" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ołtarz Kadzenia


< II Księga Mojżeszowa 30:1-10 >

“Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie, i będą wychodziły z niego rogi. I przykryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła, i jego rogi; uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia go na nich. A drążki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed Arką świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła świeckiego ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary z płynów. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu przebłagalnego za wasze pokolenia. Będzie on bardzo święty dla Pana.”

The Altar of Incense

Ołtarz Kadzenia Był Miejscem Modlitwy

Ołtarz kadzenia był wykonany z drzewa akacjowego; on był kwadratowy, miał jeden łokieć (45 cm: 1,5 stopy) długości i szerokości, i 2 łokcie wysokości. Rozmieszczony w Miejscu Świętym, ołtarz kadzenia był całkiem pokryty złotem i dokoła miał złoty wieniec. Pod złotym wieńcem były cztery złote pierścienie, trzymające drążki, za które noszono ołtarz. Na tym ołtarzu kadzenia nie można było wykorzystywać nic innego oprócz świętego oleju i pachnącego kadzidła (II Księga Mojżeszowa 30:22-25).

Na ołtarzu kadzenia ofiarowano Bogu kadzidło modlitwy. Ale zanim modlić się przy ołtarzu kadzenia, powinniśmy dowiedzieć się, czy naprawdę możemy modlić się do Boga przy tym ołtarzu. Każdy, kto chciał modlić się do Boga Świętego, musiał najpierw zostać bezgrzesznym, na zawsze zmywszy swoje grzechy poprzez wiarę. Dlatego człowiek musiał oczyścić się od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę całopalenia i kadzi.

Bóg nie słyszy modlitw grzeszników (Księga Izajasza 59:1-3). Dlaczego? Dlatego, że Bóg przyjmuje tylko tych, którzy zmyli wszystkie swoje grzechy za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Dlatego, że Bóg całkiem zmył wszystkie nasze grzechy prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Innymi słowy, Bóg chce słyszeć tylko modlitwy sprawiedliwych (Księga Psalmów 34:15, I List św. Piotra 3:12).Istota i Rzeczywistość Wszystkich Ludzi


Dokładnie popatrzywszy na siebie, widzimy, że wszyscy ludzie, a także my sami, narodzili się jak nasienie grzechu i dlatego wszyscy oni grzeszą. Każdy człowiek jest nasieniem grzechu. Ludzie narodzili się z grzechem, dlatego oni nie mogą przeżyć życia bez grzesznych uczynków. Pomyślcie, kim jesteście. Możemy wyznać przed Bogiem, że byliśmy źli i nie mogliśmy uniknąć piekła. Przede wszystkim, oceniając swoje uczynki przed Bogiem, my wyznajemy, że według Prawa Bożego, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć, my po prostu nie możemy uniknąć Jego sądu sprawiedliwego za grzechy.

Z serc ludzi pochodzą tylko źle myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, pycha, głupota i tak dalej, dlatego oni czynią to wszystko zawsze, kiedy mają okazję (Ewangelia św. Marka 7:21-27). Jak może nie zawstydzić się przed Bogiem serce człowieka, który narodził się jak nasienie grzechu i nie może nie grzeszyć zawsze, kiedy pozwalają okoliczności i kiedy jest możliwość? Dla ludzkich wysiłków to nie jest można. Ale jest jedyna wiara, która pozwala nam nie zawstydzić się przed Bogiem, i ona jest tu. Wszyscy powinniśmy poznać i uwierzyć w prawdę, która składa się z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, w prawdę, która pozwala nam umyć się ze wszystkich naszych grzechów i w taki sposób stać przed Bogiem bez zawstydzenia. Dlatego wszystkim nam jest potrzebna ewangelia wody i Ducha.

Żaden z nas nie mógł zaprzeczyć temu, że wszyscy byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, dlatego możemy tylko wyznać ten los. A tym, którzy wyznają przed Bogiem, że oni są skazani na piekło, wcale nie jest ciężko całym sercem uwierzyć w zbawienie, które Bóg dał im. Przychodząc do Boga ze szczerym sercem, my nie możemy zwodniczo ukrywać swoich serc przed Nim, dlatego wyznajemy słuszność sprawiedliwości Bożej. Nikt nie może uniknąć kary za grzech sprawiedliwego sądu Bożego.

Wszyscy grzesznicy nie mogą uniknąć sprawiedliwego prawa Bożego, które proklamuje, że zapłatą za grzech jest śmierć, ukrywszy się we własnych myślach lub w religijnej wierze. Prawo Boże jest szczegółowe, dokładne i sprawiedliwe, dlatego ono pomaga ludziom, którzy je przyjmują, wyznać, że oni są skazani na piekło za swoje grzechy. Wszyscy grzesznicy uświadamiają sobie, że nie mogą uniknąć sądu Bożego nawet za najmniejszy grzech.

