" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Drugie Kazanie o Synu BożymCo Oznaczają Nałożenie
Rąk Starego Testamentu i
Chrzest Nowego Testamentu?


< III Księga Mojżeszowa 1:3-4 >

“Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do Przybytku Spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego”.Stary Testament powiada nam o tym, że kiedy lud Izraela składał Bogu ofiarę za grzechy, ludzie musieli upewnić się, że zwierzę, które oni przynosili, było bez skazy, i położyć ręce na głowie tego zwierzęcia. Napisano także, że kiedy kapłani zabijali zwierzę w ich imieniu, przelewali jego krew, kropili tą krwią rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wylewali na ziemię, ludzie otrzymywali odpuszczenie grzechów, popełnionych za dzień.

Z drugiej strony, odpuszczenie grzechów, popełnionych w ciągu roku, spełniało się w taki sposób: “Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed wejściem do Przybytku Spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię” (III Księga Mojżeszowa 16:6-10). Według Biblii, ten Azazel miał zostać porzucony na pustyni.

tego, w III Księdze Mojżeszowej 16:29 napisano: “Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was”.

Jak lud Izrael otrzymywał przebaczenie grzechów, popełnionych przez niego za rok? Po pierwsze, oni potrzebowali arcykapłana – według powyższego urywku, wtenczas to był Aaron. Aby wymazać grzechy Żydów, popełnione w ciągu roku, arcykapłan był absolutnie niezbędny. Któż więc był przedstawicielem wszystkich kapłanów Żydów? Na pewno, to był Aaron. Bóg przeznaczył Aarona i jego potomków na arcykapłanów.

Aaron przynosił byka do Przybytku, przekazywał byku grzechy, łożąc ręce na jego głowę, aby spełnić odkupienie swoje i swego domu, potem podrzynał mu gardło, wylewał krew, brał trochę krwi i kropił nią przebłagalnię od wschodniej strony, i siedem razy kropił palcem ziemię przed przebłagalnią. Oto jak najpierw Aaron i jego dom otrzymywali odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie swoich grzechów można było otrzymać tylko poprzez nałożenie rąk na głowę zwierzęcia ofiarnego. Śmierć zwierzęcia ofiarnego zamiast człowieka jest odpuszczeniem.

Grzesznicy powinni umrzeć za ich grzechy, lecz kiedy oni przekazują swoje grzechy zwierzęciu ofiarnemu, położywszy ręce na jego głowę, to oznacza, że teraz zwierzę ofiarne zasługuje na śmierć zamiast nich. Oto jak najpierw arcykapłan i jego dom otrzymywali przebaczenie swoich grzechów. Dlatego arcykapłan sam wchodził do Przybytku i składał w ofierze Bogu jednego z dwóch kozłów, najpierw położywszy ręce na zwierzę, a po chwili zabiwszy kozła, aby wziąć jego krew. Następnie w imieniu wszystkich ludzi Izraela i w ich obecności on łożył ręce na innego kozła, i w taki sposób przekazywał zwierzęciu grzechy Żydów.

Łożąc ręce na głowie kozła, arcykapłan modlił się: “O Panie, lud Izraela złamał Twoje Prawo, od pierwszego do ostatniego z Twoich Dziesięciu Przykazań, i wszystkie 613 artykułów Twego Prawa. Panie, wszystkie te plemiona popełniły grzech przed Tobą. Dlatego przekazuję wszystkie ich grzechy kozłowi ofiarnemu, łożąc ręce na jego głowę”. Potem on podrzynał gardło kozła, przelewał jego krew i wnosił krew do Miejsca Najświętszego, gdzie mógł wejść tylko raz na rok. Potem on siedem razy kropił krwią przebłagalnię z góry i z przodu.

Arka Świadectwa było ustanowiona wewnątrz Miejsca Najświętszego. Nakrycie tej Arki nazywano “przebłagalnia”, i kiedy to nakrycie zdejmowano, wewnątrz Arki można było zobaczyć dwie kamienne tablice z dziesięciu Przykazaniami, naczynie złote z manną i laskę Aarona, która zakwitła. Laska Aarona, która zakwitła, symbolizuje zmartwychwstanie, dwie kamienne tablice z Prawem oznaczają sprawiedliwość Bożą, a naczynie złote z manną pokazuje nam Boże Słowo życia. Nakrycie, nazywane przebłagalnią, było na Arce Świadectwa. Krwią ofiary siedem razy kropiono przed nakryciem. Ponieważ złote dzwonki były przymocowane do rąbków togi arcykapłana, zawsze, kiedy on kropił krwią, zanurzoną w hizopie, one dźwięczały.

