" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Religijna Wiara w
Porównaniu do Wiary w
Moc Ewangelii
Wody i Ducha

 

< Ewangelia św. Mateusza 9:1-17 >

“On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.”Jak powinniśmy prowadzić nasze życie wiary?

Jak powinniśmy prowadzić nasze życie wiary? Czy powinniśmy żyć, wierząc we własne myśli? Czy powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha? To są pytania, o których chcę z wami porozmawiać w dzisiejszym kazaniu.

Powinniśmy zrozumieć, że ci, którzy wierzą tylko we własne myśli, są jedynie zwolennikami religii. Dlatego kiedy Jezus był na tej ziemi, faryzeusze, będąc takimi zwolennikami religii, także zarzucali Go i Jego uczniów kwestiami rytuałów. Uczniowie Jana Chrzciciela, pełni wątpliwości, także zapytywali Jezusa: “Dlaczego my często pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą?”

Niestety większość chrześcijan także nadal pozostaje zwolennikami religii. Ale Jezus, przeciwnie, naprawdę chce od nas całkiem innego. Jak jest napisano w pierwszej części dzisiejszego urywka z Pisma Świętego, Jezus to prawdziwy Bóg, który może dać nam przebaczenie grzechów. Dlatego On zmógł powiedzieć paralitykowi: “Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.”

Cóż jest łatwiej, powiedzieć: “Odpuszczają ci się twoje grzechy,” czy powiedzieć: “Wstań i chodź”? Dla naszego Pana, w przeciwieństwie do nas, łatwo jest powiedzieć tak pierwsze, jak i drugie. Każdy człowiek i każda istota może to powiedzieć, lecz naprawdę żaden człowiek nie ma takiej mocy. Żadna istota nie może tego zrobić, lecz tylko nasz Pan.

Co robiłby nabożny człowiek, aby zmyć swoje grzechy? On może tylko odmawiać modlitwy skruchy i postanawiać nigdy już nie grzeszyć; oprócz tego, on nie może nic zrobić. Ale Jezus chce dać nam przebaczenie grzechów, które mieści się w ewangelii wody i Ducha. On naprawdę chce od nas tylko wiary w Niego i w ewangelię wody i Ducha.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego nasz Pan naucza nas, czym różni się wiara w ewangelię wody i Ducha od zwykłej religii. Czy, wierząc w Pana jako naszego Zbawiciela, powinniśmy wierzyć w Słowo Boże, czy w religijne doktryny? Pan Bóg rozkazuje nam wybrać coś z tego.Religijni chrześcijanie powinni odrzucić swoje myśli i uwierzyć w Boże Słowo Mocy

Nasza wiara w prawdę ewangelii wody i Ducha w zasadzie odróżnia się od wymyślonych przez człowieka, rytualnych i doktrynalnych religii. Nasza prawdziwa wiara w sprawiedliwość Bożą odróżnia się od wiary w świeckie religie. Wierzyć w Słowo Boże oznacza wyznawać to, co Pan dla nas zrobił, spełniać i wierzyć w to całym sercem; natomiast wierzyć w religijne doktryny tego świata oznacza własnymi siłami wymyślić sobie przedmiot uwielbiania i wierzyć według własnych myśli. Ale taka religijna wiara nie jest zgodna ze Słowem Bożym.

Wierzyć w świeckie religie oznacza wierzyć we własne myśli. Dlatego jeśli ktoś, kto wierzył w religię tego świata, chce uwierzyć całym sercem w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus nas zbawił, wtedy on powinien najpierw odrzucić własne myśli. Przecież ewangelia Boża wody i Ducha odróżnia się od doktryny, założonej na ludzkich myślach. Mnóstwo ludzi umiera duchowo z powodu takich ludzi, którzy wierzą i idą za Jezusem na podstawie nieprawdziwych doktryn, wymyślonych przez nich samych.

Bóg naucza nas, że wierząc w Pana jako naszego Zbawiciela, powinniśmy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha, przecież Słowo ewangelii wody i Ducha to Słowo Boże. Tu powinniśmy dokonać wyboru: wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela na podstawie własnych myśli albo na podstawie ewangelii wody i Ducha, która bazuje na Słowie Bożym. Bóg wyraźnie powiada nam, że powinniśmy wierzyć w Jezusa tylko na podstawie Słowa ewangelii wody i Ducha.

Moi bracia wierzący, wiara zwolenników religii zasadniczo odróżnia się od wiary tych, którzy wyznają ewangelię wody i Ducha.

