" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dwie Srebrne Podstawy i
Dwa Czopy dla Każdej
Deski Przybytku< II Księga Mojżeszowa 26:15-37 >

“Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo. Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. Każda deska będzie miała dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. I przygotujesz deski na przybytek: dwadzieścia desek na ścianę południową - po stronie prawej. I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz, pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy. I po drugiej stronie przybytku, na ścianę północną, uczynisz dwadzieścia desek. A do nich czterdzieści podstaw srebrnych; po dwie podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku sporządzisz sześć desek. Przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz dwie deski. Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone za pomocą jednego pierścienia, i tak będzie także z deskami przy obu innych narożnikach. I tak będzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście, dwie podstawy pod każdą deskę. I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić będzie od końca do końca. Deski pokryjesz złotem, a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem. Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. I położysz przebłagalnię na Arce świadectwa w Miejscu Najświętszym. Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej. Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę na pięciu słupach z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem, i będą haczyki do niej ze złota. I odlejesz do nich pięć podstaw z brązu.” (Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)


Sam Przybytek był zbudowany z 48 desek; po dwadzieścia desek z południowej i z północnej strony, sześć desek ze strony zachodniej i dwie deski dla narożników tylnej ściany. Każda deska miała 4,5 m (15 stóp) długości i około 67,5 cm (2,2 stopy) szerokości. Aby każda deska stała prosto, ona miała dwie srebrne podstawy i dwa czopy, należnie ze sobą połączone. To znowu pokazuje nam, że zbawienie Boże daje się jedynie dzięki Jego łasce poprzez wiarę w Chrystusa.Zbawienie Łaski poprzez Wiarę w Chrystusa


Większość chrześcijan zna i nawet deklamuje znany urywek z Listu św. Pawła do Efezjan 2:8-9: “Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ale, niestety, oni nie wiedzą, jaka jest Jego łaska i która wiara jest potrzebna, aby się zbawić. Jednakże tajemnica dwóch srebrnych podstaw i dwóch czopów, należnie ze sobą połączonych, wyraźnie pokazuje nam tajemnicę zbawienia Bożego.

Aby uświadomić sobie prawdę “dwóch czopów i dwóch srebrnych podstaw” pod deskami, powinniśmy najpierw poznać podstawową prawdę ewangelii. Cała zasłona Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Te cztery kolory pokazują nam, że dlatego, aby się zbawić od naszych grzechów i zrujnowania, potrzebujemy chrztu i krwi Jezusa. One także pozwalają nam uwierzyć w prawdę zbawienia Jezusa z całą pewnością. Powinniśmy mieć jasną wiedzą prawdy zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, i uwierzyć w nią.

Jezus powiedział: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Dlatego my wszyscy powinniśmy otrzymać doskonałe przebaczenie naszych grzechów, znając duchową prawdę, ukrytą w czterech kolorach zasłony Przybytku i zasłony Miejsca Najświętszego. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici i kręcony bisior – to materiały drzwi Przybytku.

Innymi słowy, Jezus Chrystus – to nasz Zbawiciel i Król wierzących, który od razu zbawił nas od wszystkich grzechów świata, przyjąwszy chrzest od Jana i na zawsze wziąwszy wszystkie nasze grzechy na Swoje własne ciało, a także zmywszy grzechy świata krwią na Krzyżu. Jezus Chrystus, Król, potrafił zbawić nas od naszych grzechów, ponieważ On przyjął chrzest i został ukrzyżowany. Dlatego błękitna i jasnoczerwona nici pokazują nam jasną i dokładną prawdę, absolutnie niezbędny dla naszego zbawienia od grzechów. Aby wziąć na Siebie nasze grzechy, Jezus przyjął chrzest od Jana, a zmywszy grzechy świata Swoją krwią na Krzyżu, na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, tak spełniwszy Swoją misję zbawienia.

Tu powinniśmy uwierzyć, że te cztery prawdy błękitnej (Chrzest Jezusa), jasnoczerwonej (Jego krew), purpurowej (On – nasz Król) nici oraz kręconego bisioru (On jest Bogiem prawdziwego Słowa, który uczynił nas sprawiedliwymi) – to materiały, z których składa się nasze zbawienie. Powinniśmy uświadomić sobie, że jeśli my, bez względu na tę prawdę, próbujemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę tylko w jedną z tych prawd, to takie zbawienie nie będzie pełne. Dlaczego? Dlatego, że w dole każdej deski Przybytku były dwa czopy, należnie połączone ze srebrnymi podstawami, które podtrzymywały deskę.

Srebro w Biblii oznacza łaskę Bożą, dar Boży. Także w Liście św. Pawła do Rzymian 5:1-2 napisano: “Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” Nasze zbawienie zostaje możliwe, tylko jeśli nasza wiara odpowiada łasce Bożej. W dole każdej deski Przybytku były dwa czopy, i te czopy były należnie połączone ze srebrnymi podstawami, aby podtrzymywać deskę, i w taki sposób Bóg powiada nam, że nasze zbawienie się spełnia, tylko jeśli wierzymy tak w chrzest Jezusa, jak i w krew na Krzyżu.

Wszyscy powinniśmy uwierzyć w przyczynę i prawdziwą istotę tego, dlaczego każda deska miała dwa czopy.

Te dwie podstawy i dwa czopy deski są cieniem ewangelii wody i Ducha, że w Nowym Testamencie Jezus Chrystus przyjdzie, zostanie ochrzczony od Jana Chrzciciela, będzie ukrzyżowany, przeleje krew i umrze na Krzyżu, i w taki sposób całkiem spełni nasze zbawienie.

Innymi słowy, łaska przebaczenia grzechów jest darowana sercom tylko tych, którzy naprawdę wierzą w swoje sprawiedliwe zbawienie, które Jezus wykonał, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, aby zmyć ich grzechy. Dlatego, aby się zbawić od naszych grzechów, nam potrzebna jest wiara w te dwa dzieła Jezusa. W istocie, wszystko w Przybytku demonstruje szczegółowy portret Jezusa, który zbawił nas od naszych grzechów. Pan nie rozkazał Żydom wykonać po dwa czopy i po dwie srebrne podstawy dla każdej deski Przybytku bez przyczyny.

Zostaliśmy zbawieni i całkiem uwolnieni od wszystkich naszych grzechów i wszelkiej kary za grzech przez misję chrztu i krwi, którą Bóg dał nam. Innymi słowy, właśnie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha otrzymaliśmy prawo zostać dziećmi Bożymi. Nasza wiara, podobna do szczerego złota, była zbudowana za pomocą tego daru Bożego.Czy Jeszcze Nie Wiecie, Kim Naprawdę Jesteście, Nawet Wierząc w Jezusa?


Czy uważacie się za dobrych? Czy myślicie, że macie sprawiedliwy charakter, który wcale nie może cierpieć żadnego bezprawia, w żadnych okolicznościach i w żadnej formie? Czy myślicie, że jesteście sprawiedliwi przed Bogiem tylko dlatego, że codziennie przestrzegacie przykazań Bożych w waszych sercach i pragniecie korzyć się i spełniać je w swoim życiu? Ależ my tylko udajemy, że jesteśmy sprawiedliwi, podczas gdy naprawdę popełniamy cudzołóstwo i rozpustę.

