" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Początek Plag
Siedmiu Czasz


< Objawienie św. Jana 16:1-21 >

“Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze: I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć – te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego:

Ty jesteś sprawiedliwy,

Który jesteś, Który byłeś,

o Święty, że tak osądziłeś.

Ponieważ wylali krew świętych i proroków,

krew również pić im dałeś.

Godni są tego!

I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.

A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga. /Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano/. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: “ Stało się!” I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!

Plagami siedmiu czasz gniewu Bóg wyleje Swój gniew na sług Antychrysta i na jego ludzi, którzy jeszcze będą żyć na tej ziemi. Wszystkie istoty i wszyscy ludzie będą zniesieni burzą gniewu Bożego, która wybuchnie po długich latach Jego cierpliwości, i męczeni przez wielkie plagi, które zburzą świat w ciągu pozostałych lat Wielkiego Ucisku. Wtedy ten świat będzie obrócony w popiół, rozłączony, roztrzaskany na kawałki, i odejdzie w niepamięć.

Objawienie św. Jana 16 to rozdział, w którym wylewają się plagi siedmiu czasz. Ci, którzy do tego ostatniego momentu nie poznają ani nie uwierzą w ewangelię, która świadczy o zbawieniu i pozwala ludziom podnieść się w powietrze z Panem, czyli w ewangelię wody i Ducha, będą zniszczeni tymi plagami.


Wiersz 2: I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.

Plaga wrzodu złośliwego i bolesnego, którą Bóg wyleje przez Swego anioła, upadnie na tych, którzy otrzymają znak Bestii. Ta plaga wrzodu to nieuleczalna choroba skóry, która będzie się jątrzyć na skórze urażonych, których infekcja również rozniesie się pod ropiejącą skórę. Jak wielkie będą cierpienia, kiedy ludzie będą męczeni przez tę plagę wrzodu złośliwego i bolesnego aż do śmierci? Ale Bóg nie tylko wyleje plagę wrzodu na wszystkich tych, którzy otrzymali znak Bestii, lecz później również wyleje jeszcze sześć plag na ich głowy. Dlatego wszyscy ludzie muszą znaleźć sposób uchronienia się od tych plag przez ewangelię wody i Ducha, i już teraz, w tej chwili uniknąć tych strasznych plag z wiarą w tę ewangelię.

Nasz Pan powiada nam, że wyleje jeszcze sześć plag na tych, którzy pokłonią się Bestii i jej obrazu. Jaki grzech Bóg nienawidzi najwięcej? Kiedy człowiek czyni sobie obraz czegoś lub kogoś oprócz Boga, deifikuje go i korzy się przed nim. Dlatego powinniśmy dokładnie wiedzieć, kim jest nasz Pan Bóg i Jezus Chrystus, a także uwierzyć i wielbić Jezusa Chrystusa. Nic i nikt w całym wszechświecie, oprócz Samego Pana Boga, nie może zostać naszym Bogiem.

Jeśli naprawdę chcecie uniknąć plagi wrzodu i następnych sześciu plag, to poznajcie i uwierzcie w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Wielu ludzi, którzy opierali się Bogu w codziennym życiu i odmawiali uwierzenia w ewangelię wody i Ducha, będą się męczyć od tych plag, aż wreszcie zostaną zniszczeni.


Wiersz 3: A drugi wylał swą czaszę na morze: I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć – te, które są w morzu.

W czasie drugiej plagi morze przemieni się w krew jakby zmarłego. Przez tę plagę Bóg pozabija wszystkie istoty w morzu. Przez tę plagę wylanej przez Boga drugiej czaszy morze zgnije i wszystkie istoty już nie zmogą w nim żyć. Dlatego żaden człowiek nie zmoże jeść owoców morza, kiedy Bóg wyleje tę drugą plagę. Przez drugą plagę Bóg pokaże, że On jest żyjący, oraz że On jest Panem wszystkich stworzeń.

