" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Świat Babilonu Upadł


< Objawienie św. Jana 18:1-24 >

“Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli. Bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: “ Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! “ A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje, towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, Cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych (towarów), którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach: “Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!” A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka, i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: “Jakież jest miasto podobne do stolicy?”. I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: “Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie”. Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę. I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła.

Przez sług, posłanych przez Boga na tę ziemię dla spełnienia Jego zamysłów, ludzie mogą usłyszeć kazania o błogosławieństwie i przekleństwie Bożym. Aby uwolnić się od wszystkich swoich grzechów i nieszczęść, wszyscy powinniście przyjąć do serca i uwierzyć w Słowo o duchowym błogosławieństwie Niebios, głoszone przez sług Bożych.


Wiersz 2: I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,

W zwrocie “upadł Babilon – stolica”, słowem Babilon Biblia powiada nam o świeckich rzeczach. W Starym Testamencie, na przykład, jest historia o Wieży Babel, o wieży, zbudowanej przez ludzkość, aby przeciwstawiać się Bogu, zebrawszy wszystkie swoje siły, która wtedy została zrujnowana przez Boga. To, że wielki Babilon upadł, w powyższym urywku oznacza, że ten świat upadnie. Niektórzy ludzie mogą pomyśleć: “Teraz ten świat mocno stoi, jak więc on może upaść?” Ale Bóg powiada nam, że kiedy jedna po drugiej wyleją się plagi siedmiu czasz, On zburzy ten świat, jak kiedyś zrujnował Wieżę Babel.

Dlaczegoż ten świat zostanie zniszczony przez Boga za pomocą plag siedmiu czasz? Dlatego, że ludzie tego świata zjednoczą się z Antychrystem, aby zabijać narodzonych ponownie świętych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, a także dlatego, że oni będą się opierać Bogu aż do końca. A także dlatego, że ten świat stanie się “siedliskiem demonów.”

Dlaczego to ma się zdarzyć? Innymi słowy, dlaczego ten świat ma zostać siedliskiem demonów? Właśnie dlatego, że kiedy przyjdą dni ostateczne, wielu ludzi ukorzy się przed Antychrystem i zostanie sługami nieczystego, otrzymawszy od niego znak Szatana.

W Piśmie Świętym Smok oznacza Szatana i demonów, sług Smoka. Dlatego to, że świat zostanie siedliskiem demonów, oznacza, że Antychryst, sługa Smoka, całkiem zajmie świat. Świat dni ostatecznych dozna ekstremalnych nieszczęść, kiedy na niego wyleją się plagi siedmiu czasz. Ten świat zostanie światem Smoka, i demony będą grasować, jak gdyby cały świat do nich należał. I ten świat szybko upadnie, uderzony przez końcowe plagi wylanych przez Boga siedmiu czasz.


Wiersz 3: bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu.

Jak ten wiersz powiada nam, literalnie “wszystkie narody” ziemi napoiły się winem zapalczywości nierządu tego świata. Innymi słowy, ludzie tego świata będą uważać ten świat za Boga, a także wierzyć i podążać za nim. Oni ukochali świat nad Boga. Dlatego ten świat został siedliskiem grzechu, i ludzie żyli, upijając się grzechami.

Dlatego w rezultacie świat będzie zrujnowany przez grzech. Ludzie umiłowali i podążyli za światem, jak za Bogiem, dlatego On ich zniszczy Swoją karą plag siedmiu czasz. Każdy, kto żyje na tym świecie, wreszcie będzie zniszczony przez te siedem posłanych przez Boga wielkich plaga, a także wrzucony do piekła.

Bóg daje nam wyraźne uprzedzenie, że każdy, kto teraz nie uwierzy w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, wreszcie dozna plag siedmiu czasz. Powinniście pamiętać, że jeśli nie wierzycie w tę ewangelię i nadal opieracie się Bogu, bez względu na Jego uprzedzenie, to nie tylko będziecie ukarani plagami siedmiu czasz, lecz również otrzymacie wieczną karę piekła.

Dlatego ludzie muszą zrozumieć, że teraz trzeba uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby uniknąć wielkich i strasznych plag Bożych, oraz jak najszybciej wrócić do wiary w prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

Choć wielu królów i kupców świata nagromadzili wielkie bogactwa i cieczą się obfitością materialną, koniec końców oni będą płakać, lamentować, żałować i zawodzić, kiedy zobaczą, jak ten świat będzie zniszczony posłanymi przez Boga wielkimi plagami.