Czytając tę opowieść o paralityku w Ewangelii św. Marka (Ewangelia św. Marka 2:1-12), widzimy, że kiedy Jezus głosił Słowo w domu, dokoła Niego zebrało się tak wielu ludzi, że nawet obok drzwi nie było miejsca. Do tego zatłoczonego domu czterej mężczyźni przynieśli na łożu paralityka, lecz nie mogli podejść do Niego z powodu tłumu. A jednak, zamiast odstąpić od swego zamiaru, natomiast odkryli dach domu i spuścili łoże, na którym leżał paralityk, w miejscu, gdzie stał Jezus. Innymi słowy, dom był przepełniony, a paralityk i jego czterej przyjaciele nie mogli wejść, dlatego musieli zrobić coś osobliwego, aby przybliżyć się do Jezusa, ponieważ inaczej nie potrafiliby przynieść łoża z paralitykiem do Jezusa.

Podobnie, przychodząc do Boga, możemy Go spotkać, tylko jeśli zrobimy coś osobliwego; innymi słowy, jeśli uwierzymy w Słowo Boże. Powinniśmy wierzyć w Słowo Boże, że Jezus przyszedł na tę ziemię i zmył wszystkie grzechy ludzkości ewangelią wody i Ducha. Jeśli naprawdę mamy tę wiarę w zbawienie Boże, w to, że On raz na zawsze zbawił nas od naszych grzechów ewangelią wody i Ducha, to potrafimy naprawdę uwolnić się od wszystkich naszych grzechów. Każdy, kto wierzy w tę prawdziwą ewangelię, może zostać jednym z dzieci Bożych. Tylko napełniwszy się wiarą w ewangelię wody i Ducha, możemy przyjść i stać przed nieprzeciętną obecnością naszego Pana. Tylko wtedy potrafimy przyjść do Pana i wielbić Go, i tylko wtedy nasze serca napełnią się wdzięcznością.

Moi bracia wierzący, przychodząc do Boga, możecie myśleć, że powinniście Mu przynieść swoje własne zalety lub najwyższą szczerość. Ale to nie jest prawda. To jedynie wasze własne myśli. Natomiast powinniśmy odrzucić nasze własne myśli i wierzyć tylko według Prawdy, zapisanej w Słowie Bożym.

Wyobraźmy sobie teraz, że chrześcijanie stoją w dwóch szeregach, oraz że w jednym szeregu stoją ci, którzy wierzą w Jezusa na podstawie własnych myśli, a w innym ci, którzy wierzą w Słowo wody i Ducha, która jest dla nas zbawieniem. W którym z tych dwóch szeregów stoicie wy? Jeśli stoicie w szeregu zwolenników religii, to będziecie żyć tylko według własnych myśli. Dlatego nie potraficie spotkać Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha.

Dlaczego? Dlatego, że tacy zwolennicy religii wierzą tylko we własne myśli i emocje. Jak uprzedzali apostołowie, wciąż wielu chrześcijan pragnie chwalić się swoim ciałem (List św. Pawła do Galacjan 6:12). Ponieważ ich wcale nie ciekawi ani Prawda ewangelii wody i Ducha, ani to, jak Pan całkiem zmył ich grzechy, lecz oni są wierni tylko własnej pobożności religijnej. Ale nawet jeśli ludzie poświęcają się własnym myślom, oni jednak pozostają zbyt niedoskonali, aby przyjść i stać w Bożej obecności. Oto dlaczego tacy religijni chrześcijanie nie mogą we właściwy sposób spotkać Jezusa, prawdziwego Zbawiciela. Będąc wierny tylko własnej pobożności religijnej, człowiek nie zwraca uwagi na Prawdę zbawienia, na prawdę ewangelii wody i Ducha, natomiast zresztą poświęca się własnym myślom, emocjom i pobożności.

Ale ci, którzy dobrze znają swoje wady, szukają najpierw Słowa ewangelii wody i Ducha, i przyjmują je z wiarą od razu, skoro tylko o nim słyszą. Tacy ludzie mogą się zbawić od wszystkich grzechów, wierząc w tę prawdę, i dziękować Bogu za Prawdę zbawienia, które On spełnił.

