" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Królestwo, w Którym
Będzie Rządzić
Wszechmogący


< Objawienie św. Jana 19:1-21 >

“Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są Boże. I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:

KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga. Aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich! I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, (mieczem), który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego

Ten urywek opisuje świętych, którzy będą wielbić Pana Boga, kiedy nastąpi dzień ich wesela z Barankiem. Nasz Pan Bóg dał świętym zbawienie i chwałę, aby oni mogli chwalić Go za to. Dlatego pochwyceni święci będą ciągle chwalić Pana Boga za tak wielką Jego łaskę zbawienia od wszystkich grzechów i nieuchronnej kary.

Słowo “alleluja” lub “hallelujah” jest złożone z hebrajskich słów “halal,” czyli wysławiać, i “Yah,” co znaczy “Jehowa,” i dlatego ono oznacza “wysławiajcie Jehowę.” W szczególności Psalmy 113-118 Starego Testamentu nazywane są “Egipski Hallel,” a Psalmy 146-150 – “Psalmy Hallel.”

Te “Psalmy Hallel” to pieśni, które towarzyszyły radości i smutku Żydów, dając im siłę w czasie smutku i ucisku, a także były śpiewane jako pieśni radości w czasach wybawienia i zwycięstwa. Te pieśni również śpiewali zawsze, kiedy pochwała “Alleluja” jest śpiewana tylko Bogu. To dlatego, że kara wielkich plag, posłanych przez Pana na ten świat, jest prawdziwa i sprawiedliwa, a także dlatego, że zbawienie, moc i chwała należą tylko do Boga.


Wiersz 2: Bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług.

To, że Pan Bóg pomści się za świętych, przelawszy plagi siedmiu czasz na wszystkich fanatyków religii ziemi i wszystkich niewierzących, jest prawdziwą i sprawiedliwą karą Bożą. Fanatycy religii tego świata zabiją bezgrzesznych i sprawiedliwych sług Bożych, dlatego w zamian za to oni zostaną osądzeni na wieczną śmierć od Boga.

Czy słudzy Boga kiedykolwiek uczynili coś na tej ziemi, zasługujące na śmierć od rąk fanatyków religii tego świata? Oczywiście nie! A jednak wszyscy fanatycy religii świata zjednaczają się, aby zabijać dzieci Pana Boga. Dlatego wylane przez Boga na tych morderców plagi siedmiu czasz są sprawiedliwe i także uwydatniają sprawiedliwość Bożą.


Wiersz 3: I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków.

Święci chwalą Pana Boga w powietrzu, ponieważ nadszedł dzień ich wesela z Jezusem, który został Barankiem.

“A dym jej wznosi się na wieki wieków.” To oznacza dym, wychodzący z tego świata, zniszczonego i spalonego wielkimi plagami wylanych przez Boga siedmiu czasz. To pokazuje nam, że ten świat nigdy nie odtworzy się po ruinach, ponieważ jego zniszczenie będzie fatalne i wieczne.


Wiersz 4: A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!

To, że zbliżył się dzień wesela świętych z Panem Jezusem, jest tak wspaniałe wydarzenie, że 24 starcy i cztery zwierzęta w Niebie pokłonią się i będą wielbić Pana Boga, siedzącego na Swoim tronie. Dlatego wszyscy słudzy Boga będą wielbić Pana Boga w powietrzu.


Wiersz 5: I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!

Dzień wesela Baranka ze świętymi jest tak niewypowiedzianie wielką radością dla wszystkich zbawionych poprzez wiarę w Pana Boga Jego sług i świętych, że głos od tronu rozkaże im wysławiać Boga. Teraz dla sług Bożych i wszystkich Jego świętych nadszedł czas cieszyć się i chwalić Pana.


Wiersz 6: I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

Ten wiersz powiada nam, że ponieważ zbliżył się czas królowania Pana Boga, teraz nadszedł czas dla Jego świętych i sług otrzymać wieczny pokój, radość i błogosławieństwo, podobne do głosu mnogich wód. Dlatego oni chwalą Pana Boga. Święci wysławiają naszego Boga w powietrzu, nawet kiedy na tej ziemi przedłużają się wielkie plagi, ponieważ nadszedł czas ich królowania z Panem Bogiem, czyli nadszedł czas dla Boga gloryfikować wszystkich Jego świętych. Dźwięki pochwały świętych w tym czasie będą podobne do głosu potężnych gromów i mnogich wód. W taki sposób wieczerza weselna Królestwa Pańskiego rozpoczyna się wraz z piękną pochwałą świętych.


Wiersz 7: Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.

