" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Smok Będzie Zamknięty w
Czeluści


< Objawienie św. Jana 20:1-15 >

“Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położyłby już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony – a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.

Aby Swoimi nagrodami odwdzięczyć się świętym, którzy pracowali dla ewangelii, nasz Pan Bóg podaruje im Królestwo Chrystusa na tysiąc lat. Dlatego Bóg najpierw musi rozkazać jednemu z Swoich aniołów złapać Smoka i związać go w Czeluści na tysiąc lat. Bóg powinien najpierw to zrobić, ponieważ przede wszystkim Smok ma być złapany i wrzucony do Czeluści, aby święci mogli żyć w Tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Dlatego Bóg daje Swemu aniołowi klucz od Czeluści i wielki łańcuch, i rozkazuje mu rozpocząć dzieło złapania i związania Smoka w Czeluści.


Wiersz 2: I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

Ten, który skusił Adama i Ewy i przyczynił się do ich upadku – to właśnie ten wąż. Biblia nazywa tego węża Smokiem i Szatanem. Bóg chwyci tego Smoka i zwiąże go w Czeluści na tysiąc lat, aby święci mogli spokojnie żyć z Panem w Tysiącletnim Królestwie.


Wiersz 3: I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.

Aby zbudować Królestwo Chrystusa na tej ziemi i pozwolić świętym królować z Panem w ciągu tysiąca lat, Bóg zwiąże Smoka w Czeluści na tysiąc lat i nie pozwoli mu kusić świętych.

Ten urywek powiada nam: “A potem ma być na krótki czas uwolniony.” Kiedy przeminie tysiąc lat, Bóg na krótki czas uwolni Smoka, aby na zawsze wtrącić go do piekła, kiedy on znów rozpocznie męczyć świętych, i stąd on nigdy nie wróci.


Wiersz 4: I ujrzałem trony – a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

W Królestwie Chrystusa narodzeni ponownie chrześcijanie otrzymają władzę sądzenia. Zostawszy kapłanami Chrystusa, święci będą królować w Tysiącletnim Królestwie z Panem. Jego mieszkańcy to ci, którzy się męczyli, aby świadczyć o Jezusie i ochronić swoją wiarę, ci, którzy nie przyjęli znaku Bestii i nie pokłonili się przed jej obrazem.

To ci, którzy byli męczeni przez Antychrysta w czasie ucisku, i Bóg wskrzesi ich z martwych dla nowego życia i królowania w przyszłym Królestwie Chrystusa w ciągu tysiąca lat. Na pewno wszyscy ci, którzy brali udział w pierwszym zmartwychwstaniu, również otrzymają to błogosławieństwo.

Są dwa zmartwychwstania, darowane przez Pana: pierwsze zmartwychwstanie i drugie zmartwychwstanie. Święci, którzy zamieszkają w Tysiącletnim Królestwie to ci, którzy należą do pierwszego zmartwychwstania i wezmą w nim udział. Wszyscy ci, którzy wezmą udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, również zostaną uczestnikami chwały zamieszkanie w Tysiącletnim Królestwie, Królestwie Chrystusa. Pierwsze zmartwychwstanie stanie się, kiedy Jezus Chrystus wróci, aby pochwycić wszystkich świętych (I List Pawła do Tesaloniczan 4:15-17). A drugie zmartwychwstanie stanie się w końcu Tysiącletniego Królestwa, ponieważ ono jest przygotowane, aby osądzić grzeszników na wieczną śmierć.

Władza królowania w ciągu tysiąca lat została darowana świętym przez Wszechmogącego Pana. Królestwo Chrystusa zostało im darowane, ponieważ oni uwierzyli w ewangelię wody i Ducha naszego Pana i poświęcili życie, aby ochronić swoją wiarę w nią.


Wiersz 5: A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Ci, którzy nie otrzymali od Pana odpuszczenia grzechów, ale przychodzą do Niego, przeżywszy grzeszne życie na tej ziemi, nie zmogą zostać uczestnikami pierwszego zmartwychwstania, które Pan da świętym. Dlatego nawet jeśli święci uroczyście przeżyją tysiąc lat w Królestwie Chrystusa, oni nie zmogą otrzymać pierwszego zmartwychwstania, lecz natomiast zostaną uczestnikami drugiego zmartwychwstania. Przecież święci, którzy dostępują błogosławieństwa pierwszego zmartwychwstania, również otrzymają władzę żyć w Królestwie Chrystusa, w jego bogactwie i sławie w ciągu tysiąca lat.