Dlatego nam jest potrzebny Zbawiciel, który zbawia wszystkich nas od grzechów, i dlatego powinniśmy się dowiedzieć, kim jest ten Zbawiciel. To Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości. On jest Zbawicielem, który przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata, poniósł karę za nieprawości wszystkich grzeszników, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, i w taki sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Wszyscy niepoprawnie myślimy, że otrzymać przebaczenie grzechów jest nadzwyczajnie ciężko. Naprawdę myśleliśmy, że możemy się zbawić, tylko jeśli doskonale poznamy Biblię, że nasze zbawienie wymaga dobrych uczynków. Ale prawda darowanego przez Boga zbawienia nie jest taka. Ta prawda zbawienia otworzyła i pokazała nam drogę zbawienia od wszystkich naszych grzechów przez poznanie naszego sumienia przed Prawem Bożym, wyznanie wszystkich grzechów w naszych sercach i wiarę w ewangelię wody i Ducha. Tę prawdę zapowiadały drzwi Przybytku.

Przebaczenie grzechów ludzkości pochodzi od prawdy kosztownego zbawienia, które wykonało się przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior. Właśnie dzięki wierze w tę prawdę wszyscy mogą na zawsze otrzymać wieczne przebaczenie grzechów. Dlatego wszyscy ludzie muszą wyznać, że oni są skazani na piekło za ich grzechy, i uwierzyć w ewangelię, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, i w taki sposób otrzymać przebaczenie od razu wszystkich grzechów. Ewangelia, którą Bóg dał nam – to ewangelia prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Wszyscy ludzie muszą uwierzyć w tę ewangelię prawdy, przecież jeśli oni nie wierzą w prawdę, która mieści się w tej ewangelii, to nie mogą uwolnić się od swoich grzechów. Ale ci, którzy wierzą w tę prawdę zbawienia, spełnioną przez Boga za pomocą ewangelii wody i Ducha, naprawdę mogą się zbawić od wszystkich grzechów i zostać dziećmi Samego Boga. Dlatego, aby móc przyjść do Boga i modlić się do Niego, powinniśmy najpierw uwierzyć w prawdę wody i Ducha, w ewangelię przebaczenia grzechów. Tylko kiedy my otrzymamy zbawienie od wszystkich grzechów, poznawszy prawdziwą ewangelia i całym sercem uwierzywszy w nią, zmożemy modlić się do Boga. Tylko szczera wiara w ewangelię wody i Ducha, w ewangelię od Boga, pozwala nam modlić się do Boga.

Nie powinniśmy próbować modlić się do Boga bez wiedzy i wiary w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, która objawia się w zasłonie Przybytku. To oznaczałoby popełniać bluźnierstwo i drwić z Boga. Jak możemy zostać wrogami Boga, odmówiwszy szczerej wiary w prawdę, która objawia się w Przybytku?

Jeśli odmówicie uwierzenia w Jezusa Chrystusa, który przyszedł z prawdą błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, to od razu zostaniecie wrogami Boga. To jest przejaw strasznej niewiary, nieposłuszeństwa przed Bogiem. Dusze, które przedłużają popełniać grzech bluźnierstwa świętości Bożej, naprawdę nie wierzą w zbawienie, które Bóg wykonał dla nich, ale wierzą według własnych myśli i własnego upodobania. Pokrywając się ubraniem z liści figowych, nazywanym “hipokryzja”, takie dusze pogardzają miłością i miłosierdziem Bożym.

Ale powinniście uświadomić sobie, że choć ci ludzie mogą oszukiwać własne serca, oni nie unikną sądu Bożego. Przez z powodu takiej niewiary ludzie będą skazani na przerażającą karę za grzech przez sprawiedliwe Prawo Boże. Dlaczego? Dlatego, że nie chcieli ani poznać ewangelii wody i Ducha, którą Pan zmył ich grzechy, ani uwierzyć w tę ewangelię.

Kiedy nasze sumienie jest nieczyste nawet w naszych własnych oczach, to jak możemy ukryć swoje grzechy od Boga Świętego? To jest po prostu niemożliwe! Każdy, kto pragnie ukryć swoje grzechy, będzie pozbawiony miłości i miłosierdzia Bożego. Ci, którzy oszukują własne serca, zresztą zostaną złymi sługami diabła, którzy oszukują Boga i innych ludzi. Ale to, że oni mogą oszukiwać Boga, po prostu zawiązawszy własne oczy, jest odbiciem ich zarozumiałości, która pochodzi od ich dumnych myśli. Naprawdę ci, którzy polegają na własnych myślach, świadomie rzucają wyzwanie ewangelii wody i Ducha oraz pragną zostać sługami szatana.

Ludzie powinni uświadomić sobie, że choć oni mogą oszukać własne serca, nigdy nie potrafią oszukiwać Boga. Oni także powinni wreszcie uwierzyć według Słowa Bożego. Jak mógłby każdy oczyścić się od grzechy bez wiary w ewangelię wody i Ducha? Jak napisano, że zapłatą za grzech jest śmierć, żaden grzesznik, który oszukuje własne serce przed Bogiem, nie potrafi uniknąć sądu Bożego. Jeśli my wyznajemy Prawo Boże, to widzimy, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło za grzechy. Dlatego wszyscy ci, którzy pragną przyjść do Boga, muszą się zbawić poprzez wiarę w prawdę ewangelii, która objawia się w drzwiach Przybytku.