Nasze przebaczenie grzechów nie zależy od tego, co i jak robimy w naszych uczynkach cielesnych. Natomiast zależy ono od naszej wiary w ewangelię wody i Ducha. Dlatego my, zbawieni, skupiamy o wiele więcej uwagi na tym, że Jezus raz na zawsze zbawił nas od naszych grzechów ewangelią wody i Ducha, i wierzymy w to. Ci, którzy ufają Słowu Bożemu, mogą z wiarą jeszcze głębiej zrozumieć prawdę ewangelii wody i Ducha. Jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, który zbawił nas Słowem ewangelii wody i Ducha, możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów i przyjść do Boga. Wtedy potrafimy zanurzyć się w oceanie łaski Bożej i przeżyć szczęśliwe życie.Pan był potrzebny tylko grzesznikom, przeznaczonym na śmierć

Moi bracia wierzący, nasz Pan nie przyszedł, aby zbawić od grzechu tych, którzy wierzą we własne myśli. On powiedział: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Jak powiedział nasz Pan, kogo On przyszedł powołać? On powiedział, że przyszedł, aby powołać nie fałszywych sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kim są grzesznicy przed Bogiem? To są potomkowie Adama, którzy odrzucili Boga i przebywają w niewoli grzechu. Nasz Pan nie przyszedł powołać sprawiedliwych. Przecież nie ma żadnego sprawiedliwego (List św. Pawła do Rzymian 3:10). Rzeczywiście, nasz Pan przyszedł w ten świat, aby zbawić grzeszników, uczynić ich bezgrzesznymi i dziećmi Bożymi.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego Jezus rozkazuje faryzeuszom odrzucić własne myśli, przyjść do Niego i uwierzyć w Jego Słowo. Ale ci faryzeusze przyszli do Jezusa z własnymi myślami, pełnymi ich własnych emocji, dlatego nie należeli do tych ludzi, których nasz Pan miał powołać. Nasz Pan nie przyszedł, aby zbawić od grzechu hipokrytów i tych, którzy udają sprawiedliwych, lecz ubogich w duchu, uczciwych i szczerych, którzy wyznają, że są grzesznikami, smucą się i opłakują swoje grzechy, a także słuchają Słowa ewangelii wody i Ducha oraz wierzą w nie.

Nasz Pan przyszedł w ten świat, aby zbawić grzeszników od wszystkich ich grzechów i wad. Wady każdego człowieka zresztą się wyjawiają, ponieważ ludzie codziennie popełniają grzech, żyjąc w tym świecie. Dlatego nasz Pan przyszedł, aby powołać takich ludzi i uwolnić ich od wszystkich grzechów. Innymi słowy, nasz Pan przyszedł, aby uwolnić grzeszników od wszystkich grzechów i wad, dawszy im ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy zrozumieć, że naszego Pana nie ciekawili faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy byli wierni własnej wierze, zbudowanej na ludzkich myślach.

Zatem, przychodząc do Boga, powinniśmy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha powiada nam, że Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana i śmierć, a także przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Ono także powiada nam, że Pan przyjdzie, aby zabrać tych z nas, którzy wierzą w tę ewangelię, oraz że On przygotował dla nas Królestwo Niebieskie. Powiedziawszy nam, że On zmył wszystkie nasze grzechy ewangelią wody i Ducha, nasz Pan ustanowił prawo zbawienia, aby cała ludzkość mogła się zbawić, aby nikt nie przyszedł do Boga bez wiary w tę ewangelię. Powinniśmy najpierw zrozumieć i uwierzyć, którą ewangelię Bóg dał nam, której wiary On chce od nas oraz ile naszych grzechów On zmył.Powinniśmy odrzucić naszą własną wolę, a natomiast uwierzyć w potężną Prawdę Bożą

Zbierając się razem, aby czcić Boga i słuchać Jego Słowa, nie pozwólcie, aby was wprowadziły w błąd myśli, że można dogodzić Bogu, według własnej woli przysiągłszy wiernie służyć Jezusowi i nigdy nie popełniać żadnego grzechu. Próbować dogodzić Jezusowi własnymi staraniami oznacza wcale nie znać siebie samego i obnosić się z własną siłą woli. Jeśli do dzisiaj prowadziliście takie życie wiary, to nie wiedzieliście, której wiary Jezus naprawdę chce od nas wszystkich.

Nasz Pan powiedział: “Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.” Zmiłowawszy się nad nami, On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zabrać wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu całego życia, i naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy. Podobnie jak Pan od razu uzdrowił paralityka z jego choroby Swoim potężnym Słowem, tak samo On raz na zawsze uzdrowił nas od wszystkich naszych grzechów mocą ewangelii wody i Ducha.

