" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Cztery Tajemnice, Ukryte
w Nakryciach Przybytku< II Księga Mojżeszowa 26:1-14 >
“Uczynisz przybytek z dziesięciu tkanin: uczynisz go z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu – z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza. Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie; wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary. Pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą – jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą. I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i zwiążesz tkaniny przy pomocy tych kółek, i przybytek będzie stanowił jedną całość. Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć. Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci, a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie, i wszystkie jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary. Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno, a pozostałe sześć osobno. Jednakże szóste nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje. I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, że utworzą jedną całość. To zaś, co zbywa z przykryć namiotu, mianowicie połowa przykrycia zbywająca, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. Z tego zaś, co zbywa z długości przykryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku i tak będzie mu służyło za przykrycie. Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów.” (Przypis tłumacza: “wstążki z fioletowej purpury” należy zamienić na “wstążki z błękitnej przędzy”, “skór delfinów” należy zamienić na “skór borsuczych”, według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)Nakrycia Przybytku

A teraz popatrzmy na nakrycia Przybytku. Nakrycia Przybytku miały cztery warstwy. Rozkazawszy Mojżeszowi zbudować Przybytek, Bóg dał mu szczegółowe instrukcje. Osobliwie ważne jest to, że pierwsze nakrycie można było zobaczyć tylko we wnętrzu Przybytku, ono nakrywało deski Przybytku i naczynia wewnątrz Przybytku. To nakrycie nakrywało deski Przybytku, Miejsce Święte i Miejsce Najświętsze, aż do ziemi. Ono było wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i na nim także były wytkane artystyczne wizerunki cherubów.

Pierwsze nakrycie było wykonane z przymocowanych do siebie dwóch kompletów tkanin, każda z których była wykonana ze sczepionych ze sobą pięciu mniejszych tkanin. Aby sczepić ze sobą te dwie tkaniny, pięćdziesiąt wstążek z błękitnej przędzy były przyszyte na brzegach każdej tkaniny, które miały być spięte. Złote kółka, przymocowane do tych wstążek z błękitnej przędzy, w ten sposób związywały ze sobą nakrycia Przybytku, tworząc jedną całość.

Pierwsze nakrycie Przybytku było wykonane z dziesięciu tkanin, połączonych w dwa komplety szerszych tkanin. Jego długość wynosiła 28 łokci. Łokieć dorównuje około 45 cm (1,5 stopy), dlatego według współczesnego układu miar jego długość stanowiła około 12,6 m (41,6 stopy), podczas gdy szerokość każdego nakrycia wynosiła cztery łokcie, czyli 1,8 m (5,9 stopy). Pięć tkanin wpierw łączono ze sobą, tworząc dwa komplety tkanin, a potem te komplety tkanin przymocowywano do siebie pięćdziesięcioma wstążkami z błękitnej przędzy i pięćdziesięcioma złotymi kółkami. Właśnie tak było wykonane pierwsze nakrycie Przybytku. Ale tam były jeszcze trzy nakrycia. Pierwszym nakryciem Przybytku były tkaniny z artystycznymi wizerunkami cherubów z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

To miało na celu pokazać nam drogę do Królestwa Niebieskiego. Na przykład, błękitna nić pierwszego nakrycia Przybytku oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata. W chrzcie Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus wziął grzechy świata na własne ciało przez Swój chrzest, dlatego ten chrzest został pierwowzorem zbawienia (I List św. Piotra 3:21).

Drugie nakrycie Przybytku było wykonane z sierści koziej (II Księga Mojżeszowa 26:7). Ono było dłuższe od pierwszego nakrycia na 90 cm (3 stopy). Jego długość stanowiła 30 łokci, czyli 13,5 m (45 stóp), a szerokość 4 łokcie, czyli 1,8 m (5,9 stopy). To nakrycie było wykonane z jedenastu tkanin, związanych ze sobą w dwa komplety tkanin, jeden z pięciu, a inny z sześciu tkanin. Te dwa komplety były połączone ze sobą brązowymi kółkami.

To drugie nakrycie Przybytku, wykonane z sierści koziej, oznacza, że Jezus uczynił nas świętymi sprawiedliwością Bożą. Przyszedłszy na tę ziemię, w wieku 30 lat Chrystus z własnej woli przyjął chrzest od Jana i wziął na Siebie grzechy świata. W rezultacie Pan zabrał grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany, na zawsze zmył nasze grzechy i w taki sposób został naszym Zbawicielem. Dlatego drugie nakrycie, białe nakrycie z sierści koziej oznacza, że Jezus Chrystus, który został kozłem ofiarnym, uczynił nas bezgrzesznymi przez Swój chrzest i krew.

Trzecie nakrycie Przybytku było wykonane ze skór baranich barwionych na czerwono, które pokazują nam, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, niósł je na Krzyż, przelał Swoją krew, został potępiony i w taki sposób uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.

Czwarte nakrycie Przybytku było wykonane ze skór borsuczych. Skóry borsucze oznaczają, że Jezus Chrystus, z wyglądu zewnętrznego, nie miał nic pociągającego. Ale On naprawdę był Samym Bogiem. Skóry borsucze pokazują nam portret Jezusa Chrystusa, który upokorzył się aż do poziomu człowieka, aby zbawić nas od grzechów świata.

Otóż zbadajmy szczegółowo te cztery nakrycia Przybytku.Duchowe Znaczenie Pierwszego Nakrycia Przybytku

The Holy Place

Materiałami, z których było wykonane pierwsze z czterech nakryć Przybytku, były błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici i kręcony bisior. Ono było wykonane w taki sposób, że cztery kolory można było wyraźnie widzieć wewnątrz Przybytku. Także na nim były wytkane artystyczne wizerunki aniołów, które patrzyły w dół na Przybytek. Każda z tych czterech nici ma następujące duchowe znaczenie.

Tajemnicą błękitnej nici pierwszego nakrycia Przybytku jest to, że Mesjasz na zawsze zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest. On przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, aby zabrać wszystkie grzechy świata, podobnie jak ofiary za grzechy Starego Testamentu zabierały nieprawości grzeszników, złożone na nie przez nałożenie rąk. Ona także powiada nam o prawdzie, że Jezus całkiem zmył wszystkie grzechy świata, zabrawszy karę od razu wszystkich grzechów.

Z drugiej strony, purpurowa nić oznacza, że Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, jest Królem królów i Samym Bogiem dla nas. Ona powiada nam, że Jezus – to Sam Bóg. Jasnoczerwona nić, która objawia się w Przybytku, powiada nam, że Jezus zabrał od razu wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana, przelał Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób poniósł ofiarę i karę za nasze grzechy zamiast nas.

Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu były odbiciem systemu ofiarnego Starego Testamentu, kiedy ofiary bez skazy zabierały nieprawości grzeszników przez nałożenie rąk, przelewały krew i umierały, aby ponieść karę za grzechy. Podobnie w Nowym Testamencie Jezus przyjął chrzest, poszedł na Krzyż, przelał Swoją krew i umarł na nim.

Biblia nazywa Jezusa Chrystusa ofiarą. Imię “Jezus” oznacza Ten, kto “zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21). A imię “Chrystus” oznacza “namaszczony.” W Starym Testamencie namaszczano tylko trzy rodzaje ludzi: królów, proroków i kapłanów. Dlatego imię “Jezus Chrystus” oznacza, że On jest Zbawicielem, prawdziwym Bogiem, arcykapłanem Królestwa Niebieskiego i Panem wiecznej prawdy. Przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew, On został naszym prawdziwym Zbawicielem.

Otóż pierwsze nakrycie Przybytku pokazuje nam, że Mesjasz miał przyjść przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior, i w taki sposób zbawić od grzechów i kary wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Ta misja to nic innego, jak chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Tajemnicą zbawienia, która objawia się w tych czterech kolorach pierwszego nakrycia, jest to, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest, został ukrzyżowany i zmartwychwstał.

Tymi dziełami Jezus Chrystus zbawił od grzechów tych, którzy wierzą w Niego, i uczynił ich ludem Bożym. Jezus Chrystus jest Królem królów i ofiarą za grzech, która oczyściła nieprawości grzeszników, i On uwolnił tych, którzy uwierzyli, od wszystkich grzechów i kary.Duchowe Znaczenie Drugiego Nakrycia Przybytku

The Tabernacle

Drugie nakrycie Przybytku było wykonane z sierści koziej. Ono oznacza, że obiecany Mesjasz miał usprawiedliwić ludzkość, uwolniwszy ją od grzechów i kary za grzechy. Innymi słowy, to pokazuje nam, że dlatego, aby otrzymać sprawiedliwość Bożą, człowiek powinien uwierzyć w ewangelię wody, krwi i Ducha. Sprawiedliwość Boża całkiem oczyściła nasze serca i uczyniła je białymi, jak śnieg, a w taki sposób pozwoliła nam otrzymać przebaczenie naszych grzechów.Duchowe Znaczenie Trzeciego Nakrycia Przybytku

The Tabernacle

Trzecie nakrycie Przybytku było wykonane ze skór baranich barwionych na czerwono. Ono proklamuje, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię, weźmie na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, będzie ukrzyżowany i w taki sposób zostanie ofiarą za grzechy Swego ludu. Krew, którą Jezus Chrystus przelał na Krzyżu, całkiem zapłaciła cenę śmierci za grzechy świata. Innymi słowy, to oznacza, że Sam Jezus Chrystus został ofiarą i w taki sposób zbawił Swój lud od grzechów (III Księga Mojżeszowa 16).

