" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Przez Jednego Człowieka


< List św. Pawła do Rzymian 5:14 >
“A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść”.Najpierw grzesznicy muszą poznać grzech

Dzisiaj chcę wam powiedzieć o pochodzeniu grzechu. Nie myślcie sobie: “Co dzień mówisz o tych samych rzeczach. Powiedz nam coś innego”. Ja chcę, byście bardzo uważnie mnie wysłuchali. Ewangelia jest najbardziej kosztowną rzeczą w tym świecie. Jeśli sprawiedliwy, którego grzechy już są zmyte, nie będzie ciągle słyszeć dobrej nowiny, on zginie. On nie zmoże żyć bez dobrej nowiny o wodzie i Duchu. Odkryjmy Biblię i zamyślmy się nad prawdziwym znaczeniem ewangelii.

Czego najpierw potrzebuje grzesznik, którego grzechy jeszcze nie zostały przebaczone? On musi mieć poprawne, odpowiednie do słowa Bożego wyobrażenie o grzechu. Przecież tylko rozumiejąc grzech można otrzymać przebaczenie przewinień.

Człowiek popełnia grzech od dnia pojawienia się na świat, niezależnie od tego, czy chce grzeszyć, czy nie. I on nigdy osobliwie się nad tym nie zamyśla, ponieważ zbyt często grzeszy w ciągu całego swego życia. Dla człowieka grzech jest tak naturalny, jak dla jabłoni rośnięcie, kwitnięcie i owocowanie. Tymczasem powinniśmy wiedzieć, że według prawa Bożego zapłatą za grzech jest śmierć.

Jeśli człowiek wie, do czego naprawdę prowadzi grzech, on może zostać zbawiony od grzechu i sądu Bożego, i otrzymać Jego błogosławieństwo duchowe. Więc grzesznik najbardziej potrzebuje zrozumienia grzechu i jego wyników. Grzesznik powinien poznać prawdę odpuszczenia grzechów, daną nam przez Boga.Jak grzech wszedł na świat?

Dlaczego człowiek grzeszy? Dlaczego ja grzeszę? W Liście św. Pawła do Rzymian 5:12 jest napisane: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Co weszło na świat przy pomocy grzechu? Śmierć. Ludzie raczej myślą, że śmierć dotyczy tylko ciała. Tymczasem naprawdę śmierć oznacza duchowe oddzielenie się od Boga. Ona również oznacza sąd Boży, piekło i zagładę ciała.

Biblia mówi: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Słowo Boże jest prawdą. Grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, a śmierć przez grzech.

Wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Będąc potomkami Adama, mamy grzech, nieprawdaż? Tak, mamy grzech. Urodziliśmy się grzesznikami? Tak, albowiem jesteśmy potomkami Adama, który jest naszym przodkiem.

Adam jest praojcem całej ludzkości. Tymczasem w ogrodzie Eden Adam i Ewa zostali okłamani przez szatana i złamali przykazanie Boże. Bóg rozkazał im nie jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła, a raczej jeść owoce z drzewa życia, by mieć żywot wieczny.

Ale, okłamani przez szatana, oni zignorowali słowo Boże i spróbowali owocu z drzewa poznania dobra i zła. Adam i Ewa zgrzeszyli, nie posłuchawszy się Słowa Bożego, które jest słowem wiecznego życia. Zgrzeszywszy, Adam zbliżył się do Ewy, i wszyscy ludzie urodzili się od nich. Wszyscy jesteśmy ich potomkami. Odziedziczyliśmy nie tylko ich zewnętrzność, ale również ich grzeszną istotę.

Dlatego Biblia mówi, że ludzie są nasieniem grzechu. Cała ludzkość odziedziczyła grzech po Adamie i Ewie: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Dlatego wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami.

Tymczasem ludzie nie wiedzą, że urodzili się grzesznikami. Urodziwszy się grzesznikami, oni nawet tego nie rozumieją. Upadłszy na ziemię, nasienie rodzi drzewo, które następnie kwitnie i owocuje. Ale ludzie, nie wiedząc, że są nasieniem grzechu, sądzą, że grzech nie musi być im właściwy. Podobnie jak gdyby jabłoń umyśliła: “Dziwno mi, dlaczego muszę owocować?”

Więc grzech dla człowieka jest właśnie tak właściwy, jak dla drzewa owocowanie. Myśl, że ludzka istota może uniknąć grzechu, jest absurdalna. Dla ludzi, którzy odziedziczyli grzech, grzeszne życie jest całkiem naturalne. Problem polega na tym, że człowiek nigdy nie sądzi, że jest grzesznikiem. Ale Bóg powiedział: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.

My grzeszymy całe życie, albowiem urodziliśmy się grzesznikami. Więc my zasługujemy na potępienie Boże. Być może, wy myślicie: “Czy Bóg sprawiedliwie nas osądza? Przecież my nie możemy nie grzeszyć”. Tymczasem uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha i osiągnąwszy odpuszczenie grzechów, wy zrozumiecie, że na tym właśnie polegał zamysł Boży, dzięki któremu On uczynił was Swoimi dziećmi.Wszyscy są potomkami jednego człowieka, Adama

Jeśli wszyscy jesteśmy potomkami jednego człowieka, Adama, to dlaczego mamy różny kolor skóry? Dlaczego ludzie mają białą, żółtą lub czarną skórę? Niektórzy ludzie myślą, że Bóg, stworzył ludzi z prochu ziemi, a później jakoby wypalał ich i wyciągnął z pieca białego człowieka za wcześnie, że żółtego człowieka On wyciągnął właśnie w porę, a czarnego – za późno.

Otóż dlaczego ludzie, pochodząc od jednego człowieka, mają różny kolor skóry? W Biblii wyraźnie napisano, że Bóg najpierw stworzył niebo i ziemię, a później Adama. Słowo “Adam” oznacza “człowiek”. Bóg stworzył człowieka. Dlaczegoż na ziemi istnieją różne rasy, jeśli Bóg stworzył jednego człowieka i wszyscy ludzie na ziemi urodzili się od tego człowieka? Oto odpowiedź na to pytanie.

Uczeni twierdzą, że w skórze człowieka występuje pigment, melanina, który ją chroni od opalenizny. Kiedy Ziemia obiega Słońce, ci ludzie, którzy żyją w regionach obfitego słonecznego światła zostają czarnymi, ci, którzy mieszkają w regionach minimalnego światła słońca, zostają bieli, a ci, którzy żyją w regionach adekwatnego słońca, zostają żółci. Ale naszym wspólnym przodkiem pozostaje Adam.