Nasz Pan naprawdę chce, abyśmy uwierzyli w Słowo ewangelii wody i Ducha, a także zostali zbawieni od naszych grzechów, i dlatego, korząc się przed wolą Bożą, ludzie nie powinni wielbić Jezusa, kierując się własną pobożnością, założoną na ich własnych myślach. Czy może paralityk wstać i pójść tylko dlatego, że bardzo silne chce to zrobić? Moi bracia wierzący, choć takie zdecydowanie i wola naprawdę są godne pochwały, w rzeczywistości powinniśmy przede wszystkim poznać samych siebie przed Bogiem, pokornie przyjść do Niego, uwierzyć w Jego Słowo ewangelii wody i Ducha, a w taki sposób przyjąć Jego miłosierdzie. Powinniśmy wierzyć, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy Słowem ewangelii wody i Ducha, oraz zostać Jego dziećmi dzięki tej wierze. Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, w ewangelię Bożą, natomiast przychodzimy do Niego z wiarą, założoną na naszej własnej woli, mówiąc: “Panie, oto co dla Ciebie uczynię,” to zresztą upadniemy w zamieszanie, będziemy wierzyć we własne myśli i całkiem odejdziemy od Pana.

Wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, powinniśmy być całkiem pewni naszego zbawienia. Powinniśmy napełnić się tą wiarą w Słowo ewangelii, która powiada nam, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Dlatego nie powinniśmy wymyślać doktryn, założonych na naszych własnych myślach i przekonaniach, ani przychodzić do Jezusa z wiarą w takie wymyślone przez ludzi doktryny. Jeśli będziemy wierzyć tylko we własne myśli, to nasza wiara z czasem zniknie, i zresztą umrzemy, nie znając ewangelii wody i Ducha.

Moi bracia wierzący, tylko mając silną wiarę w ewangelię wody i Ducha, naprawdę możemy mieć prawdziwe z Nim współuczestnictwo. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego rozkazuje nam wierzyć w moc Słowa naszego Pana, który uzdrowił paralityka. Czyż nie o tym Bóg nam powiada? Jeśli nie wierzycie całym sercem w ewangelię wody i Ducha, to zresztą umrzecie w grzechu.

Wielu ludzi ma skłonność do wierzenia w Słowo Boże, kierując się własnym zrozumieniem i myślami, i właśnie tak powstała większość chrześcijańskich doktryn i nauk. Dlatego, czytając Słowo Boże, oni biorą z niego tylko nauczania moralne, mówiąc: “Aha, oto czego powinienem pragnąć.” Nawet są pewni, że mogą otrzymać zbawienie przez takie wymyślone przez ludzi doktryny i nauczania. Ale naprawdę oni chowają Prawdę Biblii pod zamętem własnych myśli. To nieprawdziwa wiara, która jest owocem ich własnych rozumowań.

Ale Biblia nigdy nie powiada nam, że takie wymyślone przez ludzi doktryny mogą nas przyprowadzić do prawdziwego zbawienia. Teraz powinniśmy zrozumieć, jak Jezus zmył wszystkie nasze grzechy, i wyznać tę siłę. Czyż nie popełniamy codziennych grzechów aż do dnia naszej śmierci? Tak, popełniamy grzechy. Ale nasz Pan powiada nam o zbawieniu, które Jego Słowem ewangelii wody i Ducha zmyło wszystkie grzechy, popełniane przez nas aż do śmierci. Słowo wody i Ducha to Słowo Boże, które nam daje doskonałe przebaczenie grzechów.

Oto dlaczego, umiłowani bracia moi wierzący, powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, kiedy przychodzimy do naszego Pana. Nie powinniśmy przychodzić do Niego z religijną wiarą, ani napełniać się takimi religijnymi naukami, lecz podobnie jak Biblia rozkazuje nam napełnić się Duchem, powinniśmy nasycić się Słowem Ducha Świętego.

Moi bracia wierzący, na czym powinien skupić się nasz umysł? Czy nam należy zachwycać się naszą własną pobożnością religijną? Czy powinniśmy przyjąć ewangelię wody i Ducha, ewangelię, którą Pan zbawił nas wszystkich? Czyż nie powinniśmy być zafascynowani tym Słowem zbawienia? Bóg powiada nam, że On zmył wszystkie wasze grzechy. Powinniśmy poświęcić się czynom sprawiedliwym głoszenia ewangelii wody i Ducha, i właśnie dla tej misji powinniśmy pracować. Jaką wiarę powinniśmy mieć? Tu bardzo ważne jest to, gdzie znajduje się nasze serce.

Czyż nie popełniacie grzechów aż do śmierci? Oczywiście, zawsze popełniacie grzech. Czy całkiem uświadamiacie to sobie? Jeśli rozumiecie, że jesteście pełni grzechu, to poprzez wiarę możecie otrzymać zbawienie za pomocą ewangelii wody i Ducha. A jeśli wiecie, że Jezus zbawił was od wszystkich waszych grzechów wodą i Duchem, to znaleźliście drogę doskonałego zbawienia i potraficie wejść do Królestwa Niebieskiego.

