" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wyrok Nierządnicy, Która
Siedzi Nad Wielu Wodami


< Objawienie św. Jana 17:1-18 >

“Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię -

tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami.

Trzeba wiedzieć, kim są nierządnica, niewiasta i Bestia w głównym urywku, aby wytłumaczyć i zrozumieć rozdział 17. “Nierządnica” w wierszu 1 oznacza religie świata, podczas gdy “Niewiasta” oznacza świat. “Bestia”, z drugiej strony, oznacza Antychrysta. “Nad wielu wodami” oznacza doktrynę Diabła. Zwrot “ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami” oznacza, że Bóg osądzi religie tego świata, siedzące na wielu doktrynach Szatana.


Wiersz 2: Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.

“Nierząd” oznacza kochać ten świat i ziemskie rzeczy nad Samego Boga. Robić obrazy ziemskich rzeczy, wielbić i kochać je nad Boga prawdziwie oznacza dopuszczać się nierządu.

Powyższy zwrot “z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi” oznacza, że liderzy tego świata przez całe swoje życie są pijani świeckimi religiami, oraz że wszyscy ludzie świata również są upojeni takimi grzechami, pochodzącymi od świeckich religii.


Wiersz 3: I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.

Zwrot “Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej” oznacza, że ludzie tego świata złączają się sercami z Antychrystem, aby prześladować świętym i ich zabijać. To pokazuje nam, że ludzie świata staną się sługami wroga Bożego, spełniając uczynki Antychrysta według jego rozkazu. Bestia to Antychryst, który przeciwdziała Bogu. Antychryst rządzi wielu królami, a także panuje nad wielu narodami świata.

Ale Antychryst jest arogancki, dlatego on ze zdecydowaniem będzie znieważać Boga i przemawiać zarozumiałe słowa. On będzie znieważać Boga, przemawiając zarozumiałe słowa, twierdząc, że on sam jest Bogiem lub Panem Jezusem, i wywyższy się nad Boga. Dlatego jego moc wzrośnie i on będzie panować nad wszystkimi królami i narodami świata.

W słowach “mającej siedem głów i dziesięć rogów,” “siedem głów” oznacza siedmiu królów świata, a “dziesięć rogów” oznacza narody świata.


Wiersz 4: A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.

Zwrot “Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły” w tym urywku oznacza, że świeckie religie, które będą spiskować z Antychrystem, będą uważać go za króla. Dlatego one uważają, że wszystkich tych, którzy im przeciwdziałają, należy osądzić na śmierć, i naprawdę wprowadzą w życie swoje myśli, przeciwdziałając świętym.

Aby udekorować ten świat jako wieczne królestwo szczęścia, one będą siebie przyozdabiać złotem świata, drogimi kamieniami i perłami. Ale ich wiarę ciekawi tylko zadowolenie ciała na tej ziemi. Kiedy Bóg patrzy na ludzi tego świata, On widzi świat, pełny ich nieczystych grzechów i oni są ohydni dla Niego.


Wiersz 5: A na jej czole wypisane imię - tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

Choć religijni ludzie świata będą próbować przyozdobić się jako królową, naprawdę zostaną ujawnieni jako nierządnice. Z jednej strony, jej imię “Wielki Babilon” pokazuje nam hardy, bałwochwalczy i przygnębiający charakter nierządnicy, podczas gdy słowo “Macierz”, z drugiej strony, oznacza, że wszelka moc Antychrysta w historii naprawdę pochodziła od samego świata, oraz że świat jest źródłem bałwochwalstwa i bezprawia.

Ten świat jest przyozdobiony błyszczącymi i pięknymi klejnotami, dlatego Antychryst, który przeciwdziała Bogu i działa w sercach tych ludzi świata, będzie jak ich matka. Dlatego nasz Pan Bóg postanowił zniszczyć ich wszystkich Swoimi wielkimi plagami siedmiu czasz.


Wiersz 6: I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.

“Świętych” oznacza wierzących całej historii Kościoła, którzy uwierzyli w daną przez Pana Jezusa ewangelię wody i Ducha. Zwrot “świadków Jezusa” oznacza tych świętych, którzy świadczyli o prawdzie, że Jezus jest Synem Bożym i ich Zbawicielem, a także w sposób osobliwy zostali zamęczeni, aby obronić wiarę.

Ten wiersz podkreśla, że ci, którzy będą prześladować i zabijać świętych to właśnie religijni ludzie tego świata. Oni spełnią to przestępstwo mocą Antychrysta.

