. Swoim chrztem i krwią Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy wszystkich grzeszników i uwolnił ich od grzechów.

Otrzymujemy dar Ducha Świętego, jeśli wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą Jezus nam darował. Rzeczywista wiara, którą wyznaje Bóg, jest właśnie taka. Istna wiara to wiara w prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy tego świata, i zabrał potępienie za grzechy świata na Krzyżu, gdzie przelał Swoją krew i umarł. Bóg na pewno uznaje wiarę tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Jezus nie zostałby ukrzyżowany i nie umarłby na Krzyżu, przelawszy wszystką Swoją krew, gdyby nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, w którym złożono na Niego od razu wszystkie nasze grzechy. Jezus również nie powiedziałby: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Ewangelia św. Mateusza 11:28).

Jezus nie może nazwać ludem Bożym tych ludzi, którzy wierzą tylko w Jego krew, i to z powodu grzechów, które wciąż pozostają w ich sercach. Tacy ludzie muszą od razu uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, ponieważ ich grzechy jeszcze nie są zmyte. Każdy, kto wciąż ma grzech w sercu, musi wyznać, że jeszcze nie otrzymał zbawienia, oraz że grzechy w jego sercu są dowodem tego, że jest skazany na piekło.

Jezus Chrystus może uznać bezgrzeszność tych, którzy otrzymali pełne przebaczenie grzechów, ponieważ uwierzyli w ewangelię wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha mówi nam, że Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów chrztem, który Pan przyjął od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy tego świata, a także krwią, którą On przelał na Krzyżu i która całkiem spłaciła cenę grzechów świata. Jezus uznaje wiarę tych, którzy wierzą w chrzest, który On przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Jezus im mówi: “Masz rację. Już otrzymałeś Moje zbawienie. Już zostałeś sprawiedliwym. Jesteś Moim dzieckiem.”

Ci, którzy wierzą w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu, już otrzymali zbawienie od wszystkich grzechów tego świata i naprawdę nie mają żadnego grzechu w swoich sercach. Ci chrześcijanie, którzy wciąż wierzą tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, mają grzech w sercu, ponieważ nie uwierzyli w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela.

W Królestwie Bożym jest tylko Prawda, Sprawiedliwość, Uczciwość, Miłość i Łagodność. W Królestwie Bożym nie ma nieprawdy, nawet na 0.1%. Nie ma tam faworyzowania i niesprawiedliwego sądu, który by nazwał grzesznika bezgrzesznym.

W Ewangelii według św. Mateusza 7:22-23 napisano: “Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Jezus nigdy nie mówił, że dobre uczynki naszego ciała i nasza ludzka wola mogą zwiększać nasze szanse na otrzymanie zbawienia od wszystkich grzechów. Oni jednak odpowiedzą Jezusowi: “Panie, oddałem dwa moje domy dla głoszenia ewangelii. Poświęciłem dla Ciebie nawet moje życie. Panie, czyż nie chciałeś, abym żył dla Ciebie? Czyż nie chciałeś, abym Ci oddał moje własne ciało i życie, abym nie wyparł się Ciebie?”

Wtedy Pan spyta: “Czy wciąż masz grzech w sercu, bez względu na wszystko, co zrobiłeś?”

“Tak, wciąż mam trochę grzechów w moim sercu.”

“Więc musisz odejść ode Mnie. W Królestwie Bożym nie ma miejsca dla takiego grzesznika, jak ty.”

“Ależ przyjąłem męczeństwo przez wzgląd na Ciebie.”

Wtedy Jezus odpowie: “O jakim męczeństwie mówisz? Umarłeś, popisując się własnym uporem. Czy przyjąłeś do swego serca Prawdę ewangelii, że poprzez Mój chrzest od Jana Chrzciciela wziąłem na Siebie wszystkie twoje grzechy, tak samo jak grzechy wszystkich ludzi świata, oraz że przelałem Moją krew na Krzyżu? Czy twoje serce, pełne grzechów, może świadczyć o tym, że należysz do ludu Bożego? Nic nie świadczy o tym, że należysz do ludu Bożego, przecież grzechy wciąż pozostają w twoim sercu. Wciąż masz grzech, ponieważ nie wierzysz we Mnie, w Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie grzechy świata.”