Uczeni twierdzą, że melanina automatycznie występuje w skórze i chroni ją od opalenizny. Wtedy to zrozumiałem. Wiedziałem, że wszyscy ludzie pochodzą od Adama, ale nie wiedziałem o melaninie. Będąc potomkami jednego człowieka, ludzie odziedziczyli po Adamie nie tylko ciało, ale również grzech.

Czy znacie grzech? Zobaczmy, czy ludzie są grzesznikami od momentu narodzenia. “Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców” (Ew. św. Mateusza 7:17–18). Bóg mówi, że pseudoprorocy rodzą tylko owoce nieprawdy i nigdy nie zmogą rodzić prawdy. My jesteśmy złymi drzewami, ponieważ urodziliśmy się grzesznikami. Ponieważ jesteśmy złymi drzewami, możemy przynosić tylko złe owoce.

Odziedziczyliśmy grzech po jednemu człowieku. Jesteśmy złymi drzewami, które przynoszą tylko nieczyste owoce. Człowiek, urodzony grzesznikiem, nie może nie grzeszyć, nawet jeśli będzie próbować prowadzić sprawiedliwe życie. Analogicznie złe drzewo nie może przynosić dobrych owoców. Rozumiecie? Ludzie chcieliby prowadzić pokorne i sprawiedliwe życie. Tymczasem człowiek, który urodził się grzesznikiem i nie otrzymał odpuszczenia wykroczeń, nie może żyć sprawiedliwie. On nie może być dobry, nawet jeśli będzie bardzo się starać. Niektórzy alkoholicy z całych sił próbują nie pić bez umiaru, ale wciąż cierpią od alkoholizmu i rodzina pozostawia ich w szpitalu.

Kiedyś zobaczyłem program telewizyjny pod tytułem “Chcę to znać”. Człowiek był w szpitalu psychiatrycznym w ciągu 13 lat. Kiedy reporter zapytał go o jego rodzinę, on powiedział, że rodzina nie przyjechała, by go stąd zabrać, nawet kiedy on już całkiem się wyleczył z alkoholizmu. Od reportera on się dowiedział, że jego rodzina dała lekarzowi łapówkę, by on został w szpitalu. On się rozgniewał. Rodzina porzuciła go, ponieważ już nie mogła go cierpieć. Reporter powiedział, że pacjenci w tym szpitalu nie mogą nie pić, chociaż bardzo chcą, często się napijają i nikt temu nie może zaradzić.

Dlaczego człowiek nie może kontrolować swych skłonności alkoholicznych? Człowiek rozumie, że alkohol nie jest dobry dla zdrowia, ale przedłuża pić. To dlatego, że ten człowiek już jest alkoholikiem. A najpierw dlatego, że głowa tego człowieka jest pusta. On pije, ponieważ odczuwa próżnię w sercu. Człowiek ciągle odczuwa ból i nie może zachowywać się dobrze, ponieważ ma grzech. Więc człowiek zostaje pesymistą i ponownie się napija. On myśli: “Nie wiem, dlaczego to robię. Nie muszę tego robić”. A widząc, że zdradza samego siebie, taki człowiek jeszcze częściej się napija w samozaparciu.

Człowiek nie może kończyć z pijaństwem, jak by się nie starał. I w rezultacie on rozczarowuje się do życia, pije coraz więcej i wreszcie trafia do szpitala zamkniętego. Wszystko, co człowiek czyni i mówi, jest przejawem jego prawdziwej istoty. On rodzi się grzesznikiem i niezależnie od swych starań grzeszy całe swoje życie, podobnie jak jabłonie pączkują, kwitną i owocują, ponieważ odziedziczyły gen jabłoni. Ludzie chcieliby być lepszymi, ale ci, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów, po prostu nie mogą być dobrymi. Ludzie nie traktują poważnie swoich grzechów i dlatego się chowają, a zaczynają rozumieć swój problem tylko kiedy ich grzechy zostają widzialne.

Grzesznik grzeszy całkiem naturalnie, on grzeszy instynktownie, ponieważ rodzi się, w istocie będąc górą grzechu. Grzech jest absolutnie naturalny dla grzesznika, ponieważ już w swoich genach on ma grzech. Grzesznik popełnia grzech tak naturalnie, jak roślina papryki rodzi paprykę, a drzewo jujuba rodzi jujubę. Człowiek nie może uniknąć grzechu, ponieważ urodził się grzesznikiem. Jak może człowiek nie grzeszyć, jeśli już rodzi się z grzechem?Człowiek rodzi się z dwunastoma rodzajami złych myśli

W rozdziale 7 Ewangelii św. Marka Jezus powiedział, że człowiek rodzi się z dwunastoma rodzajami grzechów, takich jak złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. My rodzimy się z kradzieżą w sercu. Myśl o kradzieży jest zawarta w dziedzictwie grzechu. Czy wy kradniecie? Wszyscy kradną. Jeśli człowiek nie kradnie, to jedynie dlatego, że w tym momencie na niego ktoś patrzy. Tymczasem skoro tylko w pobliżu nikogo niema i człowiek widzi przed sobą kuszący obiekt, grzech kradzieży wychodzi, zmusza go ukraść i popełnić grzech.

Dlatego ludzie ustanowili etykę i prawo, których musimy przestrzegać. Ludzie ustanowili własne normy prawne, które wskazują, że nie wolno szkodzić innym ludziom. Prawo jest potrzebne, kiedy wielu ludzi żyje razem w społeczeństwie. Musimy przestrzegać norm socjalnych. Ale my kradniemy, skoro tylko jesteśmy sami i nikt nas nie widzi.

Nie ma żadnego człowieka na ziemi, który w swoim życiu nigdy nie kradł. Kradną wszyscy. Kiedyś dawno, w czasie spotkania odrodzeniowego zapytałem obecnych parafian, czy jest pośród nich ktoś, kto nigdy w życiu niczego nie ukradł”. Jedna babcia podjęła rękę i powiedziała: “Ja nigdy niczego nie kradłam”. Wtedy ją zapytałem, czy ona czasem nie wzięła czegoś, idąc do domu. Wraz zaniepokoiła się i odpowiedziała: “Kiedyś wracałam do domu i zobaczyłam dynię. Pomyślałam, że ona będzie bardzo smaczna, popatrzyłam dokoła, ale nikogo nie było. Poderwałam ją i schowałam w halce, a potem udusiłam ją z bobem i zjadłam”. Ona nie wiedziała, że popełniła grzech kradzieży.