Dziś setki kanałów są dostępne przez telewizję kablową i satelitarną. Nieprzerwanie, 24 godziny na dzień te kanały transmitują własne programy specjalne. Wśród tych kanałów najbardziej komercyjnie prosperujące są kanały tylko dla dorosłych. Jest wiele takich kanałów dla dorosłych, gdzie różne materiały pornograficzne są dostępne jedynie przez naciśnięcie guzika pilota. A pornograficzne witryny WWW? Rzecz jasna, powódź informacji pornograficznej teraz zalewa świat. Każdy ubolewa nad negatywnym wpływem tych nieprzyzwoitych witryn WWW, ale z punktu widzenia “prawa podaży i popytu” ich sukces może tylko oznaczać, że w rzeczywistości mnóstwo ludzi zwiedza takie witryny WWW.

To zjawisko pokazuje nam, że my, ludzie, naprawdę jesteśmy grzeszni i brudni. Biblia pokazuje grzeszne serca ludzkości, zwracając uwagę na rozpustę, cudzołóstwo i lubieżność. Bóg powiedział, że to wszystko pochodzi z serc ludzi i zabrudza ich, oraz że to wszystko są grzechy. To czyż my wszyscy nie jesteśmy pełni grzechu? Bóg niejednokrotnie powiada, że nasze cechy charakterystyczne są grzeszne.

Ale czy naprawdę wyznajemy to? W jak sposób? Czy możemy uniknąć swoich grzesznych cech charakterystycznych, zamknąwszy nasze oczy i zakrywszy uszy? Przeznaczone nam jest popełniać różne grzechy wyobraźnią swego umysłu i swoimi myślami. Bez względu na to, jak często powiadamy sobie, że powinniśmy odrzucić takie grzechy, i jak usilnie próbujemy to zrobić, wszystkie nasze wysiłki są marne. Naprawdę, nasze ciało jest takie, że nie tylko nigdy nie potrafimy zostać doskonałymi świętymi, którzy nie popełniają żadnego cielesnego grzechu, lecz również naprawdę odczuwamy więź z grzechem i nie chcemy się go pozbyć. Ciało i serca ludzi zawsze są dalekie od świętych rzeczy, ponadto, one chcą nie tylko być bliższe do grzechu, lecz również popełniać jeszcze większe grzechy.

Na Wschodzie wielu ludzi od urodzenia studiuje doktryny Konfucjusza, dlatego oni bardzo pragną spełniać te doktryny. Na Zachodzie, z drugiej strony, na krajobrazie religijnym przeważają katolicyzm i legalistyczne kościoły chrześcijańskie, dlatego wielu przedstawicieli Zachodu stara się przestrzegać Prawa Bożego, myśląc, że mogą zostawać co raz świętszymi, dokładając co raz więcej starań. Ale niezależnie od religijnego pochodzenia ludzi przed Bogiem objawia się ich prawdziwa istota; przed Nim wszyscy oni są pełnymi grzechu i potomstwem złoczyńców.

Człowiek jest niesprawiedliwy, pełny wad i grzechu, stworzony z kurzu i brudu. Nawet pozornie dobrzy ludzie, którzy czynią dobro nie na pokaz, ale z całego serca, i którzy naprawdę czują zakłopotanie, kiedy otrzymują pochwałę za swoje dobre uczynki, także widzą, że kiedy ich prawdziwa istota wyjawia się przed Bogiem, oni zostają pełnymi grzechu i potomstwem złoczyńców. Obstawanie sprawiedliwości ludzkości to wielkie zło przed Bogiem, dlatego ludzie nie mogą uniknąć potępienia za grzech, jeśli nie wyznają swej kary i nie przyjmą ewangelii wody i Ducha, miłości Bożej. Przed Bogiem wysiłki ludzkości nie mogą zostać sprawiedliwością, nawet taką nieznaczną, jak kurz, a wola ludzkości jest jedynie nieczysta przed Nim.

Biblia często opisuje człowieka jak drzewo. Kłoda drzewa akacjowego nie może zostać słupem dla wejścia do Świątyni Bożej, jeśli Bóg najpierw nie pokryje jej złotem. I bez łaski zbawienia, darowanego przez Boga, ludzie są jedynie kurzem, skazanym na karę ognia.

Jednakże Bóg zmył wszystkie nasze grzechy i nieprawości, pozwoliwszy Mesjaszowi Jezusowi Chrystusowi otrzymać chrzest, przelać krew i umrzeć, choć pozostawaliśmy grzesznikami. Takie zbawienie szczegółowo prorokował król Dawid tysiące lat przed przyjściem Mesjasza: “Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem” (Księga Psalmów 103:12-14).

Zanim poznaliśmy sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość ludzka była naszym standardem życia. Ja także byłem taki, kiedy nie wiedziałem o darze zbawienia Bożego i nie wierzyłem w Jego Słowo. Naprawdę nie miałem własnej sprawiedliwości, wszakże myślałem, że byłem dobry. Dlatego od czasu mego dzieciństwa często nie wycierpiałem niesprawiedliwości i zaczynałem walczyć nawet z ludźmi, z którymi nie mogłem się równać. “Żyjcie życiem sprawiedliwym” – taki był mój motto. W taki sposób nie mogłem zobaczyć siebie samego przed Bogiem, dlatego byłem pełny własnej sprawiedliwości. Otóż uważałem siebie za lepszego od innych i bardzo starałem się żyć sprawiedliwie.

Ale takie stworzenie, jak ja, było jedynie kupą grzechów przed sprawiedliwością Bożą. Nie mogłem przestrzegać nawet jednego z Dziesięciu Przykazań i 613 artykułów, których Bóg rozkazał przestrzegać. To, że pragnąłem ich przestrzegać, już było dziełem niesprawiedliwości, które buntowało się przeciw Słowu Bożemu, proklamując, że wcale nie potrafię przestać grzeszyć. Cała sprawiedliwość ludzka jest tylko niesprawiedliwością przed Bogiem.

To pokolenie, które straciło Boga i Jego Prawo wśród potopu lubieżności i nieczystości, także całkiem straciło poczucie winy. Jednakże powinniśmy wyznać, że nam, ludziom, przeznaczone jest codziennie grzeszyć i koniecznie pójść do piekła.Byliśmy Niesprawiedliwi i Pełni Grzechu, Ale Pan Już Uczynił Nas Swoim Własnym Ludem, Zbawiwszy Nas od Naszych Grzechów za Pomocą Ewangelii Wody i Ducha


Wszyscy byliśmy niesprawiedliwi, ale przez dar zbawienia Pan zbawił takie stworzenia, jak my, od wszystkich naszych grzechów. Każda deska Miejsca Świętego, o wysokości 4,5 m (15 stóp) i szerokości 67,5 cm (2,2 stopy), była wykonana z drzewa akacjowego i pokryta złotem, i stała jak ściana Miejsca Świętego. Pod każdą deską były dwie srebrne podstawy, które podtrzymywały deskę. Srebrne podstawy tu pokazują, że Sam Bóg całkiem nas zbawił.

Prawda, że Bóg zbawił nas od grzechów, jest Jego miłością, którą Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, przyjął karę za nasze grzechy śmiercią na Krzyżu i w taki sposób zbawił nas od wszystkich grzechów świata i wszelkiej kary. Dzięki wierze w dar zbawienia, który On dał nam, narodziliśmy się ponownie. Ten dar zbawienia, które Pan dał nam, jest tak wieczny, jak złoto, dlatego on nigdy się nie zmienia.