Jednakże wielu ludzi nie zmogło uświadomić sobie, że oni byli skazani na potępienie za grzechy, dlatego także nie mogą szczerze uwierzyć w ewangelię zbawienia, które wykonało się przez prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, i dlatego wszyscy oni pójdą do piekła. Bez względu na to, czy oni już są chrześcijanami, czy nie, ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, otrzymają taką samą karę. Dlatego nie powinniśmy oszukiwać własnego sumienia przed Bogiem, ale przyjąć do naszych serc ewangelię wody i Ducha, wyznać i uwierzyć w tę ewangelię prawdy.Wszyscy Powinniśmy Zmyć Swoje Grzechy Poprzez Wiarę w Słowo Prawdy


Ludzie mają dwa sumienia: pierwsze to sumienie ciała, a drugie to sumienie wiary w ewangelię prawdy. Powinniśmy być szczerymi z tymi dwoma sumieniami, ale w szczególności, z tych dwóch koniecznie powinniśmy mieć sumienie wiary w ewangelię prawdy. Powinniśmy badać sumienie naszej wiary przed Słowem Bożym; wierzyć, że Jezus przyjął nasze grzechy w czasie chrztu, został ukarany na Krzyżu i w taki sposób zbawił nas; i z tą wiarą zmyć grzechy naszego sumienia. Gniewa mnie to, że choć ta prawda w rzeczywistości jest prawdziwa i ostateczna, wszakże niektórzy ludzie nie wierzą w ewangelię prawdy.

Za pomocą wiary możemy oczyścić nasze sumienie. Najpierw powinniśmy wyznać i potwierdzić to, że jesteśmy skazani na piekło, a potem całym sercem uwierzyć, że nasz Zbawiciel przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana za nasze grzechy, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób zbawił nas od wszystkich grzechów. Grzesznicy powinni się zbawić od swoich nieprawości, a otrzymać życie wieczne dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

Bez względu na to, że powinniśmy się zbawić od naszych grzechów, niektórzy ludzie wszakże nie wierzą, nawet wiedząc o przebaczeniu grzechów, które wykonało się przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Jak mogą oni tak się zachowywać? Bez wątpienia, oni będą odpowiadać za wszystkie wyniki ich niewiary. Gdybyśmy tylko poznali prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, ale nie uwierzyli w nią, to wszakże bylibyśmy grzesznikami, i dlatego musielibyśmy pójść na sąd za nasze grzechy według Prawa Bożego! Każdy z nas, mężczyzna czy kobieta, musi się zbawić od grzechów przez szczerą wiarę w prawdę zbawienia, które Bóg wykonał przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.

Ludzie powinni mieć wiarę, która ich zbawia od grzechów. Oni powinni wierzyć tylko w ewangelię wody i Ducha. Czy wierzycie w ewangelię, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu i zbawił nas Swoją krwią na Krzyżu? Patrząc na siebie, czy wyznajecie, że naprawdę byliście skazani na piekło? Czy uświadamiacie sobie, że choć byliśmy skazani na piekło, Pan jednak zbawił nas od naszych grzechów prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach?

Powinniście uświadomić sobie, że właśnie dlatego, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew. Aby zmyć nasze grzechy, Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, zabrał od razu wszystkie grzechy całego rodu ludzkiego na własne ciało poprzez chrzest od Jana w rzece Jordan w wieku 30 lat i na zawsze poniósł karę za grzech, kiedy został ukrzyżowany i przelał Swoją krew. Bóg przebaczył od razu wszystkie grzechy tych, którzy wierzą.

Możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Powinniśmy zbadać i potwierdzić, czy prawdziwie zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów tą prawdą. Powinniśmy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako Zbawiciel z błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Biblia powiada: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (List św. Pawła do Rzymian 10:10). W Liście św. Pawła do Rzymian 10:17 także napisano: “Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.”

To Słowo Chrystusa powiada nam, że zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w zbawienie, spełnione błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Przebaczenia grzechów nie można zdobyć poprzez wiarę w nasze własne myśli, lecz tylko przez szczerą wiarę w zbawienie, które przyszło z błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Tylko wiara w ewangelię wody i Ducha może prawdziwie zbawić nas od grzechów.

Czyż powinniśmy modlić się do Boga z wiarą w tę prawdę? Oczywiście, tak! Powinniśmy modlić się i prosić Boga w Duchu, przepasawszy się prawdą (List św. Pawła do Efezjan 6:14, 18). Ale jaka jest ta prawda?

To jest ewangelia, która powiada nam, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, zabrał wszystkie grzechy świata, był przygwożdżony za ręce i nogi do Krzyża, cierpiał szydzenia, przelał Swoją krew i w taki sposób całkiem zmył nasze grzechy. Powinniśmy wyznać, że tylko nasza wiara w tę prawdę daje nam przebaczenie grzechów. Chrystus zbawił nas od naszych grzechów, przyjąwszy potępienie za grzechy świata przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.

