" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Święci, Którzy Chwalą
Cudne Dzieła Boże w
Powietrzu


< Objawienie św. Jana 15:1-8 >

“I ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka:

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,

Panie, Boże wszechwładny!

Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,

o Królu narodów!

Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?

Bo Ty sam jesteś Święty,

bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,

bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.

Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa I ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: I ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.

Rozdział 15 powiada nam o końcu świata, który przyniosą plagi siedmiu czasz, wylanych przez siedmiu aniołów. Co oznacza ten “na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu”, zobaczony przez apostoła Jana? To był cudowny obraz świętych, stojących nad morzem szklanym i wielbiących czyny Pańskie.


Wiersz 2: I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże.

Zwrot “jakby morze szklane, pomieszane z ogniem” tu oznacza, że na tej ziemi będzie wielki jęk cierpienia, kiedy Bóg wyleje plagi siedmiu czasz, oraz że jednocześnie święci będą wielbić Pana w powietrzu. Plagi siedmiu czasz, wylanych przez Boga na tę ziemię, będą posłane jako zemsta za świętych ich wrogom.

W tym czasie święci, wskrzeszeni i pochwyceni przez Boga, będą stać nad tym morzem szklanym, pomieszanym z ogniem, i wielbić Jego czyny. Święci, którzy mocą Pana zostaną wskrzeszeni z martwych i pochwyceni przez męczeństwo na tej ziemi, zawsze będą wysławiać Boga za Jego zbawienie i moc. Święci, którzy będą wysławiać Boga – to ci, którzy zwyciężyli Antychrysta z wiarą, która odrzuca go, jego obraz oraz znak i liczbę jego imienia.


Wiersz 3: A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!

Święci, stojący nad morzem szklanym, śpiewają pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Oto jej słowa: “Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!” Słowa tej pieśni, jak tu napisano, wysławiają Boga za to, że dla Jego ogromnej mocy nie ma nic niemożliwego. Tu również napisano, że Jego dzieła “są wielkie i godne podziwu.”

Wyraz “godne podziwu” tu oznacza “coś tak wielkiego, czego słowa nie mogą opisać.” Innymi słowy, godnym podziwu i przepięknym jest to, że nasz Pan Bóg zbawił przez ewangelię wody i Ducha wszystkich świętych tak Starego, jak i Nowego Testamentu od wszystkich ich grzechów, uczynił ich bezgrzesznymi i pozwolił tym świętym, którzy otrzymają zbawienie poprzez wiarę, chwalić Pana w powietrzu, wskrzesiwszy ich ciała i podniósłszy ich do nieba. Ci święci chwalą Pana Boga za to, że On został ich Zbawicielem, Panem i Bogiem.

Czy naprawdę wierzycie, że Pan Bóg stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, osobliwie nas z wami, oraz że On naprawdę jest Chrystusem? Jedynie ci, którzy wierzą w tę prawdę, mogą uwierzyć w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w tę prawdę – to ci, którzy mają istną wiarę. Chrześcijanie powinni poznać i uwierzyć, że Jezus jest Stwórcą, który stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim. Oni również powinni chwalić i wielbić Pana Boga, wiedząc i wierząc w Jego dzieła. “Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny!” Ta pochwała wiary świadczy o istnej wierze rzeczywiście narodzonych ponownie świętych, którzy śpiewają pieśń Mojżesza i pieśń Baranka.

Czy wierzycie, że Pan Jezus jest Wszechmogącym Bogiem? Ci, którzy wierzą, że Jezus jest Samym Bogiem, który stworzył cały wszechświat, również wierzą, że Pan przyszedł na ziemię w ciele człowieka, że On został ochrzczony przez Jana w wieku 30 lat, aby wziąć na Siebie grzechy ludzkości, oraz że On spływał krwią i umarł na Krzyżu, a potem zmartwychwstał. Przez swoją wiarę oni otrzymują odpuszczenie grzechów i zostają świętymi. Ci, którzy poznali tę prawdę i mają istną wiarę w to, naprawdę są ludźmi wielkiej wiary.