Zbawienie, które Pan dał nam, składa się z chrztu i krwi Jezusa, i ono całkiem i do czysta zmyło wszystkie nasze grzechy. Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, dlatego możemy całkiem pozbyli się wszystkich grzechów, które czynimy swoim umysłem, myślami i uczynkami. Dzięki wierze w dar zbawienia, które Bóg dał nam, zostaliśmy Jego kosztownymi Świętymi. Przez dwie podstawy, które podtrzymywały każdą deskę Przybytku, Bóg powiada nam o zbawienie wody i Ducha. Bóg powiada nam, że na 100 procent dzięki Jego łasce i daru zostaliśmy Jego dziećmi.

Jeśli odrzucimy wiarę w chrzest i krew Jezusa, to w nas już nic nie pozostanie. Wszyscy byliśmy skazani na karę za grzechy. Byliśmy zwykłymi śmiertelnikami, którym było przeznaczone drżeć przed naszą pewną śmiercią według Prawa Bożego, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć, i musieliśmy uświadomić sobie i opłakiwać sprawiedliwą karę ognia, która czekała na nas. Oto dlaczego jesteśmy nic nie warci bez wiary w ewangelię wody i Ducha.

Żyjąc w wieku, przepełnionym grzechem, nigdy nie powinniśmy zapominać, że było przeznaczone nam oczekiwać sądu ognia. Byliśmy śmiertelnymi stworzeniami. Jednakże pełna łaska Boża była nam darowana, ponieważ On dał nam zbawienie wody i Ducha. Mesjasz przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana, przelał krew i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, wszystkiego naszego bezprawia i kary. Dzięki wierze w tę doskonałą ewangelię wody i krwi my już zostaliśmy zbawieni od wszystkich grzechów i możemy tylko dziękować Panu z wiarą.

Choć jesteśmy niedoskonali w ciele, nasi pracownicy, kapłani i ja razem głosimy tę ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Ten wiek naprawdę jest pełny nieczystości, ale wierzymy w ewangelię wody i Ducha, i dlatego możemy służyć Panu w czystości, uwolniwszy się od wszystkiego zła. To zrozumienie przyszło do nas nie dzięki naszym własnym wysiłkom, lecz Pan dał nam świętość, ubrawszy nas w Swoją łaskę zbawienia.

Pan doskonale zbawił nas od grzechów i kary, dlatego ubraliśmy się w siłę tego zbawienia, i właśnie dzięki temu możemy służyć Panu w czystości. Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów wodą i Duchem, dlatego wierzę, że możemy służyć Mu bez względu na naszą niedoskonałość, już nie będąc rabami naszych grzechów, niedostatków i kary.Jestem Tym, Kim Jestem, Jedynie Dzięki Łasce Bożej


Naprawdę, te wszystkie rzeczy byłyby niemożliwe bez łaski Chrystusa. Rozpowszechnienie ewangelii wody i Ducha po całym świecie i służenie tej ewangelii w ogóle nie byłoby możliwe bez łaski Pana. Na 100 procent dzięki łaski zbawienia Bożego możemy przeżyć życie, broniąc i służąc ewangelii.

Zostaliśmy słupami Świątyni Bożej (Objawienie św. Jana 3:12) i ludźmi Jego Królestwa dzięki wierze. Pan dał nam wiarę jak złoto, dlatego teraz żyjemy w Domu Bożym. W tym wieku, kiedy świat został zalany i tonie w grzechach, w erze, kiedy większość ludzi zapomina czy nawet znieważa Boga, omyliśmy się czystą wodą i zostaliśmy czyści, a także możemy pić czystą wodę i w czystości służyć Panu, dlatego nie mogę wyrazić słowami mojej głębokiej wdzięczności za to błogosławieństwo.

Taka naprawdę jest nasza wiara. Jak potrafilibyśmy zostać sprawiedliwymi? Jak potrafilibyśmy nazwać się sprawiedliwymi, kiedy w nas nie ma żadnej sprawiedliwości. Jak potrafiliby takie grzeszne stworzenia, jak my, zostać bezgrzesznymi? Czy potrafilibyście zostać bezgrzesznymi i sprawiedliwymi dzięki sprawiedliwości waszego ciała? Czy mogłyby myśli ciała, wasze własne wysiłki i uczynki uczynić was bezgrzesznymi i sprawiedliwymi? Czy moglibyście zostać sprawiedliwymi bez wiary w ewangelię wody i Ducha? Czy moglibyście zostać sprawiedliwymi bez waszej wiary w zbawienie Boże, objawione w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze? Czy moglibyście zostać sprawiedliwymi bez wiary w wasze zbawienie za pomocą ewangelii wody i Ducha, spełnione przez Mesjasza i objawione w Słowie Bożym? Nigdy nie potrafilibyście tego zrobić! Za pomocą wiary tylko w jasnoczerwoną nić nigdy nie potrafimy zostać sprawiedliwymi./font>

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Mesjasz, zabrał wszystkie grzechy świata, a mianowicie wszystkie grzechy całego naszego życia, poprzez chrzest od Jana, aby zmyć wszystkie nasze grzechy zamiast nas, dlatego zostaliśmy sprawiedliwi poprzez wiarę. Podobnie jak ofiara za grzech Starego Testamentu zabierała nieprawości, kiedy grzesznicy lub arcykapłani łożyli ręce na jej głowę, tak w Nowym Testamencie Jezus wziął wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Jezus naprawdę wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest (Ewangelia św. Mateusza 3:15). I Jan świadczył o Nim: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia św. Jana 1:29).

Przyjąwszy chrzest, Jezus przeżył następne trzy lata Swego życia dla naszego zbawienia, położywszy koniec wszystkim naszym grzechom i potępieniu ofiarą własnego ciała dla Boga na Krzyżu, jak pokorna owca przed postrzygaczami, i dał nam nowe życie.

Jezus Chrystus wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana, i dlatego On pokornie oddał Swoje życie i był przygwożdżony za ręce i nogi do Krzyża przez rzymskich żołnierzy. Na Krzyżu Jezus przelał wszystką krew Swego ciała. On także postawił ostateczną kropkę w naszym zbawieniu, powiedziawszy: “Wykonało się” (Ewangelia św. Jana 19:30).

Umarłszy w taki sposób, On zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do Nieba do Królestwa Niebieskiego i został naszym Zbawicielem, dawszy nam życie wieczne. Wziąwszy na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela i Krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, Jezus został naszym doskonałym Zbawicielem. Dlatego Biblia proklamuje: “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:18).Wiara Tylko w Krew Krzyża i w Doktrynę Stopniowego Uświęcenia Nigdy Całkiem nie Zbawi Was od Waszych Grzechów


Chrześcijanie powinni wiedzieć, że nie mogą doskonale się zbawić od grzechów poprzez wiarę tylko w krew Jezusa na Krzyżu. Ludzie codziennie grzeszą oczami i uczynkami, dlatego oni nie mogą zmyć swoich grzechów za pomocą wiary tylko w krew na Krzyżu. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych niegodziwości, dziś popełnianych przez ludzi, jest rozpusta. Ten świat jest przepełniony kulturą otwartej i nieprzyzwoitej seksualności, dlatego ten grzech ukorzenił się w naszym ciele. Biblia rozkazuje nie popełniać cudzołóstwa, ale naprawdę dziś z powodu różnych okoliczności wielu ludzi zresztą popełnia ten grzech, nawet tego nie chcąc.