“Panie, Ty tak silnie umiłowałeś mnie, że uczyniłeś mnie dzieckiem Boga.” Właśnie tak powinniśmy wyznawać swoją wiarę. Kiedy wszyscy byliśmy całkiem grzeszni, Chrystus wszakże pozwolił nam wejść do Królestwa Niebieskiego, oczyściwszy wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Wszyscy powinniśmy uwierzyć w tę prawdę i otrzymać życie wieczne.

Dlaczego mielibyście nie wierzyć w tę prawdę? Co do mnie, to nie miałbym na to przyczyny, nawet gdyby Pan nie przyjął chrztu, aby zbawić mnie od moich grzechów, a jednak dla mnie On naprawdę przyjął chrzest, przelał Swoją krew i w taki sposób zbawił mnie od moich grzechów. I dlatego uwierzyłem! Wszyscy nie mamy żadnej przyczyny nie wierzyć w tę ewangelię. To się rozumie samo przez się, że jeśli grzesznicy nie wierzą w prawdę ewangelii wody i Ducha, to oni bez wątpienia będą wrzuceni do piekła. Ale ja chcę, aby każdy z was już teraz został zbawiony od grzechów za pomocą wiary w ewangelię błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Kiedyś ja sam pozostawałem grzesznikiem, nawet kiedy otwarcie wyznawałem, że wierzę w Jezusa. Pragnąc być dobrym chrześcijaninem, bardzo chciałem nie zawstydzić się przed Niebem. Ale odwrotnie niż chciałem, znowu grzeszyłem; jedynym pocieszeniem dla mnie była myśl, że byłem przynajmniej trochę lepszy od innych ludzi. Jednakże moje sumienie przedłużało mówić do mnie, że wszakże miałem grzech, a według Prawa Bożego zapłatą za grzech jest śmierć, i dlatego byłem skazany na piekło za moje nieprawości.

Po dziesięciu latach swego męczącego i legalistycznego życia byłem prawie martwy duchowo. Jednakże Bóg wzbudził mnie z martwych łaską, że Jezus Chrystus przyjął chrzest dla mnie i wziął na Siebie moje własne grzechy. On wziął na Siebie nie tylko moje grzechy, lecz również wszystkie grzechy każdego człowieka w całym świecie. Wtedy On poniósł karę za grzechy, kiedy niósł je na Krzyż, został ukrzyżowany i umarł na nim, zmartwychwstał i w taki sposób został moim prawdziwym i wiecznym Zbawicielem. Kiedy poznałem tę ewangelię prawdy, nie mogłem nie uwierzyć w nią. A kiedy uwierzyłem, że Jezus Chrystus został Bogiem zbawienia przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, wszystkie moje grzechy zostały na zawsze zmyte. Otrzymałem przebaczenie grzechów mego serca poprzez wiarę.

Otrzymałem przebaczenie moich grzechów nie dlatego, że dobrze znałem każde Słowo Boże, ale otrzymałem przebaczenie moich grzechów, ponieważ poznałem grzechy mego sumienia, przekazałem te grzechy Jezusowi Chrystusowi przez Jego chrzest i szczerze uwierzyłem, że Jezus został ukarany na Krzyżu, aby zapłacić cenę moich grzechów. Otrzymałem to przebaczenie grzechów i dlatego teraz żyję, głosząc ewangelię. Wszyscy jesteśmy jednakowi; naprawdę między nami nie ma różnicy.

Podobnie jak wy, ja szedłem do piekła, i podobnie jak wy, ja także otrzymałem przebaczenie grzechów poprzez wiarę w taką samą ewangelię wody i Ducha. Za pomocą wiary w ewangelię, którą Pan zmył nasze grzechy, my wszyscy jednakowo zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę. Dlatego ja dziękuję Panu. My już mamy sumienie wiary, ponieważ otrzymaliśmy doskonałe przebaczenie grzechów przez wodę i Ducha, i dlatego teraz możemy przyjść do Boga i modlić się do Niego jako Jego własne dzieci, które otrzymały przebaczenie grzechów.

Podobnie jak Biblia powiada nam, że aromat dla ołtarza kadzenia był z świętego oleju i wonnego kadzidła, tak Jezus oczyścił nas, na zawsze zmywszy wszystkie nasze grzechy świętą ewangelią prawdy. W starożytnych czasach Starego Testamentu lud Izraela musiał robić to kadzidło i spalać je na ołtarzu właśnie tak, jak rozkazał Bóg. Otóż wewnątrz Miejsca Najświętszego gorzało kadzidło i jego aromat wznosił się co dzień. To kadzidło oznacza modlitwę do Boga.

W Nowym Testamencie, aby zapalić to kadzidło w Miejscu Świętym, powinniście najpierw uwierzyć w ewangelię prawdy i otrzymać przebaczenie grzechów. Innymi słowy, tylko za pomocą wiary w ewangelię prawdy można zapalić kadzidło modlitwy. W jaki jeszcze inny sposób moglibyśmy zapalić kadzidło tak, jak w Starym Testamencie? W nas teraz nie ma takich elementów Przybytku, jak ołtarz całopalenia i ołtarz kadzenia, jak więc możemy zrobić kadzidło i zapalić je na ołtarzu? Możemy zapalić kadzidło modlitwy poprzez wiarę, przecież Jezus Chrystus zmył nasze grzechy i nas zbawił. Nasze serca oczyściły się poprzez wiarę, kiedy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, dlatego teraz możemy zapalić kadzidło naszymi gorącymi modlitwami, aby ono wzniosło się do Boga.