Tymczasem Bóg da grzesznikom “drugie zmartwychwstanie.” Dlaczego? Ponieważ w czasie drugiego zmartwychwstania Bóg podejmie ich z martwych, aby sądzić za ich grzechy. Dlatego oni mają zmartwychwstać, aby pójść na sąd za swoje grzechy. Dlatego zmartwychwstanie grzeszników odróżnia się od zmartwychwstania świętych w swoim czasie i konsekwencjach.

Oprócz tych, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania poprzez ich wiarę w ewangelię wody i Ducha, Pan już nikomu nie da nowego życia, póki nie skończy się tysiąc lat. Dlatego zmartwychwstanie sprawiedliwych stanie się tysiąc lat przed zmartwychwstaniem grzeszników. Zmartwychwstanie sprawiedliwych ma na celu darować im życie wieczne i błogosławieństwo, a zmartwychwstanie grzeszników da im wieczną karę za wszystkie ich grzechy.


Wiersz 6: Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

Biblia powiada nam, że śmierć druga nie będzie mieć żadnej władzy nad tymi, którzy zostaną uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Dlatego tu napisano, że uczestnicy pierwszego zmartwychwstania będą błogosławieni, ponieważ oni również będą królować w Tysiącletnim Królestwie.


Wiersze 7-8: A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.

Zwolniony z tysiącletniego więzienie w Czeluści, Smok znów będzie próbować przeszkodzić świętym i Bóg rzuci go do ognia siarki, aby on już nigdy nie zmógł się uwolnić. Po tym sądzie Smok wiecznie będzie przebywać w piekle.

Więc możemy zapytać: “Czy to znaczy, że nie narodzeni ponownie jeszcze będą w tym Tysiącletnim Królestwie?” Odpowiedź będzie “Tak.” W Objawieniu św. Jana 20:8 napisano, że w Królestwie Chrystusa będzie wielu ludzi ziemi. Nie wiemy na pewno, czy to będą ludzie, znowu stworzeni przez Boga, czy ci, którzy wcześniej żyli na tej ziemi. Ale na pewno wiemy, że Bóg wie, kto to będzie, oraz że kiedy święci będą królować, ich będzie tak wielu, jak piasku w morzu.

Naprawdę kiedy święci będą żyć w Królestwie Chrystusa, oni jeszcze zobaczą ziemskich ludzi. Oni będą istnieć, aby służyć świętym, i ich będzie tak wielu, jak piasku w morzu. Tymczasem oni złączają się z Smokiem, aby jeszcze raz opierać się świętym, dlatego wszyscy oni zostaną zniszczeni ogniem, posłanym przez Boga, otrzymają wieczną karę Jego wielkiego białego tronu i będą wyrzuceni do wiecznego ognia. Wraz z tym nastąpi koniec Tysiącletniego Królestwa i święci przeprowadzą się do Nowego Nieba i Nowej Ziemi, gdzie będą żyć wiecznie.


Wiersz 9: Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

Smok to Szatan, który ciągle opiera się Bogu i Jego świętym. On oszuka ziemskich ludzi, którzy będą żyć w Królestwie Chrystusa, i będzie grozić świętym, ale Bóg jest wszechmogący, i dlatego On pośle ogień z nieba, który pochłonie ich wszystkich, i wrzuci Smoka do wiecznego ognia, aby on nigdy już nie przeciwdziałał Bogu i Jego świętym.


Wiersz 10: A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.

Rzuciwszy Smoka do jeziora z ognia i siarki, Bóg pośle go na wieczne potępienie. To jest sprawiedliwy sąd Boży i męki, na które zasługują Smok i jego zwolennicy.


Wiersz 11: Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.

Wynagrodziwszy świętych przez tysiąc lat, Bóg stworzy Swoje Nowe Niebo i Nową Ziemię i raz na zawsze zamieszka tam z nimi. Dlatego Bóg ma spełnić i ukończyć wszystkie Swoje uczynki. To ostatnie dzieło zamknięcia oznacza, że Pan będzie siedział na białym tronie jako Sędzia i postawi przed Swoim sądem Ostatecznym wszystkich grzeszników, których uczynki są zapisane w Księdze Uczynków, oprócz tych, których imiona są zapisane w Księdze Życia.

Wtedy sąd Boży nad grzesznikami całkiem się skończy, i otworzy się królestwo Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia znikną, i wtedy Chrystus stworzy drugi świat Nowego Nieba i Nowej Ziemi i pozwoli świętym zamieszkać w tym Królestwie Niebieskim. Według tego, co napisano w Jego Księdze Życia i Księgach Sądu, Bóg da jednej grupie ludzi Nowe Niebo i Nową Ziemię, a innej grupie do karę piekła.


Wiersz 12: I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.