Teraz, kiedy już kończą się plagi posłanych przez Boga siedmiu czasz, ten wiersz powiada nam, że nadszedł czas dla wszystkich świętych cieszyć się i radować. Święci cieszą się i radują, ponieważ nadszedł dzień ich wesela z Panem i zamieszkania w Jego Królestwie. Aby żyć z świętymi, nasz Pan Bóg przygotował Swoje Nowe Niebo i Nową Ziemię, święte miasto i jego ogrody, wszelką chwałę i bogactwo, dlatego teraz On jedynie czeka na nich. Od tego momentu święci będą zawsze królować z Panem.


Wiersz 8: i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.

Pan dał świętym nowe ubranie z bisioru. Każdy, kto żyje, służąc Panu Bogu, ubierze się w to ubranie. Innymi słowy, Bóg ubierze świętych w ubranie Nieba. To niebieskie ubranie z bisioru nie jest przepocone. Tu napisano, że zostaliśmy pannami młodymi Baranka nie przez nasze własne starania i ofiary, lecz dzięki naszej wierze w daną przez Pana Boga ewangelię wody i Ducha.

W szczególnym przeciwieństwie do jasnoczerwonego i fioletowego ubrania, noszonego przez Antychrysta, ten bisior to cenne płótno, z którego tkano ubranie dla kapłanów i królów. Nieprzepocony, biały bisior pokazuje nam, że ci, którzy przyodzieli się w łaskę Bożą i w Jego sprawiedliwość, teraz zostali Jego dziećmi.

Zwrot “bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych” oznacza, że ci, którzy zostali świętymi dzięki łasce danego przez Pana Boga zbawienia, oddali cześć Bogu swoim męczeństwem od rąk Antychrysta i jego zwolenników w obronie swojej wiary. Innymi słowy, “sprawiedliwość” oznacza nie sprawiedliwość Prawa, lecz męczeństwo świętych w obronie ich drogiej wiary. Poza tym, wszystkie panny młode Jezusa Chrystusa dni ostatecznych są męczennikami, którzy na tej ziemi opierali się i walczyli przeciw Antychrystowi i jego zwolennikom, aby ochronić czystość swojej wiary w Pana.

Aby przygotowywać się w wierze do męczeństwa, wszyscy święci powinni wzmacniać się w ciągu pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku, ponieważ kiedy skończą się te trzy i pół lata, oni naprawdę będą się męczyć.


Wiersz 9: I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są Boże.

Kiedy skończą się plagi Boże na tym świecie, Pan Bóg zaprosi wszystkich świętych do wieczerzy weselnej Baranka (w Królestwie, założonym i rządzonym przez Pana) i pozwoli im żyć w Królestwie Chrystusa. Zaproszeni do wieczerzy weselnej Baranka będą błogosławieni. Nasz Bóg powiedział nam, że koniecznie spełni to Słowo obietnicy. Wreszcie przyjdzie dzień, kiedy święci pobiorą się z Panem. Chrystus wróci na ziemię, aby zabrać Swoich panien młodych, które oczyszczą się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Pan także zamieszka ze Swoimi pannami młodymi w swoim Królestwie na wieki wieków.

Zjednoczenie się świętych z Panem zostanie ukończone, kiedy oni będą pochwyceni przez Pana i otrzymają nieskończoną chwałę i nagrodę w Tysiącletnim Królestwie. Alleluja! Chwalę i dziękuję Panu Bogu, który uczynił nas Swoim ludem.


Wiersz 10: I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

Święci powinni oddawać wszelką chwałę tylko Panu Bogu. Jedynie nasz Bóg Trójjedyny jest godzien pochwały i uwielbienia świętych.

Zwrot “Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa” oznacza, że świadectwo i proroctwo Jezusa przyszło przez Ducha Świętego.


Wiersz 11: Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy.

Kiedy przyjdą dni ostateczne, nasz Pan Bóg na koniu białym będzie walczyć przeciw szatanowi Swoją sprawiedliwością, zwiąże go i wrzuci do studni Czeluści i jeziora z ognia.

Tu imię Jezusa Chrystusa to “Wierny” i “Prawdziwy.” Słowo “Wierny” oznacza, że Chrystus jest godny zaufania, i pokazuje nam Jego prawdomówność i wierność, podczas gdy słowo “Prawdziwy” oznacza, że w Nim nie ma fałszu, i pokazuje nam, że Chrystus zwycięży Antychrysta sprawiedliwym sądem Bożym.


Wiersz 12: Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.

To, że oczy Pana są jak “płomień ognia” oznacza, że On ma moc sądzić wszystkich. Z drugiej strony, zwrot “wiele diademów na Jego głowie” oznacza, że Chrystus zawsze zwycięża Szatana w Jego walce z nim, ponieważ On jest wszystkowiedzącym i wszechmogącym Bogiem.