Bóg proklamuje, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Ewangelia św. Mateusza 5:28), a jednak nasze oczy codziennie widzą coś nieprzyzwoitego. Otóż ludzie co chwila i co sekundę popełniają takie lubieżne grzechy. Jak więc mogą oni zostać świętymi i wejść do Królestwa Bożego, odmawiając modlitwy skruchy? Jak mogą oni zostać sprawiedliwymi? Czy ich serca zostają sprawiedliwe, kiedy oni długo dyscyplinują swoje ciała, czy oni w jakiś sposób się uświęcają, kiedy zostają starsi? Czy ich charakter zostaje pokorniejszy? Czy oni zostają cierpliwsi? Oczywiście, nie! To, co się zdarza, jest wprost przeciwne.

Wśród przeważających chrześcijańskich doktryn jest “doktryna stopniowego uświęcenia.” Ta doktryna twierdzi, że kiedy chrześcijanie przez długi czas wierzą w śmierć Jezusa na Krzyżu, codziennie odmawiają modlitwy skruchy i służą Panu, to oni stopniowo zostają świętymi i dobrodusznymi. Ona twierdzi, że im więcej czasu mija, odkąd zaczęliśmy wierzyć w Jezusa, tym więcej oddalamy się od grzechu, a nasze uczynki zostają dobre, oraz że do dnia śmierci już całkiem się uświęcamy i zostajemy bezgrzeszni.

Ona także naucza, że odmawiając modlitwy skruchy, my codziennie zmywamy swoje grzechy, podobnie jak pierzemy ubranie, i w taki sposób po śmierci pójdziemy do Boga, jak doskonali sprawiedliwi. Wielu ludzi w to wierzy. Ale to jedynie hipotetyczne spekulacje wywołane ludzkimi myślami.

W Liście św. Pawła do Rzymian 5:19 napisano: “Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.” Ten urywek powiada nam, że my wszyscy zostajemy bezgrzeszni przez posłuszeństwo Jednego Człowieka. Jezus Chrystus zrobił to, czego nie mogliśmy zrobić, kiedy On przyszedł na tę ziemię. Dobrze wiedząc, że nie mogliśmy uwolnić się od grzechów, Jezus przebaczył nasze grzechy dla nas, ponieważ inaczej nigdy nie potrafilibyśmy otrzymać zbawienia. Przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, będąc ukrzyżowany i zmartwychwstawszy, On zbawił nas i na zawsze oczyścił od wszystkich naszych grzechów.

Jezus Chrystus mógł dać zbawienie Swoim ludziom przez przebaczenie ich grzechów, ponieważ On okazał pokorę woli Bożej. Okazawszy pokorę woli Boga, Jezus Chrystus, jako Mesjasz, darował nam łaskę zbawienia przez Swój chrzest, Krzyż i zmartwychwstanie. W taki sposób dawszy nam dar zbawienia, Jezus doskonale wykonał przebaczenie grzechów. I teraz poprzez wiarę ubraliśmy się w łaskę tego zbawienia, przecież Pan wykonał nasze zbawienie od grzechów, którego nigdy nie zdobylibyśmy naszymi własnymi staraniami.

Jednakże większość chrześcijan nie wierzy w chrzest, który Jezus przyjął, ale natomiast wierzy tylko w krew, którą On przelał na Krzyżu, i pragnie się uświęcić przez własne uczynki. Innymi słowy, choć Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości w czasie chrztu od Jana, ludzie wszakże nie wierzą w tę prawdę. Rozdział 3 Ewangelii św. Mateusza powiada nam, że w czasie Swego społecznego życia Jezus najpierw przyjął chrzest od Jana. To prawda, o której świadczą wszyscy czterej ewangeliści.

Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości i największego między narodzonymi z niewiast, ale wszakże tak wielu ludzi pogardza i nie wierzy w to. Tacy ludzie wierzą w Jezusa bez wiary w Jego chrzest, i żarliwie chwalą tylko kosztowną krew na Krzyżu, którą On przelał. Przeżywając ból śmierci Jezusa na Krzyżu, oni wzbudzają swoje emocje i krzyczą: “♫Krew ma zdumiewającą siłę. ♪ Kosztowna krew Baranka ma siłę, cudotwórczą siłę!♫” Innymi słowy, oni starają się przyjść do Boga, pełni własnych emocji, siły i energii. Ale powinniście uświadomić sobie, że im częściej oni to robią, tym bardziej fałszywymi zostają; oni udają świętych, ale w rzeczywistości potajemnie gromadzą grzech w swoim sercu.Jak Moglibyśmy Wierzyć w Jezusa Jako Swego Zbawiciela, Nawet Nie Znając Ewangelii Wody i Ducha?


Kiedy słyszymy, jak ludzie mówią o Przybytku, my często widzimy, że oni nie mają nawet najmniejszego pojęcia o tym, o czym mówią. Jeśli chodzi o Przybytku, to czyż możemy wierzyć tak, jak nam się żywnie podoba? Zbawienie od grzechów, które Pan wykonał, naprawdę jest doskonałe, dlatego Bóg pozwolił nam uświadomić sobie, jak szczegółowo i konkretnie wykonało się nasze zbawienie.

Przez Przybytek On także dał nam do zrozumienia, że Pan zbawił nas błękitną i purpurową nićmi, wodą i krwią. My uświadamiamy sobie, że dlatego, aby zmyć nasze grzechy, Pan przyszedł “nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi” (I List św. Jana 5:6). Woda, krew i Duch, w które wierzymy – to jedyna całość. Przyszedłszy w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, umarłszy i zmartwychwstawszy, Bóg nas zbawił.

Przez Przybytek potrafiliśmy poznać i uwierzyć w ten szczegółowy portret zbawienia. Popatrzywszy na dwa czopy i dwie srebrne podstawy każdej deski, uświadomiliśmy sobie, jak Jezus zbawił nas od naszych grzechów. Właśnie tak poznaliśmy prawdę, że koniecznie trzeba wierzyć w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Tylko w Biblii mieści się to zbawienie. Nam potrzebny jest dar zbawienia, które składa się z chrztu i Krzyża. Ci, którzy wierzą w tę prawdę, mogą narodzić się od Boga. Zbawiwszy nas od naszych grzechów wodą i Duchem, Bóg wykonał nasze doskonałe zbawienie.

Innymi słowy, dwa czopy były przymocowane do każdej deski i mocno połączone z dwoma srebrnymi podstawami. Ta prawda jest całkiem niezbędna i nadzwyczajnie ważna dla nas i naszego przebaczenia grzechów. Koniecznie powinniśmy uwierzyć w zbawienie, które Bóg spełnił dla nas, przecież jeśli nie wierzymy w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, to nigdy nie potrafimy się zbawić.