Jak wyjaśnia III Księga Mojżeszowa 16:14: “Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi”. Zawsze, kiedy arcykapłan kropił krwią, dzwonki dzwoniły, a wszyscy Izraelici na zewnątrz Przybytku słyszeli ten dźwięk i wiedzieli, że wszystkie grzechy ludu Izraela już są zmyte, kiedy arcykapłan składał ofiarę w ich imieniu. A więc dźwięk dzwonków, który donosił się ze Miejsca Najświętszego, był błogosławionym dźwiękiem ewangelii, który zawiadamiał Żydów o tym, że wszystkie ich grzechy są przebaczone.

Słysząc, że złote dzwonki dźwięczały siedem razy, ludzie mówili: “Teraz jestem wolny. Niosłem na sobie wszystkie grzechy, które nagromadziły się za cały zeszły rok, a dzisiaj ten ciężar zniknął”. W tym Dniu Oczyszczenia lud Izraela otrzymywał zbawienie od wszystkich swoich grzechów, a po chwili ludzie z radością wracali do swego powszedniego życia. Dzisiaj, w epoce dzisiejszej, dla nas ten dźwięk to nic innego jak właśnie dźwięczenie błogosławieństwa, które pozwala nam narodzić się ponownie z wody i Ducha. Ewangelia ma ogromną moc, pozwalającą raz na zawsze wymazać wszystkie grzechy.

Otrzymaliśmy zbawienie, słuchając uszami, wierząc sercem i wyznając naszymi ustami wiarę w Słowo Boże, w ewangelię wody i Ducha. Ewangelia odpuszczenia grzechów pozwala nam narodzić się ponownie z wody i Ducha. III Księga Mojżeszowa 16:21-22 powiada nam: “Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię”. Ofiara, na którą złożono wszystkie grzechy Żydów przez nałożenie rąk, potem niosła te grzechy na sobie, błądząc po bezludnej pustyni, aż wreszcie umierała. Takie było przebaczenie grzechów w Starym Testamencie.

W Księdze Jeremiasza 17:1 napisano, że przed Bogiem grzechy każdego człowieka są zapisane w dwóch miejscach: w Księdze Sądu i w sercu każdego człowieka. Dlatego, aby otrzymać od Boga przebaczenie, powinniśmy otrzymać przebaczenie naszych grzechów; nasze grzechy muszą zostać wymazane tak z Księgi Sądu, jak i z naszej własnej świadomości. Powinniśmy również otrzymać odpuszczenie grzechów przed Bogiem przez sprawiedliwą wiarę.

Dlatego właśnie arcykapłan spełniał rytuał ofiarowania za wszystkie grzechy ludu Izraela, łożąc ręce na głowie kozła w obecności Żydów, aby pokazać im, że wszystkie ich grzechy naprawdę przeszły na kozła ofiarnego.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Kiedy ludzie słyszą dobrą nowinę ewangelii, jedni szybko zaczynają rozumieć jej znaczenie, podczas gdy inni nie od razu uświadamiają ją sobie. Ci, którzy, usłyszawszy nowinę, mówią: “Byłem grzesznikiem, lecz moje grzechy przeszły na kozła, a więc kozioł już zabrał te grzechy”, – to ci, którzy szybko zaczynają rozumieć. Kiedy nasze grzechy przechodzą na ofiarę, wtedy zostajemy bezgrzeszni. To jest tak proste! Jeśli rozumiecie to, prawda jest bardzo prosta. Kiedy kozioł znika, a człowiek, który go wypędził, wraca, wtedy kozioł błąka się po pustyni bez roślinności i wody, a w końcu umiera razem ze wszystkimi grzechami wszystkich Izraelczyków.

Oto jak zostało spełnione sprawiedliwe prawo Boże, według którego “zapłatą za grzech jest śmierć”. Innymi słowy, Bóg zbawił lud Izraela poprzez ofiarę kozła – ofiarę zbawienia. Bóg składał na kozła wszystkie grzechy Żydów, popełnione przez nich w ciągu roku, i w taki sposób zbawiał ich.

W Nowym Testamencie Jezus darował zbawienie nam wszystkim, przyjąwszy chrzest i ukrzyżowanie (Ewangelia św. Mateusza 3:15-17; Pierwszy List św. Piotra 3:21).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.