W Dniu oczyszczenia dwa kozły ofiarne były gotowe wziąć na siebie wszystkie grzechy ludu Izraela. Jeden z nich był ofiarą oczyszczenia, którą ofiarowano Bogu za grzechy. W tym czasie arcykapłan kładł ręce na głowę tego pierwszego kozła ofiarnego i przekazywał mu od razu wszystkie grzechy Jego ludu. Wtedy on brał jego krew, kropił nią przebłagalnię ze wschodu i siedem razy przed przebłagalnią. Właśnie tak składano Bogu ofiarę oczyszczenia ludu Izraela.

Wtedy, na oczach Żydów, którzy zebrali się dokoła Przybytku, arcykapłan kładł ręce na innego kozła ofiarnego i przekazywał mu roczne grzechy ludu Izraela. To miało na celu przekonać cały lud Izraela, że wszystkie ich grzechy za przeszły rok zostały zmyte przez nałożenie rąk arcykapłana. Wtedy tego kozła ofiarnego wypędzano na pustynię, aby tam umarł, zabrawszy wszystkie ich grzechy (III Księga Mojżeszowa 16:21-22). Bóg obiecał, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię i weźmie na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości (Ewangelia św. Mateusza 11:11-13, 3:13-17), poniesie karę za grzechy na Krzyżu i w taki sposób zbawi Swój lud od wszystkich grzechów.Duchowe Znaczenie Czwartego Nakrycia Przybytku

The Tabernacle

Skóry borsucze pokazują nasz własny portret, a także portret Pana, kiedy On przyszedł na tę ziemię. Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby odwiedzić grzeszników i uczynić ich sprawiedliwymi. Skóry borsucze także pokazują nam, że Jezus Chrystus nie wywyższył się, przyszedłszy na tę ziemię, lecz raczej upokorzył się, jako pokorny człowiek.

W czasie Starego Testamentu Bóg powiedział przez Swoich proroków, że Mesjasz przyjdzie i uwolni grzeszników tej ziemi od ich niegodziwości. Możemy zobaczyć, że poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego krew na Krzyżu Bóg wykonał Słowo proroctwa, powiedziane przez Jego sług. Ta obietnica proroctwa jest Słowem Testamentu, że Mesjasz zabierze nie tylko grzechy ludu Izraela, lecz również grzechy i karę wszystkich ludzi w tym świecie, oraz że On zbawi wszystkich Swoich wierzących i uczyni ich Swoim ludem.

W II Księdze Mojżeszowej 25 napisano o materiałach, z których był wykonany Przybytek. Te materiały Przybytku włączały błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, kręcony bisior, sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono, skóry borsucze, złoto, srebro, brąz, wonności, oliwę i kosztowne kamienie. Wszystkie te materiały pokazują, że Mesjasz miał przyjść na tę ziemię i zbawić Swój lud od grzechów przez Swój chrzest i krew. Dlatego w nakryciach Przybytku jest ukryty głęboki plan zbawienia, w którym Bóg zaplanował zbawić Swój lud od grzechów.

Dlaczego Bóg rozkazał wykorzystać błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici jako materiały dla tkanin Przybytku? Dlaczego On rozkazał wykorzystać sierść kozią, baranie skóry i skóry borsucze? Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na plan Boży naszego zbawienia od grzechów świata. Powinniśmy wyraźnie uwierzyć w misję, objawioną w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, poprzez którą Jezus zbawił Swój lud od grzechów, i w taki sposób zbawić się od swoich grzechów i zostać ludem Bożym. Innymi słowy, powinniśmy poznać i uwierzyć w plan Boży, który objawia się w zasłonach Przybytku.Poprzez Cztery Metody

Cztery nakrycia Przybytku szczegółowo pokazują nam, jak Bóg miał uwolni nas od naszych grzechów: Mesjasz przyjdzie na tę ziemię w ciele, weźmie na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana, będzie ukrzyżowany i przyjmie karę za grzechy, przebaczy grzechy Swego ludu i zbawi go od grzechów Swoją własną krwią. Jednakże to zbawienie spełnia się tylko dla tych, którzy wierzą w Mesjasza jako swego Zbawiciela. Wszyscy powinniśmy uwierzyć, że Jezus Chrystus, jak objawiono w materiałach nakryć Przybytku, naprawdę przyszedł przez Swój chrzest i Krzyż, i w taki sposób na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Według proroctw błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, które objawiają się w zasłonach Przybytku, Syn Boży przyszedł do nas jako ofiara Nowego Testamentu, przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. Oprócz tego, poprzez wiarę w Mesjasza, który objawia się w zasłonach Przybytku, możemy złożyć Bogu ofiarę wiary, która nas zbawia.

Dlatego powinniśmy uwierzyć w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Jeśli ktoś nie przyjdzie do Boga i nie zmoże złożyć ofiary wiary w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, to on bez wątpienia będzie zrujnowany za jego własne grzechy. Ale jeśli człowiek wierzy w tę prawdę, to poprzez wiarę zbawienia może przyjść do Boga jako Jego dziecko. Przybytek pokazuje nam, że ten, kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który został ofiarą i objawił się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Otóż zasłony Przybytku pokazują nam drogę do Niebo. Powinniśmy znaleźć drogę do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Każdy, kto chce wejść do Królestwa Bożego, powinien najpierw rozwiązać problem swoich grzechów poprzez wiarę w prawdę przebaczenia grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Dlatego ludzie sami muszą postanowić, czy chcą wejść do Kościoła Bożego poprzez wiarę w tę prawdę, czy będą odrzuceni przez Boga za ich niewiarę.

Oczywiście, nasze sumienie może wybierać, czy wierzyć, czy nie wierzyć w prawdę zbawienia, która objawia się w zasłonach Przybytku. Ale wy także powinniście wyznać, że rezultat niewiary w tę prawdę będzie naprawdę okropny. Jednakże, aby wejść do światłego Domu Bożego według Jego woli, powinniśmy na zawsze się zbawić od swoich grzechów poprzez wiarę w chrzest, który Mesjasz przyjął od Jana, i w krew na Krzyżu. Wszyscy ludzie powinni przyjąć i całym sercem uwierzyć, że ten chrzest Mesjasza i Jego krew na Krzyżu zmyły wszystkie grzechy. Tylko uwierzywszy w to, oni mogą otrzymać wieczne przebaczenie grzechów i wejść do chwały Bożej.

Pierwsze nakrycie Przybytku było wykonane czterech różnych nici i leżało pod drugim nakryciem, wykonanym z sierści koziej. To powiada nam, że potrafiliśmy otrzymać przebaczenie grzechów dzięki misji Jezusa: Jego chrztu i krwi. Dlatego przebaczenie grzechów, które otrzymaliśmy poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, bazuje na naszej wierze w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior, które wyjawiają się w pierwszym nakryciu. Aby przekonać się o tym, przeczytajmy następujące Słowo Biblii.

W Księdze Izajasza 53:6 napisano: “Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.” List św. Pawła do Hebrajczyków 9:28 proklamuje: “Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu.” A w 2 Liście św. Pawła do Koryntian 5:21 napisano: “On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” Wszystkie te urywki powiadają nam, że nasze zbawienie spełniło się dzięki dziełom zbawienia Jezusa, objawiającym się w kręconym bisiorze i błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach pierwszego nakrycia Przybytku. Sam Chrystus został ukrzyżowany na drzewie i ofiarnie poniósł karę za nasze grzechy własnym ciałem, i to zostało możliwe, ponieważ On najpierw wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu od Jana, a więc On zmył grzechy świata nie tylko na Krzyżu.

Kiedy Jezus wziął wszystkie grzechy świata poprzez chrzest i w taki sposób zniósł śmiertelne cierpienia na Krzyżu, aby odpokutować za grzechy, On nie bał się. Przeciwnie, On cieszył się! Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy On mógł “wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Aby zbawić nas od naszych grzechów, Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. On uczynił to, ponieważ miłował nas. Oto dlaczego On przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana i pokornie wypił kielich ofiary. Pan wziął na Siebie nasze grzechy i wady przez Swój chrzest, i dlatego potrafił przelać Swoją krew na Golgocie i ofiarnie ponieść karę za nasze grzechy.Kółka, Które Łączyły Pierwsze Nakrycie Przybytku, Były ze Złota

Pierwsze nakrycie Przybytku było wykonane z dwóch kompletów po pięć tkanin, połączonych ze sobą złotymi kółkami. Naprawdę to pokazuje nam, że możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, tylko jeśli wierzymy w prawdę przebaczenia grzechów, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. To, że dwa komplety po pięć tkanin każdy, były połączone ze sobą pięćdziesięcioma złotymi kółkami, pokazuje nam, że możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów, tylko jeśli mamy doskonałą wiarę w Jego zbawienia. W Biblii złoto oznacza prawdziwą wiarę w Słowo Boże.