Podobnie jak każda deska świętego Przybytku miała dwie srebrne podstawy, aby mocno stać, tak dla wiary w Jezusa Chrystusa całkiem niezbędne są dwie prawdy Jego łaski. Jakie prawdy? To, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, oraz że On zabrał wszystką karę i potępienie naszych grzechów, niosąc je na Krzyż i będąc ukrzyżowany. Każdy może zostać sprawiedliwym jedynie dzięki wierze w te dwie łaski doskonałego zbawienia. Nasza wiara tak w chrzest Jezusa, jak i w krew na Krzyżu, w dwie podstawy Jego daru zbawienia, pomaga nam twardo stać w Domu Bożym. Dwa czopy były przymocowane do dwóch srebrnych podstaw, dlatego każda deska mogła mocno stać.

Dlatego właśnie dzięki naszej poprawnej wierze w dwie podstawy Jego zbawienia zostajemy Jego prawdziwie bezgrzesznymi ludźmi. Za pomocą wiary w daną przez Jezusa ewangelię wody i krwi otrzymujemy wiarę, jak złoto, które nigdy się nie zmienia. Dzięki wierze w tę ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru zostajemy świętymi, którzy otrzymali doskonałe zbawienie przebaczenie grzechów.Historia Teologii i Wiek Ewangelii Wody i Ducha


Oprócz okresu Wczesnego Kościoła, od czasu Edyktu Mediolańskiego 313 roku Pańskiego chrześcijaństwo, a mianowicie dzisiejsze chrześcijaństwo, szerzy ewangelię Krzyża, która nie mieści chrztu Jezusa. Od okresu Wczesnego Kościoła po 313 rok Pański, kiedy chrześcijaństwo zostało nową rzymską religią, chrześcijaństwo głosiło ewangelię wody i Ducha, ale później Kościół Katolicki zaczął dominować na scenie religijnej. Potem, od początku dwunastego wieku, zaczęła pojawiać się kultura, która skupiała wszystką uwagę na ludzkich myślach i wzywała do przywrócenia człowieczeństwa, wpierw w niektórych prosperujących miastach-państwach Italii północnej. To był Renesans.

W 16 wieku ukryta nuta tej kultury, która brała początek w Italii, zaczęła szerzyć się w zachodnim świecie, i naukowcy, którzy studiowali humanistyczną, ludzką filozofię, zaczęli studiować teologię. Tłumacząc Biblię według własnego upodobania, oni zaczęli budować chrześcijańskie doktryny. Ale oni nie wiedzieli prawdy, dlatego nie mogli poprawnie i całkiem zrozumieć Biblii. To, czego oni nie mogli zrozumieć własnym umysłem, oni wyjaśniali za pomocą swej świeckiej wiedzy i świeckich myśli, i w taki sposób stworzyli własne chrześcijańskie doktryny.

W rezultacie mnóstwo chrześcijańskich doktryn i teologii powstało w historii chrześcijaństwa: luteranizm, kalwinizm, arminianizm, nowa teologia, konserwatyzm, racjonalizm, krytyczna teologia, mistyczna teologia, wyzwoleńcza teologia, feministyczna teologia, czarna teologia i nawet ateistyczna teologia, itd.

Historia chrześcijaństwa może się wydać bardzo długa, ale naprawdę ona nie jest tak długa. W ciągu 300 lat po okresie Wczesnego Kościoła ludzie mogli poznać Biblię, ale wkrótce przyszło Średniowiecze, ciemny wiek chrześcijaństwa. W ciągu tej ery dla świeckich ludzi nawet czytanie Biblii było przestępstwem, podlegającym karze śmierci przez ścięcie. Tylko w 17 wieku zaczął wiać wiatr teologii, a potem, w 1800 ch i 1900 ch, chrześcijaństwo pozornie prosperowało, kiedy jego teologowie zostali energiczni i aktywni, ale teraz wielu ludzi upadło w mistyczne doktryny i wierzy w Boga na podstawie własnego przeżycia. Ale, bez względu na teologiczną różnorodność, wszystkie gałęzie chrześcijaństwa mają jeden wspólny mianownik wiary, czyli wiarę tylko w krew Jezusa.

Ale czy to jest prawda? Czy wasze grzechy naprawdę znikły, kiedy w to uwierzyliście? Wy codziennie grzeszycie. Wy codziennie grzeszycie sercem, myślami, uczynkami i niedostatkami. Czy możecie otrzymać przebaczenie tych grzechów za pomocą wiary tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu? Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu i umarł na Krzyżu, i to jest biblijna prawda. Ale tak wielu ludzi powiada, że ich grzechy są przebaczone poprzez wiarę tylko w krew Krzyża i codzienne modlitwy skruchy. Czy grzechy waszych serc i sumienia były oczyszczone przez takie modlitwy skruchy? To nie jest możliwe.

Jeśli jesteście chrześcijanami, to powinniście poznać i uwierzyć w zbawienie tej prawdy, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Czy, bez względu na to, wy jeszcze pogardzacie tą prawdą, nawet nie próbując poznać i uwierzyć w nią? Jeśli tak, to wy popełniacie grzech wyśmiewania Jezusa, poniżenia i nienawiści do Jego imienia, i nie możecie powiedzieć, że prawdziwe wierzycie w Jezusa jako swego Zbawiciela. Wyrzucając chrzest Jezusa z tego zbawienia, spełnionego przez Jezusa Chrystusa, i wierząc w Niego według własnego upodobania, wy nigdy nie potraficie ubrać się w łaskę zbawienia.

A jednak wielu chrześcijan nie wierzy w prawdę, że Jezus zmył nasze grzechy, natomiast wierzy we własne myśli i różne skrzywione prawdy. Dziś ich serca jeszcze więcej skamieniały z powodu błędnej teologicznej wiary, ponieważ oni wierzą, że ich grzechy mogą być zmyte za pomocą wiary tylko w krew na Krzyżu.

Ale odpowiedź zbawienia, zaplanowanego przez Boga, brzmi jak następuje: Możemy otrzymać wieczne przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Ale powstało mnóstwo ludzi, którzy wierzą w Jezusa, wyrzucając Jego chrzest z tej prawdy zbawienia, niepoprawnie rozumiejąc i wierząc, że następujące równanie jest niezmiennym prawem: “Jezus (Jego Krzyż i zmartwychwstanie) + modlitwy skruchy + dobre uczynki = zbawienie przez stopniowe uświęcenie.” Ci, którzy w to uwierzyli, tylko powiadają swoimi ustami, że otrzymali przebaczenie grzechów. Jednakże naprawdę ich serca są pełne grzechów, które wszakże nie zostały zmyte.

Czy wy wszakże macie grzech w sercu? Jeśli macie grzech w sercu, nawet wierząc w Jezusa, to w waszej wierze jest poważny problem. Wierzycie w Jezusa po prostu jak w religię, dlatego wasze sumienie jest nieczyste i wy macie grzech. Jednakże nawet ten fakt, że możecie uświadomić sobie, iż grzech wszakże pozostaje w waszych sercach, jest nadzwyczajnie ważny. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy prawdziwe uświadamiają sobie, że mają grzech, mogą wyznać, że przeznaczone im jest pójść do piekła za ten grzech, w taki sposób mogą zresztą zostać ubogimi w duchu i usłyszeć Słowo o prawdziwym zbawieniu.