Tu Jan powiada nam, że zobaczywszy niewiastę, on “zdumiał się wielce.” Ten świat jest naprawdę dziwny. Święci go nie skrzywdzili, lecz on złączy się z Antychrystem i zabije wielu świętych. Jak więc może ten świat nie być dziwny? Tych rzeczy bez wątpienia doznają święci od ludzi tego świata. Ten świat jest podwładny Antychrystowi, dlatego ludzie, jako jego słudzy, będą chwytać i zabijać świętych.

Dlatego oni naprawdę będą cudzy dla nas. Czyż ludzie tego świata nie wydają się nam nieco dziwni? Będąc stworzeni na obraz Boży, jak mogą ludzie zostać sługami Antychrysta i zabijać nawet nie zwykłych ludzi, lecz wielu wierzących w Boga? Dlatego, że ten świat jest sługą Szatana.


Wiersz 7: I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów

“Niewiasta” tu oznacza ludzi tego świata. Ten wiersz powiada nam, że Bestia, imieniem Antychryst, będzie królować nad wszystkimi królami i narodami świata, i przez nich będzie przeciwdziałać Bogu, a także prześladować i zabijać świętych. “Tajemnica Bestii” oznacza Antychrysta, który będzie działać według rozkazu Szatana. On przemieni narody tego świata w swoich własnych ludzi.

Ludzie tego świata, łącząc się z Antychrystem, zostaną narzędziem Szatana dla zniszczenia wielu ludzi Pana. Ten świat i Antychryst będą narzędziami Szatana, które teraz jeszcze są ukryte od naszych oczu. Ale po pierwszych trzech z połową latach Wielkiego Ucisku one powstaną i będą zabijać świętych.

Ludzie mogą zapytać, jak to się stanie, kiedy ten świat ma tak wielu sumiennych, uczonych i inteligentnych ludzi, tak polityków, jak i pedagogów, filozofów i doktorów nauk humanistycznych. Ale świat spiskuje z Antychrystem, i dlatego spełnią się wszystkie te rzeczy, takie jak zabójstwa świętych. To, że ten świat podporządkuje się Antychrystowi i zabije świętych, jest kluczem do rozwiązania tajemnicy Antychrysta.


Wiersz 8: Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.

Ten wiersz powiada nam, że Antychryst należał do starożytnych królów, oraz że choć teraz jeszcze go nie ma w tym świecie, on przyjdzie na świat w przyszłości. Tu napisano, że ludzie tego świata będą silnie zdumieni, kiedy zobaczą Antychrysta, który pojawi się i będzie zabijać świętych.

Antychryst będzie spełniać swoje cele, biorąc udział w nowej polityce tego świata. On nadal będzie pozostawać tajemnicą dla ludzi tego świata i jednocześnie będzie uważany za zdumiewającego. Rozwiązawszy wiele problemów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i religijnych tego świata dzięki swoim zdolnościom, on poprowadzi za sobą wielu ludzi, którzy pójdą za nim, jak za Panem Jezusem, który przyjdzie ponownie przy końcu świata. Dlatego on pozostanie tajemnicą dla ludzi tego świata.


Wiersz 9: Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu królów.

Ten wiersz powiada nam, że Antychryst ustanowi własne prawo, aby rządzić ludźmi świata, i uczyni to prawo narzędziem dla spełnienia swoich celów. Ludzie świata zjednoczą się, aby przyjść pod władzę Szatana, otrzymawszy znak Antychrysta, a także opierać się Bogu i Jego świętym, polegając na mocy prawa, ustanowionego przez Antychrysta.


Wiersz 10: I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.

Ten wiersz powiada nam, że królowie, którzy przeciwdziałają Bogu, będą na tym świecie, jak i kiedyś. Kiedy nadejdzie czas końca Wielkiego Ucisku, wtedy lider tego świata powstanie jako Antychryst i będzie zabijać świętych. Ale prześladowanie tego lidera świata, który zostanie Antychrystem, będzie trwać przez niedługi czas według pozwolenia Bożego.


Wiersz 11: A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Tu napisano, że Antychryst, który przyjdzie na ten świat, powstanie jako ostatni król świata. Kiedy powstanie Antychryst pośród królów świata, wtedy wielu ludzi na ziemi pójdzie za nim, ponieważ otrzymawszy duch Smoka on będzie potężny jak Bóg, i będzie działać znaki i cuda. Słudzy Boga i święci również będą zabici przez Antychrysta, lecz wszystkie te rzeczy będą trwać przez niedługi czas, dozwolony przez Boga. Kiedy wszystkie te rzeczy zostaną spełnione, Antychryst będzie przywiązany w studni Czeluści, a następnie wrzucony do ognistego piekła i nigdy już nie zostanie uwolniony.


Wiersz 12: A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.