Ten urywek powiada nam, że pochwyceni święci wysławiają Boga w powietrzu słowami: “Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie.” Innymi słowy, oni wysławiali Boga za stworzenie świata i ludzkości, za zbawienie grzeszników na tej ziemi, które On spełnił przez złożenie wszystkich ich grzechów na Pana poprzez Jego chrzest od Jana, za możliwość zostania dziećmi Bożymi za pomocą danej przez Pana ewangelii wody i Ducha. To, że święci mogą uczestniczyć w męczeństwie dla Chrystusa, zmartwychwstaniu, pochwyceniu i życiu wiecznym, jest błogosławieństwem, darowanym przez Boga.

Wszyscy święci powinni wysławiać Boga za wszystkie Jego czyny sprawiedliwe, które Pan spełnił dla grzeszników, czyli za zmycie wszystkich grzechów oraz za wszystkie inne dzieła, które On spełnił na tej ziemi. Święci śpiewają pieśń Mojżesza i pieśń Baranka w powietrzu. Oni chwalą Pana, śpiewając, jak majestatyczne i niezwykłe dzieła Wszechmogący Pan Bóg spełnił dla grzeszników i Swoich wrogów.

Naprawdę, wszystko to, co Pan uczynił dla świętych i wszystkich tych, którzy Mu przeciwdziałają, jest dla nas nie tylko godne podziwu, lecz również przepiękne. Bóg stworzył ten świat, aby uczynić ludzkość Swoim ludem. Dlatego wszystkie Jego zamysły, które On spełnił dla ludzkości, są dla nas godne podziwu i przepiękne. My wysławiamy Boga z wiarą we wszystko, co On uczynił dla nas, i wielbimy Go z wiarą we wszystkie Jego dzieła.

To, że Bóg stworzył człowieka na Swoje podobieństwo, również jest przepiękne. To, że On dał każdemu Swoje Prawo oraz przez Maryję Pannę posłał Jezusa Chrystusa na tę ziemię, również jest godne podziwu w naszych oczach. Ale jednocześnie wierzymy, że wszystkie te dzieła były środkami zbawienia grzeszników od ich grzechów. Poza tym, godne podziwu jest to, że nasz Pan Bóg złożył od razu wszystkie grzechy świata na ciało Jezusa Chrystusa, pozwolił Mu przyjąć chrzest od Jana, aby całkiem i doskonale wymazać wszystkie grzechy ludzkości.

To, że Pan Bóg dał nam wieczne odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego, również jest przepiękne i godne podziwu dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Poza tym, On posłał Swoich zbawionych świętych głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie, i to jest jeszcze jednym godnym podziwu błogosławieństwem dla nas. To, że nasz Pan Bóg pozwoli świętym uczestniczyć w męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu, a także na zawsze zamieszkać w chwale Nieba, – to wszystko również jest godnym podziwu błogosławieństwem.

Zaplanowawszy wszystkie te rzeczy, Bóg w należny sposób je spełni, kiedy nadejdzie czas; wszystkie te dzieła Pana, za które święci będą wysławiać i śpiewać Bogu, zostaną wielkim błogosławieństwem w naszych sercach. My również dziękujemy Panu i otrzymujemy błogosławieństwo, ponieważ On pomści się na Swoich oponentach Swoją potężną mocą przez plagi siedmiu czasz.

Wszystkie dzieła Pana Boga są dla świętych godne podziwu i przepiękne, dlatego oni Go wysławiają. Dlatego oni wysławiają Pana za Jego omnipotencję, za Jego nadzwyczajne czyny i moc. Nasz Pan Bóg jest godny wszelkiej pochwały nie tylko od ludzkości, lecz również od wszystkich stworzeń we wszechświecie. Alleluja!