Dlatego każdy z nas bez wątpienia musi uwierzyć w każde Słowo Boże. Osobliwie ważne jest wierzyć w prawdę, która objawia się w błękitnej nici. Tylko ukrzyżowanie Jezusa na Krzyżu nie może dać nam zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że przed Jego ukrzyżowaniem najpierw musiał być chrzest, w którym grzesznicy mogą złożyć swoje grzechy na Jezusa Chrystusa. Krzyż zostaje ważnym dla naszego zbawienia, tylko jeśli wierzymy, że Bóg Ojciec rozkazał Jezusowi Chrystusowi zabrać grzechy świata poprzez chrzest.Co Powiada Nam Kręcony Bisior w Przybytku?

On powiada nam, że Bóg działał wśród wszystkich nas według Swego doskonałego Słowa prawdy. Mesjasz naprawdę przyszedł na tę ziemię i wymazał nasze grzechy i karę poprzez chrzest, który On przyjął od Jana, i krew na Krzyżu. I to oznacza, że Jego zbawienie już spełniło się według obietnicy Jego Słowa.

W czasie Nowego Testamentu Chrystus naprawdę przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana, przelał krew i umarł, poniósł wszystką karę za nasze grzechy i w taki sposób wykonał wszystką obietnicę zbawienia. Przyjąwszy chrzest od Jana i będąc ukrzyżowany, Chrystus ukończył i wykonał wolę Boga Ojca. Testament, który Bóg zawarł ze Swoim ludem Izraela, całkiem wykonał się przez Jego Syna Jezusa.

Kto więc musi naprawdę zwrócić wielką uwagę na tę prawdę? Czy tylko lud Izraela? Czy może i my?

To, że pierwsze nakrycie Przybytku było złączone pięćdziesięcioma złotymi kółkami, wymaga od nas prawdziwej wiary. Ono pokazuje nam, że możemy wejść do Królestwa Bożego, tylko jeśli wiemy i wierzymy, że Jezus całkiem zmył wszystkie nasze grzechy poprzez Swoje dzieło, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze pierwszego nakrycia Przybytku.

Innymi słowy, to powiada nam, że przebaczenie grzechów można otrzymać jedynie dzięki wierze w Słowo prawdy. Przez Słowo Starego i Nowego Testamentu Bóg naprawdę szczegółowo pokazuje nam, że możemy otrzymać prawdziwe zbawienie jedynie dzięki wierze w to, że chrzest i krew na Krzyżu, które objawiają się w zasłonach Przybytku, zbawili nas od wszystkich naszych grzechów.

Bóg naprawdę pozwolił nam oczyścić się od wszystkich naszych grzechów i zostać białymi jak śnieg poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze na pierwszym nakryciu Przybytku. I Bóg pozwolił wejść do Jego Królestwo tylko tym, którzy mają tę wiarę. Powinniśmy poznać nakrycia Przybytku i uwierzyć w nie. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas poprzez misję błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, możemy naprawdę zostać dziećmi Bożymi i z chwałą wejść do Jego Królestwo.

Mesjasz zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swoją misję, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, a więc jak możemy nie wierzyć w głęboką i bezmierną miłość Bożą zbawienia a odrzucać ją? Jak możemy odrzucać przebaczenie naszych grzechów i Królestwo Niebieskie, które możemy otrzymać jedynie dzięki wierze? Wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego własnego Zbawiciela, który zbawił nas od grzechów świata, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Tylko w taki sposób możemy zostać ludem Bożym.

Ci, którzy nie wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici pierwszego nakrycia Przybytku, nie mogą naprawdę całkiem zmyć swoich grzechów poprzez wiarę. Ci, którzy nie wierzą w tę prawdę, nie mogą zostać dziećmi Bożymi. Oto dlaczego powinniśmy uwierzyć w prawdę zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach nakryć Przybytku i w taki sposób otrzymać życie wieczne.Nakrycie z Sierści Koziej Było Większe od Pierwszego Nakrycia Przybytku

Drugie nakrycie, wykonane z sierści koziej, było większe od pierwszego nakrycia Przybytku. To oznacza, że ci, którzy opierają się Bogu, nie mogą zobaczyć nawet części prawdy, objawionej w pierwszym nakryciu Przybytku. Naprawdę było trzeba ukryć tajemnicę przebaczenia grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach pierwszego nakrycia Przybytku, ponieważ Bóg ustanowił, że tylko ci, którzy szanują i boją się Go, mogą wejść do Jego Królestwa poprzez wiarę w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Także właśnie dlatego Bóg postawił przed ogrodu Eden cherubów i płomienisty miecz wirujący, aby strzec drogi do drzewa życia kiedy wypędził człowieka, upadłego w grzech (I Księga Mojżeszowa 3:24). Prawdy, która pozwala ludziom wejść do Królestwa Niebieskiego, nie można zobaczyć bez wiary w Boga. Oto dlaczego Bóg uczynił drugie nakrycie z sierści koziej trochę większym od pierwszego nakrycia Przybytku.

Drugie nakrycie Przybytku pokazuje nam, że możemy zostać sprawiedliwymi, tylko jeśli otrzymamy przebaczenie grzechów, które objawia się w pierwszym nakryciu. Innymi słowy, Bóg pozwolił zostać ludem Bożym tylko tym, którzy ze strachem i uwielbieniem wierzą w Jego Słowo i w taki sposób chronią ewangelię prawdy. Właśnie tak Bóg zaplanował, i dlatego On nie pozwolił ludziom zostać Jego dziećmi bez wiary w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną prawdy ustanowionego przez Niego przebaczenia grzechów. Wola Boga jest taka, że ci, czyje serca są złe, nigdy nie potrafią uświadomić sobie nawet części tajemnicy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.Drugie Nakrycie Przybytku Było Wykonane z Sierści Koziej, a Jego Kółka Były z Brązu

Duchowym znaczeniem brązowych kółek jest sąd za grzechy ludzi. Brązowe kółka powiadają nam, iż za wszystkie grzechy trzeba zapłacić sprawiedliwą cenę. Dlatego kółka z brązu objawiają prawdę, że Mesjasz musiał przelać Swoją krew na Krzyżu, ponieważ On przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest. Mesjasz najpierw wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, dlatego potem On potrafił ponieść karę za grzechy świata krwią, którą On przelał na Krzyżu.

W brązowych kółkach możemy zobaczyć prawo Boże, które powiada nam, że zapłatą za grzech jest śmierć (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Dlatego powinniśmy wyznać, że Bóg spełnił sąd za nasze grzechy przez Mesjasza. Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana, przelał krew i umarł na Krzyżu, dlatego On całkiem poniósł potępienie za wszystkie grzechy ludzkości.

Przychodząc do Boga, w naszym sumieniu powinniśmy myśleć o tym, jaka jest prawda. Żyjąc w tym świecie, my codziennie grzeszymy naszym sercem, myślami i uczynkami. Jednakże Mesjasz wymazał także wszystkie te nasze codzienne grzechy, zapłacił cenę tych grzechów Swoim własnym życiem i w taki sposób wykonał nasze zbawienie. Nasze sumienie przed Bogiem jest przeznaczone na upadek i śmierć, jeśli nie wierzymy w Jego prawdę. Dlatego teraz wszyscy powinniśmy uwierzyć w tę prawdę, aby nasze umierające dusze mogły zbawić się i żyć znowu.

Czy nasze serca chcą uwierzyć w prawdę, która objawia się w tych brązowych kółkach? Kółka z brązu powiadają nam o prawdzie, że choć my nie możemy uniknąć potępienia za nasze grzechy, Mesjasz wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu i był ofiarnie potępiony za wszystkie te grzechy zamiast nas. Jezus naprawdę na zawsze przyjął wszystką karę za grzech przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Tylko w taki sposób Jezus Chrystus dał nam wiarę i pozwolił wejść do Królestwa Bożego.

Kiedy przed Bogiem ktoś ma grzech w sercu, on nie może uniknąć piekła. Z powodu naszych grzechów byliśmy skazani na wieczną śmierć. Ale Mesjasz złożył Siebie w ofierze za nasze grzechy i w taki sposób zbawił nas od wszelkiej kary za nie. Byliśmy skazani na karę w piekle za nasze grzechy, ale teraz możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez wiarę w to, że Mesjasz był ofiarnie ukarany zamiast nas.

