" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w Tiatyrze


< Objawienie św. Jana 2:18-29 >

“Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu: Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,

a rózgą żelazną będzie ich pasł:

jak naczynie gliniane będą rozbici –

jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”Wytłumaczenie

Wiersz 18: “Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu:”

Grzechem Kościoła w Tiatyrze było przyjęcie do kościoła doktryny Jezabeli. Jezabel, żona króla Achaba, przyniosła bałwochwalstwo do Izraelu i skusiła jego lud do uprawiania rozpusty i spożywania ofiar składanych bożkom. Słowami Jezusa “ma oczy jak płomień ognia” Bóg ostrzega nas, że On skarci i osądzi tych w Jego kościołach, którzy mają niepoprawną wiarę.


Wiersz 19: “Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych”.

Ale jednocześnie Bóg powiedział Swoim sługom Kościoła w Tiatyrze i świętym, że ich czyny są lepsze, niż kiedyś.


Wiersz 20: “Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.”

Problem Kościoła w Tiatyrze polegał na tym, że on przyjął doktrynę nieprawdziwego proroka. Wpuściwszy do kościoła rozpustnicę, nieprawdziwą prorokinię, podobną do Jezabeli, i przyjmując jej doktrynę, serca jego świętych pragnęły zadowolenia żądz swego ciała. W rezultacie straszny gniew Boży miał na nich upaść.

Prawdziwy Kościół Boży nie nazywa świętymi tych, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Ani nie przeznacza na stanowiska kierownicze ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego w sercu. Ludzie bez Ducha Świętego żądają rzeczy cielesnych i świeckich zamiast Boga, dlatego ich nigdy nie wolno przyjmować i cierpieć w prawdziwym kościele Bożym.


Wiersz 21: “Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty”.

To powiada nam, że ludzie, którzy nie otrzymali Ducha Świętego, nie mogą rozpoznać i usłyszeć głosu Ducha Świętego. Dlatego fałszywa prorokini nie mogła się odwrócić od swojej rozpusty. W rezultacie ona była uderzona mieczem Ducha Świętego i została skazana tak ciałem, jak i duchem.

W prawdziwym kościele Bożym tylko ci, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, mogą być sługami Bożymi. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, chociaż są doskonałymi pastorami na tym świecie, nie mogą zostać wiernymi przewodnikami, którzy prowadzą dzieci Bożych do Niego. Dlatego powinniśmy rozpoznawać nieprawdziwych proroków i wypędzać ich z naszych kościołów. Jedynie tak postępując, kościół Boży może przetrwać wszystkie podstępy Szatana i duchowo podążać za Bogiem.


Wiersz 22: “Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą”.

Ten urywek powiada nam, że jeśli sługa Boży nie rozpoznaje i nie wyjawia kłamców, to Sam Bóg znajdzie tych, którzy uprawiają rozpustę duchową, i wrzuci ich do Wielkiego Ucisku. Święci i słudzy Boga powinni zrozumieć, że Sam Bóg strzeże Swoich kościołów i prowadzi je poprawną drogą.

W prawdziwym kościele Bożym nie ma miejsca dla nieprawdziwych proroków. Jeśli tam są nieprawdziwi prorocy, to Sam Bóg ich znajduje i osądza. Kiedy nieprawdziwi prorocy przynoszą zmieszanie w kościół Boży, wtedy Bóg na pewno ukarze ich Wielkim Uciskiem.


Wiersz 23: “A dzieci jej porażę śmiercią. I poznają wszystkie Kościoły, że Ja jestem tym, który przenika nerki i serca, i oddam każdemu z was według waszych czynów”.

Bóg wypędza nieprawdziwych proroków ze Swego kościoła, aby każdy poznał, że On chroni Swój własny kościół. Święci wiedzą, że Bóg troszczy się o ich kościół i nagradza ich czyny prawdziwej wiary.


Wiersz 24: “Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia”.

To znaczy, że ci, którzy już zostali świętymi Bożymi poprzez wiarę w Jego ewangelię wody i Ducha, powinni trzymać się wiary do końca świata. Ci, którzy wierzą w ewangelię, mogą tylko przeżyć życie, jednocząc się sercem z kościołem i świętymi Bożymi oraz bronić wiary aż do końca. Prawdziwy Kościół Boży powinien nie tylko zawsze głosić ewangelię wody i Ducha, lecz również wyjawiać kłamców poprzez wiarę w ewangelię.


Wiersz 25: “To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę”.

Wierzący nigdy nie powinni zgubić wiary w ewangelię wody i Ducha, natomiast muszą strzec jej do dnia powrotu naszego Pana. Naprawdę wielką moc i władzę ma ewangelia wody i Ducha, której na pewno wystarczy, aby zwyciężyć Szatana. Święci mogą sprawić przyjemność Bogu tą wiarą. Jeśli święci żyją z wiarą w ewangelię wody i Ducha oraz pozostają w prawdziwym kościele Bożym, to oni mogą zwyciężyć i triumfować nawet przy końcu świata.


Wiersz 26: “A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami”

Święci mogą zwyciężyć wszystkich swoich wrogów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą im dał Bóg. Ta bitwa wiary zawsze przynosi nam zwycięstwo. Dlatego wszyscy święci będą walczyć przeciw Antychrystowi i męczyć się przy końcu świata, a w rezultacie otrzymają moc, aby panować z Panem.


Wiersz 27: “A rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici”

Wtedy Pan da zamęczonym świętym Swoją władzę królowania. Dlatego zwycięzcy będą rządzić mocą, która, jak powiada nam ten urywek, jest podobna do rózgi żelaznej, która może rozbić na kawałki naczynie gliniane.


Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersz 28: “Jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną”.

Ci, którzy walczą przeciw wrogom z wiarą w ewangelię wody i Ducha, otrzymają błogosławieństwo znajomości prawdy Słowa Bożego.


Wiersz 29: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”

Wszyscy święci mogą posłyszeć głos Ducha Świętego w kościele Boga, ponieważ Duch zwraca się do wszystkich świętych przez sług Bożych. Święci powinni rozpoznać Jego głos, który słyszą przez kościół Boży.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.