Ci, którzy poznali, doświadczyli i na własne oczy zobaczyli, co nasz Pan Bóg dla nich zrobił, nie mogą nie wysławiać Boga za Jego potężną moc, za Jego doskonałą mądrość i sprawiedliwość, za Jego wiecznie niezmienny i sprawiedliwy sąd, za Jego ponadczasową i niezmienną miłość. Pan pozwolił świętym zawsze wysławiać Go za Jego godne podziwu dzieła.

Dlatego święci wiecznie wysławiają Pana Boga za wszystkie czyny, które On dla nich spełnił, za Jego dobroć i majestat. Nasz Pan Bóg jest godny pochwały wszystkich stworzeń we wszechświecie, ponieważ wszystkie Jego dzieła zostały spełnione tylko dzięki Jego potężnej mocy. Alleluja! Wielbię Pana za Jego moc oraz wieczną, niezmienną i błogosławioną miłość!


Wiersz 4: “Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.”

Święci w powietrzu swoimi ustami śpiewają cześć dziełom Pańskim. “Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?” Ta pochwała, pełna przekonania i wiary, z pewnością głosi, że nikt nie może stać przeciw chwale Pana Boga oraz że nikt nigdy nie może odważyć się powstrzymywać świętych, którzy Go wysławiają. Kto może stać przed imieniem Pana, nie drżąc ze strachu? Nikt i nic na tym świecie, w całym wszechświecie i w wieczności nie może walczyć i zwyciężyć naszego Pana Boga, ponieważ Jezus jest Królem królów i Wszechmogącym Bogiem.

Wszystkie rzeczy na tym świecie i święci nie mogą nie drżeć ze strachu przed imieniem Jezusa Chrystusa, potężną mocą Pana Boga i Jego prawdą. Moc Pana Boga jest nieskończenie wielka, a On jest sprawiedliwy i doskonały, dlatego wszystkie istoty dziękują, wysławiają i wielbią Jego imię. Każdy musi mieć serce, które boi się Boga. I wszystkie rzeczy we wszechświecie muszą chwalić imię Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest święty, ponieważ On zbawił cała ludzkość od wszystkiej niesprawiedliwości.

Plagi siedmiu czasz, które Pan wyleje na Antychrysta, jego zwolenników i fanatyków religii, żyjących na tej ziemi, zademonstrują Jego sprawiedliwość, dlatego my nie możemy nie chwalić Pana. Sprawiedliwy sąd Pański uwydatni się przez wielkie plagi siedmiu czasz, i dlatego nasz Pan Bóg jest godny chwały, pochwały i uwielbienia wszystkich stworzeń, aniołów i świętych w powietrzu.

Kto śmie nie bać się imienia Pana Jezusa Chrystusa? Chrystus nie jest stworzeniem, lecz Wszechmogącym Panem Bogiem. Przelawszy straszne plagi siedmiu czasz na wszystkich tych, którzy Mu przeciwdziałają, Pan Bóg zmusi wszystkie stworzenia do wysławiania Go za Jego majestat i moc.

“Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.” Dlatego powinniśmy zrozumieć, że nikt z tych, którzy przeciwdziałają Panu i znieważają Jego imię, nigdy nie zmoże żyć szczęśliwie.

Jedynie klęcząc przed imieniem Pana, wierząc, dziękując i wysławiając Go za Jego majestat, omnipotencję, miłosierdzie, za Jego wielkie zbawienie i miłość, my możemy oddać Mu cześć, godną Jego imienia. Dlatego wszystkie stworzenia powinny uwierzyć w to, co Pan uczynił, przyszedłszy na tę ziemię, wysławiać i wielbić Go. Chrystus jest godny pochwały wszystkich ludzi i wszystkich narodów. Amen. Alleluja!


Wiersz 5: Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa

Ten wiersz powiada nam, że kiedy skończą się plagi siedmiu czasz, które nasz Pan Bóg wyleje na tę ziemię, Bóg da świętym Swój dom Niebieski. Wszystkie te rzeczy będą spełnione przez Pana Boga. Jaki więc jest ten Przybytek Świadectwa? To jest dom Boży, podobny do Przybytku na tej ziemi. Zwrot “w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa” oznacza, że era Królestwa Pana Boga od tego momentu będzie otwarta.