Dzięki szczerej wierze w tę prawdę powinniśmy otrzymać przebaczenie swoich grzechów i uwolnić się od kary za nasze grzechy. Aby spełnić tę misję zbawienia, Mesjasz zabrał grzechy świata poprzez chrzest od Jana i został ukrzyżowany za te grzechy świata. Wiedząc i wierząc w tę prawdę, powinniśmy nie tylko otrzymać przebaczenie grzechów, lecz również zbawić się od kary za grzech.

Powinniśmy uwierzyć, że Mesjasz mógł wziąć na Siebie nasze grzechy i ponieść karę za grzechy, tylko przyszedłszy na tę ziemię i najpierw przyjąwszy chrzest przez nałożenie rąk. Jeśli Mesjasz wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i został ukrzyżowany, aby zapłacić cenę tych grzechów, to powinniśmy również w to uwierzyć. Bóg daje nowe życie tym, którzy uwierzyli w tę prawdę.

Byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, dlatego Mesjasz wziął nasze grzechy i umarł zamiast nas, w taki sposób wycierpiawszy karę za nasze grzechy. Byliśmy skazani na śmierć jako karę za nasze grzechy, ale Chrystus poniósł tę karę zamiast nas. Jeśli Pan został ukrzyżowany, aby zbawić nas od sądu za nasze grzechy, powinniśmy w to uwierzyć.

Powinniśmy przyjąć Pana zbawienia do naszych dusz, do naszych serc, nie według naszej cielesnej woli, lecz w prawdziwej wierze w Jego Słowo. Każdy z was, kto teraz słyszy te słowa, powinien szczerze uwierzyć w tę prawdę. Mesjasz zbawił nas przez Swój chrzest i krew, dlatego ci, którzy uwierzyli, naprawdę mogą się zbawić.

Jeśli ludzie nie wierzą, że oni są skazani na piekło, to nie widzą żadnej potrzeby zbawiać się poprzez wiarę w Mesjasza, który przyszedł błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Ale jeśli ludzie wierzą, że naprawdę są skazani na piekło, to wyraźnie widzą niezbędność zbawienia poprzez wiarę w tego Mesjasza, który przyszedł błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Oto dlaczego Jezus powiada: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ewangelia św. Marka 2:17). Szczerze wierząc w tę prawdę, oni otrzymają przebaczenie grzechów.

Jeśli popatrzymy na siebie przez pryzmat Prawa, to nie potrafimy zaprzeczyć temu, że jesteśmy absolutnie grzeszni i skazani na wieczne potępienie za nasze grzechy. Powinniśmy nie tylko wyznawać, że jesteśmy skazani na piekło za nasze grzechy, lecz również naprawdę pragnąć uniknąć tej kary, aby oczyścić się od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w tę prawdę. Tylko w taki sposób możemy ponieść sprawiedliwą karę za wszystkie nasze grzechy poprzez wiarę.

Bez naszej wiary w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach pierwszego nakrycia Przybytku, my koniecznie pójdziemy do piekła. Chrzest, który Mesjasz przyjął, i krew, którą On przelał na Krzyżu, są ściśle powiązane ze zbawieniem naszych dusz.

Narodziliśmy się jako potomkowie Adama i grzesznicy, dlatego byliśmy skazani na piekło. A więc powinniśmy wyznać przed Bogiem, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, skazanymi na piekło, ale czyż wyznajecie to? Kiedy Bóg patrzy na nas, On widzi, że byliśmy skazani na piekło, i kiedy my także patrzymy na siebie przed Bogiem, to widzimy, że byliśmy skazani na piekło. Byliśmy skazani na piekło, i dlatego nasz Zbawiciel przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów.

Przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, przelawszy Swoją krew i umarłszy, Chrystus wykonał Swoją misję zbawienia dla nas. Gdybyśmy nie byli skazani na piekło, Pan nie potrzebowałby spełniać tej misji zbawienia. Ale choć my, narodzeni ponownie, teraz nie mamy żadnego grzechu w naszych sercach, wcześniej my wszyscy także byliśmy grzesznikami.

Każdy, kto jest grzesznikiem, bez wątpienia pójdzie do piekła. Zapłatą za grzech jest śmierć. To oznacza, że grzesznicy koniecznie pójdą do piekła. Ale ci, którzy poprzez wiarę otrzymują dar Boży spełnionego przez Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów, otrzymują życie wieczne. Kiedy uwierzyliśmy w Mesjasza Jezusa jako naszego Zbawiciela, Pan zbawił nas od wszystkiej naszej kary za grzechy w Swej miłości do nas. Amen! Alleluja!Powinniśmy Sprawdzić, czy w Naszych Sercach jest Prawdziwa Wiara, Darowana przez Pana

Popatrzmy na siebie. Czy uwierzyliśmy według prawa Słowa Bożego? Jeśli tak, to co wtedy zdarzyłoby się z nami przed Bogiem? Czy nie bylibyśmy potępieni Bogiem za nasze grzechy? Nasz Bóg nie jest niesprawiedliwy i nie może nie karać grzeszników. Bóg naprawdę jest święty i sprawiedliwy, dlatego On nie cierpi grzeszników. Bóg powiedział nam, że On bez wątpienia rzuci do piekła wszystkich tych, którzy grzeszą przed Nim swoją niewiarą.

On powiedział nam, że rzuci ich do piekła, płonącego ogniem i siarką, gdzie nawet robaki nie mogą umrzeć. Bóg rzuci do piekła wszystkich tych, którzy próbują samodzielnie zmyć swoje grzechy i pocieszyć swoje serca. Właśnie dlatego Pan powiedział takim ludziom: “Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Ewangelia św. Mateusza 7:23)

Dlatego powinniśmy uwierzyć w Mesjasza i w chrzest, który On przyjął, przyszedłszy na tę ziemię, a także w krew na Krzyżu i zmartwychwstanie. Dlaczego? Dlatego, że, prawdę mówiąc, wszyscy byliśmy grzeszni przed Bogiem i dlatego skazani na piekło. Oto dlaczego Mesjasz przyszedł błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi, złożył ofiarę zbawienia Swego własnego ciała i w taki sposób zmył wszystkie nasze grzechy. Dlatego powinniśmy uwierzyć, że Pan przyjął chrzest i został ofiarą dla nas. Jeśli nie możemy uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło, to nie mamy udziału z Panem.

Ale tak wielu ludzi nie wie, że oni są skazani na piekło za ich grzechy. Oni myślą, że bardzo dobrze się czują, aby potrzebować lekarza. Tacy ludzie uważają, że Jezus jest tylko pokornym, dobrze wychowanym i poważanym człowiekiem, nauczycielem, a także wierzą w Jezusa tylko dlatego, aby sprawić wrażenie człowieka o charakterze. Chrystus powiedział takim ludziom: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Ewangelia św. Mateusza 9:12). Oni już teraz muszą rzetelnie zbadać swoje serca z punktu widzenia Biblii, aby nie pójść do piekła.

My wierzymy w Mesjasza, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów poprzez wiarę w Niego jako w naszego Zbawiciela. My wierzymy w Mesjasza nie dlatego, aby zbudować naszą własną uczciwość. Raczej, jest nam całkiem potrzebna wiara w Mesjasza z powodu naszych grzechów. Oto dlaczego wierzymy w to, że Mesjasz Jezus: urodził się na tę ziemię; przyjął chrzest od Jana w wieku 30; zabrał grzechy świata i przelał Swoją krew na Krzyżu; zmartwychwstał trzeciego dnia; wstąpił do Nieba; teraz siedzi po prawicy Boga Ojca, – i to wszystko świadczy o naszym przebaczeniu grzechów. Wszystko to było niezbędne dla misji Zbawiciela, który uwolnił nas od naszych grzechów, dlatego koniecznie powinniśmy wierzyć we wszystką prawdę, nie ignorując żadnej prawdy.

Możemy myśleć, że nakrycia Przybytku można było wykonać tylko z jakiej-bądź grubej nici, ale w Biblii Bóg jawnie dał szczegółowe instrukcje w stosunku do tego, z czego trzeba je wykonać, że niektóre kółka mają być ze złota, a inne z brązu. Jak myślicie, dlaczego Bóg rozkazał to zrobić? Dlatego, że wszystkie te rzeczy miały pokazać nam swoje duchowe znaczenie. Oto dlaczego my nie możemy odrzucić żadnej z tych rzeczy.Koniecznie Powinniśmy Uwierzyć w Chrzest i Krew Jezusa Chrystusa, Który Został Mesjaszem

Z powodu naszych grzechów jesteśmy skazani na piekło, ale Mesjasz Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od naszych grzechów. Jezus naprawdę przyjął chrzest, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew. Dlatego my grzeszymy, kiedy mówimy, że jesteśmy bezgrzeszni, na wierząc w chrzest Jezusa i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Jezus, który został Mesjaszem, naprawdę przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas, naprawdę przyjął grzechy ludzkości na Swoje własne ciało poprzez chrzest, poniósł naszą karę i umarł, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym prawdziwym i wiecznym Zbawicielem. Jezus zbawił nas w taki sposób, ponieważ tylko w ten sposób mogliśmy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w tego Jezusa.