Jeśli chcecie otrzymać od Boga przebaczenie grzechów, to wasze serca powinny być gotowe. Ci, czyje serca są gotowe przed Bogiem, wyznają: “Boże, chcę otrzymać przebaczenie grzechów. Przez długi czas wierzyłem w Jezusa, ale wszakże mam grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego jestem skazany na piekło.” W taki sposób oni uznają się za całkowitych grzeszników przed Bogiem. Ci, którzy wyznają Słowo Boże i wierzą, że Słowo Boże bez wątpienia się spełnia dokładnie tak, jak napisano, – to właśnie ci, którzy przygotowali swoje serca.

Bóg przyjmuje wszystkie te dusze. Tacy ludzie słyszą Jego Słowo, widzą Słowo na własne oczy i wyznają je, i w taki sposób uświadamiają sobie: “Aha, wierzyłem błędnie. I mnóstwo ludzi teraz wierzy błędnie.” I niezależnie od tego, co powiadają inni ludzie, za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha oni otrzymują przebaczenie grzechów.Zbawieni Od Wszystkich Grzechów Powinni Bronić Swej Wiary, Wierząc w Ewangelię Wody i Ducha


Ten świat jest pełny nieprzeliczonych złych doktryn, które mogą zaburzyć i zabrudzić nawet serca narodzonych ponownie. Pan Jezus uprzedził nas: “Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda” (Ewangelia św. Marka 8:15). Ale my nawet nie możemy policzyć wszystkich tych zakwaszonych doktryn, które od razu zabrudzają ludzkie serca. Powinniśmy uświadomić sobie, że ten świat naprawdę tonie w rozpuście.

My, wierzący, powinniśmy dokładnie wiedzieć, w którym wieku teraz żyjemy, i obronić naszą wiarę. Choć żyjemy w takim grzesznym świecie, w naszych sercach jest niezaprzeczalna prawda, że Pan uwolnił nas od grzechów. Słowo świadectwa, które świadczy o naszym niezmiennym zbawieniu – to ewangelia wody i Ducha. Powinniśmy wierzyć w prawdę, której świat nie może ani potrząsnąć, nie zmienić.

Wszystko, co pochodzi od tego świata, jest nieprawdą. Bóg powiedział nam, że sprawiedliwi zwyciężają świat. Właśnie dzięki wierze w niezmienną ewangelię prawdy sprawiedliwi zwyciężają diabła i świat. Choć jesteśmy niedoskonali, nasze serca, myśli i ciała wszakże przebywają w Domu Bożym i twardo stoją w ewangelii zbawienia z wiarą. My twardo stoimy w ewangelii wody i krwi, którą Pan nas zbawił.

Dlatego właśnie jesteśmy tak wdzięczni Bogu. Choć grzech mnoży się w tym świecie, my, sprawiedliwi, naprawdę mamy czyste sumienie i wiarę, które świecą w naszych sercach, jak złoto. My, sprawiedliwi, zwyciężymy świat z tą wiarą. Do dnia powrotu Pana, i nawet już będąc w Jego Królestwie, wszyscy będziemy sławić tę wiarę. Będziemy wiecznie sławić Pana, który nas zbawił, i chwalić naszego Boga, który dał nam tę wiarę.

Kiedy ta prawdziwa wiara, którą mamy przed Bogiem, zostanie podniesiona na skale, ona nie będzie potrząśnięta w żadnych okolicznościach. Dlatego bez względu na to, co stanie się z nami na tej ziemi do dnia, kiedy powstaniemy przed Panem, my obronimy swoje serca z wiarą. Nawet jeśli wszystko w tym świecie będzie zrujnowane, nawet jeśli ten świat utonie w grzechach i zostanie gorszy od Sodomy i Gomory, my nie pójdziemy za nim, ale będziemy szczerze wierzyć w Boga, pragnąć Jego sprawiedliwości i przedłużać szerzyć te dwie łaski (chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu) zbawienia, prawdziwą łaskę Bożą.Ci, Którzy Udają, że Wierzą w Prawdziwą Ewangelię


Niektórzy ludzie, nawet naprawdę nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, wszakże udają, że wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Ale my widzimy, że tacy ludzie mają w sercu grzech niewiary w ewangelię wody i Ducha. Oni są podobni do tego, któremu siekiera, pożyczona od sąsiada, wpadła do wody (2 Księga Królów 6:5).

W podobny sposób w razie potrzeby ludzie mogą korzystać z ewangelii wody i Ducha przez pewien czas. Ale bez wiary w to, że ta ewangelia wody i Ducha jest prawdziwa, oni nie mogą głosić i jednoczyć się ze sobą w prawdziwej wierze. Dlatego ci, którzy nie mają wiary w prawdę, tragicznie porzucają życie wiary w połowie drogi. Ale prawda ewangelii wody i Ducha nie zmienia się i właśnie dlatego oni powinni uwierzyć w tę ewangelię wody i Ducha.

Ale cytując List św. Pawła do Hebrajczyków 7:12: “Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa”, niektórzy ludzie twierdzą: “Prawo także się zmieniło. Otóż zbawienie, które wykonał Jezus, naprawdę wykonało się nie według artykułów Starego Testamentu, lecz Jezus Chrystus przyszedł i zbawił nas tylko śmiercią na Krzyżu, w inny sposób.” Inni ludzie twierdzą: “Wydaje się możliwe, że właśnie wtedy, kiedy Jezus umarł na Krzyżu, Bóg złożył nasze grzechy na Swego Syna.”

Ale takie twierdzenia są całkiem nieprawdziwe i nieuzasadnione. Możemy łatwo obalić ich twierdzenia pytaniem: “Czy to oznacza, że Bóg tylko ukrzyżował Jezusa, który był bezgrzeszny, a potem złożył na Niego grzechy świata?” Kiedy wierzymy w Słowo Boże, powinniśmy wierzyć w niezmienną prawdę bez naszych własnych myśli. Nawet jeśli z czymś się nie zgadzamy, ale Biblia powiada, że to jest grzech, powinniśmy złamać naszą własną sprawiedliwość i uwierzyć w Słowo Boże.

Im więcej czasu mija, tym bardziej radosna i cenna zostaje ta prawda, że Pan zbawił nas za pomocą ewangelii wody i Ducha. Kiedy wierzyliśmy według własnych myśli, czasami nasze życie wiary było w niebezpieczeństwie i prawie odpadaliśmy od Kościoła. Ale, podobnie jak dwa czopy, połączone z dwoma srebrnymi podstawami, podtrzymywały każdą deskę Przybytku, tak nasza wiara w prawdę, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu i przelał Swoją krew, mocno podtrzymuje nas. Przyjąwszy chrzest od Jana, wycierpiawszy karę ukrzyżowania i przelawszy Swoją krew, Chrystus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Dlatego nasza wiara już nigdy nie zachwieje.

W Księdze Przypowieści Salomonowych 25:4 napisano: “Gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie.” Dlatego, choć w naszych myślach ciała jest wiele brudu, zła i nieczystości, przez Swój chrzest i krew Jezus oczyścił nas od tej nieczystości i grzechów ludzkości, a uczynił nas pracownikami sprawiedliwości Bożej. Pan oczyścił nas od grzechów świata. Przyjąwszy chrzest od Jana i w taki sposób na zawsze zabrawszy wszystkie nasze grzechy, a także poszedłszy na Krzyż, przelawszy Swoją krew i wycierpiawszy wszystką karę za nasze grzechy, Jezus całkiem zbawił nas od grzechów świata.

