" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Pochwała Wskrzeszonych i
Pochwyconych
Męczenników


< Objawienie św. Jana 14:1-20 >

“Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, (brzmiał) jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód! A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody! A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi! A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały! I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.

Tu napisano o narodzonych ponownie świętych, wskrzeszonych i pochwyconych po ich męczeństwie przez Antychrysta, którzy będą wielbić Pana w Niebie. Ci święci, których zamęczy Antychryst, oraz ci, którzy spali, teraz będą przebywać w Niebie, chwaląc Pana nową pieśnią. W wierszu 4 widzimy, że 144,000 śpiewało tę nową pieśń. Możecie zapytać, czy pochwyconych świętych będzie tylko 144,000. Ale liczba 14 tu oznacza, że wszystko się zmieniło (Ewangelia św. Mateusza 1:17).

Powinniśmy zrozumieć, że po męczeństwie i pochwyceniu świętych Pan odmieni ten świat i wszystko zostanie nowe. Zamiast tego świata Chrystus zbuduje świat, w którym On zamieszka ze Swoim ludem. Taka jest wola Stwórcy.

Ci, którzy chwalą Pana w Niebie to ci, którzy jeszcze będąc na tej ziemi zostali świętymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana. Naprawdę na ich czołach wypisane są imię Baranka i imię Jego Ojca, ponieważ oni teraz należą do Chrystusa.


Wiersz 2: I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, (brzmiał) jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.

Święci w Niebie to ci, którzy przyjęli męczeństwo, aby ochronić darowane przez Pana zbawienie oraz wiarę w to, że tylko Pan jest ich Bogiem, a także ci, którzy od tego czasu zostali wskrzeszeni. Ich ciała zostały wskrzeszone, a oni zostali pochwyceni mocą Pana, i dlatego chwalą Go na Niebie za Jego zbawienie i błogosławieństwo danej im mocy. Dźwięki ich pieśni są tak piękne, jak głos mnogich wód, i tak majestatyczne, jak grzmot. Wszyscy oni zostali raz na zawsze zbawieni od ich grzechów przez odkupienie grzechów, ponieważ jeszcze na tej ziemi uwierzyli w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 3: I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi.

144,000 ludzi tu oznacza pochwyconych świętych. W Biblii liczba 14 oznacza nową zmianę. Ci, którzy mogą chwalić Pana nową pieśnią w Niebie to ci, którzy zostali odmienieni na tej ziemi, otrzymawszy odpuszczenie grzechów i narodziwszy się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dlatego tu Pan powiada nam, że ich liczba jest 144,000.

Oprócz nich nikt nie może chwalić Pana za Jego błogosławieństwo zbawienia przez ewangelię wody i Ducha. Dlatego Chrystusa chwalą ci, których grzechy są przebaczone poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha oraz ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego.


Wiersz 4: To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka.

Święci to ci, którzy nie zabrudzili swej wiary świecką władzą i religiami. W tym świecie wielu ludzi łatwo zmienia swoją wiarę. Ale nic na tym świecie nigdy nie zmoże zmienić wiary tych, którzy zostali świętymi ludźmi, uwierzywszy w chrzest Pana i w Jego krew na Krzyżu, i w ten sposób otrzymali odpuszczenie grzechów.

Święci, którzy idą do Nieba i tam chwalą Pana – to ci, którzy niezmiennie trzymali się danej przez Pana ewangelii wody i Ducha oraz obronili swoją wiarę. Naprawdę ci, którzy mogą chwalić Pana w Królestwie Niebieskim – to nikt inny jak ludzie, pochwyceni przez Pana za ich wiarę w ewangelię wody i Ducha.

W wierszu 4 napisano: “Ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie.” Powinniście zrozumieć, że ci, którzy już zostali oczyszczeni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, po swoich ponownych narodzinach powinni podążać za Panem, dokądkolwiek On ich prowadzi. Oni otrzymali przebaczenie swoich grzechów, i dlatego w ich sercach jest gotowość podążać za Panem z radością, dokądkolwiek On ich poprowadzi. Dlatego przy końcu świata oni będą wielbić Pana w Niebie, z wiarą przeżywszy męczeństwo Antychrysta oraz dostąpiwszy wskrzeszenia i pochwycenia przez Pana.