Dlatego wszyscy powinniśmy zawsze pamiętać, że trzeba głosić ewangelię wody i Ducha pośród wszystkich ludzi, oraz że powinniśmy żyć z nadzieją na nowe tysiąclecie. Powinniśmy przyprowadzić każdego do ewangelii wody i Ducha, aby wszyscy ludzie uniknęli wielkich plag.


Wiersz 4: I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.

“Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.” To jest Słowo Boże do Jego świętych. Innymi słowy, święci nie powinni należeć do świata dni ostatecznych i przeżyć życie jako jego niewolnicy. Nawet jeśli ci, którzy już wcześniej zostali świętymi, upadną w grzechy świata dni ostatecznych, to oni nie zmogą uniknąć sądu Bożego i Jego strasznych plag. Innymi słowy, Bóg powiada wszystkim świętym, aby oni nie gromadzili Jego gniewu, zostawszy sługami świata.


Wiersz 5: Bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

Bóg naprawdę pamięta wszystkie grzechy i uczynki tego świata i czeka tylko na dzień jego sądu. Kiedy pewnego dnia nagle pojawi się Antychryst, wtedy cały świat będzie zniszczony według planu Bożego. Jednakże są jeszcze niektórzy ludzie, którzy wierzą, że ten świat nie zostanie zniszczony, lecz będzie trwać wiecznie.

Tymczasem ten świat nie będzie trwać wiecznie, jak oni myślą, lecz nagle zostanie zniszczony plagami posłanych przez Boga siedmiu trąb i siedmiu czasz. Kiedy przyjdą dni ostateczne, Bóg pośle nieszczęścia i zniszczy cały świat. Dlatego powinniśmy pilnie żyć życiem wiary do samego końca, mocno trzymając się naszej wiary w to, że Królestwo Jezusa Chrystusa naprawdę przyjdzie.

Zanim Bóg rozkaże Swoim aniołom przelać siedem czasz na tę ziemię, grzechy świata zostaną tak grasujące i rozpowszechnione, że on niezaprzeczalnie będzie wart sądu Bożego. Dlatego Bóg będzie pamiętać jego grzechy i już nie powstrzyma jego zniszczenia. Oprócz tego, Antychryst i świeccy ludzie będą prześladować lud Boży, przymuszać świętych do wyparcia się swojej wiary, i męczyć ich. Kiedy te rzeczy się staną, ten świat dozna plag siedmiu czasz.


Wiersz 6: Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie.

Tu napisano: “Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała.” Co tu oznacza słowo “ona”? Ono oznacza ten świat, a mianowicie grzeszników, którzy w nim żyją, Antychrysta i Szatana. Tu napisano, że Bóg odpłaci im tak, jak oni prześladowali, męczyli, katowali i zabijali świętych.

W wierszu 6 również napisano: “w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie.” To jest rozkaz Boży Jego aniołów, aby oni pokarali wszystkie nieprawdziwe religie świata, które przyprowadziły ludzi do piekła, rozpowszechniając kłamstwo Diabła. To znaczy, że Bóg pośle Swój gniew i karę na dzisiejsze chrześcijaństwo za jego grzech nieprawdziwej nauki, za to, że ono miesza Słowo Boże z doktrynami Szatana, i w taki sposób przyprowadza ludzi do Diabła. Dlatego chrześcijanie, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, otrzymają taką samą karę za grzech, jak i ludzie świata.


Wiersz 7: Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”.

Tu Bóg rozkazuje odpłacić za grzechy tych hardych ludzi katuszami i smutkiem. Wszystkich religijnych ludzi świata, którzy nie narodzili się ponownie, oraz niewierzących ludzi świata Bóg zapyta o ich grzechy i ukarze ich.

A jednak oni pozostają hardzi, myśląc: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby.” Dlatego Bóg pośle na nich plagi, które ich zniszczą. Kiedy przez Boga będą posłane wielkie plagi, wszyscy oni doznają żałoby straty wszystkich swoich świeckich dobytków oraz bliskich ludzi, wszystko w tym samym momencie.


Wiersz 8: dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził.

Kiedy nadejdą siedem plag, tego dnia plagi śmierci, żałoby i głodu przyjdą na ten świat. Tak Antychryst i wszyscy jego świeccy zwolennicy zostaną ukarani i zawsze będą gorzeć w piekle.


Wiersz 9: I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.

Ludzie i królowie świata na własne oczy zobaczą, jak ich świat będzie pochłonięty ogniem i trzęsieniami ziemi oraz zniszczony plagami siedmiu czasz. Dlatego królowie świata będą płakać i lamentować, opłakując swoje utraty.