Sąd Ostateczny Chrystusa w tym czasie wyznaczy ustali karę, czyli On wyda Swój ostateczny wyrok nad grzesznikami i ukarze ich piekłem. Oni będą osądzeni według ich uczynków, jak jest napisano w Księdze Sądu. Dlatego grzesznicy umrą dwa razy. Ich drugą śmiercią będą cierpienia piekła, które Biblia opisuje jak wieczną śmierć. Grzesznicy nie mogą uniknąć kary piekła. A więc jeszcze żyjąc na tej ziemi, muszą już teraz pragnąć poznać Słowo ewangelii wody i Ducha, uwierzyć w nie i w taki sposób otrzymać błogosławieństwo zapisania ich imion w Księdze Życia.


Wiersz 13: I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.

“I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów,” przecież wszyscy grzesznicy powinni otrzymać ostateczne potępienie za ich grzechy. Miejsca, opisane w tym urywku, czyli śmierć i otchłań, najpierw oznaczają miejsca, gdzie będą uwięzieni słudzy Szatana, którzy, przez niego oszukani i podwładni mu w życiu, działali i grzeszyli przeciwko Bogu. Ten wiersz powiada nam, że dotychczas Bóg powstrzymywał Swój sąd za ich grzechy, ale teraz nadszedł czas ich Sądu Ostatecznego.

Dlatego gdziekolwiek ludzie żyją, muszą zrozumieć, że bardzo ważne jest to, do kogo oni należą. Ci, którzy pracowali na tej ziemi jako słudzy Szatana, będą wskrzeszeni z martwych w zmartwychwstaniu kary, aby otrzymać Sąd Ostateczny, ale ci, którzy służyli ewangelii wody i Ducha, otrzymają zmartwychwstanie wiecznego życia i błogosławieństwa.

Dlatego będąc na tej ziemi, ludzie muszą zrozumieć, że ewangelia wody i Ducha, którą Pan zmył grzechy ludzkości, jest najważniejsza. Ci, którzy działali na tej ziemi jako słudzy Szatana, otrzymają zmartwychwstanie kary, lecz ci, którzy czynili sprawiedliwe czyny Pana, otrzymają zmartwychwstanie wiecznego życia i błogosławieństwa. Wszyscy grzesznicy będą osądzeni za ich niesprawiedliwość i otrzymają Sąd Ostateczny w piekle. Właśnie tu widzimy przyczynę, dlaczego my, będąc na tej ziemi, powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, w ewangelię, którą Pan przebaczył wszystkie nasze grzechy.


Wiersz 14: A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia.

Tu napisano o sądzie za grzechy ludzkości przed Bogiem, które ona popełniła, stanąwszy po stronie Szatana. Dla grzeszników, którzy przyprowadzili ludzi do Szatana, przeznaczona jest kara jeziora ognia. Ta śmierć druga, którą Bóg pośle na grzeszników, będzie karą jeziora z ognia. Śmierć, o której tu powiada nam Biblia, nie jest jedynie zniknięciem, lecz karą wiecznego cierpienia w płonącym piekle.

Zbawienie, o którym mówi Pismo Święte, nie jest chwilowe, lecz wieczne. Ci, którzy uwierzą w ewangelię wody i Ducha będąc na tej ziemi, wejdą do wiecznego Królestwa Niebieskiego i zawsze będą szczęśliwie w nim żyć. Różnica między nagrodą wierzących w ewangelię wody i Ducha a karą niewierzących jest tak wielka, jak między niebem a ziemią.


Wiersz 15: Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Słowem “ktoś” ten wiersz powiada nam, że to, czy imiona ludzi są zapisane w Księdze Życia, całkiem zależy od tego, czy oni wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, przez którą wszystkie ich grzechy są przebaczone i przez którą oni zostali bieli, jak śnieg, niezależnie od tego, czy są dobrymi chrześcijanami praktykującymi oraz czy ich kościoły należą do kościołów ortodoksyjnych czyż do wierzeń nieortodoksyjnych. Wszyscy bez wyjątku ci, których imiona nie są zapisane w Pańskiej Księdze Życia, będą wrzuceni do jeziora ognia.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Religijni ludzie świata mają wyraźną skłonność do podkrzesania raczej rytuałów religijnych, niż przebaczenia grzechów. Ale kiedy powstaną przed Bogiem i w ich sercach nie będzie danej przez Jezusa ewangelii wody i Ducha, to imiona tych ludzi nie zmogą zostać zapisane w Księdze Życia, i dlatego oni również będą wyrzuceni do jeziora ognia, nawet jeśli kiedyś byli dobrymi chrześcijanami.

Więc jeszcze żyjąc na tej ziemi, powinniście usłyszeć ewangelię wody i Ducha, którą Pan wymazał wszystkie wasze grzechy, i całym sercem uwierzyć w nią. Wtedy otrzymacie chwałę zapisania waszego imienia w Księdze Życia.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.