Dlatego ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, koniecznie otrzymają wieczne zbawienie. Nasze uczynki czasami mogą być dla nas niepokojące, ale ewangelia wody i Ducha mocno podtrzymuje naszą wiarę, podobnie jak srebrne podstawy, połączone z dwoma czopami, podtrzymywały każdą deskę.Wieczna Łaska Zbawienia, Która Nas Podtrzymuje


A teraz popatrzmy na poprzeczki, które łączyły deski Przybytku. W II Księdze Mojżeszowej 26:26-27 napisano: “I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku. I pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku.” Przybytek miał prostokątną formę. Brama Przybytku i woalka Miejsca Najświętszego miały słupy, a wszystko inne było wykonane z desek. Dokoła te deski miały po pięć poprzeczek.

Dla podtrzymania tych poprzeczek, na każdej desce było pięć złotych pierścieni, i poprzeczki, wykonane z drzewa akacjowego, także były pokryte złotem. Pięć poprzeczek było na deskach ze wszystkich trzech stron Przybytku, z północy, południa i zachodu. Deski mocno stały, połączone tymi poprzeczkami, które przechodziły przez złote pierścienie. Dlatego podtrzymywane z dołu srebrnymi podstawami i po bokach połączone ze sobą pięcioma poprzeczkami, deski stały mocno i nieporuszenie.

Podobnie jak 48 desek były połączone pięcioma poprzeczkami i podtrzymywały siebie, tak lud Boży także był z Bogiem za pomocą ewangelii wody i Ducha. Kościół Boży jest miejscem, gdzie ci, którzy otrzymali dar zbawienia wody i Ducha, zbierają się razem i żyją w wierze. Jezus powiedział Piotrowi, że zbuduje Swój Kościół na Skale (Ewangelia św. Mateusza 16:18-19). Dlatego Kościół Boży jest miejscem, gdzie buduje się Królestwo Boże jako zgromadzenie tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Bóg pokazuje nam, że On całkiem zbawił nas od grzechów świata misją Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

W II Księdze Mojżeszowej 26:28 napisano: “Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić będzie od końca do końca.” Ta poprzeczka umieszczona pośrodku była wystarczająco długa, aby połączyć wszystkie deski jednej strony. Cóż więc oznacza ta poprzeczka, która przechodzi pośrodku desek od końca do końca? Ona oznacza, że sprawiedliwi jednoczą się i mają współuczestnictwo w wierze. Innymi słowy, poprzez wiarę w zbawienie, spełnione w danej przez Pana ewangelii wody i Ducha, oni mogą mieć współuczestnictwo w wierze. Sprawiedliwi mają współuczestnictwo dzięki wierze. Oto dlaczego, kiedy my spotykamy swoich kolegów, świętych i sług Bożych, i mamy współuczestnictwo z nimi, możemy naprawdę odczuć tę jedność serc.“Jedna Wiara, Jeden Chrzest, Jeden Bóg”

Powróćmy do Listu św. Pawła do Efezjan 4:3-7: “Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który (jest i działa) ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.” Apostoł Paweł rozkazał nam usiłować zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Kiedy otrzymujemy dar zbawienia chrztu i Krzyża Jezusa, pokój wstępuje w nasze serca. Kiedy otrzymujemy przebaczenie grzechów w naszych sercach, zostajemy jedną rodziną w Chrystusie. Krótko mówiąc, zostajemy jednym ciałem.

“Jeden jest Pan.” Jezus Chrystus, który nas zbawił, jest jedyny. “Jedna wiara.” W co wierzycie? Czy wierzycie w zbawienie wody, krwi Jezusa i Ducha, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. “Jeden chrzest.” Apostoł Paweł jeszcze raz podkreśla chrzest Jezusa. Tu on nie mówi o Krzyżu, lecz raczej podkreśla chrzest Jezusa, który oczyścił absolutnie wszystkich wierzących. Dla nas uwierzyć w Jego chrzest oznacza zostać ochrzczeni i przyoblec się w Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 3:27). “Jeden jest Bóg.” Bóg jest jedyny. Ten Bóg zbawił nas, posławszy Swego własnego Syna.

Wszystkie te rzeczy świadczą o jednej wierze w wodę, krew i Ducha (I List św. Jana 5:8). Tylko kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, nasze serca mogą się zjednoczyć. Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogą być ze sobą połączeni. Czasami między nimi może zajść nieporozumienie. Ale podobnie jak środkowa poprzeczka przechodziła pośrodku desek od końca do końca, tak naprawdę otrzymawszy przebaczenie grzechów, wszyscy oni mogą mieć współuczestnictwo ze sobą. “Ten brat także został zbawiony od grzechów, ale jego ciało jest słabe i wiele cielesnych rzeczy pozostało w jego sercu. Jak wszyscy inni, on także jest potomstwem złoczyńców, ale Pan naprawdę przebaczył jego grzech za pomocą ewangelii wody i Ducha.” Tak oni rozumieją innych i sławią Pana.

Choć ludzie są niedoskonali, jeśli oni otrzymują przebaczenie grzechów i pozostają w Kościele, to ich twarz, myśli i serca rozjaśniają się i oni mogą mieć współuczestnictwo ze sobą. Sprawiedliwi mogą zostać jedną całością. Jak to zostało możliwe? Dzięki wierze. Oni zostają jedną całością jedynie dzięki wierze. Dlaczegoż my nie możemy mieć współuczestnictwa z pewnymi ludźmi? My nie możemy otworzyć swoich serc przed tymi, którzy nie przyszli do Chrystusa, ponieważ sercem nie wierzą w prawdę, w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie wierzą w tę ewangelię wody i Ducha, wcale nie mogą mieć współuczestnictwa z nami.

Bracia i siostry, czym jest Kościół Boży? On jest zgromadzeniem tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości (I List św. Pawła do Koryntian 1:2). To jest zgromadzenie tych, którzy wierzą w prawdę, że Jezus Chrystus całkiem zmył ich grzechy w czasie chrztu, że On ich zbawił, wziąwszy na Siebie te grzechy i poniósłszy wszystką karę na Krzyżu, oraz że On zmartwychwstał i został ich własnym Zbawicielem. Kościół Boży jest zgromadzeniem tych, którzy zostali jedną całością za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha.

Ta wiara jest tak w moim sercu, jak i w waszych sercach, i dlatego możemy zostać jedną całością, przebywając w Jego Kościele. Podobnie jak Bóg patrzy nie na nasz wygląd zewnętrzny, lecz na serca, tak my, otrzymawszy przebaczenie grzechów, jednoczymy się z innymi, patrząc nie na zewnętrzność, lecz na wiarę ludzi. “Czy ten człowiek naprawdę sercem wierzy w prawdę?” – oto na co patrzymy. Dla nas osobliwe cechy człowieka nie są ważne, jeśli on wierzy w “Jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest. Jednego Boga i Ojca wszystkich.”