My wierzymy, że dzięki naszej szczerej wierze w ewangelię wody i Ducha wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa Chrystusa, oraz że Jezus Chrystus ofiarnie poniósł karę za nasze grzechy zamiast nas. W taki sposób nasze serca całkiem się oczyściły. Wszystkie grzechy naszych serc zostały złożone na Jezusa, dlatego nasze serca całkiem oczyściły się poprzez wiarę. Jeśli wszystkie wasze grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest od Jana, to wszystkie wasze grzechy są na zawsze zmyte i oczyszczone, i już nie ma grzechu w waszych sercach. Nasze grzechy są na zawsze zmyte i przebaczone za pomocą wiary w ewangelię, dlatego teraz możemy iść do Boga Świętego i prosić Go o pomoc. Możemy modlić się do Boga dzięki naszej wierze; otrzymaliśmy przebaczenie grzechów za pomocą wiary w ewangelię, która teraz znajduje się w naszych szczerych sercach.

Bracia i siostry, idźcie do ołtarza kadzenia i nieprzerwanie się módlcie. “Ojcze, proszę, dopomóż mi. Oto w jaką sytuację trafiłem, oto czego potrzebuję. Ja chcę szerzyć prawdziwą ewangelię i żyć sprawiedliwie, Ojcze. Chcę przeżyć sprawiedliwe życie, godne człowieka, który naprawdę otrzymał przebaczenie grzechów. Także chcę dawać owoce sprawiedliwości. Daj mi wiarę w Ciebie. Chcę przeżyć moje życie według Twej woli.” Otóż modlitwa jest prośbą o zaspokojenie swoich potrzeb. To jest prośba o pomoc Boga według Jego sprawiedliwości.

Wy także możecie mieć różne namiętności i żądze. Zostaliśmy sprawiedliwymi dzięki naszej wierze w ewangelię wody i Ducha, która nas usprawiedliwiła, dlatego już teraz możemy prosić Boga o wszystko w naszych modlitwach. Ci, którzy mogą modlić się i prosić Boga o Jego pomoc, są naprawdę szczęśliwi. Teraz, kiedy wszyscy otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, bez wątpienia możemy modlić się do Boga.

Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w Boga i w ewangelię wody i Ducha, przynajmniej mogą przyjść do Boga Świętego i prosić Go o pomoc. I wszyscy narodzeni ponownie wierzący nieuchronnie i instynktownie proszą Ojca o pomoc w ich życiu, podobnie jak dziecko wzywać na pomoc swoich rodziców, kiedy jest w niebezpieczeństwie. Ich wiara, która przyniosła im przebaczenie grzechów, nie tylko pozwala nazwać Boga swoim Ojcem, lecz również zawsze prosić Ojca o pomoc jak Jego synowie i córki. Bóg naprawdę został naszym własnym Ojcem dzięki naszej wierze, dlatego teraz możemy prosić Go o pomoc w naszych modlitwach według naszych potrzeb. t to ask for His help through our prayer according to our needs.

Oczywiście, nie wiem, o co prosiliście w waszych osobistych modlitwach lub jak Bóg spotkał was, kiedy otrzymaliście przebaczenie grzechów. Ale dokładnie wiem, że kiedy modlimy się, aby Bóg pozwolił nam połączyć się z Jego Kościołem i szerzyć ewangelię, On bez wątpienia słyszy nasze modlitwy. Właśnie tak my zaczynamy prosić o innych. Najpierw każdy prosi tylko o zaspokojenie potrzeb swego ciała. Ale dzięki dziełom Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że koniecznie powinniśmy modlić się o innych, i tak poświęcamy się modlitwom o zbawienie innych dusz i rozpowszechnienie ewangelii wody i Ducha po całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że modlitwami narodzonych ponownie Świętych modli się Duch Święty. Pan powiedział nam: “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość” (Ewangelia św. Mateusza 6:33).

Ale wśród narodzonych ponownie ci, którzy wszakże nie dojrzeli duchowo, nie wiedzą, o co trzeba prosić, ponieważ jeszcze nie poznali, jak Bóg odpowiada na modlitwy. Oni wszakże nie wiedzą, jak potężna jest wiara w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy mają małą wiarę, nie tylko nie wiedzą, czy Bóg usłyszy ich modlitwy, lecz również często poddają się wątpliwości.

Dlatego oni powinni modlić się razem z tymi, którzy uwierzyli wcześniej od nich. Ci, czyja wiara jest młoda, niepewnie modlą się do Boga. W swoich modlitwach oni proszą tylko o to, czego sami chcą – “daj mi, daj mi, daj mi.” Ale jeśli młodzi w wierze dołączą się do Kościoła, nawet nie mając wielkiej wiary w Boga, to zmogą poznać, czym jest prawdziwa modlitwa, przecież ich poprzednicy wiary w Kościele proszą o sprawiedliwość Bożą. Także Duch Święty daje wiarę modlitwy tym, którzy połączyli się z Kościołem, dlatego oni później zaczynają prosić o sprawiedliwość Bożą. “Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (List św. Jakuba 5:16).