Aby spełnić misję zbawienia, Mesjasz musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, a potem umrzeć na Krzyżu. To oznacza, że jeszcze od początku byliśmy skazani na potępienie za nasze grzechy. Ale naprawdę teraz my już uwolniliśmy się od tej kary. Dlaczego? Dlatego, że Mesjasz, który był bezgrzeszny i nie musiał zostać potępiony, naprawdę przyjął nasze grzechy, złożone na Niego, i był ofiarnie potępiony za wszystkie nasze grzechy. Dlatego, szczerze wierząc w chrzest Jezusa i w Jego krew na Krzyżu, pozbyliśmy się wszelkiej kary za nasze grzechy.

Możemy zobaczyć naklejki z napisem “Jezus kocha was!” na tylnych oknach wielu samochodów. Czy to wszystko, co Jezus chce, abyście wiedzieli? Zbawienie naszego Pana spełniło się nie jedynie dzięki tym słowom. On chce powiedzieć nam: “Bardzo was kocham. Dlatego przebaczyłem wasze grzechy. Po prostu uwierzcie we Mnie i Ja uczynię was Moimi dziećmi.” Mesjasz naprawdę przyjął chrzest, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, aby zbawić nas od naszych grzechów. Pan naprawdę zbawił nas i uwolnił nas od sądu, który na nas czekał.

Pan został naszym lekarzem, aby wyleczyć chorobę naszych grzechów. Przyszedłszy na tę ziemię, On naprawdę wziął nasze grzechy na Swoje ciało poprzez chrzest, został ukrzyżowany, przelał krew i umarł, naprawdę zmartwychwstał i w taki sposób nas zbawił. My bez wątpienia byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, ale Pan już uzdrowił nas z choroby wszystkich naszych grzechów. Powinniśmy wyleczyć się ze swoich grzechów przez poprawną wiarę.

Gdyby ludzie nie musieli pójść do piekła za ich grzechy, to nie trzeba byłoby, aby Mesjasz przychodził na ten świat i przelewał Swoją krew. Ale ludzie powinni całkiem uwierzyć w Jezusa, ponieważ oni naprawdę mają okropną chorobę grzechu, która prowadzi ich do piekła. Naprawdę, ludzie, którzy mają tę okropną chorobę grzechu, nie mogą uniknąć piekła i właśnie dlatego oni koniecznie powinni uwierzyć w chrzest i krew Jezusa, który został Mesjaszem.

Wszyscy ci, którzy mają grzech w sercu, koniecznie muszą otrzymać karę piekła, przecież według Prawa Bożego dla każdego człowieka zapłatą za grzech jest śmierć. Innymi słowy, jeśli człowiek ma nawet najmniejszy grzech w swoim sercu, to on pójdzie do piekła. Oto dlaczego Jezus musiał przyjść do nas. Otóż, prawdziwie wierząc w Mesjasza, który doskonale zmył wszystkie nasze grzechy, możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów. Powinniśmy uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela i w to wszystko, co On zrobił dla nas.

Jezus jest prawdziwym Bogiem. On prawdziwy Stwórca. Ale On opuścił Swoją chwałę boską i na jakiś czas naprawdę przyszedł na ziemię w ciele człowieka, aby uwolnić nas, których umiłował, od okropnej kary za grzech i piekła, zrujnowania i potępienia. On naprawdę przyjął chrzest, został ukrzyżowany, zmartwychwstał, a potem wstąpił do Nieba. To jest prawda. My nie możemy ignorować tej szczerej prawdy, jakoby to tylko żart. Wiara w tę szczerą prawdę nie jest dla was niekonieczna. Koniecznie powinniśmy szczerze uwierzyć w tę szczerą prawdę i być jej pewni.

Czy baranki i kozły, których składano w ofierze za grzech, były grzeszne? Żadne zwierzę nie miało nawet najmniejszego pojęcia o grzechu. Ale te zwierzęta zabierały grzechy ludu Izraela w Starym Testamencie przez nałożenie rąk, dlatego one naprawdę musiały przyjąć śmierć zamiast nich. Dlaczego? Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć, przecież właśnie tak mówi Bóg. Otóż ofiara Dnia oczyszczenia, która zabierała wszystkie grzechy ludu Izraela, koniecznie musiała umrzeć. Dlatego właśnie Jezus Chrystus także musiał umrzeć, przecież On już zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest.

Dla kogo została spełniona ta misja? Ona naprawdę została spełniona dla nas. To czyż możemy albo wierzyć, albo nie wierzyć w nią? Ludzie nie wierzą, ponieważ nie wiedzą, że ich choroba grzechu naprawdę jest poważna. Ale gdyby oni wiedzieli, że są skazani na piekło nawet za najmniejszy grzech, to nie mogliby traktować zbawienia Mesjasza Jezusa Chrystusa jak coś niekoniecznego, w co mogą wierzyć albo nie wierzyć bez żadnych konsekwencji.

Jeśli ludzie mają grzech, nawet tak maleńki, jak ziarno, oni będą wrzuceni do piekła. Oni będą zrujnowani. Całe ich życie na tej ziemi zresztą się skończy ich wiecznym potępieniem. Ci, którzy myślą, że grzech im nie szkodzi, są w wielkim błędzie. Zapłatą za grzech koniecznie jest śmierć. Oczywiście, wszakże wielu ludzi żyje pomyślnym życiem, nawet mając grzech w sercu. Młodzież często uwielbia znanych osobistości, marzy o tym, że kiedyś spotka się z nimi. Ale czy ich pozornie świetne życie będzie trwać wiecznie? Wielu z nich zostaje nieszczęśliwymi, kiedy mija piętnaście minut ich popularności.

Dla niektórych ludzi wszystko, co oni robią, przynosi zło. Zanim spotkać Pana, wy także chyba byliście takimi ludźmi, i nic nie szło tak, jak chcieliście. Kiedy żyliście przeklętym życiem, wszystko, czego byliście pewni, nigdy nie szło tak, jak chcieliście, a wszystko, co chyba robiliście dobrze, w końcu się rujnowało. Mogliście marzyć o wielu rzeczach, ale nic się nie materializowało, i marzenia zostawały co raz mniejsze, a potem znikały. Kiedy uświadamialiście sobie, że nawet wasze najmniejsze marzenia nie mogą się zmaterializować, wtedy nadchodziło ich całkowite rujnowanie.

Dlaczego tak? Z powodu grzechów w waszych sercach. Ludzie, którzy mają grzech w sercu, nigdy nie potrafią być szczęśliwi. Bóg nigdy nie błogosławi im, bez względu na ich starania. Jeśli niektórzy ludzie chyba są pomyślni, bez względu na to, że są grzesznikami, to powinniście uświadomić sobie, że Bóg ich opuścił. Powinniście wiedzieć, że choć ich teraźniejsze życie, być może, jest pomyślne, Bóg opuścił ich, aby wrzucić do piekła. Gdyby w tym świecie byli tylko bezgrzeszni, to nie trzeba byłoby piekła. Ale naprawdę Bóg stworzył piekło dla tych, którzy mają grzech w sercu.

Bóg rozkazał wykonać pierwsze nakrycie Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, aby naprawdę dać naszym sercom przebaczenie grzechów. To także pokazuje nam, że w Nowym Testamencie Jezus Chrystus miał wziąć na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, a potem pójść na Krzyż i umrzeć, aby ponieść karę za grzechy. Chrystus naprawdę został Zbawicielem grzeszników.

Oto dlaczego On darował grzesznikom przebaczenie grzechów przez Swoją misję błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Czy teraz uświadamiacie sobie to? Jezus Chrystus naprawdę przyjął chrzest w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, a także został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, aby zapłacić cenę tych grzechów. On przyjął chrzest, aby zmyć nasze grzechy. Czy wierzycie, że Jezus umarł na Krzyżu, ponieważ najpierw wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest, który On przyjął od Jana?Nasze Ciało jest Podobne do Skóry Borsuczej

Czwarte nakrycie było wykonane ze skór borsuczych. Borsuk to przetłumaczona nazwa ssaka, nazywanego “Tachasz” w języku hebrajskim w Starym Testamencie. W innych wersjach Biblii to słowo zostało przetłumaczone jak nazwy innych ssaków, na przykład “manat” (NIV), “foka” (ASV), “dobra kozia skóra” (NLT) i “morświn” (NASB). Nie możemy powiedzieć, który dokładnie ssak to był. Biblijni filolodzy twierdzą, że słowo “Tachasz” chyba jest innojęzyczną derywacją. W każdym razie ssak “Tachasz” był zwierzęciem, którego skórę wykorzystano dla czwartego nakrycia Przybytku. Na pewno możemy powiedzieć, że to nakrycie nie było piękne i pociągające z wyglądu.

To czwarte nakrycie ze skór borsuczych oznacza, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka. Oprócz tego, On nie miał niczego pociągającego w Swoim wyglądzie zewnętrznym. Biblia opisuje Jego wygląd zewnętrzny słowami: “On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał” (Księga Izajasza 53:2).