Wielu ludzi nie wie, że nie mogą nie grzeszyć aż do śmierci. Naprawdę właśnie dlatego, że bardzo wielu z nas tego nie rozumie, tak mało ludzi szuka Prawdy, ponieważ w innym wypadku wszyscy oni szukaliby ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, to oznacza, że ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, naprawdę nie rozumieją, nawet do końca swego życia, że są grzesznikami i popełniają różne grzechy.

Niektórzy ludzie wspinają się po górach na modlitwę, i modląc się, obiecują: “Boże, już nigdy nie będę grzeszyć.” Bardzo wielu ludzi modli się co noc, znowu postanawiając już nigdy nie grzeszyć. Popatrzcie na wszystkie religie tego świata. Twórcy i przywódcy wszystkich tych religii nauczają swoich zwolenników tylko tego, jak żyć uczciwie. Ale jak mogą ludzie, pełni grzechu, żyć uczciwie? Naprawdę oni nie rozumieją, że po prostu nie potrafią tak żyć, i nadal pozostają we wszelkiej tej nieprawdzie i hipokryzji. Oni nie wiedzą, że absolutnie wszyscy ludzie są niedoskonali i zawsze grzeszą. Nie wiedząc tej prawdy, oni starają się żyć uczciwie, lecz naprawdę ich życie jest fałszywe i zawsze oszukują swoich zwolenników.

Ale, moi bracia wierzący, wszyscy ludzie popełniają grzechy aż do śmierci. Słabość woli człowieka jest podobna do wspinania się rowerem na wzgórze. Naciskając pedały, wspinacie się na wzgórze, lecz skoro tylko zostaniecie wyczerpani i przestaniecie naciskać pedały, od razu potoczycie się do tyłu i upadniecie. Taka jest wola człowieka. Nawet gdyby człowiek zdecydowanie postanowił nigdy już nie grzeszyć, nawet gdyby przysiągł, ugryzł się w język i zapisał swoje zdecydowanie własną krwią, modlił się w skrusze, ufał Jezusowi i złożył Mu przysięgę wierności, to wszystko byłoby daremne, ponieważ ten człowiek nie może nie grzeszyć.

Czy Piotr i inni uczniowie nie postanowili nie spać, kiedy Pan im powiedział: “Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”? (Ewangelia św. Mateusza 26:38), lecz co się wydarzyło? Wszyscy zasnęli. Możemy postanowić już nigdy nie spać, podpierać powieki zapałkami, aby nasze oczy zawsze były otwarte, lecz wszystko jedno zaśniemy, nawet jeśli nasze oczy będą otwarte. Dlatego, dobrze znając słabość naszego ciała, Pan powiedział Swoim uczniom: “Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Ewangelia św. Mateusza 26:41).

Swoimi ustami możemy postanowić nigdy już nie grzeszyć, możemy nawet zakleić sobie usta taśmą klejącą, lecz wszystko jedno będziemy grzeszyć tak ustami, jak i sercem. Wszyscy ludzie grzeszą w swoim sercu, i Biblia powiada, że grzechy, które popełniamy sercem, to takie same grzechy, jak i te, które popełniamy ciałem. My, ludzie, nie możemy nie grzeszyć aż do dnia naszej śmierci, do ostatniego naszego oddechu. Taka jest ludzka natura. Powinniście poznać samych siebie.

Wtedy zmożecie zamyślić się: “Cóż mam robić?” Odpowiedź jest prosta: powinniście szukać miłosierdzia Bożego i wierzyć w moc ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, powinniście wyznać przed Bogiem: “Boże, jestem człowiekiem, a więc nie mogę nie grzeszyć aż do śmierci. Pokaż mi, jak Ty zbawiłeś mnie od moich grzechów ewangelią wody i Ducha. Dopomóż mi uwierzyć w tę prawdę i narodzić się ponownie.” Oto jak powinniście prosić Boga o pomoc. Oto co wszyscy powinniście zrobić.

Jak to się mówi: “Tonący nawet brzytwy się chwyta.” Jeśli naprawdę wyznacie, że jesteście takimi beznadziejnymi istotami, to koniecznie całym sercem poznacie ewangelię wody i Ducha. Najpierw powinniście wyznać, że jesteście grzeszni, a potem uważnie słuchać tego, co Pan powiedział o naszym przebaczeniu grzechów. Wtedy także usłyszycie: “Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy,” dosłuchawszy się ukrytej treści dzisiejszego urywka z Pisma Świętego, ponieważ to, jak Pan uzdrowił paralityka, naprawdę pokazuje wam wasze własne przebaczenie grzechów. Wierząc w tę prawdę, napełnicie się radością zbawienia. Powinniście napełnić się radością wiary.Powinniśmy napełnić się mocą ewangelii, poznawszy i uwierzywszy w nią