Bóg powiada, że wziąć czyjąś własność znaczy popełnić grzech. W Prawie Mojżesza Bóg rozkazał: “Nie będziesz kradł”. Każdy kiedyś coś kradł. Człowiek może zabić i ukraść, kiedy dostaje szansę. On kradnie bydło, królików i kury innym ludziom. Oto nazywamy kradzieżą. On nawet nie ma świadomości grzechu, chociaż kradnie i zabija. Takie zachowanie jest dla niego naturalne, ponieważ on odziedziczył grzech w czasie narodzenia.Człowiek odziedziczył grzech

Po swoich rodzicach człowiek także odziedziczył grzech cudzołóstwa. Człowiek rodzi się z pożądaniem cudzołóstwa. On koniecznie popełnia cudzołóstwo, kiedy nikt go nie widzi. Ludzie lubią ciemne miejsca, takie jak cafeterie i bary. Takie miejsca są bardzo popularne wśród grzeszników. Dlaczego? Ponieważ są dobre dla dziedzictwa grzechu.

Nawet dżentelmeni lubią takie miejsca. W domu oni są dobrymi ojcami i mężczyznami o wysokim stanowisku socjalnym, ale odwiedzają ciemne miejsca, pełne grzechu. Oni idą tam, gdzie mogą pokazać swoją grzeszną istotę i przynosić grzeszne owoce. Tam oni się zbierają i wkrótce, już po kieliszku, zachowują się jak dawni przyjaciele. Oni szybko zostają przyjaciółmi, ponieważ mają coś wspólnego, a mianowicie grzech. “Ty również to masz? Ja mam to.” “I ja też mam. Jesteś moim przyjacielem.” “Ile masz lat?” “Wiek nie jest ważny.” “Witaj!”

Człowiek pokazuje swoje grzechy przy każdym spotkaniu z innymi grzesznikami, ponieważ urodził się na ten świat z grzechem. Grzech dla człowieka jest całkiem naturalny. Dlaczego? Ponieważ on w istocie jest grzesznikiem. Nie grzeszyć byłoby nienormalnie dla ludzi. Tymczasem w społeczeństwie człowiek powstrzymuje się od grzechu, albowiem każde społeczeństwo ma pewne normy. I przestrzegając tych norm człowiek nosi maskę uczciwego członka tego społeczeństwa, który zachowuje się według ustanowionych norm. Tak oni żyją, uważając za głupich i złych ludzi tych, którzy się zachowują w inny sposób. Człowiek nieuchronnie rodzi się grzesznikiem, jak mówi Biblia: “Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat” (List św. Pawła do Rzymian 5:12).

To prawda. Człowiek może powiedzieć: “Nie jestem rozpustny. Kobiety w minispódniczkach są mi obojętne.” Czyż to prawda? On może wyglądać na obojętnego, kiedy dokoła są inni ludzie, ale kiedy nikt nie widzi, on popełnia grzech rozpusty.


Złe drzewo wydaje nieczyste owoce, a dobre drzewo nie może przynosić złych owoców, i na odwrót. Człowiek powinien wiedzieć, że jest grzesznikiem. Jeśli człowiek rozumie swoje własne nieprawości, on może zostać zbawiony od grzechów dzięki Jezusowi. Tymczasem jeśli on mówi, że nigdy nie grzeszy, i chowa się, popełniając grzech, to Bóg osądzi go i wrzuci do piekła. Ludzie rodzą się grzesznikami. Oni są podobni do złych drzew, które przynoszą owoce grzechu od dnia swego narodzenia.

Dlatego ci, którzy od narodzenia rozwijają swoją grzeszną naturę, w ciągu całego życia popełniają grzech. Ci, którzy zaczynają rozwijać swoją grzeszną naturę za późno, przynoszą owoce grzechu o zmierzchu życia. W Taegu City, w Korei była jedna krzewicielka. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo w młodości, ona złożyła obietnicę, że nie wyjdzie za mąż i będzie służyć Panu jako krzewicielka. Tymczasem ona złamała swoją obietnicę i w wieku 60 lat wyszła za mąż za wdowca. Za późno pokazała swoją grzeszną naturę. Późno pokazała swoje dziedzictwo cudzołóstwa.

Większość ludzi pokazuje swoją grzeszną naturę już od dzieciństwa. Dzisiaj młodzież pokazuje swoją grzeszną naturę już od dzieciństwa. Ona odczuwa różnicę między sobą a starszym pokoleniem. Ich nazywają pokoleniem Х. Ależ dowiedzieliśmy się z Słowa Bożego, że jesteśmy grzesznikami od narodzenia i nie możemy nie przedłużać grzeszyć całe swoje życie. Czy zgadzacie się z tym?Prawo trądu

Po drugie, Bóg powiedział: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”(List św. Pawła do Rzymian 5:12). Człowiek będzie osądzony przez Boga za grzechy. Dlatego on musi poznać swoją istotę i otrzymać odpuszczenie wykroczeń. Jak człowiek może poznać swoją istotę? Jak jego grzechy zostaną przebaczone przed Bogiem?

Bóg nauczył Mojżesza i Aarona badać trędowatych i oddzielać ich od ludu Izraela. O tym napisano w 13 rozdziale III Księgi Mojżeszowej. W czasach Starego Testamentu było wielu trędowatych. Nie wiem wiele o trądzie, ale w młodości widziałem trędowatych. Jeden z moich przyjaciele był chory na trąd.

Bóg rozkazał Mojżeszowi i Aaronowi badać trędowatych i oddzielać ich od ludu Izraela. Bóg nauczył ich, jak badać każdego trędowatego. “Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów” (III Księga Mojżeszowa 13:2). Jeśli, zbadawszy człowieka, kapłan powiedział, że on ma chorobę skóry, ten człowiek zostawał izolowany na siedem dni. Po siedmiu dniach kapłan ponownie badał jego skórę. Jeśli nabrzmienie się nie zwiększało, kapłan uznawał go za czystego, mówiąc: “Jesteś czysty. Możesz tu zostać.”

Jeżeli nabrzmienie na skórze chorego było białe i porośnięte białym włosem, i gdy było żywe mięso na tym nabrzmieniu, to był trąd. Wtedy kapłan uznawał tego człowieka za nieczystego. “Jeżeli ukaże się na kimś trąd, przyprowadzą go do kapłana. Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie, porośnięte białym włosem, i żywe mięso na tym nabrzmieniu, to znaczy, że na skórze ciała jego jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty” (III Księga Mojżeszowa 13:9–11).I kapłan izolował go od ludzi Izraela.