Ten wiersz powiada nam, że dziesięć narodów zjednoczy się, aby rządzić całym światem. Te dziesięć narodów, które się zjednoczą, przez pewien czas będą panować nad światem wraz z Antychrystem. Ale ten wiersz również powiada nam, że ci królowie świata jeszcze nie otrzymali królestwa, że oni są podwładni Antychrystowi. Jednakże w najbliższej przyszłości ci królowie świata pewien czas będą królować z Bestią jako królowie ciemności. Ale ich królowanie będzie trwać niedługo, i dlatego oni będą królować nad królestwem ciemności tylko w ciągu tego krótkiego okresu czasu.


Wiersz 13: Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

Kiedy nadejdzie czas, królowie tego świata oddadzą całą swoją moc i władzę Antychrystowi. W tym czasie Kościół Boży, święci i słudzy Pana będą strasznie prześladowani i męczeni przez Antychrysta. Ale Antychryst sam zostanie zniszczony mocą i władzą Jezusa Chrystusa i mieczem Jego Słowa.


Wiersz 14: Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.

Szatan będzie pragnąć walczyć przeciw Jezusowi Chrystusowi, lecz jego moc nie może się równać z mocą Pana. Święci również zwyciężą go w swojej walce. Pan da świętym moc walczyć i zwyciężyć Antychrysta swoją wiarą. Naprawdę święci nie będą się bać walki przeciw Antychrystowi, lecz przeżyją dni ostateczne w pokoju z wiarą w Pana Boga. Wtedy oni zwyciężą swoich wrogów z wiarą w Pana.

To zwycięstwo świętych oznacza, że oni ochronią swoją wiarę i będą zamęczeni. Kiedy przyjdzie ten czas, święci zwyciężą Szatana i Antychrysta, przyjąwszy swoje męczeństwo z wiarą w Jezusa Chrystusa i z nadzieją na Królestwo Niebieskie, wezmą udział w zmartwychwstaniu i pochwyceniu, otrzymają nowe Królestwo Chrystusa i od tej pory raz na zawsze zamieszkają w chwale.


Wiersz 15: I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.

Świeckie religie oszukiwały i rządziły ludźmi wszystkich narodów przez doktryny Szatana. Ten wiersz powiada nam, że sataniczne doktryny, które działają pośród świeckich religii, penetrowały wszystkie narody i języki świata, oraz że ich wpływ już jest tak wielki, że mogą zniszczyć wszystkie dusze ludzi.


Wiersz 16: A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem.

Ten wiersz powiada nam, że nacje tego świata złączą się z Antychrystem, aby zabijać i niszczyć wierzących. Innymi słowy, tu napisano, że ludzie tego świata i Antychryst będą nienawidzić i gnieść wierzących ludzi, i wytępią wszystkie religie świata. Choć religijni ludzie świata wcześniej zabijali świętych przy poparciu Antychrysta, teraz oni sami zostaną zniszczeni przez Szatana i świeckich ludzi. Szatan po prostu wykorzystywał religie świata, aby ludzie wielbili go jak Boga.


Wiersz 17: Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią.

Tu napisano, że ludzie tego świata oddadzą Szatanowi swoje królestwo i władzę. Dlatego oni zostaną ludem Antychrysta, dobrowolnie otrzymawszy jego znak, będą dumni z tego, że zostali jego sługami oraz zaczną zabijać tych, którzy odmawiają przyjęcia jego znaku. Tymczasem to prześladowanie świętych będzie dopuszczone tylko na pewien czas według Słowa Bożego. W ciągu tego dozwolonego okresu Antychryst wyleje wszelkie zło swego serca i będzie przeciwdziałać Bogu i Jego świętym.


Wiersz 18: A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.

Tu Bóg powiada nam, że ten świat ustanowi zbiór nowych praw, aby rządzić i kontrolować jego królów, oraz że królowie świata będą rządzeni według tych nowych praw. Rząd najwyższy tego świata będzie mieć władzę nad wszystkimi królami świata, jakoby będąc pewną osobą. Innymi słowy, świat ustanowi prawa, które ograniczą władzę wszystkich królów, i zostanie podobny do boga, rządząc nimi.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

“Wielkie Miasto” oznacza instytucję polityczną, przez którą będzie królować Antychryst. Wszyscy ludzie tego świata będą musieli służyć jednostce rządzącej tego świata, którą Bóg im da, a ona będzie królować nad nimi. Zostawszy sługami Szatana, ludzie będą zniszczeni.

Księga Psalmów 49:21 powiada nam: “Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną.” Dlatego ludzie tego świata z wyprzedzeniem powinni wiedzieć, jak będzie działać Szatan, uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, głoszoną przez świętych tego wieku, a więc uniknąć przekleństwa służenia Szatanowi, i natomiast żyć jako Jego lud, przyodziawszy się w błogosławieństwo wiecznego Królestwa Bożego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.