Moi bracia chrześcijanie, paralitycy mają zdrowy rozsądek, lecz nie mogą poruszać się tak, jak chcą. Podobnie ci z nas, którzy mają grzech w sercu, nie mogą zwyciężyć siły grzechu, i w wyniku nie mogą przestać grzeszyć. My, ludzie, jesteśmy niedoskonałymi grzesznikami, którzy nie mogą robić tego, czego pragną ich serca. Nie możemy kontrolować dążenia do grzechu naszych własnych serc. Każdy człowiek, który ma grzech, nie może żyć uczciwie, nawet jeśli bardzo tego chce, i kiedy sytuacja lub inni ludzie prowokują go, on nie może nie grzeszyć. Oto dlaczego Biblia powiada nam, że wszyscy ludzie są podobni do paralityka w dzisiejszym urywku.

Dlatego powinniśmy wierzyć, że Sam Bóg raz na zawsze zabrał grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, i całkiem je zmył. Powinniśmy uwolnić się od naszych grzechów dzięki szczerej wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha. Nasz Pan wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, niósł je na Krzyż, i zapłacił wszelką ich cenę.

Powinniśmy napełnić się tą wiarą. Powinniśmy napełnić się przekonaniem i wiarą w ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy wierzyć w to, co Bóg dla nas zrobił, w Słowo Boże, które powiada nam, że Sam Bóg przyjął chrzest i przelał Swoją krew dla nas, a w taki sposób zmył wszystkie nasze grzechy. Tylko wtedy nasze serca potrafią zawsze żyć z wiary, i tylko wtedy nasze dusze zmogą wrócić do życia. Nie powinniśmy wierzyć w religijne doktryny lub w nasze własne emocje.

Bóg chce, abyśmy najpierw napełnili się wiarą w ewangelię wody i Ducha. On chce, aby nasze serca szczerze wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Nawet będąc niedoskonałymi i słabymi w swoich uczynkach, i nie mając czym się chwalić, możecie dogodzić Bogu, a także przynieść prawdziwe zbawienie innym ludziom, napełniwszy się wiarą w ewangelię wody i Ducha.

Czy wiecie, co ci, którzy wierzą tylko we własne emocje religijne, powiadają wierzącym, którzy narodzili się ponownie? Oni powiadają: “Bluźnisz! Za kogo ty się uważasz, arogancki bluźnierco? Czy nie masz w sobie żadnego grzechu? Jak odważyłeś się tak mówić!? Czy jesteś Bogiem, że twierdzić, iż nie masz żadnego grzechu?”

Kiedy ci, którzy wierzą tylko emocjami religijnymi, patrzą na tych, którzy naprawdę narodzili się ponownie z wody i Ducha, to myślą, że z nimi coś jest nie w porządku, choć w wierze narodzonych ponownie nie ma nic nieuzasadnionego, nic, co nie odpowiada Biblii. Ich sądzenia są bardzo dalekie od prawdy. Przeciwnie, właśnie ci ludzie się mylą, dochodząc do takich wniosków, przecież nie znają ewangelii wody i Ducha.

Tacy ludzie powiadają wierzącym w ewangelię wody i Ducha: “Jak odważyliście się mówić nam o przebaczeniu grzechów?” Kiedy paralityka przyniesiono do Jezusa, Jezus od razu powiedział mu: “Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy,” i te słowa były naprawdę bardzo szokujące. Być może, nawet nie wyobrażacie sobie, jak często Jezus wymawiał słowa, które bardzo rozwścieczały ludzi religijnych. Dla ludzi religijnych to, co powiadał Jezus, było zbyt radykalne. Dlatego ci, którzy wierzyli we własne religijne myśli, powiadali: “Ho ho! Jesteś chory umysłowo! Czy jesteś Bogiem? Tylko Bóg może przebaczyć grzech, a więc kim jesteś, aby przebaczać grzechy?”

W przeciwieństwie do tego, moi bracia wierzący, ci, którzy wierzą tylko w ewangelię wody i Ducha, powiadają Jezusowi: “Panie, Ty jesteś Moim Zbawicielem, Chrystusem, Synem Boga żywego. Ty jesteś Stwórcą, Który stworzył cały wszechświat. Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Ty jesteś Zbawicielem ludzkości, Który przyszedł, aby mnie zbawić od moich grzechów. Ty przyszedłeś na tę ziemię w ciele człowieka, zabrałeś wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest, zostałeś ukrzyżowany i przelałeś Swoją krew, zmartwychwstałeś trzeciego dnia i w taki sposób całkiem zbawiłeś mnie od wszystkich moich grzechów. Ty jesteś Tym, Kto przyszedł na tę ziemię, przeżył tu 33 lata i zbawił mnie od wszystkich grzechów. Także Ty jesteś prawdziwym Bogiem.”