Kiedy zostaną otwarte drzwi świątyni Przybytku Świadectwa, na ziemię przyjdą ostatnie plagi i Królestwo Boże. Bez wiedzy ewangelii wody i Ducha żadna wiara nie będzie przyjęta przez Boga. Naprawdę powinniśmy poznać i uwierzyć w tę ewangelią prawdy, a także zrozumieć i uwierzyć, że teraz już zbliża się czas, kiedy zamieszkamy i będziemy przebywać w Królestwie Chrystusa.


Wiersz 6: i ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami.

To Słowo pokazuje nam, że Bóg wyleje plagi siedmiu czasz na tę ziemię przy pomocy aniołów, którzy wierzą w zasadniczą sprawiedliwość i bezstronność tych siedmiu plag. Innymi słowy, to znaczy, że słudzy Boga mogą służyć Panu jako Jego służący, tylko jeśli oni zawsze wierzą w Jego sprawiedliwość i całkiem polegają tylko na Jego dobroci.

Jedynie wierząc, że uczynki Pański zawsze są poprawne, słudzy Boga mogą spełniać wolę Bożą. A więc święci mogą zostać drogimi sługami Bożymi, tylko będąc zawsze ubrani w sprawiedliwość Pańską, włożywszy nadzieję na zbawienie jako hełm, broniąc swoją wiarę i wysławiając Pana.


Wiersz 7: I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków.

Tu napisano, że kiedy Bóg działa przez Swoich sług, oni pracują w sposób zorganizowany, oraz że Jego dzieła również są spełniane w odpowiedni sposób. Zwrot “jedno z czterech Zwierząt” pokazuje nam, że Pan wykorzystuje Swoich drogich sług dla spełnienia Swoich celów oraz że przez nich On działa. Tu cztery zwierzęta oznaczają czterech najmniejszych sług Pańskich, którzy zawsze są z Nim i pierwsi spełniają Jego wolę. Powinniśmy zrozumieć majestat i omnipotencję Bożą oraz uwierzyć, że On działa przez Swoich sług.


Wiersz 8: A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.

Zanim Pan Bóg ukończy Swój sąd nad tą ziemią, nikt nie zmoże wejść do Jego Królestwa. To świadczy o tym, jak doskonała jest świętość Boża. To również powiada nam, że On nie jest Bogiem, który chce niesprawiedliwości (Księga Psalmów 5:5). Dlatego powinniśmy pamiętać, że aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą Pan dał ludzkości. Nasz Pan Bóg pozwala wejść do Jego Królestwa tylko tym, którzy wierzą w tę ewangelię wody i Ducha.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Świętym, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, Bóg dał błogosławieństwo wiecznego życia w Jego Królestwie po zniszczeniu Jego wrogów przez wylanie plag siedmiu czasz. Wszystkie dzieła Boże są niedosięgłe nawet dla ludzkiej wyobraźni; one pokazują Jego majestat i moc. Sądząc Swoich wrogów, Bóg pokaże Swoją omnipotencję. Gdyby Bóg nie miał mocy ukarać Swoich wrogów za ich grzech przeciwdziałania Panu, On nie mógłby otrzymać chwały od wszystkich stworzeń.

Ale Bóg ma wystarczająco dużą moc, aby ukarać tych, którzy Mu przeciwdziałają, dlatego Pan Bóg pośle Swój sąd na Swoich wrogów i osądzi ich na wieczną karę w piekle.

Nasz Pan Bóg więcej niż godny zawsze otrzymywać cześć od wszystkich ludzi i narodów. Dlatego Bóg spełni Swój sąd nad wrogami za wszystkie ich grzechy i otworzy Swoje Królestwo. Amen. Dziękujemy naszemu Panu Bogu za Jego wielką moc, sławę i świętość. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.