" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Plaga ze Studni Czeluści


< Objawienie św. Jana 9:1-21 >

“I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi. I miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. I przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Minęło pierwsze “biada”: oto jeszcze dwa “biada” potem nadchodzą.

I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści.

To, że Bóg dał aniołowi klucz od studni Czeluści, oznacza, że On postanowił posłać na ludzkość plagę tak straszną, jak piekło.

Studnia Czeluści to, innymi słowy, przepaść, czyli miejsce nieskończenie głębokie. Aby zesłać cierpienia na Antychrysta, który zamieszka na ziemi, na jego zwolenników i na tych, którzy przeciwdziałają sprawiedliwym, Bóg otworzy studnię Czeluści. On dał klucz od tej studni Czeluści piątemu aniołowi. To będzie przerażająca plaga, tak straszliwa, jak piekło.


Wiersz 2: I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.

Kiedy Bóg pozwolił na odkrycie studni Czeluści, cały świat napełnił się dymem, podobnym do popiołu wulkanu, który rozpoczął plagę ciemności. Ta plaga ciemności jest przeznaczona dla tych, którzy miłują ciemność. Bóg jest Bogiem światła, które świeci na nas, dając wszystkim ewangelię wody i Ducha. Tym, którzy wierzą w tę prawdę, Bóg daje łaskę zbawienia i pozwala im żyć w swoim jaskrawym świetle. Ale ci, którzy nie przyjmują prawdy, otrzymają sprawiedliwą odpłatę od Boga, ponieważ On pośle na nich plagę ciemności i Swego sprawiedliwego sądu.

Ludzie rodzą się grzesznikami i w życiu wolą ciemność od światła. Dlatego oni zasługują na plagę ciemności od Boga za odrzucanie i niewiarę w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 3: A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.

Bóg pośle szarańczę na ziemię i ukarze za grzechy tych, którzy przeciwdziałają prawdzie Boga w swoich instynktownych pomysłach. Ta plaga szarańczy może sprawić ból tak nieznośny, jak żądło skorpiona. Dlatego wszyscy grzesznicy tego świata powinni uwierzyć w istną miłość Bożą. A ci, którzy nie uwierzą, zobaczą, jak wielkie i bolesne są ich grzechy odrzucenia miłości Bożej i opierania się Mu.

Bóg posłał szarańczę na tę ziemię, aby ludzie zapłacili cenę swoich grzechów przeciwdziałania prawdzie Boga w swoich instynktownych pomysłach. Cena grzechu to ich cierpienia od plagi szarańczy.


Wiersz 4: I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.

Zesławszy tę straszną plagę szarańczy, Bóg nie zapomni o miłosierdziu nad tymi, którzy będą mieć Jego pieczęć. On również rozkazuje szarańczy nie czynić szkody naturze.


Wiersz 5: I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka.

W Pieśni nad Pieśniami 8:6 Bóg mówi o Swojej miłości i gniewie: “bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański.” Podobnie ta plaga objawia nam, jak straszna będzie kara dla tych, którzy odrzucają Jego miłość, pokazaną przez ewangelię wody i Ducha. Ta plaga będzie męczyć ludzi w ciągu pięciu miesięcy.


Wiersz 6: I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Plaga szarańczy przyniesie tak wielkie cierpienia, że ludzie woleli umrzeć niż żyć w tym bólu, a jednak oni nie zmogą umrzeć, nawet gdy będą bardzo tego pragnąć. Ta plaga nastąpi, ponieważ ludzie lekceważyli Boga. Myśląc, że koniec życia cielesnego to koniec wszystkiego, oni lekceważyli Boga, Pana życia i śmierci. Ale przez tę plagę szarańczy Bóg objawia nam, że nawet śmierć nie może przyjść bez Jego pozwolenia.


Wiersze 7-12: A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi. I miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. I przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Minęło pierwsze “biada”: oto jeszcze dwa “biada” potem nadchodzą.

Ogony szarańczy ze studni Czeluści mają władzę sprawiać ludziom ból w ciągu pięciu miesięcy. Choć zewnętrznie szarańcza przypomina kobietę, ona jest nadzwyczajnie przerażająca i okrutna. To pokazuje nam, jak ciężki grzech ludzie popełnili, pragnąc kobiety więcej, niż Boga. Nie powinniśmy zapominać, że Szatan pragnie, abyśmy wpadli w rozpustę, chce oderwać nas od Boga przy pomocy grzechu pożądliwości cielesnej.


Wiersze 13-15: I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.

Sąd Boży nad grzechem, który On przez tak długi czas powstrzymywał ze względu na ludzkość, ostatecznie się rozpoczął. Nadszedł czas plagi wojny, która zabije jedną trzecią ludzkości w rzece Eufrat.


Wiersz 16: A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę.

Tu dokładnie słyszymy liczbę wojsk konnicy. Ta wojna oznacza nowoczesną wojnę elektroniczną. Choć jedna trzecia ludzkości będzie zabita w tej wojnie, ludzie, którzy wyżyją, ciągle będą oddawać cześć idolom, opierać się Bogu i odmawiać kajania się za grzechy. To pokazuje nam, jak zatwardziałe z powodu grzechu będą serca ludzi przy końcu świata.


Wiersz 17: I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka.

Apostoł Jan zobaczył przerażającą niszczycielską broń wieku XXI, taką jak czołgi, samoloty myśliwskie i inne zbrojenia nowoczesne.


Wiersze 18-19: Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę.

Ogromna wojna, toczona z nowoczesnym uzbrojeniem nastąpi przy końcu świata. I jedna trzecia ludzkości umrze od plagi ognia, dymu i siarki tej broni.


Wiersz 20: A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Bez względu na te plagi ci, którzy przetrwali wojnę, jeszcze więcej będą wielbić idolów, dlatego ci ludzie muszą zostać zniszczeni.


Wiersz 21: Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

To objawia nam, że przy końcu świata ludzkość się nie pokaja za swoje grzechy przed Bogiem. Dlatego Bóg osądzi tych grzeszników, a sprawiedliwym da nowy i błogosławiony świat.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.