Podobnie jak malutka iskierka rozpala ogromny ogień, tak Jezus mówi nam, że ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, zalśnią jaskrawym światłem zbawienia w tym świecie, ponieważ nie mają żadnego grzechu w swoich sercach. Wierzący w ewangelię wody i Ducha otrzymali zbawienie od grzechów dzięki Bożej miłości i naprawdę mogą głosić Jego miłość.Trzy prawdy świadczą o zbawieniu grzeszników od grzechów


W Pierwszym Liście św. Jana 5:8 napisano: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.” Przyszedłszy na ten świat, Pan darował nam zbawienie poprzez wodę, krew i Ducha.

Pierwszy List św. Jana 5:9-12 mówi nam: “Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.”

My, narodzeni ponownie, czasami przyjmujemy świadectwo innych ludzi. Przyjmujemy świadectwo innych ludzi w tym świecie względem tego, że jesteśmy sprawiedliwi. Ale Biblia mówi nam, że świadectwo Boże jest o wiele większe, aniżeli to, oraz że Bóg świadczy o Swoim własnym Synu.

Czy macie w swoich sercach świadectwo zbawienia od wszystkich waszych grzechów? W moim sercu jest świadectwo tego, że otrzymałem zbawienie od wszystkich moich grzechów. Tym świadectwem jest to, że wierzę, że przez wzgląd na mnie i wszystkich innych ludzi Jezus przyszedł na ten świat poprzez Ducha Świętego; że przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, który spełnił całą sprawiedliwość Bożą, w wieku 30 lat Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy tego świata; że Jezus Chrystus niósł wszystkie moje grzechy na Krzyż i przyjął karę za moje grzechy. Aby wskrzesić wszystkich wierzących, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia.

Pan zbawił nas od grzechów tego świata poprzez ewangelię wody i Ducha. Co zdarzyłoby się z naszym zbawieniem, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, ale natomiast pozostał w grobie? Gdyby tego naprawdę nie było, “daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:14). Ale nasz Pan zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy tronu Bożego. Pan przedłuża świadczyć nam, że On jest naszym Zbawicielem w ewangelii wody i Ducha.

Wierzę, że Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Jezus zbawił całą ludzkość od grzechów zbawieniem chrztu, który przyjął, i krwi, którą przelał na Krzyżu. Skoro Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody i Ducha, otrzymaliśmy zbawienie poprzez wiarę w Prawdę tej ewangelii. Oto moje świadectwo.

Chcę, abyście wszyscy mieli takie same świadectwo jak ja. Ci, którzy całkiem oczyścili się z grzechów, nigdy nie ignorują Prawdy chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i krwi, którą On przelał na Krzyżu. Ponieważ chrzest, który Jezus przyjął, jest jednym z najważniejszych składników naszego zbawienia, oni nie ignorują chrztu. Nie odrzucają żadnego ważnego elementu Prawdy ewangelii wody i Ducha. Ważnymi elementami rzeczywistej ewangelii jest woda, krew i Duch Święty.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:15 napisano: “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, aby raz na zawsze wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Wtedy On wziął grzechy tego świata na Krzyż. Nie powinniśmy odrzucać tej ewangelii wody i Ducha.

Gdyby dziś apostoł Jan był żywy, co powiedziałby dzisiejszym chrześcijanom? On by świadczył, że grzechy tego świata zostały złożone na Jezusa, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.

A jednak większość chrześcijan jeszcze wierzy, że trzeba co dzień odmawiać modlitwy skruchy, aby Bóg mógł zmywać ich grzechy zawsze, kiedy się modlą w pokucie. Drodzy bracia chrześcijanie, czy kiedyś czytaliście w Biblii, że wasze grzechy zmywają się przez modlitwy skruchy? Ci, którzy zaprzeczają temu, że nasze grzechy zostały zmyte chrztem, który Jezus otrzymał od Jana Chrzciciela, czynią Jezusa kłamcą.Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Pan zmył grzechy tego świata, odpokutowawszy za nie na Krzyżu i przelawszy Swoją krew na nim


Jezus raz na zawsze zmył wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest. Drodzy chrześcijanie, bracia wierzący, musicie otrzymać zbawienie od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię zbawienia, która składa się z chrztu Jezusa i krwi, którą On przelał na Krzyżu. Ludzie, którzy nie wierzą w podstawy ewangelii wody i Ducha, czyli w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą Pan przelał na Krzyżu, nie troszczą się o swoje dusze, które padną do Piekła.

