" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w Laodycei


< Objawienie św. Jana 3:14-22 >

“Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi! Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”Wytłumaczenie

Wiersz 14: “Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:”

Chrystus przyszedł na ziemię i w pokorze przed Bogiem Ojcem przyjął śmierć, aby wykonać wolę Bożą. Innymi słowy, On korzył się przed każdym rozkazem, mówiąc “Amen”, jeśli to była wola Ojca. Chrystus to wierny sługa Królestwa Boga Ojca i prawdziwy świadek, który świadczył o Sobie jak o Synu Bożym i Zbawicielu. Chrystus jest Bogiem stworzenia.


Wiersz 15: “Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!”

Bóg karci sługę Kościoła w Laodycei za jego letnią wiarę. Ten sługa zasłużył na gniew Boży. Jeśli wiara człowieka jest letnia przed Bogiem, to on powinien uczynić swoją wiarę zimną lub gorącą. Bóg wymaga od nas wyraźnej wiary, zimnej lub gorącej. Wyraźna wiara to absolutny wymóg wiary w ewangelię wody i Ducha.

Są dwa rodzaje wierzących w Boga. Z jednej strony, to ci, którzy wierzą, że ewangelia wody i Ducha to prawdziwa ewangelia, a także że nie ma innej ewangelii oprócz niej. Z drugiej strony, ci, którzy wierzą, że są inne ewangelie, odmienne od ewangelii wody i Ducha. I wiara ostatnich jest letnia.

Oni myślą, że wystarczy uwierzyć w Jezusa oraz że nie ma żadnej potrzeby rozpoznawania między prawdziwą a nieprawdziwą ewangelią. Niektórzy z nich nawet myślą, że Jezus nie jest jedynym Zbawicielem, że zbawienie można znaleźć również w innych religiach tego świata. Taka właśnie letnia była wiara sługi Kościoła w Laodycei, bez żadnego wyraźnego odgraniczenia między prawdą a kłamstwem, bez przekonania, że nie ma innej ewangelii oprócz ewangelii wody i Ducha. Dlatego ten sługa sprawił Bogu kłopot i wywołał Jego gniew.


Wiersz 16: “A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”.

Nasz Pan Bóg wymaga wyraźnej wiary od Swego sługi. Powinniśmy zrozumieć, że Bóg nie docenia wiary, która jest ani gorąca, ani zimna. Kiedy wierzymy w Pana, powinniśmy wyraźnie i jednoznacznie rozpoznać swoje serca, oceniając je według słowa Bożego, i do końca z wiarą trzymać się Jego woli. Narodzeni ponownie powinni również wyraźnie trzymać się biblijnej ewangelii wody i Ducha i bez kompromisów walczyć z tymi, którzy rozpowszechniają inne ewangelie, odmienne od prawdziwej ewangelii. Bóg powiada nam, że jeśli sprawiedliwi nie będą mieć wyraźnej wiary, to On odrzuci ich. Jaka więc jest wasza wiara?


Wiersz 17: “Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi!”

Ci, których wiara w Pana jest letnia, są przekonani, że ich wiara jest dobra, dlatego nie pamiętają ubóstwa swej wiary. Sługa Kościoła w Laodycei również miał letnią wiarę, dlatego nie mógł zrozumieć, że naprawdę był nieszczęśliwy. Aby mieć wyraźną i pełną wiarę, musiał pójść na próby i prześladowania za prawdę, stoczyć bitwę wiary przeciw kłamcom. Dopiero wtedy on zmógłby się dowiedzieć, jak naprawdę biedny, ślepy i nagi on był. Powinniśmy mieć wyraźną wiarę przed Panem.


Wiersz 18: “Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział”.

Bóg rozkazał aniołowi Kościoła w Laodycei udoskonalać swoją wiarę. Sługa Kościoła w Laodycei musiał odnowić podstawę swojej wiary w ewangelię wody i Ducha, a także przyodziać się w ubranie sprawiedliwości. On musiał również popatrzyć na siebie, pożałować i wyraźnie przedefiniować swoją wiarę. On miał nieustannie strzec swej wiary, uczyć się i spełniać swoją nadzieję oczyszczeniem wiary.

Wy również powinniście przejść przez ciężki ucisk i prześladowanie dla ewangelii wody i Ducha, ewangelii prawdy, darowanej przez Boga. Dopiero wtedy zmożecie zrozumieć, jak kosztowna jest prawda tej ewangelii wody i Ducha. Czy kiedyś łamaliście własną sprawiedliwość ludzką dla sprawiedliwości Bożej, otrzymanej przez ewangelię wody i Ducha? Ci, którzy zostali zbawieni od sprawiedliwości ludzkiej, wiedzą, jak kosztowna i błogosławiona jest sprawiedliwość Boża. Powinniście zrozumieć, że bez wiary w Pana wasze życie wiary byłoby nędzne. Dlatego powinniście nauczyć się od wiary, którą Pan dał Swoim sługom, i przykryć wstyd swojej niewierności.

Nie powinniśmy zapomnieć o tym, że prawdziwa wiara wymaga ofiar. Prawdziwej wiary można się nauczyć, idąc krok za krokiem drogą wiary prekursorów duchowych, dlatego powinniśmy być gotowi do ofiar. Powinniśmy również być gotowi zgubić świeckie dobra dla budownictwa Królestwa Pana i wspierania naszej wiary, gotowi oddać wszystko dla Pana.


Wiersz 19: “Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!”

Pan karci i naucza tych, którzy znają i wierzą w Jego miłość, jeśli ich wiara jest bez uczynków. Ukochani Pana powinni starannie pracować dla Niego i podążać za Nim z prawdziwą wiarą.


Wiersz 20: “Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

Ci, którzy zostali sługami Boga, dzielą z Nim swoje życie tak w radości, jak i w ucisku. Ci, którzy pracują dla Pana, żyją zawsze z wiarą w Słowo Pana, i przez ich wiarę Chrystus zawsze spełnia Swoją misję.


Wiersz 21: “Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Istną wiarę możemy zdobyć lub stracić zależnie od tego, czy jesteśmy gotowi przyjąć męczeństwo, czy nie. Ci, którzy walczą przeciw szatanowi z wiarą w Słowo Pańskie, odniosą zwycięstwo i będą wysławiani z Panem. Święci i słudzy Boga zawsze toczą duchową bitwę przeciw szatanowi. W tej bitwie oni mogą zawsze zwyciężać z wiarą w Słowo Pana. Zwycięzcy w walce z szatanem będą wysławiani z Panem.


Wiersz 22: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”

Święci powinni zawsze słuchać głosu Bożego i chodzić pod przewodnictwem Ducha Świętego. Wtedy ich wiara zawsze będzie przebywać z Duchem Świętym, i oni zawsze będą zwyciężać w walce duchowej.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.