" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kwalifikacje i Obowiązki
Apostołów


(1) Ci, którzy bezpośrednio otrzymali powołanie Chrystusa do rozpowszechniania ewangelii wody i Ducha (Ewangelia św. Mateusza 3:13; Ewangelia św. Łukasza 6:13; List św. Pawła do Galacjan 1:1).

(2) Ci, którzy żyli z Panem i byli świadkami Jego dzieł na tej ziemi. Uczniowie Jezusa Chrystusa od początku i do końca Jego życia byli świadkami spełnienia sprawiedliwości Bożej w życiu Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1:21-22; Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 9:1).

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

(3) Ci, którzy byli pełni Ducha Świętego i otrzymali moc spełniać czyny, przeznaczone przez Chrystusa (Dzieje Apostolskie 15:28; Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 2:13; Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan 4:8; Pierwszy List św. Jana 5:9-12).

(4) Ci, którzy otrzymali moc czynić cuda, aby świadczyć o ewangelii wody i Ducha na tej ziemi. Bóg dał Apostołom niezwykłą władzę, aby przez nich świadczyć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem (Dzieje Apostolskie 9:40; Drugi List św. Pawła do Koryntian 12:12; List św. Pawła do Hebrajczyków 2:4).

(5) Ci, którzy otrzymali osobliwe powołanie, a także osobliwe błogosławieństwo od Boga (Dzieje Apostolskie 9:15; Drugi List św. Pawła do Koryntian 1:1; List św. Pawła do Galacjan 2:8).

Władza, dana Apostołom – to władza przebaczania ludziom ich grzechów, dlatego ignorowanie tych, którzy mają taką władzę, prowadzi do zagłady.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.