Ta druga plaga to sąd Boży dla wszystkich ludzi świata, którzy zamiast oddawać cześć Panu Bogu za Jego stworzenie, natomiast pokłonili się przed obrazem Bestii, wroga Bożego, i przelali krew świętych. Ta druga plaga również jest najbardziej stosowna. Bóg pokazuje nam, że w taki sposób On zabierze bogactwo natury tym, którzy nie dziękują Panu za wszystkie istoty, które Bóg stworzył.


Wiersze 4-7: A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego! I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.

Trzecia plaga, która przemieni wody rzek i źródeł w krew, naprawdę jest jedną z najstraszniejszych plag. Ta plaga, która przyjdzie jako kara za grzechy wszystkich tych, którzy nie wierzą w Boga, przemieni źródła w krew i umożliwi życie na tej ziemi. Bóg przemieni wszystkie źródła i rzeki tej ziemi w krew. Ta plaga również jest karą dla ludzi świata za ich przeciwdziałanie Bogu, który dał im wodę, źródło wszelkiego życia.

Bóg pośle tę plagę na tych, którzy się Mu opierają, ponieważ oni zabijali Jego świętych i proroków na tej ziemi. Oni nie tylko odmówili uwierzenia w Boga, lecz również opierali się Mu w zjednoczeniu z Antychrystem.

Pełni mocy Antychrysta, ci, którzy opierają się miłości Boga na tym świecie, będą prześladować i pozabijają umiłowanych świętych i sług Bożych. Ci, którzy teraz nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana dla zbawienia ludzi tego świata od grzechów, zabiją wielu świętych i proroków dni ostatecznych i rozleją ich krew. Dlatego Bóg pośle Swoją trzecią plagę na ten świat, gdzie żyją Jego wrogowie, i w krew przemieni wodę, źródło całego życia, i w ten sposób ich zniszczy.

Oto sprawiedliwy sąd Boży, i dlatego święci w powietrzu będą się cieszyć. Dlaczego? Ponieważ Swoim sprawiedliwym sądem nad wrogami, którzy zabijali świętych, Bóg pomści się na nich za śmierć świętych. Dlatego święci i słudzy Boga nie powinni się bać, natomiast muszą ochronić swoją wiarę w Pana Boga i mieć nadzieję na obietnicę Bożą i na Jego moc, kiedy pójdą na męki.


Wiersze 8-9: A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.

Kiedy czwarty anioł wyleje czaszę czwartej plagi na słońce, ludzie będą wypaleni na śmierć przez ten skwarny upał. Bóg pośle plagę skwarnego upału słońca na tych, którzy się Mu nie podporządkowali. Ziemia okrąża słońce dokładnie po orbicie, dlatego gdyby ona odstąpiła od orbity i zbliżyła się do słońca choć na najmniejszą odległość, to wszyscy jej mieszkańcy zostaliby wypaleni na śmierć. Dlatego kiedy wyleje się ta czwarta plaga, ludzie, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi, doznają skwarnego upału.

A jednak oni nie zmogą się pokajać za swoje grzechy przeciwdziałania Bogu. Dlaczego? Ponieważ przeciwdziałając ewangelii wody i Ducha, oni już zostali przeznaczeni na zniszczenie. Dlatego każdy powinien już teraz przygotowywać swoją wiarę, która pozwala uniknąć gniewu Bożego. Czyli wiarę w ewangelię wody i Ducha jako w zbawienie. Dlatego każdy powinien uwierzyć w prawdę wody i Ducha.


Wiersze 10-11: A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.

Plaga piątej czaszy przyniesie ciemność i ból. Bóg wyleje tę czaszę piątej plagi na tron Antychrysta i pośle plagę ciemności i bólu. Przez tę plagę ludzie będą gryźć języki z bólu i cierpień. Bóg koniecznie pomści się na nich za cierpienia świętych dwa razy większym bólem.

Innymi słowy, Bóg pośle im cierpienia tak wielkie, jak te, które oni przedtem sprawiali świętym. A jednak oni będą znieważać Boga i nie nawrócą się, nawet cierpiąc na wrzód. Dlatego oni mają otrzymać wieczną karę piekła, gorejącego ogniem i siarką.