Tu również napisano: “Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka.” Spośród wielu ludzi, którzy żyją na tym świecie, tylko garstka została zbawiona od wszystkich grzechów poprzez wiarę w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Dlatego Chrystus mówi w Księdze Jeremiasza 3:14: “Jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon.” Oto jak mało jest tych, którzy spotkali ewangelię wody i Ducha i otrzymali przebaczenie grzechów.

Oni należą do Baranka, i dlatego właśnie otrzymają pierwociny zmartwychwstania, właśnie oni zostaną pochwyceni mocą Pana i będą wielbić Chrystusa w wieczności, właśnie tak, jak Pan obiecał. Na tej ziemi również są ci, którzy podążają za Panem, dokądkolwiek On ich prowadzi. Wszystkie te rzeczy są możliwe z łaski i mocy Bożej.


Wiersz 5: A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.

Ci, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, mogą głosić tę prawdziwą ewangelię swoimi ustami. Podczas gdy dzisiaj wielu ludzi głosi ewangelię według własnego upodobania, jest również garstka tych, którzy naprawdę głoszą prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

Ci, którzy głoszą tylko krew Jezusa na Krzyżu, nie głoszą danej przez Pana ewangelii wody i Ducha. Dlaczego? Ponieważ żadna inna ewangelia oprócz ewangelii wody i Ducha nie jest prawdziwą ewangelią według Biblii. Wszystkie grzechy w sercach sprawiedliwych zostały zmyte Słowem prawdziwej ewangelii, dlatego oni mogą głosić tę ewangelię swoimi ustami z niezachwianym przekonaniem.


Wiersze 6-7: Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!”

Narodzeni ponownie święci powinni przedłużać ogłaszać ewangelię wody i Ducha na tej ziemi. W taki sposób to dzieło głoszenia ewangelii wody i Ducha musi trwać na tej ziemi aż do dnia pochwycenia świętych.

Jedynie ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, będą zamęczeni przez Antychrysta, aby ochronić swoją wiarę, i tylko wtedy zostaną zabrani do Królestwa Niebieskiego. Każdy powinien bać się Boga, uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, a więc otrzymać odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego w podarunku. Jeśli dzisiejsi chrześcijanie nie mogą z wdzięcznością uwierzyć w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, to ich wiara w Jezusa będzie próżna.

Ten, kto stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim to sam Jezus Chrystus. Dlatego ludzkość powinna uznać Jezusa Chrystusa za swego Boga, który nas stworzył i dał nam zbawienie przez przebaczenie grzechów, i właśnie dlatego należy Go wielbić, ponieważ Jego ręce stworzyły i ukończą wszystkie rzeczy. Z wiarą w Jego ewangelię wody i Ducha w swoich sercach wszyscy ludzie mogą otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów i błogosławieństwo obecności Ducha Świętego w podarunku.

Ten świat musi teraz przygotowywać się, aby przyjąć sąd, który Jezus Chrystus pośle na tych, którzy przeciwdziałają Bogu. Na pewno powinniśmy również przygotowywać naszą wiarę w pochwycenie przez Pana, ponieważ dzień sądu Bożego jest już bliski. Przygotować się do pochwycenia znaczy uwierzyć w Słowo danej przez Pana ewangelii wody i Ducha. Dlaczego? Ponieważ tylko poprzez wiarę w Jego ewangelię wody i Ducha można otrzymać Ducha Świętego, a kiedy przyjdą dni ostateczne, przyodziać się w chwałę pochwycenia i przebywania w powietrze z Panem.

Dlatego wszyscy grzesznicy powinni niebawem uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Boga stworzenia i zbawienie, a także oddawać Mu cześć. Muszą przyjąć do serca ewangelię wody i Ducha, i w ten sposób otrzymać w podarunku łaskę Jego zbawienia i Ducha Świętego. Ci, którzy wysławiają Boga, naprawdę przyjmują do swoich serc daną przez Pana ewangelię wody i Ducha i nie odrzucają jej, ponieważ tylko w taki sposób oni mogą oddawać cześć Bogu.