Ewangelia zbawienia, którą Jezus dał nam, dotyczy wszystkich ludzi. Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zmyć grzechy tego świata. On Sam spełnił całą sprawiedliwość. Więc teraz zbawienie zależy tylko od was. Ludzie, którzy wierzą w tę Prawdę, otrzymują zbawienie od grzechów. Ludzie, którzy nie wierzą w plan Boży, czynią Jezusa kłamcą, a więc zostaną wrzuceni do piekła zgodnie ze sprawiedliwym Prawem, które mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć.

Ludzie idą do piekła nie dlatego, że popełniają wiele grzechów w tym świecie, lecz dlatego, że nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus dał nam. Oni zostaną opuszczeni i wrzuceni do piekła, ponieważ uczynili Jezusa kłamcą.

Drodzy bracia chrześcijanie, proszę was, nie czyńcie Jezusa Bogiem, który kłamie. Grzechy ludzi, którzy nie wierzą, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, wciąż pozostają w ich sercach. Jak możemy powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni, najpierw nie uwierzywszy w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i w krew, którą przelał na Krzyżu?

Pewnego razu spytałem prezbitera z pobliskiego kościoła, czy on otrzymał przebaczenie grzechów. Powiedział, że wierzy w Jezusa już więcej niż pół wieku.

“Pan prezbiter na pewno nie ma grzechów w sercu, ponieważ wierzy w Jezusa, nieprawdaż?”

“Oczywiście, nie mam. Wszystkie moje grzechy znikły.”

“Biblia mówi, że Jezus spełnił zbawienie dla wszystkich ludzi, zabrawszy wszystkie grzechy tego świata. Jeśli to prawda, to zapewne otrzymał pan zbawienie od wszystkich swoich grzechów?”

“Oczywiście, otrzymałem zbawienie od wszystkich moich grzechów.”

“Więc nie ma pan grzechu?”

“Nie mam żadnego grzechu.”

“Cóż pan zrobi z grzechami, które popełni w przyszłości?”

“Będę się modlił w skrusze. Nauczano mnie, że moje grzechy zostaną zmyte, ponieważ odmawiam modlitwy skruchy za moje codzienne grzechy.”

“Prezbiterze, czy wówczas wszystkie pana grzechy znikną z pana serca?”

“To niełatwa sprawa zmycie grzechów z serca.”

Ludzie, którzy nie wiedzą, a więc nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą oczyścić się z grzechów. Tacy ludzie, którzy nie wierzą w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, czynią Jezusa kłamcą. Pogardzają miłością Jezusa. Serce się nam kraje, gdy patrzymy na ich walkę przeciwko grzechom.

Czyż naprawdę Jezus nie jest zdolny do zmycia grzechów świata? Jak może Jezus być naszym Zbawicielem, jeśli nie potrafił zmyć grzechów tego świata poprzez ewangelię wody i Ducha? Czynicie Jezusa kłamcą, jeśli nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha? Nie powinniśmy czynić Jezusa kłamcą. Biblia mówi nam: “Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić” (List św. Pawła do Galacjan 6:7). Ten urywek mówi nam, abyśmy nie czynili Jezusa kłamcą. Nie powinniśmy szydzić z Jezusa, ignorować Go ani uważać za człowieka, za jednego z nas.

Apostoł Jan bardzo dokładnie mówi nam o ewangelii wody i Ducha. Ale wielu ludzi wciąż nie może otrzymać zbawienia od grzechów, ponieważ nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Oni są grzesznikami, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, jak jest napisano. Ludzie, którzy wierzą we wszystko, co zrobił Jezus, mogą nazywać siebie “sprawiedliwymi.”

Którzy ludzie są kłamcami przed Bogiem? Kłamca nie wierzy, że Jezus dał grzesznikom Swoje pełne zbawienie. Taki człowiek jest skazany na piekło. Ona szydzi z Jezusa, czyniąc Go kłamcą.