Wiersz 12: A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem.

Kara wylanej przez Boga szóstej czaszy jest plagą głodu, który wysuszy rzekę Eufrat. Ludzkość przeżyje największe cierpienia od tej plagi. Plaga głodu jest najstraszniejszą plagą dla życia wszystkich ludzi. Ta plaga, wylana na tych, którzy odrzucili daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, pokazuje nam, jak wielka jest kara dla tych, którzy nie przyjęli miłości Bożej i opierali się Panu. Później Boża armia Niebios oraz armia Szatana, czyli armia tej ziemi, stoczą ostatnią wojnę na tym polu bitwy. Wtedy Szatan i jego zwolennicy będą chwyceni i zniszczeni przez Boga.


Wiersz 13: I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;

Ten wiersz pokazuje nam, że dzieła wszystkich duchów nieczystych i demonów pochodzą z paszczy Szatana, jego Bestii i fałszywych proroków. Dzieła demonów będą przeważać po całym świecie, kiedy się zbliży jego koniec. Demony będą oszukiwać ludzi i przyprowadzą ich do zniszczenia przez cuda i znaki Szatana, fałszywych proroków i Antychrysta. Świat dni ostatecznych zostanie światem demonów. Ale ich światu ostatecznie będzie położono kres plagami wylanych przez Pana Jezusa siedmiu czasz i Jego drugim przyjściem.


Wiersz 14: a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.

Duchy demonów będą podburzać serca wszystkich królów całego świata i zgromadzą ich wszystkich, aby wałczyć przeciwko Bogu. W świecie dni ostatecznych sercami wszystkich ludzi będą rządzić duchy demonów, i dlatego oni staną się sługami Szatana, którzy spełniają czyny Diabła.


Wiersz 15: /Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano/.

Pan przyjdzie na ten świat jak złodziej, a ci, którzy bronią swej wiary i głoszą Jego ewangelię do czasu nadejścia plag siedmiu czasz, będą bardzo błogosławieni. Chrystus powiada świętym, którzy będą żyć w świecie dni ostatecznych, że muszą żyć z wiary w daną przez Niego ewangelię wody i Ducha i bronić tej wiary aż do śmierci. Ci, którzy będą bronić swej wiary w Pana zanim On wyleje Swoje plagi siedmiu czasz, otrzymają od Niego wielkie nagrody. Chrystus bez wątpienia przyjdzie ponownie, aby znaleźć tych, komu On daruje Swoje błogosławieństwo.


Wiersz 16: I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.

Biblia prorokuje, że końcowa wojna między Szatanem a Bogiem odbędzie się w miejscu, zwanym Har-Magedon. Ale Bóg jest wszechmogący, i dlatego On zwycięży Szatana i rzuci Bestię do jeziora z ognia i siarki. Powinniśmy zrozumieć, że Szatan zawsze był kłamcą, i dlatego musimy mocno bronić swojej wiary w Pana aż do dnia, kiedy przyjdziemy do Boga.


Wiersze 17-21: A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: “ Stało się!” I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Kiedy Bóg wyleje plagę siódmej czaszy w powietrze, błyskawice i grzmoty zburzą niebo, a wielkie trzęsienie ziemi i grad, których ludzkość przed tym jeszcze nigdy nie widziała, uderzą tę ziemię. Razem z tymi plagami pierwszy świat zniknie bez śladu. Dlatego święci będą żyć w chwale z Panem Jezusem na tej odnowionej ziemi w ciągu następnego tysiąca lat.

Kiedy przeminie tysiąc lat i nadejdzie czas spełnienia obietnicy Bożej Nowego Nieba i Nowej Ziemi dla świętych, Bóg zniszczy pierwszy świat i da świętym drugie niebo i ziemię. Wtedy święci będą wiecznie królować z Bogiem w tym Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Święci powinni wierzyć, że oni będą żyć w Królestwie Chrystusa w ciągu tysiąca lat, a następnie na zawsze zamieszkają w chwale w Jego Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Muszą żyć z tą nadzieją, oczekując powrotu Pana.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.