Wiersz 8: A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!”

Ten świat zostanie zniszczony przez straszny sąd Jezusa Chrystusa. W gruncie rzeczy jego religie są założone na nieprawdziwych doktrynach, i dlatego one będą zniszczone przez Boga. Te świeckie religie zmusiły ludzi do podążania raczej za światem, niż za Samym Bogiem, i wykorzystywały ich jako narzędzia w przeciwdziałaniu Bogu. Dlatego ten świat będzie zniszczony, ponieważ ludzie pozostawili Boga i poszli za takimi świeckimi religiami.

To, że oni podążyli za świeckimi religiami oznacza, że oni poszli za nieprawdziwymi bogami, demonami. Dlatego Bóg zniszczy ten świat w Swoim gniewie. Wszystko w tym świecie i wszystkie nieprawdziwe religie będą zniszczone przez Boga i napiją się wina gniewu Bożego. Naprawdę ci, którzy przeciwdziałają Bogu, jak również i demony, które żyją jak pasożyty przyłączone do świeckich religii, będą całkiem zniszczone Bożymi plagami i wyrzucone do wiecznego piekła.


Wiersze 9-10: A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Tu Bóg uprzedza wszystkich ludzi mówiąc, że jeśli ktoś będzie wielbić Bestię i jej obraz lub weźmie jej znamię na prawą rękę lub na czoło, to on otrzyma karę piekła. Działając przez wielu ludzi, Szatan przymusi całe ludzkość do wielbienia idola, zrobionego na wzór obrazu Antychrysta, lecz narodzeni ponownie będą walczyć przeciw Antychrystowi i przyjmą męczeństwo, aby ochronić swoją wiarę. Narodzeni ponownie święci powinni ochronić swoją wiarę, dlatego będą się opierać Antychrystowi i przyjmą męczeństwo.

Jeśli ktoś, korząc się przed Antychrystem, będzie wielbić jego obraz i otrzyma znak jego imienia lub liczby, to on wywoła na siebie gniew Boży, który wrzuci go do wiecznego jeziora z ognia i siarki. Kiedy nadejdzie czas Ucisku, święci powinni modlić się do Boga, ochronić swoją wiarę w Pana i mieć nadzieję na Jego Królestwo. Wierząc w Jezusa Chrystusa, muszą opierać się Antychrystowi i ochronić swoją wiarę, wziąć udział w męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu, i w taki sposób otrzymać wieczne błogosławieństwo zamieszkania z Panem w Jego Królestwie.


Wiersz 11: A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.

Ci, którzy wielbią Szatana, jak Boga, otrzymają Jego karę i męki wiecznego piekła. Każdy, kto podporządkuje się Antychrystowi przy końcu świata i pokłoni się jego obrazu, jak Bogu, będzie się męczyć w jeziorze z ognia i siarki, pełnym gniewu Bożego. Powinniśmy całkiem uwierzyć, że każdy, kto idzie za Bestią i jej obrazem, a także każdy, kto otrzyma znak Bestii, nie będzie miał odpoczynku ani w dzień, ani w nocy.


Wiersz 12: Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Wierząc we wszystkie bogactwa, chwałę i błogosławieństwa, które Pan im obiecał, święci powinni wystać w cierpliwości. Muszą także przetrwać czas Ucisku. Świętym dni ostatecznych Pan dał obietnicę, że podaruje im błogosławieństwo życia z Nim po ich męczeństwie, kiedy wraz z ich zmartwychwstaniem mocą Pana oni będą pochwyceni.

Otóż święci przetrwają, ponieważ oni wierzą w to błogosławieństwo, które pozwoli im usiąść z Panem do wieczerzy weselnej Baranka, królować z Nim w ciągu tysiąca lat i zawsze żyć z Panem w Królestwie Niebieskim. Kiedy przyjdą dni ostateczne, święci będą się męczyć, aby ochronić swoją wiarę. Muszą cierpliwie przeżyć wszystkie uciski dni ostatecznych.