Drodzy bracia wierzący, nie powinniśmy czynić Jezusa kłamcą. Jezus raz na zawsze wziął na Siebie grzechy tego świata, przyszedłszy na ten świat i przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Przez nałożenie rąk Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, a w ten sposób spełnił całą sprawiedliwość.Niektórzy ludzie zaprzeczają chrztowi i boskości Jezusa


W Pierwszym Liście św. Jana 5:10 napisano: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga.” Wierzę, że Jezus raz na zawsze dał nam przebaczenie grzechów przez wodę i krew. Jezus narodził się na ten świat od ciała Dziewicy Marii. Wierzę, że Jezus przyjął chrzest przebaczenia grzechów od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, zabrawszy grzechy świata i odpokutowawszy za grzechy na Krzyżu, gdzie został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, oraz że Jezus zmartwychwstał.

Ludzie, którzy otrzymali zbawienie poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, mają świadectwo Słowa w swoich sercach. Świadectwem zbawienia dla sprawiedliwego jest Słowo wiary w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Czy macie świadectwo zbawienia Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego? Biblia mówi nam, że mamy w sobie świadectwo (1 List św. Jana 5:10). Ludzie, którzy mają w sobie Słowo świadectwa swego zbawienia, wierzą, że ich grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest i krew.

Drodzy bracia wierzący, macie wiarę, która świadczy o waszym zbawieniu? Nie możecie otrzymać pełnego zbawienia poprzez wiarę tylko w krew Jezusa na Krzyżu, jeśli nie wierzycie w chrzest, który Jezus otrzymał od Jana Chrzciciela. Właśnie ta Prawda zawsze zasługuje na szczególną uwagę.

Apostoł Jan mówi: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga” (1 List św. Jana 5:10). Niektórzy ludzie mówią, że wierzą w krew Jezusa na Krzyżu, chociaż nie wierzą w chrzest, który Jezus otrzymał od Jana Chrzciciela. Ale taka wiara to tylko połowa wiary, i jej Bóg nigdy nie przyjmie. Jezus przyjmuje wiarę we wszystkie trzy podstawy rzeczywistej ewangelii: w wodę, krew i Ducha Świętego.

Ludzie, którzy nie wierzą w wodę i krew jako w przebaczenie grzechów, wierzą tylko w krew jako w swoje zbawienie. Ich życie jest pełne religijności i wiary tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jako w ich zbawienie. Tacy chrześcijanie wierzą tylko w połowę ewangelii wody i Ducha. Nie wiem, jak ludzie, którzy nazywają siebie “chrześcijanami ewangelickimi”, nie wstydzą się tego, że nie mają świadectwa “wody”, czyli chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela.

Chcę powiedzieć wam, wszystkim chrześcijanom tego świata, że nie możecie narodzić się ponownie i uwolnić ze wszystkich swoich grzechów, jeśli nie wierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Biblia świadczy, że tylko ci ludzie, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, jako swego Zbawiciela, otrzymali zbawienie od wszystkich grzechów. Nie możemy otrzymać świadectwa naszego zbawienia od wszystkich grzechów, najpierw nie uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha.

Ewangelia wody i Ducha ma moc oczyszczenia od razu wszystkich grzechów świata. Ewangelia daje wierzącym dużą pewność tego, że są całkiem zbawieni w Bożej miłości Prawdy. Właśnie dlatego apostoł Paweł powiedział w 1 List Pawła do Tesaloniczan 1:5: “Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.”

A jednak wielu liderów chrześcijańskich wciąż zaprzecza ewangelii wody i Ducha. Nalegają, że tylko krew, którą Jezus Chrystus przelał na Krzyżu, jest zbawieniem, i drwią z wierzących w ewangelię wody i Ducha. Czy Jezus świadczy zamiast nas, że otrzymaliśmy zbawienie, nawet jeśli wierzymy tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu? Bynajmniej. Wiara tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, to dowolna wiara, pochodząca od kłamcy-szatana. Jezus wyznaje naszą wiarę, jeśli wierzymy tak w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, jak i w krew, którą On przelał na Krzyżu.