Uwierzyliśmy i dlatego zostaliśmy słupami i deskami Przybytku; uwierzyliśmy, i dlatego zostaliśmy rodziną Boga. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha? Uwierzyliśmy, i dlatego szerzymy światło zbawienia po całym świecie, podobnie jak szczere złoto (wiara) błyszczy w Domu Bożym. Możemy otworzyć swoje serca tym, którzy tylko niedawno otrzymali przebaczenie grzechów, przecież Duch Święty także przebywa w ich sercach. Jeśli otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, to możemy mieć współuczestnictwo ze sobą, ale jeśli nie otrzymaliśmy przebaczenia grzechów, to nie możemy tego zrobić. Grzesznicy, którzy oceniają ludzi według wyglądu zewnętrznego, z uprzedzeniem traktują ludzi na podstawie ich zewnętrzności, bogactwa, popularności, ale my, sprawiedliwi, nie czynimy tego w naszych sercach. Dla sprawiedliwych nie ma żadnej dyskryminacji.

Kiedy ludzie dopiero co otrzymali przebaczenie grzechów, często zapytuję ich: “Czy naprawdę otrzymaliście przebaczenie grzechów? Czy jeszcze macie grzech, czy wszystkie wasze grzechy znikły? Na pewno macie wiele pytań o Biblię, nieprawdaż? W porę zadajcie je, zanim pójdziecie drogą wiary. Także wasze wady będą się wyjawiać i wy chyba popełnicie kilka pomyłek na tej drodze. Ale przewodnicy i wasi poprzednicy w Kościele pomogą wam, aby wszystko było dobrze.”

Bracia i siostry, nam, sprawiedliwym, jest potrzebny Kościół. Przybytek także oznacza Kościół Boży. Ci, którzy nie wierzą w wodę i krew, nie mogą wejść do Kościoła Bożego i przebywać w nim. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, nie mogą wejść i przebywać w Jego Kościele. Tylko ci, którzy wierzą w prawdę, mogą przebywać w Kościele, spotkać Bożych ludzi i Jego sług, a także zobaczyć chwałę Boga. Nie tylko dzięki krwi lub jakimś zasługom ciała ludzie mogą zostać dziećmi Bożymi. Nawet bardzo autorytatywni pastorzy nie są dziećmi Bożymi, jeśli oni nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.Jezus, Który Przyszedł Przez Wodę i Krew, Doskonale Nas Zbawił


Wszystko, co Pan zrobił, przyszedłszy na tę ziemię, można streścić jak Jego narodzenie, chrzest, krew i zmartwychwstanie. To wszystko było Jego dzieło przebaczenia grzechów. Jezus wykonał tę misję Swoim dziełem błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici, które objawiają się w Przybytku, były przeznaczone dla naszego własnego zbawienia od grzechów. Zbawienie Boże jest naprawdę doskonałe, dlatego nie powinniśmy wierzyć w nie według własnego upodobania. Powinniśmy wierzyć w Jego zbawienie tak, jak o nim napisano w Biblii.

Nasza wiara powinna poprawnie odpowiadać dwom prawdom Jego zbawienia: prawdom chrztu i krwi na Krzyżu. Oto dlaczego dwa czopy były mocno połączone z dwoma srebrnymi podstawami. My nie możemy uważać prawdę, którą Jezus dał nam, tylko za część wiedzy świata, i wierzyć w nią tylko w taki sposób. Zostaliśmy zbawieni od grzechów przed Bogiem poprzez wiarę w misję zbawienia Jezusa, która objawia się w dwóch srebrnych podstawach.

Przybytek powiada nam o szczegółowym planie zbawienia Jezusa, i to zbawienie naprawdę zostało spełnione dla nas. Uwierzcie w dwa dary zbawienia, które wam dał Bóg. Złoto w Przybytku oznacza wiarę. Jeśli wierzycie w prawdę tak, jak napisano, to możecie otrzymać zbawienie i chwałę Pana, ale nie otrzymacie ich, jeśli nie uwierzycie. Czy chcecie żyć w Przybytku z wiarą, ubrawszy się w chwałę Bożą i w Jego ochronę, czy chcecie być na zawsze przeklęci, przedłużając nie wierzyć? Jeśli wierzycie tylko w krew na Krzyżu, to nie możecie się zbawić. Powinniście uwierzyć, że krew na Krzyżu i chrzest to jedyna całość. Dar Pana składa się z tych dwóch prawd.

Duch Boży przebywa w naszych sercach, tylko jeśli wierzymy w te dwa dary (Chrzest i krew Jezusa). Duch Święty nigdy nie przebywa w sercach tych, którzy w to nie wierzą. Jeśli wyznajecie swoją wiarę tylko ustami, ale sercem nie wierzycie, i jeśli wasza wiedza prawdy jest jedynie intelektualnym ćwiczeniem, to wy nigdy nie potraficie się zbawić. Aby się zbawić, najpierw powinniście wyraźnie zobaczyć granice waszego zbawienia: “Do dzisiaj jeszcze nie byłem zbawiony. Zbawienie, w które wierzyłem, nie było prawdziwe. Ale poprzez wiarę w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew, już zostałem zbawiony.” Ludzie mogą zostać sprawiedliwymi, tylko jeśli oni najpierw, przynajmniej jeden raz, zostaną grzesznikami. Oni powinni wyznać, że są skazani na potępienie za ich grzechy, ponieważ nie zostali zbawieni, a potem doskonale się zbawić za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha.

Błękitną i purpurową nićmi, chrztem i krwią Jezusa, powinniśmy otrzymać doskonałe zbawienie. Swoim chrztem i krwią Pan darował nam doskonałe zbawienie. Aby nie pozwolić nam wierzyć na podstawie naszych własnych myśli, Pan szczegółowo pokazał nam to zbawienie przez Przybytek. To zbawienie jest naprawdę kosztowne i doskonałe, dlatego każdemu należy uwierzyć. Nie wierzcie tylko w jeden aspekt Jego zbawienia, w krew na Krzyżu, ale uwierzcie tak w chrzest, jak i w krew Jezusa! Jeśli wśród was ktoś jeszcze nie został zbawiony, to naprawdę mam nadzieję, że on już teraz otrzyma zbawienie poprzez wiarę w tę prawdę.

Czy ktoś taki jest wśród nas? To zawsze jest możliwe. Ale mam nadzieję, że to nigdy nie stanie się z nami. Bez względu na to, co się stanie, nie mogę znaleźć się wśród tłumu niezbawionych. Zostaliśmy doskonałymi zbawionymi poprzez wiarę w te dwie prawdy (błękitną i jasnoczerwoną nici) – czyli w chrzest i krew Jezusa. Ja dziękuję Panu za te dwa dary zbawienia, którymi Pan mnie zbawił. Bóg wykonał moje doskonałe zbawienie, dlatego już zostałem zbawiony od przekleństw i sądu.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Naprawdę, nasze zbawienie przez błękitną i jasnoczerwoną nici jest nadzwyczajnie kosztowne. Pamiętajcie i wierzcie, że wasze zbawienie zostało doskonałe dzięki nie tylko krwi na Krzyżu, i nie tylko chrztu Jezusa, ale dzięki tak chrztu, jak i krwi na Krzyżu, oraz że właśnie dzięki wierze w te dwie prawdy możecie zostać dziećmi Bożymi. Otrzymaliśmy życie wieczne poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, tajemnicę, ukrytą w dwóch czopach i dwóch srebrnych podstawach desek Przybytku.

Szczerze dziękuję Chrystusowi, który zbawił nas od grzechów świata. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.