" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Trzecie Kazanie o Synu BożymDlaczego Chrystus
Ofiarnie Umarł za Wielu?


To stało się, ponieważ Jezus przyjął chrzest od Jana, dzięki któremu On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. W Ewangelii św. Mateusza 3:15 widzimy, jak Jezus bierze na Siebie grzech świata, przyjmując chrzest od Jana. Jezus został ochrzczony przez Jana, aby chrztem wziąć na Swoje ramiona wszystkie grzechy świata. A także to była wola Boża, jak napisano w Księdze Izajasza 53:10: “Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem”. A więc Bóg posłał Chrystusa na ziemię, aby “zmiażdżyć Go cierpieniem” za to, że On niósł na Sobie nasze grzechy i śmierć.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Rozumiejąc bezmierną miłość Bożą, Apostoł Jan powiedział: “W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (Pierwszy List św. Jana 4:10). Wykonując wolę Boga, Chrystus odrzucił łatwą drogę, którą na pewno mógł wybrać dzięki Swej majestatyczności i władzy, a także nie wahając się uniknął pokusy współczucia Swoich uczniów i serdeczności ludzi. Inaczej mówiąc, właśnie dlatego, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, On zmógł umrzeć przez wzgląd na nas, ludzi, którzy pobłądzili jak owce, i w ten sposób otworzył “drogę nową i żywą” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:20). Jezus miał przyjąć chrzest od Jana, aby spełnić sprawiedliwość Bożą, niezależnie od tego, czy ludzie wyznawali to, czy nie, ponieważ taka była wola Ojca. Dlatego właśnie On przyjął przeklętą i przerażającą śmierć na Krzyżu.

Ponieważ cierpienia Jezusa były wolą Bożą, On nie przemówił żadnego słowa, nawet kiedy się męczył. W Księdze Izajasza 53:7 napisano: “Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich”. W ten sposób Jezus został niesprawiedliwie osądzony, okrutnie zamęczony i opluty, ponieważ wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest od Jana, lecz On nawet nie otworzył ust Swoich.

I nie tylko to; co więcej, ponieważ to była wola Boga, aby w taki sposób On został ochrzczony i umarł, On umarł przez wzgląd na tych, którzy wierzą. Jedynie po chrzcie od Jana w wieku 30 lat, poprzez który On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, w wieku 33 lat nasz Pan został ukrzyżowany i przelał krew za nas. A potem On zmartwychwstał i został wiecznym Zbawicielem dla tych, którzy wierzą w tę prawdę.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.