Święci, którzy żyją w dzisiejszej erze, powinni jednak przyjąć swoje męczeństwo z wiarą w obietnicę Pana, nawet kiedy Antychryst będzie zmuszać ich do zdradzenia wiary przy pomocy jego gróźb, nacisków i przynęt. Dlaczego? Ponieważ wkrótce po tym wszystkie błogosławieństwa Chrystusa się spełnią, jak On nam obiecał. Wszyscy święci mogą otrzymać swoją nagrodę, tylko chroniąc swoją wiarę w Słowo Boże i w Pana. Dlatego trwajcie w wierze w Słowo Pańskie. Do Swego całkiem nowego świata Bóg zaprosi świętych, którzy obronili swoją wiarę w Jego Słowo i w Jezusa Chrystusa.

Jest bardzo wiele przyczyn, dlaczego święci, którzy służą ewangelii Pana, powinni cierpliwie przeżyć wszystkie trudności czasu Ucisku. Dla lepszej przyszłości trzeba cierpliwie przeżyć teraźniejsze cierpienia.

W Liście św. Pawła do Rzymian 5:3-4 napisano: “Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję.” Święci, którzy mogą znieść Wielki Ucisk z wiarą w Pana, przeżyją błogosławione życie, otrzymają od Pana zmartwychwstanie i pochwycenie i będą rządzić w Jego Królestwie. Dlatego wszyscy powinniśmy przeżyć Ucisk z wiarą. Trzymając się wiary w Pana, święci naprawdę mogą przeżyć Wielki Ucisk dni ostatecznych. Święci wierzą we wszystkie te rzeczy, które Pan dla nich spełni tak w tym świecie, jak i na Niebie.


Wiersz 13: I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.

Ten wiersz powiada nam: “Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz.” Dlaczego? Dlatego, że kiedy nadejdzie czas Ucisku, czyli kiedy Antychryst będzie rządzić nad światem, wtedy wszyscy grzesznicy, żyjący na tej ziemi, będą całkiem zniszczeni. Dlatego święci powinni oczekiwać przyszłości Królestwa Chrystusa, ochronić swoją wiarę i przyjąć męczeństwo wiary. Ci, którzy będą się męczyć, aby oddać chwałę Panu, są błogosławieni, i dlatego powinni przyjąć męczeństwo, aby obronić wiarę.

Wtedy Pan zadba o świętych, da im zmartwychwstanie i pochwycenie, aby ich podnieść do Swego Królestwa. Wszelka praca świętych na tej ziemi wtedy się skończy i oni natomiast będą żyć, delektując się darowaną przez Pana nagrodą. W tym czasie wszyscy święci otrzymają radość królowania z Panem i wiecznego życia, a także na zawsze dostąpią bogactwa i chwały Jego Królestwo.

Dlatego ci, którzy będą się męczyć przy końcu świata, aby ochronić swoją wiarę, są tak błogosławieni, ponieważ oni zawsze będą żyć z Panem we wszelkim bogactwie i sławie Jego Tysiącletniego Królestwa i wiecznego Królestwa Niebieskiego. Tym, którzy nie ukorzą się przed Bestią i będą chronić swoją wiarę w Pana, Bóg da błogosławieństwo królowania z Panem w wieczności.


Wiersz 14: Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp.

Ten wiersz powiada nam, że Pan powróci, aby pochwycić świętych. Nasz Pan jest Panem świętych, i dlatego On wskrzesi świętych, kiedy oni będą się męczyć, aby ochronić swoją wiarę, i weźmie ich do Królestwa Bożego w pochwyceniu. W czasie Wielkiego Ucisku pochwycenie koniecznie przyjdzie do świętych.


Wiersz 15: I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!