Syn Boży przyszedł na tę ziemię w ciele marnego człowieka, aby zbawić wszystkich nas, przeznaczonych na haniebne życie do dnia naszej śmierci. Patrząc na nas, potomków Adama, Bóg widzi, że jesteśmy tak niepociągający, jak to skórzane nakrycie. Oprócz tego, lubimy popełniać grzech. Podobnie jak nieczyste borsuki, człowiek od urodzenia do śmierci chce tylko napełnić własny brzuch. Dlatego właśnie Jezus przyszedł w ciele człowieka i przyjął cierpienia.

Tylko ci, którzy naprawdę znają wagę swej grzesznej natury, mogą uwierzyć w Mesjasza i zbawić się od grzechów i kary. Dlatego ci, którzy nie znają własnych grzechów, i ci, którzy nie wiedzą i nie wierzą w karę za ich grzechy, nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów. Bóg powiada, że tacy ludzie nie są lepsi od bydląt, które giną (Księga Psalmów 49:20).

Choć zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, nie każdy przyjmuje miłość Bożą. Ci, którzy nie wierzą w plan zbawienia Bożego, nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów swego serca i w taki sposób muszą zostać zrujnowani, podobnie jak bydlęta, które giną. Bóg miał plan dla człowieka, dlatego On stworzył go na Swój obraz.

Popatrzcie szczegółowo na to, co każdy robi lub myśli. Mówię nie tylko o was, lecz o całej ludzkości. Większość ludzi nawet nie zna swego własnego Stwórcy, który ich stworzył. A ponadto, wielu z nich twierdzi, że nie popełnia grzechów, oraz że są lepsi od innych. Człowiek naprawdę jest głupi i bezmyślny! Ci, którzy nie znają Boga, są pełni zarozumiałości. Jaką różnicę widzimy, porównując siebie z innymi ludźmi? O ile jesteśmy lepsi lub gorsi? A jednak ludzie krzywdzą innych tylko dlatego, że gonią za własnymi egoistycznymi interesami!

Nawet nie możemy wyobrazić sobie, ile grzechów każdy człowiek popełnia przeciwko Bogu w ciągu życia. Powiadam to nie dlatego, aby poniżyć ludzką istotę, lecz zwracam uwagę na to, że choć Bóg stworzył człowieka jako kosztowną istotę, większość ludzi wszakże nie uświadamia sobie, że naprawdę są skazani na śmierć za ich grzechy. Ludzie nie wiedzą, jak uwolnić swoje dusze; nie mogą przygotować swojej własnej przyszłości; nie wyznają Słowa Bożego; nie chcą wierzyć w Niego, nawet nie mając żadnej innej drogi do uniknięcia wiecznego zrujnowania. Właśnie ci ludzie nie są lepsi od bydląt, które giną.Ale Bóg nie Zostawił Nas na Zrujnowanie

Aby zbawić nas od naszych grzechów, Jezus naprawdę przyszedł na tę ziemię, a także, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, On przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał. W taki sposób Pan został naszym prawdziwym Zbawicielem. Powinniśmy uwierzyć w tę prawdę. Czy wierzycie? Czy nie mówicie, z powodu swej ignorancji i niewiedzy Biblii: “Co w tym osobliwego? Jeśli my jak-bądź wierzymy w Jezusa, to wszyscy pójdziemy do Nieba”? Niektórzy także powiada: “Jeśli wierzymy tylko w krew na Krzyżu, to otrzymamy Niebo.” Ale czy taka wiara naprawdę jest poprawna?

Naprawdę Bóg jest Bogiem prawdy. Właśnie On przemówił do nas o Swoim planie, wykonał misję zbawienia według Swego Słowa, dał nam przebaczenie grzechów i spotyka nas przez tę prawdę. Bóg jest żywy. Już teraz Bóg jest tu, z każdym z nas. Ludzie, którzy mają grzech w sercu, nie powinni próbować oszukać Boga. Jeśli ludzie mają grzech w sercu i gryzie ich sumienie, to oni powinni rozwiązać ten problem poprzez wiarę w chrzest, który On przyjął, i w krew, którą On przelał. Grzesznicy powinni wierzyć w prawdę, że oni byli skazani na piekło, i dlatego Pan zbawił ich od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.

Wszyscy ludzie mogą rozwiązać problem swoich grzechów poprzez wiarę w wodę i krew. Ale choć Chrystus zbawił nas przez wodę, krew i Ducha (I List św. Jana 5:6-8), my będziemy zrujnowani z naszej własnej winy, jeśli ze swej strony nie wyznamy i nie uwierzymy w to. Wszyscy powinniśmy wyznać przed Bogiem: “Jestem skazany na piekło za moje grzechy. Ale wierzę w ewangelię wody, krwi i Ducha.” Powinniśmy mieć taką wiarę. Powinniśmy całym sercem wierzyć, że Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę, krew i Ducha. Naszymi szczerymi sercami i wiarą powinniśmy połączyć się z prawdą, która objawia się w ewangelii wody i Ducha. Tylko w taki sposób możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów.

Dlatego powinniśmy zrozumieć to wszystko i uwierzyć w tę prawdę. Nawet nie znając prawdy, która objawia się w Przybytku, i ewangelii wody i Ducha, niektórzy ludzie wierzą: “Ja pójdę do Nieba, ponieważ uwierzyłem, nawet jeśli wszakże mam grzech.” Ale Bóg powiedział, że wszyscy ci, którzy mają grzech, pójdą do piekła; On nie mówi, że oni nie będą wrzuceni do piekła tylko dlatego, że wierzą w Jezusa, nawet jeśli mają grzech. To oznaczałoby zostać największym głupcem. Mówić, że pójdziecie do Nieba tylko dlatego, że wierzycie w Jezusa, podczas gdy naprawdę wierzycie jak-bądź, według własnego upodobania, oznacza mieć nierozsądną, ignorancką i całkiem ślepą wiarę.

Inni ludzie powiadają: “Nie znam żadnego człowieka, który został wrzucony do piekła, a także nie widziałem żadnego człowieka, który poszedł do Nieba. Nie dowiemy się aż do dnia Sądu.” Ale Niebo i piekło naprawdę istnieją. Czy w tym świecie są tylko te rzeczy, które możemy zobaczyć na własne oczy? Czy możecie zobaczyć powietrze? Bez wątpienia, istnieje także niewidzialne królestwo. Wszyscy grzesznicy, którzy nie wierzą w Boga, ponieważ nie mogą Go zobaczyć, są podobni do bydląt, które giną.

Dlatego ludzie powinni uświadomić sobie, że mając grzech w sercu, oni będą zrujnowani, i dlatego powinni uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także uniknąć sądu Bożego. Mądrzy są ci, którzy nawet wyrządziwszy krzywdę wielu ludziom dokoła siebie, jednak wyznają, że popełnili wiele złych uczynków przeciwko Bogu, i w taki sposób uświadamiają sobie, że bez wątpienia będą potępieni, kiedy powstaną przed Nim.

Nie powinniśmy zginąć z powodu naszej niewiedzy i lekceważenia Boga i Jego sądu sprawiedliwego. On bez wątpienia osądzi każdego grzesznika na wieczny ogień piekła. Jeśli ludzie będą zrujnowani za niewiarę w prawdę, która objawia się w Przybytku, nawet jeśli słyszeli tę prawdę, to oni są dziećmi szatana. Mesjasz chce, abyśmy wszyscy mieli wiarę, która pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów i wejść do Królestwa Niebieskiego.Bóg nie Uczynił Nas Zabawkami

Stworzywszy nas ludźmi, Bóg chciał pozwolić nam żyć, nie cierpiąc mąk grzechu, a zawsze delektując się wiecznym życiem, wspaniałością i chwałą z Bogiem jako Jego własne dzieci. Aby nie posłać nas do piekła, Mesjasz przyjął chrzest, wziął na Siebie grzechy świata, przelał Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób zmył wszystkie nasze grzechy. Bóg bardzo umiłował nas, dlatego jeśli nie wyznajemy tej miłości, a tylko wymuszenie wierzymy w zbawienie, które On dał nam, to bez wątpienia nie uciekniemy od gniewu Bożego.

Bóg uwolnił nas od naszych grzechów, złożywszy w ofierze Swego własnego Syna. Mesjasz przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie nasze grzechy na własne ciało, złożył Siebie w ofierze za nasze grzechy, i w taki sposób naprawdę zbawił nas od wszystkich grzechów świata. Byliśmy skazani na piekło za grzechy, i dlatego Chrystus miał litość nad nami, przyjął chrzest, przelał krew i umarł, zmartwychwstał i w taki sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas dziećmi Bożymi. Bóg nie stworzył nas Swoimi zabawkami.