Poprawne modlitwy narodzonych ponownie, którzy mogą modlić się do Boga, naprawdę są potężne. Modlitwy tych, którzy mają wiarę w Boga, naprawdę zostaną wysłuchane. Aby modlitwy ludzi zostały wysłuchane przez Ojca, kiedy modlą się do Boga, oni powinni najpierw uwierzyć, że Bóg jest ich własnym Ojcem oraz że On wysłucha ich modlitwy według ich wiary. Dlatego kiedy poprzednicy wiary razem modlą się za tych, którzy idą za nimi, i za sprawiedliwą misję rozpowszechnienia ewangelii, oni przeżywają wielkie cuda. Jeśli wy idziecie obok swoich poprzedników wiary, którzy wierzą w Boga, to oni pomogą wam w wierze. Bóg wie, że nam potrzebna jest pomoc nie tylko w łasce zbawienia, lecz również w innych aspektach życia, dlatego On wysłucha nasze modlitwy. Właśnie dlaczego nam wszystkim jest potrzebna wiara jednoczenia się z Kościołem Bożym.

Kiedy prosimy o rzeczy, miłe Bogu, nasza wiara się wzmacnia. Podobnie jak duchowe dzieci wpierw po prostu naśladują, a później te modlitwy zostają ich własnymi i one dojrzewają, tak my z czasem możemy zacząć modlić się do Boga Ojca o własne problemy. Ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, później zaczynają iść drogą wiary do świętej prawdy. Jak Biblia powiada nam, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak oni zaczynają żyć nie tylko dla siebie, lecz również dla zbawienia innych dusz.

Jak potrafiliśmy modlić się do Boga? Narodziwszy się ponownie poprzez naszą wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, otrzymują śmiałość wiary, aby móc modlić się do Boga Ojca. Wiara jest darem od Boga. Modlić się oznacza otrzymać od Boga wielkie błogosławieństwo wiary.

Jak myślicie, ilu wśród wielu wierzących chrześcijan na tej planecie może modlić się z taką wiarą? Bardzo mało! Jednym z najbardziej błogosławionych darów od Boga w pierwszej kolejności jest to, że otrzymaliśmy wiarę, która nas zbawiła od naszych grzechów prawdą błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Drugim darem jest to, że otrzymaliśmy siłę i prawo modlić się do Boga jak Jego własne dzieci; a trzecim wielkim darem jest to, że otrzymaliśmy wiarę, która pozwala nam służyć Bogu.Bóg nie Wysłuchuje Modlitw Grzeszników


Nawet twierdząc, że wierzą w Jezusa, niektórzy grzesznicy modlą się do Boga, aby On zmył ich grzechy, wspinając się na szczyt pewnej góry i nieprzerwanie przywołując imię Pana. Nawet kiedy nocy są chłodne i wietrzne, oni jednak wspinają się na szczyt góry, zakrywając swoje ciało błonami plastikowymi, i często bez względu na strach żarliwie i wiernie się modlą. Ale ich modlitwy są daremne.

Choć oni modlą się przez całą noc, jednakże nie wierzą, że Bóg naprawdę usłyszy ich modlitwy. Oni modlą się tak wiernie, choć naprawdę nie wierzą, ponieważ chcą sprawić na innych korzystne wrażenie. Ich modlitwy nie będą usłyszane. Naprawdę oni wiedzą w swoim sumienie, że ich modlitwy nie docierają do Boga, przecież wszakże mają grzech w sercu. Oni jeszcze muszą otrzymać przebaczenie grzechów, dlatego ich modlitwy nie będą usłyszane, choć oni często modlą się, wykrzykują i płaczą, krzyczą na całe gardło i robią różne rzeczy, aby wyprosić u Boga to, czego chcą.

Oni powinni uświadomić sobie, że dlatego, aby modlić się do Boga, trzeba najpierw otrzymać przebaczenie grzechów. Ale wielu grzeszników nie ma żadnej alternatywy, póki nie poznają ewangelię wody i Ducha, dlatego oni są przeznaczeni na życie wiary grzeszników. Jeśli ludzie nie oczyścili się na zawsze poprzez szczerą wiarę w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, to wszystkie ich modlitwy są naprawdę marne. Zawsze, kiedy grzesznicy pragną modlić się do Boga, ich sumienie krzyczy: “Czy myślicie, że wasze modlitwy będą usłyszane przez Boga? Przedłużajcie żyć marzeniami! Wszystkie one są marne!” Otóż nawet jeśli oni przedłużają modlić się do Boga: “Daj to, daj mi to”, ich modlitwy są naprawdę daremne.