Wiersz 10: Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: “ Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!”

Ludzie, którzy nie uwierzą, że ten świat upadnie, będą pełni strachu, kiedy zobaczą, jak świat rzeczywiście będzie padać na ich oczach. Na świat, tak błyszczący pięknem, jednego dnia zstąpi sąd Boży, i on naraz upadnie.


Wiersze 11-13: A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje, towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, Cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.

Kto zmoże coś kupić lub sprzedać w dni zniszczenia świata? Kupcy ziemi również będą płakać i lamentować, zgubiwszy swój świat. Kiedy Bóg wyleje plagi siedmiu czasz, nikt po całym świecie nic nie będzie kupować. Ten świat nigdy się nie odnowi, i tylko Królestwo Chrystusa będzie założone na jego ruinach.

Oto spis kosztownych towarów, którymi ludzie będą się przyozdabiać w luksusie aż do tego dnia. Ale wszystkie te rzeczy zostaną daremne w ciągu jednego dnia, i nikt nigdy już nie będzie pragnąć świeckich rzeczy. Wszystkimi tymi rzeczami handlują świeckie religie. Religie świata robią wszystko możliwe dla ich miłości do pieniędzy i ze zdecydowaniem sprzedają za grosz nawet ludzkie dusze.


Wiersze 14-18: Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych (towarów), którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach: “Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!” A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka, i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: “Jakież jest miasto podobne do stolicy?”

Dlatego ludzie już nigdy nie zmogą zobaczyć swoich świeckich bogactw.

Kupcy, którzy się wzbogacili na tym świecie, będą płakać i lamentować, kiedy zobaczą, jak ten świat upadnie. Oni będą płakać w rozpaczy, ponieważ kiedy ten świat upadnie, oni również upadną z nim, i wszystkie ich nagromadzone bogactwa znikną w ciągu jednego dnia.

Kiedy upadną religie, założone na świeckim bogactwie, ludzie tego świata będą lamentować: “biada, biada!” Kupcy międzynarodowi i kapitanowie statków handlowych po całym świecie również będą lamentować. Ci ludzie będą płakać w rozpaczy: “Czyż jakaś cywilizacja, kiedykolwiek zbudowana przez ludzkość, była większa i lepsza, niż ta?”


Wiersz 19: I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: “Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie”.

Widząc, jak świat będzie zniszczony plagami siedmiu czasz, wszyscy ci, którzy myśleli, że ten świat będzie trwać wiecznie, wołać zalamentują w wielkim smutku. Ci, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi, będą płakać i narzekać, widząc, jak cały świat naraz został zniszczony plagami posłanych przez Boga siedmiu czasz, lecz ich płacz będzie daremny, ponieważ wtedy tego świata i wszystkich rzeczy w nim już nie będzie. Jeśli wtedy oni jeszcze zmogą płakać, to lepiej niech teraz opłakują swój los, to, że są skazani na piekło za ich grzechy; teraz muszą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby dostąpić zbawienia od wiecznego zniszczenia.


Wiersz 20: Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę!

Pochwyceni w powietrze święci będą się cieszyć, kiedy zostaną wylane plagi siedmiu czasz, ponieważ tymi plagami Bóg pomści się za nich wszystkich. I Bóg całkiem sprawiedliwie wyleje straszne, wielkie plagi na Swoich wrogów.


Wiersz 21: I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie.

Tu Bóg mówi, że tego świata już nikt i nigdy nie zobaczy, jak kamienia młyńskiego, rzuconego w morze. Wtedy Chrystus odnowi cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, a także spełni Swoją dzieło przetworzenia tej ziemi w Królestwo Chrystusa.


Wiersz 22: I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.

Kiedy skończą się plagi siedmiu czasz, nie będzie już żadnej muzyki, którą ludzie wcześniej słyszeli w tym świecie, ani nie będzie słychać młotów rzemieślników.


Wiersz 23: I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody -

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Kiedy skończą się plagi siedmiu czasz, ten świat nigdy już nie zobaczy światła lampy, nie usłyszy już głosu oblubieńca i oblubienicy. Oszustwa czarnoksiężników tego świata również nie będzie, ponieważ ten świat już się skończy.


Wiersz 24: i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.

Bóg wyleje na tę ziemię wielkie plagi siedmiu czasz, ponieważ słudzy Szatana będą przelewać krew Jego proroków i świętych.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.