Podobnie jest w naszym państwie. W Korei są izolowane wsi dla trędowatych, takie jak Flower Village oraz Sorok Island. Kiedyś wracaliśmy do domu samochodem. Moja żona zobaczyła napis ‘Flower Village’ na autostradzie i poprosiła mnie tam zajechać. Wtedy pomyślałem: “Nie wiesz, co znaczy ‘Flower Village’. Zapytałem: “Kochanie, masz na widoku, że chcesz zwiedzić “miasto”? Ona odpowiedziała: “Tak”, ale bardzo się zdziwiła, kiedy powiedziałem, że ‘Flower Village’ było miejsce dla trędowatych, i nigdy już nie prosiła mnie tam zajechać. Trędowaci są izolowani od społeczeństwa we wsiach izolowanych.


Powinniśmy tu zwrócić uwagę na to, że kapłan uznawał człowieka za czystego, kiedy trąd okrywał całą jego skórę. Co powiecie, czy to jest zgodne z logiką? Kapłan oddzielał od ludzi Izraela człowieka, który trąd okrywał jedynie część jego skóry, i rozkazywał mu żyć z ludem Izraela, kiedy trąd okrywał całą jego skórę.

Pan nauczył kapłana, jak klasyfikować trąd. “Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana, i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego – cały stał się biały, a więc jest czysty” (III Księga Mojżeszowa 13:12–13). Oto jak Pan nauczył kapłanów klasyfikować trąd.Co powiada nam prawo trądu

Ono powiada co następuje. Ludzie rodzą się grzesznikami i grzeszą w ciągu całego swego życia, ale niektórzy ludzie pokazują tylko niektóre swoje grzechy. Czasem grzeszą rękami, po długim czasie nogami, a potem myślami, i dlatego nie pokazują na zewnątrz swoich grzechów. Kto powiedziałby, że trąd jest ciężki, jeśli to tylko jedna plamka tu i jedna plamka tam. Żaden człowiek nie wie, jak ciężki jest jego trąd.

Ludzie rodzą się grzesznikami, ponieważ odziedziczyli grzech po Adamie. Ale nikt nie wie, że jest grzesznikiem, póki nie popełni wielu grzechów, chociaż Bóg uznał wszystkich ludzi za grzeszników. Dopiero wtedy człowiek rozumie, jaki jest grzeszny.

Człowiek, który uważa się za sprawiedliwego, dokłada wszelkich starań, by prowadzić uczciwe życie, grzeszy bardzo mało i nie uznaje się za grzesznika. Bóg rozkazał kapłanom uznawać za nieczystych i izolować, oddzielać od innych ludzi tych, którzy mieli jedynie małe plamki trądu. Grzesznicy są odcięci od Boga. Czy rozumiecie? Bóg jest święty. Człowiek, który myśli, że ma mało grzechów, nigdy nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego.

Kto może przebywać w Królestwie Niebieskim? Jedynie ci, którzy rozumieją, że popełnili bezmiar grzechów i są nałogowymi grzesznikami, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Wszystkie ich grzechy są przebaczone poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i oni osiągną Niebo, by królować tam razem z Bogiem.

Biblia mówi, że Bóg uznaje za nieczystych tych, którzy tylko trochę grzeszą. Bóg przywołuje tych, którzy ciągle grzeszą, chociaż nie chcą grzeszyć, i uznają się za absolutnych grzeszników. Jezus powiedział: “Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ew. św. Mateusza 9:13). Bóg woła grzeszników i zmywa wszystkie ich nieprawości. Pan przebaczył wszystkie ich grzechy. Bóg raz na zawsze zmył ich wykroczenia. Przez Swój chrzest Jezus zabrał wszystkie ich nieprawości, został ukrzyżowany i uczynił ich sprawiedliwymi przez Swoje zmartwychwstanie, by ich zabrać do Królestwa Niebieskiego.Powinniśmy poznać swoją istotę

Musimy poznać, czy jesteśmy grzesznikami całkiem, czy tylko częściowo. Bóg uznaje człowieka za czystego, kiedy cała jego skóra jest okryta przez trąd. Takie jest Prawo trądu, ustawione przez Boga. Człowiek, który wie, że jest pełny grzechu, nie może nie wierzyć w ewangelię wody i Ducha, i otrzymuje odpuszczenie grzechów, kiedy Jezus przychodzi do niego i mówi, że On zmył wszystkie jego nieprawości przez Swój chrzest i krew. A człowiek, który myśli, że jest jedynie trochę grzeszny, naśmiewa się z ewangelii.

Czy w tym świecie jest grzech, jeśli Jezus zmył wszystkie grzechy? Nie. My możemy raz na zawsze otrzymać odpuszczenie grzechów. Dlatego grzesznik powinien poznać swoją istotę. Wszystkie jego nieprawości zostaną zniszczone, kiedy on pozna całą swoją istotę. Człowiek raczej pokazuje Bogu tylko swoje małe grzechy: “Panie, zgrzeszyłem. Nie chciałem grzeszyć, ale on zmusił mnie do tego. Przebacz, proszę, tylko ten grzech, i nigdy już nie będę grzeszyć”. Oni pokazują Bogu tylko swoje małe grzechy. Wtedy Bóg mówi: “Jesteś nieczysty”.

Człowiek nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. “Wszystko zależy od Ciebie, Panie. Jestem grzesznikiem i muszę pójść do piekła. Panie, możesz postępować tak, jak chcesz. Ale ulituj się nade mną, proszę, zbaw mnie. Zbaw mnie, jeśli jesteś Bogiem. Wtedy uwierzę w Ciebie i będę żyć według Twej woli”. Bóg zbawia człowieka, który uznaje się za wielkiego grzesznika.Człowiek odziedziczył grzech, który zawiera 12 rodzajów złych myśli

Przeczytajmy słowa Ewangelii św. Marka 7:20–23: “...Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym!” Z wnętrza, z serca człowieka wychodzą złe myśli. Człowiek odziedziczył grzech. Rozumiecie? Człowiek ma złe myśli w ciągu całego życia. On nie może się zbawić, jeśli jego grzechy nie zostaną przebaczone raz na zawsze.

Człowiek rodzi się z 12 rodzajami złych myśli: nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Oto dlatego on przedłuża grzeszyć całe swoje życie. Człowiek, nieprawości którego nie są przebaczone, prowadzi grzeszne życie, nawet jeśli nie chce grzeszyć. Wszystko w człowieku, jego myśli i uczynki są grzeszne przed Bogiem.