Szatan i fałszywi prorocy najwięcej boją się Prawdy ewangelii wody i Ducha, która mówi, że Jezus raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Ludzie, którzy należą do szatana, robią wszystko, aby nie wierzyć w zbawienie grzeszników przez chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Ale widzimy, że ich wiara jest nieprawdziwa, ponieważ grzech pozostaje w ich sercach.

W filmie “Omen” jest scena, w której jacyś ludzie starają się wypędzić złe duchy przez ukrzyżowanie. A jednak człowiek nie może zwyciężyć szatana tylko dlatego, że trzyma przed sobą krzyż. Szatan nie boi się zwykłego krzyża. Ludzie, którzy narodzili się ponownie przez wodę i krew, mają przed Bogiem świadectwo swego przebaczenia grzechów. A szatan również wie, że mają Słowo świadectwa, którego on nigdy nie potrafi zwyciężyć.

Musimy zwyciężyć szatana poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Kiedy diabeł mówi różne rzeczy, aby oskarżyć was o wasze osobiste grzechy, wtedy musicie odeprzeć diabła, pytając: “Czyż nie wiesz, że Jezus wziął na Siebie wszystkie moje grzechy?” Szatan i jego zwolennicy nie mogą słuchać Słowa wody i krwi. Więc szatan odejdzie od sprawiedliwego, kilka razy spróbowawszy oszukać go.

Ludzie, którzy należą do diabła, bardzo nie chcą siedzieć obok sprawiedliwych, wierzących w ewangelię wody i Ducha. Biblia mówi: “Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą” (1 List św. Jana 5:10). Nie wierzą w świadectwo wody, krwi i Ducha Świętego o Synu Bożym.

Co jest bezsprzecznym świadectwem tego, że Syn Boży uwolnił nas od naszych grzechów? Świadectwem jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, poczęty przez Ducha Świętego, raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, odpokutował za wszystkie nasze grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu, i zmartwychwstał, aby spełnić całą sprawiedliwość. Świadectwo naszego przebaczenia grzechów znajduje się w naszej wierze w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Więc jeśli człowiek nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, to nie może nie pozostawać grzesznikiem. Chrześcijańscy liderzy, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, na pewno pozostaną fałszywymi prorokami, którzy nieprawdziwie wierzą i nauczają.

Ludzie, którzy wierzą i nauczają Słowa ewangelii wody i Ducha, są nauczycielami istnej Prawdy. Ludźmi, którzy otrzymali życie wieczne przed Bogiem, są ci, którzy narodzili się ponownie poprzez swoją wiarę w chrzest i krew. Otrzymują życie wieczne i wiecznie żyją przed Bogiem, ponieważ otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w rzeczywistą ewangelię.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:12 napisano: “Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.” Innymi słowy, ludzie, którzy wierzą w to, co zrobił Syn Boży, mają życie. Z innej strony, ci, którzy odrzucają chociaż jedno z tego, co zrobił Syn Boży, będą pozbawieni życia. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ten świat, aby dać grzesznikom przebaczenie grzechów poprzez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela, krew, którą przelał na Krzyżu, i zmartwychwstanie.

Apostoł Jan odróżnia ludzi Bożych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, od tych, którzy nie są ludem Bożym. On odróżnia sprawiedliwych od grzeszników, patrząc, czy wierzą w wodę, krew i Ducha Świętego, czy nie. Sługi Boga wiedzą różnicę między owcami a kozłami. Nie tylko apostoł Jan, lecz także apostołowie Paweł i Piotr mogli odróżnić sprawiedliwych od grzeszników. Ludzie, którzy nie narodzili się ponownie z wody i Ducha, nie mogą odróżnić jagniąt od kozłów.

Dlaczego sługi Boga mogą poznać, kto należy do ludu Bożego? Ponieważ razem ze zbawieniem od grzechów oni otrzymali moc odróżniania tego, kto już jest zbawiony, a kto jeszcze nie został zbawiony.

How can the servants of God know who Gods people are? It is because they have received the power of discernment along with their remission of sin that they can discern who are saved and who are not saved.