Niedawno, kiedy siostra z mojego kościoła studiowała na uniwersytecie, miałem szansę odwiedzić jej wystawę maturalną. Tam, w tej galerii sztuki, zobaczyłem różne obrazy. Jedno z dzieł, namalowanych przez absolwentów, było płótno, przedstawiające Adama i Ewę, którzy jedli z drzewa poznania dobra i zła, pod tytułem: “Czy Bóg stworzył ludzi zabawkami?” Ktoś nabazgrał pod płótnem odpowiedź na to pytanie: “Bóg nudził się, i dlatego stworzył nas Swoimi zabawkami.”

Nie ma nic bardziej błędnego, niż ta odpowiedź. Dlaczegoż Bóg stworzył drzewo poznania dobra i zła, a potem rozkazał Adamowi i Ewie nie jeść jego owoców? W końcu, On wiedział, że oni będą jeść te owoce, a jednak stworzył to drzewo i zakazał im nie jedzenia jego owoców. Kiedy oni zjedli owoc, On wypędził ich z ogrodu Eden za ten grzech. Wtedy On powiedział, że grzesznicy będą wrzuceni do piekła. Dlaczego Bóg to zrobił? Czy Bóg naprawdę stworzył nas, ponieważ nie miał zabawki i się nudził? Czy On stworzył ludzkość, ponieważ bardzo nudził się i nie mógł już tego cierpieć? Oczywiście, nie!

Bracia i siostry, naprawdę Bóg chciał przemienić nas w Swoich własnych dzieci, uczynić nas nieśmiertelnymi i wiecznie żyć z nami. Opatrzność Boża spełniła to wszystko dla ludzkości, aby uczynić nas nieśmiertelnymi stworzeniami, które delektują się wieczną łaską i chwałą, i żyją wiecznie w chwale. Otóż kiedy my, skuszeni przez szatana, upadliśmy w grzech i byliśmy skazani na piekło, Bóg posłał Syna swego Jednorodzonego na tę ziemię, aby nas zbawić. A pozwoliwszy Synu przyjąć chrzest i wziąć na Siebie grzechy świata, przelać krew i zmartwychwstać, Bóg zbawił nas od szatana.

Jednakże mnóstwo ludzi ma to absurdalne, niepoprawne zrozumienie, że Bóg stworzył nas zabawkami, aby zaradzić Swemu znudzeniu. Wśród tych, którzy przestali wierzyć w Jezusa, a także tych, którzy nigdy nie wierzyli w Niego, są ludzie, którzy z nienawiścią do Boga powiadają: “Dlaczego Bóg stworzył mnie, a potem dał mi męki? Dlaczego On zmusza mnie do uwierzenia? Dlaczego powiada, że da mnie zbawienie, jeśli uwierzę, ale nie da zbawienia, jeśli nie uwierzę?” Oni tak mówią, ponieważ nie znają szczegółowego planu zbawienia, które Bóg dał ludzkości.

Według tego szczegółowego planu Mesjasza Bóg miał przyjąć nas jak Swoich dzieci i w taki sposób uczynić nas Swoimi dziećmi, pozwoliwszy nam, jako Swej rodzinie, delektować się całą chwałą i łaską Nieba. Oto jest cel Boży stworzenia ludzkości. Ja sam także nie mogłem zrozumieć tej prawdy, póki nie narodziłem się ponownie z wody i Ducha. Ale otrzymawszy przebaczenie grzechów i narodziwszy się ponownie, zrozumiałem: “Aha! Oto dlaczego Pan stworzył mnie!”

Co naprawdę zrobił Mesjasz, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, przyszedłszy na tę ziemię 2,000 lat temu? Co On zrobił, aby zabrać nasze grzechy? On przyjął chrzest i przelał Swoją krew! Wszystkie jego dzieła były sprawiedliwą misją i ofiarą, które miały zmyć nasze grzechy.

Oto przyczyna tego, dlaczego powinniśmy naprawdę uwierzyć w Boga i w Jezusa Chrystusa jako swego Boga i Zbawiciela. Byliśmy skazani na piekło, i dlatego Sam Bóg naprawdę przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić. Innymi słowy, Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana, umrzeć na Krzyżu i zmartwychwstać. My naprawdę wierzymy w przebaczenie grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, aby otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Powinniśmy wierzyć w spełnienie opatrzności Bożej dla nas. A wierząc w Pana zbawienia, my wierzymy nie dla kogoś innego, lecz dla siebie.Nadszedł Czas Uwierzyć w Prawdę Zbawienia Bożego

Jeśli ktoś chce dojść do tego zrozumienia, to musi już teraz odrzucić swoją błędną wiarę i szczerze uwierzyć w ewangelię wody i Ducha: “Nie wiedziałem, że byłem skazany na piekło. Wierzył tylko dlatego, że usłyszałem, że Jezus zmył moje grzechy. Ale moja wiara bazowała na błędnym zrozumieniu! Teraz powinienem poznać prawdę i zbudować moją wiarę na prawdzie. Do dzisiaj wierzyłem niepoprawnie, ale jeszcze nie jest za późno. Teraz muszę tylko uświadomić sobie, że jestem skazany na piekło za moje grzechy, szczerze uwierzyć, że Mesjasz zbawił mnie przez Swój chrzest i krew, a potem otrzymać przebaczenie moich grzechów. Otóż byłem skazany na piekło!”

Właściwie, bardzo mało chrześcijan należycie i dokładnie rozumiało ewangelię wody i Ducha, kiedy po raz pierwszy uwierzyło. Ja także potrzebowałem 10 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy zostałem chrześcijaninem, aby całkiem uświadomić sobie, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem i został ukrzyżowany, i tylko wtedy naprawdę mogłem się zbawić poprzez wiarę w Jezusa jako mego własnego Zbawiciela. Dlatego po 10 latach od czasu, kiedy zostałem chrześcijaninem, odrzuciłem swoją błędną wiarę, poprawnie zrozumiałem ewangelię wody i Ducha, i uwierzyłem w nią. Ale dla innych to może zabrać nawet więcej niż 20 lat, aby poznać prawdę i zmienić swoją wiarę.

Kiedy tacy ludzie nawet po 20 latach uświadamiają sobie, że Bóg zaplanował zbawić ich przez wodę i Ducha, wtedy oni powinni uwierzyć, że Jezus przyjął chrzest i został ukrzyżowany za ich własne grzechy. Nie ma większego zła przed Bogiem, niż kiedy poznajemy prawdę i nie wierzymy w nią. Ale gdyby oni uwierzyli w ewangelię wody i Ducha teraz, nawet będąc chrześcijanami już 10, 20 lat, czy w tym byłoby coś złego? Oczywiście, nie! W tym nie ma wcale nic złego i haniebnego. Kiedy ludzie naprawdę wiedzą i wierzą w przebaczenie grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, wtedy oni w rzeczywistości zostają zbawieni. Właśnie wiary w ewangelię wody i Ducha chce od nas Bóg. Mam nadzieję, że wszyscy uwierzycie w to zbawienie, które naprawdę spełniło się przez błękitną i jasnoczerwoną nici.

Nakrycia Przybytku były wykonane bardzo szczegółowo. Nawet popatrzywszy na ten fakt, że baranie skóry barwione na czerwono były na nakryciu, wykonanym z sierści koziej, a na baranich skórach były skóry borsucze, możemy wyraźnie zobaczyć prawdę, że wszyscy byliśmy skazani na piekło, ale Chrystus przyszedł na tę ziemię, naprawdę wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu i został ofiarą za te nasze grzechy, przelawszy Swoją krew i umarłszy na Krzyżu. Wszyscy możemy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Pan naprawdę zbawił nas poprzez misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Nakrycia Przybytku mieszczą właśnie tę tajemnicę zbawienia.

Ważne jest nie tylko studiować Biblię. Bóg chce od nas nie tylko wiedzy, lecz również wiary, czyli jeśli Biblia powiada nam, że Bóg bez wątpienia zbawił nas poprzez misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, to powinniśmy naprawdę przyjąć to do serca i uwierzyć w tę prawdę. Właśnie tak możemy dogodzić Bogu. Jeśli w naszych sercach my rzeczywiście słyszymy Słowo Boże, wyznajemy nasze własne grzechy, wierzymy w chrzest Pana i krew na Krzyżu, to także możemy naprawdę otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Ale jeśli nie wierzymy w to darowane przez Pana przebaczenie grzechów, a natomiast wierzymy w Niego tylko teoretycznie, to nadal będziemy cierpieć wyrzuty sumienia.

Jeśli nie rozwiążemy problemu naszych codziennych grzechów poprzez wiarę w wodę i Ducha, to poczucie winy zawsze będzie gryźć nas. Jednakże jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to uwolnimy się od poczucia winy, ponieważ zostawszy bezgrzesznymi przez doskonałe przebaczenie grzechów, my już nigdy nie będziemy cierpieć z powodu grzechów! Właśnie w to powinniśmy uwierzyć. Powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także rozwiązać problem wszystkich naszych grzechów. Ci, którzy nie mogą tego zrobić, nadal będą w niewoli grzechu.