To hipokryzja, jeśli grzesznik chce być dobrym. On tylko udaje uczciwego, a naprawdę oszukuje Boga. Człowiek, będąc grzesznikiem od narodzenia, musi poznać swoją istotę, by się zbawić. Jeśli człowiek nie uznaje się za grzesznika, on zawsze się męczy, kiedy popełnia grzech, i mówi: “Ach, dlaczego to robię?” On się oszukuje.


Człowiek ma złe myśli. On myśli: “Dlaczego mam złe myśli? Nie muszę mieć złych myśli. Dlaczego myślę o rzeczach nieczystych? Mój nauczyciel rozkazał mi być dobrym”. Człowiek myśli tak, albowiem nie wie, dlaczego czyni pewne rzeczy. On kradnie i popełnia cudzołóstwo, a potem cierpi, ponieważ nie wie, że odziedziczył grzech. Złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota bez końca z niego wychodzą. On zaczyna się wstydzić i nienawidzić samego siebie, nie znając przyczyny.

Jesteśmy górą grzechu i rodzimy 12 rodzaje złych owoców całe swoje życie, ponieważ urodziliśmy się grzesznikami, odziedziczywszy grzech naszego wspólnego przodka Adama. Błogosławieni są ci, którzy uznają się za grzeszników.

Uznając się za absolutnych grzeszników, człowiek szuka Jezusa, Zbawiciela, który go zbawia od grzechów. To jedyna droga do błogosławieństwa Bożego. Tymczasem jeśli człowiek nie uznaje się za grzesznika, on nie szuka Zbawiciela. Człowiek, który poznał swoje grzechy, zapiera się własnych myśli i daremnych starań, i szuka Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, Zbawicielem i Prorokiem, i otrzymuje przebaczenie dzięki łasce Chrystusa.

Grzesznicy muszą poznać swoją grzeszną istotę, ponieważ tylko ci, którzy uznają się za grzeszników, mogą być błogosławieni przez Boga. Ale ci, którzy nie uznają się za grzeszników, nie mogą być błogosławieni. Rozumiecie? Czy popełnialiście grzech, zanim otrzymaliście odpuszczenie grzechów? Jeśli tak, to wiecie, dlaczego? Ponieważ odziedziczyliście grzech.Grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, a śmierć przez grzech

Śmierć dla ludzkości jest nieuchronna, ponieważ człowiek jest grzeszny. Człowiek powinien szukać Jezusa i spotkać się z Nim, by uwolnić się od swoich wykroczeń. Dopiero wtedy on zmoże odziedziczyć żywot wieczny. Czy chcecie uwolnić się od wszystkich grzechów?

“A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (List św. Pawła do Rzymian 5:14–21).


“Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (List św. Pawła do Rzymian 5:12). Kto jest ten jeden człowiek? To Adam. Ewa również pochodzi od jednego człowieka, Adama. Dlatego Biblia mówi “przez jednego człowieka”. Na początku Bóg stworzył jednego człowieka, i przez niego grzech wszedł na świat. Naszym zdaniem w ogrodzie Eden byli dwaj ludzi, ale naprawdę Bóg widział tam tylko jednego człowieka. Wszystkie rasy pochodzą od jednego człowieka, Adama.

Słowa “jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat” oznaczają, że wszyscy potomkowie Adama zostali grzesznikami, ponieważ Adam zgrzeszył. I śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Śmierć jest przygotowana dla wszystkich ludzi z powodu ich grzechu.

Bóg jest wszechmogący, ale On nie może zrobić dwóch rzeczy: On nie może kłamać i pozwolić człowiekowi, który ma grzech, wejść do Królestwa Niebieskiego. On wykonał Swoje Prawo tak, jak obiecał. Bóg na pewno osądzi człowieka, który ma grzech, ponieważ Pan nie może złamać Prawa, które Sam ustanowił. Wszyscy ludzie zostali grzesznikami przez jednego człowieka, Adama, który zgrzeszył przed Bogiem. Sąd Boży i śmierć dotyczą wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy są potomkami jednego człowieka, Adama, a więc odziedziczyli jego grzech.

Kiedy Bóg stworzył człowieka, śmierci jeszcze nie było. W ogrodzie Eden rosło drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. Bóg rozkazał Adamowi jeść owoce drzewa życia, by mieć żywot wieczny. Tymczasem omamiony przez szatana Adam spróbował owocu drzewa poznania dobra i zła, zakazanego przez Boga. Więc Adam rzucił wyzwanie Bogu, znieważywszy Jego słowo. Dlatego śmierć panuje nad wszystkimi ludźmi. Śmierć weszła na świat przez jednego człowieka, Adama.Dlaczego Bóg dał człowiekowi Prawo?

Gdyby grzech nie wszedł na świat przez Adama, śmierć nie zmogłaby zapanowałaby nad całą ludzkością. Dlaczego człowiek umiera? On umiera z powodu grzechu. Grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, i dlatego śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi. Przed założeniem Prawa grzech istniał na świecie, ale ludzie nie wiedzieli o nim, póki nie pojawiło się Prawo.

Bóg dał ludziom Prawo przez Mojżesza. Grzech był na świecie jeszcze w czasach Adama i Noego, ale Bóg ustanowił Prawo tylko w czasach Mojżesza. Ale Biblia mówi, że grzech był w sercach wszystkich ludzi, którzy wtedy żyli.

“Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa” (List św. Pawła do Rzymian 5:13). Grzech już był na świecie przed pojawieniem się Prawa. Więc wszyscy ludzie muszą umrzeć, ponieważ oni zgrzeszyli przed Bogiem. Bóg dał ludziom Prawo, które zawiera 613 rodzaje przykazań do przestrzegania przed Bogiem i względem ludzi, by oni poznali grzech. O czym się dowiedzieli ludzie przez Prawo Boże? Oni poznali, że są grzesznikami, i zobaczyli swoje grzechy przed Bogiem. Oni poznali, że nie mogą przestrzegać Prawa Bożego.

Więc oni poznali swoje grzechy. Potomkowie Adama i Ewy wiedzieli, że byli grzesznikami oraz że tylko Bóg może przebaczyć ich grzechy. Ale później ludzie zapomnieli, że odziedziczywszy grzech swego przodka Adama oni również zostali grzesznikami. Oni poczęli uważać się za grzeszników tylko kiedy popełniali grzech, i nie wiedzieli, że pozostają grzesznikami nawet wtedy, kiedy nie grzeszą. Ale oni się głęboko mylili. Dzisiaj wielu ludzi jak i kiedyś uważa, że zostajemy grzesznikami tylko kiedy grzeszymy, i nie zostajemy grzesznikami, kiedy nie grzeszymy. A naprawdę wszyscy ludzie są grzeszni, bez względu na to, czy grzeszą, czy nie, ponieważ odziedziczyli grzech.