To Słowo dotyczy ukończenia pochwycenia świętych przez Pana. Innymi słowy, pochwycenie stanie się po ogromnym męczeństwie świętych. Pan da pochwycenie tym świętym, którzy będą spać, oraz świętym, którzy będą męczeni. Końcem wiary świętych będzie w ich zbawienie, męczeństwo, zmartwychwstanie, pochwycenie i wieczne życie. Pochwycenie świętych nastąpi po ich męczeństwie i prześladowaniu przez Antychrysta, jednocześnie z ich zmartwychwstaniem.


Wiersz 16: A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.

Ten wiersz również dotyczy pochwycenia świętych. Pochwycenie oznacza wzięcie świętych w powietrze. Czyż to znaczy, że święci będą pochwyceni, a następnie zstąpią na ziemię z Panem? Tak, oczywiście! Kiedy święci będą pochwyceni, Chrystus zniszczy ziemię, morze i wszystko w nich, przelawszy plagi siedmiu czasz, a po zniszczeniu świata On zstąpi na ziemię wraz z pochwyconymi świętymi.

Następnie Pan i Jego święci będą królować na tej ziemi w ciągu tysiąca lat, a kiedy się skończy Wieczerza Weselna Baranka, pójdą do wiecznego Królestwa Niebieskiego. Kiedy święci przyłączą się do Pana w weselnej wieczerzy Baranka, wtedy cały świat i wszystkie rzeczy w nim już będą odnowiony Pana.

Po pochwyceniu święci przez pewien czas będą pozostawać w powietrzu z Panem, a kiedy skończą się plagi siedmiu czasz, oni zstąpią na odnowioną ziemię, aby królować z Nim w ciągu tysiąca lat. Wtedy oni wstąpią do Królestwa Bożego z Panem i będą żyć z Nim wiecznie.


Wiersz 17: I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.

Ten anioł, o którym tu napisano, jest aniołem sądu. Ten anioł pośle wielkie plagi na ludzi świata, którzy opierali się Bogu, i rzuci ich go wiecznego ognia. Jego obowiązkiem jest wrzucenie i zamknięcie w studni Czeluści wraz z Antychrystem i jego sługami wszystkich grzeszników świata, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie.


Wiersz 18: I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!”

To Słowo powiada nam, że nadszedł czas sądu Bożego nad grzesznikami za ich grzech przeciwdziałania Bogu. Według czasów Bożych nadejdzie godzina wprowadzenia w życie Jego planów. Aby posłać na grzeszników Swoją karę ognia, Bóg zbierze razem wszystkich grzeszników oraz wszystkich tych, którzy opierali się Bogu, i odpowiednio ich ukarze.


Wiersz 19: I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej.

To Słowo pokazuje nam, że po pochwyceniu świętych Antychryst i grzesznicy będą ciężko cierpieć od plag siedmiu czasz. Na tę ziemię Bóg również pośle Swój gniew dla grzeszników, przelawszy na nich Swoje straszne plagi, a potem również karę piekła. Plagi, które Bóg wyleje na tych grzeszników, Antychrysta i jego zwolenników, to Jego sprawiedliwy gniew. To jest opatrzność Boża dla grzeszników, którzy Mu przeciwdziałają.


Wiersz 20: I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Ten wiersz powiada nam, jak okrutne będą kara gniewu Bożego i cierpienia od plag siedmiu czasz dla tych, którzy jeszcze będą pozostawać na tej ziemi, tak dla ludzi, jak i dla żywych istot. Tu również napisano, że te plagi zburzą cały świat. Kiedy święci będą męczeni, wskrzeszeni z martwych i pochwyceni, a od tego momentu gniew plag siedmiu czasz całkiem się wyleje na ziemię, i tak wszystko się skończy.

Nikt oprócz świętych w Niebie i aniołów, którzy stanęli po stronie Boga, nie uniknie tych strasznych plag. Na tych, którzy przeciwdziałają Bogu, będzie czekać tylko kara piekła. Z drugiej strony, narodzeni ponownie święci wtedy będą uczestniczyć w weselnej wieczerzy z Panem w powietrzu, dziękując i wysławiając Go za dar zbawienia. Od tego momentu święci zawsze będą żyć z Panem w Jego wiecznym błogosławieństwie.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.