Kiedy ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, widzą Jezusa, oni nie dostrzegają w tej prawdzie żadnego błędu i przyjmują do serca Jego miłość zbawienia. Z drugiej strony, kiedy ci, którzy wierzą tylko w religijne doktryny i nauki, patrzą na Jezusa, dla nich On jest nauczycielem wszystkich heretyków.

Ale co zrobili paralityk i jego czterej przyjaciele? Czyż oni nie przyszli do Pana, wierząc w Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela? Oni naprawdę to zrobili. Oni naprawdę wierzyli w Jezusa jako Samego Boga. Dlatego, kiedy Jezus powiedział: “Odpuszczają ci się twoje grzechy; wstań i chodź,” paralityk naprawdę wstał i poszedł. Dokoła Jezusa zebrało się bardzo wielu ludzi, lecz tylko paralityk i jego czterej przyjaciele naprawdę przyszli do Niego ze swoim problemem grzechu i rozwiązali go dzięki szczerej wierze w Niego.

Moi bracia wierzący, ci, którzy są pełni religijnych przekonań, naprawdę wierzą w Jezusa, tylko aby podtrzymywać swoją moralność i etykę, i dlatego wierzą, że On był jedynie człowiekiem. Dla takich ludzi Jezus jest tylko jednym z największych mędrców w historii świata. Dlatego oni nie ufają Mu swego wielkiego problemu grzechu, i dlatego nie mogą go rozwiązać. Albowiem nie wierzą w Jezusa jako Boga.

Ale ci, którzy napełnili się ewangelią wody i Ducha, wierzą: “Jezus jest Samym Bogiem, Zbawicielem ludzkości. Dlatego jeśli ja przyjdę do Niego, problem grzechu w mojej duszy zostanie rozwiązany. Wszystkie grzechy, które popełniłem i będę popełniać aż do śmierci, zostaną całkiem zmyte, i ja na zawsze uwolnię się od nich. Potępienie mojego ciała także zniknie. Mój Pan całkiem rozwiąże wszystkie moje problemy. On mnie błogosławi.” Paralityk i jego przyjaciele mieli taką wiarę, i właśnie dlatego przyszli do Jezusa.

Moi bracia wierzący, zostawszy chrześcijanami, nie polegajcie na własnych emocjach religijnych. Przecież to oznacza wierzyć w świecką religię, nie mieć prawdziwej wiary. Naprawdę wierzyć w Pana oznacza najpierw rozwiązać swój problem grzechu. Jeśli macie grzech, to możecie rozwiązać ten problem grzechu, tylko przyniósłszy go Jezusowi, a jeśli macie inne problemy ciała, to możecie także je rozwiązać, tylko przyniósłszy je do Jezusa. Tylko taka wiara jest prawdziwą wiarą w ewangelię wody i Ducha. Dzięki wierze w Jezusa jako swego Zbawiciela możecie rozwiązać wszystkie swoje problemy. Innymi słowy, dla nas wierzyć w Jezusa oznacza wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Jezus jest Samym Bogiem, i dlatego kiedy modlimy się do tego Pana, On usłyszy i wysłucha nas. Wierzymy w Prawdę, że przyjąwszy chrzest w rzece Jordan i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, Pan zadbał o wszystkie nasze grzechy, hańbę i potępienie.

Umiłowani bracia moi wierzący, radzę wam wszystkim, abyście żyjąc życiem wiary, szczerze wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Proszę was wszystkich całkiem uwierzyć w tę ewangelię. Mam nadzieję, że wszyscy napełnicie się Duchem Świętym dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Szczerze pragnę, abyście wszyscy naprawdę mieli silną wiarę w tę ewangelię.

Choć nie możemy być doskonali w naszych uczynkach, jednak możemy napełnić się Duchem Świętym dzięki wierze. Możemy napełnić się wiarą w ewangelię wody i Ducha, która nas zbawiła od wszystkich naszych grzechów. W śpiewniku kościelnym napisano: “♪Nie wiem, skąd przyszedł ♪Ten pokój do mojego serca; Lecz wiem na pewno, w duszy jest ♪Dziwna cisza i spokój.” Możemy zawsze być pełni wiary, nawet w toalecie, ponieważ nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to.