Ludzie będą pozostawać grzesznikami, póki nie uwolnią się od swoich wykroczeń. Ale, by uwolnić się od grzechów, musimy wiedzieć, czym jest grzech. Oto dlatego Bóg dał ludziom prawo. Człowiek, który poznał Boga przez Jego Prawo i wyznaje Prawo, wie, że jest niepoprawnym grzesznikiem. Człowiek zostaje grzesznikiem, skoro tylko doskonale poznaje Prawo Boże.Śmierć rozpanoszyła się nad wszystkimi przez jednego człowieka

“Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść” (List św. Pawła do Rzymian 5:13–14).

Bóg mówi, że przez jednego człowieka wszyscy zostali grzesznikami, i przez jednego człowieka śmierć rozpanoszyła się nad nimi. Śmierć rozpanoszyła się nad wszystkimi ludźmi z powodu grzechu. I to wszystko przez jednego człowieka. Któż jest ten człowiek? To Adam. Wszyscy o tym wiemy. Ale wielu ludzi o tym nie wie. A ponadto nawet wielu chrześcijan nie wie o tym. Oni oddzielają grzech pierworodny od grzechów codziennych, które mogą być przebaczone przez codzienne modlitwy wyrażające żal za grzechy. Oni nie wiedzą, że Adam jest przyczyną, dlaczego wszyscy muszą zostać sądzeni i pójść do piekła.

Potomkowie Adama są odcięci od Boga z powodu ich wykroczeń, chociaż usiłują pełnić dobre uczynki. Bóg sądzi ich wszystkich, ponieważ oni są potomkami Adama, chociaż pragną prowadzić sprawiedliwe życie. Wszyscy zostaną wrzuceni do piekła z powodu swego wspólnego przodka Adama.Adam jest typem Tego, który miał przyjść

W Piśmie napisano, że Adam jest typem Tego, który miał przyjść. Wszyscy ludzie zostali grzesznikami, i śmierć rozpanoszyła się nad nimi przez jednego człowieka. Ale cała ludzkość została usprawiedliwiona przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa, jak wszyscy ludzie zostali grzesznikami przez jednego człowieka, Adama. To jest Prawo Boże.

Ludzie wymyślili wiele obrządków religijnych, albowiem nie znali Prawa Bożego. Oni twierdzą, że wierząc w Jezusa, muszą pełnić dobre uczynki, by się zbawić. I ta nieprawda, niestety, szybko rozpowszechniła się po całym świecie. Oni uczą ludzi: “Powinniście być dobrymi chrześcijanami”. Ale nasze grzechy nigdy nie zostaną zmyte przez dobre uczynki.

“...Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść”. Co oznaczają te słowa? Ten urywek oznacza, że po Adamie, przez którego grzech wszedł na świat, musi przyjść Ten, który zbawi nas od przewinień, Jezus Chrystus. Jezus był posłany na ten świat i, według prawa Bożego, przez Swój chrzest raz na zawsze zmył wszystkie grzechy tego świata, by uczynić nas sprawiedliwymi, i został ukrzyżowany, by wybawić nas od kary. Grzech wszedł na świat, ponieważ szatan okłamał Adama. Dlatego Jezus Chrystus, Stwórca, Zbawiciel, Król królów, Bóg wszechmogący, zstąpił na ziemię w ciele człowieka, by raz na zawsze wybawić ludzkość od grzechów. On raz na zawsze zmył wszystkie nieprawości świata. Przez Swój chrzest On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i, będąc ukrzyżowany, raz na zawsze zapłacił za nie.

Chociaż nieprawości człowieka są bardzo ciężkie, on otrzymuje nowe życie i przebłaganie, jeśli wierzy, że Jezus był posłany, by wymazać wszystkie grzechy. Bóg stworzył niebo i ziemię, by uczynić nas Swoimi dziećmi. On przyszedł na ten świat i całkiem wykonał Swoją obietnicę. Dlatego możemy z pewnością powiedzieć, że nie mamy grzechu. Bóg nigdy się nie myli. Jezus był właśnie tym, Który miał przyjść. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tak uparcie próbują się zbawić przez własne starania. Nasze zbawienie całkowicie zależy od Jezusa. Ludzie zostali grzesznikami przez jednego człowieka, Adama, i byli zbawieni przez jednego Człowieka, Jezusa.

Powinniśmy jedynie wierzyć w zbawienie i odpuszczenie grzechów. To jedyna rzecz, którą powinniśmy robić. Powinniśmy jedynie się cieszyć, ponieważ Jezus zmył wszystkie nasze wykroczenia. Dlaczegoż przywołujecie innych ludzi do pełnienia dobrych uczynków? Czy mogą ludzie uwolnić się od grzechów przez własne starania? Nie, nie mogą. Zbawienie zależy tylko od wiary w zbawienie i odpuszczenie grzechów.“Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski”

“A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów” (List św. Pawła do Rzymian 5:14–16).


Co oznaczają te słowa? Biblia mówi: “Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski”. Dar oznacza zbawienie Boże. To znaczy, że ludzie, którzy odziedziczyli grzech po Adamie, byli skazani na piekło. Ale dzięki wierze w Jezusa, który zmył wszystkie ich grzechy, wszyscy bez wyjątku mogą otrzymać odpuszczenie grzechów. To również oznacza, że Jezus zmył wszystkie nasze przyszłe grzechy.

Człowiek, będąc potomkiem Adama, rodzi się grzesznikiem, nawet jeśli sam nie grzeszy. Otóż on nie może uniknąć piekła, chociaż nie grzeszy. Jezus przyszedł na ten świat i został naszym Zbawicielem. Dar łaski to pełne pokutowanie, darowane nam przez Jezusa dla odpuszczenia grzechów, które ludzie będą popełniać do końca swych dni.


Dar łaski Jednego Człowieka jest większy od przestępstwa jednego człowieka. Jeśli człowiek popełnia grzech zaprzeczania Bogu, tego już wystarczy, by on był osądzony i trafił do piekła. Tymczasem dar Pana, który już zmył wszystkie nasze grzechy, jest większy od przestępstwa ludzkiego.