“Zanim będziecie modlić się do Mnie, najpierw otrzymajcie przebaczenie waszych grzechów.” Oto wola Boża. Kiedy ci, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, modlą się do Boga, oni z własnego doświadczenia widzą, że ich sumienie przeciwstawiają się umysłu. Kiedy grzesznicy modlą się, oni powtarzają: “Daj mi to, Panie, daj mi także i to”, ale ich modlitwy nie będą usłyszane. Co więcej, ich sumienie tylko powiada im: “W żadnym razie! Wasze modlitwy nie będą usłyszane, ponieważ jesteście grzeszni!” Jeśli nawet ich własne grzeszne sumienie nie może cierpieć ich wiary, to jak mogą oni oszukiwać Boga, dogodzić Mu i otrzymać to, o co się modlą? Grzesznicy po prostu nie mogą modlić się do Boga. Co więcej, nawet ich własne serca wątpią o tym, że ich modlitwy będą usłyszane.Nasze Modlitwy Będą Usłyszane, Kiedy Usprawiedliwimy się poprzez Wiarę


Ale modlitwy wielu dawnych grzeszników będą usłyszane, skoro tylko oni otrzymają przebaczenie grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach Przybytku. Ci, którzy całym sercem wierzą w ewangelię wody i Ducha, sami są niedoskonali, ale dzięki wierze oni mogą przyjść do Boga i śmiało modlić się do Niego, prosząc Go o wszystko, co jest im potrzebne. Kiedy ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę, modlą się do Boga według Jego woli, oni mogą modlić się śmiało.

Ale kiedy oni proszą o coś dla własnego ciała, to czasami czują się nieodpowiednio. My, sprawiedliwi, jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy modlimy się o rozpowszechnienie ewangelii wody i Ducha, za dusze innych. Kiedy modlimy się o rozpowszechnienie ewangelii, nie myśląc o potrzebach ciała, wtedy możemy zwyciężyć wszystkie przeszkody naszej niedoskonałości modlitwami wiary. Ale czasami zasmucamy się, kiedy nie możemy zwyciężyć takich przeszkód z wiarą. Wtedy możemy tylko modlić się i wierzyć, że Bóg kiedyś usłyszy nas. I naprawdę, później widzimy, że Bóg naprawdę usłyszał te modlitwy.

Powinniśmy tylko modlić się i oczekiwać, a nie dziwić się niecierpliwie, dlaczego nasze modlitwy nie zostały usłyszane natychmiast. Bóg chce, abyśmy modlili się z wiarą i wierzyli, że jeśli nasze modlitwy odpowiadają woli Bożej, to On je wysłucha, kiedy przyjdzie nasz. A otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę i modląc się z wiarą, my sami przekonamy się o tym, że wiele naszych modlitw naprawdę będą usłyszane.

Ale czy żyjecie z tą wiarą? Jeśli tak, to możecie naprawdę modlić się do Boga. Popatrzywszy na siebie jeszcze raz, uświadamiamy sobie, że jesteśmy skazani na piekło, i dlatego możemy modlić się, tylko otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dlatego powinniśmy pamiętać, że ci, którzy mogą się modlić – to ci, którzy naprawdę otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że Pan zmył wszystkie grzechy ewangelią wody i Ducha.

Wśród tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, wielu ludzi jest bardzo dumne z siebie. A wy? Czy macie z czego być dumni? Czy wasze ręce są silne? Czy wasze nogi są silne? Bez względu na to, jak silne są nasze ciała, one nawet nie mogą stawiać oporu zwykłym wirusom przeziębienia, ani przez długi czas opierać się żadnej wielkiej mocy fizycznej, i w taki sposób wyjawia się ich prawdziwa słabość. Czy uświadamiacie sobie, jak słaby jest człowiek? Możemy umrzeć od jedynego ukąszenia komara czy od uderzenia spadającego kamienia, kiedy się przechadzamy. Jesteśmy nic niewarci. Jeśli ktoś przemówi tylko jeden zwrot, raniący naszą dumę, to nasze serce mogą czuć się śmiertelnie ranne. Czy to nie jest prawda? Oczywiście, to jest prawda!

Ilu ludzi umiera, nie dożywszy sześćdziesiątki? Mnóstwo ludzi umiera, nie dożywszy trzydziestki. Ludzie naprawdę są słabymi istotami. Siła człowieka nie jest wieczna. Czyż muszą takie słabi istoty zakryć swoje serce dla wiary w Słowo Boże? Naprawdę człowiek nie ma z czego być dumny, on jest całkiem bezsilny.

Dlatego powinniśmy uświadomić sobie naszą własną niemoc, wyznać naszą niedoskonałość i grzechy, szczerze wierzyć w ewangelię prawdy, spełnioną przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i w taki sposób modlić się do Boga. Powinniśmy wierzyć w Boga. Aby mieć szczerą wiarę, której chce od nas Bóg, ludzie powinni uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, ale wielu ludzi wszakże nie wierzy w to. Czy moglibyście zdobyć prawo modlić się do Boga poprzez inną ewangelię, odmienną od tej ewangelii wody i Ducha? Czy mogłyby wasze grzechy zostać zmyte, gdyby Jezus, przyszedłszy na tę ziemię, nie wziął na Siebie waszych grzechów poprzez chrzest? Czy moglibyście przekazać Jezusowi grzechy waszego serca i na zawsze zmyć je bez wiary w chrzest, który Jezus przyjął?