Moi bracia wierzący, to, jak ludzie świeccy na was patrzą, nie jest problemem; ważne jest to, co Jezus wam powiedział. Pan powiedział wam, że On was kocha, że On zmył wszystkie wasze grzechy, że wy jesteście dziećmi Bożymi oraz że On będzie z wami do końca świata i pobłogosławi was wszystkich. Mieć w sercu wszystko to, co Pan nam powiedział, i wierzyć w tę prawdę oznacza mieć prawdziwą pełność wiary.

Czy żyjecie jedynie religijnym życiem, które was zobowiązuje do chodzenia do kościoła tylko dlatego, że nadeszła kolejna niedziela, dawania jałmużny, śpiewania hymnów, udawania świętych, spełniania wszystkich rytuałów i formalności, witania kongregacji, po czym wracacie do domu? Prowadzić takie życie religijne i wierzyć w religijne formalności oznacza nie mieć wiary, której Jezus chce od nas. Powinniście napełnić się wiarą w prawdę ewangelii wody i Ducha. Wasze życie wiary musi najpierw być pełne wiary w Słowo Boże.

Umiłowani bracia moi święci, powinniśmy napełnić się wiarą w Słowo Boże. Powinniście napełnić się Słowem Bożym. W sercach tych, którzy napełnili się Słowem ewangelii wody i Ducha, jest niezwyciężone przekonanie, że Pan zmył wszystkie ich grzechy, oraz że On naprawdę ich kocha. Ci, którzy napełnili się wiarą w Słowo Boże, naprawdę są szczęśliwi, gdziekolwiek są i cokolwiek robią. Ale wiara tych, którzy nie wyznają tej prawdy, lecz wierzą tylko w religijne doktryny, jest całkiem daremna, bez względu na to, co robią.

Ci, którzy wierzą w naszego Pana, najwięcej Go kochają, i On przyjmuje tych, którzy przychodzą do Boga ze szczerą wiarą w Słowo Pana. Bóg przyjmuje właśnie takich ludzi wiary. I właśnie takim ludziom Bóg daje błogosławieństwo zbawienia i wszystkie inne błogosławieństwa. Tym ludziom Bóg daje jeszcze większą wiarę i jeszcze większe błogosławieństwo. Czyż nie chcecie zostać takimi, jak oni? Jak więc powinniśmy prowadzić życie wiary? Powinniśmy napełniać się Słowem ewangelii wody i Ducha, żyjąc życiem wiary.

O tym powiada nam dzisiejszy urywek z Pisma Świętego. Nawet choć nie omówiliśmy szczegółowo wszystkich wersetów z tego urywka, wiemy i wierzymy, że paralityk miał prawdziwą wiarę i właśnie dlatego uwolnił się od problemy wszystkich swoich grzechów.

A wy? Czyż nie jesteście podobni do tego paralityka? Czyż nie cierpicie z powodu problemu grzechów? Czy zostaliście zbawieni od wszystkich grzechów w waszych sercach? Czy wierzycie, że Pan zmył wszystkie wasze grzechy ewangelią wody i Ducha? Wierzyć w to, moi bracia wierzący, oznacza mieć prawdziwą wiarę, i właśnie w tym jest ukryte wasze zbawienie. Czy naprawdę napełniliście się Słowem Pana, Który was kocha? Oto pełność Ducha Świętego. Powinniśmy zawsze trzymać w naszych sercach tę prawdę i wierzyć w nią w naszym ziemskim życiu.

Nie wszystko mogę zrobić własnymi siłami, a jednak całym sercem wierzę w Słowo Boże. Dlatego mam nadzieję i modlę się, abyście także całym sercem uwierzyli, napełnili się wiarą, otrzymali błogosławieństwo za waszą wiarę, odrzucili formalizm religijny, a natomiast mieli pełność wiary w Słowo Boże.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Jezus nie tylko zmył grzechy paralityka, lecz również uzdrowił go z choroby jego ciała. Co to oznacza? To znaczy, że ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów duszy, także otrzymają od naszego Pana błogosławieństwo dla ciała.

Wszystkie rodzice kochają swoje dzieci. Czyż ktoś może nienawidzić własnych dzieci i przeklinać je? Jezus, który nas zbawił i uczynił Swoimi dziećmi, bardzo silnie nas kocha. Jeśli naprawdę wierzymy w naszego Pana, to powinniśmy uwierzyć, że nasz Pan nas kocha i błogosławi, ponieważ On zbawił nas od naszych grzechów ewangelią wody i Ducha. Właśnie teraz nadszedł czas uwierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha i na zawsze rozwiązać problem wszystkich waszych grzechów,

Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy przeżyli resztę swego życia z pełną wiarą w ewangelię zbawienia oraz unikali religii tego świata.

.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.