To znaczy, że miłość Jezusa i dar odpuszczenia przewinień są większe od przestępstwa całej ludzkości. Pan całkiem zniszczył wszystkie grzechy świata. Miłość Boga, który nas wybawił, i dar zbawienia jest niezmiernie większy od przestępstwa jednego człowieka. Pan już zmył grzech zaprzeczania Bogu, chociaż swoim ciałem my i nadal Mu przeciwdziałamy. Teraz Pan chce, byśmy wierzyli w to, że On raz na zawsze zmył wszystkie grzechy świata. Oto dlatego On wybawił grzeszników od ich grzechów, jako Baranek Boży, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata.

Doktryna, która twierdzi, że nasze grzechy są zmyte, jeśli my wierzymy w Boga, i że one, jak i kiedyś, pozostają w sercu, jeśli nie wierzymy w Niego, jest błędna. Bóg zmył grzechy nawet niewierzących, ponieważ On miłuje wszystkich ludzi na ziemi, choć ludzie nie chcą przyjmować miłości Bożej. Żaden człowiek na ziemi nie jest pozbawiony miłości i zbawienia Bożego. Zbawienie Boże przychodzi do tych, którzy wierzą w prawdę ewangelii, w której napisano, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy.

Jesteśmy niemocni. Bóg uważa za bezgrzesznych tych, którzy wierzą w zbawienie od wszystkich grzechów przez Jezusa. Nawet kiedy nasze grzechy są przebaczone, nasze ciało, jak i kiedyś, jest słabe. Ile razy powstajemy przeciwko Bogu i nawet próbujemy zaprzeczać Jego sprawiedliwości, kiedy przeczymy Jego woli! Ale Bóg przypomina: “Miłuję was i wybawiłem was. Już zmyłem wszystkie grzechy, które popełniliście”. “To prawda, Panie?” “Tak, zmyłem wszystkie wasze wykroczenia”. “Jestem Ci wdzięczny, Panie. Nie mogę Tobie nie dziękować, ponieważ Ty tak mnie umiłowałeś, że zmyłeś nawet grzech zaprzeczania Tobie”.


Ci, którzy zostali grzesznikami, zostali również sprawiedliwymi i sługami miłości. Oni nie mogą nie wierzyć w Jezusa, ponieważ Pan zmył nawet grzech zaprzeczenia Bogu. Ludzie zaprzeczają Bogu z powodu słabości swego ciała, podobnie jak Piotr. Oto dlatego ludzie oddają cześć Panu. I dlatego Apostoł Paweł powiedział, że zbawienie Boże jest о wiele większe od przestępstwa jednego człowieka.

Jezus zniszczył wszystkie grzechy: grzech pierworodny, odziedziczony nami po Adamie, oraz wszystkie grzechy, które popełniliśmy, popełniamy i będziemy popełniać do końca swych dni. Jak wielka jest Boża miłość! Wspomnijmy słowa Ewangelii św. Jana 1:29: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.Sprawiedliwi będą królować w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa

Grzechy świata nie mogą być przebaczone dzięki modlitwom wyrażającym żal za grzechy. Wierzący zostają bezgrzeszni i otrzymują zbawienia od wszystkich przewinień, ponieważ Pan już zniszczył wszystkie grzechy, nawet te, które będą popełnione w przyszłości. “Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa” (List św. Pawła do Rzymian 5:17).

Jesteśmy błogosławieni dzięki łasce, łasce Bożej. Kto otrzymuje łaskę i dar sprawiedliwości? Ci, którzy wierzą w Pana. Ci, których grzechy są przebaczone dzięki wierze w Niego. My oddajemy cześć Panu za dar łaski odpuszczenia grzechów. “...Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa”. Jesteśmy królami i będziemy królować w życiu.

Jedynie królowie mogą królować. My królujemy teraz. Kto może przeciwdziałać królom? My, którzy otrzymaliśmy obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królujemy codziennie. My królujemy dzisiaj i będziemy królować jutro. Ci, którzy są dobrzy do nas, królów, będą błogosławieni i zmogą zostać królami razem z nami. A ci, którzy nie wierzą w prawdziwą ewangelię, którą głoszą królowie, odziedziczą piekło.

Na świecie było wielu królów, którzy otrzymali zbawienie, i było wielu ludzi, którzy poszli do piekła, ponieważ działali przeciwko królom. Musieli się przysłuchać do słów królów, jednak się nie przysłuchali. Oni mogliby zostać królami, gdyby mieli oczy prawdy i serce.

Czy wy królujecie? My z pewnością głosimy, że jesteśmy królami. My głosimy, że niewierzący pójdą do piekła, jeśli będą walczyć z nami. Jedynie królowie mogą tak mówić. Jesteśmy prawdziwymi królami. Czy są pośród sprawiedliwych tacy, którzy nie królują? Jeśli tak, to oni zachowują się bezczelnie. Król musi królować, jak król. “Wasze myśli są błędne. Traficie do piekła, jeśli nie przyjmiecie prawdy”. Król powinien się zachowywać, jak należy królowi. Król musi cieszyć się sławą i rozkazać grzesznikom, żeby uwierzyli w prawdę.

Niezależnie od tego, czy jest młody, król może i musi rozkazywać niewierzącym i osądzać na piekło tych, którzy występują przeciw sprawiedliwości Bożej. Król ma władzę osądzania niewierzących na piekło w obliczu Pana, ale to nie znaczy, że on może nadużywać swej władzy. Bóg rozkazuje nam królować w tym świecie. Otóż królujmy i wejdźmy do Królestwa Niebieskiego.


Tymczasem niektórzy sprawiedliwi są zbyt pokorni, by używać władzy. Kiedy Pan ponownie przyjdzie na ziemię, On ich obwini: “Zdradziliście swoją wiarę. Dlaczego się zachowujecie jak raby? Uczyniłem was królami”. Są ludzie, którzy zachowują się jak raby. Czyż król ma zwracać się “panie” do swego raba? Ale niektórzy sprawiedliwi tak mówią, chociaż to nie ma sensu. Oni klęczą i proszą o przebaczenie, podczas gdy Bóg przebaczył im wszystkie grzechy. Król powinien królować.

Skoro tylko zostałem królem, ogłosiłem swoją królewskość przed całym światem. Uwierzyłem w to, że zostałem królem, i zachowywałem się, jak król, chociaż byłem młody.Posłuszeństwo Jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa

“A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (List św. Pawła do Rzymian 5:18–19).

“A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający”. Człowiek, który urodził się potomkiem Adama, a nie urodził się ponownie z wody i Ducha, będzie osądzony, chociaż wierzy w Jezusa. “Czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie”.