Wielu chrześcijańskich liderów nie może odróżnić świętych od po prostu pobożnych ludzi. Chociaż przeznaczano ich na różne stanowiska w kościołach, ci ludzie nie mają w sobie ani zbawienia, ani życia. A jednak ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w wodę i krew Jezusa, mogą odróżnić, czy inny człowiek jest owcą, czy kozłem. Mogą to zrobić, ponieważ ewangelia wody i Ducha przebywa w nich razem z Duchem Świętym. Ludzie, którzy przebywają w Panu, mogą odróżnić dusze innych ludzi. I odwrotnie, ludzie, którzy nie mają życia z Boga, nie mogą odróżnić innych.

To podobne do tego, jak daltonista nie może odróżnić czerwonego od zielonego. Zielony to zielony, a czerwony to czerwony. Ludzie, którzy nie są dotknięci daltonizmem, mogą odróżnić kolory i zobaczyć nawet najmniejsze różnice w odcieniach. “Ten kolor jest zielony, a ten czerwony.” A jednak niektórzy ludzie nie mogą odróżnić kolorów, ponieważ są chorzy na daltonizm. Wiemy, że czerwony różni się od zielonego, ponieważ widzimy między nimi różnicę. Ale człowiekowi, choremu na daltonizm, jest bardzo ciężko wyjaśnić kolor.

Zdolność odróżniania ludzi, którzy otrzymali zbawienie przebaczenia grzechów, od tych, którzy go nie otrzymali, to jeden z darów, który Bóg dał ludziom, którzy otrzymali rzeczywiste przebaczenie grzechów.

Musimy wierzyć i głosić ewangelię przebaczenia grzechów, która pozwala ludziom narodzić się ponownie poprzez Prawdę, którą Syn spełnił przez wodę, krew i Ducha Świętego. Musimy zaświecić i pokazać ludzkości światło Prawdy.

Głosząc ewangelię przebaczenia grzechów, czasami napotykamy przeciwników ewangelii, którzy mówią: “Czy naprawdę to jest jedyna prawda?” W takich wypadkach nie powinniśmy mówić z naszej własnej mądrości, lecz dzielić się swoją interpretacją urywku z Pierwszego Listu św. Jana 5. Musimy najpierw wyjaśnić jeden temat przy pomocy jednego urywka z Pisma Świętego, a potem wziąć inny urywek dla innego tematu, aby ci ludzie się nie zaplątali. Wtedy przyjmą Prawdę.

Słowo przebaczenia grzechów, które głosimy po całym świecie, jest Światłem. Bóg wyprowadził nas z ciemności, abyśmy mogli żyć z wyraźnym wzrokiem duchowym, abyśmy odróżnili Prawdę od nieprawdy. Mając zdolność odróżniania tego, musimy żyć zgodnie z Prawdą. Dla nas głosić ewangelię wody i krwi oznacza żyć dla Światła. Musimy nauczać wszystkich ludzi o tej Prawdzie, aby nie było żadnego człowieka, który nie zna tej Prawdy.

Bóg może nas zganić, jeśli wielu ludzi umrze, ponieważ my, już otrzymawszy przebaczenie grzechów, nie pokażemy im Światła ewangelii wody, krwi i Ducha. Bóg na pewno skarci tych, którzy nie pracują dla ewangelii, nazwie ich podstępnymi i gnuśnymi sługami. Aby otrzymać od Boga aprobatę za to, że byliśmy dobrymi i oddanymi sługami, musimy głosić czyny sprawiedliwe Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Zawsze podkreślam ważność głoszenia ewangelii wody i Ducha, ponieważ jeśli ludzie nie mają możliwości usłyszeć Prawdę, to nie mogą uwolnić się z grzechów. W Biblii napisano: “Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (List św. Pawła do Rzymian 10:14)

Żyjemy naprawdę błogosławionym życiem, kiedy nasze serca są pełne pragnienia głosić ewangelię. Aby żyć duchowo, musimy mieć duchową mądrość. Otrzymujemy mądrość, rozumiejąc Prawdę ewangelii w naszej wierze w Pana.

Powinniśmy zawsze wyjaśniać rzeczywistą ewangelię tym, którzy nie znają głównych zasad istnej wiary. W ten sposób człowiek zaczyna rozumieć ewangelię. Jezus przyszedł na ten świat przez wodę chrztu, krew Krzyża i Ducha Świętego.

Drodzy bracia chrześcijanie, modlę się, abyście mogli narodzić się ponownie i otrzymać pełne przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.