Wiersz 13: Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga.

Chrystus pomści się za świętych na ich wrogach, osądziwszy Swoim surowym gniewem tych Swoich wrogów, którzy Mu przeciwdziałali. Ten Bóg to nikt inny, jak Sam Jezus Chrystus. Podobnie jak On obiecał w swoim Słowie, tak Chrystus naprawdę przyszedł na ziemię w ciele człowieka, został ochrzczony przez Jana, aby zabrać wszystkie grzechy świata, niósł je na krzyż i zmył wszystkie grzechy ludzkości.

“Szatę we krwi skąpaną.” Ta krew nie oznacza krwi Samego Chrystusa. Ona oznacza krew wrogów na szacie Pana, ponieważ On pośle na nich Swoją straszną karę gniewu i podepcze ich Swoimi stopami mocy.

“Słowo Boga” oznacza Jezusa. Chrystus spełnia wszystko przez Swoje potężne Słowo, i dlatego nazwano Go “Słowem Boga.”


Wiersze 14-16: A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

Armia Pana Boga zawsze służy Jego planom, ona jest ubrana w Jego chwałę.

Bóg osądzi ten świat Słowem, które będzie wychodzić z Jego ust. Chrystus zawsze dawał nam obietnicy Słowem Swoich ust, i On zawsze spełnia te obietnicy Swoją mocą. Ten, kto będzie sądził świat i zniszczy Szatana to Jezus Chrystus, Król królów i Pan panów.


Wiersz 17: I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga.

Ten świat wraz z szatanem i jego zwolennikami wreszcie będzie zniszczony przez Pana Jezusa. Biblia opisuje zniszczenia tego świata jak wielką ucztę Boga.


Wiersz 18: aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!

To Słowo powiada nam, że cały świat i wszyscy ludzie w nim będą zniszczeni do czasu skończenia się wielkich plag Pana Boga, i dlatego ptaki w niebie będą się żywić ich trupami. To dlatego, że Bóg wyleje na ten świat wielkie plagi siedmiu czasz. Chrystus powiedział nam: “Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą (Ewangelia św. Mateusza 24:28).” Na świecie dni ostatecznych będzie tylko rujnowanie, śmierć i kara piekła dla grzeszników. Ale dla świętych będzie błogosławieństwo panowania w Królestwie Chrystusa.


Wiersz 19: I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.

Do samego końca Antychryst, sługa Szatana, i jego zwolennicy będą się opierać Sługom Boga i świętym, a także starać się ich zwyciężyć. Ale Chrystus jest Królem królów, dlatego On chwyci Antychrysta i fałszywego proroka i wrzuci ich do jeziora ognia, i zabije wszystkich ich sług mieczem Swego Słowa.


Wiersz 20: I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.


“Bestia” tu oznacza Antychrysta. “Fałszywy prorok” to sługa Antychrysta, który czyniąc cuda i znaki, odwróci ludzi od wiary w Słowo prawdy. Nasz Pan Bóg zniszczy Szatana, Bestię (Antychrysta), fałszywego proroka i zwolenników Szatana, którzy pokłonią się idolom Antychrysta i będą przeciwdziałać Bogu, świętym i ewangelii wody i Ducha.

“Ogniste jezioro, gorejące siarką” oznacza piekło. Piekło to nie studnia Czeluści. Studnia Czeluści to miejsce, gdzie będą tymczasowo uwięzione mocy Szatana, podczas gdy “ogniste jezioro” jest miejscem ich wiecznej kary. W szczególności ogień i siarka w Biblii zawsze są wykorzystywane jako broń kary i sądu Bożego.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Kiedy ten świat będzie zniszczony, Chrystus wróci na ziemię z świętymi, wpierw zniszczy Szatana i jego sług, a następnie otworzy Królestwo Chrystusa. Wtedy święci będą żyć i królować z Panem w Królestwie Chrystusa w ciągu następnego tysiąca lat.


Wiersz 21: A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, (mieczem), który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Ten świat był stworzony przez Słowa, wychodzące z ust naszego Pana Boga; podobnie wrogowie Boga będą całkiem zniszczeni Słowem sądu, które wyjdzie z Jego ust. Wtedy będzie ustanowione Królestwo Chrystusa na tej ziemi. Dlatego święci powinni mieć całkowitą nadzieję na Królestwo Chrystusa i przynosić chwałę Bogu w walce przeciw szatanowi, Antychrystowi i jego zwolennikom, i z wiarą przyjąć swoje męczeństwo.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.