Odpowiedzi są nie, nie, oczywiście, nie! Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, i dlatego On został ukrzyżowany i przyjął karę za wszystkie grzechy Swoją własną krwią. Czyż moglibyście się zbawić bez chrztu Jezusa i Krzyża? Oczywiście, nie! Jezus przyjął chrzest, aby na zawsze wziąć na Siebie nasze grzechy i całkiem zmyć je. On został ukrzyżowany, aby ponieść karę za nasze grzechy. Właśnie dzięki wierze w tę prawdę ewangelii wody i Ducha otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów.

Otóż zawsze możemy przyjść do Boga i śmiało wyznać: “Panie, naprawdę jestem niedoskonały, ale Ty zbawiłeś mnie Swoją wodą i krwią, dlatego teraz jestem bezgrzeszny. Ty przyszedłeś na tę ziemię, wziąłeś na Siebie od razu wszystkie grzechy w czasie chrztu, niosłeś te grzechy świata na Krzyż, zostałeś za nie ukarany i zmartwychwstałeś. W taki sposób Ty, Panie, prawdziwe zostałeś Bogiem zbawienia. Właśnie z moją wiarą w tę prawdę ja wierzę w Ciebie.” Innymi słowy, trzymając się swej wiary, my zawsze możemy przyjść do Boga i modlić się do Niego, bez względu na naszą niedoskonałość. Możemy modlić się o wzrost Jego Królestwa, za naszych braci i sióstr, a także za inne dusze, które jeszcze muszą otrzymać przebaczenie grzechów.

Tylko wierząc w ewangelię wody i Ducha, ludzie mogą na zawsze zostać czystymi przed Niebem. Jednakże nie mając tej wiary w ewangelię wody i Ducha, niektórzy ludzie mogą próbować zapełnić pustkę czymś innym, ale powinniście uświadomić sobie, że takie wysiłki są całkiem daremne. Oto dlaczego ich serca cierpią i męczą się, a ich życie zostaje nieznośnym. Każdy chce w coś wierzyć, w prawdę czy w kłamstwo. Popatrzcie na siebie.

Zbadajcie siebie, aby zobaczyć, czy naprawdę wierzycie w Pana z wiarą w ewangelię wody i Ducha, czy może nie wierzycie w tę ewangelię wody i Ducha. Pan zmył wasze grzechy wodą i krwią – czy w waszych sercach wszakże jest grzech, jeśli wy wierzycie w to? Jeśli wy prawdziwe, całym sercem i duszą wierzycie w tę ewangelię wody i Ducha, to w was bez wątpienia nie ma żadnego grzechu. Otóż otrzymajcie prawdziwe przebaczenie waszych grzechów już teraz dzięki waszej szczerej wierze w tę prawdę.

Bóg dał nam przebaczenie grzechów poprzez prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, dlatego już otrzymaliśmy to wieczne przebaczenie grzechów. Dlatego ci, którzy wierzą w tę prawdę, zostali dziećmi Bożymi, ubrali się w łaskę, która pozwala przyjść do Niego. Dlatego powinniśmy kochać się, rozumieć swoją niedoskonałość, do końca służyć misji Bożej, a potem pójść do Niego i powstać przed Nim.

Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechu, kochają wszystkich grzeszników. Serca sprawiedliwych chcą, aby każdy grzesznik poznał prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, i narodził się ponownie. Ale są także ludzie, którzy nie mogą naprawdę kochać innych ludzi. To są zacięci grzesznicy, chrześcijanie, którzy oszukują własne sumienie wiary i łudzą się, że wierzą w Boga, nawet jeśli wszakże pozostają grzesznikami.

Wierząc w ewangelię wody i Ducha oraz otrzymawszy przebaczenie grzechów w naszych sercach, wszyscy powinniśmy obronić swoje sumienie wiary. Przebiegnijmy nasz wyścig wiary do końca, przestrzegając naszego sumienia wiary i nie tracąc wiary. A kiedy ktoś doznaje trudności duchowych, pomagajcie i podtrzymujcie go. Bez względu na to, co się stanie, sprawiedliwi nie powinni opuścić Kościoła. Jeśli sprawiedliwy opuści Kościół Boży, on od razu umrze. Opuścić Kościół Boży oznacza stracić własny dom. Stracić dom oznacza stracić schronienie, i wtedy wasze serca nigdzie nie potrafią znaleźć ani odpoczynku, ani pociechy, i zresztą umrzecie.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Kościół Boży jest miejscem, gdzie Jego owce żywią się, znajdują odpoczynek i ulgę. Dlatego, kiedy owce tracą siłę i zostają bardzo znużeni, Kościół Boży dopomaga ich sercom wzmocnić się, słuchając Słowo. Kiedy przyjmujecie Słowo poprzez wiarę w waszych sercach, Duch Święty w was cieszy się, a wasze serca także się wzmacniają i wy otrzymujecie życie wieczne.

Wszyscy my, sprawiedliwi, dziękujemy Bogu. Dziękujemy Panu, przecież On dał nam ewangelię wody i Ducha, abyśmy mogli się modlić. Alleluja! Ja modlę się go żywego Boga, aby On pozwolił nam powierzyć się Mu i żyć z wiary.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.