Życie jest bardzo krótkie i pełne cierpień. Bóg daje cierpienia każdemu człowiekowi. Dlaczego Bóg daje nam cierpienia? Dlatego, że On chce, abyśmy, cierpiąc z powodu grzechu, uświadomili sobie cenność ewangelii wody i Ducha, uwierzyli w tę ewangelię i w taki sposób naprawdę otrzymali przebaczenie naszych grzechów. On dał wam cierpienie za grzechy, abyście całym sercem uwierzyli, że Mesjasz całkiem zmył wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Nie wierzyć w ewangelię wody i Ducha jak w prawdę oznacza zrobić największe głupstwo. Grzechy ludzkości mogą być zmyte jedynie dzięki szczerej wierze w ewangelię wody i Ducha.

Bóg rozkazuje nam rozwiązać problem naszych grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię. Dlatego powinniśmy uwierzyć w Jezusa, prawdziwego Zbawiciela. Wy także powinniście naprawdę uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swego własnego Zbawiciela. Powinniście wyznać swoje grzechy przed Bogiem, uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, i w ten sposób zbawić się od grzechów. Szczerze wierząc w chrzest Jezusa, Zbawiciela, i w Jego krew na Krzyżu, wy naprawdę otrzymacie przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Tylko wierząc w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu jak w prawdę, możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów.Porządek Tkanin Dokładnie Zbiega się z Porządkiem Naszego Zbawienia

Jeśli chodzi o porządek naszego zbawienia, to najpierw trzeba szczerze wyznać, że od momentu, kiedy narodziliśmy się na świat, wszyscy byliśmy grzeszni, jak borsuki, jak bydlęta, które giną. Także powinniśmy uwierzyć, że my bez wątpienia jesteśmy skazani na śmierć i piekło za nasze grzechy. Powinniśmy również uwierzyć, że dlatego, aby uwolnić się od naszych grzechów, trzeba naprawdę złożyć ofiarę, i Mesjasz naprawdę przyszedł i zabrał nasze grzechy w czasie chrztu. Powinniśmy uwierzyć, że nasz Zbawiciel był nie człowiekiem, lecz Samym Bogiem. Powinniśmy również uwierzyć, że Jezus Zbawiciel naprawdę zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i Krzyż.

Gdyby to była nieprawda, Bóg uczyniłby tylko dwa nakrycia nad Przybytkiem. Gdyby zbawienie było możliwe bez chrztu Jezusa, nie trzeba byłoby robić czterech osobnych nakryć dla Przybytku, i Bóg nakryłby go tylko skórami borsuczymi i baranimi. Ale czy On naprawdę wykorzystał tylko te dwa nakrycia? Nie! Przybytek miał być pokryty czterema różnymi nakryciami; jedno nakrycie było wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru; inne nakrycie było z sierści koziej; jeszcze inne nakrycie było wykonane ze skór baranich; i ostatnie nakrycie było wykonane ze skór borsuczych.

Powinniśmy wyraźnie uwierzyć w prawdę, czyli w to, że Jezus przyjął wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu, umarł na Krzyżu i w taki sposób zbawił nasze nieczyste i żałosne dusze, skazane na piekło za nasze grzechy, uczyniwszy nas ludem Bożym. Ta tajemnica, ukryta w czterech nakryciach Przybytku, i porządek, według którego te cztery nakrycia nakrywały Przybytek, – to nic innego, jak prawdziwy porządek naszego zbawienia.

Złote i brązowe kółka łączyły pierwsze i drugie nakrycia Przybytku. Na brzegach dwóch kompletów tkanin, które razem składały każde nakrycie, były przymocowane wstążki z błękitnej przędzy. Ale ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, nie mogą poznać, co naprawdę oznaczają te złote i brązowe kółka, połączone z wstążkami z błękitnej przędzy. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą zrozumieć i uwierzyć w prawdę, ukrytą w czterech nakryciach.

Wstążki z błękitnej przędzy oznaczają chrzest, który Jezus przyjął w rzece Jordan. Dlaczegoż ludzie nie wierzą w chrzest, w którym Jezus przyjął grzechy świata, a wierzą tylko w krew na Krzyżu? Oni nie wierzą w Słowo Boże tak, jak ono jest zapisane w Biblii. Twierdząc, że wierzymy w Jezusa, my nie możemy poprawnie uwierzyć w Niego, dodając lub odejmując coś od Słowa Bożego. Powinniśmy uwierzyć w prawdziwe Słowo Boże.

Wśród wielu ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, większość wierzy tylko w krew, którą On przelał na Krzyżu, odrzucając chrzest, który On przyjął. Oto dlaczego tak wielu chrześcijan nie może zrozumieć tajemnicy prawdy tkanin Przybytku. Właśnie dlatego dzisiejsi chrześcijanie nie wierzą w prawdziwe przebaczenie grzechów, doskonale spełnione przez Mesjasza. Oni nadaremnie wierzą w Jezusa jako w jednego z założycieli religii świata. Dlatego wielu chrześcijan naprawdę idzie niepoprawną drogą. Oni codziennie grzeszą i twierdzą, że mogą pójść do Nieba, tylko codziennie kajając się. Teraz rozumiemy, dlaczego ludzie świata tak często potępiają chrześcijan.

Kiedy zapytujemy chrześcijan: “Jak i za pomocą której wiary możemy naprawdę rozwiązać problem grzechów?” większość z nich odpowiada: “Możemy go rozwiązać, odmawiając modlitwy skruchy, wierząc w krew Jezusa na Krzyżu.” A kiedy zapytujemy ich: “Czy wasze grzechy już są całkiem zmyte?” oni odpowiadają: “Naprawdę wszakże mamy grzech w swoich sercach.” Ludzie, którzy mają grzech w sercu, wszakże nie są ludem Bożym. Tacy ludzie nie mają udziału z Jezusem Chrystusem. Oni powinni już teraz przyjść do Jezusa Chrystusa poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Powinniśmy szczegółowo poznać, w jaki sposób Chrystus oczyścił wszystkie nasze grzechy. Zabrawszy grzechy świata na Krzyż poprzez chrzest, który On naprawdę przyjął od Jana, i przelawszy Swoją krew, Pan naprawdę oczyścił wszystkie nasze grzechy. Jeśli chcemy wejść do obecności Bożej, to powinniśmy przyjść do Niego poprzez wiarę w zbawienie, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Bez względu na to, jak wiernie człowiek wierzy w Boga, on jednak może zawsze niepoprawnie rozumieć i wierzyć. Aby wejść do Królestwa Niebieskiego, powinniśmy przyjąć zbawienie, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, którymi Mesjasz naprawdę oczyścił nasze grzechy, i uwierzyć w nie.

powinniśmy naprawić ją i uwierzyć poprawnie, nawet gdybyśmy robili to bardzo często. Powinniśmy uwierzyć w prawdę zbawienia, którym Pan naprawdę wziął na Siebie nasze grzechy i zmył je przez Swój chrzest. Powinniśmy naprawdę uwierzyć, że Pan na zawsze zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i poniósł wszystką karę za nasze grzechy przez krew na Krzyżu.

Możemy spotkać Mesjasza przez prawdziwą wiarę w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach Przybytku. Przez Przybytek możemy lepiej poznać ewangelię wody i Ducha, a także uświadomić sobie, że wiara w nią bazuje na prawdzie, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Wszyscy powinniśmy uwierzyć w nadzwyczajnie ważną dla nas prawdę zbawienia, wykonanego z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Teraz słyszymy i poznajemy prawdę, która objawia się w Przybytku, wykonanym z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Teraz Mesjasz czeka na nas, już naprawdę przebaczywszy wszystkie nasze grzechy przez Swoją misję, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Bóg wzywa was całym sercem uwierzyć w tę prawdę. Czy wy wszakże macie grzech w waszych sercach? Jeśli tak, to powinniście wyraźnie wyznać przed Bogiem, jak ciemne i brudne są wasze grzechy, wyznać swoje grzechy, uwierzyć w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, i w ten sposób otrzymać przebaczenie wszystkich waszych grzechów. Prawdziwie uwierzywszy, że Jezus już przebaczył wszystkie wasze grzechy, wy możecie złożyć na Niego wszystkie grzechy waszych serc i otrzymać Jego doskonałe przebaczenie grzechów.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Wszyscy powinniśmy szczerze uwierzyć w przebaczenie grzechów, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które Bóg naprawdę zaplanował dla nas. Bóg dał nam ewangelię, wykonaną z tych zdumiewających dzieł Jezusa, z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, i w ten sposób pozwolił nam otrzymać przebaczenie grzechów i delektować się całą siłą i władzą Jego dzieci. Pan pozwolił nam zbawić się od wszystkich naszych grzechów i kary, a także otrzymać życie wieczne poprzez wiarę w misję zbawienia, które się wykonało i objawiło w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Dziękuję Panu za to, że On pozwolił nam zbawić się poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Dzięki wierze w tę prawdę możemy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów i wejść do Królestwa Niebieskiego. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.