Wszyscy ludzie zostali usprawiedliwieni dzięki sprawiedliwej misji Jezusa, który urodził się z Marii Dziewicy i został ochrzczony w rzece Jordan, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata. Aby uczynić ludzi sprawiedliwymi, On złożył w ofierze Swoje życie, został ukrzyżowany. Otóż Jeden Człowiek wykonał wolę Boga Ojca, i dlatego ludzie zostali usprawiedliwieni.

Więc, w stosunku do wiary, są ludzie, którzy żyją na ziemi, będąc sprawiedliwymi lub grzesznikami? Wszyscy ludzie są sprawiedliwi. Ale kiedy tak z wiarą powiadam, wielu ludzi się gniewa i działa przeciwko mnie. Ale według Boga nie ma żadnego człowieka, który ma grzech. Bóg posłał Swego Jednorodzonego Syna na ziemię, przekazywał Mu wszystkie nieprawości świata i pozwolił, by Jezus został osądzony jako przedstawiciel wszystkich ludzi.Według Swej Wiary ludzie idą albo do Królestwa Niebieskiego, albo do piekła

Bóg nie sądzi świat, ponieważ On już osądził Jezusa Chrystusa zamiast wszystkich ludzi. Tymczasem niektórzy ludzie wierzą w to, a inni nie wierzą, chociaż Syn Boży zmył wszystkie grzechy, wykonawszy wolę Boga Ojca. Sprawiedliwi wchodzą do Królestwa Niebieskiego, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Pan uważa tych ludzi za sprawiedliwych i mówi: “Jesteście sprawiedliwi. Wierzycie, że ja naprawdę zmyłem wszystkie wasze wykroczenia. Chodźmy. Przygotowałem dla was Królestwo Niebieskie”.

Ale niektórzy ludzie nie wierzą w Niego i odrzucają ewangelię, mówiąc: “Boże, czyż to prawda? Nie mogę w to uwierzyć. Ja naprawdę nie rozumiem, jak to może być prawdą”. Wtedy Bóg mówi: “Dlaczego wywołujecie mój gniew? Wierzcie we mnie, jeśli chcecie wierzyć, i nie wierzcie, jeśli nie chcecie”. Oni ponownie pytają: “Panie, czy ewangelia wody i Ducha jest prawdziwa?” Pan odpowiada: “Tak, Ja prawdziwie wybawiłem was”. Wtedy ludzie powiadają: “Ciężko jest mi uwierzyć w to. Ja mogę w to uwierzyć jedynie na 90%, a na 10% wątpię”.

Wtedy Bóg powie: “Nie wierzycie w to, choć ja już wybawiłem was. Postępujcie według waszej wiary. Osądzę na piekło jako potomków Adama tych, którzy mają grzech. Jeśli chcecie, możecie wejść do Królestwa Niebieskiego, a jeżeli nie, idźcie do piekła, by gorzeć w jego ogniu”. Od wiary tych ludzi zależy, czy oni pójdą do piekła, czy do Królestwa Niebieskiego.

Czy wierzycie w to, że Jezus wybawił was od wszystkich waszych grzechów przez Swój chrzest i krew, którą On przelał na krzyżu? To zależy od waszej wiary. Pomiędzy piekłem a Królestwem Niebieskim nie istnieje niczego pośredniego. Nie ma słowa “Nie” przed Bogiem. Jest tylko “Tak”. Bóg również nigdy nie mówi nam “Nie”. Wszystko, co Bóg obiecał, On wykonał. On zniszczył wszystkie wykroczenia grzeszników.Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska

“Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (List św. Pawła do Rzymian 5:20–21). Dlaczego weszło Prawo? Aby zwiększyło się przestępstwo, grzech. Człowiek, jako potomek Adama, był skazany na grzeszne życie. Ale ludzie nie rozumieli grzeszności swej natury. Dlatego Bóg dał im Prawo, które mówi, co wolno robić, a czego nie wolno, i dlatego niepodporządkowanie się Prawu myślą i uczynkami również jest grzechem.

Prawo weszło, by zwiększył się grzech. Bóg dał nam Prawo dla zrozumienia tego, że jesteśmy wielkimi grzesznikami, górą grzechu. Tymczasem gdzie zwiększa się grzech, tam wzrasta łaska. To znaczy, że człowiek, który urodził się z grzechem, jako potomek Adama, ale myśli, że nie jest wielkim grzesznikiem, jest odcięty od zbawienia Jezusa.

Tymczasem człowiek, który rozumie, że nie może żyć według Prawa Bożego z powodu słabości swego ciała, dziękuje Panu za swoje zbawienie. Dla takiego człowieka słowa ewangelii, że Pan raz na zawsze zniszczył wszystkie grzechy świata, są wielkim darem. “Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Zatwardziali grzesznicy zostali absolutnie sprawiedliwymi, ponieważ łaska jest większa od przestępstwa. Mniejsi grzesznicy, którzy nie uważają się za pełnych grzechu, pójdą do piekła. Jedynie wielcy grzesznicy zostają doskonałymi sprawiedliwymi.

Więc człowiek, który wie, że jest niepoprawnym grzesznikiem, oddaje cześć Jezusowi za zbawienie. Nie ma wielu dobrodusznych głosiciele ewangelii na tym świecie. “Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Ale to nie oznacza, że możemy grzeszyć umyślnie dla zwiększenia łaski.

Apostoł Paweł powiedział w Liście do Rzymian 6:1: “Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą!”

Jesteśmy zbawieni jedynie dlatego, że wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Pan już zmył wszystkie nasze nieprawości i wybawił wszystkich bez wyjątku grzeszników. Zostaliśmy sprawiedliwymi, wierząc całym sercem. My możemy się zbawić, mając wiarę w to, co zrobił Pan. Nie ma znaczenia, jak źli jesteśmy i jak często grzeszymy. Zostaliśmy sprawiedliwymi nie dzięki własnym uczynkom, ale przez wiarę w prawdę.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

My zostajemy usprawiedliwieni poprzez wiarę. Jak złe są nasze uczynki? Jak często my grzeszymy? Ile wad mamy przed Bogiem, kiedy Pan patrzy na nasze uczynki? Nie mogę nie wychwalać Pana. “Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (List św. Pawła do Rzymian 5:20–21).


Bóg darował nam żywot wieczny przez Syna Swego Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego prawdzie my królujemy razem z Nim. Jestem wdzięczny Panu za to, że On darował łaskę zbawienia wszystkim grzesznikom. Dziękujemy Ci, Panie!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.